feminetik.se feminetik.se

Just nu 26 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Biologismen lever...


Gå till senaste inlägget#1  Biologismen lever... DonQuijote
2007-07-15 17:44:34

Mellan strukturalister och biologister går det oftast en större mur än den som i dag skiljer palestinier från Israleler.
Tyvärr gör det ofta båda parter dummare.

Genetiskt har människohonor genetiskt mer gemensamt med chimpanshonor. Samma sak gäller givetvis för männsikohanar. Redan där hickade några strukturalister till. Kan man jämföra oss med djuren? Är vi inte bara socaiala varelser? Nej! blir svaret. Vi har kroppar också. Vi är i många avseenden slavar under våra kroppar. Vi styrs i mycket stor utsträckning av hormoner och signalsubstanser. Det är precis lika normalt att bli impotent av antidepressiv medicin som att bli seg i huvudet när man ammar. Jag har en viss insikt i endokrinologin. Därför tycker jag det verkar osannolikt att de hormoner som påverkade mig att utveckla penis, skäggväxt, breda axlar och testiklar inte alls påverkade min personlighet. Nästan allt i min kropp är präglat av att jag är man. Skulle då inte min personlighet ha präglats av att jag utsattes för en massa obehagliga hormoner i puberteten. WHO definierar faktiskt personligheten som en funktion hos kroppen. Jag och många med mig har förgäves försökt socialisera våra flickor till att köra med bilarna. Men redan under de första levnadsåren så har de flickorna haft en relation till bilen snarare än att de har velat veta hur den ser ut inuti. Jag har sett det massor med gånger i de mest medvetna familjer.

Så till den andra aspekten. Klart fan att det är skillnad på gruppen män och gruppen kvinnor. I bland så stora att man kan göra generella uttalanden om individer. Men det är mycket sällan. För det mesta är de individuella skillanderna så stora att det är svårt att säga: "Det där kan inte en man/kvinna göra." Visst är det flesta kvinnor svagare än mig. Men det finns många kvinnor som skulle kunna bryta ner mig. Det är därför nästan alltid jättekorkat att ha olika regler och värderingar för kvinnor och män. Även om mina döttrar har funnit sina roller som kvinnor, så skulle det göra mig skitförbannad att se att deras könsroller begränsar dom. Dessbättre är ju skolan i först hand anpassad för flickor, så dom klarar sig nog bra några år till.

#2  Sv: Biologismen lever... Falo
2007-07-16 13:35:15

Tyvärr är många livrädda för att erkänna att människor har inneboende egenskaper. Man tror att det kommer leda oss tillbaka till diskriminering och koncentrationsläger.

#3  Sv: Biologismen lever... Sinderella
2007-07-16 13:50:29

Självklart påverkas vi av hormoner.
Många feminister är ju emot p-piller eftersom de ger många så många och svåra biverkningar just eftersom att det är ett hormonbaserat p-medel, och menar att kilar ska använda kondom istället.
Men jag tycker ddet är ett väldigt långt mellan att erkänna att hormoner påverkar våra kroppar till att män och kvinnor har olika inneboende egenskaper.

#4  Sv: Biologismen lever... Falo
2007-07-16 14:25:58

Men jag tycker ddet är ett väldigt långt mellan att erkänna att hormoner påverkar våra kroppar till att män och kvinnor har olika inneboende egenskaper.


Vad har du för förklaring till de mycket stora och tämligen universella skillnaderna i t.ex. partnerval, avundsjuka och sexdrift?

#5  Sinderella DonQuijote
2007-07-16 14:45:02

Vart kommer dina egenskaper i från?

Kan din personlighet finnas någon annan stans än i din bilologi?
Din personlighet måste på nåt vis bo i din kropp. Kan den bo nånstans där den inte är påverkad av din endokrinologi?

Går du med på att vi kan ändra personligheten med hjälp av mediciner, droger och genom att tillföra olika hormoner? Är de i så fall inte rimligt att anta att vi får olika personligheter genom att utsättas för olika hormoner i moderliv och genom hela livet.

När tror du det är möjligt att påstå att någon har utvecklat en särpräglad personlighet?

#6  Sv: Biologismen lever... suvi
2007-07-16 15:14:51

Det finns, mig veterligen, ingen feminist som nekar till att människan är en biologisk könsvarelse som har genomgått en biologisk evolution, (det är kreationister som lever i förnekelse om det). Den biologiska konstitution är en nödvändig förutsättning för vår fysiologi, och för allt vi gör och är, men vår biologi verkar alltid i en miljö, våra gener verkar i en miljö, och därför kan inte mänskliga egenskaper förklaras enbart utifrån genetiken, hormornerna eller teorier kring den biologiska evolution.
Vi är med andra ord mer än vår biologi, mer än våra gener, vi är också vår miljö, därför kan biologistiska förklaringsmodeller aldrig ge relevanta svar på våra egenskaper eller vårt beteende.

Biologer, socionomer och psykologer är forskare och vetenskapare, bilogister är teoretiker som blandar ihop tre olika vetenskapliga dicipliner och slänger in en nypa zoologi och egna föreställninar och åsikter om hur saker och ting bör vara för att vara "naturligt".

ps. all heder åt zoologer också, som ju naturligtvis är både forskare och vetenskapre också.

#7  Sv: Biologismen lever... DonQuijote
2007-07-16 15:34:16

...därför kan inte mänskliga egenskaper förklaras enbart utifrån genetiken, hormornerna eller teorier kring den biologiska evolution.


Visst är vi biopsykosociala varelser. (Jag hatar de begreppet!)
Men de finns även klara tecken som tyder på ett ganska tydligt stimuli - respons förhållande mellan hormoner och deras effekt. Ett visst hormon har en viss tydlig och konkret effekt.

Om vi känner till att testosteron har en given effekt på alla männsikor, och en befolkningsgrupp har mer testosteron. Är det då troligt att deras beteende inte skiljer sig från de som ha mindre testosteron?

#8  Sv: Biologismen lever... slaktprod
2007-07-16 15:53:30

Ja vi är slavar under våra kroppar så tillvida att vi alla måste äta, sova och bajsa. Men vi är knappast slavar så tillvida att vi exempelvis måste bli kompisar med leksaksbilar istället för att använda dem som verktyg. Exemplet med föräldrar som tycker sig ha "försökt" lära sina barn icke-könsstereotypa beteenden tycker jag inte bevisar särskilt mycket då dessa försök ofta missat hela poängen. Det handlar ju inte om att ge flickor bilar och pojkar dockor, utan om att uppmuntra olika sätt att relatera till de samma. Jag har otaliga gånger bevittnat föräldrars omedvetna könsstereotypa uppfostran av sina barn. Sett pojkar sparka på duvor utan att bli tillsagda, hört tjejer berätta hur de alltid fick ta större ansvar i hemmet eftersom att föräldrarna inte "orkade bråka" med brorsan o.s.v. o.s.v.

Men det allra mest talande argumentet för de sociala normernas oerhörda betydelse är det som jag redan nämnt i en annan tråd. Vi har nått en märkbar förändring på väldigt kort tid, så kort tid att gener knappast kan sägas ha haft något med saken att göra. Sen kan man då klänga sig fast vid de få skillnader som fortfarande går att dokumentera experimentellt (även om en hel del av dessa studier är minst sagt metodologiskt bristfälliga) och hävda att det är medfött och därmed "naturligt" och att allt är fint och bra. Eller så kan man sätta sin tilltro till de enorma framsteg vi har gjort och fortsätta tro på möjligheten för en ännu bättre värld. Själv föredrar jag det senare.

Den outgrundliga frågan är ju varför socialkonstruktivism kan utgöra ett problem för biologister. Är man verkligen övertygad om att vi ÄR si eller så rent "naturligt" så behöver man ju inte oroa sig. Då kommer vi ju att fortsätta vara det. Även om jag då skulle säga att vi inte kan veta om något går att förändra förrän vi försökt.

#9  Sv: Falo Sinderella
2007-07-16 15:54:18

Det är just generaliseringar kring exempelvis sexualdrift som feminister vänder sig emot.
Påstår man att män rent medfött har mycket större sexualdrift än kvinnor får det lätt individer som detta inte stämmer in på att känna sig missbildade och värdelösa.

I ett förhållande jag hade ville jag ha sex mycket oftare än mannen. (Men naturligtvis respekterade jag, och tjatade inte de gånger han inte ville.)
Var det något fel på honom?
Var det något fel på mig?
Var vi måndagsexemplar?
Jag tror inte att jag egentligen är en man innerst inne p.g.a jag hade högre sexualdrift.
Jag har varit gravid, fött barn och ammat, så jag vet SÄKERT att jag inte är någon man.

Vad menar du med avundsjuka förresten?
Är det män eler kvinnor som helt medfött är mer avundsjuka enligt dig?

#10  Sv: Biologismen lever... slaktprod
2007-07-16 15:58:11

"Är det då troligt att deras beteende inte skiljer sig från de som ha mindre testosteron?"

Problemet är att man inte vet vad som är hönan och ägget. Även om man kan visa att våldsamma personer har högre nivåer av testosteron så vet man inte om de alltid haft det, eller om det faktiskt är så att deras hormoner påverkats av miljön. Jag orkar inte leta reda på refensen, men man har ju exempelvis visat att en grupp som gick och tittade på en fotbollsmatch fick höjda testosteronnivåer av det. Det finns ju inte heller någon särskild nivå man kan fastställa där människan "slår över" till att bli en våldsam person. Att det finns en samvariation mellan testosteron och aggressivitet är alltså långt ifrån det samma som att konstatera att män är "biologiskt" mer våldsamma än kvinnor.

#11  Sv Don Quijote 5 Sinderella
2007-07-16 16:01:26

Ja, jag tror att till viss del är våra personligheter och egenskaper medfödda. Vissa barn visar t.e.x tydligt oerhörd konstnärlig begåvning, trots att föräldrarna inte är det minsta intresserade och det knappt finns färger och penslar i hemmet.

Men vad har det med generella skillnader melan könen att göra?
Att jag tror och "går med på" att personlighet och talanger TILL VISS DEL är medfödda innebär inte att jag tror att det finns stora medfödda skilnader i personlighet och vad vi har talang för just mellan män och kvinnor.

#12  Sv: Biologismen lever... DonQuijote
2007-07-16 16:39:58

Exemplet med föräldrar som tycker sig ha "försökt" lära sina barn icke-könsstereotypa beteenden tycker jag inte bevisar särskilt mycket då dessa försök ofta missat hela poängen.


Vilken nedsättande attityd... Vad får dig att tro att alla jag pratade om har gjort fel när du vet hur man skall göra rätt? Varför vet alla mina vänner mindre än dig?

#13  Sv: Biologismen lever... Falo
2007-07-16 16:52:02

Det är just generaliseringar kring exempelvis sexualdrift som feminister vänder sig emot.
Påstår man att män rent medfött har mycket större sexualdrift än kvinnor får det lätt individer som detta inte stämmer in på att känna sig missbildade och värdelösa.


Nu blandar du ihop politik med forskning. Lösningen är knappast att förneka fakta utan snarare att utbilda befolkningen bättre så att de förstår att en generell skillnad inte innebär att alla individer är på ett visst sätt.

Vad menar du med avundsjuka förresten?
Är det män eler kvinnor som helt medfött är mer avundsjuka enligt dig?


Inte mer eller mindre utan vad man blir avundsjuk på. Sexuell vs emotionell otrogenhet. Män berörs mer av sexuell otrogenhet och kvinnor mer av emotionell osv.

#14  slakprod Falo
2007-07-16 16:55:37

Exemplet med föräldrar som tycker sig ha "försökt" lära sina barn icke-könsstereotypa beteenden tycker jag inte bevisar särskilt mycket då dessa försök ofta missat hela poängen. Det handlar ju inte om att ge flickor bilar och pojkar dockor, utan om att uppmuntra olika sätt att relatera till de samma.


Finns en hel del forskningen kring just detta och den ger dig inte mycket medhåll. Barn motverkar aktivt sådana försök och det finns även starka belägg för att just hormoner påverkar saker som val av leksaker mm. Barn som fått större doser av vissa hormoner hade annorlunda lekbeteende än andra barn.

#15  Sv: Biologismen lever... DonQuijote
2007-07-16 17:06:32

Även om man kan visa att våldsamma personer har högre nivåer av testosteron så vet man inte om de alltid haft det, eller om det faktiskt är så att deras hormoner påverkats av miljön.


Vit vet även att personer som tillförs testosteron utifrån blir mer agressiva. Så jag vet åtminstonde vad som är hönan och ägget.

#16  DonQuijote NoManIsAnIsland
2007-07-16 18:10:47

Och din vetenskapliga belägg för nedstående (och att nedstående är biologiskt betingat) är försås?

"Inte mer eller mindre utan vad man blir avundsjuk på. Sexuell vs emotionell otrogenhet. Män berörs mer av sexuell otrogenhet och kvinnor mer av emotionell osv."

#17  Sv: Biologismen lever... suvi
2007-07-16 18:15:10

DonQuijote sa:
Vit vet även att personer som tillförs testosteron utifrån blir mer agressiva. Så jag vet åtminstonde vad som är hönan och ägget.
Jag har kollat in det där och funnit väldigt lite belägg, knappt någon alls faktisk, för det där påståendet, tvärtom så finns det en hel del forskning och studier som visar att så behöver det inte alls vara, kolla in en gammal tråd där finns en hel del länkar till såna studier. http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?f…

#18  Falo slaktprod
2007-07-16 18:57:42

Att det finns några studier där man gett barn hormoner enkom för att se hur de reagerar tvivlar jag starkt på.

#19  Sv: Biologismen lever... Falo
2007-07-16 19:06:58

Att det finns några studier där man gett barn hormoner enkom för att se hur de reagerar tvivlar jag starkt på.


Man har studerat barn som fått hormoner genom t.ex. mediciner som modern tagit under graviditeten som påverkar hormoner och en sjukdom som påverkar hormoner.

#20  Sv: Biologismen lever... Clajo3
2007-07-16 19:13:52

"Genetiskt har människohonor genetiskt mer gemensamt med chimpanshonor. Samma sak gäller givetvis för männsikohanar."


Vilket säger en hel del om hur enkelspårigt och trångt ett biologistiskt resonerande är. Jag misstänker att biologister har mer gemensamma personlighetsdrag med feminister än de har med chimpanser.

#21  Sv: Biologismen lever... Falo
2007-07-16 19:16:23

Och din vetenskapliga belägg för nedstående (och att nedstående är biologiskt betingat) är försås?


Du kommer inte få ett exakt svar innan vi kan allting om människors biologi men man har studerat området flitigt och testat flera olika teorier och studerat människor över hela jorden och den enda teorin som fortfarande håller är den evolutionära.

Buss et al. (1992). Sex differences in jealousy: Evolution, physiology, and psychology. Psychological Science, 3, 251-255.

Finns hur mycket som helst så säg till om du behöver mer.

#22  Sv: Biologismen lever... DonQuijote
2007-07-16 19:36:42

Biologistiska feminister, eller säratrtsfeminister, har mycket gemensamt med andra feminister ja...

Vad är det som är ett enkelspårigt resonerande?
Att jag har fler gener gemensamt mede en chimpanshanne än med min fru är väl mer ett konstaterande än ett resonerande. Jag har aldrig påstått att vi skall låta vår vardag styras av detta faktum. Jag har inte påstått att det bör ha några implikationer alls. Frågan är väl om den skilllnaden MÖJLIGEN skulle kunna ha några effekter på den personlighet man utvecklar.

Sen försökte jag se båda sidor av myntet. Både den biologiska och den strukturalistiska. Men då de feminister som hänger här tror att Simon De Bevoir är den enda endokrinolog de behöver, kommer debatten snart att innebära att jag viftar frenetiskt med den biologiska fanan.

#23  Sv: Biologismen lever... Clajo3
2007-07-16 21:30:52

DonQuijote,

ditt namn är ju passande då de feminister som hänger här inte är extrema biologiförnekare. Det är nog två saker som bör separeras, en god vetenskaplig debatt, och en god politisk debatt. Ibland kan de två korsefruktas, mendå får en se till att vara jäkligt tydlig, annars är det upplagt för missförstånd och polariseing.

förresten, apros på testosteron och neuroendokrinologi, har du läst den här artikeln: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=p…
ett citat ur abstract: "The much publicized link between testosterone and aggression is probably only of importance in athletes who supplement their testosterone levels to excessively high levels,..."

eller den här: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?itoo…

ur abstract: There was no evidence that physical aggression was related to high testosterone.

Det är det det handlar om, att ständigt ifrågasätta. En intressant, välinformerad och pedagogist introduktion är "sexing the body" av Anne Fausto Sterling, professor i biologi OCH i genusvetenskap vid Brown University.

#24  Sv: Biologismen lever... Clajo3
2007-07-16 22:46:55

"Genetiskt har människohonor genetiskt mer gemensamt med chimpanshonor."

Det här tror jag är fel. jag har inte frågat någon genetiker, men lite googling visar att y kromosonen endast kodar för 78 gener, vilket är ca 0.4 % av de kring 20-25 000 gener vi har. Och människor och chimpansers gener är lika till 96-99 %, så nej, enligt den enkla överslagsräkningen så är män och kvinnor mer lika varandra än chimpanser. Och jag tycker det är ganksa uppenbart.

De stora likheterna bland gener mellan arter (i delar en massa med grisarna också) och mellan könen tycker jag talar om en tydlig poäng: Gener existerar och skapar individer i ett otroligt intrikat samspel med miljön, allt ifrån den mikropskopiska miljön som guidar ett neuron till en muskelcell i kroppen, till livmoderns miljö, till famlijeförhållande, korvmojjen en hänger vid i tonåren och kulturen en upplever och deltar i hela livet.

#25  Sv: Biologismen lever... Clajo3
2007-07-16 22:59:32

fast enligt en annan studie delar människor och chimpanser 99.4% av gener. Så då är påsåtendet nästan rätt, om jag räknar rätt

#26  Sv: Biologismen lever... Apoc
2007-07-17 11:25:55

Att rakna hur manga gener som ar samma sager inte mycket alls.

#27  Sv: Biologismen lever... metamorfos
2007-07-17 11:52:47

Avsluta denna mening korrekt. "Genetiskt har människohonor mer gemensamt med schimpanshonor"

a) ...än med elefanter.
b) ...än med människohanar.
c) ...och Elvis lever.
d) Inget av ovanstående alternativ. Informationen ovan är ofullständig.

När ni pratar om "genetiskt lika", pratar ni då om identiska DNA-sekvenser, homologa DNA-sekvenser, homologa genprodukter eller vad?

#28  Sv: Biologismen lever... suvi
2007-07-17 12:10:31

Jag verkar ha mer gemensamt med japanska makaker än med chimpanshonor ;-)
http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?f…

#29  Sv: Biologismen lever... Fosfolipid
2007-07-21 15:10:05

Genetiskt har människohonor genetiskt mer gemensamt med chimpanshonor.


Än?

#30  Sv: Biologismen lever... Faktum
2007-07-21 22:44:32

Visst finns det massor av beteenden och egenskaper som har genetiska komponenter. Detta resulterar ju tillsammans med miljöfaktorerna i att det finns skillnader mellan gruppen män och kvinnor. Men att kalla det biologism verkar konstigt. Men det är alltid samma visa det här.

#31  Sv: Biologismen lever... metamorfos
2007-07-23 16:38:29

Faktum: vilka då?

#32  #31 Faktum
2007-07-24 07:40:38

Längd, hudfärg, ögonfärg, alkoholism, altruism, absolut gehör, begåvning och vissa sjukdomar har alla genetiska komponenter.


For example, adopted children whose biological parents have a high IQ will average 16 IQ points more than their adoptive siblings born of a low IQ family. Sons born of alcoholic fathers and brought up by sober foster parents are eight times more likely to become alcoholics than their fostered siblings born of a non-alcoholic father. Adopted children whose biological parents have a high rate of criminality are four times more likely to engage in criminal behaviour than their fostered siblings. Steen also makes good use of twin studies to indicate that homosexuality has a heritable component: 52% of the identical twins of gay men are also gay, while only 22% of fraternal twins and 11% of adoptive brothers are gay. The examples used do not suggest genetic determinism–there is always an environmental component–but they do suggest a compelling statistical association between genetic inheritance and behaviour.


http://www.bmj.com/cgi/content/full/314/7087/1137

Här finns mer läsning: http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_G…

Finns mycket studier på tvillingar och adopterade barn kring dessa frågor.

Här är en som visar på att altruism har genetiska komponeter: http://www.futurepundit.com/archives/002565.html

#33  Sv: Biologismen lever... metamorfos
2007-07-24 09:22:27

På vilket sätt hör längd, hudfärg, ögonfärg, alkoholism, alturism, absolut gehör och begåvning ihop med könsskillnader?

#34  Sv: Biologismen lever... DonQuijote
2007-07-24 10:22:22

På vilket sätt hör längd, hudfärg, ögonfärg, alkoholism, alturism, absolut gehör och begåvning ihop med könsskillnader?


Som jag tolkar det:
Först måste vi väl konstatera att personligheten påverkas av våra gener. Jag tror det är det Faktum menar.

En anna fråga är om de genetisk skillnaderna mellan könen då kan påverka allt utom personligheten. Men... Om våra gener inte orsakar så stora biologiska skillnader så borde det väl inte heller finnas någon anledning att ha en jämn könsfördelning i medicinska test, eller att ha speciella diagnostisk metoder för kvinnor.

#35  Sv: Biologismen lever... suvi
2007-07-24 10:51:18

Eftersom biologi handlar om alla organismer på vår jord och om de miljöer de lever i finns det inga biologiska skillnader mellan kvinnor och män. Alla skillnaderna mellan könen är konstruerade efter en förutfattad mening att kvinnor och män verkar och lever i olika miljöer, därför finns det könsroller som bla säger att kvinnor ska inte verka i en manlig miljö, eller tvärtom för män.

DonQuijote sa:
Om våra gener inte orsakar så stora biologiska skillnader så borde det väl inte heller finnas någon anledning att ha en jämn könsfördelning i medicinska test, eller att ha speciella diagnostisk metoder för kvinnor.
Lär dig skillnaden mellan biologi och fysiologi och prova din tes igen, kanske du märker hur otroligt fel den tesen är.

#36  Sv: Biologismen lever... metamorfos
2007-07-24 10:56:54

Men Faktum skrev ju så här i #30
Visst finns det massor av beteenden och egenskaper som har genetiska komponenter. Detta resulterar ju tillsammans med miljöfaktorerna i att det finns skillnader mellan gruppen män och kvinnor.


och som svar på min fråga om vilka; detta:

Längd, hudfärg, ögonfärg, alkoholism, altruism, absolut gehör, begåvning och vissa sjukdomar har alla genetiska komponenter.


vilket naturligtvis får mig att stilla undra hur dessa genetiska komponenter bidrar till könsskillnader.

#37  Sv: Biologismen lever... suvi
2007-07-24 11:40:20

För att vidareutveckla #35, så är den logiska slutsatsen att biologismen, biologister, aldrig kommer att ha förklaringsmodeller som ger relevanta svar på våra egenskaper eller vårt beteende. Deras förklaringsmodeller bygger på att det finns biologiska skillnader mellan könen, att män och kvinnor skulle ha utvecklas, levt och verkat, i separata miljöer.
Alltså, biologistiska teser utgår således från konstruerade, "manliga" och "kvinnliga" miljöer, och eftersom det inte finns biologiska skillnader i miljön som kvinnor och män lever och verkar i, eller utvecklas i, så är allt vi kategoriserat "kvinnligt" resp. "manligt" i vårt beteende, i våra egenskaper, hur vi behandlas, bemöts, förväntas vara sociala konstruktioner.

Biologism är en tro på att det finns sociala könskillnader som är biologiskt determinerade, därför har biologismen lika liten plats i skolan som kreationismen.

#38  suvi Falo
2007-07-24 12:01:07

Män och kvinnors olika "världar" bygger på en mycket konkret skillnad. Nämligen fysiska skillnader i fortplantningsorganen, vilka inte är en social konstruktion. Dessa ger helt olika förutsättningar för könen vilket genom årens gång har påverkat oss på ett mycket djupt plan. Det är således inte konstigt att man har även idag hittat mycket stora skillnader mellan könen kring det som har med detta att göra, tex. sexualdrift, sexfantasier mm. Om dessa är sociala kunstruktioner så är frågan varför just dessa har så stora skillnader medan andra företeelser inte har det. Det vore kul att se en teori som förklarade det.

#39  Sv: om apor och människor metamorfos
2007-07-24 12:30:14

De apor som finns i dag är parallella grenar på det utvecklingsträd där även människan finns.

Människor och apor är grenar på samma släktträd, typ så här:

människor____
schimpanser__|----------gemensam urmoder
gorillor___________|
(osv.)

snarare än en rak utveckling
gorilla > schimpans > människa

Darwins kritiker tyckte att det var löjligt att mäniskan skulle ha utvecklats från apan, vilket de i och för sig har rätt i, om så vore fallet. Fast det är det inte. Men det är lite av det "tänket" som ofta leder fel när vi jämför oss med aporna.

De "inneboende egenskaper" vi människor har, delar vi med varandra. En del egenskaper förstärks och andra försvagas genom social påverkan. Och den sociala påverkar beror inte bara på vilken samhällsklass och i vilket samhälle personen är född i utan också av någon outgrundlig anledning av hur könsorganen är utformade.

#40  Suvi DonQuijote
2007-07-24 12:34:52

Enligt alla de definitoner jag kan finna så är fysiologi en delmängd av biologi. Tänk så dumt det skulle gå om jag inte kan skilja de två åt när jag skall undervisa i fysiologi. Vår anatomi tilsammans med vår fysiologi kan sägas utgöra den biologiska grunden för en människa - en människas biologi. (bio-logos = kunskapen om livet)
När du säger:
Eftersom biologi handlar om alla organismer på vår jord och om de miljöer de lever i finns det inga biologiska skillnader mellan kvinnor och män.

Så betyder det för mig att män och kvinnor har exakt likadan anatomi och fysiologi, och jag vet att det är fel. Jag är mer övertygad om att vi kan finna statistiskt signifikanta skillnader i alla kroppens delar. Från genetisk nivå till kroppslängd och ögonbrynsbågar.

Vill du hävda att nästan alla arter, utom människan har biologiskt förankrade könsstereotypa beteenden och nästan allt i vår kropp är präglat av vårt kön, utom vårt beteende.

#41  Sv: Biologismen lever... metamorfos
2007-07-24 15:26:11

DonQuijote, vad menar du när du säger "biologiskt förankrade"?

#42  Sv: Biologismen lever... Faktum
2007-07-24 17:17:04


På vilket sätt hör längd, hudfärg, ögonfärg, alkoholism, alturism, absolut gehör och begåvning ihop med könsskillnader?


Jag är av den tron att matematisk sannolikhet kan ge en bra beskrivning av verkligheten. Jag tror inte att kvinnor kommer hoppa 2.40 i höjdhopp bara för att de blir mer socialt stimulerade, eller att de kommer genom social stimulans att bli i genomsnitt lika långa som männen. Vissa typer av begåvningar är könsstyrda. Om man nu inte är av den tron att Savanter t.ex. blir det genom social stimulering. Matematisk och sannolikhetsmässigt så går det 8 manliga savanter på varje kvinnlig savant.
Det finns hur mycket forskning som helst som visar att den manliga och den kvinnliga normalfördelningen över IQ skiljer sig åt.


Sen måste du läsa vad jag skriver. Genetiska komponenter (googla det!), du vrider det jag säger. Det jag sa var att det finns genetiska komponenter för de saker jag nämnde, tror du inte på detta så vet jag inte vad mer jag kan göra.


Först måste vi väl konstatera att personligheten påverkas av våra gener. Jag tror det är det Faktum menar.


Ja, precis.

#43  metamorfos #36 Faktum
2007-07-24 17:25:20

Du frågade mig

Faktum: vilka då?


Jag funderade på vad du menade och tänkte fråga för att vara säker, men så som du formulerat den så kan den ju inte vara något annat än en fråga till påståendet.


Visst finns det massor av beteenden och egenskaper som har genetiska komponenter.


Och inte resten som du skrev med. Om jag skulle ha svarat på det du nu menade på


Visst finns det massor av beteenden och egenskaper som har genetiska komponenter. Detta resulterar ju tillsammans med miljöfaktorerna i att det finns skillnader mellan gruppen män och kvinnor.


Så skulle ju det innefatta biologi och miljö vilket bara skulle generera ett svar av mig som var typ: Titta runt omkring dig.

#44  Sv: Biologismen lever... metamorfos
2007-07-24 19:14:58

Faktum, eftersom
1. det här är en feministisk sajt där ämnet är feminism (allt annat är Off Topic)
2. du skrev en direkt hänvisning till första meningen i andra meningen ("Detta resulterar ju...")
så är min fråga inte konstig alls, om du tänker efter lite.

Så nu ställer jag frågan igen: vilka då? Vilka beteenden och egenskaper som har genetiska komponenter resulterar i könsskillnader?

Svaret "titta runt omkring dig" är lite för oprecist. Här ser jag nämligen bara högar av papper och cd-skivor.

#45  #44 Faktum
2007-07-24 19:30:13

Läs #42

#46  Sv: Biologismen lever... metamorfos
2007-07-24 20:03:14

Åh, #42 såg jag inte. Men jag läser vad du skriver i #42 och frågar igen:

1. vad menar du med genetiska komponenter? Jag vet mycket väl vad en gen är, det är liksom det som är problemet. :)

2. _v_i_l_k_a_ beteenden och egenskaper som har "genetiska komponenter" resulterar i könsskillnader? Du pratar på om höjdhopp och savanter och matematisk begåvning och redovisar massa resultat, men var är beteendena och var är de "genetiska komponenter" jag frågade efter?

Jag har på det hela mycket svårt att tro att du verkligen vet vad du pratar om i den här tråden, ursäkta att jag säger det, men jag uppfattar det som att du har hittat en massa halvbra information på internet och sen gjort ditt eget hopkok och dina egna teorier om Hur Allting Är. För du uttrycker det väldigt svävande och oprecist och kan inte ens ge en förklaring till vad du menar med "genetiska komponenter".

#47  #46 Faktum
2007-07-25 23:36:08


vad menar du med genetiska komponenter?


Jag menar att det finns genetiska faktorer (komponenter) som tillsammans med sociala faktorer skapar en viss egenskap/färdighet.


_v_i_l_k_a_ beteenden och egenskaper som har "genetiska komponenter" resulterar i könsskillnader?


Hormonella skillnader t.ex. vilket leder till att det är högre sannolikhet att min skäggväxt är kraftigare än din (baserat på att jag är man och du är kvinna)
Andra genetiska komponenter tillsammans med miljöfaktorer påverkar så att kvinnor generellt har mer underhudsfett än män o.s.v.Jag har på det hela mycket svårt att tro att du verkligen vet vad du pratar om i den här tråden, ursäkta att jag säger det, men jag uppfattar det som att du har hittat en massa halvbra information på internet och sen gjort ditt eget hopkok och dina egna teorier om Hur Allting Är.


Det är ju helt upp till dig att tro vad du vill. Jag är som sagt av tron att män är generellt starkare och hoppar högre p.g.a. evolutionen och vår genetik. Jag tror alltså att med samma sociala uppväxt så skulle män generellt fortfarande vara längre, starkare och hoppa högre än kvinnor. Jag skulle t.o.m.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?