feminetik.se feminetik.se

Just nu 12 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Peggys tråd i diskussion: om kollektiv liv


Gå till senaste inlägget#1  Peggys tråd i diskussion: om kollektiv liv donbullshit
2007-01-04 09:29:22

Peggy sa:

2007-01-03 16:19:22 #1

Kollektiv sätter könsmakten ur spel!


Jag har en lösning pa den situation som manga par lever i idag: maktstrukturer, ojämn arbetsfördelning, psykisk misshandel och framförallt fysisk misshandel.

Det är kollektivboende.

Ett par som bor i kollektiv - tillsammans i samma eller t o m i var sitt, skärmar inte av sig i den isolerade och privata värld tvasamhetslivet kan innebära. Att dölja misshandel i ett kollektiv är mycket, mycket svart. Ojust behandling är lättare att dölja, men med den insyn man i ett tajt och välfungerande kollektiv har, blir ocksa den uppenbar.

Hushallsarbetet blir tydligare ett _arbete_, som alla självklart maste dela pa. Delvis gäller detta även ekonomin, beroende pa vilket arrangemang man har för gemensamma inköp.

Bada parter har ständig tillgang till och kontakt med personer andra än partnern, ingen blir isolerad och ensam med bara partnern kvar som livsmening och familj.

Eventuella barn är inte utlämnade till bara föräldrarna, utan har tillgang till flera vuxna. Även i uppfostran och eventuell dalig behandling av barnen har de andra kollektivmedlemmarna insyn.

Är kollektivet dessutom socialt och politiskt medvetet, är situationen ännu bättre.

Förutom jämställdhetsvinsterna är kollektiv även bra för miljön, da man delar pa inköpen och därmed konsumerar mindre, samt utvärderar inköp mer och genom större inköpsvolymer har man mer konsumentmakt och möjlighet att välja t ex ekologisk och närodlad mat, som kanske inte finns i närbutiken.

Kollektiv är även bra för ensamstaende: en stark social grund och samhörighet ersätter ensamhet, och hindrar därmed det alltför vanliga beteendet att av rädsla för ensamhet fly in i ett förhallande, eller stanna i ett.

Kollektiv berikar kulturen, eftersom de i manga fall är kreativa enheter, med stora resurser att genomföra gemensamma projekt.

Kollektiv gör människor mer solidariska, eftersom livsstilen gar ut pa att leva i en större gemenskap än kärnfamiljen.

Kollektiv utvecklar personligheten, da en ständig samvaro i vardagen ger manga nya impulser: du träffar inte bara dina vänner när du är packad och pa partyhumör, ni ses även när du är deppig, tjurig eller trött.

Storfamiljen är framtiden!Tänkte bara ge lite respons till den idé Peggy gav i sin tråd på diskussion sidan.

Leva i kollektiv och därigenom lösa alla möjliga slags mänskliga problem är inte en direkt ny idé, inte heller oprövat. Men i de flesta försöken där människor trott att "kollektiv livet" i sig skulle bara lösa något och förändra saker och ting, dessa har misslyckats.

Detta med att leva i kollektiv var en väldigt populär idé för någon tid sedan, det har även prövats i syfte att utöka jämställdheten emellan könen. Vad jag förstår har man kunnat uppnå detta i Israel inom kibbutzen. Finns även feministisk inriktade grupper som driver kibbutz i Israel, där man säger att man nått en bättre jämställdhet. Konstigt nog deras tankar som var feministiska och radikala på 30-, 40- och 50-talet, så idag har dessa dock drivits mer tillbaka emot de klassiska könsrollsmönstren.

Ex. kvinnor visar sig vilja ta hand om barn och vara hemma med dem, och männen jobber mer och i större grad utanför hemmet, samma mönster upprepar sig, trots att dessa människor gör detta frivilligt och "patriarket" finns inte där för att uppfostra dem till detta.


Israeliska kibbutzen är de enda verkliga eller få exempel på kollektiv liv som fungerar och fungerat, och om även överlevt genom flera generationer. Flesta andra försöken har havererat.

#2  Sv: Peggys tråd i diskussion: om kollektiv liv donbullshit
2007-01-04 09:50:16

Jag ska rada och nämna kända problem vad gäller kollektivt leverne och boende.

1.) Det kräver ett regler, och att medlemmarna är villiga att följa dem och detta medför att det kräver en rätt god ansvarförmåga från sina medlemmar. Och om ansvarsförmåga saknas i någon enskild individ, då måste det finnas ett stöd system som kan lära individen till detta.

Ett vanligt mänsklig problem vad gäller grupper, är den att människornas positiva sidor, egenskaper och sätt är inte de som först och främst förstärks i gruppen. För att det bättre skall växa och förstärkas med gruppen måste detta prioriteras och satsas specifikt på, närmast alla i gruppen måste ha vilja i sig själv att göra detta.

Ofta kan människor som inte har denna vilja ansamlas i dessa kollektiv grupper, och kanske söka sig ditt för att finna ett "lätt" liv. Vanligt problem alltså mänskilg idioti ansamlas och förstärks ofta av gruppen. Så även ansvarslöshet.


Av denna orsak har flesta ideologiska mänskliga försökt till kollektiv boende havererat. Hippierna dog ut, för att man inte kunde försörja sitt egen kollektiv, för lite ansvar togs och för lite satsades på arbete. I slutändan fick man upplösa kollektivet, för att de helt enkelt inte hade ens nog med mat. Samma har skett med flesta andra kollektiv, kommunistiska försök och liknande.

Det har förfallit eftersom människor börjat ta mindre ansvar och inte mer. Ofta de som sedan även är beredda att sköta jobb och uppgifter och ta ansvar, så dessa blir de som blir utnyttjade. Andra lämnar jobben åt dem, vill dela deras mat till sig själv.


För att ett kollektiv skall fungera så måste det skötas från det hållet, som är beredde till att ta ansvar och man kan inte heller skapa ett kollektiv med alldeles förmågan medlemmar, som t.ex. har dålig ansvarsförmåga idag. För då kommer det åter igen bli ett de ansvarslösas kollektiv och de kommer bara förstärka varandras ansvarslösher och ovilja att ta och lära sig ansvar.


Storfamiljen vs. Familjen

Skillnaden däremellan är närmast obefintlig, en familj är i princip ett kollektiv, men dess format är normalsätt bara mindre. Men samma kommer gälla där som i ett större, och familjelivet havererar av exakt samma orsaker, som det gör i ett större kollektiv.

Om ansvar inte finns i den mängd som det krävs, så kommer det ej fungera.

Själv anser jag dock att det kan vara relativt svårt att finna många människor, som är beredda att ta ansvar i tillräckligt god mängd. Däremot är det relativt lätt att samla ihop ett gäng, där ansvarsförmågan ligger rätt lågt, detta gäng kommer dock för det mesta inte kunna skapa ett fungerande kollektiv.

#3  Sv: Peggys tråd i diskussion: om kollektiv liv MartinK
2007-01-04 13:22:02

Själv skulle jag bara vilja travestera Farbror Barbro:
Det finns inga genvägar till den perfekta jämlikheten.

Ett kollektiv kan lika gärna cementera könsroller som att sätta dem ur spel.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?