feminetik.se feminetik.se

Just nu 19 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Uppsats om kvinnors våld vid vårdnadstvister.


Gå till senaste inlägget#1  Uppsats om kvinnors våld vid vårdnadstvister. Mumriken
2007-01-02 22:19:36

En uppsats som behandlar domstolarnas bedömning uppgifter om kvinnors våld i samband med vårdnadstvister.

Helt klart verkar det som om i de fall som undersökts, det inte läggs speciellt stor vikt vid kvinnornas uppgivna våldsbenägenhet. Frågan är hur man motiverar detta.

http://www.uppsatser.se/uppsats_0/075aec4113.php

Sammanfattning:

Uppsatsen är en rättssociologisk studie som syftat till att undersöka hur våld som uppges utfört av mammor belyses i vårdnadstvister. Studien söker även ge möjliga förklaringar till varför domstolar dömer till gemensam vårdnad när det förekommer uppgifter om mammors utövande av våld mot pappan eller barnen. Svensk rätt rörande vårdnad redovisas, en kort historik av vårdnadslagstiftningen, samt berörda artiklar i Barnkonventionen. Vidare presenteras forskning kring kvinnligt utövande av våld. Undersökningen består av sju tingsrättsdomar samt en dom från Högsta domstolen. Utifrån ett barnperspektiv undersöks hur mammors våld och dess konsekvenser beaktas som en riskfaktor i domstolarnas bedömningar. Resultatet har analyserats utifrån ett våldsperspektiv samt vilken betydelse synen på moderskapet kan få vid bedömning av barns bästa och våld. Resultatet visar att risken för att barn och pappan ska bli utsatta för mammors våld förminskas och i vissa fall berörs våldet inte alls av domstolarna. Slutsatsen vid analysen av domarna visar på att mammors våld inte tas på allvar av domstolarna i de studerade rättsfallen. Gemensam vårdnad mellan föräldrarna tillmäts större betydelse än risken för att barnet själv skall utsättas för fysiskt våld eller psykiskt våld genom att bevittna våld utfört av mamman.

#2  Sv: Uppsats om kvinnors våld vid vårdnadstvister. MartinK
2007-01-04 13:42:53

Intressant, har bara läst delar av den men är inte så förvånad över att kvinnors våld osynliggörs, speciellt inom rättsväsendet som redan har visat sig gynna kvinnor i andra undersökningar. T.o.m här där folk säger sig vara utan skygglappar så har ju folk svårt att tro att kvinnor faktiskt använder sig av våld i någon större omfattning.

#3  Sv: Uppsats om kvinnors våld vid vårdnadstvister. bengtboman
2007-01-04 14:15:27

Mycket intressant och tänkvärt. Speciellt passusen om familjevåldet som så ensidigt ser män som förövare och kvinnor som offer. Vad innebär det i realiteten?

Jo att de kvinnor som är våldsamma och dysfunktionella, mot bakgrund av samhällets ensidighet och oförmåga att se lateralt eller bortom myten som den "idealiserade modern", kan fortsätta sin gärning utan att uppmärksammas.

I sanningen skrämmande eftersom bar i en familj där modern är våldsam och diaboliskt far minst lika illa som i familjer där fadern är den våldsutövande. När Amnesty talar om "skamfläckar" borde de rikta sig till barnen i dessa familjer med våldsamma mödrar och få svar på tal om den verklighet som råder. Amnesty är inget annat än en könsrollskonservativ sten.

Kvinnan som våldsutövare är dessutom i lika stort behov av vård och hjälp som en manlig våldsutövare. I ett ojämlikt samhälle (som Sverige av idag) där man ensidigt ser kön som utgångspunkt för offer eller förövare, kan inte dessa individer få denna hjälp just för att de är kvinnor och i samhällets ögon inte kan vara förövare.

#4  Sv: Uppsats om kvinnors våld vid vårdnadstvister. UppåtEmma
2007-01-04 15:38:21

Jag är inte heller förvånad. Våra könsroller dikterar kvinnor som goda mödrar och tanken på kvinnor som slår barn eller förgriper sig på dem sexuellt är så vedervärdig så i de flesta fall blundar det könsrollskonservativa samhället (som rättsväsadent är en arm på) för det. Desto viktigare att arbeta mot könsroller och att människor ses som individer. Så länge samhället har förväntningar på kvinnor som moralens väktare (kvinnor ska till och med "uppfostra" män så att de inte begår våldsbrott enligt vissa) och vägrar se dem som människor med fel och brister så kommer övergreppen mot barnen (och rättssamhället) att fortsätta. Jag håller alltså med i mycket som bengtboman skriver.

#5  UppåtEmma bengtboman
2007-01-04 15:54:11

Jag försöker se människor som individer och inte som kön. Bra om vi är överens om det.

Dessvärre känner jag inte att de flesta som säger sig vara feminister agerar efter den övertygelsen i praktiken.

Du och jag har i stort samma mål, men den stora skillnaden är att du tror att målet ska nås via feminism medan jag tror att vi kommer att missa målet med feminism.

#6  #4 UppåtEmma MartinK
2007-01-04 16:08:17

Tyvärr är det ju inte bara det könsrollskonservativa samhället som blundar, även här har ju många feminister svårt att ta till sig att kvinnor kan vara våldsamma, eller för den delen har ett ansvar för hur världen ser ut.

#7  MartinK UppåtEmma
2007-01-04 16:12:17

Jasså, det tycker du. Jag tycker du har byggt en halmdocka. Så, då vet vi vad vi tycker.

#8  #7 UppåtEmma MartinK
2007-01-04 16:25:31

Tyck på du, eller gå tillbaks till nån av de gamla trådarna där det diskuteras de rapporter som visar att kvinnor tar till våld minst lika ofta som män och se vilka som avfärdar dem..

#9  MartinK UppåtEmma
2007-01-04 16:35:18

tyck på du själv. eller gå tillbaka till några av trådarna och läs varför de rapporterna inte håller som jämförelse. Dessutom, fundera över vem det är som ideligen måste jämföra och ideligen måste ta till vinkligen "men kvinnor slår ju oxå, det är synd om oss män" och därigenom föra bort debatten från mäns våld mot kvinnor. Om du nån gång kunde ta upp problemet kvinnors våld mot män i ett _eget_ sammanhang (och visa dig villig att tala om lösnigar istället för att bara basha hej vilt omkring dig) och inte som argument för att inte möta problemet med mäns våld mot kvinnor så vore du en miljon gånger trovärdigare.

#10  UppåtEmma MartinK
2007-01-04 16:50:16


Om du nån gång kunde ta upp problemet kvinnors våld mot män i ett _eget_ sammanhang


Men det är ju hela poängen, varför separera på kön när det faktiskt visat sig att båda könen slår lika ofta?


och visa dig villig att tala om lösnigar


Jag brukar tala lösningar, men lösningarna brukar inte uppskattas av feminister, vill du se färska exempel så kika i granntrådarna.

#11  UppåtEmma bengtboman
2007-01-04 16:54:05

Vi ska väl till varje pris försöka motverka den könsrollskonservativa och endimensionella beskrivningen som går under epitetet "mäns våld mot kvinnor".

Du som är emot könsrollerna borde väl slå [utan att slå mig dock:-)] följe med mig i kampen mot denna ensidiga beskrivning av något som rätteligen borde heta familje- eller partnervåld.

#12  UE Gullegubben
2007-01-04 17:50:48

Min lösning på mäns våld mot kvinnor är samma lösning som för människors våld mot människor. Det finns länder, regioner, folkgrupper, kulturer och subkulturer där det är mycket våld och sådana där det är lite våld. Jag ser en del mönster, men jag har inte forskat vetenskapligt i vad som verkar våldshöjande respektive våldsänkande, men så här ser jag saken:

Våldshöjande:

Krig och andra trauman.
Fattigdom.
Stora ekonomiska skillnader.
Dåligt socialt kitt.
Religiösa motsättningar.
Missionerande religioner som vill omvända andra.
Begränsat utrymme för individen.

Våldssänkande:

Fred och frånvaro av andra övergripande trauman.
Rikedom.
Små ekonomiska skillnader.
Bra social sammanhållning.
Frånvaro av starka motsättningar.
Icke-våldsreligioner
Personlig frihet.

Jag tror att mer icke-vålds-forskning vore av stor nytta för att identifiera vad som kan göras för att föra människor mer från våld. Sedan kan man inte ha en noll-vision, ibland kommer kostnaderna för att undvika våld bli så stora att de förstör för andra viktiga syften.

#13  Sv: Uppsats om kvinnors våld vid vårdnadstvister. Gullegubben
2007-01-04 17:53:27

Starka respektive svaga institutioner vad gäller statlig kärnverksamhet, passar också i listan.

#14  bengtboman UppåtEmma
2007-01-04 21:41:38

på vilket sätt är det könsrollskonservativt att tala om våld som män i egenskap av män utövar mot kvinnor i egenskap av kvinnor? Det är ju de enda faktorerna de lyckats hitta - droger, samhällsstatus och sjukdom går det inte att förklara med. Sen finns det annan typ av våld också - kvinnors våld mot barn (där finns iofs möjligtvis en föräldraaspekt med så det mer korrekta _kanske_ vore mammors våld mot barn, jag vet för lite om vilka kvinnor det är för att uttala mig säkert). Är kvinnors våld mot barn också könsrollskonservativt uttryck? När det de fakto är det det handlar om - våld som utövas av kvinnor i egenskap av kvinnor mot barn i egenskap av barn.
Våld i olika situationer med olika aktörer tror jag alla har en egen lösning - du löser inte gatuvåld eller huliganvåld på samma sätt som familjvåld till exempel. Det har för olika arenor, olika mekanismer och olika förutsättningar, utformningar och viktigast av allt förklaringar för att kunna klumpas ihop. Det finns en stor våldskaka i samhället, den är uppdelad med olika förövare och olika offer - ingen av dem tjänar på att vi bakar ihop det och ignorerar vilka de är. Eller tror du vi löser problemen bättre genom att bara kalla allt för "våldet i samhället"? Nån gång måste vi gå in på de olika typerna av våld i samhället och göra situationsanalyser.
I jämförelse så talar vi om villainbrott, bilkapning, snatteri, försäkringbedrägeri och rån - alla ingår i den större påsen som vi kallar stöld. Men vi löser inte specifikt villainbrotten genom att tala om snatteri, eller hur?

#15  UppåtEmma bengtboman
2007-01-04 23:35:25

...på vilket sätt är det könsrollskonservativt att tala om våld som män i egenskap av män utövar mot kvinnor i egenskap av kvinnor?


Du ger ju svaret själv. I det könsrollslösa samhället är det personer i form av förövare som utövar våld mot personer i form av offer.

Tror du att mäns överrepresentation i brottstatistiken är social eller biologiskt betingad?

Om du tror att de åtminstone till viss del är social torde det väl vara uppenbart att paroller av slaget "mäns våld mot kvinnor" leder till att tydligt dela upp individerna utifrån kön och skyldig/oskyldig. Det blir på något sätt danande i sig själv.

Utöver detta tror jag faktiskt att parollen "mäns våld mot kvinnor" i sig är det sämsta marknadsföringsbudskap som någonsin presterats. Det leder absolut inte till att skapa någon samling kring frågan. Däremot skapar det definitiva motsättningar och stark ovilja.

#16  bengtboman UppåtEmma
2007-01-05 09:07:08

"I det könsrollslösa samhället är det personer i form av förövare som utövar våld mot personer i form av offer."

näe, i det könslösa samhället möjligtvis - inte det könsrollslösa. Folk har fortfarande kön. Nu är det ju - tyvärr- så att vi inte lever i ett könsrollslöst samhälle heller, tvärtom är det väldigt könsrollskonservativt. Vilket ger effekter, tex det vi talar om.

Socialt, givetvis! allt annat vore horribelt - jag kan inte för ett ögonblick tro att män är biologiskt styrda att bruka våld utan att kunna styra sig! Och hade det vart så så hade väl många många fler män misshandlat, eller hur? Nu är det lyckligtvis en väldigt liten del som gör det, dock sanktionerat av könsrollernas utformning.

Kön och könsroll går oundvikligt ihop så länge vi har den samhällsordning vi har. Att tala om mäns våld mot kvinnor, eller kvinnors våld mot barn eller ungdomsbrottslighet tex, är träffande - och därför kontroversiellt!- för det säger precis vad det är. Historiskt så har vi skyddat förövaren, det hette tex kvinnovåld länge, vilket är olyckligt för då kommer vi ju inte åt problemet - problemet är ju inte den som utsätts utan den som utsätter, eller hur? Jag ser det inte som en paroll utan som ett konstaterande av vilken typ av våld vi talar om, liksom snattares rån av affärsägare är en specificering av vilken typ av stöld vi talar om. Visst, håller en inte med om att vi lever i ett könsrollssamhälle med en könsmaktsordning så är det klart att det sticker i ögonen. Helt i linje med vad samhället dikterar - män ska givetvis inte ifrågasättas i ett könsmaktssamhälle där gruppen (ej individen!) män är på topp. Vilket såklart är politiskt slagkraftigt att belysa om en vill ändra det.

#17  #16 Kalle
2007-01-05 09:58:21

"Jag ser det inte som en paroll utan som ett konstaterande av vilken typ av våld vi talar om, liksom snattares rån av affärsägare är en specificering av vilken typ av stöld vi talar om. "

Hur kommer det sig att det är OK för en feminist att göra liknelser mellan misshandlade kvinnor och t ex rånade affärer, för den retoriska tydlighetens skull, meden en icke-feminist som gör precis samma sak genast för sin kvinnosyn ifrågasatt?

#18  Sv: Uppsats om kvinnors våld vid vårdnadstvister. bengtboman
2007-01-05 16:03:38

"Jag ser det inte som en paroll utan som ett konstaterande av vilken typ av våld vi talar om, liksom snattares rån av affärsägare är en specificering av vilken typ av stöld vi talar om. ".

Nej, men det stämmer ju inte eftersom situationerna bara präglas av vilket kön förövare och offer har, inte vad som hänt.

Ta två exakt likadana situationer där i det ena fallet en manlig partner utövar våldet mot den kvinnliga partnern och i det andra fallet en kvinnlig partner utövar våldet mot den manliga partnern.

Detta är "partnervåld", "våld i nära relationer" eller "familjevåld".

I statistiken skiljs de dock åt. Det våld som sker från man till kvinna kategoriseras som samma (mäns våld mot kvinnor) oavsett hur och var det skett. Det våld som kvinnan gör mot mannen försvinner däremot i statistiken.

Det är precis så här det är och kategorin "mäns våld mot kvinnor" är en post som innehåller allsköns olika företeelser av varierande allvarlighetsgrad, men det räknas samma med ett syfte att få upp statistiken.

#19  UppåtEmma2 bengtboman
2007-01-05 16:09:33

Socialt, givetvis! allt annat vore horribelt - jag kan inte för ett ögonblick tro att män är biologiskt styrda att bruka våld utan att kunna styra sig!


-Ja i så fall kan det ju inte vara mäns ensak, skuld och ansvar. I så fall har ju "fritänkare" som Johan Ehrenberg, Jens Orback, Clas Borgström med flera totalt fel. Dessa påstår ju att mäns våld är mäns ansvar (Ehrenberg menar till och med att det är mäns skyldighet). Det kanju enligt min mening inte vara mäns ensidiga ansvar att socialisera mänskligheten.

näe, i det könslösa samhället möjligtvis - inte det könsrollslösa. Folk har fortfarande kön.


-Fast blir det inte en hårfin marginal om du tror att våra ageranden är socialt styrda?

#20  Sv: Uppsats om kvinnors våld vid vårdnadstvister. extra
2007-01-05 21:08:09

En intressant fråga i detta sammanhanget borde väl vara:

Vem har mest gemensamt med en man som brukar våld? En man som _inte_ brukar våld eller en kvinna som brukar våld?

#21  bengtboman UppåtEmma
2007-01-06 09:01:28

Har du läst Ehrenbergs "Med uppenbar känsla för stil" ? Där förklarar han väldigt bra hur han menar med att våld är mäns ansvar och att män överlag har en del i att andra män brukar våld. Det finns en våldsromantik i manligt kodade miljöer och intressen - det går igenom allt. Filmer, datorspel, sport, lekar pojkar uppmuntras till osv osv. Den våldsromantiken hos män uppmuntras definitivt av ALLA i samhället (alltså även kvinnor) men sker och utvecklas mer i sammanhang där kvinnor inte har tillträde. De flesta män slår inte, de flesta män brukar inte våld och inte rent fysiskt. Men det finns en utpräglad acceptans för våld som i förlängningen sanktionerar de fåtal som går över gränsen, som faktiskt slår (var sig det gäller andra män, kvinnor, barn eller djur). "Jamen riddaridealet, att skydda de svaga?" säger någon då antagligen. Ehrenborg bemöter detta också, att bara synen på att andra än män är svaga också kan legitimera våld av typen - Jag slår dig för ditt eget bästa, jag vet bäst du är svag och behöver uppfostras (inte helt ovanligt argument i partnermisshandelsfall - ja, nu måste jag förtydliga - i fall där män slår kvinnor...)

En annan del i åsikten om våld är mäns ansvar osv är att kvinnor i högre grad än män är engagerade i samhället mot våld eller att ta hand om människor utsatta för våld - tex BRIS, Kvinnojourer och liknande organisationer... Även inom vårdyrket, dit många av offren kommer. Kvinnor möter baksidan av våldet på ett annat sätt än vad män gör och engagerar sig säkert lättare därför också. (PS det gör inte kvinnor av någon inneboende "godhet" utan just för att vi har en sådan uppdelning av könen där vårdande och omsorg oftare hamnar på kvinnors lott. Det beror alltså på vilken plats de är på, inte deras kön. Bara så ingen tror att jag är särartsfeminist på nåt vis :) )

#22  #21 UppåtEmma RickJames
2007-01-06 14:06:09

"Har du läst Ehrenbergs "Med uppenbar känsla för stil" ? Där förklarar han väldigt bra hur han menar med att våld är mäns ansvar och att män överlag har en del i att andra män brukar våld."

Med uppenbar känsla för stil är skriven av Stefan Mendel-Enk och inte av Johan Ehrenberg

Det som den boken innehåller är personliga åsikter helt utan någon som helst representativ bevisning på någonting. Allra minst påståenden om vad som är manlighet. Men å andra sidan talar Mendel Enk om det han kallar "den dominerande manligheten". Någonting om den mest vanliga manligheten skriver han däremot inte (Vanliga män är som vi alla vet värdelösa men allt kändisar säger är sant). Det är lite av mode bland tyckare av hans kaliber att skriva generaliseringar där minoriteten påstås vara representativ. Det är ju vad hela hans bok handlar om. Att han inte behöver komma med någonting som stämmer in på majoriteten.

Eller rättare sagt, vem begär bevisning alls att generella påståenden om män stämmer generellt på män? Tvärtom skrivs tonvis av böcker som spenderar en tredjedel av sidorna med att ansvarsbefria sig själva från att behöva ha generaliseringar som stämmer på män generellt och inte bara på en futtig procent som på ingen grund alls påstås vara det manliga.

#23  RickJames UppåtEmma
2007-01-07 18:17:28

just det, jag menar såklart Stefan Mendel-Enk - felskrivning av mig men boken stämde i alla fall :)

Intressanta och hållbara personliga åsikter som han tillskansat sig genom undersökande journalistik. Helt ok. Han säger inte att minoriteten är representativ - han drar en röd tråd och visar på hur majoritetens manlighetsideal understödjer den minoritet män som slår.

Men jag ser inte ditt problem - du skriver ju generaliserande om både män och kvinnor hela tiden och presenterar dina åsikter helt ocensurerat, varför skulle inte Mendel-Enk få göra det...

#24  Sv: Uppsats om kvinnors våld vid vårdnadstvister. Gullegubben
2007-01-07 19:18:15

Saxat frånm ett reportage om Mendel-Enk:

"Mendel-Enk mådde illa av deras ingående skildringar av våld men kände samtidigt igen de oskrivna koderna i Firman Boys från praktiskt taget alla manliga sammanhang han varit en del av under sitt liv.

* Stå pall.
* Behärska dig.
* Var lojal mot gruppen.
* Offra dig för något större och viktigare än du själv.
* Den interna hierarkin.
* Föraktet för svaghet."

Är det här normer som inte kvinnor bryr sig om och/eller beteenden som inte kvinnor ägnar sig åt?

Om vi jämför Firman Boys med Feministiskt initiativ, vad är av de 6 punkterna som inte stämmer in på Feministiskt initiativ?

Finns det någon klart avgränsad sammanslutning av kvinnor som funnits en längre tid med gemensamt mål och liten medlemsomsättning och som anser att den är i strid/konkurrens med andra grupper där inte de 6 punkterna stämmer in?

#25  Sv: Uppsats om kvinnors våld vid vårdnadstvister. Gullegubben
2007-01-07 19:51:26

Som jag ser det handlar det om normer och beteenden som är aktuella i grupper där medlemmarna är beroende av varandra och vill att gruppen skall bestå och på områden då det handlar om strid, konkurrens och prestation.

I den mån och i de situationer då kvinnor ingår i sådana grupper och verkar på områden där det handlar om strid, konkurrens och prestation, stämmer normerna/beteendena in lika bra på kvinnor.

Män och kvinnor kan undgå de 6 normerna/beteendena genom att undvika grupper där medlemmarna är beroende av varandra och vill att gruppen skall bestå och hålla sig undan områden där det handlar om strid, konkurrens och prestation.

#26  Sv: Uppsats om kvinnors våld vid vårdnadstvister. Kall
2010-04-10 09:55:31

Återupplivning av gammal tråd, på förekommen anledning...

Stephan Mendel-Enk är på gång med en ny bok, och intervjuas i GP idag.
Hans gamla bok "Med uppenbar känsla för stil" nämns i förbigående, och såhär säger han själv om den:
Mendel-Enk sa:
Även nu kommer folk fram och pratar om Med uppenbar känsla för stil. Det är roligt. Men när jag skrev skruvade jag åsikterna för att texten skulle bli så bra som möjligt. Texten bestämde och jag vet knappt om jag kan stå för allt jag skrev. Men jag har märkt att boken och debatten som följde verkligen har påverkat dagens syn på manlighet och machoideal.

(Reservation för stavfel då jag skrivit av citatet från tidningen.)

Men det är ju intressant att han nu säger att åsikterna är skruvade och att han inte vet om han kan stå för allt. För när boken debatterats tidigare är det uppenbart att många verkar ha tagit den som ett undersökande reportage, att det verkligen är såhär det går till!

#27  Sv: Uppsats om kvinnors våld vid vårdnadstvister. puff
2010-04-10 12:12:15

Och det han skrev framstod som så okontroversiellt att den kritik han fick mest gick ut på att det bara var gammal skåpmat och att han bara fick uppmärksamhet för det han skrev för att han var man.

http://sydsvenskan.se/samtidigt/article84828/…

"Oj hoppsan, en maskulin våldsideologi genomsyrar samhället", skrev Expressens Natalia Kazmierska ironiskt och fortsatte:
"Hans söta mansbok är ett hån mot alla kvinnor som år ut och år in har manglat denna lilla uppenbarelse stenhårt i otaliga krönikor, böcker och teorier."
Stephan Mendel-Enk nickar när jag nämner Kazmierskas sågning.
- Det är ju sant. Det är inget nytt. Men man kan säga samma sak på olika sätt.

#28  Kall & puff targash
2010-04-10 12:38:12

Det finns få böcker jag vill se brännas på bål men "Med uppenbar känsla för stil" är en av dem. Jag tämligen avskyr den boken och Mendel-Enk fick mig att bli spyfärdig på honom. Vem fan är denne idioten och vem fan tror att denna jäkla smörja är sant. Jag betraktade Mendel-Enk som den där svarta KKK ledaren i Dave Chappells sketch.
Jag var inte våldsam innan jag läste den boken men medan jag läste den blev jag tämligen aggressiv.

#29  Sv: Uppsats om kvinnors våld vid vårdnadstvister. Kall
2010-07-02 16:51:08

Kanske inte exakt rätt tråd att ta upp det här i, men jag orkar inte leta upp någon bättre, och jag behöver skriva av mig lite!

Jag har ju tidigare skrivit om en kompis som de facto blev av med vårdnaden efter att hans f.d. fru "rymt" med barnet till en ort 25 mil bort, där hon träffat en ny kille.

Trots att han inte gjort något fel så har han alltid haft soc emot sig, och inte vågat göra någonting av rädsla för att bli anmäld som stalker eller nåt, och bli avskuren helt och hållet från all kontakt. Och jag gissar att ställd inför ultimatum är det bättre att träffas vissa skollov och nån gång varannan månad än att inte få träffas alls.

I alla fall, tiderna har ju varit hårda, och det senaste som hänt är att mammans nuvarande sambo blivit av med jobbet och istället hankat sig fram på lite kriminella banor.
Flickan, som nu är tonåring, mår inget vidare av detta så hon pratar med skolan, som pratar med soc, som slutligen varnar mamman att miljön inte är bra för flickan och att om hon inte flyttar ifrån sambon så kan hon (slutligen!) förlora vårdnaden om dottern.

Så mamman hittar en lägenhet och flyttar, soc kommer och inspekterar, allt är frid och fröjd. Varpå mamman flyttar in hos pojkvännen igen!!!

Fortsättning följer...

#30  Sv: Uppsats om kvinnors våld vid vårdnadstvister. MyLibido
2010-07-14 12:28:27

Tillbaka till ursprungstråden. En av feminetisterna skriver att det förhållande som beskrivs inte är så konstigt: det går att förklara med könsrollerna. UppåtEmma?

:)

Visst, jag stämmer helt överens. Vi har alla svårt för att se män som offer och kvinnor som förövare, på samma sätt som vi har svårt att se män som den förälder som har mest ansvar eller är mest oklanderlig. På många sätt i dagens samhälle och genom tiderna är männen förälder på kvinnans villkor.

Om man vänder på steken är det precis denna synvinkel som gör det svårt för oss alla att se kvinnor som ledare. Framför allt eftersom kvinnliga ledare i en viss utsträckning måste gå utanför sin könsroll. De måste vara lite hårdare, lite konsekventare, lite bestämdare - men inte alltför mycket, för då är de känslokalla. Det är en balansgång. Dessutom lönar det sig inte lika mycket för kvinnor att vara framgångsrika som för män. De uppfyller inte samhällets förväntningar eller gör sig mer åtråvärda sexuellt sett genom att bli chefer, utan på sin höjd sina egna ekonomiska mål och ambitioner.

Detta måste vi naturligtvis ändra på. Göra det lättare för män att få rätt när det gäller barn och familj, och göra det lättare för kvinnor att göra karriär. Det senare har vi jobbat med i åratal på alla fronter, men framgången är begränsad framför allt eftersom det helt enkelt fortfarande inte är tillräckligt attraktivt för kvinnor att satsa allt på karriären.

Med detta håller nog de flesta feminister, och samhället i övrigt, med.

MEN

Att samtidigt pådriva en bild där kvinnor är offer och inte har ansvaret för sin egen situation bidrar snarare till att den positiva utvecklingen saktas ned. Vid ett besök på polisstationen nyligen hittade jag fem olika kvinnojournummer, och bara ett för brottsoffer i allmänhet. Fem stycken. Och detta för en grupp som utgör hälften av befolkningen men kanske bara 10 eller 20% av brottsoffren?

Ser vi inte vilken attityd som underligger detta? Kvinnor är aldrig skyldiga, de skall beskyddas till varje pris, och de behöver vår hjälp.

Vänd nu på steken. Handen på hjärtat, vem i hela friden vill ha en statsminister eller Ericsson-chef som är offer? Som måste beskyddas? Som behöver vår hjälp? Förmodligen inte ens den mest inbitna feministen på det här forumet. En ledare måste vara självständig och stark. Tänk vilken stamina som behövs för att vara Amerika-Chef för BP till exempel. Hur skall vi någonsin kunna tro att kvinnor har vad som krävs om vi ständigt bombarderas av budskap om hur synd de är om dem som grupp???

You win some, you lose some. Jag ser mer än gärna fler framgångsrika kvinnliga kollegor, och jag skäms över att ett land som Sverige inte har haft en kvinnlig statsminister ännu (medan nu till och med Brasilien kommer att ha en). Men kvinnor och feminister måste nog vara beredda att skruva ned mäns våld mot kvinnor retoriken, och stödja män i den privata sfären. Det är kultur och roller, inte diskriminering, som står i vägen.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?