feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

"Mäns våld mot kvinnor"


Gå till senaste inlägget#1  "Mäns våld mot kvinnor" Mats L
2004-10-15 19:03:16

Har ställt frågan förr men inte fått svar. Vad betyder termen?

#2  Och.. Mats L
2004-10-15 19:39:07

Är det mer lämpligt att dela upp våld i kategorier av manligt och kvinnligt än att göra det när det gäller "kvinnors våld mot äldre" och så vidare?

Är anlednngen till att man ser på våld mot kvinnor på ett annat sätt att kvinnor anses svagare och därför mer skyddsvärda? Genom att se på kvinnor på det sättet cementerar man inte en könsordning som säger att kvinnor skall skyddas? Då måste man ju uppfostra män till att skydda kvinnor, att bli poliser, soldater och så vidare. Vilket är just den uppfostran av män i våldets riktning som gör män till överrepresenterade som våldsmän.

#3   Mars
2004-10-15 20:10:31

Tja, om man anser att det finns ett patriarkat som är en struktur som förtrycker kvinnor så är män som misshandlar kvinnor ett utryck för patriarkatets kontrollerande av kvinnan.

#4  implicita hotet mm bespökare
2004-10-15 20:15:57

Zacharias startade en tråd om alienering i tycka med bla följande:

"Alla män profiterar i någon mån på att vara man. Det implicita hotet som ligger i manlighet lånar sin makt även till män som inte är våldsamma. Vare sig man vill eller ej ges man fördelar som man och gör det på bekostnad av kvinnor."

Vad fasen menar han med det här och särskilt mycket undrar jag vad han menar med "det implicita hotet"?

#5  Intressant Mats L
2004-10-15 20:17:10

Så om man tror på patrirakatet kan man ignorera våld mot män och lyfta upp våld mot kvinnor på ett panikartat sätt?

Om man inte tror på patrirakatet blir det där bara könsrollskonservatism eller biologism?

#6   Mars
2004-10-15 20:44:03

Nej, även om man tror på patriarkatet så är det fel att ignorera våld mot män. Däremot så blir mäns våld mot kvinnor ett strukturelt våld som tjänar till att hålla nere kvinnan medans det våld män utsätts för enbart drabbar dem som individ.

Ser man kvinnmisshandel som ett strukturellt problem så blir det inte svårt att se männen som ansvariga, Då blir det helt plötsligt tydligt att man som man måste tydligt ta avstånd ifrån mäns våld mot kvinnor.

#7  Våldet är inte ideologiskt Mats L
2004-10-15 20:51:01

Och resultatet blir att våld mot män försvinner ur debatten.

Om man istället tror att vi delegerar våldets uppgifter åt män blir det en helt annan sak. Våldet från män är inte ideologiskt. Då blir det en helt annan debatt eller hur? Det är en riktig kulturkamp vi ser. Full strid om verkligheten, sanningen och synen på jämställdhet.

#8  Du bör förtydliga dig Mats L
2004-10-15 20:52:26

Du menar feministisk strukturellt eller hur? Strukturer kan man se även om man är motfeminist.

#9  Mats L Mars
2004-10-15 22:42:41

Debatten vi pratar om nu är den om mäns (strukturella) våld mot kvinnor. I den debatten ingår inte våld mot män nej.

Om man inte anser att våldet män utför mot kvinnor är strukturellt så blir det våldet likställt med allt annat våld som sker inom relationer (för det är i första hand det våldet vi pratar om).

Förtydligande: Med strukturellt menar jag nu den patriarkala strukturen.
Det är ingen förutsättning att att använda patriarkatet som analysmodell för att kalla sig feminist, det anser iaf jag som kallar mig feminist :)

Strukturer och patriarkat hit och dit tycker jag mest förvirrar diskussionen och tar fokus från kärnfrågorna:

Vad ska vi göra åt problemen med att vi blir olika behandlade beroende på kön?

Hur ska vi bli fria från könsroller som får oss att handla på sätt som vi inte gjort utan dem?

#10   Mars
2004-10-15 22:54:37

Kanske ska förtydliga att jag inte vill förringa dem som tror på patriarkatsteorin utan att jag inte ser den som något som gynnar jämställdheten eller feminismen. Jag är inte helt säker själv på vad jag tror om patriarkat och strukturellt förtryck.

Men däremot är jag helt övertygad om att det är en väldigt liten andel av befolkningen som tror på dem och att de därför är oanvändbara, hur sanna eller falska de än är.

Den enda möjligheten att kunna använda patriarkatet som argument är att först övertyga en majoritet om att det faktiskt finns ett patriarkat, vilket jag tror är i stort sätt omöjligt.

Annars blir resultatet bara "goddag - yxskaft".

#11  Huvudfrågan var Mats L
2004-10-16 13:57:47

Mäns våld mot kvinnor. Vad finns det för skäl att uppmärksamma just mäns våld mot just kvinnor? Förstår vi samhället bättre på det sättet?

Eller är uppmärksammandet i samhället av just våld mot kvinnor bara av könsrollskonservativ art?

#12   Jessica
2004-10-19 21:25:58

Det ska uppmärksammas för att det är ett stort problem.

Det finns vissa stora problem i världen:
Svält.
Krig.
Rasförtryck....osv

Jag tror att du kan hålla med om att alla dessa är problem som behöver uppmärksammas, eller hur?

Nu är det så att mäns våld mot kvinnor är ett förmodligen ännu större problem än resten.

Om du, till exempel, letar fram siffror på hur många människor i världen som svälter.
Och sedan kollar igenom statistik i varje land på hur många kvinnor som blir förtryckta, misshandlade (fysiskt och verbalt) våldtagna osv av män, plus räknar in mörkertal, så inser du att det är ett problem som uppenbarligen också behöver uppmärksammas.

#13  Kvinnomisshandel stort, mansmisshandel större. Mike
2004-10-19 21:44:45

"År 2003 anmäldes 65 177 fall... Av de år 2003 anmälda misshandelsfallen registrerades 34 procent som kvinnomisshandel, 54 procent som misshandel mot män och 12 procent som barnmisshandel.!

"Av brottsdeltagandena med kvinnliga offer svarade kvinnorna som misstänkta gärningsmän för 14 procent år 2003."

Så man får inte glömma kvinnors våld mot kvinnor.

*citat från Brottsutvecklingen i Sverige 2001-2003, Rapport 2004:3. Utgiven av BRÅ.

#14   Miguel
2004-10-19 21:44:59

Skulle bara vilja ge en eloge till Mats L och Mars som lyckas hålla sig till en intellektuellt hederlig diskussion om principfrågor i flera inlägg i följd.
Inte ofta man ser det.

#15  Jessica Jones
2004-10-20 09:08:00

Härligt, då vet vi att du "förmodligen" anser kvinnoförtryck vara ett större problem än både svält, krig och rasförtryck. Jag, och många andra här skulle jag tro, håller inte med.

#16  Hmmmm... MrG
2004-10-20 19:35:16

"räknar in mörkertal"

Räkna in mörkertal? Hur då? Ett mörkertal kan vara allt ifrån 1 till evigheten...därav namnet.

Mörkertal är inget annat är retorik.

MrG

#17  Jessica David
2004-10-21 00:52:39

Svält.
Krig.
Rasförtryck.
Inget i jämförelse med mäns våld mot kvinnor? Förklara gärna hur du tänker i det här fallet, och vad för värderingar som egentligen döljer sig bakom detta? Lägg till miljöförstöring och du har de fyra absolut största problem som världen står inför, och som kommer medföra det i särklass högsta lidandet i världen. Betraktar mig själv, och betraktas även av andra som hängiven feminist men blir skrämd när jag hör människor försöka tona ner dessa problem. Mäns våld mot kvinnor är ett gigantiskt problem, där har du rätt, men om du hävdar att det är större än de ovanstående har du verkligen förlorat alla proportioner, vilket verkligen gör mig rädd. Se exempelvis på situationen i Afrika, vilken är ett direkt resultat av rasförtryck, där massor människor dör i både krig, svält och sjukdomar såsom HIV, tuberkulos och malaria, som dödar miljontals människor varje år. Hur kan du seriöst hävda att detta skulle var ett mindre problem? Detta främjar inte heller på något sätt åtgärder mot kvinnovåldet, då ingen kan ta en människa som säger något sådant på allvar. Fy fan säger jag bara.

#18  Ingen tid för eftertanke Harry Strand
2004-11-19 02:56:48

Alla klagar över att Jeppe super, men ingen frågar varför. Nu är vi där igen, i en grandios massmediekampanj som utlöst kollektiv kortslutning i svenska hjärnor. Just nu existerar bara ett slags grova våldsbrott. De tusentals, till exempel, män som lemlästas och dödas i våldsbrott årligen räknas inte. Gärningsmännen hör för ju det mesta till samma ras förenade genom blods- och hormonband, så varför bry sig. De har sig själva att skylla. I den dånande indignationsstormen finns inga nyanser. Mot skyn etsar sig en väldig anklagelseskrift med knivskarpa konturer: "Skyldig: Mannen. Offer: Kvinnan." Vi tycks ha ett omättligt behov av dessa demoner. Som åtminståne under en tid förenar oss i en glasklar, svartvit värld belamrad med dramatiska krigsrubriker och befriad från eftertankens gråa skuggor. För ett par decennier sedan var det Incestmannen, sen kom Pedofilen. Vem står på tur efter Kvinnomisshandlaren?

#19  Våld och patriarkat Bengt Eurenius
2004-11-26 01:55:10

Det stämmer säkert att män är utsatta för mera våld än kvinnor, men i de fallen är det nog nästan alltid från andra män, inte från kvinnor (vilken dock också förekommer). Så att vad förhållandet mellan könen beträffar, så är det mycket mera våld av män mot kvinnor än tvärtom. Det påverkar tyvärr oss alla, även om vi själva inte är direkt inblandade. Det påverkar relationen mellan män och kvinnor om en stor andel av kvinnorna är rädda för våld, t ex för att gå ensamma hem i mörkret. Och jag tror också att en dålig relation mellan män och kvinnor också påverkar samhället negativt. Nånstans hänger kanske flera problem samman på något sätt.

De kvinnor som utsatts för våldtäkter reagerar mycket starkt och negativt för sitt eget livs vidkommande. Det gör för övrigt män också i samma situation, även om fallen tycks färre. På något sätt måste vi komma tillrätta med detta, som jag tycker är värre än mäns våld mot män i allmänhet (trots det högre antalet).

Vad patriarkatets existens beträffar, så kan man möjligen diskutera detta. Men vad ska man kalla det när man gång på gång ser samma fenomen upprepa sig och inte bara i nutiden utan också längre tillbaka? Och där kvinnan är underordnad mannen, vilket lär vara massivt dokumenterat, men samtidigt inte behöver betyda att mannen (män) medvetet deltar i en gemensam struktur, bara att fenomenen finns där och yttrar sig på ett sätt som vi kan kalla patriarkat, om vi vill.

#20   Jon B
2004-11-26 08:36:04

Eftersom tråden handlar om terminologi: vad betyder "kvinnan är underordnad mannen" ?

#21  Kvinnor misshandlar män mer än man tror... Bofredrik
2004-11-26 09:41:39

http://groups.msn.com/Antifeminist/kvinnorsvl…

Och så glömmer vi också gärna våld i samkönade relationer.
Varför?

#22  Jon B Kalle
2004-11-26 11:08:01

Det betyder att det finns starka och högljudda grupper i samhället som har lyckats med att konsekvent och systematiskt nedvärdera och osynliggöra de områden där kvinnna traditionellt står över mannen. Och bara framställer de "manliga" områdena i samhället som viktiga.

Bara en tanke...

#23  Termer och åtgärder Bengt Eurenius
2004-11-26 11:28:19

Till Mats L: "Mäns våld mot kvinnor"? Vad sorts svar vill du egentligen ha? Termen i sig behöver väl ingen förklaring? Om så, på vilket sätt?

Det finns ingen anledning att förringa något våld, men det våld mot kvinnor vi känner till är särskilt avskyvärt, enligt min åsikt naturligtvis, men även många andras. Särskilt sexuellt våld. De erfarenheter jag fått mig till livs från utsatta motsäger knappast detta. En del har varit på gränsen till självmord över angrepp på detta, som upplevs som en innersta personlighet. Det tycker jag är fullt tillräckligt för att på allvar diskutera just "Mäns våld mot kvinnor".

Här finns för övrigt inte en skugga till antydan från någon vad man kan göra emot detta (och annat) våld. Det är rätt typiskt, tyvärr, att det är viktigare att känna sig kränkt som man över ett uttryck än att fundera över vad man kan göra åt det.

#24  Bengt Kalle
2004-11-26 11:49:15

OM jag var en man som dagligen utsattes för fysiskt eller psykiskt våld i en relation, så skulle jag känna mig kränkt. Inte av att uttrycket diskuteras, utan av att det som jag utsätts för totalt förtigs samtidigt som motsatsen dagligen uppmärksammas.

#25  Varför köns- och inte brottsfokusering? Mats L
2004-11-26 17:59:04

1. Varför är våld mot kvinnor särskilt avskyvärt?
2. Varför är det extra avskyvärt om det utövas av en man?
3. Är det inte graden av våld som är det avskyvärda oavsett vem som råkar ut för det och vem som är förövare?

Funderingen gäller alltå kön och våld. Vad finns det för skäl att dela upp förövare och offer efter kön? Och inte efter graden på brottet (tilexempel partnermisshandel, mord, misshandel och så vidare)?

#26  Mats L Pelle
2004-11-26 22:34:29

Det är väldigt viktigt att manskönets moraliska integritet förblir intakt. Därför är mäna våld mot kvinnor ett enormt problem. Det skall lösas och drastiska medel är berättiggade.

Varje man som slår en kvinna är inte bara en kvinnomishandlare.
Han besudlar också manligheten.
Han bör bestraffas och bestraffas hårt.

#27  Pelle Mats L
2004-11-27 16:29:05

Jag är inte riktigt säker på vad du menar.

Varför har Bengt inte svarat på dem? De är ju så tydliga och fina :).

#28  Min tolkning av Pelle Miguel
2004-11-27 18:07:36

Är könsrollskonservatism.

Mannen är beskyddaren. Heder och ära är viktiga och mannens roll är att skydda de svagare.
Kvinnomisshandlare lever inte upp till detta och måste därför motarbetas.

Det är ett synsätt som grundar sig i könsrollskonservatism och som jag kan respektera även om jag inte delar det.

Däremot kan jag inte respektera feministerna som kräver att männen lever upp till de gamla riddaridealen när det passar och är jämställda när det passar.

Det är ett svårartat fall av att äta kakan och ha den kvar som gör mig illamående.

Pelle får gärna ropa till om han inte anser sig grunda sin argumentation på könsrollskonservatism.

#29  Ingne könsrollkonservativism här. Pelle
2004-11-27 19:16:59

Jag är bara trött på att bli betraktat som en kvinnomisshandlare själv bara för att jag är man. Jag är trött på att få veta att jag har makt för att någon annan idiot våldtar flickor.

Jag vill ha slut på det - och det får jag om alla män som begår våld mot kvinnor åker dit utan undantag.

Jag finner ingen anledning till att jag som man skall leva upp till gamla ridderideal. Själv anser jag att män så fort som möjligt skall lämna över alla betydelsefulle poster i samhället till kvinnor och låta kvinnor ta ensamt ansvar för samhällets framtid.

Genom att införa omvänd bevisbörde i mål som rör sig om mäns våld mot kvinnor vill jag rotera samhällsförhållanden 180 grada. Jag vill nämligen att det skall bli kvinnors skyldighet att SKYDDA män.

#30   Miguel
2004-11-27 19:32:26

Du får inte slut på det genom att låsa in alla våldsverkare.
Det enda som händer är att gränsen för vad som är "våld" sjunker.
Den är i nuläget nere vid knuffar och ovälkomna blickar.

Våldet kan inte tillåtas försvinna för då faller radikalfeminismens tes om den våldsamme mannen.

Jag tycker ändå din lösning är intressant.

Om vi låser in 95 % av de svenska männen så borde det ju få en del intressanta effekter på Sveriges ekonomi om inte annat.
Men antagligen skulle den ekonomiska kollapsen även den kunna skyllas på de fängslade männen på ett eller annat sätt.
Dom utövade sin patriarkala makt genom att inte arbeta tillräckligt hårt i fängelset helt enkelt.

#31  Miguel Pelle
2004-11-27 21:04:11

Det som sker, det sker - låt det ske.

#32   Peter B
2004-11-27 21:10:44

Miguel skrav: "Det enda som händer är att gränsen för vad som är "våld" sjunker." Håller helt med här.

Våldsamt beteende är enligt vissa att slå näven i bordet. (Inte om en kvinna gör det förstås.)

Eller: En kvinna kan känna sig hotad när hennes man blir arg pga hans överlägsna fysiska styrka.

Dvs en man som är starkare än sin kvinna får inte höja rösten eller bli arg för då kan kvinnan känna sig hotad.

Våldsamt beteende är mycket graverande om man hamnar i en vårdnadstvist. Lika så att kvinnan KÄNNER SIG hotad av mannen.

OBS! Jag vill på intet sätt föringa problemet med misshandel inom relationer. Bara visa på att det är ett mycket komplext problem.

#33  dysterkvistar UppåtEmma
2004-11-28 00:26:39

Fan vad ni är nattsvarta då. Riktiga muntergökar.

Hur kommer det sig att en kvinna som engagerar sig i samhällsfrågor är bara en kvinna, eller i värsta fall en ragata, medans män är Riddare på Vita Hästar?

#34  que Miguel
2004-11-28 00:48:10

Om jag bara förstod din fråga skulle jag gärna svara.

Har jag skrivit att kvinnor som engagerar sig i samhällsfrågor är ragator?

Själv engagerar jag mig ju i samhällsfrågor och ser mig knappast som riddaren på den vita hästen, snarare som den tjuriga bromsklossen...

#35  Förstår ej... Pelle
2004-11-28 07:47:24

Jag anser väl inte att män som engagerar sig i samhällsfrågor är riddare på vita häster.

Jag tror dem är egoister som bara är ute på att göra vinst för egen räkning - precis som kvinnorna.

Om du tänker att man firat männen bakom Pite-initiativet som riddare så får du nog som kvinna ta på dig det kollektiva ansvaret från början.

Jag har alltid varit skeptisk. För mig är kampen mot kvinnovåld något som varje enskild man gör i det fördolda utan att någon ser det. Precis som jag exempelvis alltid vikar tillbaka för en gravid kvinna som skall in i en buss på ett sådant sätt att hon vanligtvis inte ens upptäckar det.

Jag blir skeptisk när man tar initiativ för visa upp sig och tror att det i många fall kan dölja något annat:

http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0…

#36  Vars är Bengan? Mats L
2004-11-28 15:42:06

Varför svarar inga feminister på mina tre frågor?

Varför är det bra med könsfokusering på brott och inte brottsfokusering (se de tre frågorna ovan)? Ge för och nackdelar med de olika metoderna.

#37  Vars är feministerna? Mats L
2004-12-04 18:40:14

Finns det inget svar på frågorna?

#38  #25 var det visst... Bengt Eurenius
2004-12-04 23:46:35

1. Varför är våld mot kvinnor särskilt avskyvärt?
Svaret. tror jag, finns under punkt 2. Det finns säkert våld mellan kvinnor också, annars återstår kvinnors våld mot män, där män i allmänhet är den starkare parten.

2. Varför är det extra avskyvärt om det utövas av en man?
Därför att mannen som regel är den fysiskt starkare parten. En del mäns våld är särskilt avskyvärt eftersom det går till ytterligheter på flera sätt, hot (fysiskt), direkt våld, kontrollbehov eller sexuellt våld, isolering m fl nedbrytande aktiviteter. Jag tror nog trots allt att kvinnors våld mot män oftast är mindre (vilket inte betyder att det ursäktas). Jag känner t ex inte till fall där kvinnor förföljt män in absurdum för att misshandla eller göra sexuella övergrepp mot dem, det skulle knappast vara bättre än när en man gör det, vilket senare förekommit många gånger. Hur många män dör här i landet pga våld från kvinnor? Åt motsatta hållet ca 20-30 per år.

3. Är det inte graden av våld som är det avskyvärda oavsett vem som råkar ut för det och vem som är förövare?
Jo, men det kan också vara omständigheterna, beroenden etc.

4. En tredje part har du glömt: barnen. Här blir det svårt att 'se mildare' på någon förövare.

Nej, det funnes ingen anledning att könsuppdela våld om detta vore lika allvarligt förekommande från båda håll, det förefaller mig dock inte som att det skulle vara fallet.

#39  #35, Pelle Bengt Eurenius
2004-12-05 00:13:00

Du tycks nästan resonera som om samhället skulle bestå av en mängd individer isolerade från varandra, kanske lite överdrivet av mig, men du påverkar ju inte andra särskilt mycket enbart genom att själv vara ok. Det är kanske bra med exemplets makt också, men det räcker knappast. I så fall kunde ju våldet snart nog självdö, eftersom det ju trots allt är många som inte är våldsamma. Meningen med samhället måste väl ändå vara någon synergism, och då måste man också bidra.

Det kan säkert vara så att det finns människor som glänser genom att t ex visa upp att 'här minsann är man emot våld mot kvinnor'. Kanske rentav de flesta människor är lite självbespeglande, men ok då, så länge de gör något som verkar vettigt. Tycker inte det verkar som om männen i Piteå ser ut som särskilt bra exempel på det du tänker på. Du får nog helt enkelt räkna med att självbespegling är en effekt i samhället, låt oss bara hoppas att det inte urartar.

Det kanske till och med kan vara så att allt människor överhuvudtaget gör måste ge någon sorts vinst, må det sen vara bekvämlighet, att bli godkänd i egna ögon eller i andras etc.

#40  Logik Mats L
2004-12-05 13:56:25

Det är den fysiska styrkan som skall göra att man skall fokusera på våld mot kvinnor, skriver Bengt. Jag respekterar det svaret men gillar inte generaliseringen enligt gammalt mönster.

Dock är det okej om du kallar detta för särartsfeminsm och tar konsekvenserna och pläderar för att uppfostra pojkar i blått och flickor i rosa. Enligt gammalt mönster.

Den andra punkten köper jag inte. Bara för att en grupp är överreprsenterad finns det ingen anledninga att bara fokusera på våld som denna grupp utför mot den annan. Tist kollektivism. Dåligt argument för könsfokusering istället för likhet inför lagen.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?