feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Kvinnlig härskarteknik


Gå till senaste inlägget#1  Kvinnlig härskarteknik CarlH
2006-12-04 14:04:41

Häromdagen råkade jag ut för en härskarteknik jag kallar "Falsk representation", alternativt "Ogrundad representation".

Under ett möte framförde jag åsikter som jag återfunnit hos några få män, bl a mig själv, och flertalet av kvinnorna som inte närvarade. För att jag inte själv skulle framstå som representant för ett litet gäng manliga individer med avvikande åsikter (sedda som otillförlitliga) gentemot flera förtroendebärande män var jag beroende av att alla de kvinnor som delade min åsikt också skulle tas i beaktning för min sak.

Tyvärr hade jag inte uttryckligen gjort anspråk på att jag representerade kvinnor som grupp, utan bara en ansenlig grupp individer, med en gemensam åsikt. Tanken att jag skulle göra mig till representant för "kvinnor" hade inte slagit mig. Huruvida jag skulle kunna lyckas få något förtroende som sådan och samtidigt representera mig själv och andra män är en annan fråga.

Detta lämnade dock öppet för en kvinnlig individ vid mötet att själv ta rollen som representant för kvinnor i stort! Hon sade att hon visste vad kvinnorna ville ha och alla accepterade det rakt av, varpå hon tillsattes som representant för dessa i en arbetsgrupp. Inte heller jag kom snabbt nog på någon invändning. Dels var hon kvinna själv och jag fick tvivlet att hon också därför pratat mer med kvinnor än vad jag gjort. Senare visade det sig att så var inte alls fallet.

Ioma hon utsetts till representant tillskrevs hennes ställning även i princip 50% av alla individer, eller iaf väldigt mycket mer än bara hennes egen åsikt. Min ställning blev i andras ögon i värsta fall av med större delen av sin uppbackning, samtidigt som jag kan ha setts som något av en lögnare då jag tidigare hävdat mig talesman för flera kvinnor, bland andra.

Min chans att i det här skedet ta representantrollen för kvinnor i allmänhet _kändes_ som noll, särskilt som de enda närvarande kvinnorna hade omvänd åsikt.

Trots att jag hittat vad de flesta icke närvarande kvinnor ville (indirekt, det var ju individer jag pratat med, varav en del män), fick jag inte förtroende av åhörarna att representera dem, det fick istället den som var kvinna och som lyfte fram gruppen kvinnor som något som kunde och borde representeras.

Både män och kvinnor kan falskeligen eller ogrundat ta rollen som representant för olika grupper; invandrare, handikappade osv utan att kritiskt ha undersökt i vilken utsträckning ens egen åsikt delas inom denna grupp. Anledningen till att jag benämner denna härskarteknik som kvinnlig är för att män som grupp inte i lika stor mån finns etablerad som ett godkänt koncept att representera, ej heller att begära resurser till (ointressant att göra sig till representant för de mansgrupper som finns etablerade mentalt: våldtäktsmän, pedofiler osv) och det är när representationen gäller kön som härskartekniken är kvinnlig. Det är kanske också könsgrupperna som är de mest medvetandegjorda.

För en kvinna, särskilt i en mansdominerad bestämmandemiljö där få andra kvinnor kan göra invändningar, måste falsk/ogrundad representation vara en mycket stark maktmetod, då man får större gehör för sin åsikt och därmed kan kväsa andra. En metod som män inte har tillgång till på samma sätt.

Bildligt talat kan det också vara ett sätt att klättra till toppen på utsidan av alla pyramider och slippa alla snirkliga labyrinter och fällor. Genom att "hitta på" att gruppen kvinnor skall representeras utöver organisationsgrupperna är det tänkbart att, som ovan, en kvinna får möjligheter utan vidare meriter, som en man inte skulle få.

En följd av detta är att män inte får något bra ut av ta hänsyn till kvinnorna i en grupps åsikter när han framför gruppens önskningar uppåt i en hierarki. Andra kvinnor kommer istället att göra sig till representant för dem, oavsett om mannen har alla rätt och mer kontakt med kvinnorna i gruppen.

Maktens kvinnor beter sig allså så att män med makt förlorar (tid och förtroende) på att ta hänsyn till andra kvinnor i maktkvinnornas miljö.

Att tillsätta flera styrande kvinnor med beaktning av just kön vore att förvärra problemet.

Vad är era tankar om detta? Hur utbrett är problemet? Kan du ha råkat ut för falsk eller ogrundad representation? Hur undviker man det? Bör problemet belysas?

#2  Sv: Kvinnlig härskarteknik MarianneK
2006-12-04 14:25:57

Jag tycker att en vanlig variant av detta är vissa mäns beteende när de vill kolla om något är okej, eller om det kan uppfattas som sexistiskt. Dessa frågar _en_ kvinna, som de ofta kommer bra överens med, och gör henne till representant för alla kvinnor. Om hon sen säger okej, har ingen annan rätt att klaga.'

Det kvinnliga alibit.

Givetvis kan detta nyttjas av kvinnor som vill ha makt.

Men problemet är att samhället, och de som har makten i många sammanhang, ser kön som en relevant faktor i sammanhang där det inte är det. Att ett fåtal individer utnyttjar detta är bara en bieffekt.

#3  Sv: MarianneK CarlH
2006-12-04 16:05:43

Det kvinnliga alibit.

Undrar varför det inte finns uttrycket: det manliga alibit. Bryr sig kvinnor inte i lika hög grad om att först kontrollera med någon man hur denne uppfattar en situation? Är det för att de tror sig sitta inne på hela sanningen själva och även de använder det kvinnliga alibit, dvs sig själva? Är det för att de inte bryr sig tillräckligt? Eller är det så att kvinnor inte tror något alls om det eftersom när det gäller män så förväntar man sig inte någon representerande uppfattning ändå eftersom så få män sett något att tjäna på att ta en sådan roll tidigare att vi inte är vana vid den, varpå en man inte heller kan fungera som trovärdigt alibi = representant i detta fall. Kanske lite av varje?


Givetvis kan detta nyttjas av kvinnor som vill ha makt.


Skall ditt "givetvis" tolkas som att du anser ogrundad representation antagligen sker i mycket hög grad?

I den bredaste tolkningen tror jag inte vi skall skylla på kvinnorna själva bara dock, det kan nog även vara så att de tilldelas en representantroll utan att själva söka den, varpå de ändå åtnjuter fördelarna.

#4  CarlH MarianneK
2006-12-04 16:25:27

Jag tror att män i större utsträckning förväntar sig att alla kvinnor tycker lika i en fråga än vad kvinnor förväntar sig att män gör.

Att fråga en man för att få ett manligt alibi blir meningslöst om man är medveten om att man bara har en individs åsikt efter att ha pratat med en man.

Ingen aning om ifall detta skulle spela roll i stor skala. Jag har inga verktyg för att bedöma det.

Visst har jag hört tjejer som försöker få sin åsikt att framstå som representativ för kvinnorna i en grupp, men jag tror att det är vanligare, eller i alla fall minst lika vanligt, att någon frågar en tjej för att få det kvinnliga perspektivet utan att hon bett om det:

"Vad tycker du som tjej om det här?"

"Jag tycker X, men det har inte ett skit med att jag är tjej att göra. Det är bara min åsikt. Och den är varken mer eller mindre värd än din."

Jag kan ha viss förståelse för att vissa kvinnor faller för frestelsen att istället besvara frågan och låtsas som att andra kvinnor tycker som hon.

Men jag tror inte att det är vanligt, framförallt inte hos kvinnor med makt.

#5  Sv: MarianneK CarlH
2006-12-04 17:27:39

Jag tror att män i större utsträckning förväntar sig att alla kvinnor tycker lika i en fråga än vad kvinnor förväntar sig att män gör


Min poäng också, men inte att bryta ut den biten ur att både kvinnor och män förväntar sig att kvinnor tycker mer lika än män inom många (men inte alla) områden. Detta som ett resultat av att alla oftare ser personer som gör sig till talesmän för gruppen kvinnor än motsvarande för gruppen män.


Att fråga en man för att få ett manligt alibi blir meningslöst om man är medveten om att man bara har en individs åsikt efter att ha pratat med en man.

Det är inte värdelöst om personens åsikt värderas som ett alibi av andra när du berättar om det. Även om du själv är medveten om att det bara är en individs åsikt och inte tillskriver det mycket värde kan andra göra det.

Kanske har kvinnor ett kollektivt ansvar där att lämna ifrån sig den ogrundat erhållnda makten och föregå representations-uppfattningen genom att dra hela den där frasen "...bara min åsikt och den är varken mer eller mindre värd än din..." eller säga att det blir "meningslöst" som du uttryckte det om en enskild mans åsikt. Det tycker jag dock var lite väl. Hellre en röst än ingen.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?