feminetik.se feminetik.se

Just nu 20 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

De fem härskarteknikerna


Gå till senaste inlägget#1  De fem härskarteknikerna Jeyno2
2006-11-02 14:00:03

Jag lärde mig just om de fem härskarteknikerna och nu undrar jag om jag har fattat det hela rätt. Är detta ett fungerande exempel på den teorin?

1. Osynliggörande
"Män har inga problem av att det är ojämställt."

2. Förlöjligande
"Män styr världen, se hur den ser ut, krig, svält..."

3. Undanhållande av information
Statistik om självmord, brott och livslängd diskuteras inte i ett könsperspektiv.

4. Dubbelbestraffning
Säger han ja är han en toffel, säger han nej är han en buffel.

5. Påförande av skuld och skam
"Det är männens fel att kvinnan är förtryckt."

#2  Sv: De fem härskarteknikerna Gullegubben
2006-11-02 14:08:34

Jupp, utmärkta exempel.

#3  Sv: De fem härskarteknikerna Phoenix
2006-11-02 14:12:04

Jag tycker ett bättre exempel på 2:an är
"Män är bara pojkar i större storlek" eller nåt sånt.

Annars är väl exemplen bra.

Poängen är väl att det kan vara nyttigt att identifiera härskartekniker för att kunna analysera vad som ofta sker mellan människor. Påfallande ofta används dessa härskartekniker av män mot kvinnor i arbetslivet men självklart används de av alla i lite olika sammanhang.

#4  Phoenix Gullegubben
2006-11-02 14:22:28

"Påfallande ofta används dessa härskartekniker av män mot kvinnor i arbetslivet men självklart används de av alla i lite olika sammanhang."

Ett exempel på 1 och 3. Det man vill tala om beskrivs som ett vanligt problem och beskrivs i konkreta och/eller målande termer och det man inte vill tala om beskrivs som ett marginellt problem och beskrivs i mycket vaga och/eller värdeneutrala termer.

Fast å andra sidan får man kanske dra en gräns mellan osaklig argumentation, vilket är mycket vanligt och nästan omöjligt att undvika, och härskartekniker.

#5  Sv: De fem härskarteknikerna Phoenix
2006-11-02 14:27:10

Hm, jag ser nu att 3:an, underhållande av information, inte exemplifieras på ett bra sätt.

Underhållande av information är till exempel att man inte skickar ut protokoll från senaste företagsmötet till de personer som är pappalediga, och på det sättet håller dem i underläge eftersom de inte vet vad som sker på företaget medan de är borta.

Eller att viktig information avhandlas på den informella tjejmiddagen som inte vidarebefordras till killarna som också jobbar på företaget.

#6  Gullegubben Phoenix
2006-11-02 14:28:08

Ni har alltså missförstått 3:an litegrann, både Jeyno2 och Gullegubben.

#7  Phoenix Jeyno2
2006-11-02 14:36:16

I exemplet http://www.jamstalldhet.nu/jmst/rostr/harskar…
står det:

"Att lärare inte medger att killar oftast får mer utrymme och makt än tjejer är att undanhålla information." som exempel.

Hur skiljer det sig från att viss statistik som visar att män mår dåligt undanhålls i media?

#8  Sv: De fem härskarteknikerna Phoenix
2006-11-02 14:38:27

Aha, så har jag inte förstått "underhållande av information". Ok, då har jag lärt mig nåt nytt.

#9  Jeyno2 kilgore_trout
2006-11-02 14:44:12

Härskarteknikerna är väl främst applicerbara på gruppnivå - maktrelationer i små grupper. På samhället i stort, mediautrymme för vissa frågor et c skulle jag inte anse att härskarteknikerna är ett relevant begrepp. Jag anser att dina exempel inte fungerar då de bara är påståenden/citat utan kontext.

#10  Sv: De fem härskarteknikerna Jeyno2
2006-11-02 14:52:58

Vid vilket antal människor går gränsen mellan en liten grupp och en grupp som är för stor att härska i?

"citat utan kontext" Det finns en kontext, men jag tänkte jag skulle spara utrymme, eftersom jag är säker på att alla är välbekanta med de här citaten och situationerna. Om inte, går det bra att fråga.

#11  Sv: De fem härskarteknikerna bengtboman
2006-11-02 16:24:02

Visst finns det väl en skillnad mellan "en grupp som man väljer att tillhöra" och "en grupp som man indelas i".

"Gruppen män" är ett typexempel på en grupp vars sammansättning har fler olikheter än likheter. "Gruppen kvinnor" är ett annat exempel på detsamma. Detta gäller ju för övrigt även "gruppen svenskar". I det senare finns dock en skillnad i att dess sammansättning består av individer som frivilligt vill tillhöra det begrepp som utgör "gruppen". De finns antagligen en större samhörighetskänsla mellan kvinnor än mellan män. Det senare beror säkert till stor del på att kvinnor begåvats med förmågan att bära och föda barn.

När det gäller härskartekniker så utmärker de väl framför allt "ledare" som inte är vuxen sin uppgift. Att det skulle vara en typisk manlig företeelse är något som genusvetenskapen i sann genusvetenskaplig anda gjort till en "sanning" i det att även män använder sig av härskartekniker och de använder sig även av dessa i interaktioner med kvinnor.

Att något förekommer behöver dock på intet sätt innebära att detta är regeln. Det vill säga att "falsifieringsmetoden" kan vara bra att ha som filter innan något slås fast.

#12  Undanhållande av information bengtboman
2006-11-02 16:29:39

Ett lysande exempel på detta är när feministiska och genusvetenskapliga debattörer väljer att visa på ojämställdheten mellan könen genom att nämna att 95 % av storbolagens VD:ar (ca 200) är män, men samtidigt utelämna att 95 % av alla uteliggare (ca 10000) också är män.

Ett annat exempel på undanhållande är att kräva att politiskt beslutande organsåsom regeringen ska ha en 50750 fördelning avseende män och kvinnor med hänvisning till att befolkningen består av 50 % män och 50 % kvinnor. Samtidigt utelämnas att fördelningen aktiva politiker som utgör underlaget för att välja sammansättning består av 80 % män och 20 % kvinnor.

Det senare innebär att 50/50 i beslutande organ handlar om att kön får gå före kompetens.

#13  Den sjätte härskartekniken RickJames
2006-11-02 16:38:23

6. Makt-rädsla-associering (Enbart kvinnor)
"Det där är bara ett beteende som tyder på socialiserade dominansbehov, lyssna på mig så skall jag visa dig den rätta vägen"

#14  Sv: De fem härskarteknikerna FiaMia
2006-11-02 16:57:07

Underligt exempel på undanhållande av information i länken #7.

De exempel som vanligtvis brukar tas är ju om någon inte får samma_information_som_alla_andra fått, typ de exempel som finns i #5.

För övrigt var den sjätte härskartekniken enligt Berit Ås, som forskat om dem, objektifiering.

#15  Sv: bb Myelina
2006-11-02 16:58:08

I Stockholm 2002 var andelen kvinnor bland de hemlösa 22%. Bland hemlösa med samtidig psykisk sjukdom var kvinnorna 36%. Kolla upp fakta innan du vidarebefordrar myter!

#16  Myelina KjellAke
2006-11-02 19:13:49

Kan du för ordningens skull kolla upp om mytspridningen var begränsad till andelen manliga uteliggare eller om den omfattade även andelen män i VD-position?

#17  Sv: KjellAke Myelina
2006-11-02 21:50:41

Jepp. År 2004 hade 2% av de börsnoterade företagen en kvinnlig VD. Enligt statistik som Monica Renstig sammanställde på uppdrag av SNS.

#18  Sv: #17 CarlH
2006-11-02 22:25:22

Någon som har någon aning om varför det är 2% i VD-positioner, medan det i styrelsepositionerna är hela 15%!

Vad kan denna diskrepans bero på?

Jag vet inte men jag har fått bilden att VD-positioner brukar vara mer krävande (tid och kraft) än styrelsepositioner vilket på nåt sätt ger bilden att de kvinnor som faktiskt försöker nå toppen kan plocka russinen ur kakan, till skillnad från männen. Borde inte alla de män som faktiskt varit VD:ar vara lämpligare i styrelsen än VD-oerfarna kvinnor. Väldigt oschyssta osynliga strukturer där för männens del.

Kan någon feminist hjälpa mig bli av med denna nidbild genom en vettigare förklaring av diskrepansen?

#19  CarlH heffaklumpen
2006-11-02 22:35:55

Det handlar nog ganska mycket om den sociala betydelsen av VD-positionen.
Generellt sett är de högsta chefspositionerna i en organisation ganska ofördelaktiga om man räknar bort den sociala aspekten. Den högsta chefen har väldigt mycket ansvar och väldigt lite reell makt, till skillnad från positionen närmast under t.ex. Lönemässigt skiljer det en del, men de brukar ha ganska bra betalt allihop.

#20  #18 CarlH RickJames
2006-11-02 22:41:01

"Någon som har någon aning om varför det är 2% i VD-positioner, medan det i styrelsepositionerna är hela 15%!"

Kanske för att kraven är betydligt högre på en VD:s engagemang? Få kvinnor vill bara vara sitt arbete på det sätt som ofta gäller för män. Som Volvos utvecklingsgrupp sade gällande "tjejbilen" tjejer vill ha samma som män fast mer.

#21  Sv: CarlH Myelina
2006-11-02 23:46:02

Tror att det handlar om att man kan acceptera en eller två kvinnor i ledningsgruppen, men de måste absolut vara i minoritet. VD finns det bara en, och då ska det vara en man. Det handlar inte om att det saknas kompetenta och villiga kvinnliga kandidater.

Om ni inte läst "En sexists bekännelser" av Lars Engström så gör det omedelbart. Det är en man som har jobbat 25 år i svenskt näringsliv på olika chefspositioner och som rekryterare. Han säger bland annat såhär:

- Jag har många gånger valt bort kvinnor med den bästa kompetensen i rekryteringsärenden. Jag har gjort det fler gånger än vad jag egentligen vill tillstå././ Jag har konsekvent valt en man framför en kvinna i mitt arbete som rekryterare. /./ I de flesta rekryteringsärenden som jag deltagit i har man konsekvent valt bort den kvinnliga sökanden om man har haft en manlig kandidat, med samma eller till och med sämre kompetens.
- Om en kvinna, i en rekryteringssituation, berättar att hon och hennes man delar på ansvaret för hem och barn, har jag och uppdragsgivaren tittat på varandra efter intervjun och sagt saker som: "Vad är hon gift med för kärring?".

#22  Sv: De fem härskarteknikerna heffaklumpen
2006-11-03 01:02:15

Myelina,
ett mönster jag har sett i rekryteringar är att kvinnor inte ställer upp i problemsituationer. Det är lätt att få kvinnliga kandidater när det går bra, men inte när det går dåligt. Det är inte lätt att få lämpliga kandidater överhuvudtaget när det går dåligt, men det är stor skillnad.

#23  #22 RickJames
2006-11-03 01:22:07

Ordet du letar är riskbenägenhet. Kvinnor är mindre riskbenägna än män. Som någon sade "kvinnor vill följa på ett äventyr, de vill inte vara någons" Med den mentaliteten så kommer man aldrig att vara äventyret heller.

#24  RickJames MarianneK
2006-11-03 01:39:12

Att man inte vill vara någons äventyr har väl inte med detta att göra överhuvudtaget.

Det har med kärlek och förhållanden att göra.

Det är klart mer riskbenäget att åka med på ett äventyr än att vara någons äventyr.

#25  Sv: heffaklumpen + RickJames Myelina
2006-11-03 02:00:30

Så ni tror att anledningen till de få kvinnliga VD:arna är att kvinnor inte "ställer upp i problemsituationer" och/eller är "riskbenägna". Tillåt mig att skratta. Eller förresten, jag vill nog snarare gråta när jag tänker på alla kvinnor som stångat huvudet blodigt mot glastaket.

#26  #24 MarianneK RickJames
2006-11-03 10:43:20

"Att man inte vill vara någons äventyr har väl inte med detta att göra överhuvudtaget"

Det visar en viss mentalitet

"Det har med kärlek och förhållanden att göra"

Exakt, känslomässiga behov som ser olika ut hos män och kvinnor. Vilket är orsaken vi gör olika levnadsval också.

"Det är klart mer riskbenäget att åka med på ett äventyr än att vara någons äventyr."

Nej det är mer riskbenäget att starta ett företag än att anställas på någon annans företag. Om företaget är ditt blir logiskt följden att du eller någon som du litar på och trivs med blir dess VD du har alltså betydligt större makt över företag du startat än du har över företag där du försöker bli anställd.

Skulle dessutom de kvinnor som faktiskt startar företag utan att vara dess chef anställa manliga VD (På samma sätt som Fi ville ha Claes Borgström som partiledare) skickar det tydligt budskap om vad kvinnor anser om andra kvinnor.

#27  Myelina Gullegubben
2006-11-03 10:46:36

"Om ni inte läst "En sexists bekännelser" av Lars Engström så gör det omedelbart. Det är en man som har jobbat 25 år i svenskt näringsliv på olika chefspositioner och som rekryterare. Han säger bland annat såhär:

- Jag har många gånger valt bort kvinnor med den bästa kompetensen i rekryteringsärenden. Jag har gjort det fler gånger än vad jag egentligen vill tillstå././ Jag har konsekvent valt en man framför en kvinna i mitt arbete som rekryterare. /./ I de flesta rekryteringsärenden som jag deltagit i har man konsekvent valt bort den kvinnliga sökanden om man har haft en manlig kandidat, med samma eller till och med sämre kompetens.
- Om en kvinna, i en rekryteringssituation, berättar att hon och hennes man delar på ansvaret för hem och barn, har jag och uppdragsgivaren tittat på varandra efter intervjun och sagt saker som: "Vad är hon gift med för kärring?"."

Han var inne här ett tag men tordes inte diskutera på lika villkor.

Engström är sig själv närmast. Om han förr höll käften för att få maximala fördelar, är det ganska troligt att han nu brer på för att få maximala fördelar.

Förr tjänade han mest på att tona ner kvinnors skicklighet och nu tjänar han mest på att bre på kvinnors skicklighet.

Att han ljög förr och talar sanning nu är inte mer troligt än att han talade sanning förr och ljuger nu.

#28  #26 Fortsättning RickJames
2006-11-03 10:50:39

Män är inte mest framgångsrika för att kvinnor diskrimineras, män är mest framgångsrika för att de (männen) också är minst framgångsrika. Och de minst framgångsrika männen är mycket större i antal än de mest framgångsrika. Men det enda många verkar se och jämföra med är vinnarna. Att kvinnor inte i lika hög grad hamnar hos förlorarna visar att de inte tagit de riskerna heller. Sålunda handlar det om att få fördelarna men slippa nackdelarna med att vara man. En hopplös kamp eftersom utan nackdelar finns inte fördelarna. Av den orsaken så ingår inte de flesta män i tävlan alls. De tar inte de riskerna heller.

#29  Ang. Lars Engström fjallyoghurt
2006-11-03 11:02:43

Tråden där Lars Engström gjorde ett inhopp: http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?f…

#30  Sv: De fem härskarteknikerna Gullegubben
2006-11-03 11:43:23

Tack, fjallis.

Den här är jag nöjd med:

"Jag skulle bara framföra min beundran för att han, enligt egen uppgift, först utnyttjat kvinnor och inte belönat dem efter förtjänst och sedan lyckas med att sälja böcker till främst kvinnor där han berättar om det."

#31  Myelina bengtboman
2006-11-03 12:27:06

" Stockholm 2002 var andelen kvinnor bland de hemlösa 22%. ".

Gör en absolut jämförelse mellan följande fakta då.

78 % av 10000

98 % av 200

Tag sedan i beaktande att under 2004 dödades 16 kvinnor av närstående män och 4 män av närstående kvinnor.

På något sätt hakar den genusvetenskapliga approachen fast sig vid betydligt mindre siffror när det gäller kvinnlig "underordning" och blundar helt för det som påvisar manlig "underordning" eller "små skillnader".

#32  Sv: bb Myelina
2006-11-03 13:22:15

Och din poäng är?

22% av 10000 är också väldigt mycket mer än 2% av 200.

#33  Sv: RickJames Myelina
2006-11-03 13:45:31

Män är inte mest framgångsrika för att kvinnor diskrimineras, män är mest framgångsrika för att de (männen) också är minst framgångsrika. Och de minst framgångsrika männen är mycket större i antal än de mest framgångsrika. Men det enda många verkar se och jämföra med är vinnarna. Att kvinnor inte i lika hög grad hamnar hos förlorarna visar att de inte tagit de riskerna heller.

Menar du att detta skulle vara någon naturlag eller? Och att det skulle vara män som misslyckats med att nå samhällstoppen som istället rasar ner och blir uteliggare?

#34  Sv: De fem härskarteknikerna Myelina
2006-11-03 13:48:13

Engström är sig själv närmast. Om han förr höll käften för att få maximala fördelar, är det ganska troligt att han nu brer på för att få maximala fördelar.

Och du tror inte att han fått en massa nackdelar i sitt yrkesliv pga sin frispråkighet?

#35  Sv: De fem härskarteknikerna suresh
2006-11-03 13:49:20

Kungar, damer och knektar - sånt är livet. Män högst upp och längst ner - damer i mitten.

#36  Sv: De fem härskarteknikerna Blindalina
2006-11-03 14:00:09

Visst är det härskartekniker. Men beroende av vem som uttalar dessa; är det en person med makt?

#37  Sv: De fem härskarteknikerna Myelina
2006-11-03 19:14:17

Kungar, damer och knektar - sånt är livet. Män högst upp och längst ner - damer i mitten.


Nja, inte riktigt va? Inkomststatistik (SCB 2004, beräknat på åldrarna 20-64) visar att:

Den lägsta decilens inkomst var för kvinnor: 16 100 kr/år, för män: 19 200. (Alltså de 10% av vardera kön med lägst inkomst)
2:a decilen; kvinnor: 82 300, män: 103 100 kr/år
3:e decilen; kvinnor: 127 700, män: 168 300
4:e decilen; kvinnor: 160 600, män: 207 700
5:e decilen; kvinnor: 184 400, män: 236 000
6:e decilen; kvinnor: 205 600, män: 261 100
7:e decilen; kvinnor: 226 600, män: 288 500
8:e decilen; kvinnor: 251 700, män: 322 800
9:e decilen; kvinnor: 290 700, män: 385 300
10:e decilen; kvinnor: 423 000, män: 657 200

Alltså har även männen med lägst inkomst högre inkomst än kvinnorna med lägst inkomst. En skillnad som finns med hela vägen upp till toppen.

#38  Sv: De fem härskarteknikerna suresh
2006-11-03 20:10:19

10 & av kvinnorna tjänar mer än 90 % av männen, ja ja.

Bara en ohederlig borgarkärring skulle vara samvetslös nog att sätta upp arbetarklassens kvinnor mot arbetarklassens män.

Fritt efter Rosa Luxemburg.

#39  Sv: suresh Myelina
2006-11-03 20:26:26

??

Jag vederlade ditt påstående om att män framför allt befinner sig i toppen och i botten, medans kvinnorna finns i mitten.

Och på det svarar du vad?

#40  Myelina Gullegubben
2006-11-03 20:38:29

"Och du tror inte att han fått en massa nackdelar i sitt yrkesliv pga sin frispråkighet?"

Om jag har förstått saken rätt så är hans yrkesliv nu att till kvinnor sälja en bok där han "bekänner" hur illa han behandlat kvinnor och att hålla föredrag för kvinnor där han "bekänner" hur illa han behandlat kvinnor. Att bre på om hur elaka män är mot kompetenta kvinnor är väl en fördel i det yrkeslivet.

#41  Sv: De fem härskarteknikerna Gullegubben
2006-11-03 20:46:45

Enligt hans arbetsgivares hemsida verkar inte hans "frispråkighet" medföra några nackdelar:

http://www.linqsearch.se/nyhetsarkiv.php?tid=48

"En sexist bekännelser!
Lars Engström, Styrelseordförande och Rekryteringskonsult hos oss på Linqsearch är aktuell med sin senaste bok "En sexist bekännelser". Boken bygger på Lars erfarenheter av manligt och kvinnligt beteende inom näringslivet.

Linqsearch jobbar aktivt med att tillsätta rätt person till rätt tjänst, oavsett kön eller ursprung. Lars är mycket drivande i detta arbete och det är med stor glädje vi noterar den massiva publicitet boken fått.

Våra uppdragsgivare är garanterade den bästa kandidaten. Vi som jobbar på Linqsearch vet vilka fallgropar som finns och kan därmed garantera ett fördomsfritt och neutralt urval. Det är vi ensamma om!

Kompetens före kön!"

#42  Sv: De fem härskarteknikerna Gullegubben
2006-11-03 20:54:47

Inga kvinnor i toppen på Linqsearch i alla fall.

#43  Sv: Gg Myelina
2006-11-03 20:57:42

Jag har ingen aning om huruvida han har fortsatt jobba i näringslivet, bara antagit det. Det torde vara mindre lukrativt att kränga böcker än att jobba som chef i näringslivet. Dessutom visste han väl inte hur mottagandet skulle bli när han skrev boken.

#44  Myelina heffaklumpen
2006-11-03 21:04:33

Så ni tror att anledningen till de få kvinnliga VD:arna är att kvinnor inte "ställer upp i problemsituationer" och/eller är "riskbenägna". Tillåt mig att skratta. Eller förresten, jag vill nog snarare gråta när jag tänker på alla kvinnor som stångat huvudet blodigt mot glastaket.


Nej, jag tror att det finns många faktorer som gör att antalet kvinnor i VD-position är färre. Min erfarenhet från rekrytering handlade om lägre chefspositioner men med tydligt avdelade ansvarsområden.
Den största anledningen tror jag är att chefsskapet inte ger tillräckliga fördelar i förhållande till nackdelarna för en stor andel kvinnor.

En extrapolering från min egen erfarenhet av kvinnliga chefer är att det finns en gräns för hur långt de kan komma genom att utgå ifrån och spela på könsroller. Det ger fördelar i början, men om de inte byter stil ganska snabbt så kör de fast. Den enda kvinnliga chefen jag har erfarenhet av som gjort någon längre karriär är väldigt professionell både mot chefer och underlydande och behandlas också så.

#45  Sv: De fem härskarteknikerna Gullegubben
2006-11-03 21:08:20

LE är "Styrelseordförande och Rekryteringskonsult" på ett litet rekryteringskonsult-bolag.

Menar du på allvar att han i denna egenskap hade anledning att vara rädd för att förlora mer än han hade att vinna på att skriva den boken?

När kompetens går före kön på hans egen arbetsplats, så är det i alla fall han som står för kompetensen.

#46  heffaklumpen Gullegubben
2006-11-03 21:11:47

"Nej, jag tror att det finns många faktorer som gör att antalet kvinnor i VD-position är färre. Min erfarenhet från rekrytering handlade om lägre chefspositioner men med tydligt avdelade ansvarsområden.
Den största anledningen tror jag är att chefsskapet inte ger tillräckliga fördelar i förhållande till nackdelarna för en stor andel kvinnor."

Samma sak gäller den majoritet eller i alla fall stora minoritet män som helst beter sig "kvinnligt" på arbetsmarknaden. Som en kompis sade när han erbjöds att bli chef på sitt jobb: "Inte skitar jag ner mig för så lite extra."

#47  Gullegubben heffaklumpen
2006-11-05 04:57:44

De som oftast säger att de vill bli chefer har inte den blekaste aning om vad det innebär. Det är ungefär som när småungar säger att de ska bli astronaut eller pilot eller läkare... Det brukar ganska snabbt gå över förutom för ett fåtal.
Ja, att vara chef är nog oftast ett riktigt skitjobb och ganska ensamt.

#48  Myelina bengtboman
2006-11-06 11:21:52

"Och din poäng är?

22% av 10000 är också väldigt mycket mer än 2% av 200. ".

Exakt och det är väl en anledning till att ge upp diskussionen om VD-poster och deras maktindikering.

Att bli VD för de stora bolagen är förunnat (?) de få och det tar väl ett tag innan tillräckligt många kvinnor visats sig så intresserade av att ägna sitt liv åt detta innan det märks i statistiken.

Det är således utbudet intresserade "särkvinnor" som måste öka, så att de kan synas bland alla dessa "särmän" som väljs.

#49  Sv: bb Myelina
2006-11-06 11:41:22

Ett lysande exempel på detta är när feministiska och genusvetenskapliga debattörer väljer att visa på ojämställdheten mellan könen genom att nämna att 95 % av storbolagens VD:ar (ca 200) är män, men samtidigt utelämna att 95 % av alla uteliggare (ca 10000) också är män.

Låt mig friska upp ditt minne: det var du som tog upp VD-posterna till diskussion, så skyll inte på mig.

Sen råkar jag tro att det inte saknas ett utbud av kvinnor till dessa poster. Jag tror alltså inte att det krävs ett större utbud av "särkvinnor", utan snarare att männen som väljer måste se dem.

#50  Myelina bengtboman
2006-11-07 12:46:16

..det var du som tog upp VD-posterna till diskussion....

Nej, det var (är) Gudrun Schyman. Jag tog upp hennes exempel till diskussion och jag skyller inte på dig.

När det gäller underlaget till VD-poster så är jag alldeles övertygad om att det handlar om i storleksordningen 98/2 där. Kanske tillochmed 99/1.

Med andra ord så finns det en överväldigande majoritet av "särmän". Denna överväldigande majoritet är emellertid en droppe i havet jämfört med alla faktiskt existerande män i Sverige. Därmed är det på intet sätt norm för män att bli VD.

Problemet som alltid glöms bort när det talas om 50/50 är att underlaget att välja från ofta är 90/10. Således innebär 50/50 i stort sett alltid att kön fått företräde framför kompetens.

Att underlaget är så snedfördelat beror i sig på vårt samhälle över tiden där män och kvinnor valt en tyst överenskommelse där mannen arbetar och tjänar pengar medan kvinnan föder och tillser marktjänsten.

Glöm för all del inte bort att väldigt många kvinnor funnit denna lösning som en bra lösning. De är "medskyldiga" i dagens samhälle.

På något sätt har vi därmed skapat ett "bestånd" av det som i dag blivit de olika "underlag" som män och kvinnor väljs genom. Att se befolkningen i stort som 50/50 och därmed mena att alla beslutande organ också bör vara 50/50 är att förbise alla dessa individer (av manligt kön) som kämpat (lismat eller valt rätt föräldrar)för en position.

Frågan är även intressant att tänka på nu när SAP ska välja ordförande i mars. -Det måste bli en kvinna hörs här och var. Således är det inte personen utan könet som eftersöks. Jag skulle vilja bli vald för att jag är jag inte för att jag symboliserar något. Men det är klart lönen är ju lika gångbar i båda fall.

En annan fråga att fundera över är om kvinnor är bättre på att företräda kvinnor? Om det är så innebär det då att det finns en skillnad mellan män och kvinnor och hur ser den i så fall ut och vilka effekter ger den?

#51  #10 Jeyno2 feather
2006-11-07 22:54:14


Vid vilket antal människor går gränsen mellan en liten grupp och en grupp som är för stor att härska i?


Vid exakt 13 stycken.
14 om de är kortare än genomsnittet.

#52  #10 Jeyno2 feather
2006-11-07 23:00:00

Sorry, glömde smileyn där...
Men iaf - om härskartekniker ska fungera mot individen måste ju gruppen vara liten. Mobbare som behöver mikrofon för att hela gruppen ska höra ägnar sig väl mera åt hets mot folkgrupp?
Vilket jag i princip tycker att det är när man anklagar alla kvinnor för att inte kunna köra bil, eller alla män för att vara talibaner.
Eller iallafall borde det anses vara någon form av fördomsspridande förtal. Det är ju bevisligen inte sant.

#53  #11 bengtbohman feather
2006-11-07 23:25:16


De finns antagligen en större samhörighetskänsla mellan kvinnor än mellan män. Det senare beror säkert till stor del på att kvinnor begåvats med förmågan att bära och föda barn.


Tycker jag inte.
Varför "antar" du det bara sådär utan vidare?


När det gäller härskartekniker så utmärker de väl framför allt "ledare" som inte är vuxen sin uppgift.


Vad menas med det? Folk som aspirerar på ledarskap och dominans utan att förtjäna det? Vem ska avgöra vad som förtjänar dominans då?


Att det skulle vara en typisk manlig företeelse är något som genusvetenskapen i sann genusvetenskaplig anda gjort till en "sanning" i det att även män använder sig av härskartekniker och de använder sig även av dessa i interaktioner med kvinnor.


"I sann genusvetenskaplig anda"...? :-D
Härskartekniker är populärt bland folk som aspirerar på social dominans, definitivt.
Och såvittjag vet brukar väl mest Jäifare anse att män är *av naturen* mest dominanta. Om du inte är en av dem tar jag givetvis tillbaka.

Personligen tror jag dominans är något man vänjer sig vid att ha, oavsett kön, och därför gärna försvarar med alla till buds stående medel om dominansen känns det allra minsta hotad.
Som sagt, oavsett biologiskt kön.
Men iom att det bara är heterosexuella mainstream-män som försöker dominera mig socialt ser jag det f.n. som ett typiskt manligt beteende, rent generellt och tendentiöst - självklart sociologiskt inducerat via våra kulturella könsrollsförväntningar.
Eftersom tendensen förändras med subkulturer.
Rent genusvetenskapligt alltså.
Men du håller inte med?

#54  #20 RickJames feather
2006-11-07 23:30:39


Få kvinnor vill bara vara sitt arbete på det sätt som ofta gäller för män. Som Volvos utvecklingsgrupp sade gällande "tjejbilen" tjejer vill ha samma som män fast mer.


Fler kvinnor skulle nog vilja *vara* sitt arbete, om de HADE en intressant och givande befattning.
Och tjejbilen - en bil som männens fast med utrymme för handväskan och hästsvansen...? Ja, tydligen vill tjejer ha samma som männen fast med plats för alla könsrollsattribut de påprackats av könsrollsidealet.
Min långhåriga pojkvän gillar inte heller att hästsvansen trycks mot nackstödet när han kör bil.
Inte jag heller.
Ingen med långt hår gillar det, oavsett kön.

#55  #23 RickJames feather
2006-11-07 23:36:08


Ordet du letar är riskbenägenhet. Kvinnor är mindre riskbenägna än män. Som någon sade "kvinnor vill följa på ett äventyr, de vill inte vara någons" Med den mentaliteten så kommer man aldrig att vara äventyret heller.


Nu tycker jag inte att kvinnor verkar vara biologiskt mindre riskbenägna än män. Könsrollskramande kvinnor är det dock, absolut, precis som könsrollskramande män låtsas vara mer riskbenägna än vad de egentligen gillar.
Men det är en annan sak.
Du säger ju själv att kvinnor vill ut på äventyr - men de vill inte *vara* någons "äventyr". Att vara ute på äventyr är definitivt mer våghalsigt än att "vara någons äventyr"...
Tänk vad lustigt att du ser det tvärtom.

Och vaddå - ska de vara ledsna för att de "med den mentaliteten" inte får vara någons äventyr? Det var ju just det de inte ville...?
??

#56  #26 RickJames feather
2006-11-07 23:52:45


Exakt, känslomässiga behov som ser olika ut hos män och kvinnor. Vilket är orsaken vi gör olika levnadsval också.


Jag har iofs aldrig hört en man heller formulera en önskan om att få vara en kvinnas äventyr... eller någon kvinna om att få vara någon mans. Visst - många fantiserar om sexuella eskapader, men alla vill ju vara storslagna huvudrollsinnehavare i sin egen fantasi. Hur lockande låter det att "vara någon annans äventyr" - det låter ju enbart menlöst och patetiskt.
Men tanken på att "vara någon annans femme fatale/casanova" tror jag lockar betydligt fler kvinnor och män.

"Tropisk strand" låter mer lockande än "sandmassa vid salt vätska".
Könsneutralt fenomen.
:-D

#57  Sv: De fem härskarteknikerna Kaustic
2006-11-08 00:23:59

Citat Feather:
"Personligen tror jag dominans är något man vänjer sig vid att ha, oavsett kön, och därför gärna försvarar med alla till buds stående medel om dominansen känns det allra minsta hotad.
Som sagt, oavsett biologiskt kön.
Men iom att det bara är heterosexuella mainstream-män som försöker dominera mig socialt ser jag det f.n. som ett typiskt manligt beteende, rent generellt och tendentiöst - självklart sociologiskt inducerat via våra kulturella könsrollsförväntningar.
Eftersom tendensen förändras med subkulturer.
Rent genusvetenskapligt alltså."

Jag håller med om första stycket och vill nyansera det andra genom att påpeka att då jag är man och mest umgås med kvinnor (har ett kvinnodominerat yrke) så har jag bara sett kvinnor använda dessa tekniker.
Vissa, enligt min bedömning, av rent chauvunistiska själ, de är kvinnor och feminister och anser att det är viktigt att stödja sina "medsystrar" genom att hålla tillbaka männen med de medel som står till buds. Oavsett min politiska syn.
Så, somsagt, härskarteknikerna är inte könsbundna, utan är ett medel för de med makt att bevara den. Eller de som vill ha makt att skaffa den.

#58  # 39 Myelina suresh
2006-11-08 05:52:02

Senkommet svar:

Pengar är inte allt... Och jag skuille gärna vilja se hur de två lägsta procenten hade det...

Suresh - som delvis lever på att hyra ut husvagnsplatser till manliga utslagna alkoholistvrak.

#59  feather bengtboman
2006-11-08 09:15:08

*Samhörighetskänsla

"Tycker jag inte.
Varför "antar" du det bara sådär utan vidare?".

Svar: Så där utan vidare vet jag inte. Jag angav ju faktisk en förklaring - Att kvinnor bär och föder barn - även om den inte är signifikant. Dessutom känner jag mig inte som jag gripit mitt påstående helt ur luften. Se bland annat detta faktum att kvinnor oftare har en annan social förhållning till varandra än män. Om detta sedan är biologiskt, socialt eller biologiskt med social förstärkning kan vi lämna därhän. Som individ tagen ur kollektivet bär jag mina känslor oberoende om de är biologiska eller sociala.

*Ledare

"Vad menas med det? Folk som aspirerar på ledarskap och dominans utan att förtjäna det? Vem ska avgöra vad som förtjänar dominans då?".

Svar: I "att leda" ligger väl mer av "att vägleda" än att härska. Att vara chef borde mer handla om "att coacha gruppen" än "att befästa sin ställning". "Härskartekniker" är ett sätt att förminska andra. Det anser jag vara ett dålig egenskap hos en ledare.

*Dominans

"Och såvittjag vet brukar väl mest Jäifare anse att män är *av naturen* mest dominanta. Om du inte är en av dem tar jag givetvis tillbaka.".

Svar: Ta tillbaka. Jag anser inte det och jag anser mig inte tillhöra något kollektiv (JÄIF).

"Personligen tror jag dominans är något man vänjer sig vid att ha, oavsett kön, och därför gärna försvarar med alla till buds stående medel om dominansen känns det allra minsta hotad. ".

Svar: Jag håller med.

#60  #57 Kaustic feather
2006-11-09 05:10:01


Jag håller med om första stycket och vill nyansera det andra genom att påpeka att då jag är man och mest umgås med kvinnor (har ett kvinnodominerat yrke) så har jag bara sett kvinnor använda dessa tekniker.


Det kanske inte framgick av det jag skrev, men jag är fullt medveten om att det är så det blir. Man utsätts ju bara för dominans-försök av människorna runt omkring en, och om en viss typ av människor är överrepresenterade i ens omgivning är ju även just den typen överrepresenterad i dominans-försök-statistiken.
Jag har nästan bara med män att göra - därför har jag nästan bara erfarenhet av *män* som försöker dominera mig.

#61  #59 bengtbohman feather
2006-11-09 05:25:49


Jag angav ju faktisk en förklaring - Att kvinnor bär och föder barn - även om den inte är signifikant.


Jamen varför skulle kvinnor ha större samhörighet med ANDRA kvinnor *för att* samhörigheten brukar vara stor mellan en kvinna och det barn hon föder?
Andra kvinnor har ju MINDRE med hennes barn att göra än mannen som gjorde henne gravid med barnet?


Se bland annat detta faktum att kvinnor oftare har en annan social förhållning till varandra än män.


Har de?
Hur yttrar sig den?


Svar: I "att leda" ligger väl mer av "att vägleda" än att härska. Att vara chef borde mer handla om "att coacha gruppen" än "att befästa sin ställning". "Härskartekniker" är ett sätt att förminska andra. Det anser jag vara ett dålig egenskap hos en ledare.


Så den som är bäst på att vägleda gruppen till förmån för alla inom gruppen - är den som förtjänar dominansen? Det skriver jag under på.


Svar: Ta tillbaka. Jag anser inte det och jag anser mig inte tillhöra något kollektiv (JÄIF).


Tyvärr tillhör du ändå kollektivet JÄIF i den utsträckningen att du Inte Är Feminist. Men inte en tum längre än så. Därför brukar jag försöka låta bli att anklaga den ena Jäifaren för vad den andra gjort eller sagt - och om jag måste dra upp det flaggar jag gärna för att jag är beredd att ta tillbaka det om det är otillbörligt.
Så jag tar tillbaka.
Med glädje.
:-)

#62  feather Gullegubben
2006-11-09 10:39:26

Fast egentliger har vi väl två grupper: Jag KALLAR mig inte feminist respektive Jag KALLAR mig feminist. Sedan kan man läsa in annat i grupperna också, men då får man räkna med protester.

Jag kallar mig inte feminist men det är fullt möjligt att jag är mer feminist (dvs. att mina värderingar och mitt beteende i hög grad sammanfaller med någon som kallar sig feminist) än många som kallar sig feminister (men har andra värderingar och beteenden än den förstnämnde feministen).

#63  Sv: De fem härskarteknikerna bengtboman
2006-11-09 10:58:58

"Andra kvinnor har ju MINDRE med hennes barn att göra än mannen som gjorde henne gravid med barnet?".

Svar: Jag skiljer på barnet som individ och barn som företeelse


"Har de?
Hur yttrar sig den?".

Svar: Svårt att beskriva. Antingen ser man det eller så ser man det inte. Rent praktiskt anser jag att de faktum att varje kontaktannons som en kvinna sätter in alltid får en överväldigande mängd var än varje kontaktannons som en man sätter in, säger något om skillnaden i den "sociala förhållningen".

"Tyvärr tillhör du ändå kollektivet JÄIF i den utsträckningen att du Inte Är Feminist.".

Svar: Ja tänk så många "kollektiv" jag tillhör. Det är nämligen mycket som jag inte är.

#64  #63 bengtbohman feather
2006-11-10 04:12:51

Hur påverkar barnet som företeelse kvinnors inbördes relation då?

Och säger inte mängden mäns svar på kvinnors annonser vs mängden kvinnors svar på mäns annonser mest om den "sociala förhållningen" mellan kvinnor och män?
Du pratade ju om den sociala förhållningen kvinnor emellan vs män emellan?

Det finns säkert massor som du inte är.
Men det enda JAG VET att du inte är, är feminist.
Det är det enda kollektiv som du mig veterligen tillhör. Jag tillhör kollektivet feminist. Vi måste ju regga oss som något när vi vill skriva här, och vi har valt varsitt kollektiv.
Och eftersom skillnaderna är jättestora inom dessa kollektiv finns egentligen inte särskilt mycket information att uthämta ur dessa kollektivtillhörigheten. Börjar man generalisera måste man flagga för att man är beredd på att man kanske talar med ett undantag.
Vad är problemet?

#65  Sv: De fem härskarteknikerna suresh
2006-11-10 06:23:11

Jag tillhör kollektivet individer. När jag då och då träffar en annan fullblodsindivid brukar vi se varandra rakt in i ögonen och skratta över paradoxen att alla individer i grund och botten är en och samma.

#66  Sv: De fem härskarteknikerna Phoenix
2006-11-10 10:02:03

Angående samhörighet med andra kvinnor:
Jag känner mycket mindre samhörighet med kvinnor som fött barn än med andra människor. Den eventuella samhörighet vi möjligtvis hade innan försvinner i samma ögonblick de fött barn och jag inte gjort det.
Som kvinna utan barn blir du också ständigt påmind om denna skillnad. Ba' så ni vet.

#67  feather bengtboman
2006-11-10 10:06:17

"Du pratade ju om den sociala förhållningen kvinnor emellan vs män emellan?".

Svar: Att det är överväldigande fler manliga kontaktannonser ger mig åtminstone känslan av att män i större omfattning söker en annan social situtation. Den "sociala förhållningen" skulle således kunna beskrivas som att kvinnor, enligt min ovetenskapliga uppfattning, har en större förnöjsamhet än män. Då numerären män och kvinnor är ungefär lika borde det, rent teoretiskt, innebära att fler kvinnor kan hitta en socialt (inte sexuellt) satisfierande situation genom umgänge med andra kvinnor.

"Det är det enda kollektiv som du mig veterligen tillhör.".

Svar: Det är väl just detta med grupper. Kan man tillhöra något som man inte valt? Är det andra eller jag själv som har rätten att bestämma vad jag tillhör?

#68  Phoenix bengtboman
2006-11-10 10:12:39

"Jag känner mycket mindre samhörighet med kvinnor som fött barn än med andra människor. ".

Naturligtvis känner du det du känner.

Dock är det nu ändå så att de allra flesta av oss nog uppmärksammar en skillnad mellan hur kvinnor umgås med kvinnor respektive män umgås med män. Detta går självklart inte att applicera på individen och givetvis finns det skillnader mellan individerna inom gruppen.

Om den observerade skillnaden sedan är biologisk, socialiserat eller av de båda kombinerat betingat, kan diskuteras in absurdum. Jag tror dock stenhårt på det sistnämnda. Det vill säga att det finns biologiska skillnader mellan könen.

Dessa skillnader kan på individplanet uppvägas att unikitet hos individen och förstärkas av förväntningar inom socialiseringen.

#69  # 66 suresh
2006-11-10 10:42:47


#70  # 66 suresh
2006-11-10 10:45:14"Jag känner mycket mindre samhörighet med kvinnor som fött barn än med andra människor. ".Jag konsulterade den indiske andlige rådgivaren i ärendet och han svarade:

Vad få inser är att samtidigt som det föds ett barn föds det också en mor. Ingen av dem två fanns i världen tidigare.

#71  Sv: Suresh Myelina
2006-11-10 10:46:27

I de flesta fall föds även en far. Kan du hälsa din guru.

#72  Sv: De fem härskarteknikerna suresh
2006-11-10 10:48:52

Bra poäng!

Och ibland valsar fadersanden ovetandes in i fel biologisk kropp. Ungefär var tionde gång, eller hur är det?

#73  Sv: De fem härskarteknikerna Myelina
2006-11-10 10:53:43

Något åt det hållet (fast idag är det nog betydligt färre). Fast jag anser nog att man blir förälder åt det barn man tar hand om. Adoptivföräldrar och styvföräldrar inberäknade.

#74  Sv: De fem härskarteknikerna suresh
2006-11-10 10:55:46

Visst är det så - och där har du den stora ej överkomliga skillnaden mellan moderskapet och faderskapet. Alla fäder är egentligen adoptivföräldrar...

#75  Sv: De fem härskarteknikerna Myelina
2006-11-10 11:06:14

Nu tycker jag nog att du har fel. Det finns lika många biologiska fäder som mödrar till varje barn. Oftast tar dessa också hand om sitt barn. När de inte gör det ersätts de ibland av surrogatföräldrar som kan vara av båda könen.

#76  Sv: De fem härskarteknikerna suresh
2006-11-10 11:24:00

Jag menar att det biologiska faderskapet i förhållande till moderskapet är som en adoption. Barnen kommer ur modern. Fadern tar det till sig.

Den skillnaden är evig och kommer bestå mycket längre än den socialt konstruerade unisexförälder som kommit nu i det ålderdomliga könsrollstänkandets farvatten.

#77  suresh Gullegubben
2006-11-10 11:57:50

Intressant tanke. Betyder det att adoptivföräldrar i genomsnitt har ett mer "jämställt" föräldraskap än biologiska föräldrar?

#78  # 77 suresh
2006-11-10 12:01:55

Det var i sin tur en intressant tanke.

#79  #77 och 78 Phoenix
2006-11-10 12:57:41

Ja, jag tror adoptivföräldrar har lättare att ha ett jämställt föräldraskap.

Har för mig att jag läst en intervju med nån om detta. Men vem? *tänker*

#80  Sv: De fem härskarteknikerna Phoenix
2006-11-10 13:04:00

Javisstja, en intervju med Anna Mannheimer och Peter Apelgren i Aftonbladet:

Anna Mannheimer sa:
Sen har det visat sig att adoption är ett jämställt sätt att få barn på. Vi har lärt känna Olga lika bra båda två.


Peter Apelgren sa:
Föräldraledigheten har vi delat rakt av. Jag kunde vara med Olga från första stund, det är en trevlig bieffekt av att adoptera.


Från http://wwwb.aftonbladet.se/vss/kvinna/story/0…

#81  Sv: De fem härskarteknikerna suresh
2006-11-10 13:13:10

Det är rimligt att det blir så. Vid en adoption har båda föräldrarna samma utgångspunkt när de skall lära känna barnet. Den ena av dem har inte 9 månaders försprång.

#82  Sv: De fem härskarteknikerna erka
2006-11-10 13:53:28

Jag kände det inte som om min tjej hade ett försprång på nio månader när vi fick vår kille. Jag hade busat jättemycket med honom när han låg i magen. Om man gav honom en liten knuff fick man snabbt en spark tillbaka. Jag kände mig minst lika nära honom som tjejen gjorde.

#83  Sv: De fem härskarteknikerna suresh
2006-11-10 13:55:54

Du kände att du stod lika nära barnet som henne. Kände hon också det?

#84  Sv: De fem härskarteknikerna Kalle
2006-11-10 14:27:27

Och det blir ju jämställt för de biologiska föräldrarna också, ingen av dem får ju något barn att knyta an till.

#85  Sv: De fem härskarteknikerna erka
2006-11-10 14:34:42

Jajamen, som jag har förstått det i alla fall. Och jag tror inte att hon luras :)

#86  Sv: De fem härskarteknikerna suresh
2006-11-10 15:11:25

Inte fäör att jag vill försöra din familjelycka nu.

Men låt oss säga att ett DNA-test visar att du inte är far till barnet du har gullat med sedan det låg i livmodern, skulle det ändra dina faderskänslor på något sätt?

Om inte, vad är det då för skillnad mellan att gulla med din flickväns barn eller - låt oss säga - din systers barn som du också skulle ha kunna haft en ganska nära prematur kontakt med.

#87  Sv: De fem härskarteknikerna erka
2006-11-10 15:44:41

Det skulle inte ändra ett smack...jag avgudar den lilla krabaten.

Jag tror skillnaden ligger i planerna man smider för framtiden, allt man ser fram emot eftersom man vet att det är ett barn man ska ta hand om och uppfostra.

Om jag hade haft en gravid syster skulle jag nog inte alls vara så närgången med magen utan istället vänta på förlossningen då jag stolt skulle kunna titulera mig som morbror.

#88  Jag vet just inte... kezo
2006-11-10 15:45:22

Kvinnan bär barnet i nio månader och det är enligt många en otroligt stark och "nära" upplevelse som inte liknar något annat. Särskilt när barnet börjar röra på sig. Men det kan ju den blivande fadern också känna, i alla fall ibland (om han är närvarande i moderns liv vill säga).

När barnet kommer ut är många kvinnor nätt och jämt vid medvetande, medan pappan (om han är med vid förlossningen och inga komplikationer uppstår) får klippa navelsträngen, hålla barnet först etc... Jag känner ett par vars dotter förlöstes genom kejsarsnitt. De första dagarna efteråt var mamman så morfindrogad att hon inte minns så mycket, och pappan tillbringade mest tid med barnet, av naturliga skäl. För att inte tala om alla förlossningsdepressioner som kan slå till, så att pappan kanske får ta ett större ansvar än väntat de första dagarna/ veckorna...

Att kalla mamman den "främsta" föräldern och att pappan lixom bara finns med vid sidan om, som en slags adoptivförälder eller stand in, är en sanning med modifikation och väldigt olika från fall till fall. Och ju mer ansvar pappan tar från det barnet föds, desto mindre hamnar han i "stand in" -fällan.

#89  Sv: De fem härskarteknikerna suresh
2006-11-10 15:51:33

Erkas svar visar att det inte finns någon relation mellan socialt och biologiskt faderskap, men att det finns en relation mellan biologiskt faderskap och skadestånd för fortplantning.

Kezo skriver också:


Att kalla mamman den "främsta" föräldern och att pappan lixom bara finns med vid sidan om, som en slags adoptivförälder eller stand in, är en sanning med modifikation och väldigt olika från fall till fall. Och ju mer ansvar pappan tar från det barnet föds, desto mindre hamnar han i "stand in" -fällan.


Att kalla adoptivföräldrar för "stand-ins" vis sisdn om är också en sanning med modifikation.

Adoptivföräldrar är där hela tiden, dygnet runt, de tar samma ansvar som biologiska föräldrar, men de har inte en första-hands relation till barnet.

#90  Sv: De fem härskarteknikerna NoManIsAnIsland
2006-11-10 15:56:55

"Erkas svar visar att det inte finns någon relation mellan socialt och biologiskt faderskap, men att det finns en relation mellan biologiskt faderskap och skadestånd för fortplantning."

Trams. Ser man att försörja sina barn som ett "skadestånd för fortplantning", får man väl tillse att man inte skaffar några.

#91  Sv Erka NoManIsAnIsland
2006-11-10 16:00:35

Låter troligt, en gör barnet till sitt, till skillnad från till exempel ens systers barn.

#92  Sv: De fem härskarteknikerna Myelina
2006-11-10 16:02:55

Erka: Grattis till krabaten, du låter som en toppenförälder!

Suresh: Skadestånd för fortplantning? Fattar ingenting. Adoptivföräldrar har väl visst en förstahandsrelation till barnet. Eller måste man ha levt med det från embryostadiet tycker du?

Kezo: Word!

#93  #90 suresh
2006-11-10 16:04:18

Trams! Ser man 3 års fängelse som ett "skadestånd för ekonomibrott" får man väl se till att inte skattefuska.

#94  suresh erka
2006-11-10 16:05:22

Erkas svar visar att det inte finns någon relation mellan socialt och biologiskt faderskap, men att det finns en relation mellan biologiskt faderskap och skadestånd för fortplantning


Fick mitt svar representera hela mänskligheten? cooooolt :)

#95  Myelina erka
2006-11-10 16:06:16

Tack för dom snälla orden. Nu kommer jag att le fånigt hela helgen.

#96  Sv #93 NoManIsAnIsland
2006-11-10 16:07:13

Absolut. Kunde inte uttryckt det bättre själv, eller hur menar du?

#97  Sv: De fem härskarteknikerna NoManIsAnIsland
2006-11-10 16:08:18

Och att du jämför skaffa barn med skattebrott säger något om din syn på barn (eller möjligen att skattebrott spelar en större roll i din tillvaro än i många andras.)

#98  Myelina: suresh
2006-11-10 16:09:25

Ja

Det är bara den biologiska mamman som har en förstahandsrelation till barnet, även om jag också är impad av Erkas delaktighet.

Adoptivföräldrar älskar sina barn och har en central relation till dem. Men det kommer en punkt där de inte längre kan svara på frågor. Det brukar ofta leda till att adoptivbarnen börjar söka på egen hand. En del gör det - inte alla. En del struntar i sitt ursprung, kanske särskilt svenska adoptivbarn i sverige, där identiteten som adopterad inte är så tydlig.

#99  Sv: suresh Myelina
2006-11-10 17:28:12

Att adopterade barn funderar över sitt ursprung behöver inte ha någonting med relationen till deras adoptivföräldrar att göra. Jag skulle också vilja få reda på vad som gjort att mina föräldrar inte valt/kunnat ta hand om mig om jag idag fick reda på att jag var adopterad. Precis som barn som inte vet något om sin pappa undrar varför han inte varit närvarande.

Sen att man när man känner sig som mest missförstådd i tonåren väljer att rikta sin ilska mot adoptionen, och tror att man hade haft det bättre i sitt hemland är nog inte så ovanligt. Men det säger inget om relationen till föräldrarna, det säger bara att tonårsbarn ofta är arga och ledsna.

#100  #65 suresh, förenklingskonstnären feather
2006-11-11 01:16:57


Jag tillhör kollektivet individer. När jag då och då träffar en annan fullblodsindivid brukar vi se varandra rakt in i ögonen och skratta över paradoxen att alla individer i grund och botten är en och samma.


Ja, vi är alla kolbaserade livsformer som en vacker dag måste dö.
Vad är det för paradoxalt med det?

#101  #66 Phoenix feather
2006-11-11 01:18:50


Jag känner mycket mindre samhörighet med kvinnor som fött barn än med andra människor. Den eventuella samhörighet vi möjligtvis hade innan försvinner i samma ögonblick de fött barn och jag inte gjort det.


Fett med word.
Verkligen.
:-)

#102  #67 bengtbohman feather
2006-11-11 01:24:17


Att det är överväldigande fler manliga kontaktannonser ger mig åtminstone känslan av att män i större omfattning söker en annan social situtation. Den "sociala förhållningen" skulle således kunna beskrivas som att kvinnor, enligt min ovetenskapliga uppfattning, har en större förnöjsamhet än män. Då numerären män och kvinnor är ungefär lika borde det, rent teoretiskt, innebära att fler kvinnor kan hitta en socialt (inte sexuellt) satisfierande situation genom umgänge med andra kvinnor.


Rent teoretiskt skulle det lika gärna kunna innebära att kvinnor trivs bättre i sitt eget sällskap än män.
Rent teoretiskt skulle det också kunna innebära att kvinnor förlorar mer på att ingå i ett heterosexuellt förhållande än män - vilket IMHO både är sant, och beroende på rådande könsroller.
Att män saknar nära vänner i större utsträckning ser jag också som ett resultat av rådande könsroller.

Hursomhaver ser jag fortfarande inte varför något av detta skulle bero på att kvinnor föder barn.

#103  #101 suresh
2006-11-11 01:35:10

Ur Monthy Pythons Life of Brian:

Brian: You are all individuals

Massan: YES; WE ARE ALL INDIVIDUALS

Individ i massan: I'm not.

#104  #68 bengtbohman feather
2006-11-11 01:37:36


Om den observerade skillnaden sedan är biologisk, socialiserat eller av de båda kombinerat betingat, kan diskuteras in absurdum. Jag tror dock stenhårt på det sistnämnda. Det vill säga att det finns biologiska skillnader mellan könen.


Och jag tror den är socialiserad.
Man kan inte ha sann och nära vänskap, äkta samhörighet, med någon man undviker att visa svaghet för. Eller någon man försöker dominera. Förakt för svaghet gör det helt omöjligt att respektera någon som visar svaghet - och det är när man är svag som vänskapen stärks - för att ens vän backar en, visar sig värdig ens förtroende
Är man könsrollsorienterad man föraktar man svaghet - och då kan ens vänskap aldrig djupna.
Och om man INTE är en könsrollsorienterad man i vårt samhälle så är man sannolikt ändå omgiven av könsrollsorienterade män. Och rökt ändå.

Det suger ju.
:-(

#105  Sv: De fem härskarteknikerna suresh
2006-11-11 01:44:52

Mina barns mor pratade mycket om Haralds Ofstads "Vårt förakt för svageht" ända tills jag fick en psykos.

Då började hon tala mer om underhllsbidrag.

#106  Sv: De fem härskarteknikerna feather
2006-11-11 01:46:05

Jaha...?
Och med den informationen ska jag förstå vaddå...?

#107  Sv: De fem härskarteknikerna suresh
2006-11-11 01:56:58

När kvinnor säger "det är fint att visa sina svagheter" menar de inte att de vill ha en förvirrad medelålders jättebebis med primalsmärtor över hela ansiktet på halsen.

#108  Sv: De fem härskarteknikerna suresh
2006-11-11 01:58:57

För övrigt begrep jag mig inte på världen förrän Gurdjieff lärde mig:

Var inte ärlig, var inte oärlig, var slug.

#109  # 106 PS suresh
2006-11-11 02:01:56

[Detta meddelande har blivit raderat på grund av att författaren inte följde feminetik.se:s regler.]

#110  #107 suresh feather
2006-11-11 04:40:56

Nu menade jag att det var vänskapen mellan MÄN som blev lidande av föraktet mot svaghet.

Passionerade kärlekspar befinner sig i semi-krig. Visa svaghet i onödan är nog inte att rekommendera.

Mitt ex brukade gnälla över att jag aldrig behövde honom, dvs att jag aldrig var så svag att han kunde komma till min undsättning. Han tyckte att det var det som var poängen med ett förhållande. Att känna att man hade någon som stöttade en i svåra stunder. Jag undrade om han hade rätt - och gav honom några sådana möjligheter. Att skynda till min undsättning.
Han tvekade aldrig en sekund när jag väl blottat strupen.
He went for the kill.
Varenda jävla gång.

Så kom inte här och påstå att det där är en typiskt kvinnlig egenskap. Dålig självinsikt alltså.

#111  #108 suresh, förenklingskonstnären feather
2006-11-11 04:44:36

Den sluge är ärlig när det passar och oärlig när det passar.
Man kan inte vara slug om man varken får vara ärlig eller oärlig - för då kan man inte säga något alls.
Det finns inget tredje sätt att kommunicera.

Tala är silver, tiga är guld?
Vill din swami att du ska hålla klaffen?

#112  #109 suresh feather
2006-11-11 04:46:42

Vart tog den söta lilla flickan vägen? Ingen som vet ingen som vet.

Ingen hjärna, ingen apa?
Är det inte tvärtom?
Hjärna = ingen apa.

Gärna - ingen apa.
:-D

#113  # 110 Feather suresh
2006-11-11 09:46:22

Jag har aldrig påstått att kvinnor är särskilt baksluga eller grymma. Om något försöker jag motarbeta föreställningen att kvinnor slulle vara särskilt förstående.

Din beskrivning av kärleksförhållandet som ett semikrig köpar jag. Eller kanske snarare en dramatisk bolagsfusion. Kärlek förvirrar egot. Kärlekens mål är att lägga ner den enskilda firman och låta verksamheten leva vidare ett gemensamt handelsbolag, Egot måste här agera sin egen konkursförvaltare. När egot har fullgjort sitt uppdrag skall det avgå. Ofta stannar det kvar och krigar istället.

Stora egon slåss genom att hugga efter varandras svagheter. Små egon krigar om vem som har lidit de största skadorna.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?