feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Befria familjen – för barnens bästa


Gå till senaste inlägget#1  Befria familjen – för barnens bästa elvdrottningen
2006-10-11 10:59:04

Under de senaste årtiondena har det införts många reformer (kommunalt dagis, maxtaxa på dagis, föräldraledighet, flextid på jobbet, etc.) för att förbättra för familjer med barn. Det har blivit regel snarare än undantag att båda föräldrarna jobbar idag. Lönerna har ökat rejält sedan 60-talet. De flesta familjer lever idag med en materiell standard som är betydligt högre än tidigare.

Trots detta upplever jag att både vuxna och barn verkar må sämre idag än tidigare generationer. Fler vuxna (och barn!) känner sig stressade idag. Många barn får väldigt lite uppmärksamhet och bekräftelse av vuxenvärlden. Flera av dem har en dålig kontakt med vuxna och saknar någon som verkligen bryr sig om dem. Många barn mår så dåligt att de börjar göra sig själva eller andra illa.


Det är med sorg som jag själv kommer ihåg hur min familjs situation såg ut för snart tio år sedan. Både min man och jag jobbade heltid samtidigt som våra då tre barn ständigt lämnades och hämtades på dagis (och skolan för den äldste). Det var ett evigt pusslande med tidsscheman. Vem som skulle åka tidigt till jobbet för att sedan kunna åka hem tidigt för att hämta barnen på dagis och vem som åker lite senare för att lämna på dagis, men för att istället få tid att jobba någon timme extra på kvällen. Väl hemma skulle det lagas mat, diska, tvätta, städa, och till slut läsa godnattsaga. Livskvaliteten sjönk och livsglädjen likaså.

Samtidigt kändes det då nästan som om staten tvingade in oss i just denna lösning. Skattesystemet och pensionssystemet är uppbyggt för att gynna enskilda individer istället för familjer som samarbetar. Samhället har byggts upp för att barn ska sättas i dagis som små och sedan fortsätta att tas hand av skolan. Föräldrarnas roll har nästan reducerats till att ge barnet frukost och sedan ett middagsmål på kvällen innan det är dags att lägga dem. Tiden att verkligen bygga en djup relation till barnen har blivit allt mindre. Rollen att uppfostra och vara en förebild för sina barn har nästan försvunnit. Numera förlitar sig tyvärr många föräldrar på dagis och skolan att uppfostra sina barn, med följden att dessa barn aldrig får en djup och långvarig relation till någon vuxen.

Fler och fler barn saknar en vuxen att verkligen lita på. En förälder som verkligen är en förälder. Någon som verkligen bryr sig om dem och som kan hjälpa dem in i vuxenvärlden. Följderna ser vi omkring oss. Allt fler ungdomar känner sig vilsna i både samhället och den väntande vuxenvärlden. Många av dem känner sig osynliggjorda. De känner ofta ett utanförskap. Detta leder till att frustrationen ökar bland många ungdomar. En frustration som leder till uppgivenhet, droganvändning, våld, etc.


För drygt åtta år sedan kände jag att livets mening inte kan vara att gå till jobbet varje dag, samtidigt som jag lämnade mina barn till nästan främmande människor för att ta hand om dem. Jag hade då jobbat i 12-13 år (först inom landstinget och sedan i privat industri). Jag hade gjort lite karriär och gått från att vara labassistent till att bli labchef. Med åren kände jag dock en allt större tomhet för arbetslivet och en allt större längtan att få ägna mig åt det som jag verkligen tyckte om, mina barn och min familj.

Min man och jag diskuterade detta åtskilliga gånger. Även han kände sig pressad och misslyckad. Vi började räknade på vad det skulle innebära ekonomiskt om jag sa upp mig och blev hemmafru istället. Visst blev det långt mindre över varje månad och visst insåg vi att det skulle påverka vår materiella situation (och framförallt min egen pension i framtiden, vilket vi dock till viss del har löst med en privat pensionsförsäkring samt ömsesidiga livförsäkringar).

Vi tog dock steget! Och jag har inte ångrat mig en enda gång. Barnen mår bättre idag och både min man och jag mår bättre. Vi har mycket mer tid för varandra och vi har t.o.m. skaffat oss en liten sladdis (han hade definitivt inte kommit till om jag fortsatt jobba!). Jag upplever att våra barn är betydligt mer trygga i sig själva än vad många av barnens kompisar är. Både jag och min man har numera tid att verkligen ägna sig åt våra barn.

Naturligtvis har det varit ett ekonomiskt bakslag att bara en av oss jobbar. Men tänk så mycket bättre det skulle kunna vara om samhället var utformat för att hjälpa familjer istället för att tvinga in dem i en situation där både måste jobba. Tänk om en familj beskattades som en familj istället för som två enskilda vuxna. Tänk om inkomsterna som de vuxna i en familj tjänar räknades till familjen istället för till respektive enskild individ. Och att pensionsavsättningarna gick till familjen istället för till individen. Och att familjen fick skatteavdrag för antalet munnar den hade att mätta. Då skulle vi få både en familjevänligare och barnvänligare politik i vårt land! Då skulle föräldrar själva kunna ta ansvar för sina egna barn och inte behöva förlita sig på statligt likriktade lösningar!

Befria familjerna från de statliga skattepålagorna och bidragsstyrningen som tvingar dem in i dubbelarbete och institutionsuppfostran av barnen - för våra barns skull, för valfriheten och för vår framtids skull!

Fria samarbetande familjer ger tryggare barn och bättre livskvalitet!

#2  Sv: Befria familjen – för barnens bästa Gullegubben
2006-10-11 11:07:29

Jag brukar säga att den svenska politiken missgynnar både karriärkvinnor (höga skatter på lön och på hushållsnära tjänster) och familjekvinnor (särbeskattning, inga vårdnadsbidrag eller pensionspoäng för vård av barn) jämfört med andra länder jag känner till.

Fast det är nog någon tanke med det.

#3  Sv: Befria familjen – för barnens bästa FiaMia
2006-10-11 11:14:22

FÖR BARNENS BÄSTA vore det kanske bättre om BÅDE mamma och pappa gick ner i arbetstid? Eller kanske mamma och hennes fru? Eller andra närstående över huvud taget. För visst skulle de flesta behöva varva ner och barn få mer tid av vuxna.

Men om en bryr sig om BARN bryr en sig väl även om de barn som inte lever i två-vuxna-familjer eller heterokärnfamilj.

#4  Sv: Befria familjen – för barnens bästa UppåtEmma
2006-10-11 11:19:35

det sitter ett stort gäng kvinnor (40talister) på mitt jobb och förbannar de åren de var hemma på grund av vad det nu innebär för deras arbetssituation. så myntet är dubbelt. Visst låter det idylliskt med en bullmamma som går hemma och gör det trivsamt, men fråga äldre generationers kvinnor, alltså även de innan 40talisterna, om vad det egentligen innebar för deras livskvalitet...

För övrig har arbetarfamiljer aldrig klarat sig på en lön. Min mormor födde 7 barn och bar tegelstenar på ett bygge för annars hade de aldrig gått att mätta. Skillnaden är bara att hennes anställning inte syntes eller räknades nånstans, okvalificerad som den var. Men dubbelarbetat har många kvinnor gjort genom alla tider, det är inget nytt.

Jag håller med dig i mkt du skriver dock. Den materiella standarden som svensken förväntar sig behöva är löjligt IMHO. Men vi måste se de vidare aspekterna av det du förespråkar (även om du inte säger det rent ut så får jag känslan av en dröm att återgå till romantiserade äldre värderingar) och det är synen på unga män och kvinnor som arbetstagare respektive föräldrar.

#5  #1 Fosfolipid
2006-10-11 11:31:14

Så istället för att din man ska skatta för att du är hemma med barnen ska jag göra det?

Tilltalande på så många sätt.

#6  Gullegubben elvdrottningen
2006-10-11 11:56:24

Du har nog tyvärr rätt i vad du skriver. Skattesystemet hjälper verkligen inte kvinnor idag, varken de som vill göra karriär eller de som prioriterar familjen!

#7  Sv: Befria familjen – för barnens bästa UppåtEmma
2006-10-11 12:05:17

ja för om inte kvinnor själva tar hand om sina barn eller betalar andra (kvinnor) att göra det - vem ska då ta hand om barnen? det måste ju vara skattesystemet det är fel på.... *ironi*

#8  elvdrottningen kezo
2006-10-11 12:06:08

CITAT: "Min man och jag diskuterade detta åtskilliga gånger. Även han kände sig pressad och misslyckad. Vi började räknade på vad det skulle innebära ekonomiskt om jag sa upp mig och blev hemmafru istället." SLUT CITAT

Funderade ni någonsin på att båda skulle går ner i arbetstid istället? Två 75% - löner måste ju ändå ge mer pengar än en heltidslön.

Att jag frågar beror på att jag blir nyfiken på varför just du valde att säga upp dig helt, och din man att fortsätta som förr, om han nu också kände sig pressad och stressad.

Att båda jobbar mycket är definitivt ingen bra lösning om man har barn. Det håller jag fullständigt med om, och det är ett dilemma idag.

Att den ena fortsätter att jobba mycket och den andra slutar jobba helt och är hemma på heltid, innebär dock att barnen tillbringar större delen av sin tid med denna förälder och att den andra (oftast pappan) inte blir stort mer än "söndagsförälder". Och sedan klagar män på att kvinnor har "makt" över barnen!

Idealet borde därför vara att båda jobbar mindre så att barnen får träffa föräldrarna ungefär lika mycket. Båda har en egen inkomst vilket ge dem en ekomomiskt jämbördig relation (jag respekterar givetvis dem som verkligen vill vara hemmafruar, men för mig är det en smått absurd tanke att jag skulle behöva be min man om "hushållspengar", hur mycket vi än samarbetar och hjälps åt, för det gör man givetvis när man lever tillsammans, oavsett på vilka villkor!)

Ingen kritik av ditt personliga val - bara lite undringar och funderingar.

#9  #7 kezo
2006-10-11 12:10:33

Bra Poäng! Oavsett system, förutsätts det direkt eller indirekt att det är KVINNORNA som ska ta hand om barnen. Barnen är KVINNORNAS problem - oavsett hur de väljer att lösa det! Männens ansvar för att ta hand om sina barn, NÄMNS ofta inte ens i sådan här diskussioner!

#10  FiaMia elvdrottningen
2006-10-11 12:11:44

Det är väl ändå i slutändan upp till varje familj att bestämma hur mycket föräldrarna väljer att jobba? Om man införde en modell där inkomsterna tillföll familjen och båda föräldrarna får del av pensionspoängen så gör det egentligen detsamma hur de väljer att dela på tiden, båda kommer oavsett att få lika stor del i inkomsterna och lika stor pension! Hur fördelningen av hemarbete och förvärvsarbete sedan ser ut mellan föräldrarna eller om det varierar över tiden gör alltså detsamma!

En sådan modell skulle nog de flesta kvinnor vinna på! Och barnen till familjen som kan få mer närvarande föräldrar!

Din konstiga kommentar på slutet förstår jag inte vad du menar med? Bara för att man gör situationen bättre för familjer med två föräldrar så försämras väl inte situation för ensamstående föräldrar?

#11  elvdrottningen UppåtEmma
2006-10-11 12:23:07

det stämmer inte, det gör inte detsamma. det får konsekvenser för samhället och andra individer hur enskilda familjer väljer att fördela hem/förvärvsarbete - när det så tydligt blir ett könsmönster i det hela.

kvinnor runt 30 kommer alltid kollektivt att ses som potentiella arbetssmitare och har således svårare att få anställning + män kommer kollektivt att ses som mindre lämpade att ta hand om sina barn och därigenom kommer deras roll som förälder att försvagas. det är en loose-loose situation IMO.

Jag tycker vi ska arbeta för ett arbetsklimat där det går att kombinera både arbete och familj. Tex genom att sänka den materiella standarden och gå över till 6-timmarsdagar.

#12  kezo elvdrottningen
2006-10-11 12:27:11

Inom många yrken är det nästan omöjligt att hitta tjänster som är på 75%. Det är heltid eller inget som gäller från företagens sida. Så var det i både min mans och mitt fall.

Att det blev jag som valde att bli hemmafru berodde på att det var jag som inte kände någon tillfredställelse på jobbet längre. Det gav mig ingenting längre och kändes mest som en plåga. Min man var nöjd med sitt jobb, men kände sig precis som jag pressad av att få livspusslet att hänga ihop. Att dygnet hade alldeles för få timmar för att hinna med både jobb och familj.

Efter att jag blev hemmafru så har både min man och jag mycket mer tid över för våra barn. Min man tar inte mindre del i barnen uppfostran idag än tidigare, tvärtom!

När barnen är i skolan hinner jag göra sådant som vi gemensamt var tvugna att göra efter att vi kommit hem från jobbet tidigare. Det gör att vi får mycket mer tid tillsammans med barnen när de kommer hem från skolan idag. Dessutom börjar barnen bli äldre nu och de får numera ta hand om vissa av hushållssysslorna själva. Så min tid för mig själv har ökat dramatiskt. Sedan lillgrabben började skolan i förra året så skulle jag egentligen kunna jobba halvtid utan att det hade påverkat situationen, men jag har svårt att tro att något företag vill ha en labchef på halvtid!

Däremot får jag desto mer tid att måla :)

#13  Sv: Befria familjen – för barnens bästa PerEdman
2006-10-11 12:31:28

Skatten på arbete är för hög, och lönerna för låga. I andra länder kan en ensam förälder trots allt livnära sig på sin enskilda lön, medan det i Sverige nästan krävs två föräldrar för att ha råd med barn. Bidragen är bara små skoskavsplåster på det stora blödande sår som den höga skatten motsvarar,

/ Per

#14  Sv: Befria familjen – för barnens bästa UppåtEmma
2006-10-11 12:35:03

jo, ensamma föräldrar kan livnära sig och sina barn på enskild lön. det har bara inte råd med lika mkt.

#15  elv kezo
2006-10-11 12:36:39

Ja, vissa jobb - särskilt karriäryrken - kräver "allt eller inget". Men då kanske det snarare det är detta som är felet - inte skattesystemet?

Jag tycker som UE. Att fler människor delade på de jobb som finns, t ex genom att införa 6 timmars arbetsdag, är det närmaste man kan komma en win-win-situation för både familjer, barn och för jämställdheten.

Dessutom har jag inget emot dagis. De flesta barn utvecklas tvärtom positivt av att vara på dagis. Felet är inte institutionen i sig, utan att många barn tvingas tillbringa alldeles för många timmar där alldeles för tidigt, plus att många dagis idag har otillräckligt med personal och resurser.

#16  Uppåtemma elvdrottningen
2006-10-11 12:38:18

Problemet med din lösning med 6-timmars arbetsdag och att tvinga in alla i samma lösning är att alla människor inte är lika. Alla har inte ett vanligt jobb. Vissa är egna företagare. Vissa har jobb som kräver att man är bort från familjen långa tider.

Dessutom har 6-timmars arbetsdag som lösning på familjers problem en stor nackdel. Den begränsar alla de som inte har barn! De flesta vuxna har faktiskt inte barn att uppfostra. Vuxna utan barn tvingas med en sådan modell att också bara jobba 6 timmar per dag, trots att de kanske skulle önska att jobba mycket mer. Likaså föräldrar vars barn är utflugna och inte längre har samma behov! Och hur skulle det fungera för egan företagare? Jag är själv uppfödd på ett lantbruk. Att tro att en bonde bara skulle kunna jobba 6 timmar per dag är naivt. Ska djuren ta hand om sig själva de övriga 18 timmarna?

Nej, då tror jag minsann att det är bättre att låta familjerna själva få välja sina lösningar och att se till att det finns ekonomiska möjligheter för familjerna att välja olika alternativ. Även sådana som gör att männen kan vara hemmamän om de så önskar.

#17  Per elvdrottningen
2006-10-11 12:43:20

Håller med dig att skatten är för hög. Att det blir svårt för ensamstående föräldrar att klara sig på sin lön beror ju till stor del på att grundavdraget är lågt och att det inte tas någon hänsyn till hur många munnar man har att mätta på sin familjs lön(er).

#18  Sv: Befria familjen – för barnens bästa kezo
2006-10-11 12:54:00

Bara för att vi har 8 timmars arbetsdag idag, innebär det inte att man inte kan jobba mer. Många i karriären jobbar periodvis betydligt mer.

Bara för att vi inför 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön, innebär det dock inte att det är "förbjudet", eller omöjligt, att jobba mer.

Nu ska jag vara hård, men jag kan tycka att det är direkt olämpligt att skaffa barn om man har ett yrke som kräver att man jobbar, eller är tillgänglig, nästan dygnet runt. Oavsett hur villig partnern är att sköta markservicen. Barnen behöver båda sina föräldrar.

Ett karriäryrke är ingen rättighet - barn är det inte heller.

Sedan är det kanske en annan sak om man helt eller delvis jobbar hemifrån/ och eller kan ta med sig barnen till jobbet. (T ex på en lantgård, i en affär eller vissa andra egenföretag.) Då är man ju närvarande i barnens liv på ett helt annat sätt än om man åker till jobbet 7 på morgonen och kommer hem 10 på kvällen.

#19  kezo elvdrottningen
2006-10-11 12:56:31

Jag tycker att det låter lite naivt att tro att företag ska dela upp de jobb som finns på flera och anpassa sin verksamhet för att i första hand passa för barnfamiljers situation. Jag vet inte hur det ser ut på ditt jobb, men jag tror inte det hade fungerat speciellt bra på min gamla arbetsplats. Då hade nog de konkurrerande företagen från andra länder snabbt konkurrerat ut mitt gamla företag.

Och som jag skrev till Uppåtemma. Varför ska de övriga vuxna som inte har barn vara tvugna att anpassa sig efter de vuxna som har barn? Vuxna utan barn har antagligen andra prioriteringar än de som har barn. Skulle de då inte tillåtas prioritera sitt jobb och att lägga så mycket tid som de önskar på det?

Det finns nog både för- och nackdelar med dagis. Vi hade både possitiva och negativa erfarenheter under de åren som våra tre första barn gick på dagis. En sak är dock säker. Varje dagisplats kostar stora pengar för kommunen, ofta långt mer än vad de uteblivna skatteintäkterna för en person som är hemmaförälder istället för att jobba och betala kommunal skatt! Så det skulle knappast vara någon ekonomisk nackdel att sänka skatterna något för familjerna så att någon av föräldrarna var hemma heltid eller deltid med sina barn. Och barnen får då en bättre relation till sina föräldrar!

#20  kezo elvdrottningen
2006-10-11 13:03:45

Varför talar du överhuvudtaget om karriäryrken? De flesta jobb kräver att man är på plats på sin arbetsplats under de timmarna som man jobbar. Det har inget med någon karriär att göra.

För övrigt låter det som att du sätter dig till doms över alla som inte lever ett inrutat 9 till 5 liv. De är tydligen olämpliga som föräldrar enligt dig och har tydligen ingen rätt att ha barn?

Vad lever du för liv för att skriva alla dessa människor på näsan?

#21  elvdrottningen kezo
2006-10-11 13:18:24

Du menar alltså att barn är en ovillkorlig rättighet?

Och nej, jag har inte sagt något om just 9 till 5-jobb. Men ja, jag sätter mig till doms över människor som sällan eller aldrig har tid med sina barn. Precis som jag sätter mig till doms över människor som t ex slår sina barn. Men det kanske är fel att göra det?

ALLA är inte lämpliga föräldrar eller lever lämpliga liv! Men de som lyckas kombinera yrke och familjeliv utan att barnen tar skada - oavsett hur de löser detta - behöver inte ta åt sig!

#22  Sv: Befria familjen – för barnens bästa erka
2006-10-11 14:04:44

hihi...här har vi alltså en familj som verkar ha fått det väldigt bra genom en lösning som uppkommit ifrån egna frivilliga val. Jag tycker att det låter väldigt bra och det känns skönt att F! igjorde ett mäktigt fiasko i valet så att föräldrar kan fortsätta att själva bestämma över sina liv. Kul också att se hur svårt feministerna har det med att en kvinna väljer att vara hemma med barnen...:)

#23  erka UppåtEmma
2006-10-11 14:10:53

det är ingen som har problem med att elvdrottningen väljer att vara hemma med barnen. tvärtom låter ju hennes liv helt underbart och jag önskar henne all lycka till med det (hon tar ju inte bara hand om hem och barn utan kan ägna sig åt sin hobby också. jag skulle gärna pyssla 4 timmar om dagen istället för att sitta på jobbet). men vad problemet är det är att elvdrottning vill pracka på andra en syn på arbetsliv och föräldraskap som genom många år av erfarenhet har visat sig förstöra för många människor.

Hon skyller sina val (att ha en hög materiella standard + ett välstädat hem) på skattesystemet. Jag håller inte med om det (även om skattesystemet definitivt har sina brister). Men istället för att både hon och hennes man skulle sänka sin egen ambitionsnivå för att ägna tid åt barnen så slutade hon jobba helt. Jag tycker lösningen är skum, jag skulle hellre behållt mina möjligheter till ett utvecklande och intressant socialt liv i arbetet och gett min man mer möjligheter att ägna sig åt vårt hem och barn genom att vi bägge gått ner i tid + som sagt, sänkt ambitonsnivån vad gäller materiella ting.

#24  UppåtEmma erka
2006-10-11 14:25:07

skum lösning?Om jag kunde skulle jag lätt välja att vara hemma med mitt barn på heltid. Tänk vad mycket kul man skulle hinna med, det vore helt sjukt vad bra det skulle vara. Men nu finns inte dom ekonomiska förutsättningarna tyvärr. Däremot har min tjej råd att jobba mindre, hon jobbar ungefär 50-75% och tillbringar massor med tid med pojken vilket känns jättebra för oss bägge. Det känns tryggare att han är med en av oss istället för på dagis. Men jag önskar att vi hade råd med att jag skulle gå ner i arbetstid...

#25  elv Fosfolipid
2006-10-11 14:28:18

Varför ska de övriga vuxna som inte har barn vara tvugna att anpassa sig efter de vuxna som har barn? Vuxna utan barn har antagligen andra prioriteringar än de som har barn.


Du kan inte mena allvar. Tror du att det finns ett alternativ som inte innebär att folk blir tvungade att anpassa sig? Som det ser ut idag måste föräldrar anpassa sitt liv efter sin ekonomi (!). Ditt förslag är att jag ska anpassa min ekonomi efter ditt liv. Uppåtemmas och Kezos förslag är att företag och andra vuxna ska anpassa sig efter ditt liv. Samtliga är tvingande. Samtliga tvingar också in alla i en och samma lösning, i någon bemärkelse. Ditt förslag undviker inte dessa problem, även om jag medger att den ger dig personligen mer kvar i fickan. Det är å andra sidan den enda fördelen, framför de andra lösningarna, jag kan se i den.

Det handlar alltså om att befria familjen för _ditt_ bästa.

#26  Fosfolipid kezo
2006-10-11 14:34:10

Jag tror att elvdrottningen menar att ju fler valmöjligheter, desto mindre "tvång". Frågan är bara på vems bekostnad.

#27  Sv: Befria familjen – för barnens bästa Fosfolipid
2006-10-11 14:41:27

Ja, fast valmöjligheterna hon pratar om är bara valmöjligheter för henne och andra i hennes situation. För mig är de tvingande. Fast det kanske var det du just sade.

#28  #17, elvdrottningen PerEdman
2006-10-11 15:11:06

Över huvud taget är det för lite avdrag och för mycket skatter respektive bidrag. Om grundavdraget var högre, och om det fanns fler villkorade avdrag istället för att allt skulle komma i form av bidrag, skulle vi förenkla och effektivisera skattesystemet. En hundralapp in i systemet motsvarar inte en hundralapp ut, tack vare alla de händer en hundralapp måste passera innan det kan komma någon annan till godo.

Även om ett "barnavdrag" på 750 kronor ger precis lika mycket till föräldrarna som ett "barnbidrag" på 750 kronor så har avdraget inte behövt passera ett maskineri för att dela ut bidrag innan det hamnar i händerna på den som behöver det. Istället har pengarna aldrig lämnat de händerna.

/ Per

#29  Tva sidor - samma mynt Fabian
2006-10-11 15:23:28

Ja, jag haller helt med feminetisterna. Men anledningen är den omvända: jag som man är trött att alltid behöva vara den som jobbar, som försörjer; och att höra att jag är lat och oduglig och falla i attraktionskraft om jag inte lever upp till dessa förväntningar. Jag tycker att det är orättvist att det finns stöd för kvinnor, vare sig de väljer att vara hemmafruar eller karriärmammor, medan nästan ingenting görs för att stödja män. För vi är starka och tuffa och skall klara oss själva.

#30  Sedan... Fabian
2006-10-11 15:29:04

...är jag naturligtvis extra sur när jag far höra fran samhället att det är männen som tvingar sina fruar att stanna hemma sa att de far ga och jobba och lata sig.

#31  Fabian Gullegubben
2006-10-11 15:34:01

Fast en del feminister vill exempelvis helt hindra mödrar från att ta fädernas föräldradagar. Det vore iofs trevligare om de hade drivit en kampanj för att få kvinnor att ta större ansvar för familjens försörjning.

#32  Gg UppåtEmma
2006-10-11 15:51:46

det beror ju på vilket perspektiv en har. jag ser ingen anledning att öka på svenska familjers försörjning för jag tycker att i de flesta fall har de redan i överflöd. folk vadar fan i prylar.
tvärtom driver jag gärna en kampanj att män också går ner i tid och/eller tar fler föräldradagar då jag ser så otroligt många vinster i det, på ett helt annat plan än ekonomiska, inte minst för att stärka papparollen visavi mammarollen.

#33  #30, PerEdman
2006-10-11 15:58:53

Jag hör ofta motsatsen, att könsrollskvinnan tar sin plats i hemmet som naturlig och ser mannen som en inkräktare eller odugling där. Som feminist menar jag att kvinnan oftare diskrimineras än vad mannen gör det - men bland föräldrar är samhällets tilltro till mannen som fullvärdig förälder mycket lägre än dess tilltro till kvinnans förmåga i samma roll - det är en situation där kvinnan förväntas vara stark och mannen svag, på samma sätt som det inom andra områden (oftast) är tvärt om.

/ Per

#34  UE Gullegubben
2006-10-11 16:01:03

Så du menar att pappor bryr sig mer och mer om pengar och mindre och mindre om familjen, ju mer mamman drar in till hushållet. Det är möjligt. I min värld är det lättare att övertyga någon att ta det lugnt, om man visar att man själv tar hand om resten. I din värld kanske det är svårare att övertyga någon om att ta det lugnt, om man inte tar det lugnt själv. Vi har väl båda rätt ibland men inte alltid.

Den enklaste lösningen är att avskaffa den ekonomiska gemenskapen för makar, då blir utrymmet att bryta mot könsrollerna större.

#35  Jag... Fabian
2006-10-11 16:03:44

...tycker bada delarna är viktiga: kampanja för att kvinnor tar mer ekonomiskt ansvar (i linje med att de tar upp mer ansvarsfulla och välbetalda positioner) och att män tar ett större ansvar i hemmen.

Men tyvärr sa spökar hos de flesta (feminist eller inte) föreställningen om mäns makt som gör det nästan osägbart att det ocksa är kvinnors inställningar som maste ändras. Jag undrar om vi inom den närmaste tiden skulle kunna tänka sig att modifiera könsmaktsteorin till att bil mer differentierad. Det vore inte bara rättvist, utan ett framsteg utan like i var idéhistoria.

#36  Gg UppåtEmma
2006-10-11 16:06:46

ö nä, eller jag förstår inte riktigt vad du frågar om jag menar?

jag talar om att ha ett ekonomiskt perspektiv på att lösa "problemet" (mammor måste jobba mera för att pappor ska "ha råd" att vara hemma) eller ett... annat (humanistiskt? jag vet inte) perspektiv (pappor kan också gå ner i tid/ta ut dagar, pengar borde inte vara så stor faktor som påstås. speciellt som det inte verkar gå någon närmare nöd på svenska barnfamiljer).

jag kan se många fördelar i att bryta den ekonomiska gemenskapen för makar definitivt.

#37  Fabian UppåtEmma
2006-10-11 16:11:43

jag håller helt och fullt med att kvinnor i mångt och mycket är bulldozers i frågan - de väljer först, pappan kommer sen. inställningen hos svenska mammor/blivande mammor är enligt mig hos många helt förkastlig.
it takes two to tango dock. svenska kvinnor är bulldozers som roffar åt sig, svenska män är lata mähän som borde säga ifrån. det skulle ju inte funka om inte många män tyckte det var okej.

det ändrar dock inte min syn på könsmaktsordningen vi har som upprätthålls av både män och kvinnor.

#38  UE Gullegubben
2006-10-11 16:23:23

"jag talar om att ha ett ekonomiskt perspektiv på att lösa "problemet" (mammor måste jobba mera för att pappor ska "ha råd" att vara hemma) eller ett... annat (humanistiskt? jag vet inte) perspektiv (pappor kan också gå ner i tid/ta ut dagar, pengar borde inte vara så stor faktor som påstås. speciellt som det inte verkar gå någon närmare nöd på svenska barnfamiljer)."

Frågan är vilket som är mest övertygande.

a) "Ta det lugnt du, så tar jag hand om resten."

eller

b) "Om jag kan ta det lugnt, så borde du också kunna ta det lugnt."

Vad gäller hushållsarbete är den vanligaste attityden att män skall satsa på a) och inte på b), när de vill få kvinnor att sluta slita ihjäl sig i hushållsarbetet.

Vad tror du funkar bäst när kvinnor försöker övertala män att inte slita ihjäl sig i förvärvslivet?

a) eller b)?

#39  Gg UppåtEmma
2006-10-11 16:31:10

jag har lite svårt för exemplet iom att jag inte känner igen det. hos oss är det min partner som står för tjatandet om städning medans jag har attityden att jag städar när jag har lust och jag förväntar mig att du gör detsamma... städa när du har lust, annars skit i det. jag förväntar mig då inte heller ett välstädat hem.

par som inte sätter sig ner och kommer överens om en gemensam nivå på hushållsarbete/prydlighet innan de flyttar ihop förjänar gräl, bråk, strid och separation IMO...

Ditt "så tar jag hand om resten" verkar betyda "så jobbar jag mer så vi får mer pengar"... det tycker jag känns onödigt. Jag _hoppas/önskar_ att i exemplet familjeliv så skulle ett "ta det lugnt och ta dig tid för dina barn, vi klarar oss utan två bilar, tre datorer, två TV-apparater och restauranglunch fem gånger i veckan" funka...

#40  Sv: Befria familjen – för barnens bästa Ella
2006-10-11 17:13:00

Jag var på en föreläsning med Gertrud Åström, utredare av regeringens jämställdhetspolitik. Hon sa att kvinnors löner sjunker med 45% när de flyttar ihop med en man (pga barnledighet och senare deltidsarbete). Hon tryckte mycket starkt på att deltidsarbete var lika med ohälsa, speciellt inom de kvinnligt dominerade yrkena. Lönen är kass från början, du har inga karriärmöjligheter och liten möjlighet att påverka ditt arbete. När du sedan går ner i deltid blir lönen ännu sämre, och du blir en person som man inte räknar med på samma sätt som en heltidsanställd. Du får dessutom huvudansvaret för hemmet. Enligt undersökningar mår deltidsanställda sämre än heltidsanställda. Heltid=hälsa enligt Gertrud Åström.

http://www.fyrbodal.se/page/753/page.htm

Vad jag ville säga med detta är att jag tror att det bästa för hela familjen är att båda är hemma lika mycket, precis som kezo och ue redan har sagt. Om inte båda kan göra uppoffringar så kanske man ska överväga att inte skaffa några barn.

#41  Ella Gullegubben
2006-10-11 17:25:37

Sade hon något om vad som händer när kvinnan tjänar mycket och mannen stannar hemma?

Att båda jobbar deltid verkar ju vara de sämsta lösningen.

Att båda är kassaförsörjda är kanske det bästa?

#42  Ella Kalle
2006-10-11 17:58:45

Både Kezo och UE har, såvitt jag kan se, förespråkat att folk ska jobba _mindre_. Nu säger du först att deltid är skadligt, och sen att du håller med dem. Ursäkta om jag inte hänger med?

#43  Sv: Befria familjen – för barnens bästa FemAspirant
2006-10-11 23:09:11

UppåtEmma sa:
jag har lite svårt för exemplet iom att jag inte känner igen det.


Det finns ju ioförsig mängder av trådar och diskussioner här på feminetik där feminister kritiserar män som tar attityd b i ggs exempel och kräver mer av attityd a. Trådar du tycks ha deltagit i…

I #3 i tråden http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?f… :
Anna sa:
Jag märker av dammkorn på sekunden och kan rentav "må dåligt" om det ser för ostädat ut hemma, medan hans tröskel är högre. Men då ser jag självklart till att det inte är jag som måste stå för allt städande. Vi delar systerligt på den arbetsbördan. :-)


I #3 i tråden http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?f… :
theCarolinch sa:
nåväl, på något märkligt vis så blev det ändå jag som tog huvudansvaret för att tvätta, städa och handla- och han "hjälpte till" ibland. : /


Samma tråd, #7
Liv sa:
Nu försvårades dessutom vår situation av att hen hade en högre "smärttröskel" ang. diskberg och dammiga golv.


#15
RebellKajsa sa:
Det är ju himla praktiskt att ha en smärttröskel att skylla på. "du vet, jag tycker helt enkelt inte att det är lika viktigt som du verkar tycka att det är." Jaha, lixom. så mina två finfina val är alltså att fortsätta städa /ta ansvar för städningen i all framtid, eller höja min smärttröskel till din nivå och leva i en svinstia?


I #8 i tråden http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?f… :
Lemur sa:
Strunta i att göra vissa saker, tala om för honom vad som behöver göras och ge honom tips på hur man kan göra.

#44  kezo 21 elvdrottningen
2006-10-11 23:11:47

En helt ovillkorlig rätt till barn har vi väl knappast, socialtjänsten kan ju tvångsomhänderta barn till missbrukare eller föräldrar som på andra sätt försummar sina barn. Men jag förbehåller mig definitivt rätten att själv besluta om när och med vem jag skaffar barn. Det är definitivt inget som jag tycker att du eller någon annan ska lägga dig i. Jag tycker heller inte att vissa yrkesgrupper har mindre rätt att skaffa barn än andra. En persons yrke avgör definitivt inte deras lämplighet som förälder!

För det låter på dig som att vissa yrkesgrupper ska uteslutas från att själva besluta om de vill ha barn eller inte. Flygvärdinnor, flygkaptener, fartygspersonal och oljeriggsarbetare är exempel på yrkesgrupper som ofta är borta hemifrån under mer eller mindre långa perioder. Jag tycker inte att det gör dem till sämre föräldrar för det! Jag tycker att även de har rätt till barn. Det viktiga är att de två personer som väljer att skaffa barn tillsammans har tänkt igenom hur de ska ta hand om barnet och att de tillsammans kan tillse att någon av dem finns i barnets närhet i största möjlig utsträckning. Exakt hur de väljer att lösa det är inget som någon annan än dem ska besluta över. Så länge de tar hand om sitt barn på ett bra sätt så är de också lämpliga föräldrar. Föräldraskap handlar om lagarbete. Båda måste inte göra exakt samma saker och exakt lika mycket. Det viktiga är att totalen för barnet blir bra!

Alla människor kan inte jobba 9 till 5 och även de som har oregelbundna arbetstider kan vara minst lika lämpliga som föräldrar. Kvalitet är i grunden viktigare än kvantitet. En förälder som bara sitter hemma och röker i soffan utan att bry sig speciellt mycket om sitt barn är i mina ögon en mindre lämplig förälder än den som jobbar heltid och då är borta från sitt barn, men som istället verkligen ägnar tid åt sitt barn när den väl kommer hem!

Allra bäst är naturligtvis om kvantitet och kvalitet kan gå hand i hand.

Att lyckas kombinera arbetsliv och familjeliv kan se väldigt olika ut i olika familjer. Jag tycker att det är synd att staten genom skattesystemets utformande, bidragssystemens utformande, dagissystemets utformande, m.m. försöker styra alla familjer in i samma fålla. En fålla som förutsätter att alla föräldrar är arbetstagare och jobbar 9 till 5.

Om det istället såg ut som jag skissade på i första inlägget så skulle familjerna själva kunna styra mycket mer över hur just de vill ta hand om sin familj. Det skulle dessutom vara en stor hjälp till alla de familjer där den ene eller båda har en annan typ av försörjning än ett 9 till 5 jobb. Alla egna företagare eller alla de som reser mycket i jobbet eller jobbar hemifrån periodvis. Eller de som faktiskt önskar att ta hand om sina egna barn istället för att låta främmande människor göra det på dagis!

#45  Sv: Befria familjen – för barnens bästa Fosfolipid
2006-10-11 23:23:24

Yrkesval avgör inte om man är en god förälder eller inte, men det spelar roll. Det är inte avgörande att ens träffa sina barn för att vara en god förälder, men det hjälper ju.

#46  Uppåtemma 23 elvdrottningen
2006-10-11 23:25:30

Ursäkta mig, men på vilket sätt menar du att jag försöker pracka på dig och övriga något? Jag redogör för min situation och vad som har passat mig, min man och våra barn bäst. Vi har valt denna lösning trots att den missgynnar oss ekonomiskt av samhället! Trots att vi faktiskt har sparat in utgifter för samhället i form av ett par dagisplatser som inte har behövts.

Det jag pekar på är att samhället genom ekonomiska styrmedel (i form av skatter och bidrag) försöker pressa in alla familjer i samma mall. Det finns en "båda föräldrarna ska jobba 9 till 5 norm" för familjer i dagens Sverige. De som inte kan eller önskar uppfylla den normen straffas ekonomiskt!

#47  elvdrottningen #44 kezo
2006-10-11 23:35:55

Nej, yrkesval avgör inte om man blir en bra förälder eller ej. Det har jag aldrig påstått heller. Men hur mycket tid man har för barnet, tycker jag avgör. Bland annat. Jag respekterar om du tycker annorlunda, men jag ber dig också att respektera min åsikt.

Jag känner för övrigt en flygvärdinna som är en utmärkt mamma, så det är inte det som är problemet.

Och visst kan dagis ha både för- och nackdelar. Men genom att uttrycka dig som du gör i sista meningen, antyder du att dagis är dåligt, det låter nästan som om du tycker att de föräldrar som lämnar bort sina barn till "främmande människor på dagis", är sämre föräldrar? Var det inte du som ville ha valfrihet?

#48  Fosfolipid elvdrottningen
2006-10-11 23:36:27

Jag vet inte om vi talar förbi varandra och heller inte hur din familjesituation ser ut. Det jag försöker säga är att 6 timmars arbetsdag vore säkert jättebra för många barnföräldrar, men alla är inte barnföräldrar och många som inte är det skulle säkert hellre jobba 8 timmar (eller kanske 10 timmar om så vore tillåtet).

Istället för statligt dikterade arbetstidsvillkor så vore det i mina ögon bättre att arbetstiden var mer flexibel. Att det blev möjligt att själv förhandla sin arbetstid efter hur ens egen situation ser ut.

Mitt förslag handlar inte i första hand om att jag ska få det bättre, det handlar om att möjliggöra för fler lösningar än dagens system för familjer. Lösningar som gör det möjligt för föräldrar att på sina villkor kunna spendera mer tid med sina barn och själva ta hand om sina barn. Det behöver inte bli dyrare för samhället - dagis är inte någon billigt och speciellt samhällsekonomisk gynsamm lösning idag.

#49  Per 28 elvdrottningen
2006-10-11 23:43:53

Precis min åsikt! Undvik rundgången i systemet, det sparar pengar åt samhället i form av mindre byråkrati och administration.

Det jag efterlyser utöver det är att familjens inkomster och pensionsavsättningar ska vara just familjens, så att det kommer båda föräldrarna till nytta. Så att de gemensamt kan bestämma vem som ska yrkesarbeta och hur mycket. Hemarbete blir då lika mycket värt! Oberoende av hur föräldrarna fördelar sin tid mellan yrkesarbete och hemarbete så får de båda lika mycket lön och lika mycket i pension.

#50  Fabian 29 elvdrottningen
2006-10-11 23:46:08

Det finns inget i mitt förslag som hindrar att det är mannen som är hemmapappa!

Jag antar att det stickar i ögonen hos vissa att jag är just kvinna. hade jag varit man och beskrivit min situation så hade det säkert varit annorlunda ljud i skällan!

#51  Fosfolipid 45 elvdrottningen
2006-10-12 00:09:01

Förädraskap är ett lagarbete. Ett barn behöver mer än bara tid med sina föräldrar. De kan inte leva på luft alena. Att en person tar huvudansvar för familjens försörjning gör inte denne till en sämre förälder än den som istället spenderar lite mer tid med barnet. Den som är hemma kan faktiskt se till att den som jobbar får möjlighet att spendera kvalitetstid tillsammans med barnet när denne väl kommer hem!

Vissa yrken gör att tiden som föräldern kan spendera med sitt barn blir oregelbunden och inte densamma som för 9 till 5 jobb. De som har dessa yrken kan vara minst lika bra föräldrar som både de som jobbar 9 till 5 eller de som är hemma med barnet.

#52  Sv: Befria familjen – för barnens bästa kezo
2006-10-12 00:10:35

"Jag antar att det stickar i ögonen hos vissa att jag är just kvinna. hade jag varit man och beskrivit min situation så hade det säkert varit annorlunda ljud i skällan!"

Tagga ner. Som sagt lägger du själv in en hel del värderingar i det du skriver. Det enda som skiljer oss åt här, är hur arbete och barnomsorg bör organiseras så bra som möjligt, samt i enlighet med vilket intresse. Fosfolipid var redan inne på det och jag skriver det igen - ingen lösning är helt utan uppoffringar.

#53  kezo 47 elvdrottningen
2006-10-12 00:20:53

Om du nu inte menar att personer med vissa yrken inte är lämpliga som föräldrar, vad är det då du menar med det du skriver? Vem är det du antyder inte skulle ha rätt att skaffa barn?

#54  Elvdrottning Fosfolipid
2006-10-12 00:45:33

Det senaste dagis jag jobbade på gick det fem till sex barn på varje dagisfröken. För att det ska vara ekonomiskt likställt att ersätta dagis med hemmahosmammaåpappa skulle alltså varje dagisplats, utöver lärarkostnad, kosta motsvarande fyra eller fem gånger så mycket i hyra, administration, bespisning osv. Det är förstås fullt möjligt (om än kanske inte rimligt) att så är fallet, men i så fall är dagisverksamheten i sverige i behov av revision. Den är till just för ekonomiska skäl. Det finns inga onda troll-politiker som gillar att stoppa barn i vinterkräksjukeland bara för skojs skull.

Det _är_ möjligt att själv förhandla om sin egen arbetstid.

Om du hittar ett jobb där du kan jobba 75% håller jag med om att allt är frid och fröjd, men då begriper jag å andra sidan inte vad problemet är. Det finns ingen lag som säger att alla måste jobba 40 timmar i veckan. Vill du jobba tio timmar i veckan är det din arbetsgivare du ska prata med, inte staten. Men som du påpekar är det i många brancher inte så lätt att hitta t.ex. en halvtidstjänst. Hur ska då dessa skapas? Genom att importera ett lass flexibilitet från yttre rymden? Nej, genom tvång. Om inte behovet finns beror det antagligen på något. Vill man ändra på det får man stifta lite lagar och öppna plånboken. Och detta, eller en skattesänkning för någon - låt säga föräldrar - bekostas alltid av någon annan och denna person får det sämre när du och andra föräldrar får det - tadaa - bättre.

Jag kan hålla med om att barn inte kan leva på luft alena, men jag är inte så solidarisk att jag är beredd att betala för andra människors semester. Att folk vill vara hemma från jobbet har jag all sympati för, men jag skulle aldrig ha mage att på allvar hävda att andra borde betala mig för att stanna hemma. Även om det nu råkar vara både angeläget och önskvärt för mig att ha tid att fixa en massa saker med min lägenhet.

#55  FemAspirant UppåtEmma
2006-10-12 08:36:54

om du vill bevisa att jag har någon speciell åsikt så tror jag nog att det är effektivare att du klipper faktiskta citat FRÅN MIG och inte massa annat folk.... 0_o

#56  elvdrottningen UppåtEmma
2006-10-12 08:43:26

hela ditt första inlägg är ett brandtal för gamla ideal. iom det försöker du pracka på andra värderingar. du skriver mycket värdeladdat i det.

nej, samhället straffar inte er ekonomiskt. Ni klarar er ju? Ni har boende, mat och hela rena kläder? Vad är egentligen problemet? du har ju tiden att hålla nere era kostnader (baka eget bröd, kanske odla något?, laga storkok, laga kläder när de går sönder istället för att köpa nya). Det är ju den tiden du köper dig genom att inte yrkesarbeta. Det är som för alla, rätta mun efter massäcken.

i övrigt håller jag med allt Fosfolipid skriver i tråden.

#57  Elvdrottningen kezo
2006-10-12 08:50:10

CITAT: "Vem är det du antyder inte skulle ha rätt att skaffa barn?" SLUT CITAT

Ingen specifik. Det enda jag konstaterar är att det finns bättre och sämre föräldrar, samt bättre och sämre livssituationer.

Du och din familj har löst det på ett sätt som passar er. Fine. Om den lösningen dessutom leder till att din partner hinner umgås med barnen MER än han gjorde innan - ypperligt. Men faktum kvarstår - de flesta vill inte vara hemma på heltid och bli försörjd av partnern någon längre tid. Oavsett om de har barn eller inte. Är de sämre föräldrar om de låter "främlingar" ta hand om deras barn en stor del av dagen?

#58  Sv: Befria familjen – för barnens bästa FemAspirant
2006-10-12 09:12:16

UppåtEmma sa:
om du vill bevisa att jag har någon speciell åsikt så tror jag nog att det är effektivare att du klipper faktiskta citat FRÅN MIG och inte massa annat folk.... 0_o


Varken jag eller GG har sagt eller försökt bevisa att du har någon särskild åsikt. GG frågade dig om vad du tyckte om en åsikt som florerar bland feminister. Du svarar att du inte känner igen åsikten. Jag förstod det som att du med det menade att du aldrig hört åsikten och därför inte tyckte det var intressant att kommentera. Jag gav exempel på att åsikten fanns. Jag var och är fortsatt extremt intresserad av hur du ser på den.

:-)

#59  Fosfolipid 54 elvdrottningen
2006-10-12 09:15:11

Kostnaden för dagis är inte enbart den lön som dagispersonalen får i sin plånbok varje månad. Till det kommer alla de skatter och arbetsgivaravgifter som måste betalas. Dessutom är det inte enbart personalen som kommer i kontaktmed barnen som kostar för att driva dagis. Det krävs en hel del personal runt omkring och allt detta skall dessutom administreras på kommunkontoret. Sedan tillkommer alla byggnader, inredning etc. etc. Så tro inte att det är någon stor ekonomisk effektivisering att samla barn på dagis jämför med att föräldrarna själva tar hand om dem, speciellt inte om föräldrarna tar hand om två eller fler barn samtidigt!

Om föräldrarna skulle betala den verkliga kostnaden för att ha sina barn på dagis skulle nog väldigt få välja den lösningen. Det skulle helt enkelt bli för dyrt. Den extra lönen som det innebär att en förälder till jobbar skulle knappast räcka för att betala dagiskostnaden.

Nu är jag dock inte någon principiell motståndare till dagis. Det är och förblir en lösning som vissa föräldrar önskar för sin del. Problemet som jag ser det är att staten via de ekonomiska subventionerna som ges till dagis och det sätt som skattesystemet/bidragssystemet är uppbyggt gynnar föräldrar att välja lösningen att båda jobbar heltid och lämnar barnen på dagis. Det tycker jag är fel. Det borde finnas fler alternativ som är ekonomiskt likartade.

Jag sitter inte här och förespråkar att alla ska göra som just jag och min man har gjort, men jag har väl samma rätt som alla andra att få berätta att det har fungerat fint för oss! Och att jag anser att våra barn har mått bra av det.

För det finns en stor nackdel med att dagis är så ekonomiskt gynnat att det lockar föräldrar att båda jobba heltid. Det är att barnen får väldigt lite tid med sina föräldrar. Detta gör också att många barn inte får en djup och bra relation till sina föräldrar. De vuxna som finns i deras omgivning byts ut med jämna mellanrum och de hinner aldrig bygga långsiktiga relationer med de vuxna som de umgås med dagligen. Dessutom är det väldigt många barn som pockar på uppmärksamhet från ett fåtal vuxna. Vissa av barnen riskerar då att osynliggöras och aldrig får speciellt mycket bekräftelse. Något som följer dem under resten av uppväxten och kan leda till osäkerhet, utanförskap och frustration. Det gör mig orolig och det är något som jag inte vill utsätta mina barn för. Därför känns det bättre för mig att ta hand om barnen själv.

Jag hade kanske valt en halvtidstjänst om det varit möjligt i mitt fall. Men samtidigt kände jag en oerhört otillfredställelse i mitt jobb och ärligt talat så ger det mig betydligt mer att ta hand om min familj än att vara labchef. Det ser säkert olika ut för olika personer, och därför anser jag att det borde finnas fler möjligheter för hur familjer ska organisera sina liv. Alla ska inte behöva tryckas in i samma norm.

#60  Uppåtemma 56 elvdrottningen
2006-10-12 09:23:45

Jag har som sagt aldrig påstått att alla ska göra samma val som jag och min familj. Det måste du ha fått om bakfoten.

Vi klarar oss hyffsat ekonomiskt. Det är inte det jag främst pekar på. Det som vi straffas på är att den som i lagarbetet att vara föräldrar väljer att spendera mer tid hemma straffas i form av lägre pension, trots att denne också bidrar till familjen och barnens utveckling!

Om familjen istället hade setts som en enhet ochatt alla inkomster och pensionspoäng hade tillförts familjen istället för den individ i familjen som yrkesarbetar så hade det varit möjligt att välja andra lösningar utan att straffas ekonomiskt. Som hemmafru eller hemmapappa (heltid eller deltid) så bidrar man faktiskt också till hushållet. Dessutom sparar men pengar åt kommunen genom att inte nyttja den subventionerade dagisverksamheten.

#61  kezo 57 elvdrottningen
2006-10-12 09:32:13

Jag förstår fortfarande inte vad du vill ha sagt med din mening "Du menar alltså att barn är en ovillkorlig rättighet?"! Vem är du som försöker döma vilka som är lämpliga eller inte lämpliga som föräldrar? I mina ögon är det något som visar sig först i efterhand, när barnet väl är fött och har börjat växa upp. Alla har i mina ögon rätt att skaffa barn, utan att bli dömda i förhand!

Jag vet inte var du läst in att jag skulle önska att "alla" ska vara hemma med sina barn! Jag har redogjort för hur vi har löst det och hur det har fungerat för oss. Därför inte sagt att "alla" ska göra likadant.

Jag förespråkar en ekonomisk neutralitet mellan olika lösningar så att familjerna själva kan välja. Dessutom skulle jag vilja se en skattesänkning och att man tar hänsyn till hur många munnar en familj har att mätta när skatten ska beräknas. Skatt efter bärkraft som det så vacker brukar heta! Men idag så har vi inte skatt efter bärkraft! Familjer med barn betalar lika mycket skatt som ensamstående, trots att de har mindre bärkraft! Om familjer fick lägre skatter så skulle det dessutom möjliggöra för dem att gå ned i arbetstid (till deltid eller vara hemmafru/hemmaman under en tid) under åren då de har små barn!

#62  FemAspirant UppåtEmma
2006-10-12 10:10:58

då förstod du fel. läser du kontentan av mitt inlägg så står det rätt klart att jag inte känner igen åsikten _för egen del i mitt eget hem_. att åsikten finns vet jag, däremot förstår jag den inte. eller varför folk vill skaffa sig problem av den sorten när det är så enkelt att lösa.

vidare, när jag läser dina länkar, så tycker jag nog att Gg förenklar och kategoriserar en aning.

#63  elvdrottningen UppåtEmma
2006-10-12 10:19:14

det finns absolut inget som hindrar att din man betalar en privat pensionsförsäkring för dig. tvärtom tycker jag det är en aning fräckt om han inte gör det.

se till historien - tiden då familjen "sågs som en enhet" ekonomiskt och hör till de vittnesmål kvinnor i den situationen framför...

dessutom undanhåller du kommunen en hel del pengar genom att inte arbeta (skatter) så jag tror nog att din ekvation är lite mer komplicerad än så. Plus, glöm inte vad dagis gör för sysselsättningen (arbetstillfällen) i en kommun. Det måste du också räkna med.

Men alltså, jag är skitglad för din skull för att du hittat ett system som funkar för dig (jag tycker en aningens synd om din man). Men förenkla det inte och vad det innebär i ett vidare perspektiv, och förvänta dig inte att andra ska betala för dina val.

#64  Sv: Befria familjen – för barnens bästa FemAspirant
2006-10-12 10:28:16

Jag tänkte att kontentan av ditt inlägg skulle kunna vara det du nu hävdar att den var. Men i så fall var det ju ett svar på en fråga GG inte ställde. Eftersom jag försöker lära mig att använda mig av välvillighetsprincipen (se exempelvis punkt 5. i http://www.philosophy.su.se/texter/davidson.htm) så letade jag efter en annan tolkning av ditt inlägg.

Jag tycker GGs beskrivning var väldigt fyndig, med verkligheten överensstämmande och välformulerad som vanligt, men det är ju en fråga om tycke och smak.

Hursom, jag är nöjd med svaret. Tack så mycket.

#65  UE Gullegubben
2006-10-12 10:47:15

"Gg förenklar och kategoriserar en aning."

Jag antar att detta inte betyder att du tycker att jag är den som förenklar och kategoriserar mest, utan att jag finns med i en obestämt stor grupp som förenklar och kategoriserar och att jag kan höra till dem som gör det mest eller minst, och att jag inte har någon anledning att tro att din brist på påpekanden mot andra som jag tycker förenklar och kategoriserar inte betyder att du inte håller med mig om att de förenklar och kategoriserar.

#66  Emma 63 elvdrottningen
2006-10-12 11:02:20

Samhället har ändrats en hel del sedan familjen sågs som en enhet senast! Idag har flickor och pojkar samma möjligheter och förväntningar på sig att studera och söka sig ut på arbetsmarknaden. Det är ju till och med vanligare bland flickor att söka sig till högre utbildningar idag än vad det är för pojkar. Så situationen är väldigt annorlunda från de gamla tider som du refererar till. Vi har lämnat det gamla bondesamhället bakom oss nu!

Du skriver att dagis är bra för sysselsättningen. Menar du alltså att det görs ett annat arbete om jag tar hand om dina barn och du tar hand om min, än om vi var och en tar hand om våra egna? Är det inte ett arbete att ta hand om sina egna barn, men det är det att ta hand om andras?

#67  elvdrottningen UppåtEmma
2006-10-12 11:13:03

tyvärr är det fortfarande väldigt vanligt att kvinnor runt 30 har svårt att få anställning och i flera fall får frågan om de tänker skaffa barn vid en anställningsituation så... samma möjligheter på arbetsmarknaden, njaa...
(+ att unga män har svårt att hävda sin rätt senare när de vill vara föräldralediga, tvärtom brukar de erbjudas diverse möjligheter att jobba MER och därigenom missar sin chans att knyta tidiga band till sitt/sina barn)

Du är inte anställd, du är i princip arbetslös (även om jag förstår att du har fullt upp ändå :-) ) medans förskolepersonal har en anställning/sysselsättning. Staten strävar väl efter hög sysselsättning och låg arbetslöshet va?

#68  Gg UppåtEmma
2006-10-12 11:15:42

OT: anta vad du vill om det gör dig lycklig. det unnar jag dig.

#69  elvdrottningen #61 kezo
2006-10-12 11:15:42

CITAT: "Vem är du som försöker döma vilka som är lämpliga eller inte lämpliga som föräldrar? I mina ögon är det något som visar sig först i efterhand, när barnet väl är fött och har börjat växa upp. Alla har i mina ögon rätt att skaffa barn, utan att bli dömda i förhand!" SLUT CITAT

Har aldrig påstått något annat. Jag talar om efteråt. Läs om, läs rätt.

Även förståndshandikappade, psykiskt sjuka, missbrukare etc skaffar barn. Ingen kan hindra dem från det. Frågan är om de kan behålla sina barn eller inte. (Alt. ta hand om dem utan hjälp).

Även personer med väldigt krävande yrken skaffar barn. Ingen kan hindra dem från det. Frågan är om de kan behålla samma yrke/ position och samtidigt vara en närvarande förälder. Jag säger inte ja. Jag säger inte nej. Jag säger det beror på. Jag dömer ingen på förhand.

CITAT "Jag vet inte var du läst in att jag skulle önska att "alla" ska vara hemma med sina barn! Jag har redogjort för hur vi har löst det och hur det har fungerat för oss. Därför inte sagt att "alla" ska göra likadant." SLUT CITAT

Nej, det har du inte sagt. Men i denna mening:

"Eller de som faktiskt önskar att ta hand om sina egna barn istället för att låta främmande människor göra det på dagis!"

ligger en klar värdering som inte bara tycks omfatta din egen familj. Och när man läser ditt första inlägg, är det uppenbart att du har ett annat syfte med tråden än att bara berätta vad som "funkar fint för er". Inget fel i det. Jag poängterar bara att du som alla andra här, styrs av vissa värderingar och också ger uttryck för dem.

En annan av dina formuleringar: "maxtaxan på dagis gör att båda lockas att jobba heltid" (eller något i den stilen) gör mig också fundersam. Som att det vore maxtaxans fel att en av föräldrarna inte offrar sig och börjar jobba deltid eller slutar jobba helt? (För det är ju enligt dig vad som funkar, eftersom de flesta arbetsplatser inte vill ha deltidsanställda. Jag håller dock inte med om detta, jag är mer inne på Fosfolipids linje här - det beror helt på typ av yrke, tjänst, arbetsgivare, ambitioner mm. Trots allt jobbar en stor mängd människor deltid i dag och nej, inte bara inom 9-5-yrken.)

#70  UE Gullegubben
2006-10-12 11:28:08

[Detta meddelande har blivit raderat på grund av att författaren inte följde feminetik.se:s regler.]

#71  Gg UppåtEmma
2006-10-12 11:31:10

[Detta meddelande har blivit raderat på grund av att författaren inte följde feminetik.se:s regler.]

#72  Emma 67 elvdrottningen
2006-10-12 11:31:43

Sysselsättningsgraden skiljer väl inte speciellt mycket mellan kvinnor och män? Speciellt inte bland de yngre generationerna. Det tyder väl på att både kvinnor och män kommer in på arbetsmarknaden i ungefär lika hög utsträckning? Att sedan vissa arbetsgivare ställer dumma frågor till unga kvinnor är naturligtvis fel, men det verkar ju trots allt inte påverka kvinnor möjligheter så pass mycket att det gör något utslag i sysselsättningsgraden.

Att män som just fått barn systematiskt skulle erbjudas att jobba extra av företagen mycket har jag aldrig hört förut. Jag har inget minne av att min man blev erbjuden det när vi har fått våra barn.

Vad som räknas som sysselsättning skiljer tydligen. Om jag tar hand om mina egna barn och inte nyttjar dagisverksamheten så är det tydligen inte sysselsättning. Men om personalen på dagis gör samma sak så är det tydligen sysselsättning. I mina ögon utförs ungefär samma arbete!

#73  elvdrottningen UppåtEmma
2006-10-12 11:37:37

ja det är samma typ av arbete men du är inte med i statistiken för sysselsättning, eller hur? du är inte anställd. det har inget med vad du faktiskt gör. Målet för staten är ju att folk ska jobba och inte lyfta a-kassa/bidrag. Iom att du inte gör varken eller så hamnar du inte i någon kategori... JAG lägger ingen värdering i detta, bara redogör för hur det funkar. Dagis är inte bara en kostnad för kommunen, det är också ett sätt att hålla sysselsättningen uppe bland annat. Så att du och fler med dig väljer bort dagis innebär inte bara vinster för kommunen som du antydde tidigare.

#74  kezo 69 elvdrottningen
2006-10-12 11:40:33

Jag förstår inte varför du tar upp förståndshandikappade, psykiskt sjuka och missbrukare när vi diskuterar olika yrkesgrupper och att vissa yrken är oregelbundna arbetstider som gör att de inte kan anpassa sig till 9 till 5 normen.

Föräldraskap är i mina ögon ett lagarbete och det är upp till föräldrarna att själva besluta hur de fördelar sysslorna. Man blir inte en sämre förälder för att man tar huvudansvaret för försörjningen och på grund av det behöver jobba oregelbundna tider. Barn lever som sagt inte av luft allena, så det är lika viktigt att den ene (eller båda) föräldrarna ansvara för att få inkomster till familjen som att vara den som spenderar mest tid med barnet. Den som spenderar mest tid med barnet hade inte kunna göra det om inte den andra drog lasset att få in pengar till mat och husrum.

Hur familjer väljer att fördela dessa ansvar måste vara upp till varje familj. Jag tycker inte att du ska döma dem för hur de väljer att lösa detta. Och heller inte peka ut den som jobbar oregelbundna arbetstider som en dålig eller olämplig förälder. Det hade väl knappast varit braför barnet om denne sa upp sig så och att sedan ingen av föräldrarna drar in pengar till barne`t?

#75  Emma 73 elvdrottningen
2006-10-12 11:45:53

Det har bara att göra med hur man väljer att fördela subventionerna (skattemedlen).

Idag så subventioneras enbart dagislösningen. Familjer som önskar andra typer av lösningar (och vuxna utan barn) får vara med att betala dessa subventioner. Det erbjuds inga andra kostnadsneutrala alternativ.

Om man ska följa din modell så är det ju jätteenkelt att få 100% sysselsättning. Det räcker med att alla arbetslösa får ägna dagarna åt att städa en annan arbetslös toalett 8 timmat per dag. Vips, så är all arbetslöshet borta.

#76  kezo 69 del 2 elvdrottningen
2006-10-12 11:56:04

För mig är det ett problem och en källa till oro att så många barn och ungdomar mår dåligt. Att de inte känner ett stöd från vuxenvärlden och att de inte har en bra relation till sina föräldrar.

Jag har sett hur ett av mina barn hade det väldigt svårt på dagis. Han blev mer och mer tillbakadragen, tyst och avskärmad. Jag har också sett hur svårt vissa andra barn har att få uppmärksamhet och bekräftelse av de vuxna som finns på dagis. Jag säger inte att det gäller alla, men det finns barn som inte mår bra av dagis och som inte kommer till sin rätt i den miljön. Barn som på sikt riskerar att hamna på efterkälken redan i småbarnsåren.

Alla människor är inte lika och det gäller även barn. På samma sätt som att alla familjer inte är lika.

Då tycker jag att det är fel att staten via subventioner, skattesystem och bidragssystem uppmuntrar till en huvudlösning för familjer - att båda föräldrarna ska lockas att jobba 9 till 5 och ha sina barn på dagis. Jag är övertygad om att både föräldrar och barn skulle må bättre av att själva kunna anpassa lösningen efter just deras behov! Det skulle dessutom kunna stärka relationen mellan föräldrarna och deras barn.

#77  elvdrottningen kezo
2006-10-12 12:00:24

CTAT: "Hur familjer väljer att fördela dessa ansvar måste vara upp till varje familj. Jag tycker inte att du ska döma dem för hur de väljer att lösa detta. Och heller inte peka ut den som jobbar oregelbundna arbetstider som en dålig eller olämplig förälder. Det hade väl knappast varit braför barnet om denne sa upp sig så och att sedan ingen av föräldrarna drar in pengar till barne`t?" SLUT CITAT

Och jag tycker att du tolkar in alldeles för mycket i det jag skriver.
Ursäkta mig, men detta börjar bli löjligt. Läs mina inlägg igen. Och läs dina egna (framför allt de citat jag pekar på). De ger inte mindre uttryck för vissa specifika värderingar, än vad mina inlägg ger uttryck för vissa specifika värderingar.

#78  elv igen kezo
2006-10-12 12:15:53

Vad menar du med "lockas att jobba 9 till 5 och ha sina barn på dagis?" Tror du inte att de flesta föräldrar skulle reagera om de märkte att deras barn mådde dåligt på dagis, precis som du/ ni reagerade?

Det må vara en sak att andra alternativ än dagis ska finnas och behandlas lika. Men genom att uttrycka dig som du gör så antyder du ju att föräldrar som faktiskt VÄLJER att jobba och ha sina barn på dagis 9-5 eller whatever, inte har riktig koll?

Jag vet själv ett barn som inte alls mådde bra på dagis. Troligen berodde det på att hans farsa helt sonika stack ifrån honom och hans mamma när han var två år. Plötsligt blev han jättegrinig och livrädd när mamman skulle lämna honom på dagis. Föga underligt. Han klarade väl inte av fler separationer, litade väl inte på att mamman skulle komma tillbaka.

Trots detta, hade mamman svårt att få bidrag till att vara hemma med sin son. Ja, det är fel. Ja, det är till och med skandal i ett sådant fall. Att tvingas lämna ungen skrikande varje morgon, att utsätta ett barn (och en förälder) för något sådant.

Samtidigt känner jag flera barn som skulle bli helt knäckta om de INTE fick vara på dagis. De ÄLSKADE dagis från dag 1. Det är där de har de flesta av sina kompisar mm. De utvecklar bra relationer till sina föräldrar ändå, precis som du anser att dina barn utvecklar en nära och bra relation till din partner trots att han är borta på dagarna.

Så ja, alla barn är olika. Vuxna är också olika. Det finns de som vill vara hemma på heltid - men för de flesta, är ett yrkesliv och en egen ekonomi, ändå viktigt. Utan dagis och maxtaxa, skulle detta vara en omöjlighet för många familjer, precis som du påpekar. Däremot har det uppenbarligen inte varit en omöjlighet för dig att vara hemmafru, TROTS subventionerade daghem mm.

Förresten - får inte "hemmaföräldrar" något slags bidrag?

#79  kezo 77 elvdrottningen
2006-10-12 12:40:50

Du skrev i ett tidigareinlägg att:

"Nu ska jag vara hård, men jag kan tycka att det är direkt olämpligt att skaffa barn om man har ett yrke som kräver att man jobbar, eller är tillgänglig, nästan dygnet runt. Oavsett hur villig partnern är att sköta markservicen. Barnen behöver båda sina föräldrar.

Ett karriäryrke är ingen rättighet - barn är det inte heller."

Jag kan inte tolka detta på annat sätt än att du sätter dig till doms över andra människor, hur de väljer att organisera sin familj och att personer med vissa yrken inte är lämpliga föräldrar.

Och jag förstår inte att du hänger upp dig så mycket på karriär? Det finns massor av yrken som inte har det minsta med karriär att göra som gör att man jobbar väldigt oregelbundna tider och är borta hemifrån under vissa tider. Och vad menar du egentligen med att barn inte är en rättighet? Vem ska sätta sig till doms över vilka som ska få sätta barn till världen?

#80  kezo 78 elvdrottningen
2006-10-12 12:54:08

När maxtaxan infördes på dagis så ökade efterfrågan än mer att få ha barnen på dagis och de barn som redan var på dagis fick vara där ytterligare lite fler timmar per dag. Maxtaxan var ytterligare ett incitament för föräldrar att jobba mer och låta barnen vara spendera ännu fler timmar på dagis.

Följden blev alltså att föräldrar spenderar ännu mindre tid tillsammans med sina egna barn och de familjer som hade önskat en annan lösning (att t.ex. gå ner till deltid för att själva ta hand om sina barn en del av tiden) hade inget att vinna på det, maxtaxan gjorde ju att de inte fick en billigare avgift om barnet bara spenderad halva dagen på dagis.

De flesta dagis har dessutom bara öppet mellan 7 till 18 (varierar lite från dagis till dagis). Det är oerhört svårt att få kvälls- eller nattdagisplats (i många kommuner finns det inte ens). Det gör situationen svår för alla de som inte har ett 9 till 5 jobb!

Detta är bara några exempel på att staten förordar en norm där båda föräldrarna jobbar inom 9 till 5 jobb.

Naturligvis reagerar de flesta föräldrar om något är fel med deras barn på dagis, men eftersom det är så ekonomiskt fördelaktigt att båda jobbar 9 till 5 och barnet är på dagis så inverkar det praktiskt på möjligheten till alternativa lösningar.

Med lägre skatter för familjer (skatt efter bärkraft) och genom att se familjen som en enhet så hade familjen själv haft större möjligheter att själva styra över hur just de vill organisera sin familj.

#81  elvdrottning UppåtEmma
2006-10-12 13:05:06

men de föräldrar som efter maxtaxan VÄLJER att ha sina barn på dagis maxtid gör det ju av eget fritt val. Maxtaxan tvingar dem ju inte. Tydligen vill de ha barnen långa dagar på dagis... Hur var det med det individuella valet? är det ok eller inte?

Staten tvingar inte folk att välja ekonomi över tid med sina barn. Väldigt många skulle klara sig gott på att sänka sin materiella standard istället, men uppenbarligen vill de inte välja detta.

#82  #75 elvdrottningen RickJames
2006-10-12 13:29:02

Tänkte bara skriva och berätta att jag läst allt du skriver och tycker du är på helt rätt väg. Du bör dock veta att syftet med dagissystemet att se till att kvinnor arbetar och tjänar egna pengar och sålunda blir mindre oberoende av sina män och mer beroende av statliga myndigheter. De som tycker det är viktigare kommer sålunda att kritisera vad du säger. Jag tycker också det är synd att många barn far illa men systemet prioriterar helt enkelt analyser kring maktordning framför barns bästa. Detta var också vad förra regeringens utredare Thorwaldsson mer eller mindre sade öppet. Det är synd om barnen men det får de tåla för vi måste ha deras föräldrar ute på jobben. Detta handlar om en analys där fördelarna vägs mot nackdelarna. Barnens bästa blir bara en faktor bland många och det är viktigare att tjäna pengar enligt systemet. En av de stora orsakerna att alliansen vann valet var just att den förra regeringen spenderade för mycket tid med att fixa till så siffrorna såg snyggare ut.

I själva verket gör det ekonomiskt samma om föräldrar blir betalda skattepengar för att sköta barnen hemma eller för att låtsas jobba på arbetsförmedlingens låtsasarbeten och låtsasutbildningar. Precis som du säger är det bara pengarna som fördelas annorlunda. Det är inte dyrare för samhället att folk går hemma. Det blir däremot sämre siffror på papperet.

#83  elvdrottningen kezo
2006-10-12 13:31:04

Jag kanske uttryckte mig lite klumpigt i #18, men jag har i efterföljande inlägg försökt revidera detta, och du verkar mest ha ignorerat det. Men jag står fast vid att barn inte är en ovillkorlig rättighet - och det skriver du ju själv. Barn kan omhändertas t ex om de misshandlas eller försummas.

CITAT: "När maxtaxan infördes på dagis så ökade efterfrågan än mer att få ha barnen på dagis" SLUT CITAT

Jaha? Det visar väl bara att många uppenbarligen tycker att det är en bra lösning?

CITAT: "och de barn som redan var på dagis fick vara där ytterligare lite fler timmar per dag." SLUT CITAT

Om föräldrarna inte tyckte att det var bra för barnen, skulle de väl inte ha ungarna där så länge? Bara för att kostnaden var densamma?

Du tycker inte att jag har rätt att döma föräldrar som jobbar mycket och har barn. Det gör jag inte. Jag säger DET BEROR PÅ.

Nu frågar jag dig: vad har du för rätt att döma de som väljer att utnyttja maxtaxan och ha sina barn på dagis? Oavsett om det är 50, 70 eller 90 % av befolkningen som tycker att det är en bra lösning som passar både dem själva och deras barn?

Slutligen vill jag tillägga att det ABSOLUT borde finnas fler dagisplatser för de som jobbar kvällar och nätter! Men detta är ju inget argument MOT dagis, snarare tvärtom - fler men flexiblare dagis, flexiblare tider mm.

#84  RickJames kezo
2006-10-12 13:37:46

Ja, det är verkligen hemskt med dagis och alla oansvariga kvinnor som vill tjäna EGNA pengar TROTS att de har barn! Huga!

Och alla barn som faktiskt GILLAR att vara på dagis och utvecklas positivt där - både pedagogiskt och socialt - är säkert bara hjärntvättade av statens förlängda arm...

#85  #81 RickJames
2006-10-12 13:38:13

"men de föräldrar som efter maxtaxan VÄLJER att ha sina barn på dagis maxtid gör det ju av eget fritt val. Maxtaxan tvingar dem ju inte."

Könsrollerna är heller inte absolut tvingande men där skyller man på strukturer. På vilket sätt skulle detta vara annorlunda? Social påverkan tvingar föräldrar att ha barn på dagis maxtid. Social påverkan tvingar in pojkar och flickor i könsroller. Dagisstrukturerna är lika dominanta här som könsrollsstruturerna. Du öppnar dörren på vid gavel om du menar att det är fria val när du både har ekonomiska argument (ett typiskt feministiskt, kvinnors val begränsas pga ekonomi) och strukturella argument (alla gör så och folk ser snett på de som inte gör så, det är föräldranormen) Feminister brukar säga att alla skall få göra som de vill. Här berättar elvdrottningen hur dagisnormen gör det svårare för kvinnor som henne att vara hemmafruar och plötsligt är det ingen som kritiserar den förtryckande normen. Konstigt tycker jag.

#86  Elvdrottning Fosfolipid
2006-10-12 13:46:19

Kostnaden för dagis är inte enbart den lön som dagispersonalen får i sin plånbok varje månad. Till det kommer alla de skatter och arbetsgivaravgifter som måste betalas.


Arbetsgivaravgifter betalas för föräldrarnas eventuella yrkesinsats också. Lik förbannat kommer man fram till att om barnomsorgen kostar mindre än kostnaden att ha en ledig förälder till varje glin så är den lönsam.

Dessutom är det inte enbart personalen som kommer i kontaktmed barnen som kostar för att driva dagis. Det krävs en hel del personal runt omkring och allt detta skall dessutom administreras på kommunkontoret. Sedan tillkommer alla byggnader, inredning etc. etc.


Man skulle kunna tänka sig att jag skrev just det du nu upprepade av en anledning. Eller vad tror du?

Så tro inte att det är någon stor ekonomisk effektivisering att samla barn på dagis jämför med att föräldrarna själva tar hand om dem, speciellt inte om föräldrarna tar hand om två eller fler barn samtidigt!


För diskussions skull, vi säger att du har rätt för en stund: Varför lägger vi då ut med denna enorma kostnad om det är så olönsamt att föräldrar arbetar?

Om föräldrarna skulle betala den verkliga kostnaden för att ha sina barn på dagis skulle nog väldigt få välja den lösningen. Det skulle helt enkelt bli för dyrt. Den extra lönen som det innebär att en förälder till jobbar skulle knappast räcka för att betala dagiskostnaden.


Nej. Har jag sagt det? (Här har vi användning för tumregeln att inte argumentera mot åsikter ingen lagt fram.)

Problemet som jag ser det är att staten via de ekonomiska subventionerna som ges till dagis och det sätt som skattesystemet/bidragssystemet är uppbyggt gynnar föräldrar att välja lösningen att båda jobbar heltid och lämnar barnen på dagis. Det tycker jag är fel. Det borde finnas fler alternativ som är ekonomiskt likartade.


Du är, enligt uppgift, inte emot dagis. Du pekar också på det uppenbara i att föräldrar inte har råd med dagis utan subventioner. Så hur menar du att en ickesubventionerad kommunal barnomsorg (som du inte är emot!) skulle fungera i din alternativa värld?

men jag har väl samma rätt som alla andra att få berätta att det har fungerat fint för oss! Och att jag anser att våra barn har mått bra av det.


Read my lips: Du. Får. Göra. Som. Du. Vill. Jag kunde inte bry mig mindre. Jag har ingen åsikt om vad du gör med dina barn om du håller dig inom lagens ramar. Snälla spamma mig inte med självrättfärdiga utläggningar om att Du Visst Får Berätta Osv. när jag inte sagt emot dig på den punkten.

För det finns en stor nackdel med att dagis är så ekonomiskt gynnat att det lockar föräldrar att båda jobba heltid.


Ja. För hög produktivitet är verkligen ett gissel.

Detta gör också att många barn inte får en djup och bra relation till sina föräldrar. De vuxna som finns i deras omgivning byts ut med jämna mellanrum och de hinner aldrig bygga långsiktiga relationer med de vuxna som de umgås med dagligen. Dessutom är det väldigt många barn som pockar på uppmärksamhet från ett fåtal vuxna. Vissa av barnen riskerar då att osynliggöras och aldrig får speciellt mycket bekräftelse. Något som följer dem under resten av uppväxten och kan leda till osäkerhet, utanförskap och frustration.


Du var ingen motståndare till dagis, sade du? Bara sådär apropå: Har du någon grund för ovanstående?

Jag hade kanske valt en halvtidstjänst om det varit möjligt i mitt fall. Men samtidigt kände jag en oerhört otillfredställelse i mitt jobb och ärligt talat så ger det mig betydligt mer att ta hand om min familj än att vara labchef. Det ser säkert olika ut för olika personer, och därför anser jag att det borde finnas fler möjligheter för hur familjer ska organisera sina liv. Alla ska inte behöva tryckas in i samma norm.


Alla trycks inte in i samma form heller. Inget hindrade dig från att få som du ville. Det finns inga juridiska hinder för andra heller. Vill man jobba mycket kan man göra det. Vill man jobba lite kan man göra det. Vill man vara hemmafru kan man vara det. Finfint.

En sekund klagar du över skattesystemet, för att sedan bara i största allmänhet inte vilja bli tvingad att arbeta. Jag kan sympatisera med det senare, men uppenbarligen saknar jag förmågan att förklara för dig att det är den första biten - att du inte gillar att betala skatt (det gör inte jag heller) - jag är intresserad av att debattera.

#87  #84 Kezo RickJames
2006-10-12 13:53:33

"Ja, det är verkligen hemskt med dagis och alla oansvariga kvinnor som vill tjäna EGNA pengar TROTS att de har barn! Huga!"

Det var inte vad jag sade. Jag berättade hur det såg ut och varför. Vidare så är det likadant oavsett kön. Om kvinnan jobbar bra nog så kan mannen vara helt eller delvis hemma med barnen eller hur? Det handlar heller inte om dagis som helhet är dåligt. Vi diskuterar om nuvarande systemet där alla skall ha barnen maximal tid på dagis är det. Tydligen har elvdrottningen erfarenheter av detta.

"Och alla barn som faktiskt GILLAR att vara på dagis och utvecklas positivt där - både pedagogiskt och socialt - är säkert bara hjärntvättade av statens förlängda arm... "

Det där är två helt olika saker. Huruvida barnen gillar att vara på dagis eller inte saknar betydelse. Barn gillar massor av saker som inte är bra för dem senare i livet. Jag tror att de flesta feminister har samma syn på könsroller. Det bryr dem inte om barnen gillar dem eller inte. Vad som sålunda har betydelse har om barnen mår bra av dagis. Vissa gör det och vissa gör det inte. Låt dem som mår bra av det vara där men sluta gör det till allmängiltig sanning för alla barn. Det är mitt förslag.

Frågan är hur bra det går att ta bort könsrollen om barnen inte ens är på de dagis där man planerar att göra det. Fast det är ju en fråga om fri vilja förståss. Vissa föräldrar prioriterar sin ekonomi. Andra prioriterar sina barn. För vissa går det ihop för andra inte.

#88  RickJames kezo
2006-10-12 14:08:41

CITAT: "Feminister brukar säga att alla skall få göra som de vill. Här berättar elvdrottningen hur dagisnormen gör det svårare för kvinnor som henne att vara hemmafruar och plötsligt är det ingen som kritiserar den förtryckande normen. Konstigt tycker jag." SLUT CITAT

Nej, det är inte konstigt. Om du läser lite noggrannare, ser du nog
att de flesta bara undrar varför det skulle vara svårare för henne att vara hemma BARA FÖR ATT många andra gillar dagis, och det finns en maxtaxa där. Dessutom kritiserar hon själv dagis till viss del. Vem förstrycker vems norm?

Det är inte dagisnormens eller maxtaxans fel att de som vill vara hemma har svårt att vara det. Om det är någons fel, så är det arbetsmarknadens och lönernas (svårt att leva på bara en lön) samt våra egna krav på en viss materiell standard. Idag finns inte ens dagisplats till alla som vill ha det! Det är med andra ord knappst så att staten kastar en dagisplats över dig så snart du får en unge och säger håll till godo.

Jag vet flera som inget hellre velat än att börja jobba igen (på hel- eller deltid) efter föräldraledighet, men som inte har kunnat för att de inte har fått dagisplats än! Det är ett lika stort problem som en som helst vill vara hemma men av ekonomiska skäl tvingas lämna bort barnet.

#89  RickJames kezo
2006-10-12 14:20:11

Du berättar ofta och gärna "hur det ser ut och varför". Jag - och många med mig - delar dock inte uppfattningen att dagis skulle vara en slags tvingande norm som utesluter andra möjligheter.

CITAT: "Vidare så är det likadant oavsett kön." SLUT CITAT

Varför skrev du "kvinnor" då? Och uttryckte det som att det är staten som "tvingar" ut kvinnorna på arbetsmarknaden, istället för att de går dit självmant? Har det aldrig slagit dig att de flesta kvinnor - liksom de flesta män - kanske VILL tjäna egna pengar?

Och självklart kan inte barn alltid avgöra vad som är bra för dem. Men här har vi nog olika åsikter om huruvida det är dagis som "förstör" ungarna eller något annat.

Menar du alltså att de vuxna (väldigt många) som tycker att det är en bra lösning att ha sina barn på dagis och tycker att de rent av blir bättre föräldrar om de tillåts vara yrkesmänniskor OCKSÅ, samt tycker att barnen verkar trivas, inte vet sina barns bästa? Medan de föräldrar (färre, men en del) som inte gillar dagis och hellre vill ha sina barn hemma och strunta i förvärvsarbete, vet sina barns bästa i högre grad?

#90  #89 Kezo RickJames
2006-10-12 20:00:10

"Du berättar ofta och gärna "hur det ser ut och varför". Jag - och många med mig - delar dock inte uppfattningen att dagis skulle vara en slags tvingande norm som utesluter andra möjligheter."

Det är därför de som har den uppfattningen diskuterar detta med personer som elvdrottning. Jag gav bakgrunden eftersom jag läst material på ämnet.

"Varför skrev du "kvinnor" då? Och uttryckte det som att det är staten som "tvingar" ut kvinnorna på arbetsmarknaden, istället för att de går dit självmant"

Jag skrev "kvinnor" eftersom jag skrev om politiska bakgrunden till dagens system som var just arbetande mamman. Männen arbetade redan så när man skapade systemet var det inte män man ville påverka. Staten tvingar definitivt ut föräldrar på arbetsmarknaden idag. Systemet bygger på tanken att båda föräldrarna skall arbeta. Det är det ed kritiserar som jag uppfattade det. ed är andra kvinnan jag hört på denna vecka som säger att hon slutade arbeta för att vara hemma med barnen trots ekonomiska förlusten.

"Har det aldrig slagit dig att de flesta kvinnor - liksom de flesta män - kanske VILL tjäna egna pengar?"

Jovisst men jag frågan är inte vad de vill. Frågan är vad de helst vill. Dvs vad de prioriterar. Juristen jag läste om tjänade en massa pengar för att försörja sin fru och sina barn. Behovet att ge barnen en trygg uppväxt fick honom att välja bort den juristbana han drömde och och välja en som betalade bättre. Han hamnade bland de 2% rikaste i hela USA men han valde bort vad han ville arbeta med för att komma dit.

"Och självklart kan inte barn alltid avgöra vad som är bra för dem. Men här har vi nog olika åsikter om huruvida det är dagis som "förstör" ungarna eller något annat"

För att besvara det måste man ha ungar som inte är på dagis att jämföra med.

"Menar du alltså att de vuxna (väldigt många) som tycker att det är en bra lösning att ha sina barn på dagis och tycker att de rent av blir bättre föräldrar om de tillåts vara yrkesmänniskor OCKSÅ, samt tycker att barnen verkar trivas, inte vet sina barns bästa? "

Det beror på barnens behov, inte på de vuxnas behov. Det är klart att föräldrar vill veta sina barns bästa frågan är vem de får veta detta av. Alla barn passar inte på dagis.

"Medan de föräldrar (färre, men en del) som inte gillar dagis och hellre vill ha sina barn hemma och strunta i förvärvsarbete, vet sina barns bästa i högre grad?"

Föräldrar vill nog ha barnen hemma för att de gillar sina barn, inte för att de ogillar dagis. Om det är viktigare vad föräldrar tycker om dagis än vad de tycker om sina barn är det illa.

#91  RickJames kezo
2006-10-12 20:27:08

Så föräldrar som väljer att förvärvsarbeta och ha sina barn på dagis, gillar inte sina barn lika mycket som föräldrar som väljer att vara hemma?

#92  Sv: Befria familjen – för barnens bästa Karra
2006-10-12 22:15:58

Rick James: Anser du att dagis är dåligt för barn? Är det intressant för dig att många barn mår bra av och tycker om att vara på dagis och leka med andra barn?

#93  Sv: Staten/Individen Sinderella
2006-10-12 23:02:34

Jag tycker det är intressant att det så ofta är moderater och andra högermänniskor som gnäller om att man inte "får" vara hemma med barn idag.(Vet inget om trådstartarens politiska hemvist, utan jag menar generellt.)
I alla andra avseenden pratar de om individens ansvar att lösa sina problem, det är bara just när det gäller detta som de snyftar efter månadspeng av staten (vårdnadsbidrag)
Det finns ingen som helst lag som tvingar alla föräldrar att sätta sina 13-månadersbarn på dagis, det är ett erbjudande inget tvång.
Jag vet många föräldrar som genom egen kreativitet och uppfinningsrikedom varit hemma längre med sina barn.
Några exempel:
*En ensamstående kvinna jobbade 10 nätter i månaden på ålderdomshem och fick ut 10000 efter skatt + barn och underhållsbidrag. Barnet var hos sina morföräldrar dessa nätter.Inte blev hon rik, men det blev åtminstone mer än vårdnadsbidraget som ingen ensamstående kan försörja sig på.Barnet uttryckte självönskemål om att få "gå dagis"vid 2,5 års ålder och fick börja då.
*En kvinna som var webdesigner och egenföretagare tog bara ut 2 månaders föräldraledighet, sedan satt hon och jobbade hemifrån framför datorn 3 timmar varje dag medan hennes man var pappaledig.Det här barnet fick förmånen att vara hemma med bägge sina föräldrar samtidigt! Dagisstart då ett lillasyskon kom vid ca 3 års ålder.(Kvinnan tjänar ca 150000 om året.)
*Flera par jag känner har bägge pluggat på högskolenivå på halvtid och varit föräldralediga i skift andra halvan.Detta var inte för att utnyttja CSN/ staten, utan de hade påbörjat sina utbildningar långt innan det var aktuellt med barn.Dagisstart vid 2,5 års ålder.
*Några mammor jag känner försörjer sig som journalister/skribenter och jobbade hemifrån vid datorn då barnet sov eller då pappan eller någon annan gick ut med dem ett tag.Kunde dryga ut föräldrapenningen så att barnen började på dagis vid 2,5-3 årsålder.Jag tvekade att ta med detta exempel eftersom det är så få människor förunnat att kunna försörja sig på sitt skrivande, men för en mamma med ett kommunaljobb som ger 14000 i månaden kan det nog vara lika svårt att identifiera sig med en civilekonom eller jurist som med dessa kvinnor.

Det roliga är att alla föräldrar jag tagit upp i exemplen är mer eller mindre vänstermänniskor.Även om inte alla är politiskt aktiva röstar ingen höger om S.

#94  Sinderella kezo
2006-10-13 09:08:43

Jag känner också par som har löst det på olika sätt, dvs jobbat delvis hemifrån, haft släktingar som ställt upp till viss del etc. Alla kan inte lösa det så, men många kan det faktiskt. Och idag, när det t om är svårt att få dagisplats i storstäderna, blir det bara löjligt att tala om dagis som något slags "tvång".

#95  Sv: Befria familjen – för barnens bästa Phoenix
2006-10-13 10:19:20

Det är bra för barn med dagis visar forskning:

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=554&…

#96  Sv: Befria familjen – för barnens bästa PerEdman
2006-10-13 10:26:36

Ja, det har flera positiva bieffekter utöver att avlasta föräldrarna.

#97  Sv: Befria familjen – för barnens bästa fjallyoghurt
2006-10-13 10:28:25

Min erfarenhet är också att dagis är bra. Den vanliga enkla lösningen med deltidsarbete och ett lagom antal dagistimmar funkade bra för oss. På den tiden hade man nån sorts lagstadgad rätt till deltidsarbete tills ungarna fyllt tio, är det inte så nu längre?

#98  Sv: Befria familjen – för barnens bästa kezo
2006-10-13 10:33:51

Men Phoenix - är inte den forskningen "köpt" av statsfeminismen? ;)

#99  fjallyoghurt UppåtEmma
2006-10-13 10:42:34

jepp, det gäller fortfarande - du har rätt att gå ner till 75% har jag för mig det är.

Mina vänner har bägge gått ner i tid - den ena tar längre tid på sig med barnen på morgonen, de ha det riktigt mysigt med lugna frukostar, lek och påklädning och lämnar sen på dagis. Den som börjat tidigare slutar tidigare och hämtar, det blir lagoma dagar på dagis (och jobbet!) och ungarna älskar det!

#100  Kezo Phoenix
2006-10-13 10:51:56

Jo, det förstår väl alla människor, att Professor Emeritus Bengt-Erik Andersson på Lärarhögskolan egentligen är rabiat radikalfeminist som vill TVINGA folk att lämna bort sina barn.

#101  Sv: Befria familjen – för barnens bästa Karra
2006-10-13 23:51:42

Det här är min åsikt i frågan:
http://www.ephemera-inc.com/store/product_ima…

#102  Sv: Befria familjen – för barnens bästa extra
2006-10-14 12:52:15

Intressant diskussion!

När jag läser de sista inläggen verkar det som att Kezo, UppåtEmma, m.fl. försöker få det att framstå som att Elvdrottningen skulle vara helt emot dagis! Men hon säger ju tidigt att hon har både goda och dåliga erfarenheter av dagis! Hon verkar mer kritisera att det finns strukturer i samhället som försvårar andra val än att båda föräldrarna jobbar och att barnen då placeras heltid på dagis. Dessutom säger hon ju också att det finns barn som inte kommer till sin rätt på dagis, inte att det skulle gälla alla barn! Det verkar ju även undersökningen som det refereras till säga. Många barn utvecklas bra på dagis, men inte alla.

Hur ska föräldrar göra vars barn inte trivs och utvecklas på dagis? Ska de behöva lida ekonomiskt för att de väljer att ta sina barn från dagis?

Sen verkar det också finnas en sekundär diskussion. Vem som är en lämplig förälder. Det verkar lite konstigt att kezo och någon till först förespråkar att föräldrar ska gå ner i tid när barnen är små och dessutom hävdar att föräldrar som inte spenderar tillräckligt med tid med sina barn är olämpliga föräldrar, för att sedan förespråka och tycka att det är bra med att maxtaxan har gjort att barn numera ofta spenderar hela dagarna på dagis!

En fråga till er - vilka är mest lämplig av följande föräldrapar?
1) Två föräldrar som båda jobbar heltid. Lämnar barnen på dagis kl. 7.30 och hämtar dem sedan kl. 17.00. När de kommer hem så måste de spendera 1 timme för att göra mat till sig själva och barnen och sedan 1 timme med städning och tvätt. Först kl. 19.00 har de tid att spendera cirka 1 timme var med barnen innan det är dags att lägga barnen.
2) Ett föräldrapar där en är hemma och tar hand om barnen parallellet att den städar, tvättar och lagar mar. Den andre åker till jobbet kl. 8.00 och kommer hem 17.00 (behöver ej åka via dagis). Maten är då klar och efter måltiden får denna 2 timmar att spendera med barnen, så även den som är hemma.

#103  Extra Fosfolipid
2006-10-14 19:33:40

Ska de behöva lida ekonomiskt för att de väljer att ta sina barn från dagis?


Det kostar att vara ledig, ja. Därmed inte sagt att samhället bör jävlas med dem.

#104  Sv: Befria familjen – för barnens bästa metamorfos
2006-10-14 19:49:59

"En fråga till er - vilka är mest lämplig av följande föräldrapar? "

De föräldrar som trivs med sina val. Oavsett hur många timmar de spenderar på det ena eller andra men är olyckliga,så är de inte lika bra föräldrar som om de vore lyckliga.

Fattar du poängen?

#105  extra kezo
2006-10-14 20:41:51

Du glömde nr 3:

Paret där den ena eller båda jobbar deltid och delar på så väl försörjningsansvar som familjeansvar!

Finns inte detta alternativet i din värld eller? Jag säger inte att det är det enda rätta - men att helt utelämna det verkar konstigt.

CITAT: "Det verkar lite konstigt att kezo och någon till först förespråkar att föräldrar ska gå ner i tid när barnen är små och dessutom hävdar att föräldrar som inte spenderar tillräckligt med tid med sina barn är olämpliga föräldrar, för att sedan förespråka och tycka att det är bra med att maxtaxan har gjort att barn numera ofta spenderar hela dagarna på dagis!" SLUT CITAT

Var har jag skrivit att det är bra att maxtaxan har gjort att barn spenderar hela dagarna på dagis? Det enda jag har skrivit är att det inte är maxtaxans fel att elvdrottningen tycker det är krångligt och diskriminerande att vara hemmafru. Dessutom är det hon som hävdar att varje familj borde få bestämma själv och att det i första hand är föräldrarna som vet sina barns bästa. Men detta gäller tydligen bara de som väljer att stanna hemma på hel- eller deltid med sina barn. De som jobbar heltid och väljer dagis i första hand, vet tydligen inte sina barns bästa?

#106  Metamorfos extra
2006-10-15 09:02:32

Den ende som jag ser ta hänsyn till den aspekten i den här debatten är faktiskt Elvdrottningen. Och hon verkar få kraftiga mothugg för den inställningen!

#107  Kezo extra
2006-10-15 09:15:20

Jag frågade inte om vad du anser vara den mest optimala lösningen. Jag bad dig välja mellan två case och välja i vilket av dessa som föräldrarna är lämpligast enligt din egen åsikt om att den föräldrar som spenderar lite tid med sin barn är mindre lämpliga än de som spenderar mer tid med sina barn.

Alltså - vilka föräldrar anser du vara med lämpliga 1) eller 2) ?


Jag ser för övrigt inte att Elvdrottningen skulle ha sagt att enbart de som väljer att vara hemma på heltid eller deltid skulle veta sina barn bästa. Däremot ser jag att hon uttrycker sin oro över att så många barn har väldigt lite kontakt med sina föräldrar (antagligen syftar hon på de som har sina barn på dagis heltid). Jag ser också att hon menar att staten gynnar detta beteende ekonomiskt och att hon därför verkar mena att föräldrar då väljer detta beteende slentrianmässigt - kanske just för att de ekonomiska och matiella fördelarna av detta beteendet är såpass mycket bättre än alla andra beteenden? Hon verkar ju främst efterfråga andra alternativ för föräldrarna som är ekonomiskt neutrala.

UppåtEmma skriver att föräldrarna väljer att ha sina barn på dagis heltid av fri vilja. Hur fri är den viljan om det alternativet är gynnat rent ekonomiskt jämfört med andra alternativ?

#108  Barnomsorgscheckar extra
2006-10-15 09:22:28

För några år sedan lanserades (från något av de borgerliga partierna) idén om att ha barnomsorgscheckar istället för kommunalt finansierade daghem.

Jag har för mig att idén var att alla förldrar skulle få en check för varje barn de har. Den kunde de sedan välja att lösa in på olika sätt för att skaffa barnomsorg för sina barn. Antingen kunde de lösa in den till fullo på ett daghem (kommunalt, privat, kollektiv) och på så sätt få heltid på daghemmet.

Ett alternativ var att ta hand om sitt barn själv och då lösa in checken i form av lön (dock var man då tvungen att betala arbetsgivaravgift m.m. innan man fick pengarna i handen). Denna lön lades då till ens vanliga inkomst och skattades tillsammans med den. Så föräldrar som valde att båda gå ner på halvtid kunde då dela på checken och fick då hälten av checken i lön vad (plus den lön de fick från sina egna jobb).

Ett annat alternativ var att dela på checken så att man kanske hade barnet halvtid på jobbet och ta hand om barnet halva tiden själv.

Har ni hört talas om dessa idér tidigare? Vad tror ni om dem? Hur skulle de påverka valfriheten för familjerna?

#109  extra #107 kezo
2006-10-15 10:10:51

Och jag svarar med en motfråga: varför valde du just dessa 2 alternativ och uteslöt det tredje? Vad ligger för tanke bakom det?

Annars säger jag som andra redan har svarat: alternativ 1 är bäst om föräldrarna trivs med det. Alternativ 2 är bäst om föräldrarna trivs med det. Jag står fast vid att ingen bör vara borta från sitt barn för mycket om det kan undvikas - sedan kan givetvis diskuteras vad "för mycket" är. Men missnöjda föräldrar är inte heller bra föräldrar. Och ganska få ÄR nöjda av att vara hemma på heltid och ha städ, disk, tvätt och "servera maten kl 17" som sin huvudsakliga livsuppgift i år efter år...

Slutligen: barnomsorgscheckar låter lite som skolpeng, och har väl precis som skolpeng både för- och nackdelar, gissar jag.

#110  Kezo extra
2006-10-15 12:58:24

Så vitt jag kan läsa mig till så var det väl du själv som har fört in subdiskussionen om lämpliga och olämpliga föräldrar i denna tråd. Något måste du väl ha menat när du förde in det i debatten? Nu börjar du svänga dig med att föräldrarna ska "trivas", men så lät det inte riktigt innan. Ärligt talat, vem är det som du ursprungligen menade var olämplig som förälder?

Det är Elvdrottningen som säger att hon gått från att jobba heltid till att istället bli hemmafru. De två alternativen som jag beskriver är (så vitt jag kan förstå) Elvdrottningens familjs situation innan och efter hon blev hemmafru! Därför valde jag just dessa två alternativ! Jag bad dig som sagt bara välja vilken av dessa två som är mest lämpliga/olämpliga som föräldrar!

En annan fråga - hur fri anser du viljan vara som gör att familjer numera ofta låter sina barn gå heltid på dagis med tanke på att detta alternativ faktiskt är gynnat ur ekonomisk synpunkt?

#111  extra kezo
2006-10-15 13:40:21

Jag "svänger" mig inte med någonting. Det ena (bra för barnen) utesluter väl inte det andra (att föräldrarna ska trivas)?
Snarare tvärtom - tror du att barnen trivs med situationen om inte föräldrarna gör det?

Och nej, det var elvdrottningen som redan i trådstarten ifrågasatte lämpligheten i att båda jobbar heltid. Jag byggde bara vidare på detta, men ur en delvis annan synvinkel som uppenbarligen inte föll henne och några till i smaken.

I övrigt tycker jag att jag redan har redogjort för mina ståndpunkter i #109 och tidigare inlägg, och har ingenting mer att tillägga.

#112  Sv: Befria familjen – för barnens bästa metamorfos
2006-10-15 14:34:03

Håller fullständigt med dig, kezo.

#113  Kezo och Metamorfos extra
2006-10-15 19:48:06

Så bra då att du främst prioriterar trivsel! Men hur går det för barnen som INTE trivs och utvecklas på dagis? Vad tycker du att deras föräldrar ska göra? Och tycker du att de ska drabbas ekonomiskt om de väljer att minska sitt barns tid på dagis eller t.o.m. helt tar barnet ur dagis?

Och hur är det med den fria viljan för föräldrar att välja annat än att båda jobbar och barnen är på dagis när de drabbas negativ ekonomisk av alla andra val?

#114  Sv: Befria familjen – för barnens bästa Karra
2006-10-15 19:52:09

Eh... det är väl klart att man drabbas ekonomiskt om den ena personen slutar jobba helt?

#115  Karra extra
2006-10-15 21:11:24

Vad tycker du att en familj ska göra då när just deras barn inte trivs och utvecklas på dagis?

Och vad tycker du om den fria viljan? Hur fri tycker du att den är när det finns ekonomiska incitament för endast en viss typ av barnomsorgslösning?

#116  Sv: Befria familjen – för barnens bästa Karra
2006-10-16 07:44:25

Det är klart att det inte är alla som har råd att göra sig av med en hel inkomst, vilket gör att den fria viljan att vara hemma med sina barn blir svår att förverkliga. Men alltså, ska det vara så att vi andra ska finansiera hemmafruars/mäns finansiella bortfall så att de får det lika bra som folk med två inkomster?

Ett annat alternativ till dagis är väl dagmamma. Det kan väl tänkas att det finns dagmammor som har mindre barngrupper än de på dagis, vilket kanske skulle göra det bättre för vissa barn åtminstone.

#117  Karra extra
2006-10-16 08:14:11

Vem har sagt att det behöver vara frågan om att kompensera de familjer som väljer en hemmafru/mans-lösning så att de har lika mycket i inkomst som en familj där båda jobbar? I exemplet med barnomsorgscheckar så kommer det inte bli så, däremot kommer varje barn att få lika mycket pengar avsatt till sig för barnomsorg oavsett vilken lösning som föräldrarna väljer för deras barn!

Då är det väl rimligare att fråga sig varför alla barn idag INTE får lika mycket pengar avsatta till sin barnomsorg idag?

Och om man nu frågar sig varför "vi andra" ska finansiera hemmafruar/män så kan man ju lika gärna ställa sig frågan varför "vi andra" överhuvudtaget ska finansiera andra människors barns barnomsorg?


Dagmammor! Finns det verkligen kommuner kvar i Sverige som har kvar kommunala dagmammor? I min kommun så finns det inga kommunala dagmammor överhuvudtaget! De försvann härifrån för många år sedan. Vill man ha en dagmamma där jag bor så får man snällt betala den privat!

#118  extra Fosfolipid
2006-10-16 11:27:20

Det enkla svaret på din fråga om varför vi ska betala kommunal barnomsorg är att vi i utbyte får fler skattegenererande förvärvsarbetare. Till skillnad från folk som semestrar med barn som genererar ingenting.

#119  Fosfolipod Gullegubben
2006-10-16 11:33:14

Därför borde dagisavgifterna vara lägre ju högre beskattningsbar inkomst föräldrarna har.

#120  Sv: Befria familjen – för barnens bästa TheObserver
2006-10-16 12:30:27

Fosfolipid skrev: "folk som semestrar med barn"


Med den synen på barnfamiljer, kvinnor, och män som tar hand om sina egna barn, så är det ju inte underligt att du inte förstår vad bla. extra och elvdrottningen talar om.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?