feminetik.se feminetik.se

Just nu 18 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Farligt att överdriva?


Gå till senaste inlägget#1  Farligt att överdriva? Robert
2004-09-23 10:28:41

Tänkte på en fråga som berör bland annat den tråd som handlade om kvinnodiskriminering i medicinsk forskning. Det verkar ju som att de flesta debattörer är eniga om att Aftonbladet förenklar och överdriver en aning i sin framställning av kvinnor som diskriminerade. Det är uppenbart för var och en som läser Aftonbladets artikel att läsaren inte ens ges en motsvarande bild av manlig forskning som man kan jämföra med.

Vi har också haft en liknade diskussion om löner där Aftonbladets redovisade siffror ofta inte ger en rättvis bild. Till exempel så redovisades inte exakt hur aftonbladets lönejämförelse utfördes, och en oförsiktig läsare kunde lätt ha fått uppfattningen att kvinnor på samma jobb och position som män tjänar 70% av männen. När människor uppfattar det så så är det givetvis en fråga om en stor faktaförvanskning.

För det första kan man undra vart gränsen mellan disinformation och ofullständighet går. Jag tycker i alla fall att en tidning eller feministisk skrient har ett ansvar för hur deras information tolkas. I tråden om sjukvård fanns ett exempel där man i någon passage hade ondgjort sig över att endast 14 av sjukvårdsresurserna ägnades åt kvinnospecifika sjukdomar, men vad som hade utelämnats var att bara 7 procent ägnades åt mansspecifika sjukdomar, och att resten ägnades åt könsneutrala sjukdomar. Men den som läser texten får ju ofelbart uppfattningen att kvinnor är förtryckta. Att göra på det sättet tycker i alla fall jag är solklart fråga om disinformation och lögn.

För det första undrar jag om feminister håller med om att det överdrivs en del för att få fram ett slagkraftigt budskap. I så fall, hur allvarligt är det egentligen att feminismens förkämpar överdriver lite? Finns det någon feminist här som anser att ändamålet helgar medlen lite? Är det kvinnornas offerstatus som gör att de har rätten att göra på det här viset?

Är det samma sak som när de politiska partierna försöker svartmåla oppositionen. Politikenas ordslagsmål begränsat till politiken och politikerna, så vad händer när ordslagsmålet utvidgas till män och kvinnor i allmänhet?

Man kan försöka hitta svar på frågan genom att föreställa sig hur det skulle se ut i andra samanhang. Skulle det vara acceptabelt att ha samma typ av informationsförvrängning om det rörde sig om invandrare till exempel.

Dessutom så undrar jag vad konsekvenserna blir av den här typen av ensidighet. Kan man anse att emotionerna mellan män och kvinnor sjunkit de senaste tjuo åren, och vilka konsekvenser har det i så fall fått. Vad kommer hända om emotionerna sjunker ytterligare? Är det stora antalet singlar och ensamma ett resultat av sänkta emotioner?

Jag är ocskå nyfiken på en annan sak. Anser feminister att sänkta emotioner är en nödvändighet för att de ska kunna genomföra sitt politiska program. Måste kvinnor bli arga på män för att det ska hända någonting?

#2  Kvällslektyren UppåtEmma
2004-09-23 12:44:05

Jag tycker kvällstidningarnas reportage stjälper mer än de hjälper. Vad man ofta glömmer, för det handlar ju om präktiga anrika svenska nyhetsförmedlare (!ironi!), är att tidningarna har ett ekonomisk mål så de skriver precis vad de vill för att sälja. och tyvärr verkar sensationsjournalistik vara som opium för folket. Själv har jag sagt upp bekantskapen med kvällstidningare efter hur de behandlade minnet av en vän som blev brutalt mördad! Jag tycker dessa tidningar borde ha en varningsmärke av typen "Detta är fiktion och återspeglar inte verkligheten". Att basera fakta och åsikter på det som står i dessa tidningar tycker jag är förkastligt, tyvärr sker det rätt ofta på detta debattforum... (ps. jag tycker inta att alla dagstidningar är så rumsrena heller med de har en annan ambition av seriositet).

Jag är inte riktigt med på de här emotionerna du skriver om... kan du förklara närmare? Jag tycker definitivt inte att hat mellan könen är en väg till politisk reform, för som jag ofta påpekat består samhället vi lever i idag av både män och kvinnor som för en könsrollskonservativ agenda. Sänka emotioner mot 40-talister däremot kan jag nog skriva under på... (fast i ärlighetens namn så handlar det mkt om att jag nästan bara jobbar med sånna och GUD ibland vill man bara gnaga armen av sig och fly...så det är personligt menar jag).

#3  UppåtEmma: Robert
2004-09-23 13:04:38

Håller med om att kvällspressen ständigt når nya bottenrekord. Hade jag varit diktator så hade jag garanterat stängt både Aftonbladet och Expressen ;-). Kanske är det kvällspressens vinstintresse som har stor skuld i det dåliga klimatet som jag upplever finns mellan kvinnor och män. När Aftonbladet skriver krigsrubriker om kvinnor som blir förtryckta så köper kvinnor eftersom de vill veta på vilket sätt de är förtryckta, och män köper eftersom de vill veta vad det är frågan om. Jag är ganska övertygad om att pressen kan tjäna på att medvetet eller omedvetet försöka starta konflikter mellan olika grupper, och jag har lite känslan av att det är det som de försöker göra.

De sänkta emotionerna jag pratade om är ganska svårt att ta på. Jag har bara fått en allmän känsla av att män och kvinnor är väldigt mycket mer misstänksamma mot varandra än de var för säg 20 år sedan. Detta yttrar sig på flera sätt, men den omedelbara misstänksamheten är ett viktigt tecken. Ett annat tecken är debattörers vilja att omedelbart dela upp världen i gruppen kvinnor och män där den ena gruppen ställs mot den andra gruppen. Jag har väldigt många manliga kompisar som är ganska misstänksamma mot kvinnor i allmänhet. Är det bara jag som upplever detta?

Sänkta emotioner mot 40 talister kan jag hålla med om :-). De är oftast inkompetenta men sitter ändå på alla jobben vilket gör att vi unga inte kommer in på arbetsmarkanden alls. Dessutom lever väldigt många 40talister i lyx med villa, volvo mm och har väldigt liten förståelse för den yngre generationens livsvillkor.

#4  Sänkta emotioner? Billy
2004-09-23 13:11:57

"""Feminismen i ”nya vänsterns” tappning.

När vänstern förlorade tålamodet med arbetarna, som man inte ansåg dög som revolutionär kraft, såg man sig om efter nya grupper att använda i sitt KRIG MOT KULTUREN, och fann dem främst i kvinnor, icke-vita och homosexuella. Här behandlar vi endast kvinnorna:

Den MODERNA feminismen startade 1963 med boken ”The Femine Mystique”, av den amerikanska judinnan Betty Friedan. Hon framställdes som hemmafrun som insett att hennes liv var ”ett bekvämt koncentrationsläger”, och grundade ”National Organisation for Women” 1966.
Myterna i denna bok avslöjades emellertid år 1999 av en amerikansk professor. Friedan hade aldrig varit en vanlig hemmafru eller levt något vanligt liv. Hon var en fanatisk stalinist och aktiv i kommuniströrelsen, hade till och med ett heltidsanställt hembiträde som skötte alla hushållsgöromål. Lägg märke till lögnen och hyckleriet i kommunisternas krig mot kulturen."""

Dessa fakta om NOW borde vara lätta att kolla upp för tvivlare.

"""Marxisterna ansåg att äktenskap är männens sätt att exploatera sina hustrur, och att familjer är föräldrarnas sätt att exploatera sina barn. De attackerar familjen för att den förser folk med andra lojaliteter än till staten och dess skolor samt MTV.
Därför vänder de barn mot sina föräldrar och kvinnor mot sina män. Marxisternas började för länge sedan först med att attackera kyrkans auktoritet.

Feminismen har idag kommit långt i sin huvudsakliga uppgift att förstöra äktenskapet. De flesta hushåll i Sverige är ensamhushåll, skilsmässor och aborter/fostermord når skrämmande höjder. Många är psykisk störda av sexuell lössläpphet med många partner, vilket ytterligare försämrar möjligheterna att bilda varaktiga förhållanden.
De kvinnor som utsatts för feminism har som ideal att leva ett evigt, barnlöst singelliv omgivna av sina väninnor i en spännande storstad, typ ”Sex and the City”.

Det är därför ingen tillfällighet att homosexuella lyfts fram idag, att manligt beteende attackeras. Västerländska män ska vara svaga och skuldtyngda, så att de inte protesterar mot vad som händer med deras nationer. Lägg märke till att feminismen bara är en del av "den nya vänsterns" KRIG MOT KULTUREN och ett fungerande samhälle."""

Jag kan själv skriva under på det mesta som sägs här även om det FINNS inslag som är tveksamma. Jag får intrycket att religösa intressen finns bakom men jag asner å andra sidan att det är en sak att VÄLJA att upprätthålla vissa ideal inte pga att de är religösa utan TROTS att de är religösa.

#5  Du får ange källa Billy Alvunger
2004-09-23 14:16:13

vem har skrivit den där texten, och har du tillåtelse att kopiera vidare den?

O känner du stackars å be honom/henne att söka hjälp.

#6  Feminismen och emotioner Thomas
2004-09-23 14:28:49

Att personer inte har förmågan att försörja sig själv är ofta ett tecken på att dens emotion gått ner till en nivå där de inte fungerar att klara sig själv.Ohälsotalet har försämrats ung.50% de senaste 7 åren.Alltså måste den genomsnittliga emotionella nivån sjunkit.

Några som verkligen ihärdigt har jobbat på att sänka de emotionella nivåerna mellan män och kvinnor de senaste 20 åren är feminister.I tidningar TV Radio politik har varit en lång kavalkad att få kvinnor att ta beslut om att män generellt inte är värda mycket.Till slut har vissa kvinnor blivit så fulla av negativa ideer om män att de inte kan fungera tillsammans med dem.

På DN debatt idag står det att kvinnor som har barn mår bättre än kvinnor utan.Det har alltså inte så mycket med stress att göra hur man mår utan vilka ideer man har fåtts att acceptera om vilken inställning man ska ha till livet som är avgörande.

Sen måste jag säga otroligt bra skrivet Billy

#7  Thomas Mattias
2004-09-23 14:35:23

Jag måste fråga: vad menar du med "emotionell nivå"?

#8  Citat-tecken Billy
2004-09-23 14:44:31

Den texten är del av den text på området som finns i flera forum. Jag använde 3""" tecken för att påvisa detta och jag kopierade delar av texten för att kunna kommentera den och debattera om den. Jag tog texten som exempel eftersom den på ett bra sätt visade de åsikter jag står för (med vissa undantag som jag gärna diskuterar om någon annan tar upp dem) och jag tyckte det var onödigt av mig att skriva en egen text med exakt samma budskap. Att den moderna "kvinnan-som-sexobjekt" och "kvinnan-som-familjemor" fientliga feminismen är ett vänsterpåfund torde vara tydligt för de flesta somföljt den debatten.

Det senaste påfundet med jämställda dagis visar detta klart och tydligt för om dagisen är jämställda vad skall man då göra åt de föräldrar som SJÄLVA vill uppfostra sina barn? Tvångsskola dem i att inte lära barnen könsroller ELLER är det möjligen så att man nu anser att barn är för viktiga och värdefulla för att tillåtas uppfostras av sina egna föräldrar???

#9  Mattias Thomas
2004-09-23 19:46:41

Emotionell nivå är hur mycket gillande man har.Den sträcker sig från djupaste hat till total kärlek.

Är man rädd eller betraktar sig som ett offer har man relativt lite kärlek gentemot omgivningen.

Emotionella nivå är beroende av vilka slutsatser man dragit i olika situationer i livet.Nivån varierar upp och ner men pendlar oftast kring ett medelvärde för en person.

Sen har vi biologiska drifter som styr personer till sex äta osv,och de vill att personen ska överleva .När personen har hög emotionell nivå störs inte de biologiska driftern,däremot om personen fallit lågt kan allehanda störningar inträffa .

#10  Thomas Mattias
2004-09-23 19:56:20

Så att personer inte kan försörja sig själva är ett tecken på att de börjat hata? Varför skulle hat leda till en oförmåga att klara sig själv?

Om vi pratar om sjukskrivningar och köper din teori om emotionell nivå som orsak: Vad anser du då har orsakat en sänkning av den emotionella nivån?

#11  Teori Furre
2004-09-23 21:07:54

Okay i sammanhanget tänkte jag sprida min teori om ohälsan i samhälet och dess orsaker.

Den stora skillnaden som inträffat under de senaste 30 åren är att mediamarknaden har exploderat. För inte länge sedan fanns det bara två TV-kanaler och två radiostationer, och dessa var ganska lågmälda. Sedan dess har mängder med radiokanaler och TV-kanaler samt massor av gratistidningar tillkommit. Alla dessa för ett konstant krig om vår uppmärksamhet. Kvällstidningarna gör även dom sitt bästa för att chocka oss för att få uppmärksamhet. I reklamen drar man sig inte för att anspela på sexism och rasism för att få uppmärksamhet. Internet har också uppkommit med sitt oöverskådliga utbud av information. Att andra inte har kopplat denna utveckling till stressen och utbrändheten i samhället förstår jag inte. Människan anpassar sig dock och snart har vi ett helt nytt samhälle.

USA ligger 20 år före oss i denna utveckling så om vi vill se vad som kommer hända så är det bara att blicka dit.

#12  Mattias Thomas
2004-09-24 03:26:31

En del kan försörja sig och hata t.ex Hitler men han vart ordentligt sjuk på slutet.Dock är sannolikheten för att man ska misslyckas större om man går in i hat och andra lägre emotioner.Man kan fråga sig varför,jag tror ifall man är på lägre emotioner kroniskt ställer hormonproduktionen om sig till mindre angenäma konstilationer och välbefinnadet försämras och chansen att bli sjuk ökar.

Orsak till sänkning av emotionell nivå:Man drar fortlöpande slutsatser i livet som adderas ihop till hur man är.Man sänker sig själv genom att dra slutsatser om att saker är: hopplösa,sorgliga,skräckinjagande,att man är ett offer,att det finns skäl att tycka man är värdelös,att man inte kan vara lycklig,osv.
Rätt slutsats är t.ex att jag kan vara lycklig vad som än händer.

På senare år har personer i genomsnitt dragit mer negativa slutsatser än vad de gjorde för t.ex 30 år sedan därav har emotionerna gått ner.

Media har definitivt med det hela att göra

Detta är vad jag tror och ingen absolut sanning

#13  Utbrändhet och emotioner Thomas
2004-09-30 12:41:32

Här är en länk som stöder teorin om att kvinnors ökade utbrändhet har att göra med deras lägre emotioner för män.


http://www.aftonbladet.se/vss/kvinna/story/0,…

När de är i närheten av män blir de mer upprörda och deras emotioner går ner och hormonella förändringar gör att de får ökade smärtförnimmelser.

Det omvända gäller troligtvis inte: män mår oftast bra att vara tillsammans med kvinnor

#14  Thomas AFS-besökare
2004-09-30 12:55:29

Kan du tala om varifrån du har fått ditt begrepp och dina teorier om "emotioner", någon internetsida eller annan källa som beskriver det?

#15  ja Kerstin
2004-09-30 13:45:56

jag har också undrat över det där med "emotioner". Betyder det "känslor"? Varför i så fall använda ett annat ord för det?
Eller har det någon annan, snävare eller vidare, innebörd? Och var har Thomas snappat upp det..?

#16   Nils
2004-09-30 15:15:15

Länken bredvid på samma sida:
http://www.aftonbladet.se/vss/kvinna/story/0,…

"Vill du bli lycklig?
Bli sambo, flytta till förorten, se till att ha en skaplig ekonomi - och håll dig frisk."

Om aftonbladet bara kunde bestämma sig ! :)

#17  Thomas Mattias
2004-09-30 15:32:50

Det står väl inte att kvinnor mår dåligt av att umgås med män. Framförallt står där väl inget om att det har med deras emotioner för män att göra. Det står att gifta kvinnor oftare upplever smärta än singlar. Eller har jag missat något?

Om det var så att kvinnor inte mådde bra av att umgås med män så hade väl inte de största problemen varit i just vårdsektorn?

#18  Intressant artikel i ämnet... Robert
2004-09-30 22:00:47

Den här artikeln tycker jag sätter fingret på den stora överdriften som många mediafeminister sysslar med.

http://www.sourze.se/default.asp?itemId=10406445

Att kvinnor i media nu mera öppet börjar prata om manshat och dessutom inte skäms för det, vad kommer det att få för en betydelse? Personligen ser jag ganska dystert på en sådan utveckling eftersom det antagligen bara kommer att öka på könssegregationen.

Vad tror ni feminister kommer att bli effekten av den här utvecklingen? Stannar ni aldrig någonsin upp någon gång och funderar på vad det mediala manshatet får för konsekvenser? Är ni inte rädda för att det på sikt kan skapa ett obevekligt hat mellan män och kvinnor?

På något sätt tycker jag mig se hela situationen mellan män och kvinnor som en macroförstorad variant av en vanlig skiljsmässa. Fortfarande görs försök till samförstånd, och många feminister bedyrar att de visst vill skapa ett samhälle där män och kvinnor värderas lika och lever utan segregation. Men samtidigt får man en känsla av intollerans, att om den förväntade förändringen, vad den nu må vara, inte infrias så kommer det att uppstå en djup spricka mellan män och kvinnor. Hur mycket tålamod har feminister och kvinnor kvar innan samanbrottet mellan män och kvinnor är ett faktum? Hur mycket tålamod har männen? Det känns hur som helst att om dagens utveckling fortsätter så kommer vi att ha en fullbordad demografisk katastrof om ett tiotal år, ett slags kallt inbördeskrig mellan män och kvinnor där alla gifta människor betraktas som förrädare av båda lägren.

#19  Svar Thomas
2004-10-01 10:22:45

Undersökningen som visa att kvinnorna mådde bättre i äktenskapet är en norsk undersökning och det kan skilja mellan olika länder beroende vilka emotioner befolkningen har erhållit.

Känslor och emotioner är samma sak.

Om kvinnor har bringats i emotioner närmare hat och rädsla gentemot män och dessutom lever med en man kommer dessa emotioner att vara mer aktualiserade än de är om de är singlar.
Alltså deras hormonutsöndring kommer vara inställd mer på hat och rädsla och smärtor kan uppstå.

Hormonutsöndringen varierar för att hjälpa personen i krissituationer men om utsöndringen blir kronisk ställer den till problem.Som t.ex står i artikeln från aftonbladet: "Migrän och huvudvärk till exempel har en stark hormonfaktor"

Jag drar slutsatsen:att en stor del av ökningen av utbrändhet hos kvinnor beror på lägre emotioner från kvinnor gentemot män.

Ja i förlängningen,kan det leda till sammanbrott

#20  Från artikel i sourze Thomas
2004-10-02 16:25:47

""Jag tycker att manshat är jättepositivt", säger konstnärinnan Joanna Rytel i en intervju inne i tidningen. "Det är bra att säga som det är: att man hatar männen, eller vissa män i alla fall." Även Ulrika Westerlund, chefredaktör på tidskriften Bang, tycker att manshat är bra, som en motvikt mot det utbredda kvinnohatet.
"Att stämpla feminister som manshatare har länge fungerat som ett slagträ. Men i dag har någonting hänt. Allt fler feminister vägrar värja sig, de säger rakt ut att de hatar män. Har konjunkturen svängt?" avslutar Ida Ömalm artikeln i Arbetaren."

De feminister som vill öka manshatet förstår de logiken:

Ju fler kvinnor som hatar män ju fler män som hatar kvinnor.

Ju fler män som hatar kvinnor ju fler övergrep mot kvinnor.

Eller de kvinnor som går in i hat mår sämre än vad de annars skulle ha gjort.


Kan de vara att dessa feminister i verkligheten hatar kvinnor också?

Dessutom är det så illa att de sitter på maktpositioner i politik och media.

Vilka tror de kommer drabbas när färre kommer vara kapabla att producera?

#21  Thomas Henrik E
2004-10-02 16:38:55

Har du några länkar till det ovannämnda?

#22  Tänk tanken till slutet Miguel
2004-10-02 16:48:43

För att fortsätta ditt resonemang:

Ju fler kvinnor som hatar män ju fler män som hatar kvinnor.

Ju fler män som hatar kvinnor ju fler övergrep mot kvinnor.

Ju fler övergrepp mot kvinnor desto större anslag får ROKS och genusutbildningar.

Med större anslag kan ROKS och genusutbildningarna lära fler kvinnor att hata män.

Och vi är tillbaka till punkt 1.

Feminismen livnär sig på de konflikter den skapar. Därför kommer lösningen inte komma innifrån den feministiska apparaten. Incitamentstrukturen är fel. Större missämja -> större anslag. Mindre missämja -> mindre anslag.
Detta är också anledningen till de groteska överdrifter som ibland förekommer. T ex M P Boethius påstående att mäns våld var den vanligaste dödsorsaken för europeiska kvinnor. Kan du tänka dig vilka enorma anslag man kan begära om ett sådant påstående blir accepterat.

#23  Jag kom just att tänka på en sak.. Robert
2004-10-02 17:36:48

Män har i alla tider fått lära sig att hantera hat och missunsamhet. Det är förvisso många gånger som vi har misslyckats med att hantera hat och rädsla med stora katastrofer som följd. Många av de krig som inte är osakade av tyranner kan ses som resultat av ett misslyckande i det här avseendet. Men hos flertalet män så tror jag att det ändå alltid funnits en strävan bort ifrån hatet, baserat på en djupt rotad instinkt om hatets förödande konsekvenser.

Men flera gånger så har jag reagerat på mediafeministers fullständiga brist på respekt inför detta fenomen. Det är precis som om alla dessa oskrivna anti-hat regler inte gäller dem. Och då är min tanke. Är detta ett social missanpassning som kvinnor bär med sig efter hundratals år av politisk frihet ifrån ansvar? Om kvinnor gjorde hatiska uttalanden på medeltiden var det antagligen inte så upprörande, eftersom kvinnor då sågs som mindre värda i politiken. Därför kan jag tänka mig att man sedan länge haft en låt-gå attityd när det gäller kvinnors sätt att agera i politiska sammanhang.

Kan detta vara en förklaring till varför just kvinnliga feminister under så många år nu varit respektlösa mot civilisationens mest grundläggande principer om repekt för meningsmotståndare? Min åsikt är att man borde slå ner hårt på kvinnor som tror att det finns speciella regler som gäller för just dem. En kvinna som öppet talar om manshat borde faktiskt få böta rejält för hets mot folkgrupp. Det borde inte vara tillåtet.

#24   Karra
2004-10-02 19:07:22

Givetvis ska man inte uttala sig kategoriskt om en grupp i samhället och säga att man hatar alla som tillhör den. Det är befängt att hata nån på grund av kön, hudfärg etc.
Men många tycks vara av åsikten att det "började" med Joanna Rytel och andra extrema feminister som säger att de hatar män. Att det är det som gör att män våldtar och misshandlar kvinnor. Well, kvinnohat och våld mot kvinnor har funnits längre än extremfeminismen. Man skulle ju kunna vända lite på det och säga "ju fler män som våldtar kvinnor, desto fler kvinnor som hatar män" osv.

#25   Miguel
2004-10-02 19:25:50

Våld mot kvinnor har funnits längre än extremfeminismen.
Men det är först i och med feminismen som det har blivit en affärside. Och som alla företag så strävar den efter att expandera och hitta nya ounyttjade marknader.

Horder av socialsekreterare, pedagoger, genusvetare, ROKS-människor och jurister skulle stå utan arbete om "våld mot kvinnor" blev en fråga enbart för det neutrala ickeideologiska rättsväsendet.

Det har blivit business helt enkelt.

#26  Karra Thomas
2004-10-03 11:32:22

Skillnaden är att det mig veterligen inte finns någon organisation som försöker öka hatet mot kvinnor medans det finns ett ökat antal kvinnor (och organisationer)som vill öka hatet emot män.

Kan du inte se en nackdel för kvinnor och samhället att kvinnor blir mer hatiska?

Finns det några fördelar för kvinnor att få ett mer hatiskt samhälle?

#27  Henrik E Thomas
2004-10-03 11:34:47

Den länk Robert ger ett par steg tidigare länkar till artikeln

#28  "Organisation för att öka hatet till män" Lemur
2004-10-03 15:19:01

Vilka då?

#29  .. Furre
2004-10-03 15:23:40

Det ironiska är att denna låtgå attityd som Robert snackar om är en produkt av könsrollerna. Män behandlar kvinnor som barn och ser mellan fingrarna med alla möjliga konstiga uttalanden. De behandlas inte som vuxna människor som bär ett ansvar.

Jag tror dock att dessa kommer få ta ansvar i fortsättningen. De kan inte bete sig som den västa sortens män och samtidigt få skydd av den gamla kvinnorollen.

#30  Nej Karra
2004-10-03 15:36:47

Det är inte bra om folk hatar mer. Hat har vi nog av i det här samhället.

Jag vet inte. Ibland blir jag så trött bara. Vad det gäller våld mot kvinnor tycks det som om folk blir galna. Debatten är infekterad.
När det var en kille ("Kristian") som blev våldtagen av flera tjejer skrev Billy ett inlägg här som var fyllt av hat mot tjejerna. Han ställde sig ovillkorligen på "Kristians" sida. Och det gjorde han ju rätt i, Kristian förtjänade allt stöd. Nån gång skulle jag bara vilja se en våldtagen tjej få samma försvar, en våldtäktsman få samma fördömande. Ja, alla hatar en våldtäktsman, nu kommer alla att säga att ingen nånsin försvarar en sån. Men om Kristian hetat Kristina och tjejerna varit killar, hade Billys inlägg sett annorlunda ut då? Hade inte då diskussionen gällt vad Kristina gjort och sagt och varit och inte undvikit, hur hon borde sett till att inte bli våldtagen? Jag misstänker det, och det gör mig trött och ledsen. Varför är det (nästan) alltid så att i våldtäktsdebatter går alltid gärningsmannen "fri"? Varför diskuterar man alltid offrets roll och aldrig gärningsmannen? Jag vet inte. Jag får bara en känsla av att man gör det möjligt för våldtäktsmän landet runt att sitta och klappa sig själva på axeln och tänka "Ja, jag kanske inte var så schysst mot den där bruden, men om HON bara inte gjort det eller det eller varit så eller så, då hade det ju aldrig hänt".

Det här var saftigt off topic. Ignorera om ni vill.

#31  Bra business? Karra
2004-10-03 15:43:52

"Horder av socialsekreterare, pedagoger, genusvetare, ROKS-människor och jurister skulle stå utan arbete om "våld mot kvinnor" blev en fråga enbart för det neutrala ickeideologiska rättsväsendet.

Det har blivit business helt enkelt."

Socialsekreterare kostar väl mer pengar än de genererar? I kommunen där morsan jobbar skär de ner som fan på socionomerna. Låg lön har de också.
Kvinnojourerna får skitlite pengar. I min hemkommun halverades stödet till kvinnojouren när politikerna ville bygga en fotbollsläktare. Det blev väldigt svårt att hålla igång incestjouren som resultat av det.
Hur stora är institutionerna för genusvetenskap? Jag vet inte, men jag har svårt att tänka mig att den forskningen får speciellt mycket pengar när medicinska fakulteter har svårt att ha råd med doktorander etc.
Att våld mot kvinnor generellt skulle vara bra business har jag svårt att tänka mig.

Att förstå mekanismerna bakom våld i nära relationer, våldtäkt o dyl (som ju fler kvinnor än män drabbas av) kan väl absolut vara av nytta? Man vill väl få stopp på skiten?

#32  Furre Karra
2004-10-03 15:47:03

"Det ironiska är att denna låtgå attityd som Robert snackar om är en produkt av könsrollerna. Män behandlar kvinnor som barn och ser mellan fingrarna med alla möjliga konstiga uttalanden. De behandlas inte som vuxna människor som bär ett ansvar.

Jag tror dock att dessa kommer få ta ansvar i fortsättningen. De kan inte bete sig som den västa sortens män och samtidigt få skydd av den gamla kvinnorollen."

Jag tror att du har en bra poäng där. Visst finns det saker att tjäna på för kvinnor (och män) med att vi har könsroller.
Men kan inte också då "värsta sortens män" plötsligt stå utan skydd av den gamla mansrollen?

#33  Karra Furre
2004-10-03 16:15:28

Det är klart att kvinnojorerna strävar efter att få så mycket pengar som möjligt. För att få det måste de få problemen att se så allvarliga ut som möjligt. De utgår gärna från en världsbild där alla män i princip är våldtäktsmän och sånt och försöker övertyga allmänheten och politikerna om att det är så.

Samtidigt är det det lägsta en man kan göra att inte ge kvinnor deras offerstatus så ingen kan motsäga deras världsbild. Att säga åt en kvinna att hon inte har rätt att känna sig kränkt är totalt omanligt. Att förminska kvinnors problem är totalt omanligt. Att inte ge pengar till kvinnoforskning är omanligt.

De värsta sortens män har inget skydd av mansrollen. De bär alltid totalt ansvar för sina handlingar.

#34   Miguel
2004-10-03 17:24:42

"Socialsekreterare kostar väl mer pengar än de genererar?"

Javisst, alla delar i den feministiska industrin kostar pengar utan att generera något av värde. Nationalekonomiskt är det vansinne men det är bra för dem som jobbar inom industrin.

"I kommunen där morsan jobbar skär de ner som fan på socionomerna."

Bäst att skicka dit några ROKS-människor som kan skrika om kvinnovåld så att de får mer pengar då.

"Att förstå mekanismerna bakom våld i nära relationer, våldtäkt o dyl (som ju fler kvinnor än män drabbas av) kan väl absolut vara av nytta? Man vill väl få stopp på skiten?"

Hur kan M P Boethius lögn om våld som största dödsorsaken för europeiska kvinnor hjälpa oss att förstå och få stopp på skiten. Om man tror att det är syftet så framstår uttalandet som fulkomligt absurt. Om man däremot antar att det är anslagsmaximering som gäller så verkar uttalandet fullständigt logiskt.

Samma sak gäller för mantrat att vem som helst kan slå. Med tanke på att 80% av de som döms för kvinnomord bedöms vara psykiskt sjuka så kanske man skulle titta på det om man vill förstå skiten. Men det får man inte för det är "alla män som slår" oavsett hur verkligheten ser ut. Gruppen alla män är nämligen större än gruppen psykiskt instabila och våldsbenägna.

Anslagsmaximering.

#35  Miguel bespökare
2004-10-03 17:42:48

Nåja, jag kan hålla med dig i stora delar av din analys, men att "...alla delar i den feministiska industrin kostar pengar utan att generera något av värde" var väl ändå att hårddra det hela lite? Kvinnohärbärgen, -jourer och allt vad de nu heter där kvinnor kan söka skydd från sina våldsamma män genererar väl något av värde ändå. Det är ju trots allt som du skriver att flertalet av de där karlarna är sjuka. Det kan inte vara kul för nån att drabbas av ett fysiskt starkare sjukt svin som är rent besatt i att förfölja och djävlas med en. Om man sedan ser liknande saker hela dagarna som personalen där antagligen gör kanske man till slut tror att alla eller en stor andel av "män" är sådana.

Men återigen, jag håller med dig i stort. Anslagsmaximering från gamla goa Moder Svea.

#36  tillägg Furre
2004-10-03 17:51:35

Jag tror att det fungerar så att när en kvinna är närvarande så kan män inte förminska kvinnliga problem. Fast det beror ju på vem kvinnan är också. Men iaf när kommunen beviljar anslag så är det ingen man som vill säga emot ROKS världsbild och inte bevilja dem pengar. Förr i tiden när det bara var män på kommuntopparna så var det nog lättare att inte bevilja sådant stöd. Det var bara att inte låtsas om frågan.

Det är paradoxalt. Männen är fortfarande fast i att man inte säger emot en kvinna som tar på sig offerstatus men samtidigt har kvinnorna makt och rättigheter nog att kunna ta totalt ansvar. Frågor som rör tex kvinnovåld inte kan vara oifrågasättbara om kvinnor vill betraktas som fullvärdiga individer. Jag misstänker att ROKS största bedrift i sin pr är att de har cementerat könsrollerna. De verkar vara fullkomligt särartsfeministiska. De verkar utgå från att man av naturen kan kräva ut mer ansvar av män än av kvinnor. Det är väl vad jag förstår vad många feminister arbetar emot. De fill motarbeta bilden av kvinnan som oförmögen att ta vara på sig själv. Kanske är det ROKS som är feministernas största fiende

#37   Miguel
2004-10-03 18:01:12

Visst, nyligen så hjälpte ju kvinnojourerna en mamma (som inte hade vårdnade) att hålla sig och barnen gömda från pappan (som hade vårdnaden) i sex år. Det var väl värdefullt för samhället, eller inte.

Allvarligt talat så ,visst, det finns kvinnor som behöver hjälp på grund av att deras män är våldsamma. Men det vore bättre att de ordinarie stödsystemen socialtjänst och polisväsende klev fram och tog ansvar för detta.
De har nämligen en skyldighet att vara opartiska och är inte ideologiskt styrda på samma sätt.

Att ha ett stödsystem som utgår ifrån att män alltid är våldsamma är ungefär lika smart som att ha ett stödsystem som utgår ifrån att kvinnor alltid ljuger.

#38  Furre Nettan
2004-10-03 18:17:24

Detta kanske kan te sig lite OT men jag har av dina tidigare inlägg fått känslan av att du själv lutar lite åt särartsfeminismen. Jag har inget konkret att grunda den känslan på men jag kände mig överraskad nu när du beskrev ROKS som särart i en vad jag uppfattade som kritisk andemening. Gör jag ett riktigare antagande om jag nu tror att du lutar åt likhetsfeminism?

Min personliga åsikt om ROKS är den att det nog inte går att tillskriva ROKS någon feministisk inriktning alls. Det finns ganska många individer inblandade i ROKS om jag tippar på att de har ganska olika feministisk syn på saker, precis som vi på feminetik. Däremot finns det en klar särartstendens i många av de uttalanden som har gjorts av taleskvinnor inom ROKS.

#39  nettan Furre
2004-10-03 18:32:47

Jag är ingen hardcore likhetsfeminist, men jag lutar åt det likhetsfeministiska hållet. Samtidigt gillar jag att demaskera likhetfeminister som under ytan har särartsfeministiska antaganden.

#40  Ok, Nettan
2004-10-03 18:36:20

jag ville bara kolla. Det kändes som att det var bäddat för missförstånd om jag trodde att du skrev ur en ståndpunkt medan du egentligen har en annan.

Vad menar du med att "demaskera likhetfeminister som under ytan har särartsfeministiska antaganden"? Hur demaskerar man dessa? Och vilka är de?

#41  Nettan Furre
2004-10-03 18:47:38

Tex ROKS. Det finns många som säger det ena och det andra om manligt och kvinnligt beteende. Då är det bara att tänka sig att de skulle vara i det motsatta könets situation. Om de då skulle göra samma sak så är de likhetsfeminister, annars särartsfeminister.

Om man tex hatar alla män så tror jag att man måste vara särartsfeminist. Man måste betrakta män som något annorlunda än kvinnor om man ska hata dem.

#42  Furre Nettan
2004-10-03 18:54:42

Jag är inte riktigt säker på att jag förstår hur du tänker... Du skriver: "Det finns många som säger det ena och det andra om manligt och kvinnligt beteende. Då är det bara att tänka sig att de skulle vara i det motsatta könets situation. Om de då skulle göra samma sak så är de likhetsfeminister, annars särartsfeminister." Kan du ta ett konkret exempel?

Jag tror inte att man måste vara särartsfeminist för att hata alla män. Många är det säkert men jag tror inte att alla är det. För saken är den att de som uttrycker sig som att de hatar alla män, har ju faktiskt inte träffat alla män. Och det de hatar är ju i så fall generaliseringen av män, dvs männens könsroll, och den kan man ju hata även som likhetsfeminist. Inte behöver man hata män som biologisk varelse för att man hatar män, man kan ju lika gärna hata män som social varelse - vilket jag faktiskt tror är vad många av de som säger sig hata män gör.

#43  Nettan Furre
2004-10-03 20:16:06

Detta är helt offtopic men ändå.

Om man bara vill att det motsatta könet ska ändra sig utan att ändra på de sociala omständigheterna som föder beteendet som man ogillar så är man särartsfeminist eller biologibejakande. Då blir det en maktkamp och kommunikationen upphör.

Jag tror könsrollera är sammankopplade med våra kroppar. En mer eller mindre manlig könsroll får nog alla män till följd av sina kroppar och sin sexualitet. Jag tror den sociala könsrollen är en grovt tillyxad konstruktion som inte helt följer biologin. Men eftersom det finns en koppling mellan den manliga könsrollen och mannen så går det inte riktigt att hata den manliga könsrollen utan att hata den biologiska mannen. Sen är det klart att man kan hata vissa aspekter av den manliga könsrollen men då får man säga det.

För att hata den biologiska mannen så måste man betrakta den som något annat än en person som är offer för sin kropp och sociala omständigheter. Man måste betrakta män som en annorlunda natur med andra mentala förutsättningar.

Men det är klart att man kan betrakta alla skillnader i beteende mellan kvinnor och män som sociala konstruktioner utan någon förankring i biologin och då kan man vara likhetsfeminist och samtidigt hata den manliga könsrollen. Men även denna person tycker nog att män ska bete sig på vissa speciella sätt till följd av deras sexualitet i verkligheten. Tex ska de ta initiativ och vara coola osv, dvs de formar en könsroll åt männen genom sitt beteende. Det är väldigs svårt att bevisa detta eftersom man då måste mäta vilka killar de gillar och inte gillar. Om de ska vara helt trovärdiga så ska de gilla män som beter sig som kvinnor antar jag.

Nej jag tror som Billy. Kvinnors sexuella preferenser samt en strävan efter social position skapar den manliga könsrollen. Den kvinnliga könsrollen skapas av den manliga sexualiteten tillsammans med strävan efter social position. Dessa återskapas konstant i varje möte mellan män och kvinnor som försöker fånga varandras intresse och varje gång man ser ett par.

Sen är det klart att man kan hata att kvinnor inte släpptes in i olika områden i samhället men det tycker inte jag är någon anledning till att hata den manliga könsrollen.

Den största orättvisan i samhället är att den manliga sexualiteten är mycket tråkigare än den kvinnliga. De krav som den manliga sexualiteten ställer på kvinnor ger mycket tråkigare möjligheter än det omvända.

Oj det blev lite flummigt kanske. Anser du verkligen att man kan hata den manliga könsrollen utan att hata biologiska män (och även kvinnors sexualitet)?

Eller kanske vi borde börja med: vad menar du med den manliga könsrollen? Jag menar att den manliga könsrollen är alla sätt som män beteendemässigt skiljer sig från kvinnor.

#44  Viktiga klargöranden Thomas
2004-10-03 20:17:18

Är det någon som håller med om att det finns ett samband mellan hur man mår och hur mycket man hatar?

Vi kan se att den psykiska ohälsan,sjukskrivningar,och förtidspensioneringar ökar.Samtidigt har under många år feministerna bedrivet kampanjer för att få kvinnor att hata män.

Ny forskning visar också att kvinnor,i genomsnitt,får mer smärtförnimmelser när de sammanbor med män medans män bara mår bättre av att sammanbo med kvinnor.

Tyder det inte på att feministernas kampanjer har givit effekt?

Det här tycker jag är mycket viktigt för Sverige att man kan klargöra detta så man vet rätt orsaker när man försöker komma till rätta med de ökade ohälsotalen.

#45   Nils
2004-10-03 20:24:59

Fast det där blir ju konstigt.. jag hatar inte män, bara allt de gör.. man är väl vad man gör, eller vad är skillnaden ?

Ungefär som att säga att man inte hatar "grupp X" (judar.. whatever) som varelser men ändå allt de står för. Det är väl just när man generaliserar beteenden och sen låter ett hat utgå från det som det börjar bli läbbigt.

Dessutom är inte "mansrollen" liktydligt med dåliga sidor. Det går att leva enligt "mansrollen" och endast använda de vettiga sidorna av den, varför skall man då bli hatad ?

Fast, det beror ju förstås på om man bara väljer att kalla dåliga saker som "manligt" eller inte. Igentligen borde varken kvinnor eller män äga ett beteende eller ha klara roller.

Hur som helst, säger man sig hata ett kön är man enligt mig mot jämställdhet och borde inte kunna kalla sig feminist öht.

#46  Nettan Furre
2004-10-03 20:43:11

Vad är det som skapar den manliga könsrollen om det inte är kvinnors val, de kroppsliga förutsättningarna samt strävan efter social position?

#47  Furre Nettan
2004-10-03 21:00:10

"Anser du verkligen att man kan hata den manliga könsrollen utan att hata biologiska män (och även kvinnors sexualitet)?"

Ja, jag anser det. Till skillnad från dig så anser jag inte att Billys resonemang håller. Jag anser inte att det är den kvinnliga sexualiteten som reproducerar de beteenden som i min bok är "dåliga" manliga beteenden. I enskilda fall kan det säkert vara så, absolut, men jag tror inte att det är så enkelt. Ska man se till bara Sverige så kanske man kan hitta stöd för Billys teorier, men ser man till andra kulturer där kvinnor t.ex. inte får umgås med män och inte heller själva välja vilka män de vill gifta sig med så ser man klart att den grova, hårda machomannen är idealet även där. Trots att kvinnorna själva inte har någon möjlighet att påverka detta ideal. Dock så är kvinnorna med och muntligen och värderingsmässigt höjer detta machoideal till skyarna, men de väljer det inte efter eget huvud, eller snarare - inte efter egen sexualitet.

"Eller kanske vi borde börja med: vad menar du med den manliga könsrollen? Jag menar att den manliga könsrollen är alla sätt som män beteendemässigt skiljer sig från kvinnor."

Vad jag menar med manlig könsroll är ju inte sådär jättelätt att sammanfatta kort på ett bra sätt. Men med risk för att bli missförstådd så skulle jag sammanfatta det såhär: De beteenden som anses vara könstypiska och som vi tillskriver det manliga könet.

Nu har det ju blivit så att det som vi anser vara typiskt traditionellt manligt ofta är de egenskaper som vi håller högst i samhället. Men som baksida på medaljen så har männen även blivit tillskrivna de egenskaper som vi anser vara lägst. Om man lever efter den manliga könsrollen så innehar man ju medaljens båda sidor (i mer eller mindre utsträckning). Att det då finns människor som hatar egenskaperna på medaljens baksida så pass kraftfullt att de går ut i offentligheten och klargör detta anser jag inte behöver innebära att de hatar den biologiske mannen.

Men när jag nu har förklarat detta så känns det som att det kan låta lite som om jag tar manshat i försvar, detta hoppas jag dock att man själv förstår att så inte är fallet.

#48  Nettan Furre
2004-10-03 23:21:14

Vilka är de dåliga manliga beteendena?

Vad är det då som orsakar den manliga könsrollen?

#49  Furre Nettan
2004-10-03 23:41:14

Det finns en hel del "dåliga" beteenden som tillskrivs män. Att vara macho, att sakna och vara ointresserad av känslor, vara hård i alla lägen, egoism, inte kunna handskas med barn, osv. Med det inte sagt att det bara är män som innehar dessa egenskaper eller beteenden, men de tillskrivs ju män, därav tillhör de den manliga könsrollen.

Vad som orsakar könsroller är människors förväntningar på vad individer som innehar en viss sorts genetalier ska ha för beteenden. Människor försöker leva upp till andra människors förväntningar och så reproduceras beteendena.

Men det förvånar mig att du ställer dessa frågor? Därför skulle jag vilja att du besvarade dina egna frågor, så att jag får veta i vilket syfte du ställde dem.

#50  Nettan Furre
2004-10-04 00:50:15

Jag tror att dessa "dåliga" sidor har eller har haft en funktion. Att vara macho, att sakna och vara ointresserad av känslor, vara hård i alla lägen är ju egenskaper som förbättrar ens konkurrensmöjligheter ofta. Jag tror att de kvinnor som lyckas även de ofta har dessa egenskaper. Jag tror alltså att man lika gärna kan säga att dessa egenskaper karaktäriserar den konkurenskraftigaste personligheten. Kvinnor har historiskt inte varit tvungna att ha dessa egenskaper men blir det nog nu. Egoism, är det en manlig egenskap? Kanske. Samma sak gäller nog med den egenskapen som med de andra.

Kvinnor och män får de könsroller som omständigheterna kräver av dem. Traditionellt kvinnliga miljöer har inte krävt dessa egenskaper i någon större utsträckning men i takt med att kvinnor gör karriär oftare så kommer det bli vanligare att dessa egenskaper associeras med kvinnor. Jag tror alltså att det till största del är de omständigheter vi utsätts för som skapar våra moderna könsroller.

Det låter som om jag talar emot mig själv nu men det tror jag inte jag gör. Jag menar alltså att vi som barn ser på de förebilder som finns och vi märker vilken roll de har i hierarkierna. Där skapas könsrollerna. De viktigaste hierarkierna är de sexuella och den karriärsmässiga. Flickor ser på de kvinnor som finns i deras omgivning och pojkar efter män. Pojkarna börjar genast öva sig inför sin framtida roll. Så snart det finns tillräckligt många hänsynslösa karriärskvinnor omkring flickebarnen så kommer deras könsroller få mer av de "dåliga" manliga attributen.

Alltså det är ofta löjligt att klaga på manligt beteende. Däremot kan man klaga på beteenden som frodas i vissa miljöer och försöka ändra på reglerna i dessa miljöer så kanske de dåliga beteendena försvinner. Dessa beteenden finns ju inte utan anledning. Det var ju inte så att män bara råkade få dessa beteenden

#51  Intressant Nettan
2004-10-04 01:01:23

Du skriver: "Flickor ser på de kvinnor som finns i deras omgivning och pojkar efter män. Pojkarna börjar genast öva sig inför sin framtida roll. Så snart det finns tillräckligt många hänsynslösa karriärskvinnor omkring flickebarnen så kommer deras könsroller få mer av de "dåliga" manliga attributen."

Varför anser du att flickorna tar efter kvinnornas beteende och pojkarna tar efter männens beteende?

Skulle inte ett flickebarn kunna ta efter en mans beteende om hon tyckte att han var häftig eller cool? Och vad får hon för reaktioner om hon gör det? Likaså det omvända för pojkar.

Måste flickor alltid ta efter den kvinnliga förebilden de har i sina liv?

Om du nu menar att flickor inte kommer att ta efter "manliga" kvaliteter förrän de kvinnliga förebilderna besitter dessa kvaliteter, borde vi då inte uppmuntra till förebilder av båda könen? Så att förändringe sker snabbare menar jag.

#52   Nils
2004-10-04 06:55:11

"Att det då finns människor som hatar egenskaperna på medaljens baksida så pass kraftfullt att de går ut i offentligheten och klargör detta anser jag inte behöver innebära att de hatar den biologiske mannen."


Det felaktiga de gör enligt mig är att de endast plockar ut de dåliga egenskapar och generaliserar ett helt kön utefter dem.

Den hatande personen får väl helt enkelt specificera företeelserna den ogillar, jag kommer aldrig acceptera kollektivt hat av grupper. En sån person går "fet bort".

#53  ang hat Danne
2004-10-04 08:31:28

om man hatar medaljens baksida och samtidigt vill slippa könsrollsindelning borde man väl specificera att man hatar egoism (typiskt manlig egenskap????), känslolöshet (och här antar jag att du menar gråtande typ) och vad det nu kan vara och inte ens blanda in kön?

#54  undrar också... Danne
2004-10-04 08:35:53

...varför man hatar folk som är ointresserade av att visa sina känslor eller inte vet hur man handskas med barn (obs, antar att du inte menar att man ignorerar sina barn eller slår dem, för det är väl definitivt inte "manliga" egenskaper)? Inte heller har jag mycket förståelse för folk som hatar macho-killar. Att ogilla eller bli äcklad kan jag med lite fantasi förstå, men hata?

Mycket märkligt tycker jag.

#55  Danne Nettan
2004-10-04 08:55:17

Nu är det ju nödvändigtvis inte så att de hatar just de egenskaper jag rabblade upp. Klockan var mycket och jag satt med ett PM som jag ansåg viktigare än min exakta formulering i inlägget.

Sen sa jag ju attt jag inte tar manshat i försvar vilket även innebär att jag inte förstår det. Så jag kan nog inte ge något tillfredsställande svar på varför man hatar män.

Ni får fråga nån annan.

#56  okidoke Danne
2004-10-04 09:09:02

jag anade att du inte hatade män så frågan var mer öppet ställd (även om jag utgick från ditt resonemang), ledsen om det tolkades fel

#57  Egoism Nettan
2004-10-04 09:11:30

Eftersom ni är två som har reagerat mot att jag tillskrev den manliga rollen egoism så tänkte jag bara klargöra ur vilket perspektiv jag gjorde det.

Egoismen som tillskrivs män gör det därför att den går hand i hand med andra "manliga" kvaliteter som behövs för att klara sig i karriärsstegen, exempelvis framåtanda, vassa armbågar, målinriktad, osv.

Kvinnorollen tillskrivs istället altruism då hon ska vara självuppoffrande för familj och barn osv.

Hoppas ni förstår bättre hur jag menade nu.

#58  Nettan Furre
2004-10-04 09:33:08

"Varför anser du att flickorna tar efter kvinnornas beteende och pojkarna tar efter männens beteende?"

Man inser ju tidigt att man tillhör ett kön och att hela världen är indelad i dessa kön. Det är klart att man i allmänhet tittar efter förebilder inom sitt eget kön.

"Skulle inte ett flickebarn kunna ta efter en mans beteende om hon tyckte att han var häftig eller cool? Och vad får hon för reaktioner om hon gör det? Likaså det omvända för pojkar."

Jag kan tänka mig att det är så att om barnen inte ser att ett beteende kan praktiseras med framgång hos de vuxna så accepterar de det inte. Sen strider ju olika könsroller mot varann. Flickor som inte lägger stor vikt vid det sexuella spelet utan mer på andra egenskaper är ett hot för de flickor som tjänar på det sexuella spelet. Samma gäller för pojkar som inte accepterar de normala värdena som hierarkierna byggs efter.

"Måste flickor alltid ta efter den kvinnliga förebilden de har i sina liv?"

Vad menar du egentligen med "måste". Är det "måste" som att någon säger åt flickan eller ett måste från biologin eller omständigheterna. Men det kanske de inte måste. Sen tror jag inte man bara har en förebild. Det finns ju mängder med olika sorters manliga och kvinnliga förebilder att välja mellan.

"Om du nu menar att flickor inte kommer att ta efter "manliga" kvaliteter förrän de kvinnliga förebilderna besitter dessa kvaliteter, borde vi då inte uppmuntra till förebilder av båda könen? Så att förändringe sker snabbare menar jag."

Ifall vi kommer överens om att vi vill att flickor ska ta efter mer "manliga" beteenden så är det givetvis det rätt sättet.

#59  Framtidsscenario Thomas
2004-10-04 13:53:31

Framtidsscenario och en sammanfattning av slutsatser.
Antaganden är genomsnittliga


0.Grundantagande

Känsomässiga/emotionella nedgången mellan könen fortsätter.
Nedgången har pågott kontinuerligt de senaste 30 och det osannolikt det skulle ändras nu.

1.Hälsa

Kvinnor reagerar enligt följande undersökning emotionellt negativt på män
http://www.aftonbladet.se/vss/kvinna/story/0,…

Ohälsotalet har ökat med ca 50% de senaste 7 åren och många av de med ohälsa har det av biologiska orsaker så ökningen av ohälsa beroende av emotionella orsaker är större än 50 %

Negången av ohälsotalet har stoppas nu men kommer ta fart ytterligare om emotionerna fortsätter ner.


2.Äktenskap och liknande förhållanden.

Äktenskap kommer vara färre och kortare.De kommer ej bygga så mycket på att folk tycker om varandra utan mer beräkningar hur man själv ska klara sig bättre.Framförallt kvinnor kommer uppleva psykosomatiska symtom och vilja skilja sig.Nu står kvinnorna för ca:70% av initiativen till skillsmässor.När de lever som singlar kommer de uppleva färre psykosomatiska symtom.Antalet singlar kommer öka ytterligare.

Antalet homosexuella kommer öka markant.


3.Feminism

Gruppen feminister som hatar män kommer att stiga de kommer dessutom intensifiera sitt arbete att få kvinnor att sänka sina emotioner för män.Deras arbete kommer troligtvis underlättas av att de yrken som kan bedriva propaganda kommer att ha en stor majoritet av kvinnor eftersom de fåtal män som lyckas i studier kommer att välja tekniska yrken mer.


4.Skola

P.g.a den emotionella nedgången kommer kvinnliga lärare få allt svårare att motivera sig till hjälpa pojkar i skolan.
Antalet manliga elever som går vidare till högskolan fortsätter sjunka ytterligare.

5.Mäns emotioner

Männens emotioner kommer inte kunna hållas uppe eftersom kvinnor i stor utsträkning bestämmer män ens emotioner som mödrar dagis och skolpersonal.Går kvinnors emotioner ned kommer mäns att gå ned också möjligtvis med en viss fördröjning.
När män emotioner går ner kommer de i störe utsträckning välja kriminella lösningar som ytterligare sänker kvinnors emotioner.

6.Landets ekonomi.

P.g.a sämre mental hälsa och demografiska orsaker kommer färre kunna bidra till att försörja landet och den genomsnittliga inkomsten kommer minska.Möjligtvis går det kompensera genom högre effektivitet blande som kan producera


Skulle man göra ett framtidsscenario från denna punkt kommer det antagligen se ännu värre ut.

Finns det någon som kan göra ett positivt framtidsscenario?

#60  Positivt framtidsscenario Miguel
2004-10-04 14:02:51

1. Miguel flyttar till en solig paradisö där skummande vågor smeker hans solbrända tår och undersköna kvinnor står redo med palmblad för att svalka honom om det skulle bli för varmt.

2. Sverige blir ett fattigt bondesamhälle. Alla svenska byter namn till Karl oskar och Kristina och gnäller över att de inte tyar mer. Men det skiter Miguel i, se ovan.

Det kallar jag ett positivt framtidsscenario.

#61  Rättelse Thomas
2004-10-04 14:42:27

Jag lyckades länka till fel undersökning rätt är:

http://www.aftonbladet.se/vss/kvinna/story/0,…

#62  JAG målar upp ett positivt framtidscenario! UppåtEmma
2004-10-04 15:04:43

0.Grundantagande
Finns inga bevis på nedåtgående känslor mellan könen - tvärtom. Tex är det trendigare än någonsin att befästa och markera sin kärlek genom giftermål, husköp, hundinförskaffning osv i heterosexuella förhållanden som homosexuella.


1.Hälsa
Hemarbete och arbetsfördelning i samhället blir rättvisare och mer jämställt. Kvinnor behöver inte ta det största ansvaret för hem och barn, tillika inte heller till störst del vara anställd i tunga och låg-avlönade sektorer. Män behöver inte längre bevisa sitt värde som män genom att klättra på karriärsstegar osv. Arbetstiden sänks generellt till 6h per dag. Folk har mer tid över till hem och familj. Och vänner och motion!

2.Äktenskap och liknande förhållanden.
Folk börjar inse att ett förhållande inte byggs på en manifestation i vit klänning och ful-öl från Tyskland. Även kommer vissa att inse att man behöver inte sitta i ett förhållande man inte trivs i resten av livet utan ta sitt ansvar och säga tack och adjö när det är det bästa alternativet, och de som lever i jämlika förhållanden enligt punkten ovan -delad ansvar för hem och familj- kommer att hålla ihop längre då inte en blir utsliten och trött i förväg.

Antalet homosexuella kommer öka markant och även andra former av förhållanden då dessa med en ökad jämlikhet och acceptans inte längre ses som "onormala" osv. Människor som tidigare tryckts ner av jantelag, homofobi, krav på tvåsamhet som det ultimata existensberättigandet i samhället osv kommer att få pusta ut och blir lyckligare då de accepteras för vem de är. och hur.

3.Feminism
Feminismen kommer att lyckas då fler inser hur lyckliga de blir utan könsrollsoket och jämställdhet råder i samhälllet. Folk är fria att välja sina egena yrkes- och människoroller.
Emotionerna mellan könen kommer att minska då det inte finns markanta skillnader i inkomst eller svårigheter att få vissa yrken pgr av kön.


4.Skola
Vi kommer att inse hur mkt hos en människa som grundlägges i skolan och ge skola mer resurser. Läraryrket kommer att bli ett mer eftertraktat jobb då förstelnade arbetssätt ändras. Män kommer inte längre att ses som potentiella pedofiler per automatik då upplösande av könsroller inom familjer kommer att bevisa deras lika kompetens att ta hand om barn.

5.Mäns och kvinnors emotioner
Kärlek mellan människor kommer att spira då vi inte längre behöver trampa på varandra för att komma fram...eller känna oss trampade på.

6.Landets ekonomi.
Landets ekonomi går upp då folk är lyckligare och därför friskare, sundare osv. Barnen är bättre omhändertagna i skolan och därför mindre benägna till kriminalitet och mer benägna att forkovra sig i kunksap och lärande.

Det var ju inte så svårt! När ska vi sätta igång? *gnuggar sina händer förnöjt, redo att arbeta aktivt för ett mer positivt samhälle"

#63  fast... UppåtEmma
2004-10-04 15:06:14

Miguels förslag var inte så dumt det heller... om det finns undersköna män där också så kan jag tänka mig att hänga på.

#64  UppåtEmma bespökare
2004-10-04 15:11:43

Du tror inte vi behöver något slags matriarkatets diktatur som nödvändigt mellanläge innan din utopi kan genomföras? Jag nominerar i så fall Gudrun och Winberg. De är som klippta och skurna för det.

#65  bespökare UppåtEmma
2004-10-04 15:20:40

Jag litar inte på 40-talister. De skrämmer mig. Jag tror inte kvinnor är bättre ledare än män rent generellt. Och män är inte bättre än kvinnor heller för...

Vad skulle det heta om det var hermafroditer som var överst i kedjan? Hermafrodikat. Det skulle vara lite intressant faktiskt... (jag skojar lite, är lite trött och fnissig. förlåt).

#66  UppåtEmma Kalle
2004-10-04 15:53:34

Är inte ett ökat antal homosexuella ett tecken på minskade heterosexuella känslor?

#67  variabelt UppåtEmma
2004-10-04 15:59:15

ja, eller att fler väljer lite som de vill. Är det så noga?

#68  UppåtEmma Kalle
2004-10-04 16:06:11

Egentligen inte så noga. Men eftersom du i ditt framtidsscenario utgick från ökade känslor mellan könen, så tyckte jag bara det lät konstigt att antalet homosexuella skulle öka.

#69  UppåtEmma Miguel
2004-10-04 16:41:23

Jag kommer ju att vara där. Hur många fler undersköna män kan du egentligen önska dig. ;-)

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?