feminetik.se feminetik.se

Just nu 24 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Istället för sexköpslagen?


Gå till senaste inlägget#1  Istället för sexköpslagen? Chrome
2006-08-08 01:44:51

Det är lätt att bara kritisera företeelser och räkna upp vad som är dåligt. Men ni som anser att sexköpslagen är dålig, hur vill ni ha det istället? Har ni något genomtänkt alternativ, det vill säga ett alternativ som inte bara går ut på att släppa prostitutionen fri? Vad har ni för förslag för att minska de prostituerades utsatthet, både fysiskt och i samhällelig staus? Hur ska man arbeta för att komma åt att hjälpa de som tvingas att ta kunder?

Jag har hört mycket snack mot sexköpslagen, men inga konkreta, genomtänkta alternativ. Jag vill gärna höra dem, om de finns!

#2  Chrome Mattias
2006-08-08 03:23:54

Om man är negativ till sexköpslagen så anser man nog att bara en legalisering skulle minska de prostituerades utsatthet och höja deras status. Sen kan man förstås tänka sig en legal men reglerad prostitution som då skulle innebära att det ställs krav på säkerhet och att de som vill sluta får hjälp osv.

#3  Chrome Golem21
2006-08-08 08:45:40

Visst finns det genomtänkta alternativ till sexköpslagen. Det bästa alternativet enligt min uppfattning är att släppa prostitutionen fri, i meningen att de ska vara tillåtet för män och kvinnor att sälja sexuella tjänster, men bara om det sker på frivillig grund.

Samhällets insatser bör vara dels preventiva, t ex genom att förhindra social utslagning och bekämpa narkotikan. På så vis minskas risken för att den kategori kvinnor och män som känner sig tvingade in i prostitution. Detta kan ses som en banal självklarhet. Ändå är det så att vi aldrig kommer att kunna förhindra att människor hamnar i svårigheter om de är socialt utslagna och utan framtidstro.

Genom att göra prostitution till ett yrke blir det lättare att erbjuda de prostituerade en bättre säkerhet, t ex genom att tillhandahålla gratis kondomer. I likhet med Holland bör man vidare ställa krav på obligatoriska hälsokontroller för att kunna bekämpa drogmissbruk och veneriska sjukdomar.
Med en legaliserad prostitution finns säkert ännu fler steg för att göra tillvaron säkrare för de prostituerade. Ett önskemål vore att kunna komma åt den minoritet av kunderna som är våldsamma och farliga. Även om dessa inte är många så bör samhället agera enligt devisen: en är en för mycket. Det finns inga självklara metoder för att komma åt detta problem. En lösning skulle kunna vara att installera övervakningskameror eller att avkräva kunder på legitimation. Men som vi alla vet måste man alltid göra en avvägning mellan ökad säkerhet och potentiella integritetsintrång. Hur som helst, det är lättare att öka säkerheten för de prostituerade om deras utövning får legal status.

Problemet med trafficking gäller oavsett om vi har ett rättssystem som gör prostitutionen legal eller illegal. Den måste kopplas till sociala problem, fattigdom och ökad rörlighet över landsgränserna av utsatta grupper.
Kom ihåg att de länder som tillåter prostitution också betraktar trafficking som ett oacceptabelt problem! Trafficking bygger ju på sexuellt tvång där den prostituerade inte äger rätten av själv bestämma över sin kropp.
En intressant fråga är om det finns statistiska belägg för att trafficking minskar på grund av vilken lagstiftning ett land har på detta område. Det finns det inte. Anledningen är att statistiken baseras på man antalet polisärenden eller rättsfall. Och ju mer ett land gör för att komma åt trafficking, desto fler upptäckta fall av traffickingoffer. I ett land som Holland görs oerhört mycket för att bekämpa traffickingen. Bl a rapporterar många av landets egna ”lagliga” prostituerade sina misstanker om förekomsten av människohandel. Både de och staten har ju allt att vinna på att människohandeln bekämpas! De ”lagliga” prostituerade drivs förmodligen mer av ekonomiska hänsyn (de vill slippa olaglig konkurrens) än av empati. Men resultatet blir hur som helst positivt.
I Sverige gör myndigheterna vad de kan för att upptäcka och bekämpa trafficking. Problemet är bara att vår lagstiftning sätter munkavel på de grupper som skulle kunna hjälpa till att informera om missförhållanden: de prostituerade och deras kunder!

#4  Sv: Istället för sexköpslagen? Chrome
2006-08-08 12:36:29

Golem21, vad finns det som talar för att en legalisering av prostitution skulle minska trafficking och ge färre utsatta kvinnor? Det skulle innebära att det _också_ fanns lagliga horor, men det innebär inte att de utsatta nödvändigtvis får en bättre situation.

Trafficking är mycket intimt förknippat med sexhandel, och vår sexköpslagstiftning _har_ minskat traffickingen till Sverige. Hur skulle en legalisering bibehålla den lägre trafficking-nivån?

Ang Holland, trots att de arbetar hårt mot det så har antalet barn i sexhandeln fyrdubblats sedan prostitutionen legaliserades. Det är inte ett postivt resultat, hur man än ser det.

#5  Sv: Chrome (#1) Linus
2006-08-08 20:25:55

Chrome sa:
Jag har hört mycket snack mot sexköpslagen, men inga konkreta, genomtänkta alternativ. Jag vill gärna höra dem, om de finns!

Med risk för att avvika från ämnet en smula så är min någorlunda genomtänkta uppfattning är att sexköpslagen i nuläget är det bästa sättet tjäna "The Greater Good". Dvs., sexköpslagen är troligen negativ för de som redan är prostituerade (inklusive traffickingoffer), men positiv för de presumptiva traffickingoffer som ännu inte blivit prostituerade.

Men bara för att föreslå något som inte låter så dumt i mina öron: En legalisering av "licensierad bordellverksamhet", där bordeller måste gå med på inspektioner ungefär som restauranter. Och där prostituerade regelbundet måste testas för könssjukdomar. Och där kunder måste visa upp ett hyfsat färskt negativt test för diverse könssjukdomar för att släppas in i bordellerna.

#6  Linus MarianneK
2006-08-09 01:25:16

Inspektionerna i restauranger har inte lett till en utrotning av olaglig arbetskraft. Svartjobben i branschen flödar, ikapp med de minimala lönerna till den svarta arbetskraften.

Vilket gör att jag tror att sådana inspektioner inte skulle kunna göra mycket för att få bort påtvingad prostitution.

#7  Sv: Istället för sexköpslagen? Vasadu
2006-08-09 02:00:53

Eftersom du frågade efter ett alternativ till dagens lagstiftning, utan att släppa den helt fri. Jag kom en varjant som kanske kan funka.

Till att börja med tror jag att många (inte alla) prostituerade gör detta för de är mer eller mindra desperata för pengar inte för att de verkade som ett shyst jobb. Och tror att de är bra för samhället att minimera mängden prostituerade eftersom jag tror att prostituerade inte mår helt bra i sin situation.

Förlag: Man kanske skulle införa en licens för att få sälja sexuella känster. Och har man inte en sådan licens så är de förbjudet att både köpa och sälja sexuella tjänster. För de som då känner att de vill prostituera sig så finns de då en möjlighet att göra detta seriöst utan att någon riskerar påföljder från lagen. Kanske kan vara något?

#8  Sv: Istället för sexköpslagen? Chrome
2006-08-09 02:09:18

En licens låter bra på papperet, men vem ska kontrollera det? Var ska pengarna till sådant tas? Samma sak gäller inspektioner av bordeller. Jag har svårt att tro att det skulle vara praktiskt möjligt att genomföra en sådan åtgärd.

Så fort man inför gråskalor (det är okej under vissa förhållanden, men inte andra) så är man ute på hal is och kostnaderna kommer att öka väldigt mycket jämfört med att helt tillåta eller förbjuda något. Är prostitution verkligen så viktigt att vi vill att en massa skattepengar ska gå till att kontrollera bordeller och prostituerade och torskar? Jag tycker inte det. Då lägger jag hellre pengarna på den nuvarande sexköpslagen som rätt effektivt motarbetar trafficking (källor nedan).


Från magisteruppsats: http://www.kvinnefronten.no/Tema_politikk/Vol…”Vi har ju hört det vid flera tillfällen vid telefonavlyssning hur människohandlare beklagar sig att det har blivit svårare, att det inte riktigt går att växa sig riktig stort och få riktig stor lönsamhet i Sverige...och att man måste vara diskret, sexköpare är rädda att
åka fast. Det finns ju alltid sådana som vill tipsa och tjalla…och folk är medvetna idag och rapporterar mycket till polisen om vad de ser och hör..”
(Rikskriminalpolisen – Traffickingroteln)

”Ju större öppenhet och marknad desto mer trafficking förekommer. Det är mer lönsamt, det finns köpare. Mycket prostitution innebär många köpare.”
(Brottsförebyggande Rådet)

”All människohandel har ju ett ändamål, människohandlare är ju businessmän och de vill sälja sina varor till någon och har man en accepterad prostitutionsmarkand i ett land så är det naturligtvis attraktivt för de som säljer”
(Näringsdepartementet)

”Vi ser helt tydligt här i Skandinavien att antalet utsatta för människohandel i Sverige är lägre än i våra mer prostitutionsliberala grannländer, framför allt Finland, men också Norge och Danmark”
(Kvinnoforum)

Vidare anser ett par av de intervjuade personerna att sexköpslagen är ett viktigt verktyg i deras arbete som medfört att kompletterande vittnesmål nu kan avges vid själva brottsutredningarna, uppgifter som utan sexköpslagen inte skulle ha nått ut:
”Många gånger så bidrar just sexköparna till helhetsbilden, de kan ju då förklara hur de kommit i kontakt med hallickarna och vad de har kommit överens med hallickarna, uppgifter som normalt sett hallickarna aldrig skulle återge. Det här är ju ofta förhållanden som de som är prostituerade oftast inte känner till. Det är något som sker över deras huvud och de kan i de flesta fall bara uttala sig om precis det som de har varit med om och de har ju oftast väldigt liten insyn i vad det är för pengar och hur kontakter etableras mellan hallicken och deras köpare, så deras vittnesmål är ju viktigt”
(Åklagare Människohandel – Internationella Åklagarkammaren)

#9   Mattias
2006-08-09 02:48:02

Chrome:
Tror du att det skulle vara dyrare att kontrollera att bordeller uppfyller kraven för licens än att kontrollera att människor inte köper sex för pengar? Jag får inte riktigt ihop det.

Allmänt: Kom att tänka på en sak. Om man gör så att de prostituerade får det bättre så blir en konsekvens antagligen också att fler kommer att prostituera sig. Så hur ska man prioritera? Kan man göra så att de som faktiskt prostituerar sig får det bättre samtidigt som färre väljer att prostituera sig? Eller är det okej att låta det bli lite tuffare för de prostituerade om man tror att det kan minska prostitutionen?

#10  Chrome Golem21
2006-08-09 09:42:43

Jag tror fortfarande att en legaliserad men samtidigt kontrollerad prostitution är den långsiktigt bästa lösningen.
Vad gäller trafficking så menar nu en del att sexköpslagen har minskat sexhandeln. Jag har studerat den rapport som studerat trafficking i ett antal europeiska länder http://www.carlshamre.net/images/stories/study.pdf
Ev har antal traffickingoffer varit oförändrat till 2003 då en ökning uppenbarligen skedde. Men intressant är att vi har ett så dåligt statistiskt underlag för Sverige. ”The compilation of this information (polisens, min anm.) is however not done in statistical form, but rather by describing the cases qualitatively”. Sedan får vi veta följande: ”To look at the situation before 1998 one must study the official crime statistics for the crime of procuring, but it is impossible to know whether they include cross-border transferrings of human beings”.
Det är märkligt att denna brist i rapporten inte påtalas i den svenska debatten!

Det sexliberala Nederländerna (som i rapporten beskrivs ha en en "regulationistisk" modell) har i likhet med många andra länder haft en ökning av trafficking de senaste åren. Men den som bemödar sig med att studera statistiken kan notera att efter en markant ökning 1998 (som inte kan tillskrivas Nederländernas legalisering av bordeller eftersom denna tillkom år 2000) kan vi se en förhållandevis stabil utveckling perioden 1999-2003 (ja, t o m en rätt kraftig minskning år 2003). Samtidigt har ett land som Spanien (med en abolitionistisk lagstiftning) haft en enorm ökning av antalet traffickingoffer. Här handlar det om en ökning på flera hundra procent!
Svagheten med hela den här rapporten – som för övrigt är ett politiskt beställningsverk av Maria Carlshamre och hennes femistvänner i Europaparlamentet – är att den missar en oerhört en oerhört viktig faktor bakom en hel del trafficking: illegal immigration.

Jonas Sjöstedt har påstått att Nederländernas lagstiftning år 2000 skulle vara orsaken till en ökning av barnsexhandel i landet (se http://www.jonassjostedt.com/query:invoke/fol…). Samtidigt bortser han ifrån den viktigaste orsaken till denna ökning: EU:s utvidgning! Det är djupt populistiskt att bortse ifrån att det är rörligheten i det nya öppna Europa som är den viktigaste faktorn bakom ökningen av barnsexhandeln under 2000-talets början, eftersom denna ökning även gäller för andra europeiska länder.

Det är märkbart att den svenska offentliga debatten styrs av krafter som gör allt för att smutskasta de radikala holländarna. I Holland ser debatten helt annorlunda ut: ” Den nya lagen utvärderades hösten 2002. Det framkom då att kommunernas och den lokala polisens kontroll varierade i de olika regionerna. Den illegala verksamheten kunde därför fortsätta genom att flytta till de områden där övervakningen var som sämst. Trots ofullkomligheter i implementeringen var i princip samtliga berörda, det vill säga prostituerade, bordellägare och myndigheter samt även allmänheten positiva till lagen som sådan. Experter på Justitieministeriet menar att utvecklingen idag går åt rätt håll. Legaliseringen har lett till en sanering av bordellerna och den illegala sektorn har inte expanderat. Varken utbud eller efterfrågan på sexuella tjänster tycks ha ökat sedan lagens tillkomst. Polisens arbete att spåra illegala bordeller underlättas av ett ökat samarbete med prostituerade och kunder vid de legala bordellerna. Ytterligare uppföljning av lagens implementering planeras väntas inom kort.. (Svenska utrikesdepartementets rapport om mänskkliga rättigheter i Nederländerna 2005).

Jag tycker att den holländska modellen är oerhört intressant, men det är beklagligt att den inte tillämpas fullt ut. Det finns siffror som visar att bara omkring hälften av landets prostituerade registrerade yrkesutövare. Många andra arbetar på samma sätt som förut. Det måste myndigheterna ta itu med på allvar. Jag tror att vi måste ge Holland arbetsro. Det kommer att ta lång tid att bringa ordning i en sektor som varit oreglerad och kaotisk sedan tusentals år…

#11  Linus Golem21
2006-08-09 09:51:32

Linus skriver:
"Men bara för att föreslå något som inte låter så dumt i mina öron: En legalisering av "licensierad bordellverksamhet", där bordeller måste gå med på inspektioner ungefär som restauranter. Och där prostituerade regelbundet måste testas för könssjukdomar. Och där kunder måste visa upp ett hyfsat färskt negativt test för diverse könssjukdomar för att släppas in i bordellerna.

Det du beskriver är faktiskt i stort sett i linje med den holländska modellen. Denna modell är nämligen inte liberal i meningen oreglerad. Tvärtom poängteras vikten av att arbetsrättsligt likställa prostitution med andra yrken.
Dock finns inga krav på kontroll av kunderna. Antagligen anser man att det inte är lika viktigt eftersom regelverket kräver kondom vid både anala och orala samlag. I praktiken betyder det att det smittorisken är större hos folk gillar one-night-stands och som inte skyddar sig med kondom.

#12  MarianneK och Chrome Golem21
2006-08-09 09:59:15

MarianneK skriver:
"Inspektionerna i restauranger har inte lett till en utrotning av olaglig arbetskraft. Svartjobben i branschen flödar, ikapp med de minimala lönerna till den svarta arbetskraften."

En möjlig slutsats av ditt resonemang blir att det vore bättre att förbjuda restaurangverksamhet. Inspektioner tycks ju inte ha någon verkan....

Chrome skriver:
"Är prostitution verkligen så viktigt att vi vill att en massa skattepengar ska gå till att kontrollera bordeller och prostituerade och torskar? Jag tycker inte det"

Du har missat en av poängerna med en legaliserade men samtidigt kontrollerad prostitution. En sådan förändring skulle kunna leda till ett enormt ekonomiskt tillskott till statskassan i form av skatteintäkter! Inse att den nuvarande marknaden i Sverige är helt och hållet svart! Det handlar om miljardintäkter till statskassan. Dessa pengar skulle kunna användas för att bekämpa trafficking och andra behjärtansvärda ändamål!

#13  Sv: Istället för sexköpslagen? Chrome
2006-08-09 16:22:36

Golem21, vad har du för grund till att påstå att det skulle innebära ett "enormt" ekonomiskt tillskott i skatteintäkter? Hur mycket pengar rör det sig om? Var har du fått siffrorna ifrån?

#14  Chrome Golem21
2006-08-09 16:38:02

Miljardintäkter är kanske en överdrift. Men det finns uppskattningar om att sexhandeln i Nederländerna omsätter omkring 1,5 miljarder Euro per år. Även om sexhandeln är avsevärt mycket mindre i Sverige så skulle intäkterna ändå bli betydande. Men det avgörande för att förespråka en nederländsk modell är att skapa tryggare villkor för de prostituerade samt att bryta den stigmatisering av yrket som funnits i flera tusen år. Bara för att de prostituerade har varit förtryckta historiskt finns ingen anledning att acceptera att de måste vara det i framtiden.

#15  till Chrome fredriktomte
2006-08-09 19:57:07

Chrome sa:
Jag har hört mycket snack mot sexköpslagen, men inga konkreta, genomtänkta alternativ. Jag vill gärna höra dem, om de finns!


Syftar du nu specifikt på vad JÄIF:arna tycker? För det finns gott om trådar på tycka där sexpositiva feminister tar upp hur de prostituerades situation skulle kunna förbättras efter en legalisering. Tror till och med att det finns en tråd just för det...

#16  Sv: Istället för sexköpslagen? Sveggo
2006-08-10 00:02:10

Idén om licens tycker jag är väldigt tveksam. För det första verkar det bara handla om en licens för den prostituerade, men i rimlighetens namn borde väl också en "torsk-licens" införas. En licens som innebär att en sexköpare är myndig, frisk och ostraffad (iaf minst vad gäller våldsbrott).

Men oavsett hur vi utformar licenserna kommer det alltid att finnas människor som inte uppfyller kraven. Förmodligen kommer de ändå prostituera sig.
Och för dem får licensen samma effekt som ett totalförbud. De kommer att bli illa sedda av andra, licensierade prostituerade, inte våga kontakta polis och sociala myndigheter, få mindre rättigheter, vara mer utsatta för våld och könssjukdomar mm.

Vi kan bolla med olika system tills fan löser av oss, inget radikalt kommer att hända med sexköpets baksidor så länge vi inte tar itu med den aktiva parten: Sexköparen.

#17  Sveggo Golem21
2006-08-10 08:34:06

Sveggo skriver:

"Men oavsett hur vi utformar licenserna kommer det alltid att finnas människor som inte uppfyller kraven. Förmodligen kommer de ändå prostituera sig."

Det har du säkert rätt i. Men det är väl bättre att vi gör det bättre för så många som möjligt? Oavsett hur vårt system ser ut kommer det alltid att finnas folk som hamnar i svårigheter .
Hur mycket regleringar vi än har så kommer det att finnas folk som super och knarkar ihjäl sig eller spelar bort hus, famij, förmögenhet och heder på internetcasinon...

Sveggo skriver:
"Vi kan bolla med olika system tills fan löser av oss, inget radikalt kommer att hända med sexköpets baksidor så länge vi inte tar itu med den aktiva parten: Sexköparen".

Jag håller med dig så tillvida att inget system kommer att kunna utplåna alla de negativa sidor som finns inom sexbranschen. Men att förminska diskussionen och göra den mytiske sexköparen till problemet är att göra det enkelt för sig. Om man skalar bort en massa moralismer från den här diskussionen så kvarstår några hårda fakta:

1.Försäljning av sexuella tjänster bygger på en affärsrelation mellan en säljare och en köpare. Säljaren är beredd att sälja en tjänst till en kund som är beredd att betala för sig. Och priset påverkas av tillgång och efterfrågan. Är priset för högt väljer kunden att avstå från tjänsten, alternativt söka sig till sexsäljare som har ett fördelaktigare pris.
2. Denna affärsrelation är sund om den är frivillig och inte innehåller inslag av tvång och våld.

3. Det finns talrika undersökningar som visar att det inte går att upprätta någon schablonbild av en sexköpare. Du kan hitta denne i olika samhällsklasser, i staden och på landsbygden, i olika yrkesgrupper. Även om majoriteten torde vara medelålders män så finns det belagt att även yngre män köper sexuella tjänster.

Det finns inga belägg för att sexköparen generellt skulle kunna beskrivas som en potentiell våldsverkare. Problemet blir därför att komma åt minoriteten av våldsverkare. Min uppfattning är att sexsäljarens hälsa och säkerheten skyddas bäst i den holländska modellen.

Att reducera hela sexköpsproblematiken till sexköparen är ungefär lika fruktbart som att anklaga alla män för att vara potentiella våldsverkare!

#18  Sv: Istället för sexköpslagen? Sveggo
2006-08-10 11:02:51

Men det är väl bättre att vi gör det bättre för så många som möjligt? Oavsett hur vårt system ser ut kommer det alltid att finnas folk som hamnar i svårigheter .
Hur mycket regleringar vi än har så kommer det att finnas folk som super och knarkar ihjäl sig eller spelar bort hus, famij, förmögenhet och heder på internetcasinon...


Med just licenser tror jag att vi gör det bättre för en minoritet och sämre för en majoritet av de prostitutierade.
Och visst kommer folk ställa till det för sig, och vad samhället kan bolla med där är vilka konsekvenser sådana misstag får, och hur vi bäst hjälper folk på fötter igen.

1.Försäljning av sexuella tjänster bygger på en affärsrelation mellan en säljare och en köpare. Säljaren är beredd att sälja en tjänst till en kund som är beredd att betala för sig. Och priset påverkas av tillgång och efterfrågan. Är priset för högt väljer kunden att avstå från tjänsten, alternativt söka sig till sexsäljare som har ett fördelaktigare pris.


Jag tycker du förenklar det hela. Priset handlar inte bara om tillgång och efterfrågan. Det finns en bunt sociala och personliga orsaker till att priset kan förändras, och kostnaden i form av risktagande och utsatthet för att behålla en kund är större för prostituerade än för andra "servicearbetare".

Punkt 2 håller jag med om, även om vi kan diskutera definitioner av tvång och våld. Även om sexköparen har goda intentioner kan tvång finnas i form av ett narkotikamissbruk eller en hyra som måste betalas hos den prostituerade, eller våld i form av en hallick. Detta ställer till det för den enkla tillgång-och-efterfrågan-teorin.

Punkt 3 håller jag helt med om, men om du har några länkar eller boktips till de talrika undersökningarna tas de tacksamt emot.Det finns inga belägg för att sexköparen generellt skulle kunna beskrivas som en potentiell våldsverkare. Problemet blir därför att komma åt minoriteten av våldsverkare.


Räknar vi med de sexköpare som våldtar trafficking-offer så kommer nog minoriteten att öka ganska ordentligt. Men det krävs väl en genomgång av statistik för att se om det fortfarande är en minoritet eller om det blivit en majoritet.

Min uppfattning är att sexsäljarens hälsa och säkerheten skyddas bäst i den holländska modellen.


Jag kan ärligt säga att jag vet för lite om den holländska modellen för att uttala mig. Men om en verkligen tänker på sexsäljarnas hälsa och säkerhet borde väl en "torsk-licens" vara en bra idé?
Jag bollar bara med tanken, den kan tänkas ha samma nackdelar som en licens för prostituerade. Dvs, sexköpare som inte når upp till licenskraven kommer att köpa sex på en oreglerad svart marknad.

Sexköparen _görs_ mytisk i de här diskussionerna. Vilket ansvar har de? Varför vänder vi oftast ut och in på de prostituerades skäl och orsaker och psykologi, utan att ens ägna en tanke åt sexköparen? Vi konstaterar faktum ungefär som i punkt 3, och lämnar det sedan därhän.

Kan vi kräva mer av sexköparen? Kan vi ställa kravet att "du måste nå upp till de här minimikraven, annars kan du glömma att tömma pungen! Och försöker du iallafall åker du dit stenhårt"? Om inte, varför?

#19  Sv: Istället för sexköpslagen? metamorfos
2006-08-10 11:05:12

Någon tog i en annan tråd upp förslaget att sexköparna skulle registrera sig. Bra förslag. Men även med en sån registrering, finns underlag för en "svart marknad". Det finns alltid avskum som vill utnyttja andra människor för egen vinning.

Ingenting ni hittar på, kan övertyga mig att prostitution någonsin kommer att kunna fungera som en enkel sälj-köptransaktion, enbart. Det kommer alltid finnas underlag för en icke-reglerad marknad.

#20  Sveggo Golem21
2006-08-10 11:59:59

Jag tror inte på någon licensiering av sexköpare. Om prostitution skulle accepteras som ett yrke bör man diskutera regler kring detta yrke. Jag behöver ingen licens för att köpa bilar och båtar eller om jag konsumerar tjänster i form av trädgårdsarbete eller teaterbesök. Så vad skulle samhället vinna på att skapa licenser för sexköpare?
Du måste dessutom ställa dig frågan: Vad skulle motivera en sexköpare att välja att köpa/teckna en licens? Vad skulle han eller hon vinna på det?
Min enkla tanke är att sexköparna inte skulle bry sig om licenser därför att de inte skulle se några vinster med dessa.
Den registrerade sexsäljaren har däremot uppenbara vinster med att få sitt förvärv klassificerat som ett yrke.

#21  metamorfos Golem21
2006-08-10 12:01:35

Enligt ditt resonemang är det alltså bättre att föredra en stor svart sektor i stället för en liten...

#22  Golem21 #12 MarianneK
2006-08-10 13:18:05

Nej, det är ingen logisk slutsats av mitt resonemang.

En logisk slutsats av mitt resonemang är att en inte ska tro att inspektionerna tar bort svartjobben. Men ingenstans har jag hävdat att detta innebär att restaurangverksamhet bör förbjudas.

Inspektioner i restaurangbranschen leder inte till att svartjobben försvinner, vilket gör det rimligt att anta att inspektioner i en laglig bordellverksamhet inte skulle leda till att förhindra att de anställda utnyttjades och behandlades illa. Men jag likställer inte svartjobb på restaurang med att vara tvångsprostituerad (våldtagen).

#23  MarianneK Golem21
2006-08-10 14:02:55

Jag har inte påstått att t ex den nederländska lagstiftningen automatisk skulle ta bort de problem som finns i sexbranshen.
Men det måste vara lättare och bättre med ett system med lagliga inspektioner och möjligheter till insyn än att helt behöva förlita sig på polisiära resurser?
Restaurangbranschen hade haft ännu större problem med svartjobb om vi inte hade haft några kontroller av skattemyndigheter (och hälsovårdsmyndigheter.

När det gäller lagliga bordeller kan jag nämna att det i Danmark numera finns många kooperativt drivna bordeller. De prostituerade arbetar inte under någon hallick utan får behålla alla inkomster själva. Detta är otänkbart i Sverige p g a nuvarande lagstiftning. Men jag tror att vi här kan skönja en intressant utveckling där fler och fler prostituerade blir egenföretagare och där hallickarna får stå åt sidan.

Till sist så troj jag inte att en legalisering skulle göra villkoren drägligare för den som är "tvångsprostituerad (våldtagen)". Men om du tror att all sexhandel förutsätter ett bakomliggande tvång och våldtäkter så har du fått något om bakfoten... Du kan väl fråga Esmeralda!

#24  Sv: Istället för sexköpslagen? MarianneK
2006-08-10 14:16:48

"Men om du tror att all ..."

Nej, det borde framgå ganska klart av vad jag skrivit i en parallelltråd att jag inte tror det (nu menar jag inte att jag utgår ifrån att du läst allt jag skriver, men vill du läsa mer finns det där), och jag tycker inte heller att jag antytt det här.

Jag menade bara att det du skrev tydde på en övertro på inspektioners verkan, inte att du trodde att de löste precis allt.

Men den här tråden är ju inte riktad till mig, så nu ska jag försöka hålla mig utanför. (diskuterar dock gärna med dig i andra trådar; gillar ditt sätt att diskutera i de flesta inlägg)

#25  Golem21 metamorfos
2006-08-10 16:33:42

Nej.

Det bästa är att skapa ett jämställt samhälle där kvinnors kroppar inte är en handelsvara.

#26  Sv: Istället för sexköpslagen? Golem21
2006-08-10 16:37:16

Ja, vem säger emot att det är bra med jämställda samhällen. Jag är för jämställda samhällen men mot sexköpslagen.

#27  Sv: MarianneK (#6), Chrome (#8) Linus
2006-08-12 00:06:34

MarianneK sa:
Inspektionerna i restauranger har inte lett till en utrotning av olaglig arbetskraft. Svartjobben i branschen flödar, ikapp med de minimala lönerna till den svarta arbetskraften.

Det är kanske hög tid för ett förbud mot köp av matserveringstjänster. Risken finns då att köp av matservering flyttar in i privata lägenheter och hus, men i ljuset av analogin till vår framgångsrika sexköpslag kanske sådana farhågor framstår som överdrivna... :-)
MarianneK sa:
Vilket gör att jag tror att sådana inspektioner inte skulle kunna göra mycket för att få bort påtvingad prostitution.

Låt oss anta att bordeller vore lagliga, men att inga inspektioner gjordes. Om man nu införde inspektioner så torde väl en hel del missförhållanden rättas till _i bordellerna_, eller?
Chrome sa:
En licens låter bra på papperet, men vem ska kontrollera det? Var ska pengarna till sådant tas? Samma sak gäller inspektioner av bordeller. Jag har svårt att tro att det skulle vara praktiskt möjligt att genomföra en sådan åtgärd.

Jag tänker mig att de som springer runt och kontrollerar bakterieinnehållet i kioskers mjukglass på dagtid kan gå på bordellinspektioner på kvällstid. Man kan antingen ge dem mer skattefinansierade resurser eller ta av resurserna för kontroll av restaurant-branschen eller ta ut drakoniska avgifter från bordellerna för att finansierad det. Eller en kombination.

#28  Sv: Sveggo (#16) Linus
2006-08-12 00:17:20

Sveggo sa:
Idén om licens tycker jag är väldigt tveksam. För det första verkar det bara handla om en licens för den prostituerade, men i rimlighetens namn borde väl också en "torsk-licens" införas. En licens som innebär att en sexköpare är myndig, frisk och ostraffad (iaf minst vad gäller våldsbrott).

Det jag tänkte var i alla fall varken en licens för prostituerade eller sexköpare, utan snarare en licens för _bordeller_. På samma sätt som inte heller ett serveringstillstånd är kopplat till de servitriser eller matgäster som finns på en restaurant.
Sveggo sa:
Vi kan bolla med olika system tills fan löser av oss, inget radikalt kommer att hända med sexköpets baksidor så länge vi inte tar itu med den aktiva parten: Sexköparen.

Vilka sätt att ta itu med sexköpare tänker du på? Är du av uppfattningen att sexköp är rent principiellt fel och att syftet med att ta itu med sexköpare är att få dem att sluta köpa sex? Eller är du av uppfattningen att det inte finns något principiellt fel med sexköp, men att sexköpare borde bli mer ansvarsfulla än idag?

#29  Linus #27 MarianneK
2006-08-14 22:17:03

Det första har jag redan svarat på i #22. Jag ser en skillnad mellan att arbeta svart som diskare under otrygga förhållanden och att tvingas till prostitution (bli våldtagen).

Vad gäller det andra: Att X är bättre än Y säger ingenting om hur bra X är. Om X motsvarar 1000 tvångsprostituerade och Y 1500, är X bättre än Y. Men X är fortfarande en dålig lösning.

#30  Sv: Istället för sexköpslagen? elinlite
2006-08-15 14:59:31

Licens för både köpare och säljare är det enda rimliga för en legalisering. Alla högrisk-transaktioner kräver registering: bilköp, vapen, medicin etc.
Det torde även pro-prostitutions lobbyn kunna gå med på eftersom det innebär en markant ökad säkerhet för alla inblandade.

#31  elinlite Golem21
2006-08-15 17:49:44

Va, jag som inte trodde att du kunde acceptera en legalisering av sexhandeln???


/Förvirrad Golem

#32  Golem21 OT elinlite
2006-08-15 21:43:39

Ja- tänk vilka idéer om mig du har.

#33  Sv: Istället för sexköpslagen? suresh
2006-08-15 22:00:04

Släpp prostitutionen fri.

Höj straffen för olaga frihetsberövande, människorov och sexuellt relaterat våld

Och börja odla grönsaker.

#34  Linus Sveggo
2006-08-16 02:37:44

Det jag tänkte var i alla fall varken en licens för prostituerade eller sexköpare, utan snarare en licens för _bordeller_. På samma sätt som inte heller ett serveringstillstånd är kopplat till de servitriser eller matgäster som finns på en restaurant.


Tja, samma problem uppstår där, med "svarta" bordeller som inte når upp till licenskravet.


Vilka sätt att ta itu med sexköpare tänker du på?


En bra start är väl att gå djupare in på skälen till att köpa sex. Jag hamnar själv jämt och ständigt i samma fälla när jag diskuterar prostitution, fokuset hamnar på den prostituerade och aldrig på sexköparen.


Är du av uppfattningen att sexköp är rent principiellt fel och att syftet med att ta itu med sexköpare är att få dem att sluta köpa sex? Eller är du av uppfattningen att det inte finns något principiellt fel med sexköp, men att sexköpare borde bli mer ansvarsfulla än idag?


Min personliga uppfattning är att sexköp är principiellt fel, och syftet torde i så fall vara att få sexköpare (och andra) att inse att vissa saker inte är till salu. Min grund till detta är faktiskt inte feministisk, även om könsrollsperspektivet tillför en hel del.

#35  Sveggo Golem21
2006-08-16 08:02:11

Varför är det principiellt fel med sexköp?
Om Esmeralda mår bra med sitt jobb och tjänar en massa, massa pengar och hennes kunder är nöjda med hennes tjänster. Vad för principiellt fel har kunderna begått? Förlorat en massa pengar? Eller menar du att de har gjort något moraliskt fel och i så fall på vilket sätt?

Varför måste enligt din mening alla hennes kunder ha problem som du måste psykologisera över?

#36  metamorfos erka
2006-08-16 08:33:35

metamorfos sa:

Nej.

Det bästa är att skapa ett jämställt samhälle där kvinnors kroppar inte är en handelsvara.


Det bästa är att skapa ett jämställt samhälle där människor får göra vad dom vill med sina kroppar.

#37  erka metamorfos
2006-08-16 09:19:28

......men inte med andras kroppar. Och det är där sexköpslagen kommer in. Ingen har rätt att köpa någon annans kropp för sex, oavsett hur frivillig säljaren är.

#38  metamorfos Golem21
2006-08-16 09:26:25

Vem bestämmer att den rätten inte ska finnas? Någon gudomlig moral? Någon patriarkal föreställning att kvinnan inte ska få bestämma över vad hon vill göra med sin kropp?

#39  Sv: Istället för sexköpslagen? erka
2006-08-16 10:09:44

Förstår inte resonemanget bakom ett förbud för en person att sälja sin kropp. Jag äger min kropp, varför kan jag inte erbjuda den mot pengar? Varför kan jag ta betalt för att massera en persons kropp men inte ta betalt för sex? Varför omyndigförklara människor på det sättet?

#40  erka Golem21
2006-08-16 10:15:35

Och vill jag sälja min ena njure så staten ge fan i det...
Dessutom är det intressant att sexsäljaren inte säljer sin kropp utan endast en tjänst. Och han eller hon behöver inte sälja sin integritet. Det handlar om att göra ett jobb och se till att tjäna en rejäl hacka på det.

#41  Sv: Istället för sexköpslagen? erka
2006-08-16 10:17:18

Det här är en av de saker som får mig att vara emot feminism. Det mest jämställda samhället, vilket alla människor säkert vill ha, är väl ett samhälle där människor kan själva bestämma över sina liv? En person som vill sälja sex tar inte skada av att göra det! En person som är säker på sin sak måste ju ha rätt att göra det! Bara för att en handling är otänkbar för vissa personer behöver den inte vara det för alla. Jag kan själv aldrig någonsin tänka mig att ha sex med en person av samma kön. Och jag skulle ta stor mental skada av att ha det, men för den sakens skull vill jag inte förbjuda personer av samma kön att ha sex med varandra. För jag förstår att det finns personer som vill ha det och jag vet att dom inte tar skada av det. Tvärtom, dom mår bara bra av att leva som dom vill vilket är perfekt.

#42  Sv: Istället för sexköpslagen? suresh
2006-08-16 10:19:11

[quote]

(Männioskor får göra vad de vill med sina kroppar)

......men inte med andras kroppar. Och det är där sexköpslagen kommer in. Ingen har rätt att köpa någon annans kropp för sex, oavsett hur frivillig säljaren är.

[/quote]

Jag hörde för ett tag sedan på radion en filosof från något universitet gå igenom det här sättet att resonera som ett exempel på när politiker inte tänker igenom vad de säger, utan mest kör en retorisk slinga.

I själva verket är citatet meningslöst. Om folk inte får låta andra göra vad de vill med deras egna kroppar, t ex gå till frisören och bli klippta eller få en fotmassage av någon - ja då har det ju ingen frihet över sina egna kroppar helelr.

Att blanda in sexualiteten i det hela gör ingen skillnad. Sexuell frihet skiljer sig inte från annan frihet. Frihet är rätten att göra vad man vill, även om det är fel. Rätten att göra rätt är inte frihet, utan en påbjuden skyldighet.

Argumentet att kvinnor har rätt att göra vad de vill med sina kroppar är altså ett argument för prostitution.

Den som är mot prostitution kan däremot säga att kvinnor har rätt att göra vad de villmed sina kroppar - så länge de inte bjuder ut dem tillförsäljning.

Förespråkare för sexköpslagen kan säga att kvinnor får göra vad de vill med sina kroppar, även bjda ut dem till försäljning. Men män får inte köpa även om det bljuds, eftersom kvinnor i grund och botten inte är ansvariga för sina egna handlingar och därmed inte kan betraktas som helt myndiga.

Sexköpslagen är alltså det mest kvinnofientliga alternativet, eftesom den fortsätter att betrakta kvinnan som halvt omyndig.

#43  Sv: Istället för sexköpslagen? elinlite
2006-08-16 12:44:19

Det är inte förbjudet att sälja sex.
Det är alltså inte förbjudet att göra vad en vill med sin egen kropp.

#44  elinlite Golem21
2006-08-16 13:09:15

"Det är inte förbjudet att sälja sex.
Det är alltså inte förbjudet att göra vad en vill med sin egen kropp."

No shit, men själva poängen med att sälja är väl för guds skull att det finns köpare.
Varför inte också kriminalisera bruket av porrfilmer? En och annan i sexindustrin mår ju jäkligt dåligt p g a sitt jobb. Förbjud köp och innehav av porrfilmer så blir problemet mindre.
Varför inte också legalisera knark

#45  Sv: Istället för sexköpslagen? suresh
2006-08-16 13:13:35

"Det är inte förbjudet att sälja sex.
Det är alltså inte förbjudet att göra vad en vill med sin egen kropp."

Sexköpslagen funkar som strippsyltornas hallickar. Det är tillåtet att stå nedanför catwalken och jubla när tjejerna bresar och kråmar sig med dansstängerna.

Men du får inte peta på dem. Då kommer en muskelstinn biff och kastar ut dig från syltan och spöar upp dig i en gränd.

Tjejer älskar muskelstinna biffar.

#46  Sv: Istället för sexköpslagen? suresh
2006-08-16 13:17:08

Det är klart att vi skall legalisera knarket. Annars tvingas vi bara läsa om när Patrik Sjöberg och Börje Salming kastar pajer i massmedia om vem av dem som knarkar minst.

Herregud - låt folk hora och knarka - det finns ju viktigare saker att lägga ner sin energi på. Som att Sveriges regering ännu inte erkänt Hamas och att mina majskolvar knappt hinner bli klara innan frosten kommer.

#47  Sv: Istället för sexköpslagen? erka
2006-08-16 13:28:14

jag tycker inte att man kan anse att det är lagligt att sälja en vara eller tjänst om det inte är tillåtet att köpa den. Om varan eller tjänsten säljs så begås ett brott eftersom den köps. Jag anser då att både säljaren och köparen är lika skyldiga eftersom bägge två ser till att varan eller tjänsten bytes mot pengar. För mig känns detta så självklart att jag fortfarande kliar mig i huvudet över sexköpslagen...hur tusan har man tänkt????

#48  Sv: Istället för sexköpslagen? suresh
2006-08-16 13:43:56

Man har inte tänkt. Man har suttit på en ABF-cirken , hållit varandra i hand och sjungit "Tillsammans för människans rätt" och övat sig på koncensus.

Eftersom den socialdemokratiska dramaturgin bygger på att det finns förtryckare och förtryckta och att statens roll är att hjälpa de förtryckta har man varit tvugna att pressa in horan i lagstiftningen som ett statens villebråd, ett skyddat viljelöst offer som inte skall få sin frihet begränsad eller sitt rykte stigmatiserat, men som skall skyddas för de attacker hon utsätts för av den hemske förtryckaren, den elake samvetslöse torsken.

#49  Suresh Golem21
2006-08-16 13:45:08

"Herregud - låt folk hora och knarka - det finns ju viktigare saker att lägga ner sin energi på. Som att Sveriges regering ännu inte erkänt Hamas och att mina majskolvar knappt hinner bli klara innan frosten kommer. "

Du har en poäng i detta...
Jag har för övrigt funderat över det lämpliga i att tillåta försäljning av alkohol, men inte narkotika (åtminstone lättare narkotika).
Det finns väl knappast några vetenskapliga belägg för att de skulle vara bättre att supa än att röka en joint?

När det gäller starkare narkotika så skulle man möjligen kunna invända att missbruk kan leda till att andra drabbas, t ex av våld. Men det argumentet kan man förstås även använda som en invändning mot bruk av alkohol.
Så en möjlig slutsats är kanske att välja enkelhetens princip, dvs att tillåta knark (och prostitution)

#50  Sv: Istället för sexköpslagen? erka
2006-08-16 14:15:47

Som jag har förstått så beror den mesta kriminaliteten runt knark på att det är så dyrt. Och knark är väl dyrt på grund av det är olagligt, det kan inte odlas i ordentlig skala och det måste smugglas överall. Så om det blev lagligt så skulle den mesta brottsligheten runt det försvinna. Perfekt!! Och dom värsta rötäggen kommer väl att knarka ihjäl sig ganska snabbt men det borde inte hindra dom som kan sköta sitt knarkande, precis som med alkohol. Det är ju inte förbjudet bara för att en del loosers inte kan hålla igen utan dricker ihjäl sig.

#51  #35 Golem21 Sveggo
2006-08-16 14:24:53

Varför är det principiellt fel med sexköp?
Om Esmeralda mår bra med sitt jobb och tjänar en massa, massa pengar och hennes kunder är nöjda med hennes tjänster. Vad för principiellt fel har kunderna begått? Förlorat en massa pengar? Eller menar du att de har gjort något moraliskt fel och i så fall på vilket sätt?


För mig är den springande punkten pengar. Jag tror vi alla har en gräns för vad vi anser kan köpas. Jag lägger sex på samma nivå som kärlek och vänskap; något som kräver ömsesidig respekt och samspel för att existera.
En kan argumentera för att prostitution bara är en affärsrelation som bara råka innefatta sexuella uttryck, men för mig ligger den för nära den personliga sexualiteten för att bara kunna vara det. Sexualiteten är en viktig del av vår personlighet, och något som inte kan stängas av eller stoppas på undantag.

Sex utan respekt för den andres personliga sexualitetet är i bästa fall onani, i värsta fall ett övergrepp. Onani är visserligen en angenäm syssla, men inget en ska påtvinga andra att vara en del av.

Så jag tycker sexköpare gör fel som påtvingar andra sin sexualitet, med pengar som påtryckningsmedel.
Även om sexköparen kan ge avkall på vissa saker, som ex kondomanvändning, inga kyssar, mm, är det dennes sexualitet som ska manifesteras. Den prostituerades sexualitet är av sekundärt eller inget intresse.

Prosituerade är inte heller utan ansvar. Vi vet att det finns människor som inte har kontroll över sin sexualitet, de som brukar kallas sexmissbrukare. Det är nog ganska okontroversiellt att anta att dessa är överrepresenterade bland sexköparna.
Sexmissbrukare skulle må bättre av att inte köpa sex, och komma ifrån hela den cirkusen.
Så, har de prostituerade något ansvar för att få bort dessa? Ska de cyniskt utnyttja en ångestfylld människa, kan de bara blunda för symptomen, eller ska de hjälpa en behövande och gå miste om en säker inkomst?

Varför måste enligt din mening alla hennes kunder ha problem som du måste psykologisera över?


Njae, jag vet inte om alla hennes kunder har problem, eller om de har ett gemensamt problem. Den minsta gemensamma nämnaren jag kan hitta är att de sätter sin egen sexuella njutning i första rummet.
Vad jag dock tycker är märkligt är att vi allt som oftast psykologiserar de prostituerades anledningar och inställningar till leda, men medvetet eller omedvetet undviker att psykologisera den andra, aktiva parten i ett sexköp.
Varför är de prostituterades psyken och drivkrafter lika tillgängliga som dennes kropp?
Varför är sexköparnas inre en no-go-zon i prostitutionsdebatter?
(Frågan är inte retorisk, jag har inget bra svar, alla teorier är välkomna...)

#52  Sv: Istället för sexköpslagen? Golem21
2006-08-16 14:26:21

Jag har länge funderat på om just narkotikabruk bör vara förbjudet p g a att det inte har någon historisk anknytning till vår kultur. Tanken är att vi inte skulle klara att leva med en legalisering. I motsats till oss tänker jag att marihuana fungerar i jamaicanernas sätt att leva eftersom det där finns en socialt accepterad tradition att röka Ganja.
Men jag kan samtidigt känna att det blir svårt att i längden hålla fast vid en sådan kulturrelativistisk uppfattning. Med det sättet att se på världen kan man också argumentera för att hedersbrott kan vara ok med hänvisning till kulturella traditioner.

#53  Sv: Istället för sexköpslagen? suresh
2006-08-16 14:31:29

Det finns en undersökning beställd av Brittiska regeringen som visar att av 19 illegala narkotika är det bara 4 som är farligare än alkohol. Listan såg ut så här - farligast först

1. Heroin
2. Kokain
3. Barbiturater (sömnmedel)'
4. Metadon
5. Alkohol

I botten av listan fanns bl a LSD, GHB, ectasy, poppers och Kat. Tobak och cannabis i mitten av den.

Rappporten har tystats ner därför att den stämde så dåligt med regeringens ANT-politik. I sverige har den knappt omnämnts, än mindre diskuterats.

#54  Sv: Istället för sexköpslagen? suresh
2006-08-16 14:42:49

Nu har jag ett konkret förslag. Avskaffa sexköpslagen och stärk kommunernas rätt att skriva kommunala ordningstadgor. Varför skall kommunerna bara få bestämma över antal minuter tomgångskörning, sophämtningsavgifter och dagiskostnader. Låt dem fatta beslut om allt som rör det offentliga rummet i kommunen.

På så sätt blir pissning i trappuppgångar inte en regeringsfråga. gatuprostitution kan stoppas med hänvisning till lokala trafik- och ordnngsstadgor.Sen aktiverar vi hyresnämnderna. Hyresvärdar får rätt att vräka hyresgäster som sysslar med olämplig näringsverksamhet i den egna lägenheten. Samma rätt till bostadsrättsföreningar.

Privata horhus i egna villor jkan man givetvis inte göra något åt, så länge som inte nattrafiken och ljuden stör grannarna. MEn du kan ålägga dem momsredovisningsskyldighet och skatterevisioner. Arbetsköparavgifter, FORA-försäkring och källskatt skall betalas in, annars åker hallicken in på Kumla för ekobrott. Precis som man knäckte Capone. Spritsmuggling, mord och utpressningsverksameht gick igenom, men inte oredovisade inkomster till skattemyndigheten.

Och så kan en del avfolkningshotrade kommuner i inre Norrland på ett nytt uppsving i näringslivet genom att utropa sig som sexuella frikommuner. Stockholmstorskarna kan chartra knullbussar till Sorsele, tornedalsgubbarna kan få sig billigare rea-skjut under lågsäsong och vi älskare av lyteskomik får se Lars Törnman oftare i TV-rutan tjötandes med feminister från tankesmedjan Agora (som däremd också räddas från arbetslöshet) om varför prostitutionen är så viktig för övre Norrland.

Alla blir nöjda och glada

#55  Sveggo Golem21
2006-08-16 14:53:32

Sveggo skriver:
"För mig är den springande punkten pengar. Jag tror vi alla har en gräns för vad vi anser kan köpas. Jag lägger sex på samma nivå som kärlek och vänskap; något som kräver ömsesidig respekt och samspel för att existera."

Nu tycker jag att du spelar ett problematisk spel. Ponera att Esmeralda tjänar 2000 kr för en timmes sex med en kund. För det första väljer hon en kund som hon känner att hon kan lita på. Innan de verkställer affären gör hon klart för kunden vilka krav hon har. Och hon lyssnar på vad kunden har för önskemål. Sedan genomför de akten i en anda som "kräver ömsesidig respekt och samspel". En timme senare sitter Esmeralda med 2000 spänn i fickan och med ett leende på läpparna. Och kunden - som den här gången fick smisk i stjärten och tvingades att slicka Esmeraldas blanka skinnstövlar - tackar för sig och vandrar hem fullt tillfredsställd.

Det som förenar dig och mig, men skiljer oss från en stor del av jordens befolkning är att vi kan separera sex och kärlek. Om vi vrider tiden tillbaka så hade vi så sent som för 50 år blivit betraktade som avvikare. Men idag tänker vi: vill folk knulla utan att älska så låt dem för guds skull göra det. Därför har jag svårt att förstå varför vi inte kan förstå varför en del även kan se sex som ett sätt att tjäna eller slösa pengar.

Vänskap och kärlek kan man inte köpa för pengar. Det håller jag med dig om. Men sexköparen och sexsäljaren behöver inte ha någon sådan relation. Esmeralda kanske älskar en man eller en kvinna. Och hon har säkert nära vänner. Det som skiljer henne från dig och mig är att hon säljer sexuella tjänster. Hon säljer inte sin själ eller sin integritet.

Sveggo skriver:
”Så jag tycker sexköpare gör fel som påtvingar andra sin sexualitet, med pengar som påtryckningsmedel.”

Om man använder pengar som påtryckningsmedel är det tvång. Men du har missat en viktig poäng och det är att många kvinnor frivilligt säljer sexuella tjänster. De ser inte pengar som påtryckningsmedel utan som en möjlighet!
Sveggo skriver
” Även om sexköparen kan ge avkall på vissa saker, som ex kondomanvändning, inga kyssar, mm, är det dennes sexualitet som ska manifesteras. Den prostituerades sexualitet är av sekundärt eller inget intresse.”

Helt korrekt. Men varför skulle det vara principiellt fel? Det är väl inte sexköparens uppgift att köpa sexsäljarens lust???
Den prostituerade vill bestämma när hon eller hans sexualitet ska stå i centrum. Ditt resonemang har en förtäckt moralisk underton. Om sexsäljaren inte njuter eller lider finns väl inget problem?

#56  #44 Golem21 elinlite
2006-08-16 15:20:54

Det är heller inte förbjudet att arbeta gratis, likväl har vi strikta regler för vad en arbetsgivare får kräva av arbetstagare.

#57  #56 elinlite Golem21
2006-08-16 15:30:29

Vad menar du ????

#58  suresh #54 MarianneK
2006-08-16 15:31:34

Eftersom jag inte är säker på om du skämtar eller menar allvar tänker jag svara på allvar.

Din "lösning" skulle drabba de prostituerade, medan sexköparna skulle bli klart stärkta i sin position. Kräva att slippa betala för att avstå från att anmäla verksamheten till hyresvärden, kanske? Eller slippa använda kondom för att avstå från att anmäla att kvinnan bröt mot ordningsstadgan genom att låta sig plockas upp på gatan.

Vilken prostituerad skulle våga anmäla en våldsam kund om det innebar risk för vräkning?

Ditt förslag stärker den starka parten* och försvagar den svaga. Ur sexköparens perspektiv är det ett bra förslag, liksom ur det samhälle som föraktar den prostituerade och vill att hon ska finnas men inte synas.

Om problemet med prostitution var att "anständiga hegerliga människor" tvingades se "eländet" vore ditt förslag bra. Men så är det ju inte.

Men jag gissar att du inte menade allvar.

*med detta menar jag den part som i allmänhet har en starkare position och jag är medveten om att undantag finns

#59  suresh #45 MarianneK
2006-08-16 15:38:44

Vad menar du?

Är det fel att strippklubbsbesökare inte får begå sexuella övergrepp och eller tafsa, trots att tjejerna får vara hur sexiga de vill?

Hur är vakterna som hindrar dem från att begå dessa övergrepp hallickar? Förolämpar du inte dessa säkerhetsvakter ganska grovt nu?

Om du menar att sexköpslagen fungerar som ett sätt att möjliggöra för kvinnor att vara hur sexiga och "lockande" som helst utan att någon därmed får ta sig rätten att tafsa på dem, så förstår jag inte hur du kan vara _emot_ sexköpslagen?

(nu tror inte jag det, och jag tror inte heller att du tror det, men vad du annars menar med ditt inlägg fattar jag inte)

#60  Sv: Istället för sexköpslagen? Pojken
2006-08-16 15:46:54

[Citatvisning har stängts av då det här inlägget innehåller formateringsfel.]


[/citat] "För mig är den springande punkten pengar. Jag tror vi alla har en gräns för vad vi anser kan köpas. Jag lägger sex på samma nivå som kärlek och vänskap; något som kräver ömsesidig respekt och samspel för att existera.
En kan argumentera för att prostitution bara är en affärsrelation som bara råka innefatta sexuella uttryck, men för mig ligger den för nära den personliga sexualiteten för att bara kunna vara det. Sexualiteten är en viktig del av vår personlighet, och något som inte kan stängas av eller stoppas på undantag." [/citat]

Men liksom bara för du inte kan skilja på sex och kärlek så betyder det inte att alla andra inte kan göra det heller. Liksom vi är olika, var kan du inte respektera det? Varför måste du tvinga alla att leva som du?

Sen tycker jag det är en lustig logik, hur kan man tycka att det är den som köper vänskap som är rötägget? Personligen tycker jag det utan tvekan är den som säljer vänskap om nu någon. Liksom det påminner ju om en form av mobbning i skolorna, där den mobbade måste ge pengar till mobbarna för klara av dagen och få deras "vänskap", men enligt din logik så blir det mobbaren som är den skyldige.

Nää liksom jag tycker i första hand det är den som måste köpa så fundamentala saker som sex och vänskap som är offret, sen kan kan situatioen vara den motsatta beroende på yttre faktorer, men annars så tycker jag det är "säljaren" om nu någon, för den uttnytjar den personen mänskliga behov och brist på närhet för tjäna pengar.

#61  Sveggo Pojken
2006-08-16 15:49:30

Inlägget ovanför detta inlägg var till Sveggo.

#62  Sv: Istället för sexköpslagen? Pojken
2006-08-16 16:00:09

"men enligt din logik så blir det mobbaren som är den skyldige."

Hehe ska givetvis stå, "den mobbade".

#63  Pojken MarianneK
2006-08-16 16:10:14

"Nää liksom jag tycker i första hand det är den som måste köpa så fundamentala saker som sex och vänskap som är offret, sen kan kan situatioen vara den motsatta beroende på yttre faktorer, men annars så tycker jag det är "säljaren" om nu någon, för den uttnytjar den personen mänskliga behov och brist på närhet för tjäna pengar."

Nu är du som så många andra här inne på sexköparen som den stackars enstöringen som inte kan få närhet på annat sätt. Men så är det ju inte. Den typiske sexköparen är, som tidigare påpekats ett flöertal gånger, ofta gift eller sambo och har vänner.

I skolgårdsperspektivet skulle det då handla om en rikt barn med vänner omkring sig som betalar ett fattigt barn som hellre vill vara med sina andra vänner att hänga med dem. Motivet skulle då kunna vara att det ger det rika barnet möjlighet att ensidigt bestämma hur vänskapsrelationen ska se ut, även om det måste hålla sig inom gränsen för vad det fattiga barnet är berett att acceptera (det fattiga barnet kanske går med på att titta på fotboll men vägrar spela, exempelvis).

Det rika barnets beteende blir förstås värre ju mer beroende av pengarna det fattiga barnet är, eftersom det senare då har svårare att sätta gränser. På samma sätt blir det mindre klandervärt ju större valfrihet det fattiga barnet har. Det går att tänka sig att det inte alls är fattigt, utan bara sugen på väldigt dyrt godis, eller förtjust i nya tv-spel.

#64  Sv: Istället för sexköpslagen? MarianneK
2006-08-16 16:12:53

"hellre vill vara med sina andra vänner att hänga med dem"

"dem" syftar naturligtvis på det rika barnet och hens vänner.

#65  MarianneK suresh
2006-08-16 16:13:34

Sexköpslagen ger personer i behov av snabba pengar, främst tjejer möjlighet att med skydd av statens våldsapparat experimentera med sin horaktighet - och vid tillfälle dra fördel av den. Den gör det lagligt att utsätta sexköpare, främst då män för sexuella provokationer som de inte får besvara - utan risk för att bli bestraffade.

Dert är en inkonsekvent och enfaldig lag som dock har det goda med sig att den hjälper många klart tänkande människor att inse att politiken, staten och lagen är ett enda stort skämt i händerna på hårdbabblande hycklare.

Ungefär...

Detta välkomnar jag dock, då vi behöver mer anarki i vardagen.

#66  Sv: Istället för sexköpslagen? suresh
2006-08-16 16:26:39

Folk brukar jämföra prostitution med knarkförsäljning och mena att sexköpslagen motsvarar en situation där det är tillåtet att
langa knark, men inte tillåtet att köpa. Jämförelsen haltar dock då den överförda argumentationen att knarklangaren är ett "offer" är svår att tillämpa.

Jag tycker dock att det finns en bättre jämförelse och det är brotten bestickning- tagande av muta.

Man kan argumentera för att bestickaren är ett offer. Han kan befinna sig i ekonomiskt elelr juridiskt trångmål och vända sig till den korrupte tjänstemannen som en sista möjlighet. Tjänstemannen har dock sin trygga tjänst och därför skulle tagande av muta kunna vara lagligt, medan bestickning är lagligt. om det inte finns några korrupta tjänstemän finns det heller ingen bestickning.

Snart inser man dock att argumentationen är orimlig till det komiskas gräns. Att påstå att ett legaliserande av viftandet med svarta tusenlappar under polisens eller tulltjänstemännens näsor skulle vara ett sätt att bekämpa mutbrott i samhället är så befängt att det inte ens behöver diskuteras.

Sexköpslagen däremot måste vi hålla på och tjata om...

#67  Errata suresh
2006-08-16 16:28:34

...tagande av muta kunna vara Olagligt...

skall det givetvis stå

#68  Sv: Istället för sexköpslagen? Sveggo
2006-08-18 17:39:25

Ponera att Esmeralda tjänar 2000 kr för en timmes sex med en kund. För det första väljer hon en kund som hon känner att hon kan lita på. Innan de verkställer affären gör hon klart för kunden vilka krav hon har. Och hon lyssnar på vad kunden har för önskemål. Sedan genomför de akten i en anda som "kräver ömsesidig respekt och samspel". En timme senare sitter Esmeralda med 2000 spänn i fickan och med ett leende på läpparna. Och kunden - som den här gången fick smisk i stjärten och tvingades att slicka Esmeraldas blanka skinnstövlar - tackar för sig och vandrar hem fullt tillfredsställd.


För mig är pengarna fortfarande den springande punkten. Varför går inte sexköparen till en pisk-och-smisk-klubb och träffar likasinnade? Varför gör inte den prostituerade det här gratis?
Visst kan det finnas ömsesidig respekt i uppgörelsen och genomförandet, men jag ser ingen respekt från något håll i själva fenomenet. Den prostituerade säger "Jag skulle inte göra det här om inte du haft pengar" och sexköparen säger "jag har pengar, du ska göra som JAG vill."
Sexköparen onanerar och tvingar någon annan att ta del av det med pengar som påtryckningsmedel.


Det som förenar dig och mig, men skiljer oss från en stor del av jordens befolkning är att vi kan separera sex och kärlek. Om vi vrider tiden tillbaka så hade vi så sent som för 50 år blivit betraktade som avvikare. Men idag tänker vi: vill folk knulla utan att älska så låt dem för guds skull göra det. Därför har jag svårt att förstå varför vi inte kan förstå varför en del även kan se sex som ett sätt att tjäna eller slösa pengar.


Jag har absolut inga problem att skilja sex från kärlek, och tycker det skulle vara positivt om vi blev mer "lösaktiga". Inte heller anser jag att sex måste vara en tantrisk rosa resa till okända dimensioner.
Vad jag däremot tror är att det är omöjligt att skilja sexualiteten från människan. I den speglar vi oss själva och andra. Och jag tror att de som sysslar med prostitution tar med sig disrespekten som jag beskriver ovan i sin syn på andra människor. Att folk, eller kvinnor i allmänhet, gör vad som helst för pengar. Många prostituerade ser på sexköpare, eller kanske män i allmänhet, med stort förakt; de är korkade könsvarelser som gör vad som helst för att tömma pungen. S.C.U.M.-manifestet är väl ett utmärkt exempel på det.

Vänskap och kärlek kan man inte köpa för pengar.


Och varför inte det? Jag har mina funderingar kring detta, men det skulle vara intressant att se dina...

Men sexköparen och sexsäljaren behöver inte ha någon sådan relation. Esmeralda kanske älskar en man eller en kvinna. Och hon har säkert nära vänner. Det som skiljer henne från dig och mig är att hon säljer sexuella tjänster. Hon säljer inte sin själ eller sin integritet.


Nej, bara för att en säljer sex betyder inte det att en inte kan älska eller upprätthålla en vänskap. Jag tror också att många prostituerade har en stark integritet.
Jag säger inte att kärlek, vänskap och sex måste hålla ihop (även om det blir ultimalt när det gör det), bara att jag klassar de tre som likvärdiga, och något slags snäpp över andra interaktioner med våra medmänniskor.

Om man använder pengar som påtryckningsmedel är det tvång. Men du har missat en viktig poäng och det är att många kvinnor frivilligt säljer sexuella tjänster. De ser inte pengar som påtryckningsmedel utan som en möjlighet!


De kan se det som vad de vill, det ändrar inte faktumet att det är pengar som är påtryckningsmedlet. Att ge bort en avsugning är inte prostitution, att få pengar för den är det. Pengarna är medlet som får vågskålen att tippa över.


Helt korrekt. Men varför skulle det vara principiellt fel? Det är väl inte sexköparens uppgift att köpa sexsäljarens lust???
Den prostituerade vill bestämma när hon eller hans sexualitet ska stå i centrum.


För mig handlar det nog om att den prostituerade inte kan välja bort andras sexualitet, och att detta leder till en ändrad bild av dennes sexualitet, i både sina egna och sexköparens ögon.

Om sexsäljaren inte njuter eller lider finns väl inget problem?


Inget akut problem, men jag tror det finns saker som lurar i vassen...
citattexten här


Jag inser att många av mina resonemang och argument är väldigt mycket mer patos än logos, och det är ganska svårt att föra en diskussion på det sättet. Men jag har till leda gått igenom alla logiska argument för prostitution, och ändå känt att något inte stämmer, både för min egen personliga del och mer allmänmänskligt.
Men jag har svårt för att ta diskussionen på ett logiskt plan med teoretiska exempel och perfekta imaginära scenarion, för mig går det inte att förenkla prostitution till den nivån.

Förresten undviker du fortfarande delen om sexköparen. Ska jag gå in på skitdetaljer så väljer du att personifiera den prostituerade med namnet Esmeralda, medan sexköparen bara är en anonym "kund"...

Och till dig och alla andra kan jag upprepa frågorna:

Varför är de prostituterades psyken och drivkrafter lika tillgängliga som dennes kropp?
Varför är sexköparnas inre en no-go-zon i prostitutionsdebatter?

och lägga till ett par nya:

Är sexköparen ointressant i prostitutionsdebatten?
Och i så fall, varför?

#69  Sv: Istället för sexköpslagen? Sveggo
2006-08-18 17:40:11

Asch, missade... Ovanstående är till Golem21 #55...

#70  #60 Pojken Sveggo
2006-08-18 17:48:31

Men liksom bara för du inte kan skilja på sex och kärlek så betyder det inte att alla andra inte kan göra det heller. Liksom vi är olika, var kan du inte respektera det? Varför måste du tvinga alla att leva som du?


Jag kan visst skilja på kärlek och sex, och menar absolut inte att de två måste hänga ihop.
Och naturligtvis respekterar jag att vi är olika.
Och jag vill absolut inte tvinga andra att leva som jag...
Jag har gett min egen, personliga syn på prostitution, och varit noga med att skriva "enligt mig...", ""jag tycker..." osv.
Håller nån med och vill integrera sina åsikter med mina är det fine and dandy, men jag vill absolut inte tvinga på någon annan mina värderingar.

#71  Nytt försök... Sveggo
2006-08-18 17:55:04

Inlägg #68 blev uppfuckat... Förstår ni inget, så läs detta istället:

Ponera att Esmeralda tjänar 2000 kr för en timmes sex med en kund.
För det första väljer hon en kund som hon känner att hon kan lita på. Innan de verkställer affären gör hon klart för kunden vilka krav hon har. Och hon lyssnar på vad kunden har för önskemål. Sedan genomför de akten i en anda som "kräver ömsesidig respekt och samspel". En timme senare sitter Esmeralda med 2000 spänn i fickan och med ett leende på läpparna. Och kunden - som den här gången fick smisk i stjärten och tvingades att slicka Esmeraldas blanka skinnstövlar - tackar för sig och vandrar hem fullt tillfredsställd.


För mig är pengarna fortfarande den springande punkten. Varför går inte sexköparen till en pisk-och-smisk-klubb och träffar likasinnade? Varför gör inte den prostituerade det här gratis?
Visst kan det finnas ömsesidig respekt i uppgörelsen och genomförandet, men jag ser ingen respekt från något håll i själva fenomenet. Den prostituerade säger "Jag skulle inte göra det här om inte du haft pengar" och sexköparen säger "jag har pengar, du ska göra som JAG vill."
Sexköparen onanerar och tvingar någon annan att ta del av det med pengar som påtryckningsmedel.

Det som förenar dig och mig, men skiljer oss från en stor del av jordens befolkning är att vi kan separera sex och kärlek. Om vi vrider tiden tillbaka så hade vi så sent som för 50 år blivit betraktade som avvikare. Men idag tänker vi: vill folk knulla utan att älska så låt dem för guds skull göra det. Därför har jag svårt att förstå varför vi inte kan förstå varför en del även kan se sex som ett sätt att tjäna eller slösa pengar.


Jag har absolut inga problem att skilja sex från kärlek, och tycker det skulle vara positivt om vi blev mer "lösaktiga". Inte heller anser jag att sex måste vara en tantrisk rosa resa till okända dimensioner.
Vad jag däremot tror är att det är omöjligt att skilja sexualiteten från
människan. I den speglar vi oss själva och andra. Och jag tror att de som sysslar med prostitution tar med sig disrespekten som jag beskriver ovan i sin syn på andra människor. Att folk, eller kvinnor i allmänhet, gör vad som helst för pengar. Många prostituerade ser på sexköpare, eller kanske män i allmänhet, med stort förakt; de är korkade könsvarelser som gör vad som helst för att tömma pungen. S.C.U.M.-manifestet är väl ett utmärkt exempel på det.

Vänskap och kärlek kan man inte köpa för pengar.


Och varför inte det? Jag har mina funderingar kring detta, men det skulle vara intressant att se dina...

Men sexköparen och sexsäljaren behöver inte ha någon sådan relation. Esmeralda kanske älskar en man eller en kvinna. Och hon har säkert nära vänner. Det som skiljer henne från dig och mig är att hon säljer sexuella tjänster. Hon säljer inte sin själ eller sin integritet.


Nej, bara för att en säljer sex betyder inte det att en inte kan älska eller upprätthålla en vänskap. Jag tror också att många prostituerade har en stark integritet.
Jag säger inte att kärlek, vänskap och sex måste hålla ihop (även om det blir ultimalt när det gör det), bara att jag klassar de tre som likvärdiga, och något slags snäpp över andra interaktioner med våra medmänniskor.

Om man använder pengar som påtryckningsmedel är det tvång. Men du har missat en viktig poäng och det är att många kvinnor frivilligt säljer sexuella tjänster. De ser inte pengar som påtryckningsmedel utan som en möjlighet!


De kan se det som vad de vill, det ändrar inte faktumet att det är pengar som är påtryckningsmedlet. Att ge bort en avsugning är inte prostitution, att få pengar för den är det. Pengarna är medlet som får vågskålen att tippa över.

Det är väl inte sexköparens uppgift att köpa sexsäljarens lust???
Den prostituerade vill bestämma när hon eller hans sexualitet ska stå i centrum.


För mig handlar det nog om att den prostituerade inte kan välja bort andras sexualitet, och att detta leder till en ändrad bild av dennes sexualitet, i både sina egna och sexköparens ögon.

Om sexsäljaren inte njuter eller lider finns väl inget problem?


Inget akut problem, men jag tror det finns saker som lurar i vassen...

Jag inser att många av mina resonemang och argument är väldigt mycket mer patos än logos, och det är ganska svårt att föra en diskussion på det sättet.
Men jag har till leda gått igenom alla logiska argument för prostitution, och ändå känt att något inte stämmer, både för min egen personliga del och mer allmänmänskligt.
Men jag har svårt för att ta diskussionen på ett logiskt plan med teoretiska exempel och perfekta imaginära scenarion, för mig går det inte att förenkla prostitution till den nivån.

Förresten undviker du fortfarande delen om sexköparen. Ska jag gå in på skitdetaljer så väljer du att personifiera den prostituerade med namnet Esmeralda, medan sexköparen bara är en anonym "kund"...

Och till dig och alla andra kan jag upprepa frågorna:

Varför är de prostituterades psyken och drivkrafter lika tillgängliga som dennes kropp?
Varför är sexköparnas inre en no-go-zon i prostitutionsdebatter?

och lägga till ett par nya:

Är sexköparen ointressant i prostitutionsdebatten?
Och i så fall, varför?

#72  Svegoo #71 Mattias
2006-08-18 18:57:03

Första stycket, varför går sexköparen inte till en pisk-och-smisk-klubb osv. Vad spelar det för roll? Man kan ställa samma fråga om vad som helst som folk tar för givet att man kan köpa för pengar. Varför klipper inte folk sig själva, varför laga de inte sin egen mat? Finns det någon respekt i fenomenet att gå till frisören och bli klippt?

Du skriver att du inte vill tvinga andra att leva som du. Menar du då att du med dina argument inte har för avsikt att försvara sexköpslagen? Du ser problem men är inte för några former av förbud?

Din fråga om prostituerades psyken och drivkrafter förstår jag inte alls. Hävdar någon att dessa är lika tillgängliga som deras kroppar?

Att fokus ofta hamnar på den prostituerade är nog inte så konstigt. Förbudsförespråkare argumenterar utifrån att de vill skydda den prostituerade (för det mesta) och legaliseringförespråkarna vill ge alla rätten att själva bestämma om de vill prostituera sig (för det mesta). Kort sagt har debatten handlat om den prostituerades intressen. Men kanske skulle det vara intressant att diskutera torskarnas intressen eller skyldigheter. Kör på bara.

#73  Sveggo Golem21
2006-08-19 10:42:35

Det är intressant att debattera med dig och jag lovar att besvara dina frågor så snart som möjligt. Ska också skriva något om sexköparen, eftersom du efterlyser det.
Men redan nu vill jag säga att du tycks känna en del tvivel kring dina egna argument och ståndpunkter. Du använder argument av närmast moralisk eller känslomässig karaktär. Det är inte i sig fel att göra det men det har sina risker...

Nej, nu måste jag sätt igång med mina renoveringsprojekt :-)

#74  Sv: Istället för sexköpslagen? Fairytales
2006-08-20 12:52:05

Hej!

Ärligt orkade jag inte läsa igenom heeeela tråden. :) Jag har ju skrivit här lite tidigare i egenskap av att jag arbetar som prostituerad.

Jag bloggar även numera på AB, ni får gärna göra ett besök.

http://blogg.aftonbladet.se/1081

Jag skriver om prostítution...men även eh..ja om vardagliga saker såsom mitt kärleksliv eller andra händelser.

Sexköplagen ska inte ersättas med ytterligare en massa tvångsåtgärder som testningar eller lagliga bordeller. Däremot en kompentent sjukvård, prostitutionscentra och samarbete med polis angående trafficking. Ett utgivningsbevis för registrering av farliga och oseriösa kunder i databas vore också underlättande så vi slapp bryta mot PUL.

Mvh Patricia

#75  Sv: Istället för sexköpslagen? ultraliberal
2006-08-20 20:42:22

Chrome: Varför inte en istället-för-raslagar-tråd? Det behövs inget speciellt alternativ för att avfärda våldsamt förmynderi samt brott utan offer. Frihet och rättigheter är det uppenbara alternativet.

Linus, ditt "Greater Good" är inget vidare. Du har inte räknat med nyttan för torskarna, samt skadan vår dyra byråkrati och svaga tillväxt indirekt orsakar i fattigare länder. Avskeda en genusvetare - rädda tio afrikaner!

#76  suresh #65 MarianneK
2006-08-22 17:10:58

suresh sa:
"Sexköpslagen ger personer i behov av snabba pengar, främst tjejer möjlighet att med skydd av statens våldsapparat experimentera med sin horaktighet - och vid tillfälle dra fördel av den. Den gör det lagligt att utsätta sexköpare, främst då män för sexuella provokationer som de inte får besvara - utan risk för att bli bestraffade."


Har inte folk möjlighet att tjäna pengar genom prostitution utan sexköpslagen (gissar att det är det du menar med "experimentera med sin horaktighet")?

Innan sexköpslagen var det också lagligt att "utsätta män för sexuella provokationer". Män fick och får besvara dessa, men inte genom att använda våld eller köpa sig rätten att använda någons kropp sexuellt.

Vad är du ute efter? Förbud för tjejer att vara sexiga?

Är det så att du är mer ute efter att gnälla på staten i allmänhet än att diskutera feminism?

#77  MarianneK Gullegubben
2006-08-22 17:42:34

Om vi hade en lag mot sexförsäljning men inte mot sexköp, skulle människor kunna experimentera med sin torskaktighet, med prostituerades frihet som insats.

Lagen mot sexförsäljning ger personer i behov av betalda sexuella tjänster, främst män möjlighet att med skydd av statens våldsapparat experimentera med sin torskaktighet - och vid tillfälle dra fördel av den (sexköparen kan straffritt köpa sex och sedan anmäla sexsäljaren). Den gör det lagligt att utsätta sexsäljare, främst då kvinnor för pekuniära provokationer som de inte får besvara - utan risk för att bli bestraffade. Sexköparen skulle kunna kräva sex utan betalning, med hot om att annars anmäla sexsäljaren för sexbrott. Torsken kan säga "Jag har inte gjort något brottsligt, jag har bara köpt sex, hon däremot har SÅLT sex, in i finkan med henne". Enda sättet att undgå kravet är att sexsäljaren avstår från betalning.

Min slutsats blir att ett förbud mot sexförsäljning är ett mer effektivt sätt att bekämpa handel med sexuella tjänster än ett förbud mot sexköp, om det nu är något som man vill göra.

#78  Gullegubben MarianneK
2006-08-22 21:39:39

Hela poängen är ju att den starka parten med störst valfrihet (ja, som jag sagt förr är jag medveten om att undantag finns) straffas, medan den svaga parten som inte gjort något annat än valt, eller blivit mer eller mindre tvingad till, att sälja sin egen kropp, inte straffas.

"Om vi hade en lag mot sexförsäljning men inte mot sexköp, skulle människor kunna experimentera med sin torskaktighet, med prostituerades frihet som insats."


Ja, vilket vore fruktansvärt fel. Tycker inte du det?

#79  MarianneK Gullegubben
2006-08-23 10:18:54

Både horan och torsken har något som den andre vill ha. Horan får fresta torsken med det hon har, men torsken får inte fresta horan med det han har. Horan är inte intresserad av män som vill ha sexuella tjänster men inte vill erbjuda pengar, torsken är inte intresserad av horor som bara vill ha pengar men inte vill utföra sexuella tjänster. Både väljer och väljer bort.

Jag tycker inte att ett förbud mot sexförsäljning är mer fel än ett förbud mot sexköp, så mitt svar är ett båda är fruktansvärt fel. Tycker inte du det?

#80  Gullegubben Golem21
2006-08-23 13:19:50

Varför måste både sexköp och sexförsäljning vara fel? På vilka grunder anser du det? Moraliska?

Jag anser att detta fenomen inte bör diskuteras i termer av rätt och fel. Vill en kvinna eller man sälja en sexuell tjänst så inkränktar vi på dennes frihet och rätt att bestämma över sin kropp om vi säger att det är fel.

#81  Golem21 Gullegubben
2006-08-23 13:24:51

Du läser slarvigt. Jag anser att båda FÖRBUDEN är fel.

#82  Gullegubben Golem21
2006-08-23 14:26:25

Jag ber om ursäkt, men när du skriver "båda" så kan man faktiskt tro att du syftar på sexförsäljning och sexköp. Nåväl, då släpper vi det :-)

#83  Gullegubben Golem21
2006-08-23 14:27:27

Man kan också förklara det med att Golem har sovit dåligt i natt och tappat koncentrationen och läsförmågan ;-)

#84  Gullegubben MarianneK
2006-08-24 17:05:25

Nej, _som jag förklarat ovan_ tycker jag inte att det går att sätta likhetstecken mellan förbud mot sexköp och förbud mot sexförsäljning.

Om jag har förstått dig rätt ser du ingen skillnad mellan att kriminalisera den starka parten och att kriminalisera den svaga parten. Jag ser en skillnad.

Sexköparen får fresta med sina pengar hur mycket som helst. Däremot får han inte köpa sex.

#85  MarianneK Gullegubben
2006-08-24 17:21:46

Jag ser inte två parter med olika styrka.

Horan är starkare än sexslaven men svagare än en kvinna som kan tjäna lika mycket pengar utan att hora.

Torsken är starkare än den som vill ha sex men inte har några pengar men svagare än den som kan få sex på samma premisser utan att betala.

Ta bort prostitutionen och horan kan fortfarande inte tjäna lika mycket pengar utan att prostituera sig och torsken har fortfarande sina pengar. Prostitutionen gör inte horan svag och torsken stark, däremot ger den båda möjlighet till ett utbyte de båda vill göra: sexuella tjänster mot pengar.

#86  MarianneK Gullegubben
2006-08-24 17:29:24

"Sexköparen får fresta med sina pengar hur mycket som helst. Däremot får han inte köpa sex."

Nej, redan att erbjuda pengar för sex är ett brott, även om motparten inte är intresserad.

Att erbjuda sex för pengar är inget brott, men däremot är det svårt att sälja något som det är brottsligt att köpa. De enda som har nytta av sexköpslagen är de som vill låtsas sälja sex eller som vi provocera andra att begå brott.

En polis får inte sälja knark och sedan sätta fast den som köper knarket, däremot skulle en polis kunna erbjuda sex för pengar och sätta fast den som säger ja till erbjudandet.

#87  Sv: Istället för sexköpslagen? Grendel
2006-08-24 17:34:18

Om jag har förstått dig rätt ser du ingen skillnad mellan att kriminalisera den starka parten och att kriminalisera den svaga parten. Jag ser en skillnad.


Det finns ingen "den starka parten" och "den svaga parten" inbyggt i prostitution. Det är ett moralistiskt grundantagande som enbart befäster synen på frivilliga prostituerade som offer och mindre värda i samhället. Jag tror alltså det är fel tänkt att förbjuda frivillig prostitution -- eller för den delen sexköp. Trafficking, slaveri och tvång är någonting helt annat. Om man legaliserar prostitution (och sexköp) får man också större möjligheter att kontrollera fenomenet. Det är ju inte som om fenomenet upphör att existera eller ens marginaliseras för att man förbjuder det. Läs för övrigt gärna Petra Östergrens utmärkta avhandling om vad sexköpslagen fått för konsekvenser för Sveriges prostituerade.


Sexköparen får fresta med sina pengar hur mycket som helst. Däremot får han inte köpa sex.


Jag förmodar att du menar "han eller hon"?

#88  Sv: Istället för sexköpslagen? Gullegubben
2006-08-24 17:44:05

"Har någon påbörjat utförandet av visst brott utan att detta kommit till fullbordan, skall han i de fall särskilt stadgande givits därom dömas för försök till brottet, såframt fara förelegat att handlingen skulle leda till brottets fullbordan eller sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten."

#89  Gullegubben MarianneK
2006-08-24 17:48:03

"Ta bort prostitutionen och horan kan fortfarande inte tjäna lika mycket pengar utan att prostituera sig och torsken har fortfarande sina pengar. Prostitutionen gör inte horan svag och torsken stark"


Du drar den felaktiga slutsatsen att fattigdom och svaghet skulle vara samma sak. Sexsäljaren kan ha mer pengar än sexköparen och ändå vara den svaga parten (och i undantagsfallen förstås tvärtom). Men det stora hålet i ditt resonemang är att det faktum att styrkeförhållandena inte självklart förändras om prostitutionen försvinner, naturligtvis inte säger något om hur styrkeförhållandena ser ut idag.

Om prostitutionen försvann kanske sexsäljaren kan hitta ett annat jobb där hon tjänar lika mycket, även om det är osannolikt. Varför tror du att det är omöjligt? Men även om hon inte tjänar lika mycket kan hon bli (eller fortsätta vara) en stark lycklig människa på annat sätt. Pengar är inte allt.

Varför jämför du bara "horan" med sexslavar och andra kvinnor, och "torsken" med personer som vill ha sex helt på egna villkor med eller utan pengar?

En sådan jämförelse blir som att svara på frågan "Vem är starkast av Pelle och Olle?" Med att Pelle är starkare än Jeppe, men svagare än Sara, medan Olle är svagare än Jonas men starkare än Sofia. Helt irrelevant alltså.

"däremot ger den båda möjlighet till ett utbyte de båda vill göra: sexuella tjänster mot pengar.
"


Men alla sexsäljare vill inte prostituera sig, utan gör det för att de inte har, eller anser sig ha, något val.

#90  MarianneK Gullegubben
2006-08-24 17:55:36

"Om prostitutionen försvann kanske sexsäljaren kan hitta ett annat jobb där hon tjänar lika mycket, även om det är osannolikt. Varför tror du att det är omöjligt? Men även om hon inte tjänar lika mycket kan hon bli (eller fortsätta vara) en stark lycklig människa på annat sätt. Pengar är inte allt."

Men det kan ju horan göra ändå.

"Men alla sexsäljare vill inte prostituera sig, utan gör det för att de inte har, eller anser sig ha, något val."

De har lika stort eller litet val som torskarna. Hororna kan välja mellan sex och pengar och torskarna kan välja mellan sex och pengar.

Det är bara sexslavar som inte har något val. Ja, någon form av val har de också, men jag antar att du förstår vad jag menar.

#91  MarianneK Gullegubben
2006-08-24 18:07:24

"En sådan jämförelse blir som att svara på frågan "Vem är starkast av Pelle och Olle?" Med att Pelle är starkare än Jeppe, men svagare än Sara, medan Olle är svagare än Jonas men starkare än Sofia. Helt irrelevant alltså."

Jag vill visa att det finns sådana som är både starkare och svagare än horan respektive torsken, varför de inte ligger som ytterligheter på en skala och att deras respektive styrka/svaghet är oförändrad om prostitutionen försvinner. För en sexslav är förändras situtionen till det bättre om sexslaveri försvinner och för sexslavägaren försämras situationen.

En mjölkbonde är svagare än ICA, men mjölkbonden blir inte starkare av ett förbud att sälja mjölk till ICA, om denne hade haft bättre alternativ hade denne redan använt sig av dem.

#92  Gullegubben MarianneK
2006-08-25 01:26:12

"De har lika stort eller litet val som torskarna. Hororna kan välja mellan sex och pengar och torskarna kan välja mellan sex och pengar."

Visst går det att säga att man alltid har ett val. Men valfriheten, och ännu mer den _upplevda_ valfriheten, är betydligt större hos sexköpare i allmänhet än hos sexsäljare i allmänhet."En mjölkbonde är svagare än ICA, men mjölkbonden blir inte starkare av ett förbud att sälja mjölk till ICA, om denne hade haft bättre alternativ hade denne redan använt sig av dem."

Fast för att detta ska stämma med sexköpslagen måste exemplet göras om - det handlar om köpförbud, inte säljförbud. Och då förändras förutsättningarna.

#93  Varför inte... Sjodin
2006-08-25 07:45:29

kriminalisera prostitutionen istället för sexköpet?

Det borde ju vara det naturliga, att man kriminaliserar verksamheten.

#94  Sveggo Golem21
2006-08-25 09:25:14

Sveggo:
”För mig är pengarna fortfarande den springande punkten. Varför går inte sexköparen till en pisk-och-smisk-klubb och träffar likasinnade? Varför gör inte den prostituerade det här gratis?”

Den prostituerade vill tjäna pengar. Därför gör hon eller han inte arbetet gratis. Du och jag arbetar ju inte heller gratis, eller hur?
Eftersom det inte finns någon typisk sexköpare så går det inte att tala om varför han inte går på t ex swingersklubbar. En del gör förmodligen det, andra inte. En del är säkert ensamma och blyga och är inte intresserade av klubbar eller one-night stands på krogen. Andra har många sexuella kontakter, men söker sexsäljare för spänningens skull.

Sveggo:
”Visst kan det finnas ömsesidig respekt i uppgörelsen och genomförandet, men jag ser ingen respekt från något håll i själva fenomenet. Den prostituerade säger "Jag skulle inte göra det här om inte du haft pengar" och sexköparen säger "jag har pengar, du ska göra som JAG vill."

Och du och jag skulle inte gå till jobbet och arbeta ideellt, eller hur? Din arbetsgivare säger: gör det här arbetet och du gör bäst i att utföra det. För att inte du ska bli utnyttjad finns lagar och avtal som reglerar dina och din arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter. Sexsäljaren borde också omfattas av detta regelverk.
När det gäller respekt så kräver du och jag respekt från arbetskamrater och chefer för att må bra på jobbet. Och jag menar att sexsäljare har samma rättighet till integritet och respekt.

Sveggo:
”Sexköparen onanerar och tvingar någon annan att ta del av det med pengar som påtryckningsmedel.”

Det är inte och ska inte vara tillåtet att tvinga andra människor. I en fungerande affärsrelation kommer sexköpare och sexsäljare överens om villkoren för affären. Varför talar du om pengar som en påtryckningsmedel? Jag skulle tro att nästan alla sexsäljare ser pengar som en möjlighet.

Sveggo:
”Det jag däremot tror är att det är omöjligt att skilja sexualiteten från människan. I den speglar vi oss själva och andra. Och jag tror att de som sysslar med prostitution tar med sig disrespekten som jag beskriver ovan i sin syn på andra människor. Att folk, eller kvinnor i allmänhet, gör vad som helst för pengar. Många prostituerade ser på sexköpare, eller kanske män i allmänhet, med stort förakt; de är korkade könsvarelser som gör vad som helst för att tömma pungen. S.C.U.M.-manifestet är väl ett utmärkt exempel på det.”

Jag tycker att det är onödigt att sätta sig till doms över hur andra definierar sin sexualitet. Ta polyamorösa förhållanden som exempel. Vill folk leva så måste vi respektera och acceptera det. Men för majoriteten är denna hippieliknande syn på relationer inte särskilt intressant. Majoriteten föredrar att leva singel eller i parrelationer. Men vad som är rätt eller inte rätt i detta fall är inte intressant.

För mig uttrycker SCUM bara ett oförsonligt hat mot män och vad män anses stå för.

Nej, jag tror inte att man kan köpa vänskap och kärlek för pengar. Möjligen ytlig vänskap. Men det känns inte helt nödvändigt att vi i den här tråden snöar in oss på detta ämne. Hårda fakta kvarstår: En sexsäljares främsta uppgift är att utföra ett bra arbete för att på så sätt få rejält med pengar i plånboken.

Sveggo:
”Jag tror också att många prostituerade har en stark integritet.
Jag säger inte att kärlek, vänskap och sex måste hålla ihop (även om det blir ultimalt när det gör det), bara att jag klassar de tre som likvärdiga, och något slags snäpp över andra interaktioner med våra medmänniskor.”

Det är nu jag tycker att du avslöjar dina verkliga bevekelsegrunder. Vad du gör är att gradera olika upplevelser utifrån någon sorts egen värdeskala. I topp har vi kärlek, vänskap och sex (”Snövitsmodellen”), på andra plats borde sex utan kärlek komma (one night stand-modellen) och i botten har vi den smutsiga horan som skiter i allt och har mage att tjäna pengar på att sälja sex. Jag förstår och respekterar denna tankegång, men jag tycker inte att svensk lag ska bygga på en moralistisk grund.

Sveggo:
”De kan se det som vad de vill, det ändrar inte faktumet att det är pengar som är påtryckningsmedlet. Att ge bort en avsugning är inte prostitution, att få pengar för den är det. Pengarna är medlet som får vågskålen att tippa över.”

Jag har svarat på detta tidigare. Jag står fast vid att du felaktigt förutsätter att pengar måste fungera som påtryckningsmedel. För mig handlar pengar i detta fall om inkomst. Sexsäljaren säljer sexuella tjänster för att kunna leva ett drägligt liv, kunna äta, betala hyra, köpa kläder, åka på utlandssemestrar, bekosta utbildning eller vad det nu kan handla om.

Sveggo:
”För mig handlar det nog om att den prostituerade inte kan välja bort andras sexualitet, och att detta leder till en ändrad bild av dennes sexualitet, i både sina egna och sexköparens ögon.”

Varför skulle sexsäljaren välja bort andras sexualitet??? Då skulle ju han eller hon inte tjäna några pengar! Det du förutsätter i ditt resonemang är att sexsäljaren tvingas utföra sexuella tjänster. I så fall kan hon inte välja på den andres sexualitet. Men om det sker frivilligt så finns väl inga vinster med att välja bort sexualiteten?

Sveggo:
”Jag inser att många av mina resonemang och argument är väldigt mycket mer patos än logos, och det är ganska svårt att föra en diskussion på det sättet.
Men jag har till leda gått igenom alla logiska argument för prostitution, och ändå känt att något inte stämmer, både för min egen personliga del och mer allmänmänskligt.
Men jag har svårt för att ta diskussionen på ett logiskt plan med teoretiska exempel och perfekta imaginära scenarion, för mig går det inte att förenkla prostitution till den nivån.”

Jag tror att du måste förenkla diskussionen och befria dig från argument som bygger på patos och på individuella ställningstaganden.
Vad vi diskuterar bör ju handla om är hur Sverige som land och rättstat ska hantera denna problematik.
Det hindrar inte att jag delar din känsla med att det finns en jäkla massa skit i sexbranschen som måste rensas bort. Det finns inte en sunt tänkande människa som förespråkar våld, tvång och ekonomisk brottslighet.

Sveggo:
”Och till dig och alla andra kan jag upprepa frågorna:

Varför är de prostituterades psyken och drivkrafter lika tillgängliga som dennes kropp?
Varför är sexköparnas inre en no-go-zon i prostitutionsdebatter?”

Sven-Axel Månsson har skrivit en del om sexköparna. Här är en sammanfattning av vad som han beskriver som orsaken till varför män köper sex:

1. Fantasin om den smutsiga horan - lite motsägelsefullt. Mannen känner både förtjusning och förakt för den prostituerade. Bilden förstärker den sexuella upphetsningen.
2. Föreställningen om en annan sorts sexualitet - Sexuell frustration, en viss typ av sex som bara kan upplevas med en prostituerad. "Min fru vill inte pröva något nytt."
3. Föreställningen om den godhjärtade trösterskan - Hänvisar till blyghet, rädsla, ålder, fysiska och psykiska handikapp. Typiska uttalanden: "Det finns ingen annan för mig".
4. Föreställningen om sex som förbrukningsvara - Typiska uttalanden: "Det är som att gå till McDonalds, man vet vad man får." Hänvisning till mäns återkommande behov av att ha sex.
5. Föreställningen om ett annan slags kvinna - Hänvisningar till en förlorad könsmakt och förnedrande könsrelationer. Typiska uttalanden: "Hon behandlar mig som den man jag är."

Källa: http://gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=119&a…

Jag tycker mycket väl att vi kan diskutera sexköparen roll. För min del är ämnet både intressant och relevant, visserligen inte utfrån en diskussion om lagstiftning, men utifrån psykologiska och sociologiska perspektiv.

#95  Sjodin MarianneK
2006-08-25 16:30:20

"Det borde ju vara det naturliga, att man kriminaliserar verksamheten."


Är det naturligt att ha bestämmelser som reglerar vad en person gör med sin kropp? Hur ska det motiveras?

Vi förbjuder narkotika, eftersom det finns medicinska bevis på att narkotika är skadligt (en diskussionsfråga, jag vet, och det gäller knappast all narkotika, men låt oss för diskussionens skull anta att det är sant). Men finns det medicinska bevis för att prostitution är skadligt för den sexsäljande individen?

Att förbjuda någon att sälja sin kropp tycker jag är principiellt mycket problematiskt, och dessutom har jag svårt att se att en sådan lagstiftning skulle få positiva konsekvenser. Det skulle förmodligen bara leda till att en redan utsatt grupp blev ännu mer utsatt.

#96  Sv: Istället för sexköpslagen? metamorfos
2006-08-25 16:45:58

En jordbruksjämförelse som är relevant är att förbjuda köp av köttmjöl som foder till kossorna för att de skulle kunna ta skada av det.


...


Häpp, det var visst redan förbjudet.

#97  Kvacksalveri Gullegubben
2006-08-25 16:56:58

"Är det naturligt att ha bestämmelser som reglerar vad en person gör med sin kropp? Hur ska det motiveras?"

Det är förbjudet att behandla sjukdomar med ovetenskapliga metoder, typ aura healing mot cancer. Här är det medicinmannen som förbjuds att sälja sina tjänster (vad han gör med sin kropp), inte den cancersjuke som förbjuds att köpa tjänsten.

#98  metamorfos Mattias
2006-08-25 18:54:13

Reglering kring vad en bonde får göra med sina kossor är ju ungefär samma sak som att reglera vad människor ska få göra med sina egna kroppar. Eller inte.

#99  Mattias metamorfos
2006-08-25 19:14:17

Det är ungefär samma sak som att reglera vad människor inte får göra med andras kroppar.

#100  metamorfos Gullegubben
2006-08-25 19:29:54

"Det är ungefär samma sak som att reglera vad människor inte får göra med andras kroppar."

Det som är förbjudet att göra med andra människors kroppar är att lämna giltiga betalningsmedel på dem eller i deras närhet före eller efter att denna kropp ägnar sig åt sexuella aktiviteter, om dessa kan antas ha samband med varandra. Var och en för sig är de båda tillåtna.

#101  metamorfos Mattias
2006-08-25 19:38:49

Du missade den relevanta skillnaden. En kossa kan inte bedömma eller ta ansvar för vilket foder som är lämpligt eller inte. Åtminstone är det inte ett stort övergrepp att fatta det beslutet åt kossan. En myndig människa kan antas göra den bedömningen själv. Även när det gäller att sälja sexuella tjänster.

Din jämförelse säger ungefär att lika lite som kossan kan avgöra om fodret den får är lämpligt att äta kan en myndig människa avgöra om det är lämpligt för honom/henne att sälja sexuella tjänster.

#102  Gullegubben MarianneK
2006-08-26 03:57:24

"Här är det medicinmannen som förbjuds att sälja sina tjänster (vad han gör med sin kropp), inte den cancersjuke som förbjuds att köpa tjänsten."


Medicinmannen förbjuds väl snarare att göra något annat med en annan persons kropp, eftersom hens egen kropp knappast är inblandad? Det handlar om att skydda desperata människor från folk som vill dra nytta av deras desperation för att lura av dem pengar.

Menar du att det är fel?

#103  MarianneK Golem21
2006-08-26 11:04:19

"Men finns det medicinska bevis för att prostitution är skadligt för den sexsäljande individen?"

Det gör det förstås inte. Det är inte medicinskt riskabelt att ha sex - bara om det sker utan kondom. Jag skulle tro att det väldigt många i det här landet som utsätter sig för betydligt större medicinska risker när de struntar i att skydda sig med kondom vid tillfälliga sexuella kontakter.

"Vi förbjuder narkotika, eftersom det finns medicinska bevis på att narkotika är skadligt (en diskussionsfråga, jag vet, och det gäller knappast all narkotika, men låt oss för diskussionens skull anta att det är sant). "

Det är svårt att ens för diskussionens skulle acceptera detta resonemang. Ur risksynpunkt lär det vara farligare att supa än att röka gräs. Ändå är det tillåtet att supa skallen i bitar, men inte att röka gräs. Men jag förstår förstås vad du vill säga. Men jämförelsen med narkotika är inte särskilt bra.

#104  metamorfos Golem21
2006-08-26 11:12:38

"En jordbruksjämförelse som är relevant är att förbjuda köp av köttmjöl som foder till kossorna för att de skulle kunna ta skada av det".

Vem har påstått att det inte ska finnas samhälleliga regler för att skydda medborgarnas hälsa? Vi vill inte bli sjuka när vi äter kött - därför finns regler kring kötthantering. Dessutom anser vi att kossor är levande varelser som man inte bör behandla hur som helst. Därför tycker vi att det är ok att se till att skapa regler för djurtransporter.
Att sälja sexuella tjänster är per definition inte en hälsorisk. Därför ska inte samhället förbjuda dessa. Däremot bör restriktioner som tar sikte på att göra denna hantering säker och laglig. Den holländska modellen är ett bra exempel på hur man kan göra sexhandeln säkrare för alla parter.

#105  Golem21 MarianneK
2006-08-26 12:12:12

"Det är inte medicinskt riskabelt att ha sex - bara om det sker utan kondom."

Nej, det där är inte riktigt sant. Hört talas om vestibulit? Visst, torra slemhinnor och smärta vid samlag räknas kanske inte som en medicinsk risk, det är en definitionsfråga, men här tycker jag att du förenklar lite.

Borde kanske skrivit "eftersom lagstiftarna anser att det är medicinskt bevisat att narkotika är skadligt" för att förtydliga.

#106  MarianneK Sjodin
2006-08-28 08:33:03

Men finns det medicinska bevis för att prostitution är skadligt för den sexsäljande individen?


Märkligt det här. Är man positivt inställd till prostituion så är det mer eller mindre rabiata utfall där prostitution är orsaken till mer eller mindre allt ont i hela världen. Säger man att prostitution kanske kan kriminaliseras så möts man av inställningar som ovan. Då ska helt plötsligt bevis om skadligheten fram.

#107  Konkreta alternativ fredriktomte
2006-08-28 11:00:41

Exempel på vad som skulle kunna (och borde) göras istället för sexköpslagen:

Till att börja med borde man från statens sida gå in och göra prostitution som vilket yrke som helst. Detta görs genom att sexköp legaliseras samt de prostituerade behandlas som vilka andra samhällsmedborgare som helst (*inte* låta socialen ta en kvinnas barn ifrån henne bara för att hon är prostituerad, inte straffa hyresvärdar bara för att de tillåter prostituerade bo i deras hyreshus). Sedan måste även de prosituterade beskattas precis som alla andra och därmed också åtnjuta samma förmåner i form av a-kassa, sjukersättning, föräldrapenning, pension, osv. Efter detta bör även vissa minimikrav vad gäller arbetsmiljö och -säkerhet införas. T.ex. kondom i arbetet.

Det vore även intressant att starta en eftergymnasial yrkesutbildning i sexarbete. En sådan utbildning skulle kunna handla om olika sextekniker och ställningar, relevant fysisk träning, säkerhetstänkande, sexhjälpedel, sexuella fantasier och preferenser, skådespelarteknik, psykologi osv.

Också fack och företagarorganisationer måste göra sitt. Sexarbetare (inklusive de prostituerade) bör få ansluta sig fackligt liksom de även bör kunna ansluta sig till organisationer för egenföretagare. Facken bör arbete för att bygga på den av staten uppställda minimikraven på arbetsmiljö- och säkerhet. Riktlinjer borde dras upp för hur arbetsrelaterade skador undviks och krav ställas på eventuella arbetsgivare (t.ex. porrproducenter eller bordeller). Fack och arbetsgivarorganisationer borde också kunna sammarbeta med polisen och andra myndigheter vad gäller att motverka trafficking och andra former av utnyttjande.

Slutligen behövs det också ett aktivt opionsarbete. Den nedlåtande och föraktfulla syn på prostituerade som är ganska så allmänt spridd måste arbetas bort.

#108  MarianneK Golem21
2006-08-28 16:14:39

"Nej, det där är inte riktigt sant. Hört talas om vestibulit? Visst, torra slemhinnor och smärta vid samlag räknas kanske inte som en medicinsk risk, det är en definitionsfråga, men här tycker jag att du förenklar lite."

Jo, visst känner jag till detta problem. Men du tror väl inte att de som lider av vestibulit är så fruktansvärt korkade att de väljer prostitutionsyrket? Det är väl ungefär lika troligt som att den som inte vågar se blod väljer att bli läkare ;-)

#109  Sjodin MarianneK
2006-08-28 18:53:16

Har jag mött dig med något rabiat om att prostitution är roten till allt ont?

Förklara dig.

#110  Golem21 MarianneK
2006-08-28 18:55:24

Nej, de som redan lider av det lär väl inte göra det, det har du helt rätt i. Men många samlag efter varandra, där kvinnan inte är så upphetsad, kan _leda_ till skadade slemhinnor, smärta och andra underlivsproblem.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?