feminetik.se feminetik.se

Just nu 22 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Hets mot folkgrupp


Gå till senaste inlägget#1  Hets mot folkgrupp Yorrick
2006-07-30 03:19:06

Hets mot folkgrupp definieras idag som; Ett uttalande eller meddelande som syftar att hota eller uttrycka missaktning för en folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Jag tycker att det vore ganska rimligt att i denna lag även infoga kön, som en folkgrupp.

Det borde inte vara någon juridisk skillnad på om man på gator och torg skriker "Död åt Männen" eller "Död åt Judarna" båda är uppmaningar till hatbrott, skillnaden är bara att det första exemplet tyvärr betraktas som betydligt mer politiskt korrekt i vårt samhälle. Alla normala feministiska organisationer tar naturligtvis principiellt avstånd från parroller som "Död åt Männen", men många vägrar samtidigt att ta klart avstånd från den del av den yttersta extrem-feminismen där dom här parollerna florerar och försöker istället att intellektuellt bortförklara eller trivialisera det bakomliggande hatet. En liknelse skulle väl kunna vara om Moderata samlingspartiet försökte framhålla att Nationalsocialistisk Front inte egentligen "menar alvar" när dom talat om "vit makt".

Uppmaningar till våldsåverkan är givetvis den allvarligaste formen av kränkning, men även uttalanden som "Män är svin" skulle kunna utgöra hets mot folkgrupp, likaväl som ett sådant uttalande idag skulle kunna leda till åtal om det riktades mot en etnisk grupp eller en grupp med en gemensam sexuell läggning.

Vi har åsiktsfrihet och yttrandefrihet i det här landet, så jag propagerar absolut inte för att den här typen av åsikter ska "förbjudas". Om det finns kvinnor som vill sitta och läsa Valerie Solanas och beklaga sig över hur alla misslyckanden i deras liv beror på de kollektiva manliga chauvinism-konspirationer som omger dom, låt dom för all del göra det! Det bör dock finnas vissa grundregler för hur man får och inte får uttrycka sig om sina medmänniskor i det offentliga rummet. En lagändring skulle, enligt min mening, göra dessa grundregler tydligare inom ett område av den offentliga debatten som allt för länge spelat efter sina egna regler.

Naturligtvis skulle en lagändring lika mycket skydda kvinnor mot hets och hat, även om åklagarmyndigheten idag vanligen bara väljer att väcka åtal när den utsatta gruppen utgör en minoritet... och eftersom Sveriges befolkning är till 52% kvinnor, skulle följaktligen män - i lagens ögon - vara den grupp som hade störst skyddsbehov.

#2  Sv: Hets mot folkgrupp Esmeralda
2006-07-30 03:20:51

Haha, fan vilket underbart inlägg. Jag älskar dig nu.

Nu blir det liv i luckan ska du se.

#3  Sv: Hets mot folkgrupp Faktum
2006-07-30 03:50:44

Lagen så som den är utformad i Sverige är bara applicerbar på historiskt förtrycka folkgrupper om jag fattat det hela rätt. Du kan alltså inte bli fälld för hets mot folkgrupp om du skriker "jävla hetrosexuella svin" eller "jävla bisexuella svin". Du kan heller inte bli fälld för hets mot folkgrupp genom att skrika "Jävla norrman/Amerikan/Kanadensare"
Den är bara tillämpbar på grupper som har ett historiskt förtryck.

Sen är ju inte varken män eller kvinnor en folkgrupp, inte heller är lagerarbetare/barn/pensionärer o.s.v. det i lagens mening.

Det kanske är som du skriver att det handlar om minioritetsgrupper och inte historiskt förtryckta grupper, jag vet faktiskt inte. Men det jag hört och läst så handlar det om historiskt förtrycka grupper.

Att det skulle vara hets mot folkgrupp att säga "Död åt männen/kvinnorna" får vi väl ändå hoppas aldrig blir verklighet.

#4  Sv: Hets mot folkgrupp Yorrick
2006-07-30 04:18:33

Jag har inte gått tillbaka till lagberedningen och tittat på alla inlägg där, så jag kan inte med säkerhet säga huruvida lagstiftaren haft "historiskt förtryckta grupper" i åtanke när lagen skrevs, det finns dock ingenting i 16 kap 8 § som säger att en grupps historiska utsatthet skulle påverka om lagen gällde. Det betyder att "jävla hetrosexuella svin" mycket väl skulle kunna betraktas som hets mot folkgrupp.

Lägg även märke till skillnaden mellan lagen som sådan och det som kallar rättspraxis, eller när åklagare väljer att väcka åtal. Att åklagare idag vanligtvis väljer att väcka åtal endast när den utsatta gruppen utgör en minoritet innebär inte att dom inte kan välja att väcka åtal även i andra fall.

Att det skulle vara hets mot folkgrupp att säga "Död åt männen/kvinnorna" får vi väl ändå hoppas aldrig blir verklighet.


Personligen hoppas jag på en framtid där en skärpning av lagen inte skulle behövas, eller var det kanske det du menade?

#5  Sv: Hets mot folkgrupp Faktum
2006-07-30 04:52:35

Intressant, rättspraxis är väl det som jag pratar om medans du pratar om lagen i sig.

Personligen hoppas jag på en framtid där en skärpning av lagen inte skulle behövas, eller var det kanske det du menade?

Jag gillar inte lagen alls och hoppas verkligen att den inte kommer behövas skärpas. Yttrandefriheten är en av grundbultarna i demokratin. Lagen om hets mot folkgrupp är en inskränkning i denna och det är inte rätt väg att lösa problem genom att inskränka yttrandefriheten.

#6  Sv: Hets mot folkgrupp Yorrick
2006-07-30 05:38:50

Faktum sa:
Intressant, rättspraxis är väl det som jag pratar om medans du pratar om lagen i sig.


Inte helt säker på vad du pratar om här. Jag har letat men inte lyckats hitta någonting som backar upp din tes att lagen bara skulle vara applicerbar på historiskt förtrycka folkgrupper. Jag kan dock ha missat något så posta gärna en länk! Det enda jag såg var att homosexuella, i samband med tillägget 2003 om sexuell läggning, benämndes som en "historiskt utsatt grupp" av lagberedningen. Detta har dock ingenting med rättspraxis att göra eftersom den bestäms av domstolarna.

Faktum sa:
Yttrandefriheten är en av grundbultarna i demokratin. Lagen om hets mot folkgrupp är en inskränkning i denna och det är inte rätt väg att lösa problem genom att inskränka yttrandefriheten.


Frihet är toppen, åtminstone så länge den samexisterar med etik. Utan etik blir frihet snabbt ganska riskabel. Borde inte jag få slå ihjäl folk om jag inte tycker om deras åsikter? Nej, trotts att detta inskränker min frihet så borde jag inte det! Samma sak gäller yttrandefrihet, du får gärna bekämpa, förkasta, förneka, parodiera och förlöjliga mig... men om du säger att jag ska dö för det jag representerar, då har du gått över gränsen. Därför behöver vi - tyvärr - ha den här lagen.

#7  Sv: Hets mot folkgrupp Yorrick
2006-07-30 05:53:51

Kan ju för övrigt tillägga att min tes att uttalanden så som "Män är svin" skulle kunna falla under Hetslagstiftningen måhända var en smula spekulativ... Högsta domstolen har sagt följande om "uttalanden ägnade att uttrycka missaktning":
För straffbarhet krävs att det är fullt klart att uttalandet överskrider gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion rörande gruppen i fråga.
Detta kan tolkas på flera vis, men jag tvivlar på att någon skulle kunna bli dömd för en sådan kommentar. Hot om våld är dock en helt annan sak.

#8  Sv: Hets mot folkgrupp chalky
2006-07-30 07:34:28

en intressant poäng är att sexism är samma sak som rasism, fast då riktat mot kön istället för etnicitet. om sexism då räknas in i hets mot folkgrupp skulle väldigt få jäifare få ha kvar rätten att uttrycka sina åsikter

#9  chalky Snorkeln
2006-07-30 07:48:16

"en intressant poäng är att sexism är samma sak som rasism, fast då riktat mot kön istället för etnicitet. om sexism då räknas in i hets mot folkgrupp skulle väldigt få jäifare få ha kvar rätten att uttrycka sina åsikter"

Det skulle väl inte få finnas så många feminister heller då....

#10  Snorkeln chalky
2006-07-30 08:22:56

jasså? vad baserar du det på?

#11  chalky Snorkeln
2006-07-30 09:21:55

Jag förstår om du har svårt att se den egna rörelsens sexistiska beteende, men om du tog av dig genusglasögonen för en stund så hittar du säkert ett par tusen sexistiska feministiska inlägg bara på den här siten.

#12  Snorkeln chalky
2006-07-30 10:25:07

hur många gånger ska man behöva ta den diskutionen på den här sajten egentligen? när man beskyller en könsroll för något är inte det sexism. sexism är att säga att kvinnor är åp ett sätt, män på ett annat. när man hävdar att socialt skapade könsroller ligger bakom detta kan det omöjligt bli sexistiskt.

#13  Sv: Hets mot folkgrupp Roger
2006-07-30 11:04:40

Chalky, Är det inte bekvämt att aldrig behöva ta ansvar för vad som sägs eftersom det är indirekt kritik. Precis på samma sätt som jag kritiserar muslimer jag hatar islam men vissa muslimer men är ok. Är det ok att tänka så?

#14  Sv: Hets mot folkgrupp Yorrick
2006-07-30 11:20:28

chalky sa:
en intressant poäng är att sexism är samma sak som rasism, fast då riktat mot kön istället för etnicitet. om sexism då räknas in i hets mot folkgrupp skulle väldigt få jäifare få ha kvar rätten att uttrycka sina åsikter
Tror du är lite förvirrad här. Lagen om hets mot folkgrupp reglerar inte vilka åsikter människor "har rätt att ha". Den reglerar hur dessa åsikter får uttryckas offentligt.

Följaktligen skulle man, även med en lagändring, få vara precis hur sexistisk som helst mot både män och kvinnor så länge detta inte tog sig uttryck i hot om våld eller uttalanden som "överskrider gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion".

#15  Sv: Hets mot folkgrupp Karra
2006-07-30 12:54:42

Vilka feminister är det som skanderar "död åt männen" på fullaste allvar? Jag har aldrig träffat några.
Men jag lovar att jag tar avstånd från dem.

#16  Sv: Hets mot folkgrupp Karra
2006-07-30 12:56:10

Eller ja, nu kommer det att komma Radical Cheerleaders och Solanas och allt det där. Det har vi ju dragit ungefär 1000000 gånger.
Jag menade mer om det finns nån feministisk organisation som vill att alla män ska dö.

#17  Roger och Yorrick chalky
2006-07-30 13:34:31

Roger:
jag ser det så att det är helt ok för dej att hata islam om du kan argumentera för det och inte för den sakens skull hatar muslimer.

Yorrick sa:
Tror du är lite förvirrad här. Lagen om hets mot folkgrupp reglerar inte vilka åsikter människor "har rätt att ha". Den reglerar hur dessa åsikter får uttryckas offentligt.


notera att jag skrev att få jäifare skulle få UTTRYCKA sina åsikter. jag skrev inget om att dom inte skulle få tycka som dom ville. jag likställer för övrigt exempelvis påståendet att kvinnor är hysteriska med påståendet att svarta är korkade. ett sånt påstående om svarta skulle idag rubriceras under hets mot folkgrupp.

#18  Karra chalky
2006-07-30 13:36:48

håller med. var kommer allt det där ifrån? varför tror folk fortfarande att feminster är rabiata manshatare?

#19  Sv: chalky (#8) Linus
2006-07-30 13:38:59

chalky sa:
en intressant poäng är att sexism är samma sak som rasism, fast då riktat mot kön istället för etnicitet. om sexism då räknas in i hets mot folkgrupp skulle väldigt få jäifare få ha kvar rätten att uttrycka sina åsikter

Hets mot folkgrupp förbjuder väl inte alla former av rasism? Skulle man kunna dömas enligt lagen om hets mot folkgrupp om man t ex säger att judar är bra bankirer, att eskimåer inte klär i röda lackskor, att svarta har rytmen i blodet, etc.?

#20  SvLinus chalky
2006-07-30 14:51:15

sant. fast där handlar det lite om hur du lägger fram det. man skulle kunna omformulera det och säga att judar är snikna, att eskimåer inte ska ha några skor som inte är gjorda av sälskinn och att svarta inte gör annat än att dansa kring eldar hela nätterna. om du lägger fram det på det sättet kommer du antagligen att kunna dömas för det även om du egentligen säger ungefär samma sak.

#21  Sv: Hets mot folkgrupp Yorrick
2006-07-30 14:56:16

chalky sa:
notera att jag skrev att få jäifare skulle få UTTRYCKA sina åsikter. jag skrev inget om att dom inte skulle få tycka som dom ville.
Noterat... och om du med det vill säga att "jäifare" i hög utsträckning vill ofentligen upmana till våld mot kvinnor så har du alldeles rätt, detta skulle kunna betraktas som hets mot folkgrupp.

chalky sa:
varför tror folk fortfarande att feminster är rabiata manshatare?
Jag poängterade speciellt att feminister i allmänhet inte uppmanar till hat. Jag skulle vilja vända på frågan och säga: Varför hävdar feminister ständigt att det inte kan finnas manshatare i de egna leden? Min uppfattning är att behovet av att vara "solidarisk" med rörelsen för många feminister överskuggar behovet av intern kritik och debatt.

Tidningen sourze http://www.sourze.se/default.asp?ItemID=10481608 var inne på samma tankar som jag när dom förra året publicerade en artikel av den synnerligen feministiska skribenten Linda Skugge:

Ett av de mer kända citaten av Linda Skugge är detta, då hon skriver om manliga pensionärer:

"Vi kan skuffa in dem på nåt sketet hem fullt med analbakterier där de kan sitta och ruttna. För vem bryr sig om nån jävla gammal gubbe som står vid gravens rand och inte ens kan få upp den längre, ett skrumpet jävla russin! Jag hatar dem!"

Om ordet "gubbe" byts ut mot "jude" blir texten åtalbar.


Frågan är återigen: Varför är det ok att hata "gubbar" men inte "judar"? Finns det "legitimt" hat? Finns det kanske "legitimt" våld också? Våld som ett politiskt medel är trots allt ingenting ovanligt i världen idag och Linda Skugge låter ju ganska pigg på att gå ut och "knacka gubbe"...

#22  Sv: Hets mot folkgrupp Yorrick
2006-07-30 15:04:46

Mitt misstag...

Jag menade givetvis:"publicerade en artikel OM den synnerligen feministiska skribenten Linda Skugge"

Finns det inget sätt att redigera sina inlägg?

#23  Sv: Hets mot folkgrupp chalky
2006-07-30 15:39:46

Yorrick sa:
om du med det vill säga att "jäifare" i hög utsträckning vill ofentligen upmana till våld mot kvinnor så har du alldeles rätt, detta skulle kunna betraktas som hets mot folkgrupp.


nej, det har jag nog aldrig varit med om. däremot har jag varit med om att många har argumenterat för exempelvis att män är mer rationella medan kvinnor är mer emotionella. tänk dej att någon skulle säga samma sak om svarta och vita.

Yorrick sa:
Jag skulle vilja vända på frågan och säga: Varför hävdar feminister ständigt att det inte kan finnas manshatare i de egna leden?


det finns säkert ett par. alla manshatare jag har stött på har dock varit av det slaget att dom egentligen inte vill hata män och försöker förändra sin syn. dom grupper av manshatande feminister som finns håller sej nog mest för sej själva. jag känner inte till några såna iaf.

Yorrick sa:
Frågan är återigen: Varför är det ok att hata "gubbar" men inte "judar"? Finns det "legitimt" hat? Finns det kanske "legitimt" våld också? Våld som ett politiskt medel är trots allt ingenting ovanligt i världen idag och Linda Skugge låter ju ganska pigg på att gå ut och "knacka gubbe"...


linda skugge har sagt mycket skumma grejer. jag tror bara hon säger sånt för att få publicitet. men självklart finns det både legitimt våld och hat. jag hatar exempelvis fascister och tycker att en våldsam revolution mot en fascistisk regering inte bara är berättigad, den är nödvändig. även om det nu naturligtvis är jävligt dumt att hata nån på grund av något denne inte kan rå för så tycker jag ändå man kan förstå ett hat som kommer "nerifrån". jag förstår exempelvis kurder som hatar turkar, svarta som hatar vita, kvinnor som hatar män mm, men för den sakens skulle behöver jag absolut inte hålla med dom.

#24  Linda Skugge... MarianneK
2006-07-30 15:57:15

...har också sagt att de som inte lägger sina skärbrädor i blöt med decinfiktionsmedel över natten är ohygienska och äckliga, så det hon skriver får en nog ta med många nypor salt.

Dessutom fanns det en tråd här för inte länge sen om att hon gått ut med att hon inte längre är feminist....

#25  Sv: Hets mot folkgrupp Yorrick
2006-07-30 16:33:25

MarianneK sa:
Dessutom fanns det en tråd här för inte länge sen om att hon gått ut med att hon inte längre är feminist....
Låt mig vara den första att gratulera feminismen till denna glada nyhet! :D

chalky sa:
dom grupper av manshatande feminister som finns håller sej nog mest för sej själva. jag känner inte till några såna iaf.
Du verkar som en intelligent person, så jag förstår att du undviker att foga den typen av feminister till din umgängeskrets. Tycker dock inte att dom verkar alltför hemliga av sig.

SSU Kronoberg arrangerade i juni en "tjejträff" som resulterade i ett uppmärksammat plakat som publicerades på deras hemsida. Detta plakat proklamerade: "Mansslakt - Kvinnomakt" http://www.worship.se/index.php?news=90
Återigen ett budskap som skulle vara åtalbart om det vände sig mot en etnisk grupp, men - av någon anledning - inte åtalbart när det vänds mot män som en grupp.

Observera; Jag påstår inte att det finns några radikalfeministiska organisationer i Sverige som öppet propagerar för "mansslakt" och skriver in detta som ett mål i verksamheten. Det handlar om en obehaglig underströmning, ett tyst samförstånd, en cynisk nonchalans och ett outtalat förakt gentemot det motsatta könet... det påminner om något... jag kan inte sätta fingret på det... vad var det feminismen skulle försöka övervinna nu igen?

Poängen är att kritiker har framhållit allt detta i åratal och ändå dyker dom här plakaten fortfarande upp. I det läget förefaller skärpt lagstiftning som det logiska steget att ta. Det var i alla fall exakt vad som låg bakom lagändringen som 2003 infogade sexuell läggning till skyddskriterierna. När information och offentlig debatt misslyckas att stävja hatpropaganda vänder staten sitt hopp till rättsväsendet...

#26   Lonny
2006-07-30 16:53:26

Det är intressant att jämföra vilka grupper som omfattas av vår hetslagstiftning med de grupper som omfattas av diskrimineringslagstiftningen. Visst tycker man att samma grupper borde ingå, men icke.

Lagen om hets mot folkgrupp: "ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning".

Lagen om förbud mot diskriminering: "kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder"

Karra sa:
Vilka feminister är det som skanderar "död åt männen" på fullaste allvar? Jag har aldrig träffat några.
Men jag lovar att jag tar avstånd från dem.
Eller ja, nu kommer det att komma Radical Cheerleaders och Solanas och allt det där. Det har vi ju dragit ungefär 1000000 gånger.
Jag menade mer om det finns nån feministisk organisation som vill att alla män ska dö.


Radical Cheerleaders uppträdde ju på fi:s årsmöte och uppmanade till att "slita" män "i stycken", så fi får väl räknas in där. Sen skyllde ju i och för sig fi på att det hela hade sin upprinnelse i att någon läst om en tragisk våldtäkt precis innan framträdandet, men i så fall förstår jag inte vara så en majoritet av åhörarna skrattade efter framträdandet...

#27  Sv: Hets mot folkgrupp Yorrick
2006-07-30 17:21:08

Lonny sa:
Radical Cheerleaders uppträdde ju på fi:s årsmöte och uppmanade till att "slita" män "i stycken", så fi får väl räknas in där. Sen skyllde ju i och för sig fi på att det hela hade sin upprinnelse i att någon läst om en tragisk våldtäkt precis innan framträdandet, men i så fall förstår jag inte vara så en majoritet av åhörarna skrattade efter framträdandet...


När feminister som publicerat eller ställt sig bakom publicerandet av direkt eller indirekt hatpropaganda tvingas kommentera sina uttalanden/ställningstaganden, trivialiserar dom snabbt innebörden och framhåller att "ingen tar det på allvar" eller att syftet bara var att "väcka debatt", vilket är en smula motsägelsefullt eftersom debatt kring den här typen av hatpropaganda inte är speciellt populär bland feminister.

Men tydligen skall den uppväckta debatten inte kretsa kring uttryck som "mansslakt", utan istället kring företelser som mäns våld mot kvinnor, våldtäkter och könsmaktsordningen i allmänhet.
Eller enklare uttryckt: "Vi talar om för dig att du är skit och att du bör dö, men känn dig inte kränkt av detta, för vi menar givetvis inte alvar! Vi skriker bara så eftersom vi anser att du representerar en grupp som inte i tillräcklig utsträckning vill debattera orsakerna till att vi upplever oss förtryckta!" (I övriga notiser meddelar VAM att parrollen "vit makt - judeslakt" är deras sätt att väcka debatt kring de höga maxtaxorna inom barnomsorgen.)

#28  Yorrick chalky
2006-07-30 17:46:20

visst. jag håller med dej om att det är tabbigt att snacka om mansslakt. jag bryr mej dock inte själv även om jag är man. jag vet att dom flesta pratar om det på ett symboliskt plan. det finns ju dock dom som menar allvar, men dom är få. det största problemet är ju att media uppmärksammar just dom, vilket leder till att väldigt många får en skev bild av vad feminismen är. en annan grupp som uppmärksammas i media är politiker som kallar sej feminister för att det låter snyggt. också ett stort problem eftersom det bara är nån promille av dom som kan leva upp till det.

#29  Sv: Hets mot folkgrupp fredrikw
2006-07-30 18:50:57

jag tycker det mest intressanta i sådana här tröttsamma diskussioner är att det helt plötsligt är värre att i desperation uttrycka manshat än att studera vad som gör att dessa kvinnor känner detta hat.

på något sätt kan jag inte förstå hur ett plakat här och där med lite slagord mot män och patriarkatet kan vara värre än det systematiska förtrycket av kvinnor i vårt samhälle eller alla kvinnor som våldtas och misshandlas. det är ju knappast så att det drar omkring kvinnogäng på gatorna som slår ner män på löpande band... om vi skulle på allvar fokusera på att lösa de riktiga problemen, de som gör att vissa kvinnor känner sådant hat, skulle nog symtomen (plakaten) försvinna. men det är kanske lite för jobbigt antar jag...

#30  Sv: Hets mot folkgrupp Yorrick
2006-07-30 19:07:08

chalky sa:
jag håller med dej om att det är tabbigt att snacka om mansslakt. jag bryr mej dock inte själv även om jag är man. jag vet att dom flesta pratar om det på ett symboliskt plan.


Intressant argument. Om jag talade mig varm för de positiva aspekterna av att "slakta kvinnor", som en symbolisk metafor för någonting, har jag en känsla av att ganska många kvinnor skulle ta anstöt, även om dom förstod att jag inte i praktiken slaktade kvinnor... på samma sätt tar faktiskt män anstöt, vi är ju som bekant lika.
chalky sa:
det största problemet är ju att media uppmärksammar just dom, vilket leder till att väldigt många får en skev bild av vad feminismen är.
Media polariserar efter bästa förmåga all form av debatt, eftersom det gör den mer "spännande", men dom gör det i alla fall lika mycket åt båda hållen. När en gammal pamp som Stig Malm säger "fittstim" blir det lika stora löpsedlar som när SSU-tjejer skriker "Mansslakt". Det enda Media eftersträvar är att någon regelbundet gör eller säger något radikalt.

Min bild av feminismen är en ideologi i förvirring. Världen förändras snabbare än doktrinen vilket leder till splitring mellan dom som inser att världen förändras och dom som bestämt hävdar att ingenting någonsin har förändrats. Feminismen har varit så väl rotad i skyttegravarna att den nu får skrämselhicka när den plötsligt får sitta med vid bordet. En revolutionär ideologi behöver fiender för att kunna leva vidare. Manliga feminister som du är det bästa exemplet på att det börjar bli svårt att uppbåda den fienden. Alla politiska ideologier som syftar till att i sin ultimata realisation avskaffa sig själva, tenderar att aldrig nå sin ultimata realisation. I ett jämlikt samhälle utan könsroller skulle feminismen vara överflödig, naturligtvis är vi inte där ännu, men feminismen framhåller helst hur lång väg vi har kvar, trotts den fantastiska utveckling som skett bara på de senaste 100 åren. Det vi ser nu, i form av feministiska despoter som Eva Lundgren, är försök att demonisera "fienden" för att hålla kampen vid liv i ett samhälle där alltför många kvinnor börjar tycka att deras liv, tillvaro och frihet är helt ok.

Det är lätt att avfärda mig med att jag vill soppa den könsdiskriminering som fortfarande existerar under mattan, det vill jag inte. Jag vill bara propagera för att inte låta pendeln slå tillbaka för hårt. Diskriminering är lika fel oavsett vem det är som står för den.

Likartsfeminismen, den vanligaste huvudfåran inom dagens feminism, hävdar att genustänkandet är en biprodukt av det patriarkala samhället, ett rent socialt fenomen som inte har någon grund i biologiska olikheter mellan könen, då könen är förutsättningsmässigt identiska. Om detta resonemang är riktigt betyder det att bevisligen existerande företelser, så som könsroller och genustänkande, logiskt måste kunna skapas lika väl av kvinnor som av män... därför bör feminismen vara lite försiktig så den inte på sikt förvandlas till det den ursprungligen skulle bekämpa.

#31  Sv: Hets mot folkgrupp sesquis
2006-07-30 19:23:34

Lagar står aldrig utanför deras kontexten, rättskulturen. Man kan inte tala om lagen utan att man beaktar lagstiftningens förarbeten och rättsfallpraxis. Man måste t ex bekanta sig med regeringspropositioner och deras motivering. Dessutom är lagar traditionellt skrivit "värdeneutralt", t ex lagen talar inte om diskrimination mot kvinnor utan diskrimination pga kön...

Notisum.se borde ha motivering för strafflagsförändringen, men jag kan inte hitta dem... och jag vet inte vad er "FINLEX-databas" heter, har ni en?

Tydligen har "hets mot folkgrupp" paragrafen i den svenska strafflagen (precis som i den finska strafflagen) uppstått som ett skydd för grupper i särskild behov av skydd pga deras minoritetsposition där dom fortvarande blir fysiskt hotad av andra människor bara för denna minoritetsstatus. Det är därför en stor grupp som består av ungefär 50% av hela samhället kan inte få skydd pga paragrafen - män som en grupp är nog stor och sitter så fast vid makten i vårt samhälle att det är ofattbart att tänka dom skulle bli fysiskt hotad pga deras kön. Att hävda att som en 48% "minoritet" män behöver särskild skydd mot feminister eller "reverse chauvinists" är, tycker jag, att blunda för realiteter.

#32  Sv: Hets mot folkgrupp Yorrick
2006-07-30 19:31:43

fredrikw sa:
jag tycker det mest intressanta i sådana här tröttsamma diskussioner är att det helt plötsligt är värre att i desperation uttrycka manshat än att studera vad som gör att dessa kvinnor känner detta hat.
Är det inte det då? Om någon uttrycker hat mot mig så bör jag alltså börja med att fundera på varför? Är inte det ungefär som att säga att om en kvinna blir kallad "hora" så bör hon fundera på varför? Mannen som skrek "hora" efter henne kanske har fruktansvärda erfarenheter av kvinnor och då måste man ju faktiskt förstå att han kände så mycket desperation att han skrek "hora".

En oprovocerad kränkning är en oprovocerad kränkning, oavsett kön. Jag har aldrig systematiskt förtryckt, misshandlat eller våldtagit en kvinna, alltså känner jag mig lika kränkt av feministiskt hat som en kvinna, som aldrig prostituerat sig, gör när hon blir kallad hora.

#33  Sv: Hets mot folkgrupp Kaiser
2006-07-30 19:38:58

Om nu kön skulle omfattas, skulle hatbrott kunna åberopas vid våldtäkter, vilket skulle medföra höjda straff.

Låter inte alls dumt, enligt mig. Men, såklart ... Det kanske inte var så trådskaparen tänkte?

#34  Sv: fredrikw (#29) Linus
2006-07-30 19:41:30

fredrikw sa:
jag tycker det mest intressanta i sådana här tröttsamma diskussioner är att det helt plötsligt är värre att i desperation uttrycka manshat än att studera vad som gör att dessa kvinnor känner detta hat.

Nog är det värre att uttrycka manshat än att studera dess orsaker.

Sannolikt försöker du insinuera att de som i den här tråden vill diskutera diverse uttalanden av typen "mansslakt - kvinnomakt" tycker att sådant är värre än att kvinnor "våldtas och misshandlas". En sådan insinuation är inte bara ett okonstruktivt bidrag till diskussionen, utan även tämligen bisarr eftersom det inte framkommit någon anledning att tro att de som vill diskutera uttalanden av typen "mansslakt - kvinnomakt" tycker att det är något som är i större behov av åtgärder än, exempelvis, det du kallar "det systematiska förtrycket av kvinnor i vårt samhälle". Det är vanligt att diskutera saker inom hela spektrumet mellan totalt oviktigt och sådant som är av yttersta vikt, och man bör inte dra någon särskild slutsats av att vissa vill diskutera just "mansslakt - kvinnomakt".
fredrikw sa:
det är ju knappast så att det drar omkring kvinnogäng på gatorna som slår ner män på löpande band... om vi skulle på allvar fokusera på att lösa de riktiga problemen, de som gör att vissa kvinnor känner sådant hat, skulle nog symtomen (plakaten) försvinna.

Vad gäller uttalanden som "mansslakt - kvinnomakt" och hur vi bör ställa oss till dem (och huruvida de borde omfattas av lagen om hets mot folkgrupp) så håller jag med om att detta är en relevant poäng. Jag vet inte på vilka grunder som lagen om hets mot folkgrupp infördes, men jag tror och hoppas att det baserades på _pragmatiska_ överväganden om vilka grupper som är i särskilt behov av skydd mot uppvigling, etc. snarare än att det baserades på _principiella_ överväganden om vilka åsikter man får ge uttryck för. Om det var på sådana grunder som jag tror och hoppas, så finns ingen anledning att omfatta uttalanden om män (eller kvinnor), eftersom män (eller kvinnor) inte är i något särskilt behov av skydd mot effekterna av hetsande.

Dock verkar det som du framför din kommentar med ett litet annat mål i sikte än att avfärda utökningar av lagen om hets mot folkgrupp, nämligen att döda den nuvarande diskussionen och ersätta den med en diskussion om varför uttalanden som "mansslakt - kvinnomakt" framförs. Här kan jag inte se att din kommentar utgör något särskilt bra argument. Det finns ingen anledning till att man inte här kan diskutera sådana uttalanden och i andra trådar fokusera på orsakerna bakom dem. I synnerhet eftersom det är vanligt bland feminister att fostra känslighet och överkänslighet mot allt från harmlösa sexistiska skämt till mer allvarligt menade kommentarer, så har befinner du dig i en dålig position att vilja kväva moraliserande om feministers egna uttalanden när de blir föremål för liknande (över)känslighet.

#35   Lonny
2006-07-30 19:43:24

Har ni tänkt på en sak? De feminister som tycker det är okej att kön inte omfattas av hetslagstiftningen verkar vara samma människor som klassar reklambilder med frivilligt deltagande lättklädda modeller som "sexistiska", trots att modellen inte påstår sig representera någon annan än sig själv.

Handlar inte feminismen i grund och botten om just att man tycker att man behandlas illa p.g.a ens kön? Varför då inte låta kön omfattas av lagen om hets mot folkgrupp?

#36   Lonny
2006-07-30 19:47:16

fredrikw sa:
det är ju knappast så att det drar omkring kvinnogäng på gatorna som slår ner män på löpande band...


Nej, liksom det inte heller drar omkring mansgäng som slår ner kvinnor på löpande band. Det är individer som skadar andra individer. Fan vet hur många våldsamma kvinnor som inspirerats av feminismen läror...

#37  Sv: Yorrick (#32) Linus
2006-07-30 19:55:13

Yorrick sa:
Om någon uttrycker hat mot mig så bör jag alltså börja med att fundera på varför? Är inte det ungefär som att säga att om en kvinna blir kallad "hora" så bör hon fundera på varför? Mannen som skrek "hora" efter henne kanske har fruktansvärda erfarenheter av kvinnor och då måste man ju faktiskt förstå att han kände så mycket desperation att han skrek "hora".

Det är en utmärkt idé, särskilt om man noterar att empati inte är detsamma som sympati. Om någon uttrycker hat mot dig eller kallar dig "hora", så skulle nog tillförlitlig information om varför vara en fördel för dig.

#38  Sv: Hets mot folkgrupp Yorrick
2006-07-30 20:37:38

sesquis sa:
Lagar står aldrig utanför deras kontexten, rättskulturen. Man kan inte tala om lagen utan att man beaktar lagstiftningens förarbeten och rättsfallpraxis. Man måste t ex bekanta sig med regeringspropositioner och deras motivering. Dessutom är lagar traditionellt skrivit "värdeneutralt", t ex lagen talar inte om diskrimination mot kvinnor utan diskrimination pga kön...
Helt riktigt, domstolen ska beakta lagstiftarens förarbeten, men det är fortfarande lagtexten som är det avgörande vid en prövning. I samband med dom i ett "hets mot folkgrupp" mål i november, 2005, gav högsta domstolen lagstiftaren bakläxa eftersom förarbetena förordade lagtolkningar som inte stämde överens med lagtextens formuleringagar. Rättspraxis är inte häller något som styrs av lagstiftaren, utan av domstolarna. Rättspraxis kan även förändras i samband med att nya prejudicerande domar uppkommer.
sesquis sa:
Tydligen har "hets mot folkgrupp" paragrafen i den svenska strafflagen (precis som i den finska strafflagen) uppstått som ett skydd för grupper i särskild behov av skydd pga deras minoritetsposition där dom fortvarande blir fysiskt hotad av andra människor bara för denna minoritetsstatus. Det är därför en stor grupp som består av ungefär 50% av hela samhället kan inte få skydd pga paragrafen - män som en grupp är nog stor och sitter så fast vid makten i vårt samhälle att det är ofattbart att tänka dom skulle bli fysiskt hotad pga deras kön. Att hävda att som en 48% "minoritet" män behöver särskild skydd mot feminister eller "reverse chauvinists" är, tycker jag, att blunda för realiteter.

Förutom att lagen (som du påpekar) är värdeneutral, så finns det även i grundlagen inskrivet att alla skall vara lika inför lagen (utom kungen) Det finns heller inte någon referens i lagtexten till att "minoritetsstatus" skulle vara en förutsättning eller änns en påverkande faktor. Lagen om Hets mot folkgrupp har som uppgift att straffa människor som hetsar mot andra med böter eller fängelse i upp till två år (om brottet kan anses så som grovt). Brottets grovhet skall bedömmas efter brottets natur, inte efter offrets utsatthet.

Detta är dock fortfarande en akademisk diskussion, eftersom kön inte i dagläget bedöms som en grupp av lagen.
Om vi lämnar 8 § och backar tillbaka till 5 § Kap 16 så finns det dock ändå något man kan göra om man känner sig kränkt av "symboliska" dödshot mot personer av "fel" kön:
5 § Den som muntligen inför menighet eller folksamling, i skrift som sprides eller utlämnas för spridning eller i annat meddelande till allmänheten uppmanar eller eljest söker förleda till brottslig gärning, svikande av medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet, dömes för uppvigling till böter eller fängelse i högst sex månader.

#39  Sv: Hets mot folkgrupp Yorrick
2006-07-30 20:42:48

Linus sa:
Det är en utmärkt idé, särskilt om man noterar att empati inte är detsamma som sympati. Om någon uttrycker hat mot dig eller kallar dig "hora", så skulle nog tillförlitlig information om varför vara en fördel för dig.
Givetvis, men empati tar inte magiskt bort kränkningen. Om jag blir påkörd av en hysterisk förälder som försöker få sitt döende barn till akuten så kan jag känna empati och acceptera orsaken till att jag blev påkörd... men det gör fortfarande jävligt ont. ;)

#40  Sv: Hets mot folkgrupp Yorrick
2006-07-30 21:02:45

Kaiser sa:
Om nu kön skulle omfattas, skulle hatbrott kunna åberopas vid våldtäkter, vilket skulle medföra höjda straff.

Låter inte alls dumt, enligt mig. Men, såklart ... Det kanske inte var så trådskaparen tänkte?
Nej, så klart vill jag helst se alla våldtäktsmän dansa fria i våra parker (efter de nuvarande straffet på 2 till 6 år i fängelse). Där fick du allt till det, touché!

"Hatbrott" är förövrigt inte en juridisk term så det kan inte "åberopas" överhuvudtaget i en domstol. Hatbrott är ett samlande namn på brott som begås på grund av motiv som kan härledas till offrets grupptillhörighet snarare än till offret som person.

#41  Sv: Hets mot folkgrupp Karra
2006-07-30 21:15:57

Okej, jag tar avstånd från SSU Kronoberg. Det var det dummaste jag hört, det som stod på deras plakat.

#42  En fråga MarianneK
2006-07-30 21:17:00

Är två år minimistraffet för våldtäkt? Trodde att det var grov våldtäkt. Har jag fel?

Och att straffet blir hårdare om brottet är att betrakta som ett hatbrott är kanske inte detsamma som att det kan "åberopas i domstol" - men är inte det mest ordmärkeri?

#43  Sv: Hets mot folkgrupp Yorrick
2006-07-30 21:57:58

MarianneK sa:
Är två år minimistraffet för våldtäkt? Trodde att det var grov våldtäkt. Har jag fel?

Inte säker på att jag förstår frågan, men ska försöka svara... I brottsbalken 6 Kap 1 § (sammanfattningsvis) att den som med våld, hot om brotslig gärning tilltvingar sig samlag eller jämförbar sexuell gärning dömes till fängelse i lägst 2 och höst 6 år.
Om brottet kan anses som grovt, då våldet och hotet varit av särkilt allvarlig art eller gärningsmannen visat särskild hänsynslöshet eller råhet, dömes till fängelse för grov våldtäkt i lägst 4 och högst 10 år.
MarianneK sa:
Och att straffet blir hårdare om brottet är att betrakta som ett hatbrott är kanske inte detsamma som att det kan "åberopas i domstol" - men är inte det mest ordmärkeri?
Brott som idag kan kategoriseras som hatbrott kan ändå inte ge längre straff än brottets föreskrivna max-straff. Ett hatbrott kan dömmas hårdare inom ramen för straffsatsen, eller med andra ord; bedömmas som "grovt", vilket det oftast kan göra även av andra anledningar. Jag anser därför att det är missvisande att kategorisera "hatbrott" som någonting annat en ett politiskt/massmedialt uttryck.

#44  Sv: Hets mot folkgrupp MarianneK
2006-07-30 23:04:57

Du förstår ju alldeles utmärkt; förstår inte varför du tvekade.

Maxstraff är väl väldigt ovanligt? Ex. 10 års fängelse för grov misshandel är väl, enligt vad jag förstått, mycket ovanligt?

Om "hatbrott"-kategoriseringen alltså leder till att brottet betraktas som grovt är det väl rimligt att säga att det leder till högre straff. Om praxis är runt 3 års fängelse för en "vanlig" våldtäkt, och det genom att våldtäkter klassas som hatbrott ökar till runt 4, är det väl rimligt att säga att straffet för våldtäkt har höjts?

Om en person idag begår ett brott och får 3 års fängelse, men skulle ha fått 4 års fängelse för exakt samma brott om två år (efter en eventuell lagändring så att det klassades som hatbrott), är det väl rimligt att säga att straffet har blivit högre?

#45  Sv: Hets mot folkgrupp Yorrick
2006-07-31 02:02:43

MarianneK sa:
Maxstraff är väl väldigt ovanligt? Ex. 10 års fängelse för grov misshandel är väl, enligt vad jag förstått, mycket ovanligt?
Känns som om vi har lämnat ämnet lite men ok, "grov misshandel" är ju allt som inte leder till offrets död. T.ex. om jag blir förbannad på dig, drar en pistol och skjuter dig i huvudet så att du faller i permanent koma så kan jag inte dömmas för mord, eftersom du tekniskt sätt inte är död, jag skulle dock antagligen få motsvarande straff (10 år) för grov misshandel.
MarianneK sa:
Om en person idag begår ett brott och får 3 års fängelse, men skulle ha fått 4 års fängelse för exakt samma brott om två år (efter en eventuell lagändring så att det klassades som hatbrott), är det väl rimligt att säga att straffet har blivit högre?
Visst, i detta synnerligen hypotetiska fall (där "hatbrott" fortfarande inte är en officiell klassificering, om det nu inte skulle ha blivit det genom sagda lagändring) så är 4 år mer än 3 år.

#46  Sv: Hets mot folkgrupp MarianneK
2006-07-31 03:02:58

Vad spelar det för roll om det är en officiell klassificering eller inte? Kan du inte ta till dig människors argument om de inte använder korrekta juridiska termer?

Inlägg #33 argumenterar för att våldtäkt med den lagändring som diskuteras här skulle generera högre straff. Eftersom det som populärt kallas "hatbrott" ger högre straff än motsvarande brott utan hatbrottskaraktär. Du argumenterade emot detta med att "hatbrott" inte är en juridisk term, vilket jag menade var irrelevant. Vilket jag anser att jag har (be?)visat.

Visst har vi lämnat ämnet en del. Men visst är det synd om diskussionen försvinner i ordmärkeri? Jättebra om du har full koll på juridik och juridiska termer, men alla här har inte det, och det gör inte deras synpunkter mindre värda att lyssna till. Tycker jag då.

#47  Sv: Hets mot folkgrupp Yorrick
2006-07-31 06:06:20

MarianneK sa:
Visst har vi lämnat ämnet en del. Men visst är det synd om diskussionen försvinner i ordmärkeri? Jättebra om du har full koll på juridik och juridiska termer, men alla här har inte det, och det gör inte deras synpunkter mindre värda att lyssna till. Tycker jag då.

För det första så är för mig hela konceptet att våldtäkt skulle höra till kategorin "hatbrott" absurd eftersom det skulle antyda att motivationen för våldtäkt på något sätt baserades på ett intellektuellt ställningstagande att våldta en kvinna eftersom hon representerar kvinnor som en grupp. Även om man blint tror på Eva Lundgrens teorier om män som "slår sig kåta" och upplever sexuell njutning av att uttrycka sin "makt", så måste man väll ändå hålla med om att de flesta våldtäkter som begås är mer eller mindre oplanerade historier som handlar om tilltvingad sexuell gratifikation snarare än om något slags åsiktsunderbygd könspolitisk vålds-aktivism.
För det andra tycker jag det är viktigt för klarhet och tydlighet att skilja på uttryck som förekommer i politik och debatt från uttryck som används i lagtext, rättegångsförhandling och domar. Andras bristande kunskap kring dessa gör, i mitt tycke, inte deras åsikter mindre värda, såvida dom inte fortlöpande försöker basera sin argumentation på en missuppfattning, men det har ju ingen gjort här.

#48  #37 Yorrik Sthlmjesper
2006-07-31 09:29:52

Word !
(som folk här brukar skriva när de verkligen håller med)

#49  Sv: Hets mot folkgrupp Sthlmjesper
2006-07-31 09:41:15

#47 skulle det stått i mitt förra inlägg.

Hursomhelst tycker jag Yorrik sätter fingret på något mycket viktigt här.
Från den argumentation som många feminister använder sig av så får man intrycket att när en man begår ett brott riktat mot en kvinna så är bör det inte klassas som ett vanligt brott utfört av en individ med tveksam moral. Nej, eftersom det är en man så klassas hans handling som ett brott utfört av "män". Han utför en genomtänkt handling som bygger på ett politiskt ställningstagande som går ut på att han tillsammans med alla andra män beslutat sig för att trycka ner alla kvinnor.

Frågan är, varför kallas sådana slutsatser ofta för sexism, av samma feminister, om man skulle resonera på samma sätt när en kvinna begår ett brott ?

#50  #, Detta har väl redan sagts men... PerEdman
2006-07-31 09:47:16

..."män" är inte en "folkgrupp" och lagen mot hets mot folkgrupp är inte något som jag stödjer, och sannerligen inte något som jag vill utöka.

#51  PerEdman Kruzze
2006-07-31 10:05:30

På vilket sätt är sexuell läggning och inte kön en folkgrupp?

#52  Sv: Hets mot folkgrupp PerEdman
2006-07-31 10:12:49

Det är helt enkelt inte en del av definitionen. Svårare än så är det inte, men precis så svårt är det.

#53  Sv: Hets mot folkgrupp chalky
2006-07-31 14:10:32

män och kvinnor är olika folkgrupper lika mycket som dom är olika arter. hade dom varit olika arter så hade det antagligen varit ganska surt för människosläktet. själv störs jag inte speciellt mycket av manshat eftersom jag inte känner någon man som nånsin har blivit misshandlad av en kvinna(bortsett från kanske nåt enstaka slag). att män misshandlar kvinnor är däremot ett faktum. dessutom är dom grupper av manshatande feminister som trots allt finns så väldigt små och i stort sett obetydliga. alla feminister jag känner och nånsin har träffat strävar efter jämlikhet, inget annat. att man använder sej av slagord som exempelvis "mansslakt" ser jag det bara som att nånting är jävligt fel och att detta är ett uttryck för att sahället är fuckat. när folk förnekar att samhället styrs av män förstår jag inte riktigt vilket samhälle dessa människor lever i.

#54  ps chalky
2006-07-31 14:13:34

vad linda skugge m.fl. säger spelar ingen roll. det finns puckon i alla grupperingar. kolla exempelvis på antifeministerna. där finns till exempel stjärnor som alf svensson och germund hesslow.

#55  Per Edman Kruzze
2006-07-31 15:14:08

Bra argument: "Det är så för att det är så."

Det trumfar allt.

#56  Sv: Hets mot folkgrupp Alkonost
2006-07-31 15:38:18

Jag tycker att det låter som en fantastisk idé. Det innebär, som någon här skrivit, att våltäkt är ett hatbrott, att det blir straffbart att ropa till fotbollspelare att de spelar som kärringar, att det blir (ännu mer) olagligt att neka kvinnor arbete på grund av kön (och lättare att driva i domstol).

Män som tror sig vara utsatta för sexism från feminister är en sorlig skara. Tror ni överhuvudtaget att feminismen skulle existera om det inte vore en rörelse för förtryckta kvinnor att synliggöra och försöka bryta sig ur förtrycket? Tror du verkligen, Yorrik, att kvinnor kallar sig feminister för att göra livet svårt för dig?

#57  Alkonst Kruzze
2006-07-31 16:03:46

Även om kön ingick i LoHMF så vore det inte brottsligt att skrika, "du spelar som en kärring". Däremot vore det brottsligt att skrika, "jag ska döda alla kärring" liksom "mansslakt - kvinnomakt".

Jag välkomnar helt klart en sådan utökning av lagen. Det skulle ju då även inkludera våldtäktsmän som våldtar pga att de hatar kvinnor (givet att motivet går att bevisa).

#58  Kruzze Alkonost
2006-07-31 16:36:22

Det är klart att det skulle. Det är att "uttrycka missaktning", på samma sägg som det är straffbart att säga "du är ogin som en jude", eller för den delen - att sälja negerbollar.

#59  #47, 49 MarianneK
2006-07-31 17:02:50

Kan inte vare sig hålla med eller inte hålla med om det du presenterar som det vanligaste motivet till våldtäkt. Är inte insatt i någon forskning på området.

Tror att kvinnohatsvåldtäkter finns, och att någon sorts kvinnoförakt, eller människoförakt i alla fall, bör finnas hos alla våldtäktsmän som ger sig på kvinnor. Men jag vet inte.

Att en människa anser sig ha rätt att råna, våldta, eller stjäla av en annan människa är väl ett tecken på människoförakt? Därmed inte sagt att brottet utförs för att förövaren vill demonstrera sitt förakt enligt en genomtänkt plan.

Sen vill jag påpeka, apropå #49, att jag inte argumenterar för en utökad lagstiftning på det här området. Min åsikt är snarare åt PerEdmans håll.

#60  Sv: Hets mot folkgrupp Yorrick
2006-07-31 17:10:18

Alkonost sa:
Män som tror sig vara utsatta för sexism från feminister är en sorlig skara. Tror ni överhuvudtaget att feminismen skulle existera om det inte vore en rörelse för förtryckta kvinnor att synliggöra och försöka bryta sig ur förtrycket? Tror du verkligen, Yorrik, att kvinnor kallar sig feminister för att göra livet svårt för dig?
Sexism innebär att negativt särbehandla baserad på kön. Alla negativa uttalanden som generaliserar antingen män eller kvinnor som en homogen grupp bör därför kunna betraktas som sexistiska. Att påstå att sexism endast riktas mot kvinnor är i sig ett indirekt sexistiskt uttalande.

Nej, jag tror inte att feminismen är en konspiration mot mig personligen och jag upplever inte häller att feminister påverkar mitt liv nämnvärt varken till det bättre eller sämre. Jag tror feminismen uppkom som en synnerligen legitim proteströrelse med syfte att ge kvinnor rätt att rösta, utbilda sig, bestämma över sina liv och uttrycka sig fritt politiskt och kulturellt. Detta har man också, efter en lång och krokig färd, till största delen uppnått. Jag är medveten om att jämlikhet på arbetsplatser och i lönepolitik är frågor som fortfarande inte är lösta och kräver fortsatt arbete. Jämlikhetssträvan är bra och alla feminister som efterstävar jämlikhet har mitt fulla stöd. Tyvärr finns det även könspolariserande individer och fallanger inom feminismen. Dom är inte många, men precis som andra extremgrupper är dom högljudda och ofta kränkande. Man tar gärna till mäns våld mot kvinnor som en ursäkt för att uttrycka hat och symboliskt uppmana till våld. Våld förekommer tyvärr redan i allt för hög utsträckning i parrelationer, vi har i Sverige en hel del kontroversiell och delvis ifrågasatt forskning kring mäns våld mot kvinnor. Detta våld, oavsett utbredning och underligande motivation, existerar och är oacceptabelt. Tyvärr har någon motsvarande forskning kring kvinnors eventuella våld mot män aldrig bedrivits i Sverige, så den frågan måste betraktas som outrädd och öppen. Om det våldet existerar är det givetvis lika oacceptabelt.

#61  #56 Alkonost MartinK
2006-07-31 17:12:44


Män som tror sig vara utsatta för sexism från feminister är en sorlig skara.


Det här är ju ett ypperligt exempel på varför jag tycker feminister är sexister. Män som klagar är en sorglig skara medans kvinnor som gör det naturligtvis har legitima orsaker. Ett utmärkt exempel på sexism som existerat i alla tider och som nu förvaltas av feminister.


Tror ni överhuvudtaget att feminismen skulle existera om det inte vore en rörelse för förtryckta kvinnor att synliggöra och försöka bryta sig ur förtrycket?


Feminism existerar av samma anledning som rasism, det erbjuder ett löfte om paradiset och en gemensam fiende.

#62  Sv: Hets mot folkgrupp Yorrick
2006-07-31 17:44:57

MarianneK sa:
Tror att kvinnohatsvåldtäkter finns, och att någon sorts kvinnoförakt, eller människoförakt i alla fall, bör finnas hos alla våldtäktsmän som ger sig på kvinnor. Men jag vet inte.
Det är för mig en väldigt stor skillnad mellan termen "kvinnoförakt" och "människoförakt". Eftersom vi alla är människor finns det ingen skillnad i resultatet, men däremot i föresatserna. En våldsverkare eller våldtäktsman med människoförakt är för mig någon med en antisocial personlighetsstörning eller enklare uttryckt; en psykopat, medan "kvinnoförakt" för tankarna till en gärningsman med någon slags utarbetad agenda och ett värdegrund som stödjer beteendet. Jag säger inte att det omöjligen kan finnas någon som faktiskt är så komplett snedvriden, men jag vidhåller min tes att majoriteten av begångna våldtäkter är avisade samlagsförsök som, ofta med alkohol eller droger som en katalysator, blir våldtäkter. Ingen agenda, inga motiv, ingen tanke, bara dumhet, svaghet, sexualdrift och våld.

#63  Alkonst Kruzze
2006-07-31 18:12:34

[Detta meddelande har blivit raderat på grund av att författaren inte följde feminetik.se:s regler.]

#64  Sv: Hets mot folkgrupp Yorrick
2006-07-31 18:12:46

Fan vad jag sliter på tangentbordet! >_<

Kort uttryckt, MarianneK, så ville jag säga: Du kan (tyvärr) ha rätt i det men jag tror att det isåfall är mycket ovanligt.

#65  Alkonost Lonny
2006-07-31 19:10:19

Är det verkligen olagligt att sälja "negerbollar"? Källa?

#66  Kruzze chalky
2006-08-01 03:06:34

[Detta meddelande har blivit raderat på grund av att författaren inte följde feminetik.se:s regler.]

#67  #61, MartinK, PerEdman
2006-08-01 07:11:09

Paradiset? Är du säker på det?

#68  #67 PerEdman MartinK
2006-08-01 10:22:54

Ja, många feminister verkar nära en tro att när väl könen är jämlika så kommer vi alla att leva fria, lyckliga och springa nakna i solen utan ett enda bekymmer. Sanningen är ju att även i en jämlik värld så kommer det finnas girighet, avund, elakhet och ondska som förpestar tillvaron.

#69  Sv: Hets mot folkgrupp PerEdman
2006-08-01 10:46:16

Så bra! Kan inte du berätta vad jag verkar komma att ha till lunch också - jag har nämligen inte den blekaste aning själv, precis som jag inte visste att jag som feminist ser könens jämlikhet som ett sätt att uppnå paradiset på jorden.

Feminismen bekämpar en orättvisa. Det är inte samma sak som att säga att det är den enda orättvisa som existerar, eller att mänskligheten kan "springa nakna i solen" om vi skulle uppnå jämlikhet mellan könen.

Och varför jag över huvud taget argumenterar mot någon som bara tar tillfället i akt att berätta om sin egen störtrosa nidbild av feminismen, det vet jag inte heller.

/ Per

#70  Sv: Hets mot folkgrupp Alkonost
2006-08-01 13:24:43

Jag är imponerad av att någon har missat det. http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=554&…

#71  #69 PerEdman MartinK
2006-08-01 14:11:08


Så bra! Kan inte du berätta vad jag verkar komma att ha till lunch också - jag har nämligen inte den blekaste aning själv, precis som jag inte visste att jag som feminist ser könens jämlikhet som ett sätt att uppnå paradiset på jorden.


Läs om #68 igen, för du vet väl att "många" inte är samma sak som "alla"?
Och om du själv nu inte räknar dig till dem så förstår jag inte varför du tar åt dig? (för att låna ett feministiskt favoritsvar)


Och varför jag över huvud taget argumenterar mot någon som bara tar tillfället i akt att berätta om sin egen störtrosa nidbild av feminismen, det vet jag inte heller.


Ja, det är ju så det brukar låta från feminister. Tydligen skall man inte lyssna och läsa på det ni skriver för det ger uppenbarligen en felaktig bild av vad ni egentligen vill?!

#72  Sv: Hets mot folkgrupp PerEdman
2006-08-01 15:43:37

Hur skall du ha det?

du vet väl att "många" inte är samma sak som "alla"?


Ställt mot:

Tydligen skall man inte lyssna och läsa på det ni skriver för det ger uppenbarligen en felaktig bild av vad ni egentligen vill?!


Pratar du om alla feminister, eller bara om "många"?


Rätt svar: Det finns inga feminister som motsvarar den nidbild du målar upp. Men om du vill insistera på att de verkligen finns är det givetvis helt upp till dig att peka ut några av de "många" feminister som "verkar" tro det du hävdar.

/ Per

#73  Alkonst Kruzze
2006-08-01 17:25:07

Eftersom jag inte får skriva att Alkonst inte har kunnat uttrycka vad LoHMF innebär formulerar jag om mig och skriver:

Att i nedsättande ordalag tillala en specifik individ kan du aldrig härleda till att vara ett brott mot LoHMF. Om du tror det skulle det kunna säga något om din förståelse av LoHMF men om det gör det så är det inget som får skrivas på feminetik.

#74  Kruzze Alkonost
2006-08-01 18:25:23

Jo, det är klart att det är, om det formuleras som nedsättande mot folkgruppen.

#75  Alkonst Kruzze
2006-08-01 18:55:48

Nej, som exempel skrev du "Du spelar som en kärring."

Att säga "Du spelar som en jude." "Du spelar som en arier." "Du spelar som neger." etc. kan du aldrig få till att vara hets mot folkgruppen utan det kan enbart vara en förolämpning mot individen som tilltalas.

Om du däremot säger "Arier spelar som kärringar." eller "Kärringar spelar som bögar" etc. börjar vi närma oss det som faller under LoHMF. Men det är ändå inte tillräckligt allvarligt för att vara olagligt. Det som är intressant i sammanhanget är alltså subjektet i meningen och vad som sägs om subjektet.

Exemplet med negerbollarna som såldes i Skåne skulle kunna vara hets mot folkgrup men med största sannolikhet är det inte det eftersom det knappast är särskilt hotfullt att likna en folkgrupp vid en bakelse.

#76   Lonny
2006-08-01 19:15:33

Ska man tolka det hela som att ordet "neger", enligt DO, är olagligt?

Vilka fler olagliga ord finns det? Ska det finnas olagliga ord i ett språk tycker ni?

#77   Alkonost
2006-08-02 09:37:40

Jag tycker att det är anmärkningsvärt att Kruzze har en helt annan tolkning av vad som avses och omfattas av lagen än vad DO har. Det kanske vore bra att låta lagen omfatta kön bara för att reda ut begreppen.

Det finns ord som är olagliga att använda I SPECIFIKA KONTEXTER. Det gör det i de flesta lagkomplex. Efterkrigstyskland är ett föregångsland i frågan.

#78  #72 PerEdman MartinK
2006-08-02 10:45:04

Vad är det som är så svårt att förstå?? Jag lyssnar och läser på det ni feminister skriver och av det är det uppenbart att många (inte alla) feminister tror på paradiset.
Vad är det du inte får ihop med det??

Peka ut nån tänker jag inte göra, framförallt för att det skulle ta för lång tid att gå igenom alla gamla trådar för att se vilka som sagt vad, men även för att det känns olustigt att hänga ut folk som inte deltar i tråden.

#79  #78, MartinK PerEdman
2006-08-02 10:51:48

Jag förstår att du tror att det finns feminister som tror att man kommer till paradiset om man tror på feminismen. Jag förstår också att det är en fullständigt befängd tanke, såväl den tanke som du menar att feministerna har, som att du har fått det intrycket av dem.

Du vill inte säga vilka feminister det är som givit dig det intrycket. Fine. Då blir ditt påstående bara ännu en underlig omotiverad allmän kritik mot feminismen. Ah förlåt, "många" feminister.

/ Per

#80  Alkonst Kruzze
2006-08-02 11:22:47

Jag konstaterar att det jag inte fick skriva om Alkonsts förståelse av LoHMF fortfarande gäller.

Jag lovar att jag inte försöker ringakta dig på något sätt men jag tror att det skulle underlätta för din medverkan i den här diskussionen om du läste in dig lite bättre på vad lagen vi diskuterar handlar om. Här är en länk: http://www.do.se/o.o.i.s?id=2103

#81  Sv: Hets mot folkgrupp PerEdman
2006-08-02 11:24:37

Det räcker inte med enbart lagtexten, den måste dessutom tillämpas, och då är sammanhanget avgörande för uttolkningen. Därtill kommer praxis, som angående LoHMF fortfarande håller på att fastställas.

Det är precis vad Alkonost har försökt berätta för dig också, men då med hjälp av ordet "kontext".

/ Per

#82  Sv: Hets mot folkgrupp Kruzze
2006-08-02 12:01:13

Kan stöld vara hets mot folkgrupp? Kan våldtäkt vara hets mot folkgrupp? Kan fortkörning vara hets mot folkgrupp?

#83  Kruzze Alkonost
2006-08-02 13:39:09

Läs 16.8 ett par gånger.

#84  Hest mot folkgrupp Alkonost
2006-08-02 14:13:02

http://students.jmc.ksu.edu/ugrad/anniew/lar/…

#85  Sv: Hets mot folkgrupp Kruzze
2006-08-02 15:12:46

För att lagen ska gälla måste ju subjektet vara folkgruppen, i annat fall där subjektet är en specifik individ gäller 5 kap. 3 § brottsbalken.

Det är det som jag misstänker att du inte förstår och som gör att vi inte kan föra diskussionen vidare. Att skrika "DU spelar som en viting, neger, kärring, man etc." är en smädelse mot en individ och inte mot en folkgrupp. Det är en teknisk fråga som jag tycker att du borde kunna lösa relativt lätt, i synnerhet om du är bekant med grundläggande satslära.

#86  #79 PerEdman MartinK
2006-08-02 15:22:21

Det är en befängd tanke, men inte alls speciell ovanlig skulle jag vilja påstå, snarare en rätt vanlig följd av att man snöat in för mycket i någon ideologi. Samma tro hittar man hos många andra som identifierar sig starkt med en rörelse, vare sig det är kommunism, främlingsfientlighet eller för den delen bara vanlig partipolitik.

#87  Kruzze Alkonost
2006-08-02 15:30:03

Nej. För att uttrycka missaktning krävs inte kunskaper ens i grundläggande satslära. Att använda beteckningen för en folkgrupp som en förolämpning är naturligtvis att uttrycka missaktning _även_ mot folkgruppen.

Beakta meningen "Kim är lika dum som Lea".

I meningen är Kim subjekt och Lea objekt, men det är tydligt att båda anses vada dumma. Alltså uttrycks missaktning av både Kim och Lea.

Beakta meningen "Ni spelar som kärringar." Om vi antar att utsagen har en implicit del och tydligare kan skrivas som "Ni spelar lika illa som kärringar", vilket, tror jag vi kan vara överens om, är det som vanligen avses när denhär typen av satser uttrycks, så ser vi att det uttrycks missnöje med spelet inte bara hos subjektet "Ni", utan även av "kärringar", trots att det skulle kunna sägas vara milt implicit. Alltså uttrycks missaktning av både av "ni" och av "kärringar".

Svårt?

#88  Alkonst Kruzze
2006-08-02 15:56:42

Din tolkning av LoHMF är extensiv. Med tanke på att Åke Green blev friad i HD för att bl.a. ha sagt att "homosexualitet är en cancersvulst" och andra nedsättande kommenterare om den homosexuella läggningen lär kommentaren "Du spelar som en..." knappast falla inom LoHMF.

Dessutom måste man om din extensiva tolkning ska gälla lyckas fastställa att kommentaren öht är nedsättande. Saknas uppsåt har inget brott begåtts. Lyckas åklagaren med det finns ett prejudikat som han måste ta hänsyn till och då lär han knappast väcka åtall mot någon som säger "Du spelar som en....", iaf inte med stöd i LoHMF.

#89  Kruzze Alkonost
2006-08-02 16:11:56

Tja, men anledningen att Åke Green blev frikänd var ju med hänvisning till att europadomstolen skulle se det som ett religionsfrihetsmål. Säga vad man vill om fotbollsfanatiker, men religionsfrihet i egenskap av just det åtnjuter de inte.

Naturligtvis måste det fastställas att kommentaren är nedsättande. Har du någonsin hört uttrycket "Ni spelar som kärringar" menat som en komplimang?

#90  Alkonst Kruzze
2006-08-02 16:34:17

Damfotboll håller betydligt lägre klass än herrfotboll och det skulle förmodligen räcka som argument för att bevisa att det inte finns något uppsåt att ringakta damer. Med andra ord "Ni spelar som kärringar." kan vara synonymt med "Ni spelar lika dåligt som herrar div. 4 fotbollspelare." Enda undantaget är väl om den anklagade säger till åklagaren att "Jag hatar kärringar och de är mindre värda än djur. Det är därför jag sa sa - Ni spelar som kärringar." Då _kanske_ åklagaren överväger att väcka åtal. Men det tycker jag låter väääääldigt långsökt.

#91  Sv: Hets mot folkgrupp Karra
2006-08-02 17:16:40

Jag ställer mig också lite frågande inför bilden jämställdhet=paradiset på jorden. Har aldrig hört eller läst nån feminist som uttryckt detta.

#92  Sv: Hets mot folkgrupp Kruzze
2006-08-02 18:08:28

Jag har inte heller hört någon feminist säga att jämställdhet = paradiset på jorden. Däremot att utrotandet av kön = paradiset på jorden, i synnerhet om detta könlösa samhälle utmärks av det vi idag kallar kvinnligt.

#93  Sv: Hets mot folkgrupp Karra
2006-08-02 18:24:35

Vem pratar om könlöst samhälle?

#94  Sv: Hets mot folkgrupp Kruzze
2006-08-02 19:06:51

Alvunger bl.a..

#95  Sv: Hets mot folkgrupp Karra
2006-08-02 19:39:03

Var då?

#96  Sv: Hets mot folkgrupp Vasadu
2006-08-03 04:29:09

Till att börja med tycker jag de är löjligt med alla "Joho! nähä!" diskutioner som pågår i den här tråden. Skärp till lite tack(båda sidor). Ni förstår vad "motståndarsidan" menar så tjafsa inte mer förutom att möjligen tycka att de ni inte uppskattade sättet de fördes fram.

Varför får jag intrycket att många av feministerna i den här tråden fått uppfattningen att alla icke feminister alltid är negativa till att vad jämnstäldhet heter. Feminism har inte ensamrätt på jämnstäldhet, tänk på de.

För övrigt tycker jag att de Yorrick har skrivit ganska bra trådar och jag förstår inte varför de verka finnas så mycket negativa åsikter mot hans förlag. Jag tycker att lagen inte ska ta hänsyn till om folkgruppen är män eller kvinnor judar eller homosexuella. Kraven på hur man får och inte får utrycka sig ska vara de samma. Men lagen om hets mot folkgrupp måste ändå vara känslig för syfte och sammanhang annars begränsar de vår yttrandefrihet för mycket tycker jag. Men tycker inte man ska få hetsa folk mot någon folkgrupp. De är inte en nödvändig rättighet.

Hur vida en våldtäckt är ett hatbrott eller inte ska väl avgöras av motivet till våldtäkten. En grov misshandel av en homosexuell är inte automatisk ett hatbrott. Om anledningen till att personen misshandlas är personligt och inte i egenskap av en homosexuell är de inte ett hatbrott. De samma gäller våldtäkt... om någon våldtar någon för att den bara fanns där eller om syftet våldtäktsen är att "lära" kvinnosläktet att ge njutning åt män i allmänhet så är skillnad. Båda är allvarliga kränkningar/brott men de senare kanske ska straffas ytterligare lite hårdare.

För övrigt angånde Chockladbollarna (som de alltid har hetat vad jag vet)... De är väl kanske inte hets mot folkgrupp eftersom de inte uppmanar till våld mot någon direkt. Men de är fan rasistiskt/korkat namn så de borde inte vara tillåtet att annonsera med tycker jag inte. Sjöbo är en av Sveriges klart pinsamaste kommuner! Hur kan de samlas så mycket puckon på en plats! Och visst ska Stockholmare och alla andra berätta för dem (bageriet) de är puckon så de har en liten chans att ändra sig, eller åtminstonde dölja de lite. Men tyvärr så innefattar begreppet pucko att de inte händer saker så fort innanför skallbenet så händer nog tyvärr inte så mycket.

#97  #92, Kruzze, PerEdman
2006-08-03 08:10:15

Däremot att utrotandet av kön = paradiset på jorden,


Tycker du? Jag tycker att det skulle mycket mer till än så.

MartinK, ser man på, det fanns faktiskt folk som tyckte som du sa... men Kruzze är väl inte feminist?

/ Per

#98  PerEdman Kruzze
2006-08-03 08:56:52

Nu ska välja mina ord utan att låta nedlåtande...*hrrmm*...Jag säger inte att ett könlöst samhälle = paradiset, det är feminister som säger det bl a Josefine Alvunger. Comprendes?

#99  Vasadu Kruzze
2006-08-03 08:58:49

Jag tycker ändå att jag anstränger mig någorlunda för att inte missförstå mina motdebattörer, tyvärr tycker jag det framgår med all önskvärd tydlighet att detta inte gäller mina motdebattörer.

#100  Sv: Hets mot folkgrupp macramatic
2006-08-03 09:02:51

För en tid sen (1987 - 89) gick jag en utbildning på AMU. För att snabbare bli klar valde jag att flytta runt i Sverige och utbilda mig på de AMU-center som hade lediga platser. Under nästan ett år bodde jag därför på ett sådant center i en håla några mil utanför Sundsvall.

Vid den tiden pågick debatten/stormen kring min hemkommuns folkomröstning som värst. Dagligen kunde man höra hur folk förfasade sig över denna främflingsfientlighet som kom upp till ytan i Sjöbo. Man skickade busslaster med människor ifrån alla delar av landet för att demonstrera i byn. I malmö gick restaurangägare ut med att de portade alla som bodde i Sjöbo.

På AMU-centret var stämningen lika hätsk: "Fan, skulle ta och nita en som kom ifrån Sjöbo!"

Så, jag höll tyst om vart jag var skriven. Jag umgicks inte speciellt mycket med de som kom ifrån trakten. De hade mest roligt åt en och den gröt-dialekt en pratade. De tyckte skånska var utrikiska och att skåningar var fjolliga. Däremot lärde jag känna många ifrån andra länder. Habib ifrån Irak, Domingues ifrån Mocambique och Bruce ifrån Eritrea. Men det var tufft när vi gick ut i Sundsvall. Många pratade om ett Sverige "som skulle resa sig" och spottade efter oss.

Nej, jag gillade aldrig Sven-Olle Olsson. Inte för att han skulle vara representant för någon rasism, utan för att han, precis som så många andra, vill generalisera över människor. Att behäfta människor med karaktärer och egenskaper bara för att de kommer ifrån en viss landsända. Att döma folk utan att egentligen veta vem det är.

Sven-Olle var på det sättet folklig, jävlig folklig.

#101  #98, Kruzze, PerEdman
2006-08-03 10:57:43

Äntligen specifik. Fortsätt: NÄR och VAR har Josefine Alvunger sagt att "ett könlöst samhälle" leder till paradiset på jorden?

Jag menar att ingen feminist tycker så.

/ Per

#102  Karra, PerEdman MartinK
2006-08-03 12:00:44

Naturligtvis är det ingen feminist som bokstavligt talat använder ordet paradis, det skulle göra tankefelet så uppenbart och dessutom associeras med religion. Men det är uppenbart för mig när jag läser vad feminister skriver på feminetik att det finns en hel del övertro på hur jämlikhet skall förbättra världen, på samma sätt som kommunister gärna har en övertro på hur mycket bättre världen blir om alla bara tvingades delade allt lika. Vad som säkert bidrar till detta är att allt som upplevs som orättvist och negativt gärna associeras med mäns förtrycka av kvinnor, vare sig det har nånting med det att göra eller inte.

#103  Sv: Hets mot folkgrupp Karra
2006-08-03 12:32:06

Det är klart att jämställdhet och jämlikhet skulle förbättra världen. Eller menar du att det skulle försämra världen?
Att det skulle trolla bort varenda problem som finns är det nog bara du som tror att andra tror.

#104  MartinK, PerEdman
2006-08-03 12:40:24

Jag tror att du har en övertro på vad andra tror om sin egen tro.

Vad jag frågar mig, i den här tråden, är varför du känner dig tvungen att berätta detta, vad du tror om vad feminister tror, i en tråd som handlar om hets mot folkgrupp. När jag tänker på rasism och hets mot folkgrupper är det ofta propagerade generaliseringar och tolkningar av individers beteenden som appliceras på hela grupper. Gör inte så, är du snäll.

/ Per

#105  #104 PerEdman MartinK
2006-08-03 13:08:58

Tja, själv tror jag att du missar en väsentlig del av varför människor söker sig till en ideologi, religion eller gemenskap och hur tillhörighet påverkar människors tankevärld.

Om du letar dig bakåt lite så ser du att det är en reaktion på Alkonost inlägg där han generaliserar kring män som utsatts för sexism. Men den generaliseringen störde dig inte så vitt jag kan se? Är det bara generaliseringar kring feminister som är tabu?

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?