feminetik.se feminetik.se

Just nu 23 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Emotionell första hjälp till traumaoffer


Gå till senaste inlägget#1  Emotionell första hjälp till traumaoffer Clajo2
2006-07-27 14:40:37

et här är så bra att jag vill dela med mig, även om det inte har någon direkt anknytning till feminism. Det är en liten snabbguide till hur man kan hjälpa till vid kris.

Emotionell första hjälp till traumaoffer.

Skydda mot:
onödiga sinnesintryck och extra påfrestningar
massmedia
nyfikna
överaktiva hjälpare

Skapa en varm och stödjande atmosfär:

sympati, omsorg
förståelse, acceptans (inkl. för alla tänkbara posttrauma reaktioner)

Uppdatera information:

vad som har hänt, vad som skall hända
familj och vänner

Låt de drabbade tala om sina upplevelser:

aktivt empatiskt lyssnande
var "varligt" närvarande
undvik tomma ord (förbud mot fraser som ”livet måste gå vidare” etc.)
varsam beröring lugnar och förstärker upplevelsen av närvaro


Ge hjälp i praktiska frågor men ta ej över

Undvik medicinsk eller psykiatrisk terminologi

#2  angående debriefing Clajo2
2006-07-27 14:46:11

Krishantering är ett förebyggande hälsoarbete inget terapeutiskt. Det är fråga om en traumatisk kris – ej någon psykopatologisk kris. Man skall ha en salutogen approach och inte en patogen. Man skall således fokusera på de läkande krafterna. Orsaken till krisen och lidandet är så uppenbart - det behöver man inte gräva i mer än nödvändigt.

Debriefing hör inte hemma i det initiala hälsoarbetet med traumaoffer. Debriefing är kontraindicerat för en chockad och psykologiskt försvarslös människa. Man utsätter personen för ett otillbörligt intrång som i sig kan bli traumatiserande.

#3  Sv: Emotionell första hjälp till traumaoffer UppåtEmma
2006-07-27 14:50:20

jättebra tråd! en 16-åring jag känner blev precis våldtagen och det är svårt att veta vad en ska göra och hur.

psykopatologisk, salutogen och patogen är ord jag inte kan... vill du förklara?

#4  Sv: Emotionell första hjälp till traumaoffer Clajo2
2006-07-27 15:22:41

Det salutogena perspektivet innebär att man lägger tonvikten på hälsobringande faktorer, där intresset är mer fokuserat på så kallade "friskfaktorer" än på "riskfaktorer". I ovanstående sammanhang är det altså att lägga mer vikt vid tillfrisknandet och hälsa än vid den traumatiska upplevelsen och risker att få bestående men. Men det är it detsamma som att bortförklara och bagatellisera händelsen.

patogen är då motsatsen, och då avses risken att utveckla bestående problem

psykopatologisk betyder ungefär mental skukdom, altså någonting utöver en vanlig kris och stressreaktion, till exemple en psykos

#5  Sv: Emotionell första hjälp till traumaoffer PerEdman
2006-07-31 08:45:56

det har anknytning till jämställdhet i alla fall.

vår egen jämställdhetsminister vill lägga ner pengar på att vårda de "ledsna" män som slår, men har inte under hela sin ämbetstid andats ett enda ord om att de hundratusentals män som misshandlas varje år av andra män, av sina partners, av fullständiga främlingar, inte har någon att vända sig till utom sjukhus och polis.

men för att bemöta den som drabbats av trauma är behandlingen densamma. den skiljer sig inte. ändå villkoras den på kön, och det är så jävla dåligt.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?