feminetik.se feminetik.se

Just nu 12 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Kvinnors sämre vård...


Gå till senaste inlägget#1  Kvinnors sämre vård... MrG
2004-09-21 15:22:57

Diskuteras just nu i Aftonbladet i en artikelserie.

http://www.aftonbladet.se/vss/kvinna/story/0,…

Är det verkligen så? Jag har sett en del argument för och emot - och jag böjer mig, som den icke feminist jag är, åt att det här bara är ytterliggare en "påhittad" orättvisa som man fått fram genom att fokusera på en liten del av verksamheten där man kunnat konstatera orättvisor. Helhetsperspektivet saknas tycker jag. Tänker då främst på mäns kortare livslängd, att kvinnors sjukvård totalt sett kostar mer samt att påståendet, som Aftonbladet använder, om att läkemedel endast forskas fram på män är bevisat nys.

Men det är ju bara mina åsikter, vad tycker ni?

Och om det är så vad beror det på isof, patriarkatet har ju alltid, sina nackdelar till trots, alltid varit mån om att skydda kvinnor (och barn) har jag förstått?

MrG

#2  MrG Robert
2004-09-21 15:29:19

Ja, Aftonbladets analyser förefaller ju att vara väldigt ensidiga. Jag har svårt att tro att kvinnor har det sämre på precis alla områden. Prostata versus bröst canser är ju ett exempel där män länge haft ett sämre läge.

#3  MrG Mattias
2004-09-21 15:33:59

"...läkemedel endast forskas fram på män är bevisat nys."

Varför tror du det?

#4  Hmmmm... MrG
2004-09-21 15:43:11

Därför jag läste någon undersökning (artikel?) att det som forskades mest på män var sjukdomar som mest män drabbades av - kan för mitt liv inte hitta den nu, men någon annan här kanske vet vilken jag menar? Vi diskuterade det här också vill jag minnas.

MrG

#5   Marielle
2004-09-21 17:44:42

Tja, jag är doktorand inom medicin - och för mig är det erkända fakta att det forskas mest på män... därför att de inte kan bli gravida så att man blir anklagad för att orsaka skada på fostret, därför att man får en mer homogen grupp än om man har med bägge könen, därför att det är enklare. Det sitter massor av lappar uppe på mitt universitet där man söker försökspersoner, men inget av de försök som ger bra ersättning (eftersom man får stå ut med lite påfrestningar som försöksperson) vill ha mig eftersom jag är tjej...

Dock har vissa förändringar skett. En föreläsare nämnde under min grundutbildning att FDA (Food and Drug Administration, USA:s motsvarighet till läkemedels- och livsmedelsverk) hade kommit med riktlinjer som sade att flera undersökningar (om jag minns rätt gällde det all fysiologi, men det kan mycket väl vara fel) måste göras på bägge könen. Föreläsaren tyckte det var både bra och dåligt: bra att man får mer heltäckande info (info om ett kön är bara info om ett kön, men har man inga fakta om det andra drar man gärna slutsatser om det utifrån de siffror från det andra könet man har), jobbigt för att undersökningar kommer att kosta mer eftersom det behövs fler försökspersoner. (Jag känner inte till detaljerna i det här, men den som är intresserad kan säkert googla fram något.)

Till och med en del av dem som sysslar med djurförsök föredrar manliga råttor framför sådana av honkön för att slippa svängningarna i hormonbalans över menscykeln, men där biter de sig nog i svansen. Det är nämligen större variation vad gäller storlek mellan hannarna än honorna: de har en mer utpräglad statusstege, och högstatus-hannar kommer att käka mer än den hunsade minste hannen. Beroende på vad man studerar, kan det spela rätt avsevärd roll.

Har du en länk, kollar jag väldigt gärna på din källa som säger att det inte alls forskas mera på män än på kvinnor.

#6   Marielle
2004-09-21 17:48:15

Vad gäller läkemedel och biverkningar: i den fas där man testar medlen på friska försökspersoner för att bestämma sig för vad som är lämplig dos, den som ger önskad effekt med minimala biverkningar, finns det inget läkemedelsföretag i världen som vill göra sådana studier på en blandad grupp med både män och kvinnor. Om någon kvinna skulle bli eller visa sig vara gravid medan hon ingår i studien, och om det är minsta fel på det barnet när det föds, riskerar nämnligen läkemedelstaget att bli grundligt stämt för att orsaka fosterskada. Den risken tar man inte.

Huruvida detta verkligen leder till att läkemedelsdoser är mer anpassade till mannen än till kvinnan vet jag inte, men det förefaller som ett synnerligen rimligt antagande.

#7  Japps Alvunger
2004-09-21 18:10:00

Jag har hört samma som Marielle har hört. Detta på en föreläsning på Biomedicin i Lund.

Där fick jag också veta att detta missförhållande har haft dödlig utgång i flera fall. T ex vad gäller kvinnliga hjärtattacker. Man har utgått ifrån manliga symptom, män får tydligen oftare ont i bröstområdet, samt smärta som sprider sig ut i armarna (medicinkunniga får rätta mig, jag minns inte exakt). Medan kvinnor får mer magliknande smärtor. Och då det också finns en liten underton om att kvinnor är lite gnälliga och uppmärksamhetssökande, så skickades helt enkelt magvärksklagande kvinnor hem och dog av sina hjärtattacker. Skröna el sanning - don´t know. Det var iallafall en undervisande lärare på läkarutbildningen i Lund som berättade detta.

#8  Men i rättvisans namn Alvunger
2004-09-21 18:12:22

skall tilläggas att det bevisligen är svårare att forska på hondjur/kvinnor, då man inte vet om eventuella förändringar beror på menscykel eller om det beror på annat.

Men man kan tycka att det är värt att spendera några extra kronor på det. Eller jag vet inte, det handlar ju bara om halva mänskligheten...

För övrigt, vad gäller prostatacancer. Jag tycker absolut att män skall kallas till undersökning på samma sätt som kvinnor gör.

Såg en annons i en tidning häromveckan där män kallades till gratisundersökningar. Det är positivt. Bara att hoppas att det togs till vara på.

#9  minns också Danne
2004-09-21 18:30:20

den där artikeln (var det från uppsala universitetssjukhus månne...?) där det stod att 80% av alla läkemedel testas på båda könen medan resterande testas på de kön som är mest utsatta - hjärt och kärlsjukdomar testas på män medan depression, demens testas på kvinnor.

Det är dessutom lagstadgat om jag inte missminner mig att läkemedel MÅSTE testas på den grupp (läs exempelvis kön, ålder osv) som är mest utsatt för sjukdomen i fråga.

#10  förtydligande Danne
2004-09-21 18:31:36

även de 80% som testas på båda könen testas på de grupper som är mest utsatta, men här skulle alltså inte kön vara en signifikant differentierande variabel.

#11  Denna artikel? Nils
2004-09-21 18:44:28

http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=1-AV_ID=3299…

Jag finner även denna intressant (men låååång):
http://www.sos.se/FULLTEXT/103/2004-103-3/200…


Jag anser att där finns saker som pekar på att både män och kvinnor missgynnas på sinna ställen. Det jag INTE gillar med aftonbladets artikel är att de inte ens försökt vara objektiva, utan endast listar det som de tolkar negativt för kvinnor, tex att män inte ens får mediciner utskriva i samma utsträckning som kvinnor får, eller att män är de som oftast dör i behandligsbara sjukdomar. Varför måste media hela tiden fungera så?

#12  Intressanta Mattias
2004-09-21 20:06:45

länkar. Man kan ju också kolla läkemedelsvärkets rapport som artikeln bygger på:

http://www.mpa.se/om_verket/publikationer/inf…

#13  hmm... Robert
2004-09-21 21:51:48

... håller med Nils. Hade Aftonbladet försökt att ge en balanserad bild så hade jag lättare kunnat köpa budskapet. Säg att artikeln listade 8 områden där man forskar mest på män, och 2 områden där kvinnor har någon fördel. Dessutom kunde man också sätta in allt i sitt samanhang och redovisa hela sjukvårdskostnaden för män respektive kvinnor. Hade man gjort det så skulle jag vara betydligt mer positiv till artikeln. Problemet är att tidningar som Aftonbladet medvetet vinklar åt det ena eller andra hållet för att skapa någon slags effekt. De försöker få fram en stiliserad bild av verkligheten som inte stämmer riktigt.

För att förstå varför jag som antifeminist blir irriterad över detta kan man ta Billy som exempel. Billy säger alltid onyanserade saker i stil med "alla kvinnor vill ha män med pengar" vilket får till följd att alla blir förbannade på Billy för att han är onyanserad. Av samma orsak blir jag förbannad på skräptidningar som häver ur sig onyanserade utsagor.

#14  Hmmmm... MrG
2004-09-21 23:05:15

Kan det inte ligga något i att män inte söker sjukvård förräns det verkligen behövs (och ibland inte ens då) - Jag vet ju själv hur man resonerar som kille. Åka till sjukhus är något som de flesta killar drar sig för. "Jag klarar mig!"

Kvinnor däremot söker hjälp oftare när dom har ont, vilket är riktigt, men det kanske ger ett sken av gnällighet eftersom killar drar sig mer?

Sedan är det ju intressant, om det nu stämmer, att det här är ett bestående fenomen, trots att antalet kvinnliga läkare ökar samt att sjuksköterska (som inte sällan administrerar hjälpen) är ett kraftigt kvinnodominerat yrke.


MrG

#15  Alvunger Kalle
2004-09-22 08:38:41

"Men man kan tycka att det är värt att spendera några extra kronor på det. Eller jag vet inte, det handlar ju bara om halva mänskligheten..."

Ja, det kan man ju tycka...

Men vad tycker du att ska man göra åt det här som Marielle skrev om, med risker för fosterskador, mm? Ska kvinnliga försökspersoner förbinda sig att inte bli gravida under testperioden?

#16  Mattias Kalle
2004-09-22 08:51:49

Tack för länken, Mattias! (Tips: sidan 9)

"Reproduktionstoxikologiska"... Vilka ord det finns...

#17  forskning sthlmjesper
2004-09-22 09:48:20

Jag reagerade instinktivt med ett visst obeghag när jag läste om aftonbladets text om krav på lika mycket sjukvård och forskning kring kvinnor. Inte för att det skulle vara något negativt med själva behandlandet av kvinnors sjukdomar, tvärtom.

Det jag tycker är synd och oroande är att inte ens sjukvården nu går fri mot det "vi mot dom" tänkande som verkar bli allt mer populärt i det övriga samhället.
Jag vill ha en sjukvård som i första hand behandlar mig som en individ och gör en bedömning av hur allvarlig min eventuella sjukdom är och behandlar mig därefter.
Jag vill inte ha läkare som säger, "Nej, vi har haft flera män än kvinnor på besök denna månad, så du får vänta med din canceroperation tills lika många kvinnor som män sökt sig hit"

Det kan låta som ett hårddraget exempel, men det är precis denna typ av scenario som ofta utspelar sig på platser där kvotering förekommer. Det får oftast inte lika dramatiska följder i andra områden, därför reagerar inte så många på det absurda i det hela.
Moraliskt är det dock också klandervärt att tex neka en person utbildning med enda motivering att denna är svensk, man, eller kvinna osv (vilket vi sett exempel på i vårt land)

#18  cirkel Kerstin
2004-09-22 10:12:52

"Det är dessutom lagstadgat om jag inte missminner mig att läkemedel MÅSTE testas på den grupp (läs exempelvis kön, ålder osv) som är mest utsatt för sjukdomen i fråga. "

Det ser ju ut som en god idé vid första anblicken, men då är man ju fast igen. Man forskar på män när det gäller hjärtsjukdomar, för att man ser att män drabbas av flest hjärtinfarkter, sedan visar det sig att kvinnor också drabbas av hjärtinfarkter men dessa symptom ser inte likadana ut, så då kanske det var så egentligen att män inte alls drabbas av fler hjärtinfarkter än kvinnor. Alltså borde man ha forskat lika mycket på män och kvinnor redan från början. Eller?

Sedan tycker jag att ja, kvinnliga försökspersoner bör väl då förbinda sig att inte bli gravida under eller strax efter testperioden.

#19  Kerstin Kalle
2004-09-22 10:39:52

Om kvinnor drabbades av lika många hjärtinfarkter som män, utan att få vård, borde inte det märkas på dödligheten då?

#20   Marielle
2004-09-22 11:11:20

Tack för länkarna, ska kolla på dem vid tillfälle ( hinner inte nu). Aftonbluddretartikeln har jag kastat ett öga på, det är väl lika onyanserat som vanligt...

Vad gäller prostatacancer och bröstcancer: jag är inte säker på att det är helt jämförbart, och screenar man för det ena så ska man screena för det andra. Hm, en googling ger att man inte vet om screening för protstatacancer skulle rädda många liv eller inte - helt enkelt för att det inte undersökts! http://www.orion.se/page?id=1505 Sidan är från ett läkemedelsföretag, i det här fallet får man nog se källan som relativt trovärdig. Här verkar vi ett fall där kvinnor alltså är mera forskade på än män. Sen _kan_ det ju ev. bero på att man haft andra goda skäl att tro att screening av bröstcancer skulle ge mera utbyte än screening av prostatacancer, men det vet jag inte...

Jag skulle vilja se en studie där man jämför vilken vård överklass får jämfört med underklass, blonda svenskar jämfört med svartskallar och män jämfört med kvinnor. Jag skulle tro att man skulle hitta intressanta skillnader i alla tre jämförelserna - kanske ännu mera vad gäller psyk- och åldringsvård än vanlig kroppssjukvård.

#21  Kerstin Danne
2004-09-22 12:14:56

Hur menar du? Att kvinnor drabbas av hjärtinfakter i lika hög eller högre grad än män men att deras symptom är så annorlunda att de inte märks? En ytterst hypotetisk tankelek, om ens det måste jag säga.

Men visst kan den diskuteras. Nån form av symptom skulle de ju drabbas av och då borde kvinnor vara överrepresenterade där, således skulle forskning kring dessa symptom bedrivas i huvudsak på kvinnliga försökspersoner.

Menar du att det inte finns en poäng i att bedriva forskning och framförallt medicinska tester på de grupper som är överrepresenterade?

#22  Prostata Linda
2004-09-22 12:23:41

Det är relativt enkelt att screena bröstcancer (mammografi). Nyttan har ju diskuterats, men det är ju ändå bättre ur behandlingssynpunkt ju tidigare man hittar tumören.

Det vanligaste förslaget för prostatacancer-screening är väl med serum-PSA? Problemet med detta är att alla tumörer inte ger förhöjda PSA-värden, så man kan missa en hel del cancer-fall.

Prostatan är ganska svåråtkomlig, så screening med rektal palpation kanske inte blir så populär?

Dessutom har många äldre män godartad prostata-förstoring, vilket bl.a. ger svårigheter att urinera. Dessa skulle då fångas upp av screeningen, men nyttan med att opererar dessa män, som knappt lider av sin förstoring, och som sannolikt skulle få mer besvär med en behandling, och som med största sannolikhet kommer att dö av ålderdom kan diskuteras. Både ur ekonomisk och medmänsklig synpunkt.

#23  Danne Kerstin
2004-09-22 12:36:16

"Menar du att det inte finns en poäng i att bedriva forskning och framförallt medicinska tester på de grupper som är överrepresenterade?"

Jo. Klart det finns en poäng. Men jag bara kastade ur mig en fundering om huruvuda det inte kan finnas risker med det också...

#24   Marielle
2004-09-22 12:53:07

Linda, du har huvudet på spiken om varför man inte screenat för prostatacancer. "Rektal palpation" är alltså, för de som inte kan facktugget, att gå in via ändtarmen och känna efter om prostata är förstorad.

#25   Nils
2004-09-22 15:07:42

Ok, låt oss säga nu att de förändrar så att ambulanserna i högre utsträckning prioriterar kvinnliga patienter och allt annat som denna artikel tog upp, vad blir då effekten av detta ?

Kommer då skillnaderna i medelivstid öka ännu mer?
(hur många år tidigare bör män dö när "jämnställdhet" råder?)

Kommer kvinnors resurser inom sjukvård öka ännu mer, som redan idag är 20% mer än männens del.
(Hur mycket många procent mer bör kvinnor få när "jämställdhet" råder?)

När råder jämnställdhet helt enkelt ?


Personligen, trots att jag anser att kvinnan är nackdelar inom många områden har MYCKET svårt att se att kvinnan är den som förlorar mest inom vårdområdet, ett område där män dör tidigast och får minst resurser (borde inte hög dödlighet i ung ålder motivera att mer resurser ges?, tydligen inte..).

Jag blir faktiskt lite skraj när jag ser hur media skriver och hur många politiker som verkar väldigt snabba att vända kappan efter vinden. Mäns vårdutnyttjande är ju alldes för LITET och det är ett stort skäl till att de dör i unga åldrar.

#26  Nils Mattias
2004-09-22 15:39:22

Tanken är väl att sjukhusen bara ska ta medicinska hänsyn i så stor utsträkning som möjligt och inte ge någon annorlunda behandling bara på grund av kön.

Skulle det vara så att kvinnor får sämre vård för samma besvär så är det klart att det inte är bra.

Jag har svårt att se att rättvisa skulle vara beroende av hur länge folk av respektive kön lever.

Att kvinnor lever längre borde väl ganska naturligt leda till att de också kostar vården mer?

Menar du att mäns låga medelålder beror på att vi är diskriminerade i vården? Varför tror du i så fall det? Finns det inga biologiska och eller sociala orsaker som förklarar varför män dör tidigare än kvinnor?

#27  Mattias Nils
2004-09-22 16:54:02

Nej just det.. sjukhusen skall bara ta medicinska hänsyn oavsett om detta medför att några procent fler män får ambulans.

Några av anledningarna till att män oftare får åka ambulans kan ju helt enkelt vara:

* Män arbeter i högre utsträckning på farligare arbetsplatser
* Män har högre risk att råka ut för exempelvis hjärtsjukdomar
* Män utsätts i större grad av våldsbrott än kvinnor.

Saken är att procentsatsen på ambulansåkandet bevisar inte ett dugg.


"Jag har svårt att se att rättvisa skulle vara beroende av hur länge folk av respektive kön lever."

Så du ser ingen koppling mellan vård och livslängd ?
Enligt: http://www.sos.se/FULLTEXT/103/2004-103-3/200…
Så skriver de att män är de som oftast dör i "behandlingsbara sjukdomar". Alltså där något hade gått att göra åt saken. Det kan väl mycket väl tolkas som att vården brustit. Detta skedde i högre utsträckning hos män.

"Att kvinnor lever längre borde väl ganska naturligt leda till att de också kostar vården mer?"

Ja, detta avhandlar dokumentet du har som länk ovan, även mödravård är något som gör att kvinnor kostar mer, men även om man tar hänsyn till det så är det kvinnor som får mer resurser.

Att mäns dödliga sjukdommar inträffar i betydligt lägre ålder är ju också en sak som påverkar de sakerna som aftonbladet tar upp. Det är en anledning till att kvinnor (som oftare är betyldigt älre) får äldre läkemedel eller längre väntetider. Vården brukar ofta prioritera yngre personer helt enkelt, sen kan ju tycka vad man vill om det. Åldersdiskriminering brukar detta kallas.

"Menar du att mäns låga medelålder beror på att vi är diskriminerade i vården? Varför tror du i så fall det? Finns det inga biologiska och eller sociala orsaker som förklarar varför män dör tidigare än kvinnor?"

Jo det finns massor med förklaringar, men det gör det troligen även på aftonbladets siffror. Den länk jag hade tar upp allt sånt där rätt bra tycker jag.

#28  Nils Mattias
2004-09-22 17:22:21

"Saken är att procentsatsen på ambulansåkandet bevisar inte ett dugg."

Jag håller med. Procentsatsen i sig säger inte särskilt mycket.

"Så du ser ingen koppling mellan vård och livslängd ?"

Det har jag väl inte sagt. Vad jag menade var att livslängden i sig inte kan säga om vi har rättvis vård eller inte. Att män lever kortare tid kan vara ett tecken på diskriminering. Men det behöver inte vara det.

"Åldersdiskriminering brukar detta kallas."

Det låter som en rimlig förklaring. Men det behöver inte vara diskriminering att prioritera yngre. Kanske snarare ett sätt att sätta in resurser där de gör mest nytta.

"Jo det finns massor med förklaringar, men det gör det troligen även på aftonbladets siffror."

Jag är ju inte ute efter att försvara ab. Jag tolkade ditt inlägg som att du menade att män är diskriminerade eftersom vi har lägre ivslängd. Men jag får en känsla av att det inte var riktigt så du menade.

#29  Kerstin Danne
2004-09-22 17:54:03

"Jo. Klart det finns en poäng. Men jag bara kastade ur mig en fundering om huruvuda det inte kan finnas risker med det också..."

Risker finns alltid, men finns skäl att tro att det verkligen är så? Och finns skäl att tro att mänskligheten skulle tjäna på att lägga om systemet efter denna ytterst hypotetiska tankelek?

#30  Fakta Mats L
2004-09-22 18:21:50

Var hittar man fakta om hur mycket män respektive kvinnors vård kostar? Hur många vårdtimmar kvinnor respektive män har.

Hur kommer det sig att kvinnor lever 4 år längre än män? Hur mycket längre hade de levt om de hade fått samma vård som män? Vad finns det för bevis att denna skillnad på säg sju år är genetiskt betingad eller en följd av fria val från män och kvinnor?

Om skillnaden i livslängd mellan män och kivnnor beror på genetiska faktorer, finns det skäl att tillämpa Rawls teorier om att orättvisor som man inte rår för skall bekämpas?

#31  Hmmmm... MrG
2004-09-22 19:51:26

http://www.aftonbladet.se/vss/kvinna/story/0,…

Kvinnor får vänta längre på ambulans.

Men Män råkar ju oftare ut för trauma än vad kvinnor gör - Män, och främst unga män, är kraftigt överrepresenterade inom både misshandel, mord och bilolyckor? Har man tagit hänsyn till det? Eller gör man som med lönerna - man jämför bara rätt av utan att se till helheten?

För mig är det självklart att man prioriterar en ung man (människa!?) med trauma-skador framför en äldre kvinna med diffusa smärtor?

MrG

#32  Mattias Nils
2004-09-22 21:49:28

"Jag är ju inte ute efter att försvara ab. Jag tolkade ditt inlägg som att du menade att män är diskriminerade eftersom vi har lägre ivslängd. Men jag får en känsla av att det inte var riktigt så du menade."

Nej, det var inte riktigt så jag menade. Som jag sa i mitt första inlägg finns det saker som kan peka på att både män och kvinnor blir missgynnade på olika områden.

Men om ickeobjektiva artiklar som dessa piskar upp någon form av folkstorm som gör att sjukvården börjar prioritera om efter idiotiska grunder så kan det kanske vara läge att diskutera diskriminering.

Båda könens förhållanden måste vara med, det är de inte i aftonbladets artiklar.
som tur är verkar båda könens perspektiv vara med i undersökningarna som aftonbladet grundar sina påståenden på, bara att de väljer ut allt som kan tolkas som att kvinnor missgynnas och skiter fullständigt i motsatsen.

#33  Politisk korrekthet Nisse
2004-09-22 22:21:16

En som tagit itu med frågan ordentligt är Sally Satel, som t o m skrivit en bok om hur politisk korrekthet, vilken bl a består i just kravet på att båda könen ska tas med i medicinska studier, gör att sjukvården försämras och hur det gör att viktiga medicinska och farmakologiska studier aldrig genomförs till men för alla människor.

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-…

En dråplig passage om hur myten om hur kvinnor utesluts ur vissa medicinska studier ser ut så här:

"For example, a feminist group claims that only 14 percent of NIH (federal) research funds go to women's health issues. And it turns out that this is actually true. But, as the author discovers, you are not told that less than 7 percent goes to research on male diseases and the rest goes to research on diseases that are not gender specific. The book is full of examples like this, where claims made by the so-called experts don't hold up under further scrutiny."

Jag har sett liknande dumheter från svenska feminister och ett exempel på det är väl artikeln i Aftonblasket som nämns ovan, där man bara tar upp de sidor av saken där kvinnor missgynnas. Och tydligen är förfarandet typiskt feministiskt, eftersom det går till så i andra sammanhang också - inte minst i fråga om partnervåldet:

Feministerna pekar på att kvinnor missgynnas, men bryr sig inte om att ta fram hur mycket män missgynnas som jämförelse, samtidigt lyckas de ändå dra slutsatsen att kvinnor är förtryckta och underordnade på något märkligt sätt. På så sätt så kan nu presidentkandidat Kerry gå ut med löftet att kvinnors situation i vården ska förbättras och lovar ökade anslag för forskning kring bröstcancer för att "öka jämställdheten". Ändå går redan 3 (!) gånger så mycket federala resurser till forskning kring kvinnors könsspecifika cancer som till mäns dito - testikel- och prostatacancer.

#34  Hmmm... MrG
2004-09-22 23:20:57

Hur orkar man gå runt och vara ett offer för sin egen omständighet hela dagarna?

Att vara martyr är det vackraste och bästa man kan vara i vissa feministkretsar - Det gäller att vara mest förtryckt då är man högst i kurs!

Det verkar så iaf

MrG

#35  Marielle Kalle
2004-09-23 11:21:44

Du som säger att du är doktorand inom medicin, och för dig är det välkända fakta att det forskas mer på män än på kvinnor.

Efter att ha läst Mattias' länk, där Läkemedelsverket påstår att det inte stämmer, så undrar jag var dina välkända fakta kommer ifrån? Läkemedelsverket, om någon, borde ju ha koll, för det är väl de som övervakar och godkänner forskning och läkemedel i Sverige?

En annan sak, de lyfter fram psoriasis-behandlingen som ett diskriminerande område, där män får mer ljusbehandling än kvinnor. Men i artikeln om Jan http://www.aftonbladet.se/vss/kvinna/story/0,… så får jag intrycket att det behövs varken remiss, recept eller tidsbeställning, det är bara att gå dit. ( - Det är bra att man kan komma hit utan att boka tid, säger Jan.) Så, är det då Sjukvårdens fel, eller kvinnornas eget, att de inte går dit oftare?

#36   Marielle
2004-09-23 14:48:55

Jag skrev ett långt svar Kalle, men jag vill fila mer innan jag postar det. Det handlar dels om att man blandar ihop två typer av studier - läkemedelsverket påstår _inte_ att det inte forskas mer på män än på kvinnor! Dels handlar det om förändring över tid. Att inget läkemedelsbolag törs göra fas 1-studier på blandade grupper får jag uppenbarligen ta tillbaka. Tja, mina föreläsare sade så... men de är antagligen inte riktigt uppdaterade. Det riktigt intressanta i Läkemedelsverkets rapport tycker jag är trenden - man går tydligen mot att testa större andel av läkemedlen på blandade grupper i fas 1-studier, och detta från att inte ha gjort det alls (om det sistnämnda inte stämmer har mina föreläsare ljugit katastrofalt). Jag undrar dock om man törs göra det i USA... jag är skeptisk.

Vad gäller fas 2 och 3 vet jag inte om någon någonsin påstått annat än att man testar på den relevanta patientgruppen. Det är ju liksom vad studien är till för... jo OK, någon har påstått det. Ett påstående i något som kallas SOU 2002.30 (jag tolkar det som något från Socialstyrelsen),

#37  hoppla, jag var inte färdig Marielle
2004-09-23 14:55:06

som uppenbarligen var felaktigt och som ställt till en hel del hallaballoo till exempel att bli citerad i Aftonbluddret.

Jag tror inte att den här frågan är så jätteviktig om vi diskuterar jämlik vård, men kom ihåg att det finns en massa gamla läkemedel som används flitigt... och det har ju förändrats, se Läkemedelsverkets rapport. Sen görs ju de flesta kliniska tester av mediciner vi stoppar i oss inte i Sverige! Om någon har lust att gräva fram data över hur man gör i USA, läser jag gärna.

Om man hävdar att Läkemedelsverkets rapport säger att medicinsk forskning utförs lika mycket på kvinnor som män - då är man ungefär lika noggrann som Aftonbladet. Det finns mera medicins forskning än de sista stegen i utprovning av läkemedel... Faktum är att jag inte ger så mycket för nyhetsartikeln på universitetets hemsida heller, den ger lätt intrycket att alla påståenden om att det någonsin förekommit att läkemedel inte testats på män är fullkomligt grundlösa.

#38  Marielle Kalle
2004-09-23 15:03:27

Tack för svaret. Jag tror att jag misstolkade ditt första inlägg lite.

#39   Marielle
2004-09-23 15:48:02

"Jag har sett liknande dumheter från svenska feminister och ett exempel på det är väl artikeln i Aftonblasket som nämns ovan, där man bara tar upp de sidor av saken där kvinnor missgynnas. Och tydligen är förfarandet typiskt feministiskt, eftersom det går till så i andra sammanhang också - inte minst i fråga om partnervåldet: "

Tja, i så fall är väl den där nyhetsavdelningen på universitetshemsidan också feministisk. ;-) Den är ju ungefär lika generaliserande och bra på att bara använda fakta som talar i en och samma riktning den...

#40  Ambulanssjukvård Kalle
2004-09-24 08:46:06

En nära anhörig råkade ut för en olycka i sitt arbete som skogshuggare. Ambulansen var ganska snabbt på plats, men tyvärr var det besvärlig terräng, eftersom det var på ett hygge med stockar och kvistar överallt så de två kvinnliga ambulanssjukvårdarna orkade inte bära ut honom utan var i sin tur tvungna att ringa brandkåren efter hjälp. Det tog ju ytterligare en halvtimme innan dom var på plats, så pga av det så hann de inte fram i tid utan han dog i ambulansen på väg till sjukhuset...

#41  Kalle Nils
2004-09-24 21:45:46

Jag undviker att kommentera de kvinnliga ambulansförarna, men ditt exempel visar ett arbete som ofta drabbas av olyckor. Arbetsolyckor inträffar i högre utsträckning på arbetsplatser som domineras av män. Min slutsats blir att detta borde innebära att män oftare får åka ambulans.

Detta skiter aftonbladadet totalt i och vill få det till att 50/50 utnyttjande grad i ambulansåkande innebär jämnställdhet, och politiker är inte sena att skriva under.

#42   Kalle
2004-09-27 10:39:53

Förlåt, Det var inte meningen att kasta skit på kvinnliga ambulanspersonal.

Jag reagerade på hon som klagade på diskriminering när hennes mamma inte fick någon ambulans. Jag ville bara skriva av mej det här för att.. ibland hjälper det inte om ambulansen kommer, eller nåt...

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?