feminetik.se feminetik.se

Just nu 17 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Abortlagstiftningens följder...


Gå till senaste inlägget#1  Abortlagstiftningens följder... StellaPolaris
2006-07-14 08:59:06

Ja, ännu en aborttråd! Men i denna tråd vill jag INTE hör några argument för eller emot abort. Jag vill INTE höra varför vi tillåter abort. Och så vidare!

Jag vill BARA diskutera vilja följder/konsekvenser dagens abortlagstiftning får för män och kvinnor som föräldrar. Och hur det drabbar barnen.

På vilket sätt påverkar det faktum att kvinnor genom abort i högre grad än män kan påverka när de önskar bli förälder? Vilka konsekvenser får det på synen på män respektive kvinnor som föräldrar samt deras roller? Hur påverkar det barnen och deras bild av mannen respektive kvinnan som förälder i samhället?

#2  Sv: Abortlagstiftningens följder... android
2006-07-14 09:54:52

Jag skulle säga att det faktum att kvinnor kan genomgå en abort gör att män blir mer oansvariga vid samlag och mer obenägna att använda kondom. Jag har hört killar säga att "men äh, det är väl ingen fara, du kan ju alltid göra abort om det skulle hända en olycka". Som om abort vore enn preventivmedel.

Hur det påverkar barnen? Ja, de barn som föds vet väl i alla fall att de har minst en förälder som vill ha dem.

#3  Sv: Abortlagstiftningens följder... StellaPolaris
2006-07-14 10:01:33

Till android

Tror du att enbart män blir mer oansvariga med preventivmedel p.g.a. abortmöjligheten?

Tror du att en förälder som önskar barnet är annorlunda jämfört med en förälder som inte önskar barnet? Om så, på vilket sätt?

#4  StellaPolaris android
2006-07-14 10:18:05

Jag tror att män, eftersom de inte påverkas fysiskt av en abort, har lättare att förminska abortens negativa sidor. Så ja, jag tror att de kan bli aningen mer oansvariga.

En förälder som önskar barnet är nog väldigt ofta annorlunda mot barnet jämfört med en förälder som inte önskar barnet, ja. Inte alltid, dock. Många börjar ju älska sitt barn efter en tid även om det var oönskat från början.

#5  android Gullegubben
2006-07-14 11:24:13

"Hur det påverkar barnen? Ja, de barn som föds vet väl i alla fall att de har minst en förälder som vill ha dem."

Barnen som föds vet betydligt säkrare att deras mor ville ha dem, med just den fadern och vid just den tiden. Synen på kvinnan som förälder är att hon helt säkert ville ha barnet, men att man inte vet lika säkert med fadern.

Barnet kommer vid en tidpunkt som passar modern, men inte lika säkert passar fadern. Modern kan ju till exempel vilja få barn när hon har ett jobb som hon inte gillar, när hon är arbetslös etc, medan fadern kan bli far när han har ett jobb som han har svårt att föräldraledigt ifrån, som han pendlar till etc., vilket leder till att modern kommer att ta ut mer föräldraledighet än fadern. Det är ju få kvinnor som vill få barn när de just har fått ett nytt spännande jobb men fadern gärna skulle vilja vara föräldraledig.

Kvinnans makt "över graviditeten", ger henne makt över hur föräldraskapet skall se ut. Det blir hon som bestämmer villkoren, mannen kan gå med på dem eller hoppas att han kan hitta en annan kvinna som inte själv vill bestämma villkoren, vilket är svårt att veta med säkerhet, förrän beslutet väl skall fattas, och då är det kvinnan som har ensam bestämmanderätt.

Många kvinnor bryr sig om och anpassar sig till vad mannen vill, men den potentiella rätten att ensam bestämma gör givetvis att kvinnans ställning som förälder blir starkare än mannens.

#6  Sv: Abortlagstiftningens följder... Gullegubben
2006-07-14 11:29:45

Kvinnor brukar ofta vilja få barn när paret har ett bra boende med gott om plats för barnet etc., medan män inte brukar tycka att det inte är lika viktigt, utan helst vill få barn när paret har små utgifter. När paret just har köpt en ny bostad och har stora utgifter, har mannen sällan möjlighet att ta föräldraledigt eller att gå ner i arbetstid eftersom familjen behöver mycket pengar och har stora fasta och rörliga utgifter. Mannen brukar vilja vänta med barn i det läget, medan kvinnor ofta tycker att detta är det perfekta läget.

#7  Sv: Abortlagstiftningens följder... Gullegubben
2006-07-14 11:43:02

Aborträtten används med andra ord oftare för att få till stånd ett könsrollskonservativt föräldraskap, än motsatsen, vilket kanske inte är så förvånande.

#8  Sv: Abortlagstiftningens följder... android
2006-07-14 12:40:50

Fast de som utnyttjar aborträtten, dvs de som gör abort, blir ju inte föräldrar. Jag förstår inte alls ditt resonemang.

#9  Sv: Abortlagstiftningens följder... StellaPolaris
2006-07-14 13:26:11

Till android

Det kan nog stämma att män har svårare än kvinnor att sätta sig in i hur det känns att göra abort för en kvinna, och kanske till och med förminska de negativa sidorna.

På samma sätt som kvinnor har svårare att sätta sig in i hur en man känner när en kvinna tar abort på ett barn som han hade önskat eller när en kvinna väljer att föda ett barn som han absolut inte önskar.

Och allt dessa skillnader (mellan män och kvinnor) uppkommer ju på grund av abortlagstiftningens utformning! Den skapar skillnader i förväntningar och krav på män och kvinnor.


Men den skillnad som är allra störst är antagligen att ingen kvinna behöver bli förälder mot sin vilja, vilket dock män måste bli. Trots det har samhället (eller i alla fall många feminister) samma krav och förväntningar på män och kvinnor när väl barnet har fötts.

Själv tycker jag inte alls att det är speciellt underligt att färre män intresserar sig för sina barn, tar ut mindre föräldraledighet, oftare lämnar och överger sina barn, etc. än kvinnor. Abortlagstiftningen medför ju att det kommer att finnas långt fler oengagerade och ovilliga pappor än mammor!

#10  Sv: Abortlagstiftningens följder... FemAspirant
2006-07-14 13:37:00

det är en intressant feministisk utsaga att höra, det där om att brist på makt fostrar oansvarighet. Undrar om det gäller generellt eller om det bara är i de fall man pratar kvinnlig makt och manlig oansvarighet?

#11  Sv: Abortlagstiftningens följder... android
2006-07-14 14:24:11

OJ så olika vi definierar makt.

#12  android Catharina
2006-07-14 14:44:35

"Jag skulle säga att det faktum att kvinnor kan genomgå en abort gör att män blir mer oansvariga vid samlag och mer obenägna att använda kondom. Jag har hört killar säga att "men äh, det är väl ingen fara, du kan ju alltid göra abort om det skulle hända en olycka". Som om abort vore enn preventivmedel."

Jag vet. Det där är ungefär i samma linje som : Kvinnor blir gravida därför tar de/bör ta större ansvar vid ett samlag.

Men, man kan ju vända på det resonemanget och hävda : Visst kvinnor blir gravida men det är endast män som kan bli föräldrar mot sin vilja.

Ser man det på det sättet så borde det tvärtom vara män som bör vara väldigt ansvarsfulla vid ett samlag.

Och det enda sättet för män i dagens läge att ta både ansvar och ha kontroll över sin egen fertilitet är just det: Kondom

#13  StellaPolaris Catharina
2006-07-14 14:56:12

"Men den skillnad som är allra störst är antagligen att ingen kvinna behöver bli förälder mot sin vilja, vilket dock män måste bli."

Just det män som skiter i att ta ansvar för sin egen fertitilitet och lämnar ansvaret åt kvinnorna.

"Abortlagstiftningen medför ju att det kommer att finnas långt fler oengagerade och ovilliga pappor än mammor! "

Snarare vissa mäns ovilja (återigen) att ta ansvar för sin fertilitet.

Sedan tycker jag för övrigt inte att det är rätt att skaffa barn om fadern inte vill ha det, vare sig med hänsyn till den ovilliga pappan eller barnet.

Och visst man kan inte kräva evangemang av någon som inte vill ha ungen, det måste man acceptera.

Men det är INTE abortlagstifningen i sig det är fel på, verkligen inte, vill man att kvinnor ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp så är den det enda alternativet.
Utan det är att det finns kvinnor som väljer att föda fastän pappan är ovillig och att det finns män som inte väljer att ta (återigen) tillbörligt ansvar för sin fertilitet.


Jag upprepar : kondom, kondom, kondom.

#14  Sv: Abortlagstiftningens följder... FemAspirant
2006-07-14 14:59:08

OJ så olika vi definierar makt.


OJ så olika vi definierar konsekvens och diskussionsetik.

#15  Sv: Abortlagstiftningens följder... DavidM
2006-07-14 15:02:30

För att öka friheten? Så ser iallafall jag på saken.

#16  StellaPolaris Catharina
2006-07-14 15:09:05

"Själv tycker jag inte alls att det är speciellt underligt att färre män intresserar sig för sina barn, tar ut mindre föräldraledighet, oftare lämnar och överger sina barn, etc. än kvinnor. "

Fast detta gäller ju även pappor som har velat ha barnet eller inte motsatt sig det. Att huvudansvaret för barnet förväntas ligga på kvinnan.

När det gäller ovilliga pappor som absolut inte velat ha barnet från första början och starkt motsatt sig det kan man givetvis inte förvänta sig något liknande.

#17  Sv: Abortlagstiftningens följder... FemAspirant
2006-07-14 15:12:25

"Abortlagstiftningen medför ju att det kommer att finnas långt fler oengagerade och ovilliga pappor än mammor! "
Snarare vissa mäns ovilja (återigen) att ta ansvar för sin fertilitet.


Så om det inte funnes aborter (ponera att vi inte visste hur man utför dem) så skulle även ovilliga mödrar kunna kallas ovilliga att ta ansvar för sin fertilitet?

#18  Sv: Abortlagstiftningens följder... UppåtEmma
2006-07-14 15:13:28

det är ju inte som att män inte gjorde kvinnor gravida då abort var förbjudet, eller idag i länder där abort är förbjudet... Kvinnor har ju blivit på smällen och blivit lämnade av män genom alla tider så jag ser inte vad abortlagstiftningen egentligen har med saken att göra...

#19  FemAspirant UppåtEmma
2006-07-14 15:16:25

kvinnor har gjort aborter i alla tider, eller försök till. många gånger med ruskiga följder...

#20  Sv: Abortlagstiftningens följder... DavidM
2006-07-14 15:16:32

Att pappor lämnar barnet oftare än mammor har nog en biologiskt förklaring. Detta är väldigt vanligt i djurvärlden också.

#21  DavidM UppåtEmma
2006-07-14 15:19:13

du måste väl nu mena djur som har ett beteende där bägge tar hand om avkomman? Lämnar kungspingvinhanen oftare ungarna än kungspingvinhonan tex menar du? eller jämför du människor med flodhästar tar hanen många gånger försöker, och lyckas, döda varje unge (även sina egna!) han kommer åt?

#22  Sv: Abortlagstiftningens följder... FemAspirant
2006-07-14 15:21:29

kvinnor har gjort aborter i alla tider, eller försök till. många gånger med ruskiga följder...


Du verkar ha en förkärlek för att klara av etiska dilemman och intressekonflikter genom att omdefiniera förutsättningarna.

Eftersom det har gått att med skiftande gott resultat göra aborter i alla tider så tänker du inte ponera att det rent faktiskt inte skulle kunna gå och så sim sala bim så slipper du diskutera den bakomliggande frågan om Catharinas och din manssyn.

Du förlåter mig om jag tappar intresset för diskussionen?

#23  FemAspirant UppåtEmma
2006-07-14 15:27:26

oj, fanns det en bakomliggande fråga om min manssyn? betyder det att det finns en bakomliggande svar om din kvinnosyn?

jag tror att om vi inte kände till abort öht så skulle det inte finnas några ovillga föräldrar per se. alla skulle acceptera att deras sexuella beteende kan leda till föräldraskap och ta det alt ändra sitt sexuella beteende.

jag förlåter dig aldrig.

#24  Sv: Abortlagstiftningens följder... StellaPolaris
2006-07-14 15:34:50

Till Catharina

Catharina sa:
Fast detta gäller ju även pappor som har velat ha barnet eller inte motsatt sig det. Att huvudansvaret för barnet förväntas ligga på kvinnan.

När det gäller ovilliga pappor som absolut inte velat ha barnet från första början och starkt motsatt sig det kan man givetvis inte förvänta sig något liknande.Visst finns det exempel på män som velat eller inte motsatt vill ha barn som överger barnet. Det finns faktiskt även exempel på kvinnor som velat ha barn som har övergett dem. Men det är troligen vanligare bland män.

En bidragande orsak till att kvinnor inte överger barnen kan vara rent biologisk. Kvinnan har alltid haft en mycket nära fysisk kontakt med barnet, iochmed att det är hon som är gravid.

En annan orsak kan vara att män socialiseras till att bocka och buga och ta ansvar för barnet oavsett om han önskar det eller ej. Många män uppfostras till att inte känna efter själva om de verkligen önskar barn eller inte, utan bara acceptera fullbordat faktum. De håller därför masken utåt och säger sig önska barnet (trots att de i själva verket känner ett väldigt tvivel inombords). Det är väl en del av mansrollen att agera så antar jag? Att inte visa sina riktiga känslor och inte tala om vad han verkligen känner.

Båda dessa orsakerna kan nog bidra till att även män som säger sig önska barnet överger det efter en tid.

#25  UE Gullegubben
2006-07-14 15:43:00

Det är väl inte nödvändigt att alla föräldrar glatt skulle acceptera föräldraskapet. En del kanske skulle döda eller överge barnen.

Frågan är vad som händer när man går från ett läge där båda har samma brist på möjlighet att på ett någorlunda icke-ingripande sätt slippa föräldraskap till ett läge där den ena föräldern får det.

Jag hävdar att denna förändring har lett till större, eller i bästa fall oförändrad, könsrollskonservatism, där kvinnan har störst inflytande som förälder, på de sätt som jag har beskrivit ovan.

#26  Sv: Abortlagstiftningens följder... FemAspirant
2006-07-14 15:48:45

oj, fanns det en bakomliggande fråga om min manssyn?


Ja, eller främst Christinas eftersom de var henne jag skrev till. Men även din. Det jag anar skrämmer mig, men det går så sällan att föra vettig konversation om det eftersom du är så "trött". There is only so much one can do.

betyder det att det finns en bakomliggande svar om din kvinnosyn?


Du kan säkert hitta något. Lycka till. Jag hjälper gärna till om du har en rak icke-"trött" fråga och är beredd att svara på det som sägs istället för att fjanta dig.

jag tror att om vi inte kände till abort öht så skulle det inte finnas några ovillga föräldrar per se. alla skulle acceptera att deras sexuella beteende kan leda till föräldraskap och ta det alt ändra sitt sexuella beteende.


Ah jag förstår.

Vi låter bli att omdefiniera förutsättningarna utan krumbuktar vidare genom att omformulera betydelsen av ovillig förälder.

jag förlåter dig aldrig.


Det skiner jag i eller hur du brukar uttrycka det.

#27  Sv: Abortlagstiftningens följder... FemAspirant
2006-07-14 15:51:13

Catharina inte Christina.

Afasi, näe jag harinte apelsin

#28  Gullegubben UppåtEmma
2006-07-14 15:51:45

det tror inte jag.

det är ju inte ovanligt att kvinnor idag gör abort mot sin vilja för att mannen tryckt på att han inte vill ha barn... så jag ser det inte så ensidigt att det bara är kvinnor som faktiskt själva står för beslutet. att föda barn mot en mans vilja är väldigt väldigt vanskligt idag, kvinnans liv kan bli rejält uppfuckat och det tror jag nog de allra flesta är medvetna om.

#29  #14 FemAspirant android
2006-07-14 16:18:03

diskussionsetik? Vad menar du, har jag betett mig oetiskt?
*hajar noll*

#30  FemAspirant Catharina
2006-07-14 16:21:09

"Så om det inte funnes aborter (ponera att vi inte visste hur man utför dem) så skulle även ovilliga mödrar kunna kallas ovilliga att ta ansvar för sin fertilitet? "

Ja. Om man inte ser till att skydda sig när man vet vad resultatet kan bli så..

#31  FemAspirant UppåtEmma
2006-07-14 16:21:19

men varför frågar du då?!?

#32  FemAspirant Catharina
2006-07-14 16:30:43

Fast det gäller ju även om man har samlag och man skiter i att skydda sig som kvinna som det är nu, förutsatt att man inte vill bli gravid givetvis.

Problemet är att vi lever i ett patriarkalt samhälle där både mäns och kvinnors fertilitet ses som i huvudsak kvinnors ansvar.

Det är kvinnor som i högre grad "bör" se till att skydda sig mot graviditet liksom...

#33  Sv: Abortlagstiftningens följder... FemAspirant
2006-07-14 16:31:10

Jag är väl bara dryg gissar jag. Försöker lära mig spelets regler och passa in.

#34  Sv: Abortlagstiftningens följder... StellaPolaris
2006-07-14 16:37:35

[Citatvisning har stängts av då det här inlägget innehåller formateringsfel.]


Till Catharina

[Catharina] Det är kvinnor som i högre grad "bör" se till att skydda sig mot graviditet liksom... [/citat]

Ja, män kan ju inte bli gravida! Det hör liksom biologin till....

#35  Catharina Gullegubben
2006-07-14 16:41:37

"Problemet är att vi lever i ett patriarkalt samhälle där både mäns och kvinnors fertilitet ses som i huvudsak kvinnors ansvar."

Är detta menat som en neutral beskrivning av verkligheten?

"Problemet är att vi lever i ett matriarkalt samhälle där kvinnor bestämmer över både mäns och kvinnors fertilitet."

Detta är en korrekt beskrivning.

Kvinnor bestämmer om det skall bli barn och de väljer den tidpunkt som passar dem. Om du vill kalla denna makt för ansvar, undrar jag om du alltid använder ordet "ansvar" för "makt".

#36  Sv: Abortlagstiftningens följder... Gullegubben
2006-07-14 16:50:44

Finns det förresten någon som har exempel på någon kvinna som har använt abort på ett sätt som gör det lättare för mannen att bryta mot den manliga könsrollen?

Typ, "det är bättre vi väntar tills jag tjänar tillräckligt med pengar för att du skall kunna vara hemma"?

#37  Sv: Abortlagstiftningens följder... FemAspirant
2006-07-14 16:51:58

Alltså Catharina, jag börjar tröttna på diskussionen nu så jag fattar mig kort:

Män och kvinnor har och har alltid haft sex. Trots risken för oönskade barn.

Kvinnor kan göra abort (tack gode gud för det).

Män kan inte göra abort.

Matematiken i StellaPolaris uttalande är nästintill barnsligt enkel:

Abortlagstiftningen medför ju att det kommer att finnas långt fler oengagerade och ovilliga pappor än mammor!


Har man ingen djupt liggande antipati mot ett kön borde det vara noll problem i att bara rakt av hålla med om den utsagan.

Tycker man illa om män eller har svårt att tillerkänna män någon annan roll än förtryckare, översittare, gynnade och moraliskt låga så kan man istället välja att formulera sig i ordvändningar som antyder att det finns något klandervärt i män som vill undkomma/har svårt att visa engagemang för/ inte trivs i/inte vill ha ett föräldraskap som de helst inte skulle sett ha uppstått.

Män är klandervärda för att de inte har en möjlighet som kvinnor inte har. Tycker man så tycker jag man kan stå för det.

#38  Sv: Abortlagstiftningens följder... FemAspirant
2006-07-14 16:54:27

gahh, trött och irriterad. Menade ju:
Män är klandervärda för att de inte har en möjlighet som kvinnor har. Tycker man så tycker jag man kan stå för det.

#39  Sv: Abortlagstiftningens följder... FemAspirant
2006-07-14 17:15:37

diskussionsetik? Vad menar du, har jag betett mig oetiskt?
*hajar noll*


Vi förstår ord olika (makt, etik, konsekvens säkert en massa andra också) så det är väl rätt poänglöst att fortsätta diskussionen.

#40  FemAspirant Gullegubben
2006-07-14 17:24:30

Kvinnors makt, är ansvar eller skyldigheter.

Mäns ansvar eller skyldigheter, är makt.

Har du inte lärt dig hur feministisk logik ser ut ännu, FemAspirant?

Män agerar, kvinnor reagerar, aldrig tvärtom.

#41  StellaPolaris Catharina
2006-07-14 22:12:00

"Ja, män kan ju inte bli gravida! Det hör liksom biologin till.... "

Öh menar du verkligen det...tack för upplysningen.

De kan däremot bidra till en graviditet.

Och precis som du påpekade kan de bli föräldrar mot sin vilja alltså bör de i lika hög grad om inte högre skydda sig mot att en graviditet uppstår.

#42  Gullegubben Catharina
2006-07-14 22:22:15

[Detta meddelande har blivit raderat på grund av att författaren inte följde feminetik.se:s regler.]

#43  FemAspirant Catharina
2006-07-14 22:32:43

"Tycker man illa om män eller har svårt att tillerkänna män någon annan roll än förtryckare, översittare, gynnade och moraliskt låga så kan man istället välja att formulera sig i ordvändningar som antyder att det finns något klandervärt i män som vill undkomma/har svårt att visa engagemang för/ inte trivs i/inte vill ha ett föräldraskap som de helst inte skulle sett ha uppstått. "

Eh, missade du att jag tidigare har skrivit:

"Sedan tycker jag för övrigt inte att det är rätt att skaffa barn om fadern inte vill ha det, vare sig med hänsyn till den ovilliga pappan eller barnet."

"Och visst man kan inte kräva evangemang av någon som inte vill ha ungen, det måste man acceptera."

"När det gäller ovilliga pappor som absolut inte velat ha barnet från första början och starkt motsatt sig det kan man givetvis inte förvänta sig något liknande. "


Du skrev:
"Män är klandervärda för att de inte har en möjlighet som kvinnor inte har. Tycker man så tycker jag man kan stå för det. "

Nej, män är klandervärda för att de inte tar lika stort ansvar för sin egen fertilitet.

Jag kan inte krävas stå för något jag aldrig påstått.

#44  Sv: Abortlagstiftningens följder... StellaPolaris
2006-07-17 09:55:49

Till Catharina

Catharina sa:
Och precis som du påpekade kan de bli föräldrar mot sin vilja alltså bör de i lika hög grad om inte högre skydda sig mot att en graviditet uppstår.


Hur vet du att inte många av de barn som blev aborterade hade en far som önskade dem? En far som inget högre önskade än att det skulle få leva och födas.

#45  Sv: Abortlagstiftningens följder... StellaPolaris
2006-07-18 12:29:13

Till FemAspirant och alla feminister

Är det bara FemAspirant som håller med mig om att dagens abortlagstiftning medför att det kommer att finnas långt fler oengagerade och ovilliga pappor än mammor?

Eller finns det någon feminist som håller med?

#46  #45 StellaPolaris Faktum
2006-07-18 14:38:37


Eller finns det någon feminist som håller med?


Har inte svarat i tråden överhuvudtaget, tycker #37 sammanfattar min ståndpunkt ganska väl.

#47  Sv: Abortlagstiftningens följder... StellaPolaris
2006-07-20 10:50:54

Till Faktum

Kul att se att det i alla fall finns en feminist som håller med.

Hur är det med övriga feminister?

#48  StellaPolaris Faktum
2006-07-20 13:12:06

Har lärt mig att ibland så väljer en del feminister/JÄIFare att inte svara på sådannt som de håller med om. Så bara för att det kanske visar sig att det verkar som att inga feminister håller med om det som står i #37 så kan det mycket väl ändå betyda att de håller med. Jag vet inte varför det är på detta sättet, jag valde ju t.ex. att inte svara förräns det efterlyses nån feminist som höll med om det.

#49  Sv: Abortlagstiftningens följder... UppåtEmma
2006-07-20 14:05:06

jag håller inte med.

oengagerade och frånvarande fäder fanns det massor av innan 1975 också. det har inget med abortlagstiftning att göra.

#50  StellaPolaris Faktum
2006-07-20 15:09:09

Det vore intressant att försöka bena ut hur stor påverkan faktumet att män kan bli föräldrar mot sin vilja i större utsträckning än kvinnor påverkar kvoten oengagerad/engagerad och hurvida detta ska vara skäl nog att ändra lagar.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?