feminetik.se feminetik.se

Just nu 24 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Sexualitet som val/konstruktion?


Gå till senaste inlägget#1  Sexualitet som val/konstruktion? Robban
2004-09-14 15:50:01

Det finns (som jag uppfattat det) de som hävdar att en människas homo/heterosexualitet är en konstruktion som i praktiken är frikopplad från vilket kön människan föds till.

Jag håller nu inte riktigt med om detta. Samtidigt skall detta inte förväxlas med att jag tror att homosexualitet är genetiskt betingat, detta verkar helt orimligt ur utvecklingsbiologisk synpunkt, då den genotypen borde försvunnit ur genpoolen ganska fort...

Men till frågan: Om nu en människas sexuella preferenser styrs av miljö/eget val, hur kommer det sig att det överhuvudtaget har funnits homosexuella när det under långliga tider har varit helt socialt oacceptabelt, och t.o.m. belagt med dödsstraff? Om det hade varit en fråga om val och miljö, hade det ju inte funnits något som helst incitament för att välja en sådan väg?

Och vad är det då som egentligen styr en människas sexuella identitet?

#2  förtydligande uppåt_emma
2004-09-14 16:05:14

Jag hänger inte med: kan man sammanfattningsvis säga att du anser att heterosexualitet är biologiskt betingat medan homosexualitet är konstruerat?

Förövrigt har inte homosexualitet alltid varit oacceptabelt - i antiken var det upphöjt och ärat och ansett som den enda rena formen av sexualitet (män emellan alltså, vet inte riktigt hur det var med kvinnlig homosex.).

#3  förtydligande Robban
2004-09-14 17:26:11

Svårt att förtydliga, då jag faktiskt inte är säker på hur man ska tolka de här fenomenen från en enkel förklaringsmodell:
Om homosexualitet vore konstruerat kvarstår ju frågan varför individer har "valt" (konstruerat sig själva??) att bli homosexuella när det uppenbarligen inte har funnits något att vinna på det.
Men jag har som sagt väldigt svårt att se att det skulle vara genetiskt styrt.
Finns en tredje förklaring?

Jag är mycket väl medveten om att olika kulturer har haft olika inställning till homosexualitet: Vad jag refererar till är förstås de kulturer (t ex den västerländska under de senaste århundradena) där homosexualitet har varit oacceptabelt.

Jag har också en idé om hur det KAN hänga ihop, men tänkte se vad andra ser på de här teorierna...

#4  Varför inte genetiskt? MickeR
2004-09-14 21:20:18

Robban, varför skulle inte homosexualitet kunna vara medfött? Du menar att den genen skulle ha försvunnit genom årens lopp eftersom den inte gynnar fortplantningen/utvecklingen av arten. Men fortfarande så föds ju människor med allehanda variationer som inte är gynsamma för arten. Olika sjukdomar t.ex som är i högsta grad medfödda.

Så varför inte homosexualitet?

#5  inte genetiskt Fuhrerin
2004-09-14 22:08:02

Varför skulle det stå i generna exakt hur den person ska se ut som vi riktar våra känslor mot?

Vi är utrustade med en sexuell drift och drift till kärlek och jag tror det kan slumpa sig på alla möjliga sätt vartåt dessa känslor riktas.

Sedan hjälper det nog att den honosexuella kulturen och identiteten är väldigt levande.

Robban, jag förstår inte riktigt vad du menar med denna mening. Vill du förklara närmare?

"Det finns (som jag uppfattat det) de som hävdar att en människas homo/heterosexualitet är en konstruktion som i praktiken är frikopplad från vilket kön människan föds till."

#6  Jag tror... Robert
2004-09-14 22:31:13

... att en hel del av vår sexualitet bränns in i vår hjärna vid tidig ålder och kan sedan aldrig förändras, ungefär som ett EPROM minne i en dator. Hur skulle man annars kunna förklara olika fetisher av typen: Gummistövlar, regnkläder, blöjor, skor, fötter, etc. etc. Det mest talande exemplet utifrån dessa är ju i så fall blöjor. Hur fasen skulle man kunna förklara att vissa människor går igång sexuellt på blöjor om det inte vore för att det sker någon form av tidig prägling.

Jag tänker på ankuppfödare i kina som sätter en vit trasa på en pinne där äggen kläcks. När ankorna först ser den vita trasan så tror de att trasan är deras mamma, varpå man kan få de unga ankorna att följa efter en skötare som bär iväg med den vita trasan. Pinnen med trasan placeras sedan där ankorna ska beta.

Jag tror dock att homosexualiteten är skiljt ifrån detta. Jag får en känsla av att det kanske handlar om andra mer kemiska orsaker, men man vet ju inte... Det som talar mot att homosexualiteten präglas på samma sätt är att många heterosexuella kvinnor säkert haft ganska liten kontakt med en frånvarande fader, såsom det ofta var förr i tiden. På barnhem etc.

#7  MickeR Robban
2004-09-15 00:20:09

Jovisst föds folk med olika (ibland mindre "konkurrenskraftiga") variationer. Men de består normalt sett av två varianter:

1. Nedärvda egenskaper som INTE har hindrat föräldrarna från att nå vuxen ålder och fortplanta sig: Där skulle homosexualitet ha fallit på fortplantningsdelen. Alternativt egenskaper som visar sig när just de föräldrarnas anlag kombineras, förstås: Fast jag finner det mycket osannolikt att homosexualitet skulle vara ett recessivt anlag kombinerat från bägge föräldrarna...?

2. Nyuppkomna punktmutationer i just den individens genuppsättning. Sånt sker ofta. Alla människor har några, men de har ingen synlig effekt på de flesta. Grejen är att de normalt sett bara syns när mutationen påverkar en specifik gen som verkligen gör skillnad, t ex när individen får vissa sjukdomar. Om detta gällde homosexualitet skulle det betyda att sexualiteten kunde skifta beroende på EN gen som muterades, och det tycker jag verkar helt otroligt.

Jag har väldans svårt att se att homosexualitet skulle vara en produkt av vårt genetiska arv.

#8  Fuhrerin Robban
2004-09-15 00:24:48

Vad jag riktar mig mot med formuleringen är den feministiska tesen att kön och sexualitet är sociala konstruktioner, som i princip bestäms av omgivningens förväntningar: Pojkar SKA gilla flickor.

Det ligger förstås en del i detta, men det borde betyda att det inte funnits något utrymme/incitament för att bli homosexuell överhuvudtaget i Europa under de senaste århundradena. Alltså faller tesen att det är en rent social miljöfaktor som bestämmer sexuell läggning.

Frågan kvarstår: Vad definierar en individs sexuella läggning?

#9  Vara homosexuell Thomas
2004-09-15 01:17:16

Jag tror att det finns en grundläggande biologisk drift att fortplanta sig hetorosexuellt.

Det som gör en person homosexuell är den förmågan människor har att skaffa sig känslor för olika saker.Man kan helt enkelt bestämma sig för att ogilla något t.ex (sex med) det motsatta könet.Speciellt om beslutet skett under traumatiska former så att det är svårt att ompröva besluten.

När de egna konstruerade emotionerna för att vara homosexuell är starkare än den biologiska driften kan man bli homosexuell.Teoretiskt sätt skulle man kunna skapa homosexualitet och upphäva den likväl tror jag.

#10  biologi sthlmjesper
2004-09-15 07:30:02

Robban :
"2. Nyuppkomna punktmutationer i just den individens genuppsättning. Sånt sker ofta. Alla människor har några, men de har ingen synlig effekt på de flesta. Grejen är att de normalt sett bara syns när mutationen påverkar en specifik gen som verkligen gör skillnad, t ex när individen får vissa sjukdomar. Om detta gällde homosexualitet skulle det betyda att sexualiteten kunde skifta beroende på EN gen som muterades, och det tycker jag verkar helt otroligt.

Jag har väldans svårt att se att homosexualitet skulle vara en produkt av vårt genetiska arv."

Här är jag av en helt annan åsikt. Jag tror att homosexualitet är nästan helt biologiskt betingat.
Alternativet skulle vara olika förklaringsmodeller som bygger på miljön som vi växer upp i. Har det gjorts forskningsstudier på området ? Jag antar det.
Hur ser då en typisk miljö ut som får en individ att bli homosexuell ?
För mig låter det rätt otroligt att det skulle finnas någon sådan miljö. Fast vad vet jag. Jag är inte insatt i forskningen på området, men för mig som lekman verkar det orimligt.

Att en enda gen skulle kunna påverka sexualiteten är knappast någon otrolig tanke. En enda mutation i våra gener kan medföra betydligt större skillnader än så. Finns mycket forkningsmaterial om detta hos biologerna.
Mutationer har inga krav på sig att varken gynna eller missgynna individen. De bara sker, på ett tämligen slumpartat sätt.
Homosexualitet kan mycket väl vara genetiskt betingat.
Om sannolikheten för homosexualitet var mycket hög, säg närmare 90% i vissa släkter, så skulle de mycket riktigt av evolutionära skäl ha dött ut. Men om sannolikheten är mycket lägre är släktens möjlighet till fortlevnad säkerställd av majoriteten av heterosexuella individer.

Sedan kan det ju vara så att homosexualitet inte är genetiskt betingad, utan beror på tillfälliga mutationer. Det är inte ett dugg osannolikt. Mycket forskning på området återstår dock.

#11  anar Fiji
2004-09-15 08:47:33

Jag anar ett klassiskt felslut som är rätt genomgående i tråden.

Det som är medfött är inte nödvändigtvis genetiskt. Det sker en himla massa saker under fosterutvecklingen, och exempelvis hormoner kan påverka utan att förändra fostrets gener.

Även alkohol och läkemedel kan påverka. Neurosedynbarnen till exempel har medfödda defekter som inte är genetiska.

#12   JoeHill
2004-09-15 11:18:27

Homosexualitet bland män är vanligare hos de som är yngst i en barnaskara. Forskarna ttror det beror på att hormonbalansen i mammans mage förändras allt eftersom hon förder fler barn.

#13   Robban
2004-09-15 14:09:14

Sthlmjesper, jag håller inte med om att en enda gen skulle kunna styra vår sexualitet. Självklart kan en enstaka mutation få stor effekt, men jag är av uppfattningen att det krävs mer än en mutation i det här fallet. Jag vet faktiskt inte npågot exempel på att en enstaka mutation påverkat något så komlext sammanhang, kan du exemplifiera?

Fiji, helt rätt att icke-genetiska saker kan påverka fostret: men de flesta anser att ett litet barn faktiskt är asexuellt, och vad som nu sker börjar ske i förpuberteten: detta har rent biologiskt att göra med att vissa gener triggas under hormonfrisättning mm. Så jag har svårt att se att det skulle bestämmas av hormonbalans redan under fosterstadiet.

Själv är jag mera inne på Thomas uppfattning, att det finns en viss grundläggande (dock sällan 100%-ig) heterosexualitet inbyggd i oss, var den nu kommer ifrån. Sedan kan man nog ligga lite varsom på skalan, men kan man välja så har det ju varit bekvämare att vara hetero...

#14  JoeHill Kerstin
2004-09-15 15:21:28

Det var intressant! Har inte hört talas om det. Har du nån länk eller annan info om det?

#15   Nfal
2004-09-15 15:43:30

När man diskuterar homosexualitet genom historien så missar man ofta att själva begreppet "homosexuell" inte såg dagens ljus förrän mot slutet av 1850-talet. Så synsättet har ju förändrats genom tiderna mycket beroende på hur man ser på och kategoriserar företeelsen.
I antiken var det kroppsvätskor man diskuterade, och mannens sädesvätska ansågs vara resultatet av mannens högre temperatur. Kvinnans blödningar visade att hon helt enkelt inte hade kommit upp i samma temperatur som mannen (se exempelvis Laqueur). Unga pojkar och män inledde ofta ett förhållande med en äldre man som kunde skänka honom vuxenhet genom sin sädesvätska. Så på ett sätt var de "homosexuella" förhållandena en initieringsrit till vuxenheten.

Sedan är det ju väldigt fascinerande att man söker efter den homosexuella genen. Varför söker man inte efter den heterosexuella genen inom forskningen?

Och Robert: vad har människor och ankor gemensamt?

#16  Kerstin JoeHill
2004-09-15 16:05:39

Inte just om det, då jag såg det i ett TV program. Däremot hittade jag annan matnyttig info i en gratis artickel (Sexual Orientation in a U.S. National Sample of Twin and Nontwin Sibling Pairs) publicerad i Am J Psychiatry 157:1843-1846, November 2000:

http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/f…

#17  spånar Danne
2004-09-15 16:10:39

om homosexualitet har varit så tabu o otillåtet förut är det kanske inte helt omöjligt att homo-gener (om de nu finns) nedärvts, eftersom homosexuella mer eller mindre tvingats leva som heterosexuella. Rent mekaniskt inbillar jag mig att det skulle funka. Vad gäller de gamla grekerna handlade det väl om att männen såg kvinnan som avlerska och andra män som älskare. Då kan man avla rationellt o inte som resultat av sexualitet. Om det nu var så att homosexualiteten var så utbredd i grekland som har antagits.

I stort tror jag dock mer på teorier om andra biologiska orsaker än gener, men iallafall.

#18  JoeHill Kerstin
2004-09-15 16:13:41

Tackar!

#19  hmm fuhrerin
2004-09-15 22:11:00

Enda möjligheten homosexuella gener att överleva är att det skulle bidra till större avkomma, åtminståne i vissa situationer. Jag har svårt att tänka mig det. Jag har även svårt att tänka mig att det finns en gen som bestämmer vilka kroppsformer vi ska tända på, antingen kvinnliga eller manliga. Det är klart att det kanske skulle kunna finnas någon gen som kontrollerar vissa hormoner som spelar in. Men jag tror inte att det existerar en ren böggen.

Sedan verkar det som om bögar behåller en manlig, objektifierande sexualitet om man tänker på hur vanligt det är med bögporr. Detta tycker jag talar emot att bögar skulle vara helt sexuellt avvikande i förhållande till heteromän.

JoeHill:
Att homosexualitet är vanligast bland de yngsta i en barnaskara tror jag snarare beror på den roll man får i familjen. Brukar man inte även säga att de yngsta syskonen är mest upproriska?


Själv tror jag att det har med uppfostran att göra. Jag tror vissa av någon anledning, vid ett tidigt stadium blir irriterade av att behöva anpassa sig till sin könsroll. Detta missnöje ligger och gror lite i bakhuvudet. När personen bryter mot gränserna för vad den får göra och lever ut så får den en stor kick. Simsallabim så har vi en homosexuell.

#20  Nfal: Robert
2004-09-15 23:57:26

Människor och ankor? Bådadera är djur, bådadera lever på jorden, bådadera har ögon, bådadera har hjärna, bådadera är sexuella varelser med två kön, bådadera föder avkomma där avkomman till viss del måste präglas efter förälderns beteende, där föräldern lär barnet hur man gör vissa saker (därmed kan man göra liknelser med hur en människa möjligen präglas av tidiga sexuella upplevelser)... varför ställer du en sådan knasig fråga? Du måste väl ändå veta detta...

#21  genetik sthlmjesper
2004-09-16 07:34:40

Robban :
"Sthlmjesper, jag håller inte med om att en enda gen skulle kunna styra vår sexualitet. Självklart kan en enstaka mutation få stor effekt, men jag är av uppfattningen att det krävs mer än en mutation i det här fallet. Jag vet faktiskt inte npågot exempel på att en enstaka mutation påverkat något så komlext sammanhang, kan du exemplifiera? "

En enda gen kan vara avgörande för det fysiska utseendet på en person, såsom hårfärg, ögonfärg, längd osv.
Homosexualitet är inte ens något som har synliga fysiska konsekvenser för en individ, utan något som baserar sig på en persons medvetandevärld. Detta borde vara ännu känsligare för biologiska eller genetiska faktorer.
Därför ser jag inte den genetiska förklaringen som så orimlig.

Däremot kan man ju också resonera, som du verkar göra, att personligheten är något som är för komplext för att styras helt av biologi. Det ligger nog något i detta.
Mycket i personligheten styrs ju faktiskt från våra tidigare upplevelser i livet.
Min magkänsla säger mig dock att homosexualitet inte tillhör denna del av personligheten.

Jag tänker nu referera lite till djurvärlden igen. Anledningen till detta är inte att jag anser att sådant man ser i djurvärlden direkt skulle kunna jämföras med människors värld.
Anledning för mig att referera dit är att djurvärlden saknar den komplexitet i det kulturella, sociala livet, som finns hos människor.
Med djur handlar det mycket mer om biologi/genetik än hos människor. Om något därför förekommer i djurvärlden, så anser jag iallfall att det är mer sannolikt att detta "något" har biologiska faktorer.
Ta homosexualitet. Detta förekommer hos djur. Därför misstänker jag att det är biologiskt.
Visst, det är inget bevis eller så. Jag vet inte mycket om forskningen i frågan. Jag kan mycket väl ha fel här.
Det är dock så jag tänker och resonerar.

#22  ? Kerstin
2004-09-16 09:01:14

lesbiska då?

#23  fuhrerin Kerstin
2004-09-16 09:04:15

Men alla dessa homosexuella tonåringar som skäms och inte vågar berätta för någon om sin sexualitet då? De som i tystnad är kära i sin bästa kompis och som hellre skulle dö än att berätta för mamma och pappa?

Var är den fantastiska "kicken" för dem?

#24  Kerstin JoeHill
2004-09-16 11:32:31

Jag hittade lite info om flera barn (bröder), dock kan jag inte få ut hela artickeln.
Håll till godo:

"....J Biosoc Sci. 2004 Jan;36(1):19-37.

The interaction of birth order and parental age on sexual orientation: an examination in two samples.

Bogaert AF, Cairney J.

Department of Community Health Sciences, Brock University, St Catharines, Canalda L2S 3A1.

A birth order and sexual orientation relationship has been demonstrated numerous times in men, but a related variable, parental age (i.e. age of parents when the participant was born), has been less studied and has demonstrated contradictory results. In this research, the relations among birth order, parental age and sexual orientation were examined in a national probability sample of the US (Kessler, 1994; Kessler et al., 1994) and in a Canadian sample of homosexual and heterosexual men closely matched on demographic characteristics (Blanchard & Bogaert, 1996a). In both studies, an interaction between birth order and parental age was observed in men, such that there was positive association between number of older siblings and the likelihood of homosexuality, but this association weakened with increasing parental age. No significant effects were observed for women. The results are discussed in relation to recent theories of the birth order/sexual orientation relationship...."

".....J Pers Soc Psychol. 2003 Mar;84(3):644-52.

Number of older brothers and sexual orientation: new tests and the attraction/behavior distinction in two national probability samples.

Bogaert AF.

Department of Community Health Sciences, Brock University, St. Catharines, Ontario, Canada. tbogaert@spartan.ac.brocku.ca

The extent to which number of older brothers or "fraternal birth order" predicted the 2 main components that researchers have traditionally used to conceptualize sexual orientation-that is, psychological attraction and sexual behavior-was examined in 2 recent national probability samples. In both studies, fraternal birth order predicted same-sex attraction in men, with each additional older brother increasing the odds of homosexual attraction by an average of 38%. Results also indicated that the fraternal birth order/same-sex attraction relationship in men was independent of sexual behavior, including early same-sex behavior. No sibling characteristics predicted sexual orientation in women. Results suggest experience-based theories (e.g., early same-sex play) of the fraternal birth order effect in men are unlikely to be correct...."

Ang lesbianer så hittade jag detta:

"......Arch Gen Psychiatry. 1993 Mar;50(3):217-23.

Heritable factors influence sexual orientation in women.

Bailey JM, Pillard RC, Neale MC, Agyei Y.

Department of Psychology, Northwestern University, Evanston, Ill 60208.

Homosexual female probands with monozygotic cotwins, dizygotic cotwins, or adoptive sisters were recruited using homophile publications. Sexual orientation of relatives was assessed either by asking relatives directly, or, when this was impossible, by asking the probands. Of the relatives whose sexual orientation could be confidently rated, 34 (48%) of 71 monozygotic cotwins, six (16%) of 37 dizygotic cotwins, and two (6%) of 35 adoptive sisters were homosexual. Probands also reported 10 (14%) nontwin biologic sisters to be homosexual, although those sisters were not contacted to confirm their orientations. Heritabilities were significant using a wide range of assumptions about both the base rate of homosexuality in the population and ascertainment bias. The likelihood that a monozygotic cotwin would also be homosexual was unrelated to measured characteristics of the proband such as self-reported history of childhood gender nonconformity. Concordant monozygotic twins reported similar levels of childhood gender nonconformity...."

#25  Blandat... Robban
2004-09-16 14:27:17

Som det verkar, inga klara tendenser. Artiklarna som JoeHill refererar till verkar antyda att det skulle kunna finnas en nedärvd faktor ifråga om kvinnlig homosexualitet, då enäggstvillingar visar en större tendens att båda vara homosexuella. Skulle vara intressant att se motsvarande studie för män. Däremot tyder ju korrelationen mellan "minstebröder" och homosexualitet att det i det fallet skulle bero på en aspekt av uppväxtmiljö.

Ingen överraskning. Det är i allmänhet hopplöst att bena upp vad som beror på arv och miljö när det rör så pass komplicerade grejor. Och precis som med allting annat är det troligen en samverkan mellan arv och miljö som är såpass komplex att det aldrig riktigt går att reda ut.

Det är fortfarande en gåta för mig att homosexualitet som fenomen är så starkt bevarad i och med att det verkar finnas/ har funnits så lite att vinna för individen ifråga både socialt och evolutionärt(biologiskt).

#26  hmm Fuhrerin
2004-09-16 15:13:43

Ifall man inte betraktar det som om vi har en nedärvd heterosexualitet utan bara nedärvda sexuella och kärlekfulla känslor så blir det mer logiskt.

Det finns ju samhällen på Borneo där alla är homsexuella, iallafall alla män. Män och kvinnor träffas bara vid speciella tillfällen och parar sig.

"Homosexualitet är inte ens något som har synliga fysiska konsekvenser för en individ, utan något som baserar sig på en persons medvetandevärld. Detta borde vara ännu känsligare för biologiska eller genetiska faktorer."


sthlmjesper:

Jag ställer mig mycket kritisk till att generna skulle vara inne och detaljstyra vår medvetandevärld. Den enda påverkan generna har på vårt medvetnade är på hormanproduktionen, eller?

#27  fuhrerin sthlmjesper
2004-09-17 07:33:32

fuhrerin :
"Jag ställer mig mycket kritisk till att generna skulle vara inne och detaljstyra vår medvetandevärld. Den enda påverkan generna har på vårt medvetnade är på hormanproduktionen, eller?"

Ja, gener kan påverka hormonproduktion som i sin tur kan påverka hur vi upplever saker och ting. De påverkar dock det mesta i vårt utseende och vår biologiska uppbyggnad också.
Hur vår hjärna rent fysiskt är konstruerad borde vara ganska avgörande för våra grundförutsättningar.
Att generna skulle detaljstyra vårt medvetande är också jag skeptisk till.
Jag tror exempelvis inte att det är generna som helt styr vad jag väljer att käka till frukost. Därmemot tror jag att de mer kan påverka de företeelser som inte styrs med viljan, tex sexuell läggning. Att vara homosexuell är trots allt inte någon liten påverkbar detalj i en persons medvetande.
Man vaknar ju tex inte upp på morgonen och känner sig lite homosexuell för att sedan bestämma sig för att man är hetero efter frukost.
Om sexuell läggning berodde på miljön, borde denna förändras med tiden beroende på hur vi lever och vår sinnesstämmning för tillfället.
Jag kan dock bara tala för mig själv, men jag har varit hetero från början utan att aldrig någonsin kännt mig ens lite attraherad sexuellt av någon kille.

Av detta drar jag slutsatsen att orsaken förmodligen är biologisk.

Om sexuell läggning kunde påverkas av miljön så borde ju denna kunna förändras med tex terapi, precis som vissa kristna extremister förespråkar mot homosexuella ?
Känner inte till historien så noga här, men har det inte skett sådana oetiska försök att "tala tillrätta" personer med vad man ansett "fel" läggning ?
Har hört om att detta bara ledde till självmord, skuldkänslor och depressioner hos de drabbade.

#28  sthlmjesper Furre
2004-09-18 16:02:06

"Hur vår hjärna rent fysiskt är konstruerad borde vara ganska avgörande för våra grundförutsättningar."

Nja. Jag betraktar det mer som att hjärnan är så komplicerad och flexibel så att grundförutsättningarna, om dom finns, inte gör någon skillnad. Däremot kanske hormonproduktionen spelar in.

Men du har rätt på en punkt. Jag har faktiskt aldrig hört talas om en bög som har övergått till att bli hetero. Det borde kanske hända ibland ifall den sexuella läggningen är beroende av miljön. Men å andra sidan så kanske läggningen etsas in så pass hårt vid ett tidigt stadium att den i efterhand inte går att ändra.

#29   Thomas
2004-09-18 17:11:44

En möjlighet är att den homosexuella har byggt upp så mycket ogillande för det motsatta könet att han inte kan förmå sig ha sex med det.

Är det omöjligt att tänka sig?

#30  Thomas Furre
2004-09-18 18:05:31

Enligt min erfarenhet så förhåller sig de flesta homosexuella svalt till det motsatta könet. De bryr sig helt enkelt inte om det. Undantaget är väl politiska flator som ofta inte verkar ha så mycket till övers för heteromän.

#31  Furre sthlmjesper
2004-09-18 21:00:15

Ja, en möjlig förklaring kan ju som du skriver vara att homosexualitet är något som formas väldigt tidigt hos en individ och sedan står fast. Kanske bestäms den sexuella läggningen av väldigt tidiga upplevelser i barndomen.
Mycket möjligt.

Undrar dock vad dessa tidiga upplevelser skulle bestå av isåfall. Går det isåfall att genom rätt påverkan i barndomen välja om en individ ska bli homosexuell eller inte ?

Jag tror dock mer på den biologiskt-genetiska orsaken ändå, även om jag på intet sätt avfärdar argumentet om att tidiga barndomsupplevelser kan spela in.
Kanske är förklaringen en kombination av båda ?

#32  Emotioner och homosexuallitet Thomas
2004-09-21 09:34:30

Jag hittade det inlägget på aftonbladet diskutera:

Jag är såååå less på att krusa karldjävlar så nu får det vara nog. Jag har upptäckt att det är mycket bättre med en kvinna.
På alla sätt.

Det är väl ett exempel på en person som sänkt sina emotioner till det motsatta könet och valt samma kön att vara med sexuellt.

Eftersom fler blir homosexuella tror jag att de visar på att den genomsnittliga emotioner mellan kvinnor och män sjunkit den senaste tiden.

Ett annat exempel på det är:

i skolan där emotionssänkningen mellan könen får katasrofala följder eftersom de kvinnliga lärarna,i genomsnitt,inte kan emotionellt motivera sig att i samma utsträckning hjälpa pojkar.Resultatet blir att pojkarnas betyg och vilja att studera sjunker i takt med att de kvinnliga lärarnas emotioner sjunker.

Resultatet blir fler utslagna män med låga värderingar om kvinnor och kvinnor som blir argare och argare.

Det hela kan orsaka att samhället går in i en social och ekonomisk depression.

#33  Thomas: Robert
2004-09-21 10:28:17

Jag är precis som du orolig för den utvecklingen. Jag gick nyss i en bokhandel och i humoravdelningen så fick jag se en bok av namnet "Den lilla boken om dumma män", med en manssymbol på framsidan där pilen slokar, ungefär som för att symbolisera erektionsproblem. Boken var sedan full av sexistiska små "roliga historier" riktade mot en grupp som omnäms "dumma män". Mycket av boken gick ut på att smäda de "dumma männens" otillräckliga sexuella färdigheter. I stil med:

"Hur vet man att en dum man fått en orgasm? Han sover."

"Hur tillfredställer man en dum man i sovrummet? Man bär in TV:n dit och sätter på sporten."

Hela konceptet känns lite plumpt faktiskt. Tänk om man på samma sätt skulle ge ut en bok om "dumma kvinnor" och deras värdelösa sexuella färdigheter. Jag tänkte för en sekund köpa med mig ett specimen av boken för att analysera här, och ge några fler exempel, men jag tyckte inte att jag ville bidra med några pengar till de som ligger bakom boken.

#34  skämt om dumma kvinnor - blondinskämt UppåtEmma
2004-09-21 10:47:57

Blondinskämt finns det ju en uppsjö av, finns även i bokform även om jag inte kommer ihåg namnet på den. Och jag har aldrig hört ett blondinskämt som handlat om en blond man...

De skämten har ju ofta en väldigt sexualiserad och förnedrande stil. Porrtidningarnas skämtavdelning är ju ett annat exempel, riktigt plumt om kvinnor många gånger...

Jag försvarar inget av detta, jag tycker boken du talar om Robert verkar horribel och jag skulle definitivt kontakta bokhandeln som hade den, eller förlaget, och klaga om jag vore du. Jag är med om du behöver stöd och backup.

#35  Mmmm... ufpopen666
2004-09-21 11:06:09

Det finns en viss vilja hos en del kvinnor att ge igen med samma mynt mot män generellt.
Man kan också se detta i 5rok.
Jag tror dessa kvinnor har fallit för det där problemet med generaliseringar. Man tror att alla män är si och så. Man tror att alla kvinnor gör ditt och datt.

Grundproblemet är generaliseringar och det problemet sträcker sig ifrån 2-åringar till 102-åringar, ifrån Osama Bin Ladin till G.Bush, ifrån isbjörnar till koalor.

I det ögonblick man ägnar sig åt detta har man fallit ut i vägdiket. Något konstruktivt kan aldrig byggas på generaliseringar.

#36  UppåtEmma Robert
2004-09-21 11:14:44

Jo det är klart att det finns många blondinskämt vilket är samma sak. Jag blev bara förvånad över att se någonting sådant i en bokhandel där det brukar vara lite högre klass.

Men å andra sidan, jag kommer inte ihåg exakt, men i en bokhandel i Leksand så såg jag en hylla med en titel som löd något i stil med "för kvinnor" eller "kvinnor emellan", där det fanns fullt av genuslitteratur. Det kan ha varit något annat, men jag minns att jag la märke till att rubriken medvetet var en provocerande uteslutning av alla män, eller åtminstone så uppfattade jag det så (någon som bor där som kan kolla vad det stod?). Det är ungefär som att det skulle vara en hylla där männen inte var välkomna. Detta är kanske ett tecken på att bokhandlare ofta är kvinnor, och att det är någon slags homosocial kvinnokultur som de försöker odla.

Jag kan kolla upp vad det var för ett förlag.

#37   Kalle
2004-09-21 11:41:17

Jag har faktiskt hört ett par blondinhistorier om män. Tyvärr kommer jag inte på någon just nu...

#38  Robert ang bokhandlar UppåtEmma
2004-09-21 12:15:47

... eller så kan det vara så att så fort det handlar om genus, feminism osv så klassas det som "kvinnofrågor" och riktas då till enbart kvinnor. Ett tydligt exempel är ju att allt som handlar om jämställdhet, våldtäckter (inte alltid, men ofta) osv presenteras på Aftonbladet Kvinna. Är resten av tidningen Aftonbladet Man i så fall? Och varför ska männen exkluderas från de frågorna?

Fånigt fånigt fånigt med könsuppdelning!

#39  Blondinhistoria Mattias
2004-09-21 12:49:24

-"Vet du varför blonda tjejer alltid har blåmärken kring naveln?"
-"Nej."
-"Blonda killar är inte så smarta dom heller."

#40   Nfal
2004-09-22 15:16:44

Tack för ditt svar, Robert. Jag hoppas att jag inte gjorde dig upprörd genom att ställa en sådan 'knasig' fråga som jag ställde.

Då jag upplever att vi människor har nått längre i vår socialisationsprocess än vad ankor har gjort, tyckte jag att det var relevant att fråga vad människor och ankor har gemensamt. Men jag kan hålla med om att jag var otydlig på den punkten. Det är ibland lätt att missförstå skribentens intentioner med det han eller hon skriver, liksom det är svårt att veta vilka förkunskaper som de olika skribenterna har när vi går in i debatter och meningsutbyten.

Apropå att ankor precis som människor är sexuella varelser, som du hävdar, skulle det vara intressant att höra din åsikt om att majoriteten av de sexuella handlingar som människan utför inte är avsedda för reproduktion utan endast för njutning. Mig veterligen finns det inga andra djur som fungerar på det sättet.

#41  Nfal Kalle
2004-09-22 15:25:03

Du kan väl kolla med Mikael Åhman, som skrivit "Feministisk sexualitet" i Vildmark
http://www.feminetik.se/vildmark.php?sub=show…

Enligt honom finns det forskning som visar att alla djurarter "från nyckelpigor till schimpanser, från fladdermöss till blåvalar" sysslar med icke-reproduktiv sex.

#42  Kalle Nfal
2004-09-22 15:48:09

Tack, Kalle.

#43  Nfal sthlmjesper
2004-09-22 18:39:29

Nfal :
"Apropå att ankor precis som människor är sexuella varelser, som du hävdar, skulle det vara intressant att höra din åsikt om att majoriteten av de sexuella handlingar som människan utför inte är avsedda för reproduktion utan endast för njutning. Mig veterligen finns det inga andra djur som fungerar på det sättet."

Nja. En del aparter använder sex som njutning icke avsedd för reproduktion precis som människan har jag hört. Dock kan man ju argumentera att de är ganska lika oss genetiskt sett.
De är dock ändå djur.
Fast det stämmer att detta beteende verkar väldigt ovanligt i djurvärlden.

Är inte riktigt insatt i vad diskussionen egentligen handlar om, men jag är skeptiskt till att våra icke-reproduktiva sexualitetshandlingar skulle bero på "vår socialisationsprocess".
Nu vet jag inte exakt vad ordet betyder, men det låter som att det betyder att du anser att vår högre form av mänsklig kultur bidragit till vårt icke reproduktiva sex ?
Eller misstar jag mig ?

Jag tror mer på att det beror på en slump i evolutionen att just vissa aparter och homo sapiens blivit naturens sexgalningar...

Vad är argumenten för att vår icke-reproduktiva sex skulle bero på vår kultur ?

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?