feminetik.se feminetik.se

Just nu 19 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Oskyldiga domar allt vanligare


Gå till senaste inlägget#1  Oskyldiga domar allt vanligare Fabian
2006-05-29 11:27:56

Bra att det skapas lite mer publicitet runt detta, som en svag med anda vaxande motpol mot uttalanden som att 99% av alla valdtaktsman gar fria (fast teoretiskt sett kan ju bada sidorna ha ratt).

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_12781…

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&…

#2  Sv: Oskyldiga domar allt vanligare bengtboman
2006-05-29 11:42:58

"Axberger skriver att han hittat exempel på att domstolar låtit subjektiva föreställningar ersätta en saklig och objektiv prövning.".

Jag har svårt att se hur sådant skulle kunna ske i andra mål än just sexualrelaterade. Icke desto mindre är det skrämmande att det sker.

För att ansluta till Fabians tanke "fast teoretiskt sett kan ju bada sidorna ha ratt", så är min bedömning att domstolarna har väldigt varierande kvalitet. Det finns helt klart stora brister i det att några helt och hållet verkar frånse uppenbara bevis medan andra väljer att döma på oklar bevisning. Det råder rättsröta och det är mycket oroväckande. Rättsrötans granne är anarkin.

#3  Sv: Oskyldiga domar allt vanligare Apoc
2006-05-29 11:56:51

Jag laste ocksa artikeln, och den ar intresant. Dock saknas valdigt mycket fakta i artikeln. Det ar mest losa pastaenden.

Vilken typ av sexualbratt ar vanligast bland de felaktiga domarna. Hur stor andel ar brott mot barn?

#4  Sv: Oskyldiga domar allt vanligare Kruzze
2006-05-29 12:03:54

Detta är konsekvensen av att ha en feministisk regering där bara offren sätts i fokus och andra ideal skjuts åt sidan. Problemet blir då att det skapas nya offer som helt tappar tron på rättssamhället vilket gör att hela statsapparaten förlorar trovärdighet. Vilket i sin tur leder till anarki som bengboman påpekar.

Rättssäkerhet är A och O i en demokrati och just nu känns det som det är tveksamt om Sverige verkligen har rättssäkerhet för dess medborgare.

#5  Sv: Oskyldiga domar allt vanligare KjellAke
2006-05-29 18:21:11

Undrar just hur många oskyldigt dömda feminismen har orsakat? Är det någon av feministerna här som oroas över utvecklingen och kanske känner sig delaktig i denna trista utveckling.

Ibland blir det som man önskar fast man egentligen inte önskar det. Om tillräckligt många är tillräckligt högljudda får de ibland som de vill.

Konsekvenserna av ropandet är det vanligtvis ingen som vill kännas vid.

Tänk att sitta i fängelse oskyldigt dömd! Inlåst!

#6  Sv: Oskyldiga domar allt vanligare Pattaya
2006-05-30 07:50:43

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_12781…

Nu vill T Bodström ta in vittnespsykologer i rätten igen. USCH!

#7   Jman
2006-05-31 05:17:11

#6 Pattaya - var i länken hittar du det påståendet?

#3 Apoc: I.o.m att rapporten inte är publicerad än kommer fakta så småning om. Och publiceringen lär komma tämligen snart, vad jag förstår...

F.ö är jag inte mycket förvånad... Det har länge talats högt om hur nästan alla våldtäcktsmän och kvinnomisshandlare går fria i rätten. I mångt och mycket är det säkert sant - men alla dessa högljudda debatter lär påverka även de mest hårdnackade domare. Just så uttalade sig en domare i Rapport/Aktuellt i förrgår (tror jag det var)...
Jag tycker att det är för j-vligt att en endaste våldtäcktsman går fri - men jag tycker det är ännu mer för j-vligt om oskyldiga döms! Och jag kan inte se att sexualbrott skulle skilja sig från andra våldsbrott på det sättet att man där skall frångå principen att hellre fria än fälla.
I alla brottsmål gäller att tillräcklig bevisning skall framläggas för att åtalad skall lagföras - även sexualbrott!

#8  Sv: Oskyldiga domar allt vanligare FiaMia
2006-05-31 11:27:48

Det är skrämmande hur JÄIF-are kan missuppfatta feminismen. Feminister vill självklart INTE att oskyldiga människor ska hamna i fängelse!?! VARFÖR skulle vi vilja det?
TVÄRTOM är rättssäkerhet något många feminister verkligen kämpar för – om än vi brukar peka på det rättssäkerhetsproblem det är att så många skyldiga INTE döms, eller ens åtalas, när det gäller sexualbrott. Vi kräver exempelvis att även domare ska vara tvungna att vidareutbilda sig, som ETT exempel på strävan för ökad rättssäkerhet och mot godtyckliga domar. De feministiska kraven gentemot domstolsväsendet är med andra ord till godo för rättssäkerheten åt ALLA håll.

#9  FiaMia bengtboman
2006-05-31 11:38:31

Det finns feminister som uttalat sig om att "ett visst antal oskyldigt dömda är ett pris vi måste betala för att få fler skyldiga dömda".

Det är hur vi än vrider och vänder på det en prioriteringsfråga. Vilket är viktigast i vårt rättssamhälle: att fler skyldiga döms eller att färre oskyldiga döms.

Svaret på frågan är inte både och eftersom det inte både går att äta kakan och att ha den kvar.

#10  Sv: #10 bengtboman FiaMia
2006-05-31 12:04:33

Visa mig den feminist som sagt så!

Och jo, jag menar definitivt att en ökad rättssäkerhet i all led - förundersökning, åtal, domstolsförhandling - leder till både fler fällande domar och att risken minskar att oskyldiga döms. Det är ju det ökad rättssäkerhet betyder. Det finns exempel. I Eskilstuna-projektet med myndighetssamverkan för en del år sedan var det mycket tydligt. En stor del berodde på myndighetssamarbetet, en annan stor del på utvecklandet av polisens förhörsmetoder.

#11  FiaMia Sopasopa
2006-05-31 12:10:54

FiaMia sa:
Det är skrämmande hur JÄIF-are kan missuppfatta feminismen. Feminister vill självklart INTE att oskyldiga människor ska hamna i fängelse!?! VARFÖR skulle vi vilja det?
TVÄRTOM är rättssäkerhet något många feminister verkligen kämpar för – om än vi brukar peka på det rättssäkerhetsproblem det är att så många skyldiga INTE döms, eller ens åtalas, när det gäller sexualbrott. Vi kräver exempelvis att även domare ska vara tvungna att vidareutbilda sig, som ETT exempel på strävan för ökad rättssäkerhet och mot godtyckliga domar. De feministiska kraven gentemot domstolsväsendet är med andra ord till godo för rättssäkerheten åt ALLA håll.


Det är riktigt: feminister vill inte att oskyldiga ska dömas. Men sedan levereras påhittad fakta om att varan kvinna blivit våldtagen och att man är mer intresserad av män som grupp än de enskilda män som våldtar. Då kan man ju tro att våldtäckterna är organiserade. Det ställer jag verkligen inte upp på. Feministerna kanske inte heller anser detta, men deras tankegångar leder till sådana slutsatser.

Det som berör mig mest illa är våldtäckt och barnmisshandel/pedofili. Om jag mot all förmodan våldtog någon så skulle jag förmodligen ta mitt liv eftersom jag inte skulle stå ut med mig själv. Jag tror de flesta män känner så. Av den orsaken så är det här med att bli felaktigt fängslad för våldtäckt en ytterst allvarlig sak. Det är därför jag blir så irriterad när många feminister hellre sätter fokus på män som grupp än på våldtäcktsmännen själva. Å så kommer sådana uttalanden som bengtboman visade oss:

ett visst antal oskyldigt dömda är ett pris vi måste betala för att få fler skyldiga dömda.

#12  Sv: #11 Sopasopa & #9 bengtboman FiaMia
2006-05-31 12:24:36


ett visst antal oskyldigt dömda är ett pris vi måste betala för att få fler skyldiga dömda.


VARFÖR skulle det fungera så? Om rättssäkerheten ökar, varför skulle den inte gälla åt bägge hållen? Är det inte det ökad rättssäkerhet betyder?

Som jag ser det är det där bara ett argument för att slippa ta i att faktiskt så många skyldiga går fria.

#13  Sv: 10 FiaMia puff
2006-05-31 12:49:21

http://www.feminetik.se/utblick/index.php?sub…

Det verkar som att iaf den skribenten föredrar att oskyldiga döms framför att skyldiga går fria

#14  Sv: #13 puff FiaMia
2006-05-31 13:24:01

Jag läste länken och jag tycker inlägget var lite otydligt, men jag kan absolut INTE se att han skulle säga ”ett visst antal oskyldigt dömda är ett pris vi måste betala för att få fler skyldiga dömda”. I början betonar han tvärtom att det inte funkar att se det ensidigt åt ena eller andra hållet.

Och framför allt skriver han ur sin frustration som man. Inte ur en feministisk analys. Så jag undrar fortfarande: VAR finns de feminister som skulle ha sagt att ”ett visst antal oskyldigt dömda är ett pris vi måste betala för att få fler skyldiga dömda”?

#15  Sv: Oskyldiga domar allt vanligare FiaMia
2006-05-31 13:24:17

Och igen: betyder inte ”ökad rättssäkerhet” just vad ordet säger? Som jag ser det är det JÄIF-are som sätter upp en konstruerad motsättning här.

#16  Jag tycker... Fabian
2006-05-31 13:42:49

...vi spetsar till det för mycket och omöjliggör en konkret diskussion nar vi sager att feminister vill att oskyldiga skall dömas. Det ar mer rattvist att saga att feminister ofta ar radda för att valdtakt beivras för lite och att för den skull det nuvarande systemet skall andras för att kunna döma mer. Det, i sin tur, KAN föra till att antalet oskyldigt dömda ökar.

Skillnader ligger i var vi lagger tonvikten. Feminister tenderar att lagga den pa offer för valdsbrott, framst kvinnliga sadana; JAIF'are pa rattssakerheten. Bada ar viktiga, och i slutandan har vi samma mal. Pa sa satt ar det synd att se diskussionen polariseras pa detta satt.

Sa lat mig fraga följande (till er som vet lite mer om detta). Vilka atgarder föreslar ni för att förbattra rattsakerheten, bade för anklagade och offer? Det racker inte med 'investigera mera', för sexualbrott erhaller redan en oproportionerlig del av polisens resurser (har ingen kalla). Mer konkret. Lat oss sedan diskutera dessa och hur de skulle paverka bade fall dar nagon var skyldig och frikandes och fall dar nagon var oskyldig men falldes.

#17  Sv: Oskyldiga domar allt vanligare FiaMia
2006-05-31 14:05:05

Bra att du vill diskutera mer seriöst, Fabian, även om jag inte håller med om att feminister inte lägger tonvikten på rättssäkerheten, för själv anser jag att det är JUST DET feminister lägger tonvikten på när man kräver att fler skyldiga ska dömas. Jag skulle snarare säga att feminister lägger mer vikt på den_aspekten_av_rättssäkerheten att fler skyldiga skulle kunna dömas, medan JÄIF-are hellre pratar om de oskyldigt dömda OCH ibland då sätter upp en konstruerad motsättning som hittills i tråden.

För att öka rättssäkerheten behövs framför allt ökad kunskap i alla led, det är därför många feminister kritiserar att domare ska vara undantagna från vidareutbildning. Om man ser till poliser så visar erfarenheten att ökad kunskap lett till att de vet mer vad de ska leta efter vid brottsplatsundersökningar, vad de direkt ska fråga om, osv. Polisen har ju jobbat en del med det vad gäller sexuella övergrepp mot barn (bla Eskilstuna) och kvinnomisshandel (hela landet). Ju mer underlag de har desto mer vet de sen hur de ska lägga upp förhören, vilket i Eskilstunafallet också ledde till betydligt fler erkännanden. Fler erkännanden leder i sin tur till fler fällande domar. Ökad kunskap bland åklagare leder till bättre avgöranden kring förundersökningar, korrektare åtalspunkter mm. Det är bara NÅGRA av alla saker man kan göra för att öka rättssäkerheten.

#18  FiaMia Kruzze
2006-05-31 14:13:54

En aspekt av rättssäkerheten är mycket riktigt att skyldiga döms enligt de lagrum som vi medborgare genom våra folkvalda har gett domstolarna i uppgift att döma inom. Men en ännu viktigare aspekt är att oskyldiga inte döms och straffas. Det är justitiemord i ordets rätta bemärkelse och det undergräver trovärdigheten till rättssystemet mer än något annat. _Därför_ är det viktigast att i första hand se till att oskyldiga inte straffas (de är ju de som lagarna är till för att skydda) och i andra hand se till att skyldiga straffas.

#19  Sv: Oskyldiga domar allt vanligare Sopasopa
2006-05-31 14:35:58

Det är riktigt. Vårt rättssystem grundar sig på att man är oskyldig så länge inte någon kan bevisa motsattsen. Men då vill jag betona för FiaMIa att vi diskuterar inte våldtäcktsmål ur en allmän synvinkel, utan ur just den feministiska.

FiaMia säger som andra feminister att de fokuserar sig på att fler skyldiga män ska dömas. Då tycker jag att man förbiser det faktum att de gärningsmän som frias och de oskyldiga som döms hänger ihop. Helt enkelt av den enkla anledningen att det är samma personer som dömer.

Feminister säger att vi skapar motsättningar genom kritisera denna fokusering. Men hur skulle vi kunna göra det? Alltså vi jäif:are är inte organiserade: vi har inga torgmöten, vi ringer inte varandra och önskar varandra God Jul, vi samlas inte på vetabästcaféer på söder, vi syns inte i Tv. Kort sagt: vi har inget samröre med varandra annat än att några av oss är medlemmar här på denna sajt. Då denna sajt då är feministisk så är det således deras sätt att tänka och agera som vi vill diskutera.

#20  Sv: #19 Sopasopa FiaMia
2006-05-31 14:41:48

Äh, du försöker ju bara slippa diskutera sakfrågan.

#21  FiaMia Sopasopa
2006-05-31 15:23:54

Nej, jag försöker inte slippa diskutera sakfrågan. Jag är helt ense med dig och andra feminister om att domstolar och polis måste ha bättre kunskap om sådana här mål och att undersökningarna måste bli bättre. Då tror jag som ni att fler skyldiga skulle dömas och att fler oskyldiga skulle gå fria. Men det är feministernas fokusering på att fler skyldiga ska dömas som jag vänder mig mot. Varför måste man fokusera sig på detta? Jag förstår ju att man vill värna om de kvinnor som blivit utsatta (vilka ju är långt fler än de män som blir oskyldigt dömda). Men det hindrar ju inte att man ser fenomenet i ett vidare perspektiv.

Våldtäckt och påhittade sådana kan tyckas vara två helt olika saker. Den förra är ett övergreppsbrott och den andre är ett förtalsbrott. Men de förenas genom att de genomgår samma undersökningsärende, lagar, åtalsprocess och rättegångsprövning etc. Då är det dem vi ska fokusera oss på.

Jag som jäif:are är också intresserad vad det är för typ av män som våldtar. Kan vi ringa in dessa grupper mer och sätta in förebyggande insatser. Sånt tror jag också skulle minska antalet våldtäckter och att oskyldiga döms.

Min kritik mot feminismen är att det är en enkönsideologi. Vi ska undersöka hur kvinnor har det på arbetsplatsen, i hemmet, i relationer, i konsten, i religionen...och på campingplatser osv. Motsvarande intresse för män existerar inte. Han ingår i det undflyende fenomenet människan. Jag vet inte hur många filmer och böcker det har skrivits om kvinnor som blivit utsatta för övergrepp. Jag vet ingen bok som handlar om en man som våldtagit. Varför gör vissa män det? Det skulle jag vilja veta.

Om feminister sa rent ut att de bara vill veta hur det är för kvinnor. Det är ointressant att veta hur män har det. Då skulle jag tycka att det vore ärligt sagt eftersom man är just feminister. Men det är när man säger att de är för jämlikhet det inte stämmer. Javisst, kvinnan ska ha samma möjligheter som män säger de. Men jag har hitintills aldrig hört eller sett att feminister kämpat för att män ska ha samma möjligheter som kvinnor.

#22  FiaMia Fabian
2006-05-31 15:45:38

Ok, sa polis och rattsvasende behöver battre kunnande. Eller mest poliser, antar jag, eftersom de ar de som gör undersökningen.

Enligt vad jag vet rader plikt att beivra alla anklagelser om sexbrott, till skillnad fran, t.ex. misshandel, som ofta inte ens leder till anmalningar. Det rader stark press att föra atal och att hitta bevis.

Alltsa ligger felet i att poliser VET för lite om sexbrott snarare an att de inte lagger ned tillrackligt med tid.

Vad tror du att en polis som har hanterat, lat oss saga, 500 valdtaktsanklagelser bör lara sig? Vet du nagot om hur han gar till vaga nu och vilka slutsatser drar du?

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?