feminetik.se feminetik.se

Just nu 24 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Socialiserad till att uppleva sig diskriminerad


Gå till senaste inlägget#1  Socialiserad till att uppleva sig diskriminerad StellaPolaris
2006-05-18 15:25:07

Det sägs ju ofta att vi alla formas av den miljö som vi är uppväxta i och att vi alla socialiseras till att bete oss på ett visst vis, att agera på ett visst vis, att tycka och tänka på ett visst vis, etc.

Med tanke på hur jämställdhetsdebatten och diskrimineringsdebatten har sett ut under de senaste 10-20 åren, där samhället och media ständigt har pumpat ut budskapet att vissa grupper i samhället är diskriminerade, så undrar jag hur den generationen som är uppfödd med detta budskapet påverkas av det.

Kan man bli socialiserad att uppleva sig själv som diskriminerad (för att man tillhör en eller flera av de grupperna som i media ständigt påstås vara diskriminerad i samhället)?

Finns det inte då också en risk att man som konsekvens av denna socialisering upplever varje motgång eller negativ handling gentemot sig själv som ett tecken på diskriminering?

#2  Kvinnor... Fabian
2006-05-18 15:38:30

...ar bade traditionellt och av feminismen socialiserade till att kanna sig diskriminerade. Man ar socialiserade till motsatsen.

Det ar alltsa inte ett dugg konstigt att samhallet bara ser kvinnodiskriminering och knappt nagon mansdiskriminering.

#3  Fabian Gullegubben
2006-05-18 15:40:30

Word!

#4  Sv: Socialiserad till att uppleva sig diskriminerad StellaPolaris
2006-05-18 15:51:55

Till Fabian

När jag skrev mitt inlägg tänkte jag inte främst på samhällets syn på vem de ser som diskriminerade (kvinnor, HBT-personer, invandrare, etc.) och vilken inverkan det får för de grupper som inte ses som diskriminerade, utan snarare vilken inverkan denna typ av socialisering kan få för enskilda individer som sedan barnsben blir matade med synen att de är diskriminerade.

Hur påverkar denna socialisering deras syn på sig själva och hur de upplever världen?

Hur upplever till exempel en person som sedan barnsben har fått höra att de är diskriminerade på arbetsmarknaden av att få ett avslag när de söker jobb? Upplever de det som att det fanns en annan sökande som antagligen var mer kompetens än de själva eller upplever de att det var på grund av diskriminering som de inte fick jobbet?

#5  Sv: Socialiserad till att uppleva sig diskriminerad suvi
2006-05-18 16:08:57

För att förstå vad strukturell diskriminering är måste vi komma överens om hur den definieras innan vi kan börja prata om att "socialiseras till diskriminering".

För mig är det här en utmärkt definition på strukturell diskriminering.

"Med strukturell diskriminering menas synliga och osynliga, avsiktliga eller oavsiktliga regler, normer, rutiner, traditioner, förhållningssätt och beteenden i institutionella och i övriga samhällsstrukturer och som hindrar grupper av människor att uppnå samma rättigheter och möjligheter som majoriteten av befolkningen har."

#6  Sv: Socialiserad till att uppleva sig diskriminerad StellaPolaris
2006-05-18 16:16:16

Till suvi

Jag tror inte att man överhuvudtaget behöver någon definition på vad diskriminering är för att diskutera det jag tar upp här. Det jag vill diskutera är hur en individ som sedan den var barn har fått höra att den grupp som denne råkar tillhöra ÄR diskriminerad påverkas av att få höra det. Hur denna socialisering påverkar individen.

För att ständigt få höra från människor i sin omgivning, media, skolan och övriga samhället att man ÄR diskriminerad måste väl inverka på hur den individen upplever sig själv och hur den tolkar samhället omkring sig?

#7  Sv: Socialiserad till att uppleva sig diskriminerad fjallyoghurt
2006-05-18 16:16:20

Då kan bara män diskrimineras, eftersom kvinnor utgör majoriteten av befolkningen?

#8  StellaPolaris UppåtEmma
2006-05-18 21:09:11

egentligen finns väl bara två alternativ - bli en person som lägger sig i fosterställning såfort nåt går emot en eller bli en person som säger "jävlar anacka, jag ska allt visa dem!"... och så såklart allt där emellan...

Förövrigt skulle Fabians inlägg om en vill vara smått illvillig kunna tolkas som att kvinnor _känner sig_ diskriminerade medans män _är det_. Nåt att tänka på... ;)

#9  suvi... KjellAke
2006-05-18 21:30:36

...med den definitionen, hur ska man någonsin kunna motbevisa påstådd diskriminering?

#10  Sv: Socialiserad till att uppleva sig diskriminerad Gullegubben
2006-05-18 21:45:09

Vi är alla strukturellt diskriminerade någon gång och för någon aspekt av vår tillvaro.

#11  Suvi Kruzze
2006-05-18 21:58:50

De här onda osynliga sakerna du skriver om som påverkar människor så mycket, hur kan du veta att just feminism är bästa botemedlet? Om de är osynliga så vet ju ingen hur de ser ut och då kan man inte heller veta vad man ska göra för att skydda sig.

#12  Sv: Socialiserad till att uppleva sig diskriminerad StellaPolaris
2006-05-19 09:04:44

Till Uppåtemma

Jag vet inte om det är nödvändigt att överdriva som du gör? Jag försöker bara få till en intressant diskussion om hur individer kan påverkas av att växa upp i en miljö där man ständigt får veta att man är diskriminerad.

Vi har väl alla läst om hur modeindustrin och media kritiseras för att de upprätthåller och förmedlar ett skönhetsideal, samt att detta skönhetsideal påverkar de unga som växer upp på ett negativt sätt. Denna typ av negativa socialisering tycker jag mig se att många feminister är kritiska till och det verkar dessutom debatteras flitigt bland feminister.

Om det nu är möjligt att den uppväxande generationen påverkas av (socialiseras av) skönhetsidealet, är det då inte också tänkbart att de kan påverkas (socialiseras) på liknande sätt av diskrimineringsdebatten?


Ditt notis om Fabian lämnar jag till honom själv att svara på. Jag hoppas dock att du såg att jag svarade Fabian med att denna tråd inte var tänkt för att diskutera vem eller vilka grupper som samhället ser som diskriminerade, utan själva fenomet hur en individ påverkas av att socialiseras till att uppleva sig som diskriminerad.

#13  UppatEmma... Fabian
2006-05-19 11:53:04

...den tolkningen var val lite val krystad....!!

#14  StellaPolaris UppåtEmma
2006-05-19 18:29:19

det är klart att ungdommar/barn påverkas av allt de hör och ser och upplever kring sig, svaret är alltså ja.
vad händer sen då? jo, som jag sa att reaktionerna kan vara allt emellan "oj oj stackars mig" till "jag ska allt visa dem" - precis vad gäller påverkan från "skönhetsindustrin" också. Vissa faller pladask för allt och börjar raka varenda kroppshår vid 13-års ålder, svälta sig och använda rynkkräm. Medans andra reagerar tvärtom... Det kan ju också gå i vågor i ens liv, när en är ung är en ju formbar och har lätt för att anamma trender och strömningar.

#15  Fabian UppåtEmma
2006-05-19 18:30:48

det är möjligt att den är krystad, men ändå inte omöjlig.

jag tycker det är intressant att analysera vad och hur folk säger saker. yrkesskada, sorry :)
det var inget illa ment, bara tänkvärt.

#16  UppåtEmma Nilleboy
2006-05-19 19:59:06

Exakt vad visar man "dem" genom att inte följa skönhetsindustrin utan iställer väljer att se ut som något som krupit fram ur en grotta, eller ännu värre?

För mig framstår det mest som att vara för lat för att orka göra något åt att man är fet och ful. Försöka rättfärdiga det med att man faktiskt vill va ful.

Men jag kan ju ha missuppfattat allt som så många gånger förr...

#17  Sv: Socialiserad till att uppleva sig diskriminerad StellaPolaris
2006-05-22 08:55:28

Till UppåtEmma

Om nu svaret på fråga är ja, hur tror du då att denna påverkan av de grupper som av samhället är utpekade som diskriminerade påverkar de uppväxande individerna i dessa grupperna? Vilken syn kommer de få på samhället och omvärlden?

Finns det inte en risk att de ser diskriminering i allt egentligen bara är vanliga personliga motgångar och att de tar alla motgångar som en bekräftelse på att de är diskriminerade i samhället?


Du säger också att det är lätt för unga att anamma trender och strömningar - finns det då inte en risk att mycket av det vi ser i samhället idag vad gäller debatten om ojämlikhet och diskriminering egentligen bara är en modetrend?

#18  Jamförelse Fabian
2006-05-22 09:36:14

Jag ar ju bög, och det ar ju allmant vedertaget att vi diskrimineras mer an bade kvinnor och man eftersom var sexualitet inte ar accepterad i samhallet och till och med vacker hat. Diskriminering sker kanske delvis pa olika satt; dessutom ar situationen mer komplicerad genom att vi har valet att dölja var sexualitet i olika situationer.

Visst finns det en böglobby osv., vilket ar bra. Men sjalv ar jag ratt opolitisk vad galler homosexuellas rattigheter. Och jag undrar varför. De flesta kvinnor jag kanner, vare sig de ar feminister eller inte, har en utpraglad kansla av att vara missunnade nagonting pga sitt kön. För de mesta kommer de ut i lattsammare kommentarer; ibland praglar den installningen hela den politiska övertygelsen.

Varför, i sa fall, ar vi bögar sa tysta? Varför ar vi inte ute och letar statistik och försöker pavisa alla de satt pa vilka vi diskrimineras? Var 'fiende' ar inte 50% av befolkningen, utan 95%. Vi ar en utsatt minoritet som utsatts för övervald dagligen, diskrimineras i arbetsvarlden, maste dölja oss och ljuga varje dag, och kommer allra, allra langst i fraga om manniskovarde.

Svaret ar kanske socialisering. Vi ar, trots allt, man (ursakta, flator, för att exkludera er ur resonemanget). Vi har lart oss (motvilligt) att spela fotboll, att inte grina, att försörja, vara starka, beskydda. Vissa av oss star visserligen upp och talar ut, men det ar inte manga: det ar nastan 'coolt' i bögvarlden att inte vara politiskt engagerad, och, hör och hapna, understryka hur val integrerad man ar i heterovarlden (för inte beter man sig som en bög, inte).

#19  StellaPolaris UppåtEmma
2006-05-22 10:33:30

alltså, det du framför är en vanlig och gammal kritik mot feminismen - att det är ett gäng kvinnor som bara gnäller och _känner_ sig diskriminerade fast de inte alls är det utan bara inkompetenta kärringar (om jag hårdrar det, så uttrycke du dig inte men det är en inte helt ovanlig kritik :) ).
Jag tror vi båda vet att så inte är fallet, eller hur?

Klart att det finns några som kommer att reagera som du beskriver, men jag har större tilltro till människor än så att det skulle vara ett stort problem som präglar majoriteten av unga kvinnor/män (alltså negativ påverkan av jämställdhetsdiskussionen om vi väljer att kalla det så). Som jag ser det är den diskussionen också rätt obefintlig just i ungdomars olika forum - i alla fall så har den ingen majoritetsställning utan kämpar i nåt slags hörn i skuggan av ...andra krafter såsom populärkultur osv.

Du ställer frågan hur det påverkar, och det tycker jag att jag har svarat på. Det kan bli hur som beroende på hur personen själv väljer att agera.

Att kalla över 100 år av aktivt politiskt arbete för modetrend tycker jag är... tja, aningen naivt faktiskt :)

#20  UppåtEmma RasmusS
2006-05-22 13:45:44

Fast ser en exempelvis symbolen på övergångsställena (streckfiguren) som en diskriminerande kränkning och som ett uttryck för hur ojämställt Sverige är så är ju frågan om Stellapolaris teori ändå inte stämmer lite mer än en kanske skulle önska. Eller?

#21  #20 RasmusS feather
2006-05-23 02:15:36

Vem i h-e känner sig diskriminerad av trafikskyltar...?

#22  Feather RasmusS
2006-05-23 10:03:36

Visst var det väl MP:s Vetterstrand som gjorde ett utspel tillsammans med några av hennes kollegor om att streckfiguren var kvinnodiskriminerande eftersom den för mycket påminde om en man. Och detta är ju bara ett exempel av alla smått sinnesslöa påståenden om vad som beskrivs som kvinnoförtryck.

#23  Sv: Socialiserad till att uppleva sig diskriminerad fjallyoghurt
2006-05-23 10:38:55

Det finns subversiva krafter i samhället som tar trafikskyltarna i egna händer: http://www.ltz.se/artikel_standard.php?id=306…

#24  Fjallyoghurt RasmusS
2006-05-23 10:55:43

*hehe*

Tja, någon har i alla fall varit kreativ och det tsör mig inte det ringaste. Men att mena att en steckfigur är ett uttryck för kvinnorförtrycket i Sverige är ändå att gå lite väl långt i mina ögon och då undrar jag om man inte är socialiserad till att se sig själv som offer. Annars borde det vara något annat fel på en.

#25  UppatEmma m. fl. Fabian
2006-05-23 14:38:12

Idag pa kontoret (internationell organisation i en stat i mellanöstern) kom det ett e-mail igen. Fran chefen, en kvinna.

En 'incident' hade agt rum pa damernas toalett. Hon underströk vikten av att damernas toalett bara var för damer. Efterat kom chefen förbi och förklarade för mig i upprörda toner vikten av att visa respekt för kvinnors integritet (nar hon ar pa det humöret gar det inte att resonera eller fraga).

Nar jag fragade en kollega lite försiktigt vad denna 'incident' bestod av, förklarade hon att toalettlocket hade lamnats uppfallt. Inget annat.

Det som slar mig ar den vehemens med vilken kvinnor kanner sig krankta av denna 'incident', och den övertygelse med vilken de havdar sin ratt. Ingen har ratt att ens ifragasatta om det nu var sa farligt att ett toalettlock lamnats uppe (förmodligen av en gast som inte sag skylten). Och blotta tanken att en man anvander damtoaletten ar nast intill att jamföras med valdtakt.

Jag kan inte ens tanka mig ett scenario dar gruppen man har ratt att vara ens brakdelen sa kanslig om ett privat amne som i det har fallet. En dam som anvander en herrtoalett ar kack och frack; en man som lamnar toalettlocket uppe ar en hansynslös karslok.

Om inte denna kanslighet ar socialiserad, da vet jag inte vad som skulle kunna vara det.

För övrigt, damtoaletten ar för övrigt fyra ganger sa stor som herrtoaletten, har marmorgolv, och ar till för de fyra kvinnor som jobbar hos oss (jamfört med 10 man).

#26  Fabian UppåtEmma
2006-05-23 14:53:58

jag har aldrig förstått vitsen med uppdelade toaletter för kön.
eller att stå upp och pinka för den delen heller...

en uppdelning av toaletter som skulle vara vettigare är vegetarianer och köttätare för köttätares bajs luktar 100 gånger värre.

#27  Förutom... Fabian
2006-05-23 15:13:28

...om de har en förkarlek för bruna bönor, mahanda.

#28  #22 RasmusS feather
2006-05-24 05:58:37

Omg.
Ska man skratta eller gråta?
Herr Gårman är ju så könlös man bara kan bli utan att bli en blob.

Och är det BÄTTRE att en kvinna måste ha en kjol och gullig pagefrisyr och... HANDVÄSKA... för att kännas igen som kvinna...?
Man tar sig för pannan.
:-D

#29  #25 Fabian feather
2006-05-24 06:11:46

Jag fattar inte. Låg muggen i mellanöstern eller i Sverige?

Jag har aldrig fattat det där med toalettlocket. Eller separat damtoalett. Eller varför den ska vara så mycket piffigare än herrtoaletten. Eller varför alla blir så upprörda när någon går fel. Och varför ingen vågar/vill säga emot.

Herregud lixom, big deal...

Givetvis måste denna toalettmässiga känslighet vara socialiserad. Därom är vi överens. Jag tror inte det ökade Homo Sapiens livskraftighet under stenåldern att halva populationen fällde ner... tja... hum...granruskan, kanske... och den andra halvan - inte.

Men slutar stinka så extra mycket när man äter dem regelbundet. Och OM intag av bönor ökar stinkandet bör man definitivt fortsätta äta bönor, för annars stannar det som stinker extra mycket kvar inne i tarmarna för jämnan och ökar risken för tjocktarmscancer.
Det där med fibrer ni vet...
*besserwisser*
;-)

#30  Feather och UE osv. Fabian
2006-05-24 10:22:42

Toaletten lag i Mellanöstern, men de som jobbar för oss ar antingen den lokala eliten eller utlanningar.

Det jag ville peka ut var inte hur löjligt det ar med toalettuppdelningen (fast visst ar det löjligt), utan att ingen diskussion tillats. Kvinnor HAR en ratt att vara kansliga, att kanna sig stötta, att klaga, och man har inte ens ratten att ifragasatta enskilda klagomal. Kvinnans integritet och ratt att kanna sig krankt ar helig.

Man, daremot, har ingen som helst ratt pa detta omrade. Det ar alltsa ratt naturligt att det inom jamstalldhetsrörelsen ar kvinnans perspektiv som dominerar. Jag tror man och kvinnor utsatts lika mycket för sina könsroller, men det ar bara kvinnors utsatthet som portratteras i samhallet idag - precis som det har gjorts sa lange vi kan minnas.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?