feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

"Svar" från JÄMO


Gå till senaste inlägget#1  "Svar" från JÄMO Linus
2006-05-16 23:40:33

Med anledning av JÄMO förslag att bojkotta fotbolls-VM skrev jag den 23:e april ett e-mail med titeln "Överväganden bakom förslaget att bojkotta fotbolls-VM" med några frågor:
Hej JÄMO,
detta skrivs med anledning av förslaget om bojkott av fotbolls-VM och efterföljande debattinlägg på DN Debatt, 23 april 2006. Saken gäller inte trafficking per se, utan den specifika föreslagna åtgärden att bojkotta fotbolls-VM.

En bojkott av fotbolls-VM på JÄMO:s initiativ innebär en politisering av sportverksamhet som väcker frågor om hur JÄMO ser på relationen mellan politik och sport. I vilka politiska frågor anser JÄMO att Sveriges deltagande i sporttävlingar bör användas som ett politisk instrument? Var drar JÄMO gränsen mellan legitim och illegitim politisering av sportverksamhet?

Även frågor om andra sorters gränsdragningar väcks, eftersom många stora internationella sporttävlingar, så som OS i Kina år 2008, arrangeras i länder med bristande mänskliga rättigheter. Vilka andra sporttävlingar, förutom fotbolls-VM i Tyskland, anser JÄMO att Sverige bör bojkotta?

Efter ca. två veckor hade jag inte fått svar, vilket inte var särskilt konstigt eftersom JÄMO i en debattartikel att det inkommit många e-mail angående detta ( http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=539090 ). Men jag gav det ett försök till och skrev ett snarlikt e-mail, med titeln "Ang. fotbolls-VM", lite klarare formuleringar och lite mer tryck på att frågorna gäller hur JÄMO avgränsar vad som är legitima resp. illegitima redskap som står JÄMO fritt använda i sin myndighetsutövning. För att inte frågan skulle misstolkas att gälla något som är lättare att svara på, nämnde jag, för att visa min medvetenhet om det, väldigt kort att JÄMO i SVT Debatt angivit ett direkt samband mellan fotbolls-VM i Tyskland och ökning av prostitution. (Jag har tyvärr inte kvar mina exakta formuleringar, eftersom jag i andra försöket inte e-mailade direkt, utan använde Web-formuläret för frågor.)

Eftersom det dels säkert är många som skriver till JÄMO och dels är komplett oförsvarligt att JÄMO försöker använda Sveriges medverkan i fotbolls-VM som ett redskap i sin myndighetsutövning, så väntade jag mig inte att min fråga skulle besvaras. Men idag fick jag faktiskt svar. Svaret hade rubriken "Ang. fotbolls-VM", varför det var mitt andra e-mail som besvarades, och lyder:
Hej!
Du har ställt en fråga till JämO om Claes Borgströms uppmaning till bojkott av fotbolls-VM.

En svensk JämO har naturligtivs inget mandat att försöka påverka andra länders lagstiftning. Det var heller inte Claes Borgströms intention. Hans uppmaning riktades ju faktiskt till det svenska fotbollslandslaget. Han har också ett uppdag att verka för jämställdhet mellan kvinnor och män, bland annat genom opinionsbildning. De svenska antidiskrimineringsombudsmännen intar därtill en särställning bland svenska myndigheter genom att de är MR-myndigheter, med ett särskilt ansvar att värna respekten för de mänskliga rättigheterna.

Parallellen med OS i Kina harltar något. En bojkott av fotbolls-VM skulle utgöra en manifestation mot något som är ett direkt resultat av själva idrottsturneringen: ökningen av människohandel för sexuella ändamål. Diktaturen i Kina är inte på samma sätt ett resultat av att landet arrangerar OS 2008.


Med vänlig hälsning

Magnus Jacobson
Pressekreterare

[**** kontakt-info utelämnat / Linus*****]

JämO är en statlig myndighet som har till uppgift att verka för att alla människor skall ha lika villkor i arbetslivet och i högskolan oavsett kön, genom att se till att jämställdhetslagen (1991:433) och lagen om likabehandling av studenter i högskolan (2001:1286) efterlevs. Vidare har JämO till uppgift att motverka könsdiskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i förskola, skola och annan utbildning som innefattas i skollagen. JämO skall även motverka könsdiskriminering vid handel med varor, tjänster eller bostäder och inom några andra specificerade samhällsområden genom att se till att lagen om förbud mot diskriminering (2003:307) efterlevs.

JämOs verksamhet och lagstiftning har sin utgångspunkt i FNs deklaration om alla människors lika värde och rättigheter.

(Ovanstående svar publiceras här utan författarens uttryckliga tillstånd. Normalt ska man alltid fråga om tillåtelse innan man publicerar andras e-mail, men eftersom JÄMO är en statlig myndighet ansåg jag inte att det var nödvändigt.)

JÄMO undvek att svara på mina faktiska frågor, men eftersom jag inte väntade mig svar alls så blev jag glad för JÄMO:s svar på frågor jag inte ställde. Man tar vad man får.

#2  Sv: Tillägg Linus
2006-05-16 23:44:55

Den ena anledningen till att jag postar ovanstående är att JÄMO förtjänar offentligt ris för att ha svarat på andra frågor än de som ställdes, men samtidigt förtjänar ros för att ha svarat alls.

Den andra är för att kasta ut frågan till feministerna här: Var går gränsen mellan vad som är legitima redskap till JÄMO:s förfogande i sitt myndighetsutövande resp. det som inte är legitima redskap? Hur avgränsar man legitim resp. illegitim politisering av idrottsverksamhet från JÄMO:s sida?

#3  Sv: "Svar" från JÄMO Gullegubben
2006-05-17 01:18:52

Det jag inte fattar ar varfor JAMO som vad jag vet inte bojkottar Tyskland i sin egen verksamhet uppmanar en annan aktor att gora det.

#4  Sv: "Svar" från JÄMO suvi
2006-05-17 09:58:12

JämO, uppnådde exakt det JämO avsåg med "kravet" på bojkott, en diskussion/debatt/synliggörande av hur stora sportevenemang, som VM, OS och dyl. på sitt sätt bidrar till ökad männsikohandel i syfte att möta en ökad efterfråga på prostituerade.

Heja JämO och speciellt Claes Borgström.

#5  suvi Gullegubben
2006-05-17 10:10:12

Du tycker alltså att det är bra att en myndighetschef för en myndighet med ett noga definierat ansvarsområde gör rätt när han ger en annan organisation ett förslag som inte är tänkt att leda till att denna organisation följer förslaget och vilket förslag myndigheten inte ens följer självt?

#6  suvi Gullegubben
2006-05-17 10:14:44

Tycker du att det alltid är bra att myndighetschefer går utanför myndighetens uppdrag? Tycker du att vanliga regler och principer inte gäller om feminister gillar regelbrottet?

#7  Sv: Suvi (#4) Linus
2006-05-17 10:17:20

OK, din uppfattning om JÄMO:s slughet är noterad. Men är Sveriges landslag i fotboll ett politiskt redskap som står till JÄMO:s förfogande? Hur avgränsar man legitim resp. illegitim politisering av idrottsverksamhet från JÄMO:s sida?

#8  Sv: "Svar" från JÄMO FemAspirant
2006-05-17 10:28:30

Linus sa:
En bojkott av fotbolls-VM på JÄMO:s initiativ innebär en politisering av sportverksamhet som väcker frågor om hur JÄMO ser på relationen mellan politik och sport. I vilka politiska frågor anser JÄMO att Sveriges deltagande i sporttävlingar bör användas som ett politisk instrument? Var drar JÄMO gränsen mellan legitim och illegitim politisering av sportverksamhet?


Jag är inte säker på att jag förstår vad du far efter Linus? JÄMO har ju uppenbarligen en opinionsbildande roll enligt vad han Magnus skriver. Att bedriva opinion för att en annan aktör, som har frihet att göra så (vilket jag antar att fotbollsförbundet har), ska ta ett politiskt ställningstagande är väl inte att stiga över någon illegitim gräns? Det JÄMO använder som politiskt instrument är ju opinionsbildning, inte styrande av Svenskt deltagande i sporttävlingar. Eller?

#9  Sv: "Svar" från JÄMO Gullegubben
2006-05-17 10:28:41

JämO har helt tappat trovärdighet i mina ögon. Utspelet gör att JämO framstår som en pajasorganisation och man får misstankar om att kärnverksamheten sköts dåligt.

Pressekreteraren verkar helt puckad som skriver "Han har också ett uppdag att verka för jämställdhet mellan kvinnor och män, bland annat genom opinionsbildning." och sedan gör klart att han ljuger genom att (korrekt) skriva "JämO är en statlig myndighet som har till uppgift att verka för att alla människor skall ha lika villkor i arbetslivet och i högskolan oavsett kön, genom att se till att jämställdhetslagen (1991:433) och lagen om likabehandling av studenter i högskolan (2001:1286) efterlevs. Vidare har JämO till uppgift att motverka könsdiskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i förskola, skola och annan utbildning som innefattas i skollagen. JämO skall även motverka könsdiskriminering vid handel med varor, tjänster eller bostäder och inom några andra specificerade samhällsområden genom att se till att lagen om förbud mot diskriminering (2003:307) efterlevs."

På vilket sätt skulle svenska män och kvinnor bli jämställda genom att en svensk idrottsorganisation bojkottar en internationell idrottsorganisations mästerskap i ett annat land?

Det hela är ju så dumt att min hjärna börjar koka.

#10  Sv: "Svar" från JÄMO suvi
2006-05-17 10:34:22

GG:
Eftersom JämO också har till uppgift, att inte bara vara en tillsynsmyndighet över dom fyra lagarna, men även en uppgift att skapa opinion, debatt, och synliggörande så är det exakt det JämO har gjort och gör, JämO följer regeringens egen definerade uppgifter och ansvarsområden för JämO.

Jag anser att JämO har gjort ett jättebra jobb och helt i enlighet med avsikten för JämOs, av regeringen tilldelade ansvarsområden och uppgifter.

Men om du anser att JämO har gått över deras befogenheter i den här frågan, kanske du borde anmäla JämO till JO som har till uppgift att övriga myndigheter inte överskrider sina befogenheter.

#11  suvi Gullegubben
2006-05-17 10:39:21

Tror du på det där själv?

Jag har varit inne på JämOs hemsida och jag hittar inget som helst stöd för det du skriver. Var i de fyra lagarna står det som du du skriver?

#12  Sv: "Svar" från JÄMO Gullegubben
2006-05-17 10:43:25

Ärligt, suvi, nu börjar jag bli förbannand. Det du (och pressekreteraren) skriver är ju direkt lögn.

"Vad JämO inte gör

JämO kan enbart ingripa i ärenden som har samband med kön och som regleras av jämställdhetslagen, lagen om likabehandling av studenter i högskolan, lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever samt lagen om förbud mot diskriminering."

#13  Sv: "Svar" från JÄMO bengtboman
2006-05-17 10:50:13

Jämo är visserligen en myndighet, men denna myndighet är nästan helt personifierad av Claes Borgström och hans personliga åsikter och hans världsbild.

Borgström är till sin stil väldigt tvärsäker och på gränsen till aggresiv med viss förakt för meningsmotståndare. Han slår ofta fast att det är på ett visst sätt och att det saknas nyanser. Ganska typiskt för personer som har en totalitär syn på samhällsstrukturen. När man pressar Borgström på faktauppgifter visar det sig dock inte sällan att det finns mycket övrigt att önska i hans argumentation. Karln är förvisso skolad i en hård retorisk skola och låter sig inte nedslås av sådan bagateller som bristande eller rent av felaktiga faktauppgifter. Om fakta saknas så är det ändå alltid hans tolkning som gäller.

Borgströms beveklesegrunder är starka och det är hämtade från hans egen uppväxt. Han är djärv, envis och teatralisk vilket ger genomslagskraft hos många.

Jag säger inte att Borgström har 100 % fel medan Borgström själv är övertygad om att han har 100 % rätt. Frågan är vem som ligger närmast sanningen han eller jag.

Det är direkt olämpligt att Jämo är personifierad av någon som är så besatt av sin egen mission.

#14  Sv: "Svar" från JÄMO Gullegubben
2006-05-17 10:52:37

Jag ser nu att Borgström fortsätter med samma ounderbyggda påstående om sina befogenheter i JämOs debattforum.

Fy fan, vilken människa!

#15  JÄMO gör det JÄMO blir satt att göra FemAspirant
2006-05-17 11:12:24

JÄMO har en informationsuppgift där opinionsbildning ingår. Det står i deras regleringsbrev: http://195.149.159.99/docs/jamos_regleringsbr… (hittade bara 2005 när jag letade).

Det är en stolt svensk tradition att få betala skatt för att sedan bli opinionsbildad på med sina egna pengar. Den traditionen kan man ha delade meningar om(själv tycker jag inte om den), men det är lite magstarkt att ge JÄMO skulden för den..

#16  FemAspirant Gullegubben
2006-05-17 11:29:15

Menar JämO att han är för dum att förstå att opinionsbildningen avser respekten för de fyra lagarna?

"Jag fattade inte att det rörde opinionsbildningen vad gäller de fyra lagarna utan trodde att jag hade i uppdrag att bilda opinion och väcka debatt i frågor som ligger utanför de fyra lagarna också."

Om någon föreslog JämO att bedriva opinionsbildning i en fråga, skulle denne säkert hänvisa till att det ligger utanför dennes ansvarsområde.

#17  Sv: "Svar" från JÄMO Pattaya
2006-05-17 11:42:45

Snart kommer väl andra myndigheter som tex Luftfartsverket att bojkotta Thai Airways som flyger 6 gånger i veckan till Bangkok från Stockholm... Där sägs det ju att ungkarlar sätter sig ombord för att utnyttja tjejer i Thailand. Farsoten sprider sig!

#18  Pattaya Gullegubben
2006-05-17 11:49:59

Man skulle exempelvis kunna tänka sig att Konkurrensverket hade uppmanat RF att bojkotta Vinter-OS i Italien på grund av Italien inte har öppnat sina monopol för utländsk konkurrens. Det hade faktiskt varit mindre långsökt än Borgströms utspel, men ändå vore det otänkbart, medan Borgström applåderas av diverse idioter.

#19  Sv: "Svar" från JÄMO Kalle
2006-05-17 11:55:59

Det där att Jämo inte ska opinionsbilda för mänskliga rättigheter i allmänhet, utan bara när brotten mot MR förväntas öka i samband med ett speciellt arrangemang. DET var ju ett intressant resonemang...

#20  Sv: "Svar" från JÄMO FemAspirant
2006-05-17 12:56:19

Verksamhetens syfte är ju att motverka ojämställdhet. Jag tycker nog inte opinionsbildningen ligger så där upprörande långt ifrån syftet.

Håller jag med Borgström? Nej.

Skulle jag valt det sättet? Nej.

Förstår jag din upprördhet? Njae, kanske inte riktigt. Vi lever i ett samhälle där de som bestämmer sedan länge har tyckt att det är rimligt att indoktrinera oss, det stör mig skitmycket. Men att uppbåda sådan ilska över ett ynka exempel av det vi blir matade med jämt klarar jag inte riktigt av.

#21  Sv: FemAspirant (#8) Linus
2006-05-17 13:27:41

FemAspirant sa:
Jag är inte säker på att jag förstår vad du far efter Linus? JÄMO har ju uppenbarligen en opinionsbildande roll enligt vad han Magnus skriver. Att bedriva opinion för att en annan aktör, som har frihet att göra så (vilket jag antar att fotbollsförbundet har), ska ta ett politiskt ställningstagande är väl inte att stiga över någon illegitim gräns? Det JÄMO använder som politiskt instrument är ju opinionsbildning, inte styrande av Svenskt deltagande i sporttävlingar. Eller?

För det första så har JÄMO gått ut med ett direkt och explicit uttalande om att Sverige bör bojkotta fotbolls-VM. När en statlig myndighet gör ett sådant uttalanden kan den inte gömma sig bakom några vaga referenser till "opinionsbildning". Man kan säkert göra en lång lista över vad JÄMO:s uttalande är, och "opinionsbildning" är säkert en av punkterna. Men en annan punkterna på en sådan lista är "försök att utöva inflytande över Sveriges fotbollslandslag". Att uttalandet också utgör opinionsbildning fråntar inte JÄMO ansvaret att motivera sitt försök att utöva inflytande över det svenska fotbollslandslagets aktiviteter; som bäst utgör det bara en förklaring av de _medel_ som JÄMO använde sig av i sitt försök att utöva inflytande över landslaget.

För det andra, är alla former av opinionsbildning ett legitimt politiskt instrument som står till JÄMO:s förfogande? Låt oss, för diskussionens skull, anta att det Kina i samband med OS 2008 sker en rad övergrepp på mänskliga rättigheter som dessutom drabbar kvinnor hårdare än män, t ex trafficking för att möta OS-turisters förväntade efterfrågan på prostituerade (det är givetvis jättesvårt att föreställa sig att det skulle kunna hända i Kina, men lek, för diskussionens skull, med tanken att Kina är lika dåligt som Tyskland i detta avseende!). Vore det då legitimt för JÄMO att opinionsbilda för att, säg, mångkamparen Carolina Klüft bör bojkotta OS? Står det JÄMO fritt att utnyttja sina opinionsbildningsmöjligheter hur som helst? Om inte, hur avgränsar JÄMO vilka idrottsevenemang eller -organisation eller -personer som legitimt kan göras för måltavlor för myndighetspåverkan via opinionsbildning?

Slutligen vill jag också flika in att man normalt håller politiska meningsskiljaktligheter utanför internationella sportevenemang, där man av tradition istället förväntas mötas i egenskap av sportintresserade. Detta gäller särskilt explicit och uttalat för Olympiska Spelen, men det gäller också alla andra sportevenemang inklusive fotbolls-VM. När Ryssland representeras av ett landslag i hockey-VM håller vi av tradition tyst om de fruktansvärda övergrepp Ryssland har begått (och begår?) i Tjetjenien och koncentrerar oss istället på att utan politiska motiv låta oss underhållas av ryska hockey-talanger. Att en statlig myndighet använder sitt inflytande till att försöka få till stånd en politisk manifestation av något som av internationell tradition hållits relativt fritt från politik är högst anmärkningsvärt. Det är överflödigt att påpeka att en sådan politisering av sportverksamhet inte tillfredsställande kan motiveras genom att upprepar ordet "opinionsbildning" som om det vore en trollstav.

#22  Sv: FemAspirant (#20) Linus
2006-05-17 14:03:57

FemAspirant sa:
Men att uppbåda sådan ilska över ett ynka exempel av det vi blir matade med jämt klarar jag inte riktigt av.

Jag träffade en gång en pakistansk utbytesstudent som berättade att när Indien och Pakistan spelar landskamp i cricket så glömmer man bort sina djupa religiösa och politiska oenigheter och koncenterar sig på spelet. Sådana historier tycker jag är fina. Likaså historier om hur en nazist och en svart man möttes på en fotbollsplan och upptäckte att de respekterade varandra för varandras bollskicklighet, etc.

Som så många andra feminister så tolkar den nuvarande inkarnationen av JÄMO-ämbetet kritik som ett uttryck för att folk känner sig hotade (se exempelvis näst sista stycket här: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=539090 ) och uttrycker sin stolthet eller tillfredställelse i att han lyckas provocera. Som så många andra feminister så förstår JÄMO inte heller vad en eventuell provokation egentligen består i. I den mån folk faktiskt blir ilskna så beror det nog snarare på att JÄMO:s ansats till politisering av sportdeltagande strider mot den opolitiska anda man gärna ser i sport om man tycker att historier som den ovan om Indien, Pakistan och cricket är fina.

Dock finns ingen anledning att bli ilsken, men det finns anledning att fundera gränsdragningar mellan legitim och illegitim myndighetsutövning. Fallet med JÄMO:s uttalande om bojkott är extra tydligt eftersom det är komplett oförsvarligt. Det är antingen illegitimt eller så är JÄMO:s myndighetsutövning tämligen gränslös, för det är svårt att avgränsa den på något sätt som fortfarande medger sådana försök till inflytande över fotbollslandslaget.

#23  Sv: "Svar" från JÄMO bengtboman
2006-05-17 14:21:42

"...och uttrycker sin stolthet eller tillfredställelse i att han lyckas provocera.".

Borgströms retorik handlar egentligen om att säga till sina meningsmotståndare. "Ni förstår inte vilka ni är och tycker egentligen inte det ni tror."

Jag tycker att jag känner igen detta från ledande feminister som talar till kvinnor som inte vill tillerkänna sig feminismen. "Ni förstår inte ert eget bästa.".

#24  Sv: "Svar" från JÄMO veronicasvard
2006-05-17 14:33:32

Ett inlägg i debatten från F! kan läsas här:

http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=114&a…

Mvh
Veronica Svärd

#25  Sv: "Svar" från JÄMO FemAspirant
2006-05-17 14:34:45

[Citatvisning har stängts av då det här inlägget innehåller formateringsfel.]


[citat][…]som bäst utgör det bara en förklaring av de _medel_ som JÄMO använde sig av i sitt försök att utöva inflytande över landslaget. [/citat]

Fast är det inte just medel vi diskuterar? I botten finns det väl egentligen bara två sätt att påverka människor att göra som man vill: kommunikation och våld. När myndigheter ser till att lagar efterlevs och håller på med sin utövning så är det ju våld i förlängningen. Diskriminerar jag mina anställda så blir jag i slutändan stoppad i fängelse med våld om jag inte innan ändrar mig. Det andra sättet, med kommunikation, är ju just vad JÄMO sysslar med här. Inte har Borgström hintat att det skulle finnas lagstöd för det han uttryckt på DN-debatt om vad landslaget borde göra?

[citat](det är givetvis jättesvårt att föreställa sig att det skulle kunna hända i Kina, men lek, för diskussionens skull, med tanken att Kina är lika dåligt som Tyskland i detta avseende!) [/citat]

Haha. Fråga Soledad vad han tror jag tycker om Kina. Jag har inget till övers för kommunister men jag skulle nog inte ens orka bli upprörd om Borgström propagerade för att alla svenska landslag skulle bojkotta ris och pinnar så länge han inte pekade på någon lag som sa det.

[citat]Vore det då legitimt för JÄMO att opinionsbilda för att, säg, mångkamparen Carolina Klüft bör bojkotta OS? [/citat]

Ja, varför inte?

[citat]Står det JÄMO fritt att utnyttja sina opinionsbildningsmöjligheter hur som helst? [/citat]

Ja, inom lagens råmärken. I praktiken begränsas det ju också av sossarnas utnämningsmakt som brukar göra den sturskaste generaldirektör lite mjuk i ryggen, så en relevant omskrivning är väl: inom lagens råmärken och med Görans goda minne.

[citat] Om inte, hur avgränsar JÄMO vilka idrottsevenemang eller -organisation eller -personer […] [/citat]

Jag förstår helt enkelt inte varför någon avgränsning behöver göras. Har man givits rätten i regleringsbreven att i vid mening propagera för jämställdhet och har åsikter om vad som är jämställt och vad som inte är jämställt så är väl fortsatta avgränsningar i den opinionsbildande gärningen endast av taktiskt natur. Vilken sorts opinionsbildning som är effektivast etc.

[citat] […]som legitimt kan göras för måltavlor för myndighetspåverkan via opinionsbildning? [/citat]

Nu låter du som feminister. Det är synd om dem som blir kritiserade? Vaddå måltavlor? Ord, diskussion och debatt är inte skadligt. Ja, det är perverst att vi i vårt land har skattebetalda organisationer som försöker påverka oss att tycka rätt, men myndigheterna som sådan utför ju bara det som politikerna har beslutat. Om inte annat tycker jag det är bra att Borgström och andra töjer på gränserna så att principdiskussionen kan ta fart: what’s the effing point med myndighetsbedriven propaganda?

[citat]Slutligen vill jag också flika in att man normalt håller politiska meningsskiljaktligheter utanför internationella sportevenemang, där man av tradition istället förväntas mötas i egenskap av sportintresserade.[ /citat]

Jag har nog aldrig tyckt att: ”Så har vi alltid gjort” , är ett särskilt bra argument. Traditionen kanske är dum?

[citat]Att en statlig myndighet använder sitt inflytande till att försöka få till stånd en politisk manifestation av något som av internationell tradition hållits relativt fritt från politik är högst anmärkningsvärt.[ /citat]

Men i linje med dess regleringsbrev.

[citat]Det är överflödigt att påpeka att en sådan politisering av sportverksamhet inte tillfredsställande kan motiveras genom att upprepar ordet "opinionsbildning" som om det vore en trollstav. [/citat]

Som sagt, jag ser inte hur det kan sägas vara något annat än just opinionsbildning? De har inga lagar att hota med, inga befogenheter, bara artiklar och uttalanden.

#26  Sv: "Svar" från JÄMO FemAspirant
2006-05-17 14:41:12

negern och nazisten var en fin historia. Den fortsätter att vara fin efter aldrig så många mer eller mindre puckade uttalanden från JÄMO.

Jag ser ingen poäng med att avgränsa tillåtelsen av opinionsbildningen bara för att skydda just fina historier inom sporten. Jag ser inte ens att de fina historierna hotas.

Jag röstar för om någon säger att vi inför en princip som ålägger myndigheter att inte bedriva opinion. Men finns inte en sådan lag så tycker jag inte det är så big deal om någon som Borgström inhöstar beröm och kritik för att han intelligent nog har lyckats göra klusteranalysen att de som tycker som han ofta inte är så intresserade av sport och de som han vill göra arga gillar sport.

God propaganda helt enkelt. Sammansvetsande och alinierande på samma gång mot rätt grupper.

#27  Sv: veronicasvard (#24) Linus
2006-05-17 16:22:41

Birger Östberg skriver i Göteborgs-Posten 16/5:
Jag är hjärtligt trött på alla män som om och om igen inleder halvtimmeslånga retoriska korståg mot den ena eller andra feministen, det ena eller andra jämställdhetsförslaget, med att säga: "Jag är för jämställdhet, men ...". Eller: "Jag håller med om att det finns en könsmaktordning, men".
Dessa "men-män" verkar tycka att det är mycket viktigare att diskutera vilka jämställdhetsförslag som inte borde genomföras, än att ta ställning för de jämställdhetsförslag de själva verkligen vill genomföra, vilka det nu är. Det är sällan dessa män självmant och aktivt propagerar för konkreta jämställdhetsåtgärder.

Jag är en sådan "men-man". Alternativt är jag något ännu värre eftersom jag ofta börjar med det som kommer efter "men".

Östberg verkar inte förstå att det är ett stort problem att feminister är så gränslösa i sin politiska aktivism. Allt verkar betraktas som politiska redskap och när man försöker göra Sveriges fotbollslandslag till ett utrikespolitiskt instrument får man räkna med mothugg. Till skillnad från JÄMO kan Östberg helt legitimt framföra sådana idéer. Östberg, till skillnad från JÄMO, har full yttrandefrihet och kan ge sig hän åt vilka nycker han vill. Men även när Östberg föreslår sådant så blir det viktigt att fundera över om vi verkligen vill att Sveriges fotbollslandslag ska bli ett utrikespolitiskt instrument. Vill vi statuera ett exempel som öppnar upp för att Irland eller syd-amerikanska länder som Brasilien kan göra något analogt, t ex att använda fotbolls-VM för att markera sitt missnöje med allt för liberala abortlagar i Tyskland? Visst vore det fint om de brasilianska fotbollsstjärnorna spelade sina matcher med särskilda band eller liknande detalj på dräkten som symboliserar en protest mot det spädbarnsmördande som abort, enligt många abortmotståndare, innebär? Eller om de skänkte bort 1% av alla intäkter till arbetet mot abort?

Det finns saker som är relativt opolitiska och man bör fundera noga över konsekvenserna innan man försöker politisera dem.

Tills Östberg lär sig sätta gränser för vad man som ska underställas och göras till redskap för en feministisk agenda är det viktigare att se till att han inte får makt än att driva jämställdhetsfrågor. Och tills JÄMO lär sig samma sak är det viktigare att protestera mot JÄMO än att göra något konstruktivt på jämställdhetsfronten.

#28  Sv: "Svar" från JÄMO Gullegubben
2006-05-17 16:34:29

Jo, om det redan fanns en tradition i Sverige att vilja politisera idrotten för olika former av protester mot arrangörsländer, så skulle ju JämOs "förslag" inte väckt lika mycket uppmärksamhet. Om Konkurrensverket hade gjort sitt utspel om bojkott av Vinter-OS på grund av Italiens usla arbete mot monopol, och minst en myndighet hade gjort samma sak inför varje stort idrottsevenemang, så skulle de flesta väl rycka på axlarna för JämOs "förslag".

#29  Linus Mattias
2006-05-17 16:52:48

Ja, östergs målsättning är väl att man antingen ska erkänna att man är helt emot jämställdhet och därmed bli idiotförklarad och diskvalificerad från all vidare debatt. Eller ännu hellre nöja sig med att bara hålla med feministerna och stödja samtliga förslag, hur galna de än är. Kort sagt: tysta kritikerna.

#30  Sv: "Svar" från JÄMO DavidM
2006-05-17 17:02:34

Enda anledningen till att man applåderar JÄMO är att man håller med om åsikten att prostitution är fel. Det är också därför dessa JÄMO-fans nästan aldrig anser det vara rätt eller likartat att bojkotta andra idrottsevenemang.

Det är alltså inte åsikterna om myndigheter ska ha rätt att ha opinionsbildning eller inte som gör att folk är oense. Det är vad man anser om prostitition som avgör det.

#31  Sv: Mattias (#29) Linus
2006-05-17 17:20:42

Jag vet inte om man kan tillskriva Östberg så illvilliga motiv. Jag har förståelse för att han, och många andra, tycker det är obstruerande när förslag kritiseras utan att något alternativ föreslås. Samtidigt är det svårt att bara släppa bojkotten och gå vidare till något annat, eftersom JÄMO:s utspel väcker större frågor än ursprungsfrågan.

#32  Linus Mattias
2006-05-17 17:32:54

Jag utgick mest från det han sa igår i programmet debatt. Naturligtvis sa han inte att detta var målsättningen. Men det var så jag (illvilligt) tolkade honom. Kanske skulle öva mig på att tro bättre om folk...

#33  Men Gullegubben
2006-05-17 17:33:38

Jag undrar vad det är för män som kör med dessa "i princip, men"?

Fast det gör det samma. De skulle lika gärna kunna säga "Det där är inte feminism för mig" om de förslag som de tycker är fel. Feminister köper inte allt vad andra feminister vill, så varför skall icke-feminister behöva göra det?

JämOs verksamhet är inte feminism för mig. Om jag skulle kalla mig feminist, skulle jag ändå ta avstånd från JämO.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?