feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Våldtäkter och tänkvärda Orsaker


Gå till senaste inlägget#1  Våldtäkter och tänkvärda Orsaker Billy Bob Thorton
2004-08-30 00:38:39

Jag skall börja med att poängtera att 90% av alla invandrare aldrig brottsregistreras. Denna text gäller de övriga 10% av befolkningen dvs 1% av vårat lands totalbefolkning.

Statistik från BRÅ visar att invandrare står för 47% av alla våldtäkter utomhus. och totalt 38% av alla våldtäkter. Statistik från BRÅ visar också från vilka länder de personer som oftast våldtar svenska tjejer kommer ifrån.

Med två undantag (Bulgarien och Rumänien) är det exakt samma typ av länder de invandrare som våldtar kvinnor i Sverige kommer ifrån.

Det finns två gemensamma nämnare för alla länder. 1) De har islam som statsreligion. Men ännu viktigare är dock 2) Att kristna människor förföljs i länderna och muslimer som konverterar till kristendom blir trakasserade och riskerar att dödas.

Vid korsreferens visar det sig att ju värre straffade invånare blir för att vara kristna i hemlandet ju högre är oftast våldtäktsrepresentationen i Sverige. De länder vars invånare oftast begår våldtäkt i Sverige har en tydlig röd tråd. Evangelisering och konvertering kan leda till dödssstraff.

Slutsatsen kan bara bli en:

Invandrare från dessa länder är så vana med att religion och kultur är samma sak att de medvetet eller omedvetet ser på alla svenskar som kristna. Denna syn baseras inte på hur religösa svenskarna är utan helt enkelt baseras den på hur svenskarna lever. Lever man som kristen blir man sedd som kristen. Kristna kvinnor bär ibland kort-kort och urringat (något en sann muslimsk kvinna aldrig skulle göra i hemlandet och heller inte gör här) sålunda är alla kvinnor klädda i kort-kort kristna och tacksamma måltavlor.

Att även invandrarkvinnor blir våldtagna förklaras enklast så här: När en muslimsk kvinna börjar leva som svensk kvinna lever hon som en kristen och har mer eller mindre konverterat - något som i hemlandet leder till trakasserier och kan ge dödsstraff. Jag tror att de kvinnor som är överlägset mest säkra mot våldtäkter i Sverige är kvinnor som klär sig och lever enligt islams påbud.

Det hela är med andra ord varken en ras- köns- eller kulturell konfrontation. Det rör sig i själva verket om en religös konflikt.

Att så många av invandrarna våldtar kvinnor i Sverige med en sådan lätthet beror gissningsvis på att de i hemlandet uppmuntras att trakassera kristna. Gruppvåldtäkter är det yttersta uttrycket för trakasserier av kristna kvinnor eftersom man ger sig på kvinnornas dygd.

Vid intervjuer med invandrarbarn på skolan i Rissne sade också flera av pojkarna att det var värre att våldta en muslimsk kvinna. De visste inte varför det bara "är så"

Lyckligtvis begår 90% av invandrarna INTE brott alls men överrepresentationen bland de som faktiskt begår brott är så hög att den påverkar totalantalet brott rejält.

vad gäller våldtäkt blir skillnaden mellan islamska stater och Sverige/norden slående

Födelseland - Promille

Sverige 0,2
Norge 0,5
Danmark 0,5
Finland 0,6

Irak 4,0
Algeriet 4,6
Libyen 4,6
Marocko 4,6
Tunisien 4,6

Observera att detta enbart är de värsta av de islamska staterna, de andra islamska överrepresenterade staterna ligger runt 2,0 dvs tio gånger värre än Sverige. Vad gäller övriga afrika är överrepresentationen 3,3

Bulgarien och Rumänien är på 3,6 enda undantagen. Jag kan inte uröna vad denna höga siffra beror på men felmarginalen 2 länder anser jag vara acceptabel eftersom ALLA andra länder med överrepresentation på 4,6 - 1,5 promille är islamska stater.

Alla fakta i detta inlägg är tagna från BRÅ.

Slutsatserna drog jag genom att jämföra information om ländernas religösa situation med siffrorna. Information om ländernas religion hittade jag på en kristen websida.

Fotnot: Jag är varken kristen eller rasist. Min slutsats är min egen men när man läser om vad kristna människor kan råka ut för i de länder vars invånare ofast begår grova brott som ex. våldtäkter i Sverige då inser man plötsligt att Sverige är en kristen värld för många av dem.

De kommer hit, ser det kristna korset på våran flagga, och vet/tror att de befinner sig i ett kristet land.

Ljusningen i situationen är att invandrares barn är mindre våldtäktsbenägna och brottsbenägna, de har inte växt upp i en värld där staten uppmuntrar trakasserier av kristna. Problemet är att dessa barn om de börjar leva som en vanlig svensk kille/tjej riskerar att bli sedda som om de hade konverterat - vilket är vad jag tror hedersmördade tjejer råkar ut för.

I deras hemländer räknas det nämligen som en stor vanära att en familjemedlem blir kristen. Risken är stor att övriga familjemedlemmar dödar den kristna familjemedlemmen.

Detta är min egen teori. Den är baserad på fakta och de slutsatser man kan dra av de 38% våldtäkter som invandrare begår i Sverige. Innan jag undersökte de länder som siffrona påtalade hade jag ingen aning om att kristna förföljs i samtliga av dessa stater jag visste inte ens att alla var islamstater.

Eftersom vissa feminister brukar beskylla män för våldtäkter presenterar jag här fakta som påvisar att en stor del av våldtäkterna (nästan 50% utomhus) och ännu större del av gruppvåldtäkterna sannolikt är resultatet av muslimers inställning till kristna i hemlandet.

Om denna text raderas förstår jag det. Den är farlig för många. Detta gör inte de fakta som presenteras mindre sanna och min slutsats mindre trolig. Min text är inte problemet, frågan är. Om jag har rätt och det verkligen är religösa motiv bakom detta vad gör vi med den vetskapen?

90% av invandrarna begår inte brott vare sig de är från islamska kulturer eller inte. Hur gör vi något med denna iformation som förbättrar svenska kvinnors situation utan att försämra oskyldiga invandares situation?

Skulle det exempelvis hjälpa att förklara att svenska kvinnor vanligen inte är kristna? Skulle de nöja sig med den förklaringen eller är man alltid kristen för dem om man lever som kristen?

När Bush använde ordet "korståg" när han beskrev sin kamp mot terrorism så mindes halva arabvärlden när de onda kristna korsriddarna försökte omvända dem. De minns detta betydligt bättre än vi gör det. I våra länder har kyrkan sedan dess tappat sin makt men DÄR är kyrkan lika stark idag. Kyrkan ses i deras dagliga sätt att leva frågan är om inte många av de som begår brott i Sverige ser kyrkan i vårat sätt att leva. Vi har kristna korset i flaggan de har ofta halvmånen.

Det går inte att bortse från att risken är att jag i detta har rätt. Isåfall vad gör vi med den vetskapen?

#2  Problemet Certa
2004-08-30 07:01:04

..är att statistiken och så som du vinklat den är som klippt och skuren till slutsatsen att den generella gruppen muslimer är orsaken..och i förlängningen att det pågår ett religionskrig där man måste välja sida.

Vanliga muslimer i några av de länderna du nämner är oroliga för att kristna ska uppfatta dem på just fiender. De vet förmodligen mer om oss i Europa/Amerika än vi om dom p.g.a. släkt och vänner som bor här.

Konspirationerna, de olika lägren och kriget är en tankekonstruktion som blir verkligare och verkligare ju mer man snöar in sig bland de egna.

#3  Certa Billy Bob Thorton
2004-08-30 09:23:30

Nej statistiken var aldrig klippt och skuren för någonting. Det är en ren tillfällighet att alla länder av de högst representerade utom två är islamska stater i vilka kristna minoriteter förföljs. Särskilt förbuden att sprida kristet budskap i dessa länder är något jag var helt ovetande om när jag påbörjade undersökningen. Liksom det faktum att folk faktiskt konverterade från islam till kristendom och då ofta dödades.

Just det faktum att så många inte verkar ha begripit att vi inte är kristna bevisar tydligt och klart att deras uppfattning om oss är allt annat än korrekt. Många av deras släkt och vänner som bor här befinner sig i enklaver där de i princip aldrig träffar en svensk. Eller så är det inte ens viktigt vilken religion du har utan bara hurdant du lever. I vilket fall som helst är situationen i Sverige sannolikt orsakad av den förföljelse hemländernas regeringar ofta ägnar sig åt. Jag har läst en svensk översättning av Sharia och det var ingen rolig historia, men flera av länderna har eller planerar att införa Sharia.

Våldtäktsöverrepresentationen är extrem för vissa länder. nästan 100 gånger (96) vanligare än svenskars frekvens, skulle det kunna vara så i ett muslimskt land? Det tror jag inte.

#4  Billy Michael Lundahl
2004-08-30 10:19:21

Du gör samma fel som i våra tidigare diskussioner: du tar en handfull fakta (eller vad du upplever som fakta), sedan konstruerar du ett scenario som förvisso stämmer enligt de fakta du har till hands. Men sedan gör du kapitalfelet att du inte utesluter andra möjliga orsaker.

Certa har fel i det att statistiken är klippt och skuren... däremot är ditt uppdiktade scenario klippt och skuret för ditt budskap. Precis som DavidM säger i den andra tråden har du överhuvudtaget inte ens diskuterat invandrares livssituation. Invandrare är överrepresenterade i socialgrupp 3. Och människor i den gruppen är överrepresenterade inom grova brott, oavsett nationalitet. Att det dessutom pågår en tydlig smygrasism i det här landet där till och med högutbildade invandrare - som skulle utgöra värdefull arbetskraft - inte får jobb utan får ta - i jämförelse med deras utbildning - skitjobb så späder ju det bara på utslagningen och därmed också brottsligheten.

Återigen gör du "Denna blomma är död"-felet... vilket lustigt nog är exakt samma fel som oseriösa feminister gör. Du/De ser en situation, och utifrån den tolkar du/de den på det sätt som stämmer bäst med övertygelserna utan att ens diskutera alterativ eller uteslutning av andra möjliga orsaker.

/Micke

#5  Micke L Billy Bob Thorton
2004-08-30 10:48:11

ML "Precis som DavidM säger i den andra tråden har du överhuvudtaget inte ens diskuterat invandrares livssituation. Invandrare är överrepresenterade i socialgrupp 3."

BRÅ "Analysen visar att skillnaderna inte förklaras med att invandrare från exempelvis Västeuropa och USA tillhör en annan socialgrupp än invandrare från Östeuropa.
- Skillnaderna beror inte på invandrarens socioekonomiska status i Sverige, säger Jan Ahlberg. Möjligen kan de ha att göra med invandrarens förhållanden i födelselandet, men det har vi inte kunnat analysera i den här undersökningen"

ML "Och människor i den gruppen är överrepresenterade inom grova brott, oavsett nationalitet"

BRÅ "I gruppen med de lägsta värdena, i princip i nivå med Sverige, finns invandrare från Västeuropa, utom Norden, från USA och från länderna i Sydostasien (Indien, Taiwan, Kina, Japan, Korea och Vietnam)."

"Att det dessutom pågår en tydlig smygrasism i det här landet där till och med högutbildade invandrare - som skulle utgöra värdefull arbetskraft - inte får jobb utan får ta - i jämförelse med deras utbildning - skitjobb så späder ju det bara på utslagningen och därmed också brottsligheten"

Jaha, då sitter vi alltså och pratar om normativa strukturer igen. Alla som vill kan ju skylla ifrån sig på osynliga strukturer eller hur? Män är patriarker, svenskar är rasister ack ack ack oj oj oj... så konstigt då att invandrare från Vietnam och Indien som lever i Sverige på existensminimum och inte heller får några jobb inte sållar sig till den kriminella skaran. Hur förklarar du det?

Slutligen vill jag ha en mycket bra förklaring på hur Chilenare kan vara överrepresenterade i brottslighet men knappt begå våldtäkter alls.

Hur förklarar du att det nästan uteslutande är muslimer som våldtar kvinnor som hämnd för att de inte får några jobb i Sverige som passar deras kompetens?

Hur förklarar du att muslimer flera gånger dödat sina egna döttrar (Hedersmord kallas det) när de börjar leva som svenska kvinnor?

När inga andra folkslag inom samma socialgrupp gör det trots den svenska s.k. smygrasismen.

"Du/De ser en situation, och utifrån den tolkar du/de den på det sätt som stämmer bäst med övertygelserna utan att ens diskutera alterativ eller uteslutning av andra möjliga orsaker."

Uteslutning har BRÅ redan gjort, dina alternativ var uteslutna av deras undersökning från första början.

BRÅ "Undersökningen visar både hur stor andel av brotten som begås av invandrare respektive svenskar och hur stor andel i respektive grupp som registrerats för brott under femårsperioden. Den visar att faktorer som kön, ålder, socioekonomisk status och bostadsort inte är förklaringen till skillnader i brottslighet. Den överrepresentation för invandrare i brottsligheten, som rapporten pekar på, är ungfär lika stor för alla socialgrupper."

Åter, vad är DIN förklaring att invandrare från muslimska länder är överlägset högst representerade i våldtäktsstatistiken? Hur förklarar du att siffrorna oftast motsvarar graden av trakasserier kristna utsätts för i deras hemländer?

http://www.bra.se/extra/apropa/?button_read_o…

#6  intressant det här.. Danne
2004-08-30 11:46:23

håller helt o hållet med ML, men vill väl iofs inte utesluta att Billy har en poäng hur hemskt det än kan låta. Hur ser överrepresentationen ut för andra typer av brott? Kan man se ett mönster att det är vissa typer av brott (typ våldtäkter eller andra brott av skändande eller rent destruktiv karaktär) som väger tyngst vad gäller överrepresentation kan kanske detta stödja Billys slutsatser. Om andra brott, såsom stölder o.d. uppvisar samma typ av överrepresentation borde detta stödja Michaels alternativ. Eller tänker jag fel?

#7  Danne Billy Bob Thorton
2004-08-30 12:59:04

Gällande total brottslighet ser det ut så här

"På den högsta nivån ligger invandrare från Nordafrika (Algeriet, Libyen, Marocko och Tunisien) och från Chile. Något lägre ligger invandrare från länder i övriga arabvärlden, övriga Sydamerika och Östeuropa."

Med undantaget för två länder (Bulgarien och Rumänien) är varken sydamerika (inklusive Chile) eller Östeuropa överrepresenterade i våldtäktsstatistiken trots att de är klart överrepresenterade i brottstatistiken.

Alla länder överrepresenterade i våldtäktsstatistiken är länder där Islam dominerar. Samtliga länder i toppen har islam som statsreligion och i nästan samtliga länder trakasseras kristna.

"Invandrare från länder som har en 'brännvinskultur', som Norden och Östeuropa, har genomgående högre värden när det gäller rattfylleribrott. När det gäller brotten mot narkotikastrafflagen har den colombianska invandrargruppen den högsta andelen personer registrerade för brott. För narkotikabrotten dominerar invandrargrupper från länder där narkotika är tämligen lättillgänglig"

Östeuropeer och Svenskar super och kör, Sydamerikaner begår knarkbrott, Muslimer (varav många afrikanska muslimer) begår våldtäkter

"Siffrorna när det gäller brott som mord, dråp och våldtäkt är för låga för att man ska kunna dra slutsatser om andelen inom de olika invandrargrupperna som registrerats för dessa brott."

Att man ansåg siffran för våldtäkt vara för låg kan enbart förklaras genom att de sökte geografiska befolkningsgrupper och faktiskt missade att det finns en religös koppling mellan samtliga länder högst upp på skalan utom 2. Att BRÅ missade eller inte vågade ta upp detta tror jag beror på att det inte är PK att påpeka kopplingen mellan islam och nedvärdering av alla kvinnor som inte är goda muslimer till beteende. I vilket fall som helst är sifforna ett utdrag ur deras egen rapport 1996:2, sidan 106. Så antingen ville de vara PK eller så vet de ingenting om den religösa situationen gällande länderna i fråga.

En koppling jag upptäckte av tillfällighet på 2 timmar med hjälp av internet. Jag hade nämligen inte en susning om hur vanligt och starkt islam var i flera av de länder som åsyftas förrän jag undersökte land för land.

#8   Katarina
2004-08-30 13:48:09

tar du hänsyn till köns- och ålderssammansättningen i grupperna du jämför?

#9  Katarina Billy Bob Thorton
2004-08-30 14:16:23

Nej men det gör som sagt BRÅ gällande all brottslighet och den informationen finns på sidan jag länkade till ovan.

"Den visar att faktorer som kön, ålder, socioekonomisk status och bostadsort inte är förklaringen till skillnader i brottslighet."

Jag har dock inte tagit hänsyn till köns- och ålderssammansättningen i grupperna enbart vad gäller våldtäkter. Överrepresentationen bland kvinnors brottslighet visar att det inte är extremt många män som är orsaken. Åldern är knappast av betydelse då våldtäkterna begås av folk i alla åldrar utom de allra yngsta och allra äldsta.

#10   Katarina
2004-08-30 14:28:29

Om könssammansättningen i grupperna skiljer sg åt spelar väl roll om du jämför antal våldtäkter?
Hur blir det om du jämför män i samma ålderssgrupper - annars är det väl inte speciellt relevant?
Jag undrar också om detta gäller misstänkta eller dömda personer.

#11  Katarina Billy Bob Thorton
2004-08-30 16:02:40

Med den anhöriginvandring vi har är det inget som tyder på att enbart män från just dessa länder skulle vara överrepresenterade. Ålders betydelse kan jag heller inte se. Skulle det spela någon roll om de som våldtar kristet levande kvinnor är 15, 20 eller 25? Undersökningen rör personer som varit skäligen misstänkta där misstankarna lett tiil förundersökning.

"Det skulle kunna vara så att brott som begås av invandrare har större sannolikhet att bli anmälda. De skulle också kunna ha större sannolikhet att bli upptäckta och registrerade för ett anmält brott. Rapporten konstaterar dock att det för de flesta typer av brott inte finns något som tyder på att sådan diskriminering förekommer"

Var är relevansen i dina frågor? Alla undersökningar angående våldtäkter baserar sig på antalet anmälda fall. Det jag påpekar är vilka som begått gärningen som leder till anmälan. Siffrorna talar för sig själv och kan inte bortförklaras varken med att alla bosatta i Sverige av den nationaliteten är män eller att de vanligen är en viss ålder. Och de kan definitivt inte bortförklaras med rasistiska strukturer eftersom andra "mörka" nationaliteter inte blir registrerade alls för just våldtäkt trots att de är högt representerade i brottsstatistiken. Sedan kan tilläggas att dessa härjningar inte bara gäller Sverige. Franska tjejer har exakt samma problem.

#12   Katarina
2004-08-30 16:15:24

Alltså: våldtäkter begås till 100% av män.
Naturligtvis spelar könssammansättningen i resp grupp roll.Lika självklart spelar åldersfördelningen roll.
Fattar du inte relevansen i mina frågor får du nog tänka till lite innan du använder statistik i dina argument.
Sen undrar jag också var du har fått det ifrån att kristna kvinnor är särskilt utsatta för våldäkt?Hur är fördelningen bland offren?

#13  Va? monica
2004-08-30 18:23:07

Hur menar du med att könssammansättningen spelar roll Katarina? Att det finns fler manliga individer än kvinnliga av en viss nationalitet (ursprung) eller? Hur skulle det spela roll menar du i så fall? OM det finns 100 kvinnor och 1000 män, eller 1000 kvinnor och 1000 män. Vad ska man dra för slutsats av det?

#14  Virtuella strukturer Certa
2004-08-30 19:23:58

Det är säker inget fel på statistiken, det var inte min avsikt att påstå. Slutsatserna verkar däremot långsökta.

Ett par tänkvärda frågor. Hur ser våldtäktsstatistiken ut inom dessa kulturer i respektive hemländer? Troligen svårt att uppskatta.

Invandrare i Sverige är sällan ett tvärsnitt av respektive kultur. Invandrarna kan vara allt från en intellektuell elit men tyvärr finns även många med kriminellt förflutet som kanske inte alltid var så önskvärda i sina gamla hemländer.

Social status i Sverige påverkar då Sverige har något av Europas sämsta politiska klimat för integration (fel ord och fel mål egentligen). Människor kan inte bryta sina kulturella eller sociala bärriärer och ny svensk gettokultur har skapats i klass med de värsta amerikanska exemplen.

Det finns svarta i USA som seriöst tror det pågår ett världskrig mellan svarta och vita på motiverar rån och våldtäkter med detta men dessa undantag betyder inte att så är fallet.

Ja det är rätt, det är troligen inget tvärsnitt av män, samhällsklass men ej heller muslimer som begår vissa typer av våldtäkter.

Risken som jag ser det är kollektivt tänkande, det förblindar och man börjar se strukturer som troligen inte ens finns.

#15  Hm Karra
2004-08-30 19:33:09

Jag tror det kan ligga något i att killar från muslimska länder tycker att det är värre att våldta en muslimsk tjej än en svensk. Jag tror att det har med den madonna/hora-syn på kvinnor som är väldigt vanlig. En orsak till att tjejer blir våldtagna tror jag är just detta: att man har nån sorts uppfattning att en viss typ av kvinnor inte riktigt räknas, det är liksom inte så noga med dem. Har man kort-kort eller åker med en kille hem från krogen, är prostituerad eller super sig så full att man slocknar eller har man ett vidlyftigt sexliv så är man mer av ett "villebråd" än om man är en "fin flicka".
Om man då fått lära sig att muslimska tjejer är just "fina flickor", och att svenska tjejer lever väldigt "dåligt" kanske det inte är så konstigt att det uppfattas som ett värre brott att våldta en muslimsk tjej än en icke-muslimsk.

Usch vad osammanhängande jag blev, jag är alldeles för trött.

#16  Billy Karra
2004-08-30 19:35:41

Jag blev förvånad av det här:

"Överrepresentationen bland kvinnors brottslighet visar att det inte är extremt många män som är orsaken"

Är kvinnor överrepresenterade i brottsstatistiken? Eller bara invandrarkvinnor? Eller vad menar du?

#17  Katarina & Karra Billy Bob Thorton
2004-08-30 21:39:07

"Sen undrar jag också var du har fått det ifrån att kristna kvinnor är särskilt utsatta för våldäkt?"

Om du hade läst hela mitt översta inlägg hade du sett att med kristna menas här inte religionen kristen utan kulturen kristen. Nästan alla svenska tjejer lever i kulturen svensk. I muslimska länder är det så liten skillnad mellan kultur och religion att man kan säga att religionen är deras kultur. Sålunda skulle det innebära att många invandrare kan uppfatta våran kultur som kristen (kristna korset i flaggan etc) och ser på alla svenskar (förutom de få som lever enligt annan kultur) som kristna. Detta skulle det göra betydligt lättare för dem att begå grova brott mot svenskar eftersom trakasserier mot kristna mer eller mindre uppmuntras av staten i deras hemländer. De skulle bo här i ett kristet land och tvingas tolerera att människor här beter sig på ett sätt som i hemlandet kunde ge hårda straff. Våldtäkterna blir här bara en fortsättning av vad som pågår i hemlandet. I hemlandet begås gissningsvis inte heller lika många våldtäkter eftersom det inte finns lika många acceptabla (icke-muslimska) offer och man drar sig för att ge sig på rättrogna kvinnor.

"Är kvinnor överrepresenterade i brottsstatistiken? Eller bara invandrarkvinnor? Eller vad menar du?"

BRÅ "Kvinnor är, oavsett om de är svenskar eller invandrare, mindre brottsliga än män. Mönstret för invandrade kvinnors brottsdeltagande, med utgångspunkt från ursprungsland, liknar invandrarmännens mönster. Invandrade kvinnor är dock mer överrepresenterade i statistiken än invandrade män. Detta beror nästan helt på att de är överrepresenterade i fråga om butiksstölder. Denna skillnad kan emellertid mycket väl bero på att invandrade kvinnor löper större risk att ertappas och registreras. De är mera påpassade i affärer."

Kort sagt, den röda tråden mellan de länder som är överrepresenterade gällande våldtäkter är (med 2 undantag) muslimska länder där kristna minoriteter ofta trakasseras. Samtidigt som dessa länder är överrepresenterade i flera andra brott så gäller det även flera andra länder vilka sedan knappt finns med i våldtäktsstatistiken. Detta bevisar att det inte behöver begås många våldtäkter för att det begås många brott. Chilenska invandrare är värst på brott men inte med i våldtäktsstatistiken alls. Däremot är svenskar med på 0,2 och övriga nordiska grannländer på 0,5 - 0,6 promille ... i toppen hittar vi dock 5 st muslimska stater som alla har 4,0 promille och uppåt i överrepresentation av våldtäkter (två av dessa länder representerades vid gruppvåldtäkten på 13-åringen). Förutom två öststater hittar vi sedan ytterligare 5 st muslimska stater på 1,5 - 2,0 och hela övriga afrika på 3,3

#18   Katarina
2004-08-31 12:26:08

monica: jo om man jämför hela befolkningsgruppen "svenskar" med hela gruppen "irakier", tex (Som Billy gör?) så spelar det ju roll. Om Irakierna är 75% män och svenska 50% så borde det vara dubbelt så vanligt att irakier begår våldtäkter.

#19  Det är bara det att Billy Bob Thorton
2004-08-31 15:59:03

Svenska männens frekvens är 0,2
Irakiska männens frekvens är 4,0

Sålunda måste det gå 20 män på en kvinna för att ens få ihop den statistiken. Räknar du med de övriga fyra värsta länderna (som alla har 4,6) får du resultatet att det måste gå över 100 män på varje invandrad kvinna för att få statistiken att stämma, trovärdigt? Nej.

Sedan har vi ytterligare ett gäng muslimska stater med siffra runt 2,0 (Turkiet är lägst på 1,8 gissningsvis eftersom de tvingas acceptera kristna som fullvärdiga medborgare om de skall få gå med i EU vilket de vill) Det skulle alltså innebära att det går 10 män på varje invandrad kvinna för dessa länder. Resultatet blir att av Sveriges 10% invandrare är nästan inga kvinnor, detta anser jag vara rena snurren.

Sedan kan jag lägga till ett par rader om den manliga kultur som av vissa feminister påstås skapa våldtäktsmän och våldsbrottslingar.

Svensk macho-manskultur har ingenting att göra med att så många från algeriet, marocko, irak, libyen, tunisien och övriga afrika (utom uganda) överfaller kvinnor utomhus och våldtar dem (ibland i grupp)

Liksom svensk macho-manskultur heller inte har något att göra med att kineser, japaner och koreaner i stort sett aldrig våldtar kvinnor i Sverige eller begår andra grova brott (Även om vi svenska män sååå gärna skulle vilja ta åt oss den äran)

#20  Billy Bob Karra
2004-08-31 20:22:23

"Svensk macho-manskultur har ingenting att göra med att så många från algeriet, marocko, irak, libyen, tunisien och övriga afrika (utom uganda) överfaller kvinnor utomhus och våldtar dem (ibland i grupp)"

Nja, men den kanske kan ha nåt att göra med att svenska män ibland våldtar kvinnor? Dina siffror visar ju faktiskt på att 62% av våldtäkterna begås av svenskar.

#21  svensk macho-kultur? Danne
2004-08-31 21:02:41

vad är det? och hur kan den lastas för att...tja 1 promille av alla svenskar (eller ungefär lika få invandrare) våldtar kvinnor? Om vi har en utbredd kultur som triggar våldtäkter borde väl fler män våldta? Karra?

#22  Karra Billy Bob Thorton
2004-08-31 21:24:29

Samma siffror visar att det bara är 0,2 promille av de svenska männnen som registreras för våldtäkt. 0,2 promille är 2 personer på 10000 och det är knappast omöjligt att två personer på tiotusen av Sveriges befolkning har den mentalitet som krävs för att få ut något av att ha sex med en ovillig kvinna. Jag vet inte hur stor del av vår befolkning som får ut något av att ha sex med döda människor eller djur heller men de är knappast många.

En viss del i problemet är dock sannolikt i att raggande killar i Sverige förväntas veta på "Känn" hur långt de får gå. För hårt fram och det är våldtäkt, för mesigt fram och du tappar chansen och blir en kompis istället. Detta har dock mer att göra med kvinnornas biologiska killideal än mansroller enligt mig. Detta förklarar dock enbart ICKE-ÖVERFALL!

Vad gäller överfallsvåldtäkter utomhus registreras svenskar för endast 53% trots att de är 9/10 av befolkningen, sannolikt är de få svenskar som begår detta brott sjuka på samma sätt som exempelvis en nekrofil. Invandrare står för 47% av alla överfallsvåldtäkter och den överlägset största majoriteten begås av män från muslimska kulturer. Enligt siffrorna begår männen från de fem värsta länderna tillsammans överfallsvåldtäkt över 100 gånger oftare än svenskar.

Samtidigt förenas alla dessa fem länder av att kristna minoriteter diskrimineras och muslimer som konverterar riskerar hårda straff. Jag har dragit kopplingen att våldtäkterna begås på kvinnor som uppfattas (på medvetet eller omedvetet plan) som kristna och att det är en fortsättning av den diskriminering som pågår i hemländerna. När det gäller mord/dråp har 30 procent av brotten registrerats på invandrare. Detta kan också ses som exempel på hur lätt det är att begå våldshandlingar mot en kultur som hemlandets regering mer eller mindre stödjer trakasserier mot.

Vi svenskar må tycka att vi har religös frihet men vårat samhälle och fria sätt att leva står på en stadig grund av kristendom. Skillnaden är att vi har separerat stat och religion, något många av de länder jag nämnt inte gjort. Därmed har de antagligen svårt att se skillnaden. Sedan tycks de fortfarande vara sura på oss för våra försök att med våld tvinga dem leva annorlunda. Man kan inte annat konstatera att detta är med viss historisk rätta MEN faktum är att när de bosätter sig här måste de informeras om skillnaden.

Att vi västerlänningar sedan har ett gäng institutioner (FN, Amnesty etc) som kritiserar deras rättssystem är en annan sak men gör det förmodligen ännu lättare för dem att se oss som en kristen makt vars mål är att omvända dem alla. Helt fel har de heller inte.

#23  Billy Danne
2004-09-01 00:29:26

Hur tänker du nu? Om de arabiska länderna ligger på ca 4 promille o svenskarna på 0,2 borde det ju bli 20 ggr, inte 100 ggr fler. Man kan ju inte addera ihop promillenivåerna för de fem länderna. Det är ett vägt genomsnitt som gäller, dvs runt 4. Fyra av tusen + fyra av tusen blir ju åtta av tvåtusen, dvs fortfarande 4 promille. Eller har jag missförstått något?

#24  Danne Billy Bob Thorton
2004-09-01 11:45:45

Nej jag tror du har rätt och jag har i just detta skrivit/tänkt tokigt. Promillet är förövare och inte offer. Övriga resonamang i samma inlägg är dock korrekta.

En relevant fråga skulle också vara: Av de 47% överfallsvåldtäkterna invandrare utför hur stor del utförs av invandare från muslimska länder? Det blir gissningsvis en stor andel då endast rumänien och bulgarien i övrigt är överrepresenterade i höga siffror (3,6) utan att vara islamstater. Intressant vore också att ta reda på varför just de länderna då bl.a. flera öststater är överrepresenterade i brott utan att begå många våldtäkter.

#25  Män/kvinnor MickeR
2004-09-02 20:28:47

Eftersom det spekuleras friskt om könssammansättningen i olika invandrargrupper som invandrar till Sverige så kan ni läsa vidare här. www.scb.se/templates/tableOrChart____82972.asp

Vassego.

#26  Billy, Danne Karra
2004-09-02 21:52:00

Billy: Jag vet inte riktigt vad du menar, skulle svenska överfallsvåldtäktsmän vara sjuka medan invandrarvåldtäktsmän ha kulturella förklaringar?
Sen tror jag att de flesta män vet precis när de går för långt och inte.

Danne: Jag vet inte vad som gör att män våldtar, men kan det tänkas att en del av problemet ligger i kulturen/värderingar i samhället? Visst, det är en promille som våldtar, men utöver dem finns ju massor av människor som mer än gärna ursäktar våldtäktsmannen med att kvinnan hade gjort det ena eller det andra eller "men han är ju en sån schysst kille..." Detta resonemang förs ju både av kvinnor och män.
Sen finns det väl folk som hävdar att män blir alldeles ohejdbara när de är kåta och knappt har kontroll över sig själva, och hur otroligt macho det är att vara sån. Jag har pratat med några som har den uppfattningen (fast inte så många). Då har det mest handlat om hur omöjligt det är för en kille att hålla sig trogen om han får syn på en snygg tjej. Men grundinställningen har varit att riktig karl inte kan kontrollera sig om han blir kåt nog.
Troligtvis finns det inte en enda förklaring till varför vissa män begår våldtäkter. Men det är väl inte helt osannolikt att en taskig kvinnosyn finns med i bilden?

#27  Karra o övriga Fiji
2004-09-02 23:17:23

Vad visar egentligen siffrorna? De måste ju visa att det finns någon slags kulturell bakgrund till vissa våldtäkter. Kanske inte alla, men tydligen en väldigt stor del.

En tänkbar tolkning av statistiken är ju att svenska kulturen har mindre utrymme för våldtäkter än vissa andra kulturer. Vilket borde vara positivt.

En sak jag funderat över på sista tiden...

Säg att media, och ledande feminister, fortsätter att anklaga alla män för att vara våldtäktsmän.

Vad händer då när männen börjar tro på dem? Är inte det det värsta som kan hända? Att vi börjar betrakta oss själva som våldtäktsmän.

Om man nu är skyldig hursomhelst, vad hindrar en då från att begå brottet?

#28  Karra Billy Bob Thorton
2004-09-02 23:31:37

"Skulle svenska överfallsvåldtäktsmän vara sjuka medan invandrarvåldtäktsmän ha kulturella förklaringar?"

- Ja ungefär. Det är bara logiskt att ungefär lika stor del av invandrarmännen som de svenska våldtar pga störning men det är ett minimalt antal. Övriga våldtäkter har kulturella dvs religösa (länder där religionen ÄR kulturen och staten och kyrkan inte är separerade)

"Sen tror jag att de flesta män vet precis när de går för långt och inte."

- Hur skall männen kunna veta om de går för långt när kvinnor pratar så här?

"På krogen så vill man ju nobba killen i alla fall en gång – det är ju ett spel. Sen blir jag jävligt tänd av lite handlingskraft – tryck upp mig mot väggen och kyss mig. Då jävlar!"

- Detta lär ju killar att ett nej inte betyder ett nej och att inte lita på vad tjejer säger eftersom tjejerna måste skydda sin oskuldfulla image för att inte dissas som tänkbara mammor till männens barn. Nej är i detta fall bara ett spel. HUR skall killarna veta NÄR det är ett spel?

"men han är ju en sån schysst kille..." Detta resonemang förs ju både av kvinnor och män.

- Om han nu är juste kille varför våldtar han kvinnan då? Är det a) Han kan inte få sex på annat sätt och är ett kåtdjur utan hjärna eller b) Han är van vid att tjejer spelar ett spel där han förväntas kunna gissa sig till när tjejens nej är en del av spelet eller inte? VAD är trovärdigast?

"Sen finns det väl folk som hävdar att män blir alldeles ohejdbara när de är kåta och knappt har kontroll över sig själva"

- Utan uppmuntran från kvinnan hävdar jag att detta är skitsnack, 100% smörja och inte ett ord sant. Däremot kan de ha svårt att bedöma när kvinnan spelar spelet eller inte vilket tydligt SEPARERAR alla ÖVERFALL från fyllevåldtäkter i samband med fester.

"Då har det mest handlat om hur omöjligt det är för en kille att hålla sig trogen om han får syn på en snygg tjej"

- För killar att attraheras till tjejer och ha sex med så många som möjligt är biologiskt. Attraktionen är naturlig men att vara tvingad att agera efter denna attraktion är BS! Däremot kan det vara riltigt svårt att vara trogen för killen om TJEJEN uppmuntrar det hela. Vid otrohet ändras ju spelreglerna eftersom killen själv inte är tillåten att ta initiativet.

- Dock är det också så att en av de saker som gör en man mest attraktiv i en kvinnas ögon är att minst en annan kvinna vill ha den mannen. Detta är förklaringen att tjejer så ofta raggar på upptagna killar. De VET att fler tjejer vill ha killen och då blir de själva mer intresserade.

I TV-programmet "Blind Date" har detta varit 100% tydligt flera gånger när tjejen verkat helt ointresserad av killen TILLS någon annan tjej börjat stöta på honom och hon då omedelbart blivit mer intresserad av honom.

"Troligtvis finns det inte en enda förklaring till varför vissa män begår våldtäkter. Men det är väl inte helt osannolikt att en taskig kvinnosyn finns med i bilden?"

- Jag hävdar att någon sådan taskig kvinnosyn har vi inte i Sverige alls men om radikala feminister får fortsätta beskylla mannnen för all tänkbar jäkelskap är det inte omöjligt att män FÅR en taskig kvinnosyn i Sverige, en som då dessutom inte alls är omotiverad.

#29  Fiji Karra
2004-09-03 19:46:47

"En tänkbar tolkning av statistiken är ju att svenska kulturen har mindre utrymme för våldtäkter än vissa andra kulturer. Vilket borde vara positivt."

Absolut.

"Säg att media, och ledande feminister, fortsätter att anklaga alla män för att vara våldtäktsmän."

Detta kommer ju upp rätt ofta. Men jag fattar inte vilka alla dessa ledande feminister är? Tvärtom har flera "ledande feminister" starkt tagit avstånd från "alla män är potentiella våldtäktsmän". Jag tycker inte att man bör måla upp hela manssläktet som våldsverkare, absolut inte. Men ibland får man känslan av att man inte ens får säga att det är män som begår våldtäkt utan att få "manshatare" kastat i ansiktet.

#30  Billy Bob Karra
2004-09-03 19:49:52

"- Jag hävdar att någon sådan taskig kvinnosyn har vi inte i Sverige alls men om radikala feminister får fortsätta beskylla mannnen för all tänkbar jäkelskap är det inte omöjligt att män FÅR en taskig kvinnosyn i Sverige, en som då dessutom inte alls är omotiverad."

Nej, din egen kvinnosyn är ju oklanderlig.
Härlig logik du har. Om ett fåtal radikala feminister kastar skit på män, är det helt motiverat för män att tycka illa om alla kvinnor? Vad skulle isåfall motivera manshat? Århundranden av förtryck? Våldtäkter? Misshandel?

#31  Karra Mattias
2004-09-03 21:12:59

Jag vet inte om de tyckt att alla män är potentiella våldtäcksmän. Men bland de som uttryckt att män som grupp har ett kollektivt ansvar kan man ju nämna boethius och lindgren i apm, johan ehrenberg i etc och margareta winberg i aftonbladet. Winberg säger det kanske inte rakt ut. Men det är intrycket jag fick av hennes artikel. Detta råkar vara det som jag känner till iaf.

#32  Karra Thomas
2004-09-03 21:20:22

Om det vore så väl att det var ett fåtal radikalfeminister som kasta skit mot männen.

Sanningen är att de är de ledande feministerna som Winberg Schyman Roks och alla de kulturjournalister som hyller SCUM plus ett antal till.Det är inte ett fåtal

De har t.o.m haft sånt inflyttande att vanliga gräsortskvinnor har lagt sig till med en hatisk attityder mot män.De har skapat samma effekter som Hitler lyckades med mot Judar

#33  Thomas, Mattias Karra
2004-09-03 22:05:04

Mattias: Jo men jag tycker ändå att det är en viss skillnad att hävda att män kan ha ett kollektivt ansvar för en kultur som ursäktar/har överseende med sexualbrott (vilket jag har för mig att ehrenberg gjorde i etc), än att hävda att alla män är våldtäktsmän. Sen tycker jag att ehrenberg är rätt så onyanserad (och winberg är bara pinsam och bör lära sig att tänka efter innan hon talar). Men Katarina Wennstam, Karolina Ramqvist, Maria-Pia Boethius är några som tydligt kritiserar "varje man är potentiell våldtäktsman".

Thomas: Det finns 4.5 miljoner kvinnor i Sverige, och de feminister du nämnt utgör några tiotal. Billy Bob tycker att det är helt motiverat att utifrån dessa tiotal börja tycka illa om kvinnor generellt. Att det finns män som beter sig dåligt tycker han dock inte är någon legitim ursäkt för kvinnor att börja tycka illa om män, vilket låter aningens inkonsekvent i mina öron.
Missförstå mig rätt nu. Jag tycker inte att man någonsin kan ursäkta hat mot en grupp i samhället, män, kvinnor, svarta, vita eller gula, och jag tycker inte om att SCUM-manifestet hyllas. Det jag vänder mig emot är Billys resonemang som går ut på att om män tycker illa om kvinnor så är det minsann inte deras fel, utan margareta winbergs.
Att "gräsrotskvinnor" skulle hata män likt nazisterna hatade judar under 30-talet tycker jag är lite väl magstarkt, dessutom känner jag inte alls igen det. Visst finns det kvinnor med taskig manssyn men det flesta talar väl knappast för en utrotning av alla män?

#34  SCUM Thomas
2004-09-04 02:44:45

Några är för utrotning av män.Jag hitta en grupp av 50 kvinnor på QX som är med i gruppen "All men must die".Jag tror inte att alla Tyskar var för utrotning av Judar det var antagligen ett fåtal.

Dessa kvinnor på QX motsvarar nazisternas SS.Det framgår också att de läst SCUM.

Trenden är just nu att fler och fler kvinnor får taskig manssyn.Genomsnittet rör sig neråt vad gäller nivå på emotioner.

SCUM-manifestet hyllades i 12 svenska tidningar.Naturligtvis läser kvinnor tidningar och blir påverkade.SCUM ligger lägre emotionellt än "Main kampf"

Inget problem?

#35  Thomas Mattias
2004-09-04 03:23:06

Jag förstår inte. Tycker du att enskilda kvinnor som beter sig illa kan vara en ursäkt för ett generelt kvinnohat?

#36  Mattias Thomas
2004-09-04 05:11:52

Nej tvärtom det man ska göra är att tycka om kvinnor så mycket det går definitivt inte hata.Det är inte ens nödvändigt att hata kvinnor som förtrycker.Alltså total och oreserverad kärlek

#37  Karra Billy Bob Thorton
2004-09-04 07:30:21

"Nej, din egen kvinnosyn är ju oklanderlig."

- Försöker du säga någonting? Jag har ägnat flera inlägg åt kvinnors generella oförmåga att vara raka så om du skall kritisera mina generaliseringar valde du en synnerligen ogenomtänkt metod att göra det. Skippa insinuatioerna nästa gång. Var det en fråga eller? Ja min kvinnosyn är fullkomligt oklanderlig, den enda som någonsin skadats av den är jag själv, vilket är mer än jag kan säga om andra jag vet.

"Härlig logik du har. Om ett fåtal radikala feminister kastar skit på män, är det helt motiverat för män att tycka illa om alla kvinnor?"

- Lär dig skilja på begreppen. I detta fall finns ingen koppling eftersom jag inte tycker illa om alla kvinnor med däremot är trött på vissa beteenden som kvinnor generellt ägnar sig åt. Beteenden som skapar motbeteenden hos männen och resulterar i att alltfler av båda könen beter sig som idioter.

- Antalet radikala feminister är betydelselöst. Det som har betydelse är vilken MAKT de har i samhället. En makt som alla andra feminister har delansvar i att faktiskt ge dem.

"Vad skulle isåfall motivera manshat? Århundranden av förtryck? Våldtäkter? Misshandel?"

- Det enda som kunde motivera manshat är att män som har makt och missbrukar den INTE kritiseras av andra män. Det finns dock inte en enda vanlg kille som är ok med att makthavare våldtar eller misshandlar kvinnor så motiv för manshat finns inte alls. Däremot är det flera kvinnor som inte tycker det är så farligt om killarna får ta emot några smällar som vi redan sett.

- Att betala igen historiskt påstått förytryck är larv, larv och åter larv. De män du snackar med var inte ens födda och har ingen förståelse alls för den typen av kamp. Du kan lika gärna åka ner till tyskland gå in på riksbanken och kräva pengar som betalning till att deras fäder krigade för nazisterna i andra värdlskriget, tror du de går med på det? Nej glöm bort ämnet "Kvinnohistoria" helt och hållet, det är rena skämtet från början till slut.

#38  Billy Bob Karra
2004-09-04 14:39:36

Jag tror att jag sagt till dig rätt många gånger att din kvinnosyn är rutten, så jag trodde att du förstått det vid det här laget. Men jag ska inte upprepa misstaget att tro att du kan förstå ironi. Anser man att kvinnor bär skuld/ansvar för att män beter sig illa och begår brott har man en taskig kvinnosyn. Vill man dessutom förneka att kvinnor förtryckts genom historien har man inte bara en taskig kvinnosyn, man är dessutom helt okunnig i historia.

Som jag skrev till nån annan tycker jag inte att manshat är OK på basis av historiskt förtryck (eller på basis av att det finns "vanligt" folk som överser med våldtäkt och misshandel, vilket det gör). Jag tycker heller inte att det är OK med manshat pga män som på olika sätt missbrukar sin makt, män som tillåts göra detta av bl a andra män. DU däremot menar att kvinnohat är OK på basis av vad Maggan Winberg och Solanas skriver, och för att feminister har ansvar tll att ge dessa makt.
Du driver nån slags korståg som går ut på att visa att män minsann har ursäkter och förklaringar för allt de gör, medan kvinnor står helt utan förmildrande omständigheter. Jag har flera gånger undrat vad det är du _egentligen_ försöker säga med alla dina inlägg här.

#39  Karra Billy Bob Thorton
2004-09-04 15:30:44

"Anser man att kvinnor bär (VISS) skuld/ansvar för att män beter sig illa och begår brott har man en taskig kvinnosyn."

Aha! Medans att anse att män beter sig illa beror på att de är män är fullkomligt j-a korrekt ELLER? Det är ju vad Petras Östergren programmerades att tro, gissningnsvis på någon feministisk kursgård och senare också vad hon lärde andra blivande feminister att TRO.

"Jag tog inte den kunskap jag hade, den information jag fick, och gjorde det till en del av min analys av våld. Jag upprepade istället, år efter år, samma ramsa som jag fick lära mig av radikalfeministern: "Männen slår och våldtar för att de är män, de har makten i samhället, de bibehåller makten genom att slå och våldta."

Eller light-varianten. Det är inte männen det är fel på, bara manssamhället, manskulturen etc etc blablabla... Männen måste ändra sig men kvinnorna är redan perfekta och behöver bara "Tuffas upp" DET är det fördolda budskapet. Din ideologis förklaring på varför män som beter sig illa beter sig illa är inte ett dugg mindre manshatisk än min förklaring på varför många män beter sig illa är kvinnohatisk. Din ideologi är bara så politiskt korrekt idag att du varken verkar se likheterna eller skillnaderna klart.

Eller är du kanske en av de goda feministerna so har en annan förklaring för att VISSA män begår våldsbrott som inte har ett dugg att göra med att de är män? Låt höra den nu isåfall?

Varför begår vissa män våldsbrott enligt dig?

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?