feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Är prostitution och sexköp samma sak?


Gå till senaste inlägget#1  Är prostitution och sexköp samma sak? Faktum
2006-04-07 15:25:43

I en tråd i tycka så har en frågeställning för mig dykt upp som jag behöver mer feedback på.

Är prostitution=sexköp
Är sexköp=prostitution

Min uppfattning är följande.

Sexköp är för mig är handlingen att betala för sex, på samma sätt som brödköp är handlingen att köpa bröd. prostitution är för mig hela cirkusen runt omkring sexköpet, de moraliska värderingarna och problematiken kring sexköp.
Prostitution är för mig ett mycket större begrepp än just köpet av sex.
Hoppas detta klargör vad jag anser är skillnaden mellan sexköp och prostitution.


Enligt wikipedia så finns följande definition av prostitution.

wikipedia sa:

(lat. prostituere, (offentligt) ställa ut) kallas den verksamhet där en person utför sexuella handlingar åt en annan person mot ersättning. Betalningen kan tillfalla utföraren eller den person som organiserar verksamheten.


Jag finner inte på wiki en definition på sexköp, någon som kan kolla SAOl eller liknande för att kolla om ordet finns och vad det betyder?

Vad är er uppfattning i frågan? Är det samma sak eller ser ni på de två begreppen på olika sätt?

#2  Sv: Är prostitution och sexköp samma sak? Alkonost
2006-04-07 15:28:09

Prostitution betecknar akten att sälja sig sexuellt. Sexköp betecknar akten att köpa sex.

#3  Alkonost Faktum
2006-04-07 15:57:10

Det är alltså lagligt att prostituera sig i Sverige men inte lagligt med sexköp, korrekt?
Att sälja sig sexuellt är alltså samma sak som protitution och sexköp har inte med ordet prostitution att göra?

Vad menar när påståendet "Prostitution är lagligt i Holland"
sägs? Menas det då underförstått att sexköp och försäljning av sex är lagligt?
Är inte prostitution lagligt i Sverige om betydelsen är försäljning av sex, varför säger vi i debatterna att vi inte ska legaliser prostitution när betydelsen är att vi inte ska legalisera sexköp?

Många frågor men jag behöver verkligen förstå skillnaden mellan begreppen om de finns sånna?

#4  Sv: Är prostitution och sexköp samma sak? Alkonost
2006-04-07 16:07:53

Prostitution är lagligt i Sverige, ja. Jag har aldrig hört sägas något annat. Sexköp är olagligt. De förhåller sig till varandra undegär som "arbete" och "arbetsköp".

Prostition är lagligt i Holland. Det är sexköp också. Anledningen till förvirringen är att i många länder är både prostition och sexköp olagligt. I några länder är prostitution, men inte sexköp, olagligt. Det är bara Sverige som har en ensidig lagstiftning mot sexköp.

#5  Sv: Är prostitution och sexköp samma sak? Faktum
2006-04-07 16:19:43

Tack för klargörandet.
Några frågor till. Att säga att sexköp=prostitution är alltså inte en korrekt beskrivning?
Är det sant det du skriver och inte en åsikt?

#6  Sv: Är prostitution och sexköp samma sak? Mumriken
2006-04-07 16:23:42

Om man skulle leva i ett förhållande, där man säg, bidrar till den andres ekonomi med, säg 2000 kronor per månad, och umgänget sedan inskränker sig till ett eller ett par sexuella akter per månad, är det då att betrakta som sexköp, respektive prostitution (frånsett den mycket billiga prislappen, då, möjligen). I en sådan relation skulle då också alltså den som bidrar till ekonomin kunna straffas för detta?

#7  Mumriken Faktum
2006-04-07 16:32:32

Sexköp omfattar antar jag (länk saknas) bara uppenbar betalning av sex, dvs betalning därefter sex. Sexköp antar jag inte är applicerbart på två männikor i ett förhållande.

#8  Sv: Är prostitution och sexköp samma sak? Alkonost
2006-04-07 17:38:16

"Att säga att sexköp=prostitution är alltså inte en korrekt beskrivning?"
sexköp != prostitution

"Är det sant det du skriver och inte en åsikt?"
Jag förstår inte frågan. Jag har inte uttryckt några åsikter. Alltså måste det vara sant?

#9  #6, Mumriken ultraliberal
2006-04-07 17:59:39

Brottsbalken sa:
11 § Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst sex månader.
Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon annan. Lag (2005:90).


12 § Den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, döms för koppleri till fängelse i högst fyra år.
Om en person som med nyttjanderätt har upplåtit en lägenhet får veta att lägenheten helt eller till väsentlig del används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning och inte gör vad som skäligen kan begäras för att få upplåtelsen att upphöra, skall han eller hon, om verksamheten fortsätter eller återupptas i lägenheten, anses ha främjat verksamheten och dömas till ansvar enligt första stycket.
Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grovt koppleri till fängelse i lägst två och högst åtta år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om brottet avsett en verksamhet som bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning eller inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av annan. Lag (2005:90).


Man får sponsra en golddigger enligt staten, men för att vara riktigt säker, bör man satsa på eviga asexuella förbindelser och se till att man inte gör något för sin partner.

#10  Sv: Är prostitution och sexköp samma sak? Darakir
2006-04-10 11:47:02

Naturligtvis är det skillnad i nyans på orden sexköp och prostitution, men de båda rör ju samma sak, som för mig är någonting negativt, därför blir båda orden negativa. Jag kan tyvärr inte ge dig ett oladdat ord, eftersom jag inte tror att det finns.

Prostitution, kan jag gå med på, omfattar hela branschen, medan sexköp är en del av det. Men det är ju självklart, och jag förstår inte varför det är viktigt att diskutera det här?

i inlägg #6
umgänget sedan inskränker sig till ett eller ett par sexuella akter per månad

tas det väl upp en väldigt idiotisk frågeställning? Vad skulle det vara för relation?

#11  Sv: Är prostitution och sexköp samma sak? Faktum
2006-04-10 11:57:19


förstår inte varför det är viktigt att diskutera det här?


För mig är det viltigt att jag får reda på vad skillnaden är eftersom jag märkt i disskusioner om att det finns en uppfattning om att sexköp=prostitution.
Då min uppfattning inte är detta så uppkommer problem i diskussionerna med de som anser att sexköp=prostitution. Ofta så uppkommer problem när de olika debattörerna har olika uppfattningar om vad ett ord betyder och hur det används. Därför är detta viktigt att disskutera.

#12  #6 Darakir
2006-04-10 11:57:36

Vänta, menar du om man är kk och den ene betalar för det?
Fast du börjar med att säga att de lever i ett förhållande, så det håller inte i alla fall.

#13  Sv: Är prostitution och sexköp samma sak? CarlH
2006-04-10 21:37:24

ang §11
Var går gränserna för vad som är ersättning? Jag hade ett förhållande vilket bestod av sexuellt umgänge ett fåtal gånger i månaden. Sexuella tjänster var det primära syftet med våra möten. Jag brukade äta hos henne och fick således betalt inte i pengar men i mat. Kan jag med rätt hävda att jag var prostituerad (frivilligt) ? Begick min KK brott, eller var mat för lite ersättning? Det var heller inget vi talade om i termer av köp och sälj. Kan prostituerade skydda sina klienter genom att undvika vissa termer. Måste det vara just pengar eller räknas mat och drinkar och dyl in också? Om jag betalar mot att kanske få sex, t ex som genom att köpa en drink på krogen, gör detta "kanske" att jag inte köper sex då? Skulle prostituerade genom att införa en osäkerhet i konsekvensen av de medel de får (pengar, drinkar, knark, mat, kläder osv) kunna skydda klienterna.

Om jag var intresserad av att försörja mig som etiskt prostituerad men undvika lagens långa arm för min etiska sexköpare ser jag flera möjligheter. Att skrika ut att man är prostituerad behöver nog inte vara det smartaste då många flyr för lagen. Men hey, vad är titeln escort till för :P

#14  CarlH UppåtEmma
2006-04-10 21:46:48

det beror kanske lite på hur ni dealade om maten? om maten liksom var en förutsättning för att hon skulle få sex?

"jasså, du vill att jag ska gå ner på dig. ja, men då vill jag ha minst kåldolmar och hemmagjord gräddsås ska det vara. jasså, du har bara pulversås - nej, tyvärr då blir det inget oralt"

:D

shit... jag brukade bjuda på frukost när jag haft nattligt herrbesök. Hoppas jag inte kränkt någon genom att behandla dem som luder... 0_o

#15  Sv: Är prostitution och sexköp samma sak? CarlH
2006-04-10 22:00:47

Om vi dealade och om mat var en förutsättning är olika frågor. Vi dealade inte om det. Klarar hon sig undan sexköpslagen då? Then hey presto, där är lösningen. Bara för etiskt (och juridiskt) prostituerade att sprida den modellen för utbytet. Köparen ger ersättning i någon form och om summan är tillräcklig så blir det sex, men inte ett ord har sagts om det.

Jag tror inte män kränks av stämpeln luder. Det är väl ett ganska vanligt tillmäle unga män emellan till och med. "Tja luder" har jag hört. Deras könsroll i det området ligger redan på en sådan låg nivå att de är okränkbara.

#16  Sv: Är prostitution och sexköp samma sak? CarlH
2006-04-11 23:19:50

Så när vi ändå pratar ord och sådär så tänkte jag som man försöka se om jag kunde trycka fram något mer än ugh och gronk. Jag tycker nämligen att ordet prostituerad i sin passiva form ger sken av att personen råkat ut för något snarare än att denna själv bedriver en verksamhet.

Att ord som hora inte är så rolig titel är självklart, men jag vill belysa de mindre iögonstickande men kanske lika kraftfulla effekterna av att nyttja den alternativa titeln prostituerad. Är man frivilligt prostituerad och vill råda bot på fördomarna kan det vara lämpligt att ge sig en titel vilken meddelar att man är i kontroll i sitt liv. Alltså bort med ord som prostituterad eller köpbar. Fram för nakenmassös eller nakenmassör. Eller kanske ännu mer hippt och inne: Att vara PS, Personal Stimulator.

Ugh

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?