feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

John/certa


Gå till senaste inlägget#1  John/certa Alvunger
2004-08-28 17:10:07

[Denna tråd har blivit flyttad hit till JÄIF av moderator. Se feminetik.se:s regler.]

Ditt medlemskap är raderat. Jag kommer även ta bort det du skrivit på feminetik.se, undantaget i JÄIF.

Egentligen behöver det kanske inte motiveras, men jag gör det ändå:

"Visar Profil: John/Certa
Status Allt om John/Certa

Medlem Blev Medlem: 2003-05-23 20:00:11
Totalt antal inlägg: 1382
[? % av totala / ? poster per dag]
Hitta alla inlägg av John/Certa
Från: Montreal / Kanada
Hemsida:
Yrke/sysselsättning: Programmerare
Kön: Androgyn
Övertygelse: Antifeminist"

Det är naturligtvis fullkomligt omöjligt att vara medlem på AFS och kalla sig antifeminist, och sedan regga sig på feminetik.se och kalla sig i-feminist.

Alla feminister är varmt välkomna här. Men jag kan inte för mitt liv motivera varför en medlem i AFS som titulerar sig antifeminist skall svaja ihop en motivering om att denne också är feminist?

Det är självklart att feminister sinsemellan skiljer mycket i sina åsikter (som du påpekade i din fd presentation här på feminetik.se) och kanske har du och jag mer gemensamt åsiktsmässigt än jag och vissa feminister. Men det är inte åsiktslikriktning som är syftet med feminetik.se. Snarare tvärtom. Jag vill öppna fältet för inomfeministisk kritik.

Om du inte längre är antifeminist så föreslår jag att du avregisterar dig på AFS. Verkar märkligt att vara medlem någonstans där man inte stödjer åsikterna.

I övrigt: jag ser dig som en god debattör och ber dig föra diskussionerna i JÄIF. Detta är det enda feministseparatistiska forumet jag känner till. Jag tänker se till att det så förblir.

Jag hoppas att du har förståelse för min motivering.

Mvh Alvunger

#2  Man kan tycka Nettan
2004-08-28 23:37:16

att en person vars konto har blivit raderat och med en motivering dessutom (vilket Alvunger inte har någon skyldighet att lämna) borde inse att det är ganska lönlöst att åter igen regga sig som medlem.

Men jag ger denna tråd en skjuts uppåt så att du inte missar den John/Certa.

#3  Testfeminism Certa
2004-08-28 23:45:08

Hej Alvunger, jag accepterar din motivering eftersom sidan är din och eftersom du har rätt att göra vad du vill med din sida.

Här är däremot min nya pressentation jag lade upp. Eftersom du åter tar bort kontot så postar jag den här. Detta blir säkert en kul debatt om vem som egentligen är feminist.

Är det en bekännelse, en homogen övertygelse, en vänterpolitisk övertygelse, en högerpolitisk övertygelse eller beroende på vilka föreningar man associarar sig med?

------

Jag är individualismens förkämpe och jag reagerar på individuella orättvisor i alla former.

Min politiska syn ligger ofta i konflikt med både socialism och konservatism då jag betraktar mig själv som en liberal (i praktiken socialliberal) och radikal. All svensk politik, liksom amerikansk högerpolitik värderar kollektivism högre än individualism och värderar kollektiva rättigheter högre än individuella rättigheter. Enligt de principer jag tror på kan rättvisa kan bara tilldelas individen, inte kollektivet och precis så fungerar i grundena alla västerländska lag- och rättvisesystem. Tyvärr finns det många olyckliga undantag där lobbygrupper eller politiker haft för stort inflytande över själva lagstiftningen eller tolkningen.

Som utlandssvensk ser jag hur enkelriktat Sverige är. Svensk media domineras av ett par nyhetsbyråer och ett par kanaler. Svensk politik handlar om en fråga åt gången och det är bara en politisk trend åt gången, oftast saknas opposition och internkritik Svensk opposition handlar inte om att kritisera sina måtståndare men att försöka vinna röster på motståndarnas taktik och därför är Sverige i princip en enpartidemokrati. T.o.m. i USA har man större kontrastval när det är dags att rösta.

Likriktning och enkelriktning är inte bra. Det leder till apati och normalisering och därför bedriver Sverige i många fall mycket extrem politik utan att många inser det. Samma normaliseringsprocess kan drabba en misshandlad och därför reagerar inte offret naturligt.

Förvirringen kring begreppet feminism i Sverige stor och oftast godtycklig. Människor här i Kanada kallar sig inte feminister men de är alla för jämställdhet, individuella rättigheter och friheter på lika villkor. Kanadensarna är i snitt vad man skulle kunna kalla för särartsfeminister. De accepterar skillnader mellan individer och kön men de accepterar inte olika behandling för det.

I Kanada associerar folk i allmänhet feminism med extrema lesbiska rörelser, radikala universitetsrörelser eller andra extrempolitiska grupperingar. Feminism existerar inte i kanadensisk media eller i på kanadensiska partiers partiprogram eller hemsidor. Ändå är Kanada känt för individuell jämställdhet. Frågan är om kanadensare är feminister eller inte?

Slutsatsen är att med den luddiga definition av feminism som används i Sverige så är man för feminism bara man är för lika behandling av alla så länge det innefattar kvinnor. Det är även rätt att inte vilja kalla sig för feminist om man inte vill.

Det enda problemet med den luddiga definitionen av feminism är att extrema rörelser finner legitimitet bakom en majoritet av sundare feminister. Den svenska politiska normaliseringsprocessen gör även att internkritik inom feminismen är minimal.

Jag är för individuell jämställdhet och därför är jag på sätt och vis feminist. I Kanada är jag en icke-feminist, i Sverige är jag antingen en anti-feminist eller en individ-feminist, beroende på vem som dömer. Jag har personligen inget mot att kalla mig individfeminist så länge som jag inte blir betraktad som homogen med kollektiv-feminism eller som förespråkare av patriarksteorin då jag är motståndare till all form av tvångskollektivism och kvasiintelektuell teoribildning.

För Sverige skulle det bästa vara om grundlagarna såg över och gjordes könsneutrala och att man tog bort de kryphål som lagarna idag erbjuder. Vidare behöver rättssystemet ses över och bli striktare och blindare. Mindre utrymme bör ges till tolkning och mer ansträngningar bör ges till stiftandet av rättvisa lagar.

Rättvisa är en individuell rättighet som ska vara blinds för kön, ras, klass och ska gälla alla: Det bör bli lättare, snabbare och kostnadsfritt för en diskriminerad individ att få sin sak prövad. Idag får i praktiken bara vissa utsatta grupper hjälp med rättvisa då omständigheter som t.ex. svenska politiska trender eller fackföreningar som avgör om individen får hjälp eller inte. Inte ens alla diskriminerade kvinnor/invandrare som har extra statligt stöd får hjälp. Om en man blir diskriminerad finns i princip ingen hjälp alls att tillgå p.g.a. att han tillhör fel kön.

Den individuella rättvisan är den viktigaste av alla statliga uppgifter och jag vill se till att kvinnor, invandrare och andra har exakt samma möjligheter och samma rättigheter.

#4  John/Certa Nettan
2004-08-28 23:48:37

När Alvunger raderar ditt medlemskonto så kommer hon även radera dina inlägg i feministdelen av feminetik. Bättre vore om du hade postat inlägget i tråden längst ner (JÄIF) där även de som inte är feminister får vistas.

Visa Alvunger (och oss andra) den respekten och håll diskussionen i JÄIF.

#5  Vackert Alvunger
2004-08-29 00:09:54

Oavsett dessa intelligenta tankar så får jag nog bestämt säga att du verkar ha missförstått syftet med feminetik.se helt.

Detta är inte i första hand ett forum skapat för att reda ut vem som egentligen får kalla sig feminist eller vad rätt sorts feminism är - vilket av vad jag kan döma är den diskussionen du är ute efter. Här finns ingen feministisk måttstock eller punkter man måste ställa upp på. Visst kan vi ha en kul debatt om vem som egentligen är feminist. Jag har aldrig inbillat mig att man skulle vara mindre jämställd bara för att man kallar sig antifeminist. Är jag feminist? Är du feminist?

Bra fråga. Jag diskuterar den gärna. I JÄIF.

Ditt konto kommer återigen raderas, vilket du själv påpekat. Inte för att du inte har rätt sorts åsikter, utan rätt och slätt för att du inte har rätt sorts etikett. En rätt trist censurering kan tyckas, men feminist som jag är så är jag för feministisk kamp. Just på feminetik.se förs den i samråd med andra som kallar sig feminister, vilket inte betyder att ickefeminister är sexister eller ojämställda. Det betyder bara att just här, just på feminetik.se så är det reglerna som besökarna har att rätta sig efter. De är tydliga och klara.

#6  Förtydligande Alvunger
2004-08-29 00:19:17

Ditt medlemsskap raderas också för att du är medlem på AFS, vilket jag tidigare påpekat.

Har du någon förståelse för att det känns som ett skratt rakt i ansiktet att du är medlem i ett antifeministiskt samfund, samtidigt som du anser att du skall kunna registrera dig på feminetik.se? Jag är faktiskt ganska intresserad av den motiveringen.

Mvh Alvunger

#7  Motiv Certa
2004-08-29 00:50:05

Hej och tack för komplimangen!

Ja, jag ville på sätt och vis testa vart gränserna går, vilka principer, om några, som bestämmer om jag får vara medlem eller inte men min intension var inte att djävlas.

Däremot, om jag beviljats medlemskap skulle jag blivit glatt överraskad, debatterat rättvisor, orättvisor, biologi, kultur ur kanske ett mindre feminist-oppositionellt perspektiv än vad jag gör på AFS. Jag har de senaste månaderna avslutat medlemskap på ett par politiska debattforum eftersom jag känner att jag utvecklats och måste prova nya mark. Att försöka ett medlemskap på feminetik var ett trevande steg i detta.

Mina intressen är först och främst en bättre värld, en givande debatt och mindre polarisering och mer mångfald. Jag värderar principer och rätt mer än partier och föreningar.

Därför anser jag även att du har rätt att neka mig medlemskap. Principen är att sidan är din, du kan motivera hur godtyckligt du vill så länge du inte bryter lagar vilket du inte gör och jag kan inte kräva något.

#8  Du ville testa var gränserna går? Alvunger
2004-09-01 17:21:51

Jag förstår faktiskt inte riktigt. Var gränserna går är tydligt uppsatta. Du skall vara FEMINIST. Att du inte uppfyller det kravet eftersom du löst medlemsskap på ANTIfeministiska samfundet var väl kanske inte en så svår nöt att knäcka?

Varför skulle du blivit glatt överraskad om du fått medlemsskap? "Jippi, jag blev medlem i det här skitcoola feministiska forumet som har uppsatta regler som de inte följer. Go me!"

Jag har aldrig tvivlat på att du vill och kan debattera och diskutera, jag tror även att du uppriktigt är ute efter mindre polarisering och mer mångfald. Och jag hoppas att du möter goda motdebattörer som kan hjälpa dig att utmana dina värderingar och ståndpunkter. Det är i allafall vad jag är ute efter, vilket är skälet till att jag debatterar både i feminetikdelen och i JÄIF.

Jag hoppas att du kan komma på god väg på dina nya marker genom att diskutera här i JÄIF, och vem vet, efter en tids diskussioner kanske medlemsskapet i feminetik.se känns självklart, samtidigt som utträdet ur AFS ger ögonaböj. Nu vill jag inte beröva AFS från några medlemmar, du är säkert en god tillgång. Dock vet jag inte hur pass god tillgång du är som feminist. Vad jag vet så krävs det att man är antifeminist för att beviljas medlemsskap på AFS, åtminstone står det att man skall ställa upp på AFS stadgar eller något liknande. AFS medlemsskap vilar alltså på samma principer som feminetik.se:s... om jag nu läst rätt, men jag skall erkänna att jag inte lusläst AFS sida.

Nåja, nog om det. Jag ser fram emot att få höra dina åsikter och få lite hälsosamt mothugg. Kanske kan vi båda lära oss något, vilket ju är målet med varje diskussion.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?