feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Pojkar och män som offer för sexuella övergrepp


Gå till senaste inlägget#1  Pojkar och män som offer för sexuella övergrepp Sveggo
2006-04-05 10:11:20

I den allmänna debatten är det tyst om pojkar och män som offer för sexuella övergrepp, vilket dubbelbestraffar de som utsatts.
Dessutom kan övergrepp i barndomen leda till att en själv blir förövare som vuxen, så i ett steg att totalt minska antalet sexuella övergrepp är frågan viktig.

I den här tråden tänkte jag att vi kunde bena ut en del saker, och förhoppningsvis komma med konkreta och konstruktiva förslag om hur vi kan komma tillrätta med detta...

Så, först och främst, negligeras pojkar och män av forskare och talesmän/kvinnor? En misstanke kan vara att det är i medierapporteringen som dessa tystas ner och ses som ointressanta...
De som jobbar med detta kanske skriker så gott de kan, men ingen uppmärksammar och för det vidare...

Finns det någon uppskattning på antalet pojkar och män som utsätts?
Och hur många förövare som själva varit utsatta för övergrepp som barn?

Vad hindrar de utsatta männen från att bli uppmärksammade?

Var finns männen öht i debatten?

Finns det _konkreta_ förslag på hur vi uppmärksammar och lyfter fram pojkar och män som offer?

Hoppas vi ömsesidigt kan ställa ner pajerna och få en konstruktiv debatt.

\Sveggo

#2  Sv: Pojkar och män som offer för sexuella övergrepp targash
2006-04-05 11:17:37

Pojkar och män tystas ner överrallt som offer.
Ref till min gamla WHO tråd.
http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?s…

[citat "World report on violence and health"]
Sexual violence against men and boys is a significant problem. With the exception of childhood
sexual abuse, though, it is one that has largely been neglected in research.
[/citat]

#3  Sv: Pojkar och män som offer för sexuella övergrepp RasmusS
2006-04-05 11:36:29

Sympatiskt det där med att låta pajerna stå =)

Sveggo sa:


1. Så, först och främst, negligeras pojkar och män av forskare och talesmän/kvinnor?

2. En misstanke kan vara att det är i medierapporteringen som dessa tystas ner och ses som ointressanta... De som jobbar med detta kanske skriker så gott de kan, men ingen uppmärksammar och för det vidare...

3 .Finns det någon uppskattning på antalet pojkar och män som utsätts?
Och hur många förövare som själva varit utsatta för övergrepp som barn?

4. Vad hindrar de utsatta männen från att bli uppmärksammade?

5. Var finns männen öht i debatten?

6. Finns det _konkreta_ förslag på hur vi uppmärksammar och lyfter fram pojkar och män som offer?*************


1. Jag tror personligen att pojkar och män negligeras av makthavarna mer än forskare. Kvinnor som grupp negligerar nog inte män enligt mina erfarenheter men enligt traditionella könsroller så behöver inte män hjälp och därför inte heller någon tröst, så jag tror att både män och kvinnor har svårare att ta till sig problemen som drabbar män och att ta dem på allvar än när de drabbar kvinnor.

Ett i mina ögon tydligt tecken på detta är att många, både kvinnor och män, ofta reagerar med en axelryckning och att de sedan i stället styr bort diskussionen börjar pratat om problem som drabbar kvinnor, exempelvis löneskillnader, kvinnomisshandel och våldtäkter. Den manliga könsrollen innebär väl också att vi inte ska beklaga oss och att män inte kan vara offer, annars är man ingen riktig man eftersom offerstatusen monopoliserats av kvinnor som grupp.

2. Det är inte bara medierna som ”tystar” ner problemen som drabbar män, politiker gör det i synnerhet också och det gäller så väl manliga som kvinnliga, men nästan alla av dem klassar sig själva som feminister även om andra feminister säkerligen kan ha synpunkter på det. Som jag tror har feminismen fått en ganska stor genomslagskraft pga att politiker som varit/är populära har opinionsbildat för feminismen (oavsett om de sen lever som de lär). Den väcker känslor bland både feminister och ickefeminister och sensationsmedia älskar allt som väcker känslor eftersom de säljer. Kombinationen av säljhungrande medier, politiker som vill plocka poänger tillsammans med traditionella könsroller tror jag är de största orsakerna till att fokus nästan alltid läggs på kvinnors eventuella behov. Bland annat därför tror jag att manliga sexualoffer knappt får någon uppmärksamhet.

3. Nej, inte vad jag hittat i Sverige. BRÅ förklarar detta med att informationen ofta är sekretessbelagd för offrets skull eftersom informationen ofta är känslig för målsäganden.

4. Könsroller tror jag är den största boven. Könsroller som säger att kvinnor är offer och män förövare.

5. Hej, här är jag, en man. Jag är man och jag tillsammans med många andra har försökt och försöker göra våra röster hörda för både kvinnliga och manliga våldtäktsoffer. Men inte sällan är vi i egenskap av män portad från feministiska evenemang mot våldtäkt och om och när vi pratar om manliga sexualoffer så förminskas detta problem med att man förklarar att det ändå är så ovanligt. Problemet är bara att om detta vet ingen.

6. Ett är att politikerna som tagit den könsseparatistiska feministiska hållningen där allt fokus läggs på kvinnor antingen väljs bort så att d förlorar makten och ersätts med politiker som är intresserade av verklig jämställdhet. Eller så får de helt enkelt ändra sig. Feminismen som rörelse har också en del att jobba på. Feminismen behöver släppa in männen i kampen för jämställdhet och inte bara på kvinnors villkor eller så kommer denna kamp alltid vara polariserad till förmån för de verkliga makthavarna som kan härska medan vi själva söndrar.

Att förändra könsrollerna, inte bara de som går ut över kvinnor utan även dem som går ut över män, är nog ett grundläggande behov för att nå till någon lösning på detta problem.

#4  targash #2 Sveggo
2006-04-05 11:36:34

Tack, det var svar på en fråga.

Du får gärna svara på fler... :-)

PS.

Tråden du länkar till verkar vara sponsrad av http://www.uplandspaj.se/, det vore skönt om tonen kunde vara mer konstruktiv här...

DS.

#5  Sv: Pojkar och män som offer för sexuella övergrepp Vasadu
2006-04-05 12:32:45

Jag tror att man lättare skulle kunna täcka in problem om man försöker undvika könsbenämningen på olika problem som finns i samhället. Man kan prata om lönediskriminering utan att specificera att de är ett "kvinnoproblem", de samma med sexuella övergrep. Man måste inte säga att de är ett problem för kvinnor eller män, de är ett problem för alla som drabbas.

Problemet med sexuella övergrep tas ofta upp i "kvinna/man" debatter, och kanske främst av feminister. Som då fokuserar på att de är ett problem för kvinnor. Detta kan då göra att den lilla uppmärksamehet som ämnet får enbart riktar sig in sig på problemet för kvinnor. Och då gör de ytterligare svårare för män i liknade situation när dessutom problemet klassas som kvinnligt, och imot den könsroll som offret försöker anpassa till.

#6  Sv: Pojkar och män som offer för sexuella övergrepp Zwitter
2006-04-05 13:38:15

Män som har varit utsatta för övergrepp som barn har det inte lätt. Det finns nog få saker som passar så illa in i den traditionella manliga könsrollen som att vara ett offer av något slag. Tabut som omgärdar hela frågan är starkare för män och jag tror att nästan varje steg i deras bearbetningsprocess försvåras oerhört mycket av detta. Jag har svårt att ens föreställa mig hur det skulle vara att leva som man som varit utsatt i dagens samhälle, där övergrepp mot män inte tas på allvar utan snarare skämtas om och förlöjligas. Minns ni fallet i Norge (tror jag?) där en kvinna anmäldes för att ha utfört oralsex på en sovande man? Ett tag senare tog Jay Leno upp fallet i sin monolog i början av sitt program och gjorde sig lustig över det hela. Det var fruktansvärt obehagligt och jag satt och tänkte "hoppas att ingen manlig överlevare tittar på detta", fast det var så klart befängt för det finns så väldigt många. De uppmärksammande fallen där lärarinnor har utnyttjat unga manliga elever tycker jag också beskrivs med en för mig väldigt stötande underton av att "det här var inte så allvarligt, kolla vad snygg hon är, klart att de ville själva". De enda gånger våldtäkter/övergrepp på pojkar eller män tas på riktigt allvar (tycker jag) är när de har utförts av andra män.

Men det är ju inte bara i media det här sker utan på andra plan i samhället, människor emellan. Minns när någon här på feminetik "önskade" att han skulle bli "utnyttjad" av någon sexig kvinna, när ämnet diskuterades. Bilden av män som ständigt kåta och villiga ligger definitivt till deras nackdel när det handlar om övergrepp eftersom det sänker trovärdigheten i deras berättelser, på samma sätt som en "slampig" tjej har svårare att bli trodd efter en våldtäkt. Det är verkligen beklagligt men jag tror att problemet kommer att kvarstå så länge den här mansbilden reproduceras och hänger kvar i nya generationer.

Oj, jag skulle vilja skriva mer men jag ser på klockan att jag måste rusa. Återkommer senare.

#7  Sveggo m.fl. Kruzze
2006-04-05 16:45:10

"Finns det _konkreta_ förslag på hur vi uppmärksammar och lyfter fram pojkar och män som offer?"


Svar ja, att när man i diskursen pratar om "mäns våld mot kvinnor" så byter man kort och gott ut det mot ordet "partnervåld", då inkluderas även männen som ju faktiskt är de som oftast utsätts för våld av sin (kvinnliga) partner.

Likadant när det gäller sexuella övergrepp. Även om kvinnor är överrepresenterade när det gäller regelrätta våldtäkter finns det ingen anledning att bara prata om "kvinnor" utan man kan faktiskt säga det könsneutrala ordet "personer". I den allmäna diskursen pratar man ju inte om "mäns offer för kriminaliteten" då män i större utsträckning drabbas av brottslighet, utan där är diskursen ofta "könlös", men helt plötsligt när det handlar om partnervåld och sexuella övergrepp får offren ett kön. Det tycker jag är helt onödigt och någon inbiten feminist får gärna förklara för mig varför de envisas med att dela upp brottsoffren på det viset?

Att göra offren "könslösa" skulle inkludera alla brottsoffer och sätta ett bredare fokus på ämnet, det borde väl en feminist kunna uppskatta? Eller är feminister bara "likhetsare" när det är till kvinnors fördel men inte när det är till mäns fördel, förhoppningsvis är det enkom en fördom från min sida.

#8  Sv: Pojkar och män som offer för sexuella övergrepp Zwitter
2006-04-05 18:21:46

Tillbaka. Angående förslag för att förbättra situationen! Först och främst, så tycker jag att den negativa offerstämpeln måste tvättas bort när det gäller människor som varit utsatta för sexuella övergrepp. En person som varit med om detta bemöts inte på samma sätt som människor som upplevt andra trauman, till exempel bilolyckor, naturkatastrofer eller liknande, trots att konsekvenserna av dessa händelser faktiskt är väldigt lika de som övergreppsutsatta upplever. PTSD och liknande. Där har vården mycket att göra. Det finns inga bra och heltäckande riktlinjer för bemötande av överlevare som efterföljs i alla delar av vården. Kunskapen är alldeles för liten och resurserna likaså. Speciellt i det inledande skedet av en överlevares hjälpsökande är det extremt viktigt att h*n blir bemött med kunnande och respekt, men så sker inte alltid idag.

Eftersom samhället ser ut som det gör med dess tydliga könsuppdelning, så tycker jag det kan vara befogat att anspassa rehabiliteringsmetoder efter detta istället för att klumpa ihop alla utsatta och tro att män och kvinnors stödbehov alltid ser likadana ut. Jag skulle gärna se att fler mansjourer startades upp och gjorde sig synliga i samhället, och därmed synliggjorde problemet. Om allt hysch-hysch försvann skulle kanske fler ta mod till sig och söka hjälp. Jag skulle också önska att fler manliga överlevare ville/orkade/vågade vara öppna med sin historia. (Men det är så klart inget man kan kräva av någon!) Och helst av allt skulle jag vilja att folk började ifrågasätta den manliga (och den kvinnliga) könsrollen lite mer och fundera över hur den påverkar människor i samhället negativt, och om den verkligen är värd det.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?