feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Feministisk krigsretorik eller dubbel emancipation


Gå till senaste inlägget#1  Feministisk krigsretorik eller dubbel emancipation Hakan
2006-04-03 11:37:54

Jag har läst litegrann om hur debatten om jämställdheten fördes under 60 och 70-tal. Då talade man i huvudsak om den dubbla emancipationen d.v.s. att både män och kvinnor skulle lösgöras från traditionella könsroller. Genom denna frigörelse skulle bägge könen vinna på jämställdhet. Jag tror att detta förhållningssätt till jämställhetsarbete är effektivare än den rådande radikalfeministiska där teorier om en allestädes närvarande könsmaktsordning och en retorik där man får bilder av att det råder ett krig mellan könen används. I huvudsak verkar det hela gå ut på att kvinnor genom olika tvångsåtgärder som kvotering etc. skall ta makt från män.

Ingen win win situation som i tidigare emancipationsperspektiv alltså!

Krigs- och matkretoriken leder enligt min mening till en polarisering av debatten som gör en saklig diskussion omöjlig.
Diskussionen verkar från radikalfeminsitiskt perspektiv mer ha ett populistiskt mål där man vill radikalisera de redan frälsta genom att skuldbelägga män kollektivt, framför ett mål där enklaste och effektivaste sättet att skapa ett jämställt samhälle prioriteras!

Som JÄIF:are tror jag att arbetet med jämställdheten skulle fungerar mycket bättre och effektivare om vi gick tillbaka till perspektivet med en dubbel emancipation!

#2  Sv: Feministisk krigsretorik eller dubbel emancipation soledad
2006-04-03 11:56:57

Jag håller typ med dig. Jag tror att det är enormt viktigt att framhålla att både män och kvinnor har mycket att vinna på att lösgöra sig från sina könsroller. Jag tror att emancipationen av både män och kvinnor inte bara leder till jämlikhet, utan också till en ökad frihet för alla. Jag håller därför med dig om att vi bör ha ett dubbelt emancipationsperspektiv.

Däremot menar jag att vägen till emancipationen måste gå genom att män förlorar en del "patriarkal makt". Med patriarkal makt menar jag de fördelar som män får enbart för att de är män. Jag tror att det är nödvändigt både för jämställdheten och för friheten att män avstår/befrias från dessa fördelar. (Jag är för övrigt inte alls säker på att de ÄR fördelar i det långa perspektivet. Men makt, pengar och tolkningsföreträde UPPLEVS åtminstone som fördelar - åtminstone när man förlorar dem.)

Räknat som samhället räknar, i pengar och framgång, behöver männen alltså förlora lite för att det ska bli fritt och jämlikt. Men om man räknar det som föraktfullt kallas för "mjuka värden", alltså det alla människor innerst inne värderar högst (näst efter tak över huvudet och mat på bordet), då har männen allt att vinna. Men för att komma dit, måste de ge upp några av sina "fördelar".

Det handlar absolut inte om att skuldbelägga män - åtminstone gör inte min feminism det. Däremot finns det ibland en intressemotsättning mellan män som grupp och kvinnor som grupp, en motsättning som rör pengar och makt. Och tills majoriteten män förstått att de kan vinna på att offra lite makt och vinna lite kärlek, kommer många tyvärr att försvara sin ställning och uppfatta feminismen som en ensidig kamp.

#3  Soledad RasmusS
2006-04-03 12:13:27

Fast även om jag i stora delar håller med dig i vad du skriver så skriver du inte att kvinnor måste lämna ifrån sig makt inom de positioner där de har makt, inte ett ord om detta. Inte några ord om att kvinnor också ska axla en del av de skyldigheter som främst åligger oss män. Detta gör att det fortfarande låter som om det bara är män som kan göra något åt saken genom att män frivilligt lämnar ifrån sig makt/pengar.

Det har inte med att man inte förstått utan om att det inte framgår i formuleringarna att även kvinnor måste ta ett steg åt sidan i sina maktdomäner.

Däremot känns påståendet om att män skulle ha tolkningsföreträde så felaktigt som det bara kan bli. Hela jämställdhetsdebatten påstås ju grundas ur ”det kvinnliga perspektivet” och den förs främst av kvinnor och akta dig du man om du försöker ta plats i denna kvinnornas (egentligen feministernas) maktboning. Håller man sig inte på mattan i denna debatt osynliggörs man eller förminskas och förnedras. Det är _därför_ som jämställdhetsdebatten är fullständigt ojämställd där främst män, men även oliktänkande kvinnor diskrimineras.

Så det är i mina ögon fullständigt nys att män generellt skulle ha något tolkningsföreträde, däremot är det ett populärt sätt för dem som är dåliga förlorare, oavsett kön, att förminska den som fått förtroendet att fatta ett beslut.

#4  RasmusS Sveggo
2006-04-03 12:36:22

Ursäkta om jag frågar efter nåt som du kanske har förklarat många gånger, men vilka är kvinnans maktpositioner och var är deras maktdomäner? Och vilka är männens skyldigheter?

#5  Sveggo Gullegubben
2006-04-03 12:43:34

Frågar du för att du vill veta om Sveggo tänker på samma kvinnomakt och manliga skyldigheter som du, eller för att du själv inte kan komma på någon kvinnlig makt och några manliga skyldigheter överhuvudtaget?

#6  Sv: Feministisk krigsretorik eller dubbel emancipation targash
2006-04-03 12:43:57

Kvinnor dominerar och har makt: Hemmet, barnen, skolan.
De dominerar universitets studerande.

Mäns skyldigheter är alla former av beskydd och försvar. Soldater, polis väktare, ambulansförare. Har även ansvaret för att inleda "relationer".
Det är mäns "skyldighet" att vara aktiva.

#7  Sveggo libbelibbe
2006-04-03 12:45:00

Jag kan ju till att börja med kläcka ur mig:

Domän, SKOLAN.

#8  Sv: Feministisk krigsretorik eller dubbel emancipation Hakan
2006-04-03 12:46:35

citerar soledad som skriver:

"Men om man räknar det som föraktfullt kallas för "mjuka värden", alltså det alla människor innerst inne värderar högst (näst efter tak över huvudet och mat på bordet), då har männen allt att vinna. Men för att komma dit, måste de ge upp några av sina "fördelar"."

Håller helt med om ovanstående men ser det nog så att kvinnor faktiskt, på samma sätt som män, måste förlora något av sin traditionella makt för att vinna motsvarande makt "på andra sidan".

Kvinnor har enligt min mening på samma sätt som män svårt att lämna ifrån sig makten i sin traditionella sfär (den reproduktiva).

Olika undersökningar visar exempelvis att kvinnor är mer negativa till en jämställd fördelning av föräldraförsäkringen.

Jag tror att kvinnor helt enkelt är rädda att förlora den makt som den traditionella könsrollen "primärförälder" ger!

Enligt min mening behöver bägge könen ransaka sig själva och de strukturer man försvarar och reproducerar för att vi skall nå ett jämställt samhälle!

Detta kommer aldrig att ske om något kön har tolkningsföreträde utan bara i en öppen och saklig debatt!

#9  RasmusS soledad
2006-04-03 13:10:55

Självfallet måste även kvinnor lämna ifrån sig delar av sina maktdomäner om någon emancipation ska uppnås. (Den huvudsakliga kvinnliga maktdomänen är ansvaret för barnen och hemmet.)

Jag håller visserligen med dig om att kvinnor har tolkningsföreträde inom feminismen, kanske inom jämställdhetsdiskussionen i stort. (Kvinnor har dessutom tolkningsföreträde i frågor om känslor och relationer.) Men det är min övertygelse att det i samhället i stort - åtminstone i den offentliga domänen (politik, media, kultur, näringsliv osv.) - är männen som har tolkningsföreträde.

Jag anser inte att det i första hand är "män som ska göra nåt åt saken". Däremot anser jag att män bör göra mer åt saken än vad de gör idag. Trots allt har i princip allt jämställdhets- och emancipationsarbete de senaste hundra åren drivits av kvinnor. Männen har oftare varit emot än med - till och med i frågor om rösträtt, äganderätt, rätt till att slippa våldtäkt i äktenskapet och andra saker som vi idag ser som självklarheter.

Kanske är det rentav därför feminismen och jämställdhetsdiskussionen tenderar att vara kvinnocentrerad? Kanske hade det varit annorlunda om män varit med på båten ett tag? Ja, kanske är det så. Men det är inte för sent att hoppa på båten än.

#10  Sv: Feministisk krigsretorik eller dubbel emancipation fjallyoghurt
2006-04-03 13:10:57

Talet om att män förlorar "patriarkal makt" är ett exempel på hur strukturtänkandet skapar konfliktretorik. Det är förstås inte fråga om att någon förlorar något. Istället handlar det om att i framtiden kommer förhoppningsvis en större andel av de som konkurrerar om maktpositioner att vara kvinnor. Men ingen kommer att förlora på detta eftersom män i större utsträckning kommer att göra andra livsval som idag förbehålls kvinnor.

#11  Hakan soledad
2006-04-03 13:15:07

Jag håller helt med dig. Personer av båda könen måste rannsaka sig själva och sin roll i genussystemet/könsrollssamhället. Det är ett viktigt första steg för att nå ökad frihet, jämlikhet och syskonskap.

Jag tror att det faller sig rätt "naturligt" att en rörelse som domineras av kvinnor tenderar att bli kvinnocentrerad och fokusera mer på "kvinnofrågor". Det är viktigt att detta görs, och jag tycker inte alls att det är för mycket fokus på att främja kvinnors rättigheter. Däremot tycker jag att det är alldeles för lite fokus på mäns befrielse från genuseländet. Mitt eget feministiska arbete, om man nu kan tala om ett sådant, handlar framför allt om just dessa frågor. Tyvärr är jag inte tillräckligt många för att väcka frågorna och lyfta upp dem på agendan. Det behöver bli många fler män - oavsett om de kallar sig feminister eller inte - som bryr sig om männens befrielse.

#12  fjallyoghurt soledad
2006-04-03 13:20:51

Jag förstår vad du menar, och det är delvis därför jag sätter citattecken runt ""patriarkal makt"". Jag tycker det är en lite olycklig term, och jag skulle nog undvika den i en debattartikel eller en fikarumsdiskussion. Men den finns ju.

Personligen är jag av den uppfattningen att "patriarkal makt" bara är makt i ett "patriarkat". Därför kan termen vara bra ibland ändå. Det är inte vilken makt som helst, och det är inte makten över sig själv, det är en sämre sorts makt, en patriarkal makt som bara är en fördel i ett mindre schysst samhälle. Det är bara i den stereotypa Manlighetens (och Kvinnlighetens) värld som privilegier och fördelar stavas makt, framgång, ensamhet och alienation.

#13  Sv: Feministisk krigsretorik eller dubbel emancipation Sopasopa
2006-04-03 13:29:34

Det kan väl knappast anses särskilt akut att män ska avstå makt för kvinnor och vice versa. Varför denna könsfokusering? Det är väl mycket viktigare att vi rättar till andra mycket större problem som invandrares utanförskap, åldersförtryck, förortsssegregering, småstadsproblematiken, social utslagning, lågstatusyrken, rattonykterhet, kriminalitet, drogmissbruk, etc. All mångmiljardsatsning på jämställdhet mellan könen i form av utbildning och projekt har gjort att alla dessa problem till stora delar har förbisetts. Företag och statliga myndigheter anordnar jämställdhetskurser och anlitar konsulter för jämställhetsundersökningar på arbetsplatser. Alla riksdagspartier har könsfrågor i sitt partiprogram. I alla kommuner finns en jämställhetsplan. I alla skolor finns omfattande genusstudier. Jag vet inte något universitetsämne som är utan könsperspektiv. Vi skulle kunna öppna minst två högskolor i Sverige som enbart sysslade med köns- och genusstudier. Det som då skulle studeras är då kvinnans situation då, nu och i morgon. Ändå trissas denna könsfetischism upp mer och mer. När vi ska ha riksdagsdebatter i tv i höst så är väl bättre att bara ställa fram lösdildosar och lösvaginor med mikrofoner. För det verka ju bara vara könen som är intressanta.

#14  soledad fjallyoghurt
2006-04-03 13:57:19

Jag tror jag uttryckte mej otydligt. Det jag menar är att ingen person kommer att förlora något. Ingen manlig VD kommer att avskedas för att han har fel kön. Det som kommer att hända är att fler kvinnor kommer att vara med och konkurrera om VD-posten när den blir ledig. Men om samtidigt färre män är med i konkurrensen (pga att män gör andra livsval som förut var förbehållna kvinnor) så ökar inte konkurrensen. Alltså förlorar inte manliga aspiranter på VD-posten något här heller. Undantaget om s.k. poitiv särbehandling tillämpas, vilket knappast kommer att bli annat än just undantag. Summa summarum, ingen förlorar, alla vinner genom att få möjlighet att göra fler val. Det blir inte svårare för en man att bli VD bara för att fler kvinnor blir VDar. Att påstå att män förlorar när de får fler val och därför i mindre utsträckning väljer att bli VDar är helt enket fel.

#15  fjallyoghurt Gullegubben
2006-04-03 14:17:54

Nej, särskilt om kvinnor följer min uppmaning och skaffar sig välbetalda jobb och försörjer hemmamän, så förlorar inte någon.

De flesta kvinnliga feminister tycker dock av någon anledning att det är en dålig idé.

#16  Sv: Feministisk krigsretorik eller dubbel emancipation Hakan
2006-04-03 14:38:20

Visst maktbegreppen i jämställdhetsdebatten leder absolut till felsslutet att vi förlorar något om vi blir mer jämställda.

Det är själva min poäng!

Om vi går tillbaka till ett perspektiv om en dubbel emancipation där jämställdhetsprojektet marknadsförs som ett win win projekt där 1+1=3 i stället för 2 så blir det enklare att övertyga könsrollskonservativa personer av bägge könen !

På det stora hela så måste målet med alltihop vara att den MÖJLIGA genuspraktiken för respektive kön i princip överlappar varandra så att vi slipper vara styrda av strukturen och andras förväntingar överhuvudtaget i livet!

Det är väl där den verkliga vinsten ligger.........

#17  Hakan fjallyoghurt
2006-04-03 14:51:51

Exakt! Förstår inte varför det är så många feminister som vill få oss att tro att män skulle förlora på att könsrollerna avskaffas.

#18  Sv: Feministisk krigsretorik eller dubbel emancipation FemAspirant
2006-04-03 16:08:08

Soledad sa:
Trots allt har i princip allt jämställdhets- och emancipationsarbete de senaste hundra åren drivits av kvinnor.


Fast skillnaden är att det arbetet har syftat till att utöka kvinnlig makt på mäns områden. En motsvarande kamp från män att utöka manlig makt på kvinnors områden med tillhörande tillbakarullning av kvinnlig makt och kvinnlig homosocialitet är nog relativt okontroversiellt att få med män på.

Men så argumenterar ju inte feminister. De säger ju snarare att eftersom kvinnor har jobbat så länge ensamma med att stärka kvinnors makt på manliga områden så är det ju inte mer än rätt att nu män hjälper till att fortsätta stärka kvinnlig makt på manliga områden.

Diskussionerna här på JÄIF handlar ju allt som oftast om att feminister arbetar hårt för att förneka eller förminska betydelsen av kvinnliga maktsfärer. Vilket liksom inte makes sense: varje man som klagar över de begränsningar som han upplever av sin mansroll är ju liksom en övermogen frukt redo att falla i feminismens knä vid minsta acceptans och bekräftelse på att att feminism inte är en könsrollskonservativ rörelse som har som yttersta syfte att stärka kvinnors positioner gentemot män i alla livets faser. Att feminism inte – som det nu verkar- inte är en rörelse vars syfte är att lösa kvinnor från könsrollernas bojor men fortsätta kräva könsrollsmässigt agerande (klaga inte, hjälp kvinnor, ta inte plats, var stark, ta ansvar, acceptera skuld) av män i kombination med att bestraffa exakt samma beteende. Dubbelbestraffningen är SÅ tydlig.

några axplock:
http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?s…
http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?s…
http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?s…
http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?s…

#19  Hakan och fjallyoghurt soledad
2006-04-03 16:23:16

Vi är i princip överens, även om vi kanske uttrycker oss lite olika. Jag vill förtydliga mig på ett plan: jag anser INTE att män förlorar på att genussystemet försvinner. Jag anser att män offrar något och vinner något större. Detsamma gäller för övrigt för kvinnorna, men på ett annat plan, som av någon underlig anledning värderats lägre trots att det för många ses som egentligen viktigare.

(Eh, blev det där tydligt alls?)

Men annars är vi i princip överens. Frågan är nu: hur går vi vidare med enigheten över "jäifgränsen", utan att förfalla till att bygga murar mellan varandra?

#20  FemAspirant soledad
2006-04-03 16:27:10

Jag håller inte med om din analys, men jag vill förtydliga ditt citat av mig. Jag menar att eftersom i princip allt jämställdhets- och emancipationsarbete de senaste hundra åren drivits av kvinnor, är det inte så konstigt om det har uppstått en viss gynocentrism. Jag tror att den obalansen skulle neutraliseras om fler män började engagera sig för saken.

Utifrån en genusförståelse, ska jag väl säga. Den amerikanska "rörelsen för mäns rättigheter", som skapats av människor som varit bittra på sina ex och som i princip går ut på att framställa "kvinnan" som i grunden manipulativ och listigt ond, tror jag inte kan leda till någon vidare emancipation. Om fler män som Hakan eller fjallyoghurt börjar engagera sig, däremot, då skulle saker kunna hända.

#21  Sv: Feministisk krigsretorik eller dubbel emancipation FemAspirant
2006-04-03 16:46:51

Vad i min analys tycker du är fel?

#22  Sv: Feministisk krigsretorik eller dubbel emancipation Hakan
2006-04-03 17:30:14

Tack för dom orden Soledad! Du verkar rätt vettig själv! :)

Tycker att det är jättebra att du tar upp de mjuka värdena i livet de värden som du beskriver som:

"alltså det alla människor innerst inne värderar högst ".

Tror tyvärr att det är fler vanliga kvinnor än män som vet vad du talar om.

Problemet är att radikalfeministerna som dominerar den feministiska rörelsen i dag har gått hela varvet runt och anammmat den gammla patriarkala synen om att det bara är makt och pengar som är något att sträva efter i livet (titta bara på hur man flög på Nina Björk när hon skrev om hur svårt det är att kombinera livet som smårbarnsförälder med heltidsarbete på ett bra sätt och vågade föreslå att alla småbarnsföräldrar oavsett kön obligatoriskt skulle jobba deltid). För mig är det en självklarhet att de mjuka värdena måste räknas upp och värderas mer i samhället. I grunden blir vi alla lurade i det alltför kapitalistiska konsumtionssamhället. Jag är övetygad om att när de flesta av oss en dag ligger och väntar på slutet kommer det inte att vara alla prylar och all makt vi haft i livet som vi värderar högst utan snarare hur bra relationer vi lyckats skapa.......

#23  soledad Gullegubben
2006-04-03 18:08:58

"Den amerikanska "rörelsen för mäns rättigheter", som skapats av människor som varit bittra på sina ex och som i princip går ut på att framställa "kvinnan" som i grunden manipulativ och listigt ond, tror jag inte kan leda till någon vidare emancipation."

Inte för att jag har koll på denna rörelse, men är det inte dumt att spekulera om medlemmarnas personliga bevekelsegrunder och att karikera dess huvudbudskap? Fast du gömmer dig bakom "i princip" som karikatyrmarkör.

Varför gillar alla att spekulera så mycket? "Jag vet inget om dem men jag kan ju alltid spekulera om att de är dumma, bittra och elaka".

Jag antar att rörelsen vill visa att män har dåligt skydd mot onda och manipulativa kvinnor, snarare än att hävda att alla kvinnor "i princip" är onda och manipulativa. Se där, en mer positiv spekulation, det går ju lika bra det.

Sedan är det bara att dra igång. Chauvinistiska negativa respektive positiva spekulationer och ivrigt förnekande av chauvinism, så är vi igång.

#24  Vilka kämpade för kvinnlig rösträtt? Henrik
2006-04-04 00:36:10

Redan 1884 motionerade liberalen Fredrik Borg om att kvinnor skulle få rösträtt på samma villkor som männen. Motionen avslogs med knapp majoritet i andra kammaren. Många senare motioner i samma ärende skrevs av liberaler, socialdemokrater och högerMÄN - ja, alla var naturligtvis män. En sådan motion godtogs 1909 av andra kammeren utan debatt och votering. Hundra procent av männen var alltså för. Propositionen kom först 1912 men på grund av världskriget dröjde riksdagsbeslutet till 1919. En lång kamp med många hjältar av båda könen.

Detta påpekat med tanke på soledads påstående:
"Trots allt har i princip allt jämställdhets- och emancipationsarbete de senaste hundra åren drivits av kvinnor."

#25  Henrik Gullegubben
2006-04-04 08:49:19

soledad gillar "i princip".

#26  Soledad... Fabian
2006-04-04 14:23:33

Tack för dina inlagg. Det fanns en del antagelser som jag ville kommentera.

1. Man maste lamna ifran sig den makt de far just darför att de ar man.

Tva saker:
- De far inte den makten just darför att de ar man, utan för att de uppfyller en biologiskt och kulturell könsroll som uppmuntrar dem att strava efter makt och tavla.
- Rent ekonomiskt kommer det inte att missgynna man om valutbildade kvinnor arbetar mera och ar mer ambitiösa. Ambitiösa personer och företagare ar ofta de element som skapar tillvaxt. Ett av Japans största problem ar att inte utnyttja sin kvinnliga arbetskraft ordentligt. Konceptet att man maste lamna ifran sig makt ar en vanförestallning som bygger pa bristande eller ibland obefintlig förstaelse för ekonomiska sammanhang.


2. Men det är min övertygelse att det i samhället i stort - åtminstone i den offentliga domänen (politik, media, kultur, näringsliv osv.) - är männen som har tolkningsföreträde.

Det kan stamma, aven om framstegen som gjorts inom politiken ar enorma. Men fragan ar vad mannen gör med sitt tolkningsföretrade. Skapar de en politik som gynnar man? Lagstiftningen under de senaste 15 aren tyder pa nagot helt annat - i allt som har att göra med könsrelationer ar det kvinnors stallning som gynnats. Manga feminister daremot (men naturligtvis inte alla) undviker helt att se det manliga perspektivet pa jamstalldhetsfragan. Perspektivet ar mycket kvinnligt, och vilar pa en uppfattning (könsmakten) som ar mycket omstridd om inte motbevisad.

3. Rörelsen skulle vinna pa att fler man engagerar sig.

Det haller jag med om. Men en vasentlig del av var könsroll bestar i att skydda och varna för kvinnor. Att stalla sig upp och klaga pa den rollen innebar att vara egoistisk (se bara senaste skandalen dar den brittiske utrikesministern 'lat' Condoleeza sova pa golvet). Skall mannen engagera sig maste först denna roll ifragasattas. Det kommer inte man att vaga göra. Har behöver vi feministernas hjalp. Tyvarr gar all propaganda om hur valdsamma man ar och hur mycket kvinnor borde beskyddas i helt fel riktning - ja de utnyttjar till och med kvinnors givna fördelar.

Tyvarr. Men jag ar hoppfull att saker kommer att andra pa sig, och att mans ökade engagemang, steg för steg, kommer att leda till en bredare förstaelse av könsproblematiken. Men motstandet ar stort: bade fran andra man, kvinnor, och feminister. En blick i JAIF-forumet racker.

#27  Sv: Feministisk krigsretorik eller dubbel emancipation FemAspirant
2006-04-04 15:19:20

Fabian sa:
Tyvarr. Men jag ar hoppfull att saker kommer att andra pa sig, och att mans ökade engagemang, steg för steg, kommer att leda till en bredare förstaelse av könsproblematiken. Men motstandet ar stort: bade fran andra man, kvinnor, och feminister. En blick i JAIF-forumet racker.


Jo, det kan sägas igen och igen. Motståndet från _särskilt_ från feminister är stenhårt. Och viljan att diskutera det motståndet är obefintligt.

#28  Sv: Feministisk krigsretorik eller dubbel emancipation fjallyoghurt
2006-04-04 15:40:32

Jag tycker du är onödigt pessimistisk, FemAspirant. Tecknen i skyn tyder på att den där förståelsen närmar sig. Och oavsett sakförhållandena bygger det där "igen och igen" mera murar än broar.

#29  Sv: Feministisk krigsretorik eller dubbel emancipation Sopasopa
2006-04-04 16:08:11

Soledad sa:
Men det är min övertygelse att det i samhället i stort - åtminstone i den offentliga domänen (politik, media, kultur, näringsliv osv.) - är männen som har tolkningsföreträde.


Jag är själv kulturarbetare och har dessutom varit verksam i media under flera år, så av erfarenhet vet jag att det mesta i dessa områden är totalt genomsyrat av genustänk. Å så kommer sådana påstående som ovan: man häpnar. Dessutom är det fel att påstå att männen har tolkningsföreträde inom näringslivet. Även om det är flest män som sitter på ledande poster där, så styr de inte utifrån den egenskapen att de är män. Det fungerar inte så. Jag tror att det är därför näringslivet har så extremt svårt att vilja anamma feministiska tankegångar eftersom dessa har en total felaktig bild av hur ekonomi och maktstrukturer fungerar. Mellanmänskliga sociala relationer är totalt oviktiga för hur ekonomiska förhållanden kommer att påverka en eventuell uppåt eller nedgång.

#30  Sopasopa Fabian
2006-04-04 20:18:58

Bra poang. Det ligger nog en hel del i insikten att det ar fel att se man i naringslivet som homosociala och som om de styr sina företag utifran att de ar man.

#31  Sv: Feministisk krigsretorik eller dubbel emancipation UppåtEmma
2006-04-04 21:24:14

"Även om det är flest män som sitter på ledande poster där, så styr de inte utifrån den egenskapen att de är män. Det fungerar inte så."

och rimligtvis då så styr inte kvinnor socialtjänst, skola och annan omsorg, som vissa jäifare påstår att kvinnor styr, utifrån att de är kvinnor. då kan vi ju hädanefter länka till denna tråd när påstående dyker upp.

#32  Sv: Feministisk krigsretorik eller dubbel emancipation Sopasopa
2006-04-04 21:42:29

UppåtEmma sa:
och rimligtvis då så styr inte kvinnor socialtjänst, skola och annan omsorg, som vissa jäifare påstår att kvinnor styr, utifrån att de är kvinnor.


Nej, jag hävdar detta eftersom jobbat på klart kvinnodominerande arbetsplatser i så många år. Kvinnor har ingen annorlunda maktteknik än män. Bara för att det är kvinnor som styr mest inom offentliga sektorn så är inte denna materiarkalisk.

#33  Sopasopa UppåtEmma
2006-04-04 22:26:22

predika inte det till mig, säg det till de som påstår det.

#34  Sv: Feministisk krigsretorik eller dubbel emancipation fjallyoghurt
2006-04-05 09:08:44

UppåtEmma sa:
och rimligtvis då så styr inte kvinnor socialtjänst, skola och annan omsorg, som vissa jäifare påstår att kvinnor styr, utifrån att de är kvinnor.


Det stämmer säkert. Problemen med det kvinnliga perspektivet i dessa verksamheter beror nog mindre på att utövarna är kvinnor än på att verksamheterna präglas av en uppfattning att könen är olika; kvinnor är goda föräldrar och "mogna" elever, män är det inte. Den synen finns säkert lika mycket hos de fåtaliga männen inom verksamheterna.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?