feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Psykometri och dess följder


Gå till senaste inlägget



#1  Psykometri och dess följder Fabian
2006-03-29 19:18:59

Hej alla!

Den har traden ar relaterad till hundratals liknande tradar. Men jag tankte ta upp en ny aspekt pa det: jag vill garna diskutera hur jamstalldhetsorienterade politiker borde hantera fragan.

Lat oss saga att vi har en undersökning som bevisar alla vara fördomar (dessa finns).

- Kvinnor ar lite (men bara lite) mindre intelligenta an man
- Kvinnor ar battre pa sprak
- Man ar battre pa logik och spatialt tankande

Om ni vill göra det brisantare, byt ut könen till vita och svarta (dar skillnaderna ar betydligt större). Anta vidare att det inte finns nagot utrymme mer för att ifragasatta detaljer: dessa undersökningar representerar alla de insikter som psykometrin har samlat hittills.

Nu ar fragan: hur hanterar man detta resultat? Vi vill naturligtvis hindra att man diskrimineras nar de vill bli översattare och svenskalarare. Vi vill förhindra att kvinnor har det svarare att bli piloter. Samtidigt bygger varje personalutval pa antaganden som inte nödvandigthetsvis behöver stamma pa individer. Nar nagon ansöker fran London School of Economics vill jag genast bjuda in henne pa intervju, aven om hon kanske var den mest korkade i sin klass. Samtidigt struntar jag i att bjuda in nagon med medelmattiga betyg fran Stockholms universitet, aven om hon kanske vore den bast lampade för tjansten.

Om ovanstaende resultat accepteras som kanon, ar steget latt att jag automatiskt bjuder in mer kvinnor till en översattningstjanst, och mer man till en finanstjanst. Kön blir ett av urvalskriterierna (i en hypotetisk, politiskt neutral varld atminstone).

Nu ar fragan: vad skall man göra som politiker eller jamstalldhetsförkampe?

Nagra politiska alternativ finns:

1. Diskvalificera proven. Köra en stor kampanj mot psykometri i allmanhet. Göra allt för att hindra alla undersökningar som jamför kön med varandra.

2. Acceptera proven, men göra det strikt omöjligt att inkludera kön som ett av urvalskriterien. Reglera in i detalj. Göra stickprover för att se till att kvinnor/man anstalls i förhallande till kön bland de sökande.

3. Inte införa formella krav, men kampanja med spatialt tankande kvinnor och verbalt begavade man för att visa att de inte ar nagra undantag etc.

4. Laissez-faire. Inte göra nagot.

Mina fragor nu (numrerar dem sa att ni kan hanvisa till dem i era svar).

1. Vilket politiskt alternativ skulle ni valja?
2. Varför?
3. Om det handlade om ras istallet för kön och skillnaderna vore betydligt större, skulle ni handla annorlunda?

Far se vad som kommer fram!

#2  Ingen vidare resonans... Fabian
2006-03-29 22:52:45

...för komplicerat?

#3  Sv: Psykometri och dess följder Sopasopa
2006-03-29 23:09:40

Psykometri betyder att kunna avläsa föremåls historia genom att röra vid det. Vad har det med ditt inlägg att göra?

#4  Sv: Sopasopa (#3) Linus
2006-03-30 00:09:32

Fabian syftar sannolikt på det området inom psykologi som handlar om konstruktion och tillämpning av olika test av kognitiva förmågor, personlighet, etc. Man kan lära sig mer om det genom att Googla på "psychometrics".

#5  Ointressanta medelvärden Henrik
2006-03-30 00:28:27

Frågan gäller användning av statistiska könsskillnader som grund för att välja personal efter kön. Mitt åtgärdsalternativ är...

5. Försök förklara att det är ett statistiskt felslut.

För det är vad det är. Eftersom dom som söker arbetet inte är ett slumpmässigt urval finns det ingen anledning att tro att statistiska könsskillnader för hela populationen skulle återspeglas bland denna grupp av jobbsökande. Som lärare på KTH ser jag dettta fenomen varje dag - dom flickor som söker hit är begåvade och intresserade för matte och data, helt oavsett vad svenska tjejer i allmänhet har för profil.

"Om det handlar om ras i stället" gäller samma resonemang.

#6  Sv: Fabian (#1) Linus
2006-03-30 00:34:44

Fabian sa:
Om ovanstaende resultat accepteras som kanon, ar steget latt att jag automatiskt bjuder in mer kvinnor till en översattningstjanst, och mer man till en finanstjanst. Kön blir ett av urvalskriterierna (i en hypotetisk, politiskt neutral varld atminstone).

Varför då?

Om det visar sig att tjockleken på isen på en insjö fungerar någorlunda väl som grov indikator på lufttemperaturen omkring sjön, så betyder inte det att man borde slänga sina termometrar. Som temperaturindikator är sådana grova heuristiker endast relevanta i avsaknad av mycket noggrannare mätmetoder. Detsamma skulle gälla om kön korrelerade med poängen på något psykometriskt test. Då tillför kön information endast i avsaknad av bättre indikatorer (så som testresultatet i sig självt).

#7  Sv: Psykometri och dess följder Sopasopa
2006-03-30 02:08:56

Fabian sa:
Nu ar fragan: hur hanterar man detta resultat? Vi vill naturligtvis hindra att man diskrimineras nar de vill bli översattare och svenskalarare. Vi vill förhindra att kvinnor har det svarare att bli piloter. Samtidigt bygger varje personalutval pa antaganden som inte nödvandigthetsvis behöver stamma pa individer. Nar nagon ansöker fran London School of Economics vill jag genast bjuda in henne pa intervju, aven om hon kanske var den mest korkade i sin klass. Samtidigt struntar jag i att bjuda in nagon med medelmattiga betyg fran Stockholms universitet, aven om hon kanske vore den bast lampade för tjansten.

Om ovanstaende resultat accepteras som kanon, ar steget latt att jag automatiskt bjuder in mer kvinnor till en översattningstjanst, och mer man till en finanstjanst. Kön blir ett av urvalskriterierna (i en hypotetisk, politiskt neutral varld atminstone).


Det handlar inte om att du bjuder in mer kvinnor eller män. Du bjuder in människor som gått de rätta utbildningarna. Dessutom är fördomen att män har svårare att bli tolkar eller att kvinnor har svårare att bli piloter inte så utbrett. Feminister vill få oss att tro detta. Däremot finns en stor skepsis bland militären vad det gäller kvinnliga jägare, vilket är synd. Det är bara att titta i USA eller i England. Bland de kvinnor som gör antagningarna för Marinkåren eller SAS så är andelen utgallrade kvinnor procentuellt sett inte högre än männens. Men detta betyder inte att det svenska uttagningssystemet är mansanpassat utan det handlar om attitydproblem. Det är detta som skrämmer svenska tjejer att söka in i militären.

#8  Sv: Psykometri och dess följder Sthlmjesper
2006-03-30 09:10:36

För mig beror svaret mycket på hur man definierar jämställdhet.
Om man menar att det är jämställt om båda könen är precis lika fördelade överallt, så kan i det fall du beskriver jämställdhet inte uppnås utan diskriminering, eftersom en genomsnittlig skillnad mellan könen naturligt nog borde visa sig i slutresultatet.

Om man däremot, som jag definierar jämställdhet som att båda könen ska ha samma rättigheter och skyldigheter och att ingen ska straffas eller belönas bara för att denne tillhör ett visst kön så blir det hela väldigt annorlunda.

Då skulle jag givetvis inte försöka bortförklara och förneka de tillgängliga undersökningarna, utan istället ta till mig den fakta de förmedlar.

Jag ser överhuvudtaget inte hur denna fakta automatiskt skulle medföra någon diskriminering av något av könen.
Det kön som i snitt är bättre på något kommer då att bli överrepresenterat på detta område om ingen diskriminering förekommer (om vi nu hypotetiskt antar att alla andra påverkande faktorer är lika för båda könen).

Just att ett likställa underrepresentation med diskriminering tycker jag är ett stort fel många feminister gör. I ovan beskrivna fall så skulle ju tvärtom lika representation betyda diskriminering.

Lösningen är för mig fullständigt självklar. Behandla alla som individer och bedöm alla efter deras förmåga och strunta fullkomligt i vilket kön de har i anställningsintervjuerna.
Då har vi ett fullständigt jämställt samhälle, där dock givetvis det kön som i snitt är bäst på gällande område lär bli överrepresenterat.
Det är inte diskriminering.
Tvärtom, det är det önskvärda målet.

För övrigt så tror jag att vi i Sverige i princip redan har det som i den hypotetiskt beskrivna situationen.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?