feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Registrering av sexköpare.


Gå till senaste inlägget#1  Registrering av sexköpare. suvi
2006-03-24 12:49:09

Nu har jag funderat till igen, med blandad resultat. ;-)

Jag har funderat på det här med legalisering av prostitution, om jag över huvud taget skulle kunna tänka mig att byta åsikt, jag gillar ju den svenska sexköpslagen och tycker att den speglar mina egna åsikter om hur vi ska komma till rätta med hela problematiken med prostitution, fokusera på sexköparen och dennes efterfråga på människohandelsoffer som sexslavar till sexindustrin.

Så kom jag på det, under vissa omständigheter skulle jag kunna tänka mig att avskaffa sexköpslagen, det kanske är allmänt känt att jag personligen inte lägger moral etiska värderingar i prostitutionen, så här kommer en praktisk etisk fundering. ;-)

Många, dom allra flesta faktiskt, av legliseringsförespråkare brukar ju slänga sig med argumentet att en registrering av prostituerade löser problemet med allt från könssjukdomar till människohandel för sexlaveri till illegala bordeller, men varför stanna där, varför ska bara dom prostituerade registrera sig, varför inte sexköparna också?

Det kan vi göra genom att den som vill bli registrerad som sexköpare besöker psykoterapi och får tala om problemet att inte kunna få sexuell tillfredställelse medelst vanlig raggning. Det kan ju finnas underliggande mentala orsaker som, snäv självbild, osäkerhet, blyghet osv. Psykoterapin har således två syften, att synliggöra den mentala orsaken till sexuell otillfredställelse genom att hjälpa den eventuellt blivande sexköparen att identifiera grunden till varför vanlig raggning slutar oftast för honom, eller henne, i ett misslyckande. Kan ju aldrig uteslutas att psykoterapin slutar med att den eventuella sexköparen faktiskt inte behöver bli en sexköpare för "att få till det".

Sensitivitets, kommunkations och andra kurser som går ut på att förstå och lära sig att agera i en intim "människa till människa" situation som ett sexköp egentligen är, kan också tillhandahållas av terapauterna. Det skulle dessutom innebära att från dom prostituerades sida ökar det personliga skyddet och trivselfaktorn på "jobbet" genom att sexköparen har då fått "klartecken" på att han, eller hon, är mentalt stabil och mindre benägen att bruka våld mot den prostituerade samt lära sig förstå den prostituerades situation och således bli en "bra" sexköpare.
Kundförnöjsamheten ökar ju också eftersom detta gör den prostituerade mer avslappnad i en situation där denna kan känna sig säker på kundens tillförlighet.

En annan sak är ju problemet med sexköpare som tar "springnotor". Genom registrering av personnummer och senast kända address, kan ju tjänsten till och med faktureras och i värsta fall där sexköparen förnekar sexköpet kan ju han, eller hon, polisanmälas, här tror jag att en DNA registrering kan bli nödvändig, sexköparens DNA kod kan med lätthet registreras hos både den prostituerade i en magnetläsare, eller chipsläsare, och hos myndigheterna.

Ett väl dokumenterad sexköpskontrakt vid varje sexköpstillfälle är också en nödvändighet. Dels förbinder sig sexköparen att följa dom bestämmelser som den prostituerade har fastlagit för sexköpet samt tjäna som revisionsunderlag för den prostituerade som naturligtvis måste betala skatt enligt gällande skatteregler för enskilda näringsidkare, sexköpskontraktet kan också ha ett syfte som kvitto på köpet. Kvitto är alltid att rekommendera förresten, och bör sparas under de tre år som en har rätt att reklamera en tjänst. (Om en sexköpare känner behovet av sexuell tillfredställse inom loppet av tre år efter sexköpet har rätt att reklamera tjänsten eller inte är en annan fråga.) Sen måste ju "ångerveckan" diskuteras separat, en kan ju alltid i sexköpskontraktet frånsäga sig reklamationsrätten... tror jag iaf.

Könssjukdomar är också ett problem som legal prostitution dras med och här tjänar kanske en registration av sexköparen sitt bästa syfte. Det förenklar kontaktbarheten till sexköparna som varit i kontakt med en eventuell prostituerad som haft en könssjukdom vid sexköpstillfället och informationen till sexköparen om nödvändigheten av ett klinikbesök förenklas rent administrativt, tredje parts kontaktinformation kanske blir nödvändig eftersom en könssjukdom är alltid akut och att informationen måste nå fram så skyndsamt och obehindrad som möjligt. En tredje parts kontaktinformation kan vara, arbetsgivaren, sambo/partner eller föräldrarna, sexköparens barn ifall dessa är i myndig ålder duger fint. Detta är ju också i enlighet med förespråkarnas argument om avdramatisering av sexköp, "besöka en prostituerad ska vara lika stigmatiserande som att gå till affären för att köpa mjölk", enligt en anonym legaliseringsförespråkare jag snackade med i veckan.

Dessutom får vi ju inte glömma den Svenska smittskyddslagen som säger: "att du är skyldig att uppsöka en läkare för att ta prover och undersöka dig om du misstänker att du har blivit smittad med en könssjukdom. Lagen säger också att om du blivit smittad måste du följa vissa förhållningsregler. Dessutom måste de sexuella partners som du kan ha smittat meddelas (”partneruppföljning”). Lagen finns till för att minska smittspridningen av olika könssjukdomar.
För sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen är provtagning och behandling gratis. Några av de sjukdomar som omfattas av lagen är gonorré, hiv, klamydia och syfilis." Källa: http://www.rfsu.se/konssjukdomar.asp?pageLayo…;

Naturligtvis skulle ju registreringskortet innehålla uppgifter om förekommande sexuella böjelser hos sexköparen, allt för att underlätta för den prostituerade att dom är helt i linje med vad hon, eller han, rent mentalt och fysiskt klarar av utan att kompromissa med den prostituerades personliga och sexuella integritet.

För mig tycks det finnas självklara fördelar med registration av sexköpare inom en legal sexköpsmarknad, många av fördelarna är ju jämlika med legaliseringsförespråkarnas argument för registrering av dom prostituerade.

Eller är jag helt ute och cyklar?

#2  Sv: Registrering av sexköpare. kezo
2006-03-24 12:58:29

ska hororna registreras, ska torskarna oxå göra det. Helt klart. Och argumentet att det är svårare att "komma åt" torskarna, håller inte. Sker verksamheten enbart under kontrollerade former, är det inte svårare att komma åt de som köper än de som låter sig köpas. Och alla utanför denna... ja, då är det som sagt lika svårt att komma åt de som låter sig köpas.

#3  Sv: Registrering av sexköpare. elu
2006-03-24 13:16:54

Inte alls ett dumt förslag egentligen.

#4  helkorkat! joel
2006-03-24 14:14:02

de som säljer sex bör registrera sig som vilken firma som hellst om de e privata företagare.
men jobbar de på en tex statlig bordell så är de som vilka arbetstagare som hellst.

varför skulle ett företags KUNDER registreras!?

varför krångla till allting!?
ärligt alltså?

#5  hahaha.... joel
2006-03-24 14:16:32

[Detta meddelande har blivit raderat på grund av att författaren inte följde feminetik.se:s regler.]

#6  Registrering av sexköpare. joel
2006-03-24 14:39:41

Det kan ju finnas underliggande mentala orsaker som, snäv självbild, osäkerhet, blyghet osv. Psykoterapin har således två syften, att synliggöra den mentala orsaken till sexuell otillfredställelse genom att hjälpa den eventuellt blivande sexköparen att identifiera grunden till varför vanlig raggning slutar oftast för honom, eller henne, i ett misslyckande.


det finns ju många handikappade som ber o bönar för att de ska få köpa sex o fysisk närhet utan att bli klassade som kvinnokränkare o brottslingar.

skulle du vilja gå till dem med ovanstående förslag?

att du inte skämms!

#7  Sv: Registrering av sexköpare. AnnicaL
2006-03-24 14:44:05

Varför utgår du ifrån att torskarna skulle vara i behov av terapi? Det kanske är så. Du utgår också ifrån att torskarna är personer som har svårt att få partner, men det har ju visat sig att gifta män nästan är i majoritet bland gruppen torskar.....så det kanske är dags att sluta att tänka ut strategier för hur de ska få terapi eftersom de inte får till det. Litet onödigt att slösa skattepengar på detta tycker du inte?

Sexköpslagen är bra som den är. Om det är några som behöver terapi och hjälp så är de de kvinnor som är fast i prostitutions-träsket. De behöver utbildning och stöd för att ta tag i sitt liv och att sluta att prostitutera sig.

#8  Sv: Registrering av sexköpare. mmikael
2006-03-24 14:47:16

Joel jag är på din sida mot moderatorerna! Misslyckade poliser > misslyckade dörrvakter > moderatorer > bödlar...

#9  AnnicaL joel
2006-03-24 14:51:35

exakt annika!

folk utgår från så mkt som inte överensstämmer med verkligheten!

en vanlig föreställning är att de kvinnor SITTER FAST i nått träsk. det finns de som gör det o de bör vi hjälpa genom att omedelbart häva lagen.
via www.scb.se hittade jag tex att endast ca 50% av GATUprostitutionen bedrevs av horor med missbrukarproblem. i de andra prostitutionssätten var det betydligt färre.

hittade oxå att ca 14% av svenska folket (minns ej om det var både kvinnor o män) har köpt sex. ganska stor del som ni som e för lagen vill klassa som sexförbrytare.

nämnvärt är oxå att mig veterligen är det endast Sverige, kina o nordkorea som har en dito lag. (rätta mig gärna om nån vet om det stämmer lr inte).
starkt (lr naivt) av lagförespråkarna att säga att resten av världen har fel.

#10  Sv: Registrering av sexköpare. elu
2006-03-24 15:07:41

"det finns ju många handikappade som ber o bönar för att de ska få köpa sex o fysisk närhet utan att bli klassade som kvinnokränkare o brottslingar."

Men i och med förslaget slipper de väl det..utan får just den möjligheten. Sen tror jag väl inte att det är så många men några finns det väl.

#11  Sv: Registrering av sexköpare. joel
2006-03-24 15:16:21

ja d får dom ju. hoppas de inte tar springnota som ni va rädda för bara. men varför ska en springnota från ett sexköp behandlas annorlunda en en dito från ett resturangbesök egentligen?

o hur o varför förknippar ni våld med sexköp? man behöver ju inte gå en intevåldkurs innan man går till tandläkaren! varför innan sex?

o ni? varför ska man skriva ett kontrakt med allt det skulle innebära enligt ovan när man inte gör det när man går till tex en masör?

skulle kunna ta upp massa konstigheter med ert förslag men man har ju annat att göra.....

#12  Sv: Registrering av sexköpare. suvi
2006-03-24 15:20:29

AnnicaL:

Det där med terapi vad väl en sorts fundering på vilka som ska få sexköpregistration, en ofta förekommande argument från förespråkarna är ju att sexköpare är människor som inte kan få sitt sexuella behov tillfredställd utan att köpa det, och sexterapeuterna kan ju avgöra hur stort det behovet är och hur det ska lösas, kanske genom att utfärda en sexköpregistrationkort, eller genom att hjälpa den människan att komma underfund med hur det sexuella behovet kan tillfredställas utan att behöva göra ett sexköp.

Sexköpslagen är bra som den är. Om det är några som behöver terapi och hjälp så är de de kvinnor som är fast i prostitutions-träsket. De behöver utbildning och stöd för att ta tag i sitt liv och att sluta att prostitutera sig.

Håller med dig till 100%

Mitt inlägg ska väl mera läsas som ett svar på förespråkarnas mest förekommande argument, registrering av prostituerade, jag ifrågasätter det argumentet genom att fråga, varför inte registrera sexköparna också i så fall?
Plus att jag skrev några motivationer till den frågan.

Missuppfatta inte mig, jag är FÖR den Svenska sexköpslagen till 100%, jag vill dessutom att den ska ses över ifall det finns möjlighet att se om det finns försvårande omständigheter så att det eventuellt kan bli samma som för övriga brott, dvs, sexköp till grovt sexköp.

#13  suvi, tänknu! joel
2006-03-24 15:25:15

registrering av prostituerade, jag ifrågasätter det argumentet genom att fråga, varför inte registrera sexköparna också i så fall?


hur ska de annars kunna betala skatt o få trygghet i form av sjukförsäkring, arbetslösersättning, pension mm om de inte registreras?

Varför ska en kund registreras? OAVSETT vad han köper?

#14  Sv: Registrering av sexköpare. suvi
2006-03-24 15:35:38

joel:
Nu vet jag ju inte hos vilka massörer du har varit men dom två jag går till har ett kundregister, dessutom får jag ett kvitto efter varje besök, vilket är bra eftersom min arbetsgivare sponsrar mesöket till 25% ;-)

Varför en sexköpare registreras? Några av anledningarna skrev jag ju i första inlägget, pick one ;-)

Glömde bort en viktig orsak dock, graviditet. Tänk vad praktiskt ifall sexköparen skulle vara registrerad, det skulle underlätta sökandet efter den biologiska fadern för fastställandet av faderskapet.
Läste nyligen att det är ett relativt stort problem i länderna där dom har restriktivare abortlagar, det föds relativt många barn till prostituerade och dessa barn har ingen vetskap om sina biologiska pappor och oehört små möjligheter att få reda på det, men med en registration av sexköparna skulle det inte behöva vara ett större problem.

#15  joel olaberg
2006-03-24 15:41:43

Går du på casino så registreras du.

#16  suvi joel
2006-03-24 15:46:35


#17  suvi joel
2006-03-24 15:46:36


#18  registrering... joel
2006-03-24 15:52:26

...kan ju vara upp tll arbetsgivaren o/lr kunden vissa kanske vill vara med i ett kundregister o vissa inte! PRECIS som i ett VANLIGT företag! är det det du menar med KONTRAKT?
ett kvitto e ju självklart! det får du ju överallt!

det med terapi köper jag inte alls.

graviditet köper jag!

men det roligaste av allt är ju att du som stödjer lagen till 100% borde väl inse att för att dina ovanstående regler ska fungera är en legalisering nödvändig!?

#19  Sv: Registrering av sexköpare. suvi
2006-03-24 15:53:22

olaberg:
Jag tror det är nästan lättare att räkna upp tillfällen som en inte registraras som kund när en köper varor eller tjänster.

#20  Sv: Registrering av sexköpare. suvi
2006-03-24 15:58:44

Naturligtvis, som jag sa är jag för den Svenska sexköplagen.
Tråden är väl mer för att jag funderar så mycket på saker o ting, och en av funderingar hos mig har på sista tiden varit om det kan det finnas omständigheter under vilka jag kan tänka mig att vara för ett avskaffande av sexköpslagen i Sverige. Så kom jag på det, resultat blev den här tråden ;-)

En omständighet skulle kunna vara en registration av sexköp och sexköparna också, inte bara dom prostituerade som dom flesta förespråkarna vill.

#21  Sv: Registrering av sexköpare. joel
2006-03-24 15:59:18

En tredje parts kontaktinformation kan vara, arbetsgivaren, sambo/partner eller föräldrarna, sexköparens barn ifall dessa är i myndig ålder duger fint.


haha....... ska sexbordellen ringa dina barn för att tala om att du har gonorre?
varför ska tex arbetsgivaren veta att du köper sex? lr massage? lr mjölk? lr något?

#22  Sv: Registrering av sexköpare. suvi
2006-03-24 16:41:39

Joel, håller du inte med om att informationen om en eventuell smittosam könsskjukdom är så pass viktigt att den måste förmedlas så fort som möjligt, kanske via en tredje part till och med ifall en inte får tag på den eventuellt smittade sexköparen inom en rimlig tid?

Men nu fick ja gett uppslag till ;-)

För att en registrerad sexköpare ska kunna ha en glitig licens för sexköp så måste ju sexköparen naturligtvis genomgå regelbundna hälsoundersökningar, precis som den prostituerade som vill vara registrerad, en sak som dom flesta förespråkare också använder som argument, registrerade prostituerade bör gå genom regelbundna hälsokontroller, så varför inte sexköparna, det ökar ju säkerheten ytterligare, risken för att den prostituerade råkar ut för en sexköpare med en smittosam könssjukdom minimeras så mycket som möjligt.

Jösses ju mer jag tänker på det mer logiskt blir det med registration och licens för sexköpare ;-)

Alla som förespråkare för en legalisering och som bryr sig om dom prostituerades skydd och säkerhet borde ju argumentera för en registration av sexköpare också.

#23  Sv: Registrering av sexköpare. elinlite
2006-03-24 18:10:05

Suvi, en alldeles självklar idé, förstår inte varför sexköp -om det är lagligt- skulle vara nåt att hymla med.

#24  Sv: Registrering av sexköpare. kezo
2006-03-24 18:31:44

På en del företag registreras kunderna, på andra inte. Det beror självlart på vilken vara eller tjänst som köps.

Skulle sexköp vara lagligt, finns det starka skäl att föra register över både säljare och köpare för att kunna spåra dem vid ev. smittspridning eller graviditet. Jag förstår inte varför det skulle vara så konstigt eller kontroversiellt.

men nu är ju sexköp inte lagligt, så det är kanske inte så mycket att orda om.

#25  Suvi Corona
2006-03-24 18:40:41

Så sant.

Ska de prostituerade registreras så ska kunderna det med.
Och varför skulle inte hustrun/maken till en s.k. sexköpare få veta att partnern troligen bär en könssjukdom?

Men egentligen är jag för nuvarande lagstiftning, jag också.

Och skippa snacket om de stackars handikappade som inte kan få sex.
För det första: det kan de visst. Min mamma hade en CP-skadad pojkvän när jag var i tio-årsåldern. Och han blev skitarg varje gång någon försvarade prostitution för att de stackars handikappade behövde horor. Han tyckte det visade på ett stort förakt för funktionshindrade.

För det andra: de allra flesta som går till prostituerade är inte "handikappade" inte fysiskt funktionshindrade i alla fall. Hur ofta såg ni rullstolarna rulla längs Malmskillnadsgartan, eller vad stritan hette i er stad på den tiden det var tillåtet?

#26  Sv: Registrering av sexköpare. LillAnders
2006-03-25 15:40:25

Vid en eventuell legalisering är det rimligt att kunderna har ett slags certifikat som visar att de genomgått test av könssjukdomar nyligen. Det skulle som folk tidigare skrivit göra det enklare att spåra könssjukdomar och om någon råkat bli pappa och måste bidra med försörjning. Ett DNA-register är att gå för långt, men någon form av centralt register är väl rimligt.

#27  Sv: Registrering av sexköpare. suvi
2006-03-26 09:40:34

Sen uppstår ju frågan vilken myndighet som ska ta hand om registrationen och utfärdande av sexköpslicenser till sexköparna? Socialstyrelsen kanske?

På sätt och vis finns ju redan en sort registration och licens verksamhet för sexköp, och då tänker jag på escortfirmor.

Läste nyligen en intressant blogg av en fd escortkvinna. Hon skrev att kunderna tog kontakt med firman och blev synade, dvs godkända, och registrerade som kunder av escortfirman innan mötet med henne.
Så där fanns det ju ett inslag av både registration och licens för mötet.

#28  Sv: Suvi JohanS
2006-03-26 20:45:36

Intressant och saklig diskussion. Bra jobbat med trådstarten suvi!

Ja, lite onödigt inlägg, men jag var tvungen att ge lite beröm. Tycker den här tråden visar på ett bra sätt att feminister kan filosofera lite utanför ramarna så att säga. Tråden kan ni ju ha som exempel nästa gång folk börjar kasta skit på er.

Vad det gäller sakfrågan så säger jag som Google. Vi anpassar oss till respektive stats gällande lagar och regler. haha =)
Ja, alltså jag följer lagen och stöder den. Samtidigt har jag inte lagt någon större tankekraft på frågan. Ännu.

Hoppas att similisterna snart diskuterar den på samma filosofiska nivå.

#29  Suvi elinlite
2006-03-26 20:54:28

Jo. Det är väl de sociala myndigheterna som till dags dato har mest erfarenhet av sexsäljare, så det verkar logiskt att de i så fall skulle vara de som registrerar sexköparna.

#30  Sv: Registrering av sexköpare. Fairytales
2006-03-28 01:15:05

Jag anser resonemangen i denna tråd vara i princip rena löjet.

Registrera kunderna? *skratt*

Jag tror ni missat hela den sociala förkastligheten med sexköp i resonemanget.

De flesta kunder som regelbundet besöker sexarbetare är gifta och vill absolut inte att deras nöje som av samhället, frun och barnen betraktas som otrohet ska komma fram. Inte heller till chef eller kollegor pga det sociala klimat som råder i dessa frågor.

Att man tycker otrohet är fel är en annan sak. Men det kanske inte lagstiftningen ska lägga sig i?

Däremot kunde man göra mer med att ha lättåtkomliga specialister inom området för sexarbetarna. Polis och sjukvård. Man kan börja i rätt ände. Inte försöka omvända världen.

Ska man börja prata DNA är det väl lika bra o samla in från hela befolkningen vid födseln? Då kan man ju lösa alla våldsbrott som begås av svenskar som lämnat DNA spår efter sig. Men det är en helt annan fråga...

Jag säger så här angående graviditeter och sjukdomar...den som ger sig in i leken, får leken tåla.

Mvh Patricia...eskort i östergötland, sthlm

#31  Fairytales kezo
2006-03-28 11:59:20

Tyvärr kan nog inte samhället ta hänsyn till enskilda individers rädsla för att partnern ska dra om deras dubbelliv kommer fram.
Samhällets intressen väger här högre. Vi har t ex redan en smittskyddslag. Vissa könssjukdomar _kräver_ att den smittade lämnar ut sexpartners - för att förhindra fortsatt spridning.

Och sedan är det väl inte meningen att dessa register ska vara allmänna handlingar? Vad tror du - att vem som helst ska kunna begära ett utdrag för att se om deras partner möjligen har varit otrogen? Att de som sköter registret varje vecka skickar ett brev hem till de registrerade, adresserat till frugan?

Nej, dessa register skulle naturligtvis - precis som polisregister och DNA-register - vara strikt konfidentiella och bara användas om t ex faderskap behövde fastställas eller könssjukdom spåras.

Jag läste om en kvinna som blev steril efter att ovetandes ha haft klamydia. Hon kunde inte fatta det - hon hade testat sig och sedan dess hade hon bara haft en partner: sin pojkvän. Efter mycket om och men erkände han att, hoppsan, han hade visst varit otrogen, och hoppsan, han visste inte att den tjejen hade klamydia...

Att registrera allt och alla känns kanske som ett "storebrorssamhälle" - men dessvärre är det till viss del nödvändigt så länge människor inte tar sitt ansvar och utsätter andra för smittorisker bara för att de själva inte fixar att spela med öppna kort.

#32  Sv: Registrering av sexköpare. Kaiser
2006-03-28 13:45:10

Fast psykoterapi innan sexköp, för att göra en bra sexkund, blirv äl lite väl byråkratiskt? Vem ska hantera administrationen? Landstinget? Kommunen? Något nyinrättat statligt verk (Sex- och Eskortverket)?

Vad gör en sexköpare medan hen väntar på att få sin terapi, för att kunna besöka en statlig eller privat bordell med F-skattsedel? väntar tålmodigt i ett och ett halvt år på att Landstinget eller ansvariga ska få häcken ur vagnen?

Knappast. Vad sexköparen gör är att antingen ragga upp en 'ickelicensierad' prosituterad (dvs en svartjobbare), eller åker med färja till Baltikum, eller bron över till Danmark.

Det var dock en intressant tanke, men rent konkret är ju sex något en vill få snabbt, inte något man vill vänta på, tills man fått tillstånd, medlemskort, Sexskattsedel eller något annat :o)

#33  Sv: Registrering av sexköpare. metamorfos
2006-03-28 13:48:15

"Worth waiting for"?

#34  Sv: Registrering av sexköpare. Kaiser
2006-03-28 13:57:05

Bra sex är alltid värt att vänta på :o)

Men sexköpare nöjer sig med det gamla vanliga 'töm och glöm'. En torsk är ju knappast ute efter att ge en fantastisk natt till den prostituerade, menar jag.

#35  Sv: Registrering av sexköpare. metamorfos
2006-03-28 14:01:11

Och har då köparen väl fått sitt certifikat är det väl bara att köra. Om det bara handlar om "töm och glöm" får han väl nöja sig med en handtralla tills han får certifikatet.

#36  Sv: Registrering av sexköpare. Kaiser
2006-03-28 14:04:16

Förvisso, men hur ska isf en kontrollapparat utarbetas för att se till att sexköpare inte använder sig av en svart marknad?

Ska vi internera blivande sexköpare i väntan på utredning?

Jag tror att det kanske finns en slags naiv tilltro till män(iskors) hederlighet...

#37  Fairytales UppåtEmma
2006-03-28 16:17:48

"De flesta kunder som regelbundet besöker sexarbetare är gifta och vill absolut inte att deras nöje som av samhället, frun och barnen betraktas som otrohet ska komma fram."

"Jag säger så här angående graviditeter och sjukdomar...den som ger sig in i leken, får leken tåla."

De som ger sig in i leken är ju torskarna och hororna - varken fruarna eller barnen har ju gett sig in i leken - varför ska de då riskeras könsskjukdommar osv?

#38  Sv: Registrering av sexköpare. elu
2006-03-28 16:54:40

"Förvisso, men hur ska isf en kontrollapparat utarbetas för att se till att sexköpare inte använder sig av en svart marknad?"

På vilket sätt skiljer sig det från nuvarande situation?

#39  Fairytales Sjodin
2006-04-04 09:40:50

Patetiskt. I ena tråden så gnäller du och Esmeralda över att ni inte får del av det sociala skyddsnät som alla "legala" horor har i vissa länder, i nästa skriver du att "Den som ger sig in i leken får leken tåla"

Om nu de kunder du har är så måna om sitt privatliv (vilket säkert stämmer). Hur tror du de skulle hantera om du bedrev din verksamhet legalt?

Jag är helt övertygad om att de skulle komma till dig efter du stängt butiken för kvällen iallafall. Av både ekonomiska som socialt praktiska skäl.

#40  Sv: Registrering av sexköpare. MrG
2006-04-04 14:46:39

FYI:

Sexköpare registreras idag i Misstankeregistret, Brottregistret och det Allmäna Spaningsregistret hos polisen.

MrG

#41  Sv: Registrering av sexköpare. fjallyoghurt
2006-04-04 14:51:59

Trevligt att du är tillbaka, MrG.

#42  Sv: Registrering av sexköpare. DavidM
2006-04-05 08:44:58

Allt beror väl på vad registreringen ska ha för syfte.
Om syftet är att prost.motståndarna ska få se vilka som är "svin", ja då är ju starkt emot det och det är lite så jag tror det kommer användas.

#43  Sv: Registrering av sexköpare. suvi
2006-04-05 08:59:19

Registreringen av köpare har naturligtvis det yttersta syftet att ge dom prostituerade ett utökat skydd i form av att negativa dom konsekvenserna minskar i antal, så som våldsamma kunder, könssjukdomar, underlättar efterforskningar för eventuellt faställandet av föräldrarskapet... osv.

Registrering, eller sexköpslicens godkännandet, har inget att göra med nån form av stigmatisering, tvärtom, med registrering av "legala" sexöpare så avstigmatiseras sexköpet och följden blir en naturlig avdramatisering av sexköp.

Är inte det som legaliseringsförespråkare i grunden vill, att sexköp ska vara lika "dramatiskt" som att gå och köpa mjölk i kvartersbutiken?

#44  Sv: Registrering av sexköpare. DavidM
2006-04-05 10:57:24

Suvi:

Men först måste det säkerställas att det finns utbrett problem med jobbiga kunder.

När det gäller spridning av könssjukdomar så finns det redan lag på att det är ett brott att medvetet undanhålla sådan information från de man har och haft sex med. Oavsett med vem man har eller haft sex med.

För att avdramatasering av sexköp ska ske så behövs en attitydförändring. Och den ser inte jag att man får till stånd genom registrering.

Nu kanske man kan registrera ändå. Men jag tror inte det är för att det förändrar samhällsattityden man gör det.

#45  DavidM Corona
2006-04-05 11:05:21

Men om en prostituerad får en könssjukdom så kan hon/han ha lite svårt att uppge på venhälsan vilka som kan vara källan och vilka som kan ha blivit smittade.

#46  DavidM kezo
2006-04-05 11:07:59

Ehh, så du menar alltså att prost.motståndarna skulle få tillgång till dessa register?

Säg mig, får vem som helst tillgång till brottsregistret för att se vem som är "svin?" Svar: nej. Inte ens arbetsgivare - med undantag för våldsbrott inom vissa yrken, t ex med barn.

På privata fester mm måste besökare ofta skriva upp sig som medlemmar för att alkoholförsäljning ska vara tillåtet. Inte läggs dessa namnlistor ut till allmänhetens beskådan. Inte vad jag vet i alla fall.

#47  Sv: Registrering av sexköpare. kezo
2006-04-05 11:13:49

Att köpa sex kanske ses som ett "stigma" av många - men jag är övertygad om att de flesta svenskar finner det avsevärt mycket värre att råna en bank eller slå ner någon. Ett våldsbrott är ett stigma om något. Ändå finns detta registrerat. Ingen ifrågasätter det, eller verkar frukta att någon obehörig ska komma över registret och få se att Stina Larsson minsann åkte dit för snatteri och inbrott i sin "vilda ungdom".

Mycket är i vårt samhälle socialt stigmatiserat, vare sig det är brottsligt eller ej. Skulle ingenting få registreras som någon kan tänkas skämmas för, eller få skit för om det kommer ut, lär vi få skippa många register och flera lagar... Inte minst t ex smiddskyddslagen.

#48  Sv: Registrering av sexköpare. DavidM
2006-04-05 11:15:36

kezo:

Jag tror säkert sånt kommer fram, tyvärr.
Kan flashback på nätet få fram infon om hagamannen innan media så kan man också få tag på sånt här.

#49  Sv: Registrering av sexköpare. kezo
2006-04-05 11:36:51

Det klart att det KAN komma fram. Men i så fall borde vi som sagt skippa alla brottsregister, HIV-registret mm, för det kan ju komma fram vem som finns med där och då blir den kanske kränkt/ utmobbad/ whatever...

#50  Sv: Registrering av sexköpare. kezo
2006-04-05 11:43:27

Flashback skakade inte fram Hagamannen tack vare att någon av medlemmarna hade tillgång till något konfidentiellt register, utan för att någon kände någon som kände någon som... Den gamla vanliga skvallervägen med andra ord.

Får någon se en bekant tillsammans med en escort, och denne någon bestämmer sig för att sprida ut det, lär "torsken" känna av stigmat även om hens sexköp inte finns registrerat någonstans i hela världen.

Registrering och offentlig övervakning är inte, och har aldrig varit, det största hotet mot enskilda människors integritet och rykte.

#51  Citerar mig själv kezo
2006-04-05 11:45:51

"Registrering och offentlig övervakning är inte, och har aldrig varit, det största hotet mot enskilda människors integritet och rykte."

OK i dikaturer, där ALLT övervakas och man inte ens får samlas mer än tre personer på gatan. Men inte i fria, relativt öppna, demokratiska samhällen där övervakning och registrering används med måtta och bara när det finns starka och sakliga skäl.

#52  instämmer med kezo Sjodin
2006-04-05 13:11:00

SKULLE prostitution bli "legalt" på det sätt som Esmeralda m.fl. vill så är det ju fullständigt naturligt att "arbetsgivaren", vem det nu är, kommer att vilja lägga upp sina "kunder" i ett vanligt, hederligt kundregister. Eftersom betalningen naturligtvis sker vitt så kommer det att måsta komma ut ett kvitto som skall synkas med bokföringen.

Det kommer alltså att bli en helt naturlig registrering som det inte alls behövs någon ytterligare lagstiftning för.

#53  Sv: Registrering av sexköpare. elinlite
2006-04-05 13:29:00

Har för mig att jag registreras varje gång jag går till läkare.
Har för mig att de eventuella mediciner jag får registreras.

Pass, körkort, jaktlicens.

Allt som kräver en viss mån av säkerhet, för situationer där personens ansvar gentemot samhället måste gå att reda ut kräver någon form av registrering.
Fairytales säger att polis och socialarbetare är de som borde tränas i hur de ska bemöta prostituterade.
Om dessa två arbetsgrupper är de som mest kommer i kontakt med prostituerade, så talar det för registrering av sexköp.
Om det vore lagligt.

#54  Vidare... Sjodin
2006-04-06 09:19:42

..i Esmeraldas och Fairytales drömvärld, så kommer det att tecknas kollektivavtal där facket registerar sina "medlemmar", arbetsgivaren kommer att ha lönelistor, sjukförsäkringsregister, företaget måste bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete etc.

Face it. Det absolut värsta som skulle kunna hända för Esmeralda och hennes vänner är att prostitution legaliserades. Allt det här snacket från hennes och Fairytales sida handlar om att sexköpslagen är ett störande moment i deras verksamhet.

#55  Sjodin Mattias
2006-04-06 14:28:54

Jag förstår inte. Det värsta som kan hända esmeralda och fairytale är att prostitution legaliseras. Samtidigt säger du att sexköpslagen stör deras verksamhet. Det värsta som kan hända esmeralda och fairytale är att man slutar störa deras verksamhet?

#56  Mattias Sjodin
2006-04-06 23:01:55

Ja, sexköpslagen stör ju uppenbart deras verksamhet eftersom de är så negativa. De "vill göra rätt för sig" som de säger. Det jag invänder mot är det att chansen att någon av dessa damer kommer att starta eget och bedriva legal verksamhet med allt vad det innebär av slitsamt kneg är lika med 0.

Det är mycket lättare och mer lukrativt att fortsätta plocka sina torskar svart.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?