feminetik.se feminetik.se

Just nu 26 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Från Tycka: Jesus var feminist


Gå till senaste inlägget#1  Från Tycka: Jesus var feminist Lonny
2006-02-22 18:44:20

[Citatvisning har stängts av då det här inlägget innehåller formateringsfel.]


[citat suvi]Jesus levde i en tid då förtrycket rådde, speciellt förtrycket mot kvinnorna.[/quote]

Ja, vem skulle inte hålla med om att Palestina på den tiden var ett patriarkat? Men om han var nåt så var han snarare humanist.

[citat suvi] Jesus var definitivt en feminist och med tanke på dåtidens kvinnosyn var han en radikalfeminist till och med ;-) [/quote]

Vad då? Hatade han män? ;-)

#2  Sv: Från Tycka: Jesus var feminist DavidM
2006-02-22 19:36:29

Jesus har inte ens funnits :)

#3  Sv: Från Tycka: Jesus var feminist Kaiser
2006-02-22 20:48:13

Hur vet du det, DavidM?

#4  Sv: Från Tycka: Jesus var feminist DavidM
2006-02-22 20:57:24

Kaiser:

Rent vetenskapligt är det inte helt belagt att han funnits. Men å andra sidan gäller det ganska många historiska personer.

Men det är inte jag som har bevisbördan. Det är alltid den som påstår att nåt finns som har den bördan.

#5  Sv: Från Tycka: Jesus var feminist charlie
2006-02-22 21:19:55

oki, men att vi inte kan bevisa jesus faktiska existens hindrar ju inte att vi diskuterar hans politiska åsikter. de är ju trots allt väldokumenterade, vare sig en tror att nt är guds ord eller ren fiktion.

#6  Sv: Från Tycka: Jesus var feminist suresh
2006-02-22 21:31:04

Ur bergspredikan:

Jesus sa:


31 I Moses lag står det också: 'Om någon vill skilja sig från sin fru, så kan han göra det genom att ge henne ett intyg som bevis på skilsmässan!'

32 Men jag säger att den man som skiljer sig från sin fru, utan att hon varit otrogen, tvingar henne till äktenskapsbrott. Och den som därefter gifter sig med henne gör sig också skyldig till äktenskapsbrott.Är det ett centralt tema inom radikalfeminismen?

#7  DavidM olaberg
2006-02-22 22:20:51

"Rent vetenskapligt är det inte helt belagt att han funnits. Men å andra sidan gäller det ganska många historiska personer."

Nej, du har rätt om du tänker dig matematiska vetenskapliga bevis.

Men den vetenskapliga ribban för historicitet ligger ju inte på 100% invändningsfritt. Annars vet knappt vare sig du eller jag eller någon annan huruvida slaget vid Hastings alls ägde rum. Däremot så får vi det, givet all evidens, lite svårt att hävda vår ståndpunkt om vi rakt av skulle säga att det _inte_ ägde rum. Vi får många graverande omständigheter att försöka bortförklara.

#8  Sv: Från Tycka: Jesus var feminist DavidM
2006-02-22 22:54:26

Ola berg:

Jag anser jag får rätt bara jag uteslutet uppenbarad kunskap, som enligt troende är lika trovärdigt som vetenskaplig kunskap.

#9  Sv: Från Tycka: Jesus var feminist Ewok
2006-02-23 00:27:42

olaberg sa:
Men den vetenskapliga ribban för historicitet ligger ju inte på 100% invändningsfritt. Annars vet knappt vare sig du eller jag eller någon annan huruvida slaget vid Hastings alls ägde rum. Däremot så får vi det, givet all evidens, lite svårt att hävda vår ståndpunkt om vi rakt av skulle säga att det _inte_ ägde rum. Vi får många graverande omständigheter att försöka bortförklara.


Det finns ett antal skillnader mellan Jesus och Hastings. En av de viktigaste är just det faktum att det inte finns en enda samtida källa som hävdar att Jesus har funnits. Slaget vid Hastings är beskrivet i ett antal samtida källor.

Framförallt saknas en specifik samtida källa för att Jesus skulle ha funnits. Romarna förde protokoll noga, bland annat fördes det protokoll över samtliga avrättade. Jesus finns inte omnämnd i dessa.

Det finns alltså endast en sak som tyder på att han har funnits. Kristendomen. Kristendomen är dock inget som hellst belägg för att han har funnits. Lika lite som Arthursagan är ett belägg för att Kung Arthur har funnits.

Till frågan om han var feminist. Givetvis inte. Det som står i bibeln får en på inga sätt att tro att han skulle ha varit feminist. Det tillskrivs honom aldrig att han hävdar att könsrollerna skulle vara konstruerade. Han gör inte ens reflektionen om att genus och kön skulle kunna vara skillda. Att han är för jämställdhet, betyder inte att han är feminist. De allra flesta är för jämställdhet. Det viktiga är hur man definierar jämställdhet. Inte någonstans i bibeln står det hur Jesus definierar jämställdhet.

/Eder vänlige kvartersewok

#10  Sv: Från Tycka: Jesus var feminist fjallyoghurt
2006-02-23 10:46:17

Jesus har väl det gemensamt med feminismen att han är vad de troende gör honom till. Så visst går det bra att göra honom till feminist.

#11  Sv: Från Tycka: Jesus var feminist RasmusS
2006-02-23 10:55:22

Om man läser Romarna 1:1-6

”Hälsning Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel, avdelad för att förkunna Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna, evangeliet om hans son, som till sin mänskliga härkomst var av Davids ätt och genom sin andes helighet blev insatt som Guds son i makt och välde vid sin uppståndelse från de döda: Jesus Kristus, vår herre. Genom honom har jag fått nåden och uppdraget att som apostel föra alla hedningar till lydnad i tro, hans namn till ära. Bland dessa är också ni, som är kallade att tillhöra Jesus Kristus.”

och fortsätter med;

Romarna 1: 18-28 ”Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Det man kan veta om Gud kan de ju själva se; Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem; de har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans, och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa men blev till dårar. De bytte ut den oförgänglige Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem åt orenhet, så att de förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade och tjänade det skapade i stället för skaparen, som är välsignad i evighet, amen.

Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse”

Och avslutar med;

Romarna 1:32 ”De vet vad Gud har bestämt: att alla som lever så förtjänar döden. Ändå är det just så de lever, ja än värre, de tycker det är bra när andra gör det”

Så ser man tydligt att Jesus/gud inte var feminister om nu inte feminism innebär att fördöma homosexualitet på samma kränkande och diskriminerande sätt som bibeln gör.


Oavsett om man tror på treenigheten eller att Jesus var guds son så står det i bibeln att den är guds ord, inspirerad av gud. Det står ju så i de kristnas bibel. Apostlarna, oavsett om man tycker att någon av dem är misogyna homofober, var utvalda av gud för att förkunna och nedteckna hans ord. Då kan man knappas som kristen ställa sig över guds egna ord och säga att de inte gäller. Gör man det är man inte kristen, möjligen new age:are men inte kristen. I så fall sätter man ju sig över guds ord.

Nej, någon feminist var Jesus inte och frågan är väl om han ens var för jämställdhet med den syn på kvinnor, män och oliktänkande bibeln predikar om.

#12  Sv: Från Tycka: Jesus var feminist olaberg
2006-02-23 11:20:04

"Kristendomen är dock inget som hellst belägg för att han har funnits. "

Jo det är det, eftersom en så stark förekomst av kristendom så tidigt efter händelserna är svårförklarlig annars. De kristna texterna parat med de utomkristna beläggen för att många kristna existerade tidigt, är tillsammans starka bevis för Jesu existens, eftersom de samtidiga kritikerna _inte_ förnekade existensen av Jesus utan av hans anspråk och kristianernas tro.

Frånvaron av belägg hos romarna är inget argument. Även om deras administration var god, så var den långt ifrån heltäckande. I synnerhet är det vi har kvar idag långt ifrån heltäckande. Att spekulera i frånvaro av belägg är bara dumt.

Förnekelsen av Jesu existens är av sent datum. De tidigaste kristendomskritikerna förnekade inte Jesu existens, utan anspråken. Detsamma borde gälla kristendomskritiker av idag: förneka undren och att Jesus är Guds son kan naturligtvis göras. Men förnekar man Jesu existens står man på svag is.

Historien känner väl inga fall av påhittade personer som så snart efter sin död får så många efterföljare? Däremot massor av fall där verkliga personer fått många efterföljare som till den här personen har knutit spektakulära händelser och egenskaper.

Med tanke på att det är den vanliga gången för beryktade personer, vad är då troligast i fallet Jesus?

Skillnaden mot sagokungar är att vi har ett avstånd mellan förmodad kung och nedtecknande på åtminstone ett antal hundra år. Men även där brukar historiker vara villiga att förmoda en eller flera verkliga personer som förlagor till den mytiska figuren. Till och med i de tidigaste berättelserna om Oden kan det finnas skäl att förmoda en verklig hövding som i berättelserna blivit hjälte och sedermera gudom.

#13  Sv: Från Tycka: Jesus var feminist olaberg
2006-02-23 11:30:09

Alltså: vi har fler belägg för att Jesus funnits än för att Platon funnits 500 år före honom eller att Mohammad fanns 500 år efter honom. Men vi har inga skäl att förneka existensen av någon av dessa tre herrar.

Det är dess tre herrars _ideer_ som på olika sätt är kontroversiella.

#14  olaberg RasmusS
2006-02-23 11:31:41

Olaberg sa:
Historien känner väl inga fall av påhittade personer som så snart efter sin död får så många efterföljare? Däremot massor av fall där verkliga personer fått många efterföljare som till den här personen har knutit spektakulära händelser och egenskaper


Fast gamla testamentet skrevs väl innan Jesus födelse och guden JHVH, Jesus fader, hade väl efterföljare?

#15  Sv: Från Tycka: Jesus var feminist olaberg
2006-02-23 11:33:57

"En av de viktigaste är just det faktum att det inte finns en enda samtida källa som hävdar att Jesus har funnits. Slaget vid Hastings är beskrivet i ett antal samtida källor"

Du glömmer de samtidiga kristna källorna. Att avfärda dessa som på något sätt part i målet och därför per default opålitliga är bara dumt. Man måste visa på vilka grunder källorna är opålitliga. Detsamma skulle kunna sägas om slaget vid Hastings.

#16  Sv: Från Tycka: Jesus var feminist olaberg
2006-02-23 11:39:48

JHVH spelar i en annan liga (okroppsliga ensamgudar med existens av evighet). Det är ju ingen (annat än nån enstaka stolle förstås) av JHVHs efterföljare som hävdar att JHVH går tillbaks på en specifik historisk människas jordavandring, eller hur?

#17  Olaberg #16 RasmusS
2006-02-23 11:59:42

Fast spelar det någon roll om det vi talar om är övertygelsen om att någon har existerat har existerat eller ej?

JHVH hade/har ju precis som Jesus hade/har sina efterföljare även bland dem som aldrig sett något fysikt bevis på deras existens. Allt har bara handlat om i fall man haft tron eller inte, har man den så tror man att de har existerat/existerar och om inte så tror man det inte. Dessa efterföljare tillskrev/sillskriver dem gudomliga egenskaper och efterföljarna hade något gemensamt, dvs deras tro på sina gudar och de bildade nätverk av församlingar där denna tro predikades.

Med tanke på dessa församlingar och nätverk av kristna TROENDE är det inte så konstigt om man lyckas skrapa fram några samstämmiga kristna källor. Men hur trovärdiga är dem egentligen när de samma källor påstår att Jesus gick på vatten osv?


Att det finns samstämmiga kristna källor som vittnat om Jesus existens betyder faktiskt inte så mycket som bevis, kanske för en troende men inte för en icketroende. Jag kan i dag skrapa fram hur många samstämmiga källor som helst som uppger att tomten finns på riktigt, att de har sett och träffat honom. Förvisso måste jag fråga barn men i likhet med de troende kristna så efterfrågar de tomtetroende barnen inte så mycket till bevis för sin tro.

Så, nej, jag tycker inte att det går att jämföra med slaget vid Hastings.

#18  Sv: Från Tycka: Jesus var feminist Kaiser
2006-02-23 12:01:49

Likheten mellan fundamentalister och ateister (eller i vart fall kritiska icketroende) är oftast påfallande. Hur? Därför att lösryckta bibelcitat används med bokstavstrogen nit, utan att ta någon som helst hänsyn till dels under vilka omständigheter de nedtecknades, dels den större kontexten. Det är som när antifeminister försöker utmåla feminismen som en rabiat fantatism, genom att använda 'män är talibaner!' eller 'män är djur!'.

Det blir fel, men det passar syftet. Vad syftet än må vara.

Åke Green använde sig av lösryckta bibelcitat för att stödja sina åsikter. Han gjorde sig dessutom till utvald tolk av Ordet, och förbannade alla dem som inte höll med hans tolkning. Och det gjorde Paulus med - och de andra apostalrna. Det ligger lite i sakens natur, därför att bibeln och kristendom är, pecis som islam, en lika stor politisk rörelse, som en religion.

Romarbrevet riktar sig till de romerska församlingarna. Att vara kristen i Rom var inte lätt, faktum var att romarnas inställning till kristna i mångt och mycket liknade Tredje Rikets inställning till judar. Kejsar Diocleneus utlyste imperieomfattande pogromer mot kristna, t ex.

Romarbrevet riktar sig också mot romarna. Här ser vi dels en öppen konflikt mellan två trossystem - det polyteistiska och det monoteistiska -, dels en varning att inte förfalla till Roms sedvänjor. För en tidig kristen förkunnare var detta ett allvarligt hot mot hela rörelsen; de allra flesta kristna hade någon gång varit antingen bekännande judar eller tillhört Roms religiösa övertygelse om Jupiter, Diana och Mars och de andra. Rom stod för sedeslösheten, omoralen och degradationen av mänsklighet. Desto viktigare blev denna demonisering av Rom, just för att Rom var ockupationsmakten. Så, de hårda orden om mäns otukt och moralens fördärv bör ses i ljuset av _Det Romerska Riket_, inte som en evig, orubblig sanning.

Romarna var verkligen ett degenererat släkte. Åtminstone det allra högsta toppskiktet. Det politiska i det hela blir uppenbart just genom den avgrund av alienation som fanns mellan kejsaren och folket; Rom byggde sin existens på totalitär kontroll och skakades gång på gång av allvarliga oroligheter. Med Roms allmakt och Roms sedeslöshet i åtankte, blir varningarna i romarbrevet uppenbara.

Det finns gott om besynnerliga passusar i Bibeln. Skulle vi ta dem alla bokstavligt, skulle vi hamna i en surrealistiskt våldsam värld där kvinnor ska bo i tält, män ska bära skägg (om de är tempeltjänare) och röken från brännoffrade oxar skulle förmörka himlen. Så varför vi ska ta Paulus på ortodoxt allvar, när vi inte tar vare sig GT eller ens den grundläggande lagen - Tio Guds Bud - på allvar, är mig oförståeligt.

Så klart Jesus var feminist. Han var också socialist, nyliberal, anarkist, radikal och revolutionär, allt beroende på hur vi väljer att uppfatta honom. Själv tycker jag han hade en sund galenskap. Det måste han ha varit, för att våga gå emot två av den tidens mest grundläggande system - den judiska monoteismen och det Romerska Rikets allmakt. Precis som man idag måste vara lite galen, för att våga gå emot denna vår tids mest grundläggande system - könsmaktsordningen - och dess svans av 'gudomlig' normatitivet.

#19  Sv: Från Tycka: Jesus var feminist Ewok
2006-02-23 12:12:52

olaberg sa:

Jo det är det, eftersom en så stark förekomst av kristendom så tidigt efter händelserna är svårförklarlig annars. De kristna texterna parat med de utomkristna beläggen för att många kristna existerade tidigt, är tillsammans starka bevis för Jesu existens, eftersom de samtidiga kritikerna _inte_ förnekade existensen av Jesus utan av hans anspråk och kristianernas tro.
olaberg sa:

Frånvaron av belägg hos romarna är inget argument. Även om deras administration var god, så var den långt ifrån heltäckande. I synnerhet är det vi har kvar idag långt ifrån heltäckande. Att spekulera i frånvaro av belägg är bara dumt.


Så du tycker att spekulerandet i att han inte har funnits är dumt. Men att det är smart att hävda att han har funnits, när det inte finns ett enda belägg.

olaberg sa:

Förnekelsen av Jesu existens är av sent datum. De tidigaste kristendomskritikerna förnekade inte Jesu existens, utan anspråken. Detsamma borde gälla kristendomskritiker av idag: förneka undren och att Jesus är Guds son kan naturligtvis göras. Men förnekar man Jesu existens står man på svag is.


Förvisso är jag ateist. Det är inte det som är min grund. Det handlar inte om kritik av kristendomen. Det handlar inte om att förneka hans existens. Det handlar om att det finns goda belägg för att Jesus inte har funnits. Det är dock bättre att stå på den svaga is man står på om man förnekar hans existens än att stå på vatten som man gör när man hävdar att han utan tvivel har existerat.

olaberg sa:

Historien känner väl inga fall av påhittade personer som så snart efter sin död får så många efterföljare? Däremot massor av fall där verkliga personer fått många efterföljare som till den här personen har knutit spektakulära händelser och egenskaper.


Detta kräver att vi daterar kristi födelse till mellan år ett före kristi födelse och år ett efter kristi födelse. Denna datering skedde ett antal hundra år efter Jesus så kallade födelse. Den är baserad bland annat på att Jesus skulle ha levt samtida med Johannes döpare. En person som det finns samtida källor om. Om Jesus har funnits, är den första källan daterad till 40 eller 80 år efter hans död. Kommer ej ihåg om det var 80 ekr eller 80 år efter hans död. 80 år är tillräcklig tid, för att skapa en urban legend. En annan intressant sak med urbana legender är att de är väldigt svårplacerade i tid. Många tror att de har hänt senare än vad som påstås.

olaberg sa:

Med tanke på att det är den vanliga gången för beryktade personer, vad är då troligast i fallet Jesus?


olaberg sa:

Skillnaden mot sagokungar är att vi har ett avstånd mellan förmodad kung och nedtecknande på åtminstone ett antal hundra år. Men även där brukar historiker vara villiga att förmoda en eller flera verkliga personer som förlagor till den mytiska figuren. Till och med i de tidigaste berättelserna om Oden kan det finnas skäl att förmoda en verklig hövding som i berättelserna blivit hjälte och sedermera gudom.


Att historiker brukar vara villiga att förmoda en eller flera verkliga personer som förlagor till den mytiska figuren är inget belägg för att Jesus skulle ha funnits. Ej heller ett belägg för att den mytiska personen eller att Oden skall ha funnits. Vi har en allt för svag tilltro till folks fantasi förr i tiden. Eller du kanske också tillhör dem som hävdar att Härskarringen är en allegori för andra värlsdkriget.

olaberg sa:

Alltså: vi har fler belägg för att Jesus funnits än för att Platon funnits 500 år före honom eller att Mohammad fanns 500 år efter honom. Men vi har inga skäl att förneka existensen av någon av dessa tre herrar.


Om Platons existens, tänker jag ej språka. Det finns dock fler belägg för att Mohammad har funnits, än att Jesus har funnits. Samtida källor t ex.

Ett exempel på en urban myt. När jag började på Chalmers, så fick jag höra berättas om allehanda nolluppdrag. De flesta av dessa är riktiga. Det jag tänker på i det här fallet handlar om att några chalmerister skulle ha svetsat fast en spårvagn. Enligt påståendena så skulle det ha skett omkring tio till femton år innan jag började där. En kompis till mig vars föräldrar gick på Chalmers på 70-talet har berättat den här myten för henne. Redan då var den alltså daterad förr.

Att de första källorna daterar det 40 till 80 år innan sin tid, betyder på inga sätt att de är korrekta. Berättelserna kan ha pågått i tvåhundra år och hela tiden ha daterats ca 40 till 80 år tillbaks i tiden.

Min vy är att vi inte kan utgå från att Jesus skulle ha funnits som om det skulle vara ett historiskt faktum. Att utgå från att han inte har funnits är inte heller något jag påstår att vi skall göra. För min del räcker det med att se honom som en religös myt, med eller utan historisk förebild.

/Eder vänlige kvartersewok

#20  Samtida källor och Jesus existens Henrik
2006-02-23 12:28:56

olaberg sa:
De kristna texterna parat med de utomkristna beläggen för att många kristna existerade tidigt, är tillsammans starka bevis för Jesu existens, eftersom de samtidiga kritikerna _inte_ förnekade existensen av Jesus utan av hans anspråk och kristianernas tro.


De tidigaste kristna texterna (ca år 40) är Paulus brev. Evangelierna är från ca år 100 och kan knappast betraktas som samtida. Paulus beskriver inte Jesus som en människa som nyligen levt utan som en lärare som för länge sedan dog för vår frälsning och mycket snart ska komma igen. Alvar Ellegårds bok "Myten om Jesus" gör troligt att Paulus tillhörde sekten essenerna, och i Dödahavsrullarna ser man att många av föreställningarna om Jesus fanns redan hundra år före Paulus.

Som jag ser det går olabergs invändningar mycket väl ihop med denna teori om jesusmyten.

#21  Sv: Från Tycka: Jesus var feminist Ewok
2006-02-23 12:35:16

Kaiser sa:

Likheten mellan fundamentalister och ateister (eller i vart fall kritiska icketroende) är oftast påfallande. Hur? Därför att lösryckta bibelcitat används med bokstavstrogen nit, utan att ta någon som helst hänsyn till dels under vilka omständigheter de nedtecknades, dels den större kontexten. Det är som när antifeminister försöker utmåla feminismen som en rabiat fantatism, genom att använda 'män är talibaner!' eller 'män är djur!'.

Det blir fel, men det passar syftet. Vad syftet än må vara.


Host! Host! Guilt Host! by Host! association Host!.
Du har aldrig heller sett beteendet hur feminister försöker utmåla antifeminister som rabiata fanatister. Eller hur folk som tror att könen är konstruerade försöker framställa folk som tror på en biologisk förklaring som manschovinistiska kvinnohatare.

Kaiser sa:

Romarbrevet riktar sig till de romerska församlingarna. Att vara kristen i Rom var inte lätt, faktum var att romarnas inställning till kristna i mångt och mycket liknade Tredje Rikets inställning till judar. Kejsar Diocleneus utlyste imperieomfattande pogromer mot kristna, t ex.


De kristna passade ju även på att ta ut sin hämnd mot alla icke-kristna fram tills nyligen. Inkvisitationen någon.

Kaiser sa:

Det finns gott om besynnerliga passusar i Bibeln. Skulle vi ta dem alla bokstavligt, skulle vi hamna i en surrealistiskt våldsam värld där kvinnor ska bo i tält, män ska bära skägg (om de är tempeltjänare) och röken från brännoffrade oxar skulle förmörka himlen. Så varför vi ska ta Paulus på ortodoxt allvar, när vi inte tar vare sig GT eller ens den grundläggande lagen - Tio Guds Bud - på allvar, är mig oförståeligt.


Det är ju det som är det fina med att vara religös. Man kan hävda att det är så många som är av samma tro som en själv. Påpeka att det ju är guds ord, det står i bibeln. Men när någon poängterar en del andra passager i bibeln. Så får man höra, man skall inte tro på allt som står i bibeln. Borde inte varje religös skaffa sig en understrykningspenna och stryka under exakt allt den tror på i bibeln.

Kaiser sa:

Så klart Jesus var feminist. Han var också socialist, nyliberal, anarkist, radikal och revolutionär, allt beroende på hur vi väljer att uppfatta honom. Själv tycker jag han hade en sund galenskap. Det måste han ha varit, för att våga gå emot två av den tidens mest grundläggande system - den judiska monoteismen och det Romerska Rikets allmakt. Precis som man idag måste vara lite galen, för att våga gå emot denna vår tids mest grundläggande system - könsmaktsordningen - och dess svans av 'gudomlig' normatitivet.


Att han har några gemensamma grunder med dessa idiologier, gör inte honom till någon av dessa idiologier. Väldigt intressant jämförelse dock. Romerska riket och judiska monoteismen var två ytterst påtagliga saker. Könsmaktsordningen är dock en sak som kan debatteras huruvida den existerar.

/Eder vänlige kvartersewok

#22  Sv: Från Tycka: Jesus var feminist suresh
2006-02-23 12:35:51

Jesus är ett positivt trademark.

Därför är han feminist och därmed basta!

Här kommer andra berömda feminister genom världshistorien

Buddha. (tillät kvinnliga munkar)

Lao Tse. (tyckte att det var viktigare att satsa på sophämtning än på krigsarméer)

Giardo Bruno (brev bränd på bål - bara det!)

Sokrates (blev misshandlad av sin hustru istället för tvärt om)

Robin Hood (hade säkert argumenterat för kvinnolöner idag)

Tomas Aquino (talade med djur och var snäll)

Spinoza (insåg tidigt betydelsen av individuell jämlikhet och frihet från förtryck och auktoritära religiösa föreställningar)

Drottning Christina (var kvinna och kung, ju!)

Albert Einstein. (så smart som han var)


några fler?

#23  Kaiser RasmusS
2006-02-23 12:45:35

[Citatvisning har stängts av då det här inlägget innehåller formateringsfel.]


[citat Kaiser] Han gjorde sig dessutom till utvald tolk av Ordet, och förbannade alla dem som inte höll med hans tolkning [citat Kaiser]

Apropå att läsa lösryckta delar ur bibeln så att det blir fel. Du, det var väl ändå inte apostlarna som gjorde sig till tolkar? Det var Jesus/gud som valde ut dem enligt bibeln, den bok som kristna påstår att guds ord finns nedtecknat i.


[citat Kaiser] Romarbrevet riktar sig till de romerska församlingarna [citat Kaiser].

Aha, så inget i det som är skrivet i bibeln riktar sig till Svenskarna då? Sverige omnämns ju ingenstans i någon predikan.


[citat Kaiser] Så, de hårda orden om mäns otukt och moralens fördärv bör ses i ljuset av _Det Romerska Riket_, inte som en evig, orubblig sanning [/citat]

Giriga, smädare, drinkare och utsugare kan jag förstå att man såg som samhällsproblem och därför som degenererade. Men på vilket sätt var homosexualitet degenererande och ett samhällsproblem för de kristna menar du? Och varför skulle de inte vara det i dag i så fall?

En annan fråga, är det några mer av guds lagar från NT som man som kristen inte behöver se som orubbliga sanningar? Säger man inte i så fall att gud ljuger?


[citat Kaiser] Så varför vi ska ta Paulus på ortodoxt allvar, när vi inte tar vare sig GT eller ens den grundläggande lagen - Tio Guds Bud - på allvar, är mig oförståeligt [/citat]

Det är obegripligt om man är icketroende, om man är troende och väljer att tro på att gud är gud så är det än mer obegripligt hur man kan sätta sig över hans ord genom att fullständigt pissa på hans påbud och förmaningar. Troende kan man kalla sig men knappast kristen, man tror på något annat, eftersom man väljer att skita i Jesus/guds mer obekväma lagar och då är man ingen efterföljare, alltså är man INTE kristen.

Fan, jag kan kalla mig för kommunist och skita i grundläggande kommunistiska ideologier samtidigt som jag lever och lär enligt den demokratiska kapitalismen. Hur många skulle definiera mig som kommunist eller kapitalist? Och vad hade varit mest rätt att beteckna mig som?

Om man kallar sig kristen och skiter i de grundläggande kristna värderingarna och lagarna, som kommer från gud enlig bibeln, och lever som ”hedningarna i synd” och därför väljer att bryta mot guds lagar så är kan man inte med rätta kalla sig för kristen. Man lever ju inte i enlighet med den kristna läran.

#24  Kaiser RasmusS
2006-02-23 12:51:10

[Citatvisning har stängts av då det här inlägget innehåller formateringsfel.]


[citat Kaiser] Han gjorde sig dessutom till utvald tolk av Ordet, och förbannade alla dem som inte höll med hans tolkning [citat Kaiser]

Apropå att läsa lösryckta delar ur bibeln så att det blir fel. Du, det var väl ändå inte apostlarna som gjorde sig till tolkar? Det var Jesus/gud som valde ut dem enligt bibeln, den bok som kristna påstår att guds ord finns nedtecknat i.


[citat Kaiser] Romarbrevet riktar sig till de romerska församlingarna [citat Kaiser].

Aha, så inget i det som är skrivet i bibeln riktar sig till Svenskarna då? Sverige omnämns ju ingenstans i någon predikan.


[citat Kaiser] Så, de hårda orden om mäns otukt och moralens fördärv bör ses i ljuset av _Det Romerska Riket_, inte som en evig, orubblig sanning [/citat]

Giriga, smädare, drinkare och utsugare kan jag förstå att man såg som samhällsproblem och därför som degenererade. Men på vilket sätt var homosexualitet degenererande och ett samhällsproblem för de kristna menar du? Och varför skulle de inte vara det i dag i så fall?

En annan fråga, är det några mer av guds lagar som man som kristen inte behöver se som orubbliga sanningar? Säger man inte i så fall att gud ljuger?


[citat Kaiser] Så varför vi ska ta Paulus på ortodoxt allvar, när vi inte tar vare sig GT eller ens den grundläggande lagen - Tio Guds Bud - på allvar, är mig oförståeligt [/citat]

Det är obegripligt om man är icketroende, om man är troende och väljer att tro på att gud är gud så är det än mer obegripligt hur man kan sätta sig över hans ord genom att fullständigt pissa på hans påbud och förmaningar. Troende kan man kalla sig men knappast kristen, man tror på något annat, eftersom man väljer att skita i Jesus/guds mer obekväma lagar och då är man ingen efterföljare, alltså är man INTE kristen.

Fan, jag kan kalla mig för kommunist och skita i grundläggande kommunistiska ideologier samtidigt som jag lever och lär enligt den demokratiska kapitalismen. Hur många skulle definiera mig som kommunist eller kapitalist? Och vad hade varit mest rätt att beteckna mig som?

Om man kallar sig kristen och skiter i de grundläggande kristna värderingarna, som kommer från gud enlig bibeln, och lever som ”hedningarna i synd” och därför väljer att bryta mot guds lagar så är kan man inte med rätta kalla sig för kristen. Man lever ju inte i enlighet med den kristna läran.


Sorry att jag tar in det igen men föregående inlägg går ju knappt att läsa.

#25  Sv: Från Tycka: Jesus var feminist suresh
2006-02-23 14:46:15

Socialismen är - som alla vet - bra i teorin, men usel i praktiken.

Därför är den allra bästa hållningen den socialdemokratiska.

Socialist i teorin (bra)

Kapitalist i praktiken (bra, bra)

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?