feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Feministisk kritik av patriarkatsteorin? Var då?


Gå till senaste inlägget#1  Feministisk kritik av patriarkatsteorin? Var då? Robban
2004-08-15 13:33:41

I tråden "invändningar mot motfeminismen" talar Alvunger om den interna kritiken mot patriarkatsteorin inom feminismen:

"...Jag har inget emot kampen mot patriarkatsteoretikerna. Då den redan existerar inom feminismen så kan jag inte se varför antifeminismen skall ta patent på detta. Men jag har observerat att antifeminister gärna vill framhålla sig som de enda som uppmärksammat att patriarkatsteorin är för grov, enkelspårig och missvisande..."

Patriarkatsteorin tror jag är en av anledningarna till att många "vanliga människor" (om uttrycket tillåtes, ni vet vad jag menar...) tar avstånd från feminismen: Jag tycker själv den snarast framstått som ett axiom för feminismen.

Anledningen: Man hör aldrig något av denna interna kritik som Alvunger talar om!
Jag riktar mig nu i första hand till Alvunger, men frågan är förstås öppen: Var finns den utåt synliga kritiken av patriarkatsteorin??? Jag har inte hittat något citat eller text av något av feminismens välkända språkrör som visar på denna kritik.

Skulle vara tacksam för ett par exempel.

För det är väl inte så att intern kritik och "mjukare" strömningar inom feminismen tystas ner inför behovet av att visa en gemensam aggressiv front utåt?
Det skulle i så fall vara tidernas nerköp ut trovärdighetssynpunkt, och om internkritiken verkligen existerar får jag definitivt intrycket att det är detta som händer...

#2  Robban Fredrik L
2004-08-15 19:47:39

Den finns inte det svenska media och politiska klimatet. Om man ser till de stora partierna och de stora tidningarna.

#3  Det är inte särskilt svårt att hitta Alvunger
2004-08-15 20:28:00

teorier mot patriarkatsteorin. Den diskuterades ju i teoretiska sammanhang på 70-t. Att den är så svart-vit innebar att den är lätt att använda för alla de som har behov av att föra fram svartvita budskap, vilket ofta är politiska partier samt människor som livnär sig på att vara kontroversiella och tydliga. Anledningen till att begreppet patriarkat fortfarande används i folkmun tror jag beror på att det är just en sådan enkel teori.

Men du efterfrågan kritiken. De flesta teorier som framkommit sedan 70-t är i sig kritik mot patriarkatsteorin. Inte minst postmodernistisk feminism som dekonstruerar könskategorierna, vilket vi utan alltför mkt tankeverksamhet kan konstatera även dekonstruerar alla slags idéer om ett patriarkat.

Senare teorier fokuserar på att det inte finns några större strukturer som är närvarande i allt tid och rum. T ex Hirdmans teori om den manliga normens primat mötte på starkt motstånd då den anklagades för att vara ahistorisk. Det är naturligtvis inte så lätt som att alla män i alla lägen är överordnade alla kvinnor. Det fattar antifeminister, det fattar feminister. Hirdmans svar på denna kritik var då att införa "genuskontraktet" och hon ville då lösa luckan i teorin genom att hävda att det den manliga normens primat frångås i vissa specifika situationer och patriarkatet (som ju den manliga normens primat betyder) är alltså inte statiskt.

Eller kan man vända blicken mot maskulinitetsforskning och där konstatera en otrolig bredd på det teoretiska fältet, varav jag nog aldrig stött på en tanke om ett patriarkat.

Saken är i allafall att i feministiska teorier så dömdes patriarkatstanken relativt snabbt ut av somliga och försvarades naturligtvis av somliga. (Eller byggdes den på, t ex med hjälp av tvåsystemsteorier, dvs patriarkat+heterosexuell norm eller patriarkat+kapitalism.) Utdömandet beror på att teorin är statisk samt inte tar hänsyn till några andra kategoriseringssystem än könet, och kanske det viktigaste - det berör inte alls makthierarkier mellan kvinnorna själva och erkänner inte tillfällen då män är underordnade. Naturligtvis åker den på däng, konstigt vore det väl annars.

Du kan läsa "feminism after postmodernism" av Zalewski om du är intresserad. Den vägen borde du kunna snåra dig vidare. Jag är ingen särskilt engagerad länkare eller källgivare, vilket kan vara irriterande, men jag orkar inte sitta och komma ihåg vad folk heter som sagt ditt och datt. Är man intresserad av feministisk teoribildning så behöver man inte leta länge för att möta på teorier som förnekar patriarkatets existens. Du säger feminismens välkända språkrör, o jag antar att du tänker på politiker och krönikörer. Vem som nu utnämnde dem till språkrör. Jag tycker du skall skilja på teoretisk och kommersiell feminism. Schyman o co kommer inte skriva några avhandlingar eller uppsatser om patriarkatsteorin. De använder den för att det på ett snabbt o enkelt sätt beskriver att kvinnor är strukturellt underordnade män, och det är allt de behöver få fram. Du måste leta i feministisk teoribildning för att få läsa teorier om/kring/mot patriarkatsteorin. Enkelt.

Själv är jag fed up med det genusvetenskapliga teoretiska fältet (eller snarare alla teoretiska fält) för tillfället och ber om ursäkt för att jag inte är superengagerad.

#4  Feminism är patrirakatsteorin Math
2004-08-15 20:42:10

Feminismen i Sverige lanserades under väldigt enhetlig flagg.

#5  Feminismen både Alvunger
2004-08-15 20:47:34

fanns och hade sina största framgångar innan tanken om ett patriarkat föddes. Jag antar att ni känner till en viss utveckling kring kvinnors rättigheter under 1900talet, varav de flesta ägde rum innan 1970 och att feminismen alltså lanserades mycket väl utan patriarkatsteorin.

#6  Ord ändrar betydelse Math
2004-08-15 20:59:19

"viss utveckling kring kvinnors rättigheter under 1900talet"

Du menar kampen för kvinnors rättigheter här.

Nyfeminismen den vi har idag har en enhetlig betydelse om man frågar de flesta feminister. Och för en gångs skull har de rätt.

#7  www.sap.se Math
2004-08-15 21:01:48

"Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Det innebär att partiet i sitt partipolitiska och sitt regeringsarbete skall arbeta mot den rådande könsmaktsordningen, som innebär att kvinnor är underordnade och män är överordnade. Det avspeglar sig i osakliga löneskillnader, mäns våld mot kvinnor och så vidare som tyvärr är vanlig förekommande i vårt samhälle."

#8  s-kvinnor Math
2004-08-15 21:02:36

Feminism är ett uttryck för en åskådning som innebär att man erkänner kvinnors underordnade ställning i familj, arbetsliv och samhälle. Feminist kan den kalla sig som erkänner detta och som göra något åt det (S-kvinnorna).

#9  miljöpartiet Math
2004-08-15 21:03:32

Inte bara socialdemokraterna och vänstern är feministiska partier. Även miljöpartiet blev ett feministiskt parti. Så här skrev språkröret Lotta Nilsson Hedström i ett förslag till ett nytt avsnitt om feminism i partiprogrammet:
Feminism är insikten om att patriarkatet är den rådande könsmaktsordningen, samt en vilja att förändra detta. I den bemärkelsen har miljöpartiet alltid varit en del i den feministiska rörelsen.

#10  (fd) internetsidan kvinnomakt Math
2004-08-15 21:04:22

Att vara feminist säger egentligen ingenting om vad man står för mer än att man kämpar för kvinnor och att man ser en struktur, ett patriarkat, där kvinnor automatiskt underordnas män (internetsidan Kvinnomakt).

#11  Kvinnojouren Iris i Luleå Math
2004-08-15 21:05:08

Feminism innebär att vi ser det strukturella förtrycket i samhället, att män är överordnade och kvinnor är underordnade och att vi vill ändra på det (Eva Engman Kvinnojouren Iris i Luleå).

#12  ROKS Math
2004-08-15 21:05:42

ROKS: Feminism - en ideologi som utgår ifrån att kvinnor som grupp är underordande mannen som grupp. Detta inbegriper också att det finns vissa strukturer och skillnader i samhället som inte kan förklaras på något annat sätt än att härledas till kön.

#13  Gemsöe Math
2004-08-15 21:06:10

Gemsöe skriver en bok som heter kort och gott Feminismer: Till sin hjälp tar hon en rad kvinnliga filosofer, statsvetare och ekonomer. Hennes definition av feminism är
enkel – en feminist är en person som
anser:
n att kvinnor är underordnade män
n att dessa förhållanden bör ändras.

#14  Miljöpartiet igen Math
2004-08-15 21:06:45

Miljöpartiet skriver om feminism: Det innebär ett åtagande att verka för jämställdhet mellan könen på alla plan. I det jämställda samhället är vi människor i första hand men vi lever i ett patriarkalt samhälle, med strukturer som måste brytas ned.

#15  Nina Björk Math
2004-08-15 21:07:15

Att feminismen är en rörelse för förändringar i ett patriarkalt samhälle kan vi nog var överens om… Om vi inte hade levt i ett patriarkat, hade feminismen inte existerat, skriver Nina Björk.

#16  Leijonborg Math
2004-08-15 21:07:51

Liberala feminister ser mönstren i samhället, men utgår från individen. Liberal feminism är en feminism för moderna människor, en feminism för kvinnor och män som vill bekämpa det förtryckande manssamhället tillsammans. Liberal feminism handlar om att se strukturer som lägger hinder i vägen för kvinnor, kopplat med en vilja att åtgärda detta med lösningar som utgår från den enskilde individen.

#17  Centerns ungdomsförbund Math
2004-08-15 21:08:37

Kvinnor är också åsidosatta, som grupp är kvinnan underordnad mannen. Mannen fungerar som norm. Detta måste brytas… För Centerpartiet innebär feminism ett gemensamt arbete för både män och kvinnor, att uppnå jämställdhet. För att upphäva denna könsmaktsordning krävs alla individers insatser.

#18  Carin Holmberg Math
2004-08-15 21:09:15

Carin Holmberg, feminist, sociolog och författarinna till Det kallas kärlek och Det kallas manshat har gått på jakt efter ordets ursprung. Begreppet feminism lanserades i Frankrike1892. Då bestod feminismen av sammanslutningar av med både kvinnor och män som tillsammans kämpade för att kvinnor skulle få samma rättigheter som män.
Holmberg konstaterar att begreppet idag har fått en annan innebörd. Det finns en mängd olika feminismer och det som förenar dem är framförallt grundantagandet att samhället är mansdominerat och kategorin män har mer makt än kategorin kvinnor och att detta bör förändras så att kvinnor inte längre är underordnade män.

#19  Att många feminister Alvunger
2004-08-15 21:10:06

ser en generell manlig överordning kan vi vara överens om.

Vet inte om jag någonsin förnekat det. Skulle inte tro det.

#20  Birgitta Ohlsson Math
2004-08-15 21:10:31

Birgitta Ohlsson. Felira.nu Det är dags att liberalismen återerövrar feminismen! Ingen annan politisk rörelse kan bättre förvalta, utveckla och stimulera feminismens idé om den fria individen utan bojor från vare sig könsroller, fördomar eller patriarkat.

#21  Schyman Math
2004-08-15 21:10:55

Enligt Gudrun Schyman så innebär det att vara feminist att inse att kvinnor är underställda män inom alla livets områden. Kvinnor är systematiskt underordnade män. Så ser det ut i Sverige och i resten av världen.

#22  Patriarkatsteorin är synonym med feminismen idag Math
2004-08-15 21:12:13

Nej Josefin, det skulle vara svårt att förneka.

#23  Alvunger Fredrik L
2004-08-15 21:12:21

Är det inte dags att avfärda postmodernismen som flum? Jag ser då inga tecken på att vi går mot ett mer och mer postmodernistisk samhälle.

#24  .. Fredrik L
2004-08-15 21:15:11

eller mer postmoderna människor.

#25  Postmodernism? Math
2004-08-15 21:16:18

Vad är kärnan i postmodernaismen? Att allt är socialt konstruerat, till och med det biologiska könet? Måste erkänna att jag missat den politiska strömningen. Vill någon förklara?

#26  Att den är synonym Alvunger
2004-08-15 21:22:43

kommer jag förneka till döddagar.

Jag är inte patriarkatsteoretiker o har inte märkt av någon särskild övervikt av sådana bland feministerna här. Jag har också mött och talat med ett stort antal feminister, dels genom mitt arbete med feminetik.se, och dels då jag studerat genus under två år och varit på en mängd seminarier och föreläsningar utöver den som ingår i kursen. Inte heller i dessa sammanhang har jag stött på patriarkatsteoretiker.

jag fasthåller. Många feminister anser att det finns en generell manlig överordning. Patriarkatsteorin är inte synonymt med feminism idag.

#27  Att falla platt Math
2004-08-15 21:25:09

Min undersökning om feminister och patriarkatsteorin ger ett annat utslag än Josefines undersökning.

Min slutsats blir att kritiken mot patriarkatsteorin inte är särskilt hård inom feministiska kretsar (om man uttrycker det försiktigt).

Slutsatsen blir istället att det är feminister och endast feminster som driver teorin. Och att samhällets politiska elit har fallit platt för den.

#28  vänsterpartiet Math
2004-08-15 21:30:38

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Det är ett ställningstagande som har mognat fram under en lång process. Den har inte varit fri från konflikter. För ett parti som bygger på marxistisk grund har det varit långtifrån självklart att det finns ett särskilt kvinnoförtryck som är systematiskt och som skär igenom alla samhällsklasser. För vänstern och arbetarrörelsen var kvinnoförtrycket en bieffekt av kapitalismen och ingenting annat. Därför krävde det ingen särskild analys och skulle upphöra av sig självt i det socialistiska samhället, ansåg man.

Men kvinnorna i partiet lät sig inte nöja utan prövade de marxistiska tankemodellerna ur ett nytt perspektiv. De tog intryck av den vänsterfeministiska tvåsystemteorin, idén om två av varandra oberoende förtryckarsystem, som samspelar med varandra men också verkar var för sig. Det vill säga kapitalismen, upphovet till klassförtrycket, och patriarkatet, som ger upphov till kvinnoförtrycket.

Patriarkatet är en hierarkisk struktur där kvinnor underordnas män. Systemet ger gruppen män makt över gruppen kvinnor i samhället.

#29  Om s k språkrör... Robban
2004-08-15 23:36:04

Tack, Josephine, för ett -för mig- tillräckligt engagerat svar. Men jag tycker inte man kan så lätt avfärda vad "språkrören" gör:

Jag anar lite ironi mot vad du kallar "den kommersiella feminismen" när du fäller repliken "vem som nu utnämnde dem till språkrör".

Om det är så att de är helt självutnämnda, och den moderna feminismen inte har den synen på patriarkatsteorin, vore det VÄLDIGT hög tid att man utnämnde några egna språkrör som kunde reda ut saken.

På din utläggning låter det som om den feminism som läggs fram och debatteras i media är helt skild från den feminism som studeras där hon finns.

Är det inte dags i så fall att NÅGON från den "nutida" feminismen tar några spaltcentimeter nånstans och förklarar att man inte är beredd att ställa sig bakom detta allt patriarkatande? Jag skulle i alla fall få mer förtroende för en rörelse som är beredd att visa även utanför de egna leden att man är nyanserad...
Som det är nu tycker jag det verkar som om man har gett "den kommersiella feminismen" carte blanche att företräda alla feminister. Detta har i så fall vållat avsevärd skada för feminismens image.

Eller är det så illa att ingen törs sticka upp huvudet av rädsla för att det inte är politiskt korrekt att kritisera "de kommersiella feministerna"??

#30  hupp... Robban
2004-08-15 23:37:59

Slutet på fjärde stycket ovan skulle förstås ha lydit:

"... där _du_ finns."

#31  Math Fredrik L
2004-08-16 00:00:48

Nej, jag vill inte förklara. Tycker det bara mer eller mindre är flum. Orkar inte bemöta sådant.

#32  Om sk ilska Alvunger
2004-08-16 09:23:48

Som jag nu tänker uttrycka.

Du. Nu kanske inte du har tänkt så pass långt och visst det är okej, men vad fan tror du det är du tittar på just nu, det du skriver på just nu? VAD är feminetik.se om inte en stor jävla protest mot kommersiell feminism? Varför tror du jag skapade Vildmark? Varför tror du jag vill ge feminister en uttrycksmöjlighet?

"tar några spaltcentimeter nånstans"

Jo, här har du spaltcentimeter. Jag har knappt råd att betala den årliga räkningen, jag har inte råd att anlita någon som hjälper mig utan får hoppas på andra människors godhet och välvilja, jag har inte råd att arbeta så mkt med sidan som jag vill eftersom jag måste ha mat på bordet också.


Okej, och nu låter det som att det är jag och jag och bara fantastiska jag som gör en ansats till att protestera mot kommersiell feminism. (Och ja, att skapa ett eget uttrymme är en protest mot att ingen vill lyssna på vad vi har att säga i media. Jag tänkte att eftersom jag är så jävla smart men inga tidningar tar mina artiklar och ingen tv intervjuar mig så finns det säkert tusen till lika smarta feminister som inte har nån fucking lust att låta feministisk kamp handla om ett evigt jävla gnäll om potentiella våldtäktsmän och talibaner.)

Men det finns en mängd feminister som gör vad de kan för att nyansera debatten, för att höja andra röster, för att få fram en slags motvikt till kommersiell feminism, för att visa att vi inte HAR några jävla språkrör. Och inte tänker jag utnämna något heller, aldrig i livet.

Det finns sju sidor till som liknar min på så sätt att de skapades av och modereras av blott en person. Det är i allafall de jag har hittat. Min magisteruppsats heter "Därför blev hemsidan min fristad. Om relationen mellan privat och politiskt på svenska privata hemsidor". Om du orkar tugga 75 s om vad som driver feminister att lägga så mkt tid och energi på att få fram ett alternativ till kommersiell feminism så kan jag mejla den till dig.

Sedan finns det såklart tusen och åter tusen småsidor på internet, tusen och åter tusen små insändare i skoltidningar, lokaltidningen, inlägg på diskussionsforum. Massor med feminister som på de sätt de kan säger vad de tycker.

Som jag tidigare påtalat här så skickade jag min artikelserie Män och människor till såväl Aftonbladet och Expressen. Ett halvår senare dök serien "Den svenska mannen upp" där kända feminister, alltså inte lilla jag som dessutom skrev om hur män drabbas av könsdiskriminering, beskrev fotbollshuliganer och varför de inte ville föda vita män. De SÄLJER.

Jag säljer inte, men jag och massor av feminister kan tänka själva och SER inte dessa framstående politiker och krönikörer som språkrör.

feminetik.se ÄR en del av rörelsen, som du inte har förtroende av, som du anser inte vågar visa att den är nyanserad. Dessa privata hemsidor är en del av rörelsen. Alla feministiska fanzines är en del av rörelsen. Jag ser oss, gräsrötterna som rörelsen. Naturligtvis kommer motståndarna till feminismen fokusera på dessa tre fyra personer som tagit över medieutrymmet. Naturligtvis blir det en bra ursäkt till att aldrig låta diskussionen komma längre. Till att tvinga feministisk diskussion till ruta ett: "MEN TALIBANERNA DÅÅÅÅÅÅ???? DET ÄR MANSHAAAAAAAAAAAAAT".

Feministisk kamp behöver inga språkrör. Feminism är en inställning, en känsla, en vilja, förståelse och förändringslusta. Jag kan lova dig att massor med människor törs sticka upp huvudet och kritisera de kommersiella feministerna. Men jag ser faktiskt inte alls dem eller vad de säger som i närheten av det faktiska problemet. Vad de pekar på, och ja i många fall på ett hårt och kargt och orättvist sätt, är fortfarande att vi har könsorättvisor i Sverige. Det är för mig viktigt att denna fråga alltid lyfts fram. Det är ytterst tråkigt att det alltid alltid handlar om underordnade kvinnor, eftersom det absolut inte är så enkelt. Och som sagt, det fattar feminister och antifeminister. Kommersiell feminism säljer på detta, får sig ett namn på detta, får debatt på detta, uppmärksamhet, utrymme och pengar/väljare.


Uppriktigt talat så skiter jag lite i vilket. Det är ändå inte där kampen förs. Det är inte Schyman el Skugge som orsakar förändringen. De är de obekväma jobbiga jävlarna som tjatar, tjatar, tjatar tills folk börjar märka det, tills någon uppfattar ett korn av vad de vill säga. Den verkliga förändringen sker sedan i varje individ, i varje familj, i varje observation i vardagen.

Jag funderar inte ens särskilt ofta på dessa kommersiella feminister. De känns inte relevanta i min vardag. Jag tänker oftare på vem jag är och vad jag tycker. Så jag vet inte ens om deras arbete är av ondo eller av godo. De kör sitt race, jag kör mitt. Men min talan för de aldrig. Det gör jag så bra själv, spank u very much.

Men okej. Vi kan göra ett experiment. Spalta upp alla jävla dumheter som ni anser att kommersiell feminism har sagt/orsakat/tyckt osv så kan jag skriva en artikel och ta avstånd från detta (om jag håller med naturligtvis.) Jag kan sedan publicera den här samt skicka den till tidningar of your choice.

#33  s k respons på ilskan Robban
2004-08-16 11:07:29

Jodå. Jag har tänkt så pass långt, Josephine. Och konstaterat att även om det här är en bra sajt (annars hade jag välan inte varit här) så når den inte långt utanför "de redan frälstas" krets. De som läser det här har nog redan konstaterat att det finns lite andra åsikter än de som framförs i kvällstidningarna (om de är intresserade av att höra på det örat vill säga)

Du ser er, gräsrötterna, som rörelsen. Det gör alla gräsrötter.
Alla andra bedömer en rörelse efter dess ansikte i det offentliga rummet. Det handlar förstås på att "motståndarna" fokuserar på de som syns. Men det handlar i lika hög grad om att 95% av folk BARA ser dessa personer, och om det är som du säger att de inte förmedlar vad gräsrötterna tycker så är det rätt illa... Särskilt som de säger fullständigt hårresande saker (exempel behöver jag nog inte ge, de haglar här på JÄIF).
Jag måste nog säga att vi nog har en mera gemensam syn i den här frågan än jag trodde...

Jag kommer också fortsätta bedöma feminismen även efter vad dess resursstarka företrädare säger. Och så länge de är oemotsagda i det offentliga rummet kommer min plats här att vara på JÄIF. Ni behöver fanimej språkrör om ni vill framstå som något annat än ett gäng extremister.
Sorry, Feminetik kvalar nog inte ännu som det "offentliga rummet"... Möjligen den offentliga garderoben :) Liksom de övriga kanaler du nämner. Tyvärr.

Nu kommer vi till kärnan: Jag tänker inte spalta upp alla dumheter som den "kommersiella feminismen" ställt till med åt dig: Om du vill ha trovärdighet, spalta upp dem DU: För det är DU som måste komma med kritiken,och skriva artikeln, inte vi som står utanför feminismen. Det är ju kärnan i mitt resonemang.
Nå, jag tänker inte skrika om du väljer att inte göra det. Jag hyser, tro det eller ej, full förståelse för att du kan ha annat att göra än att bemöta inlägg på Feminetik på heltid.

Men skicka gärna uppsatsen, om den inte är långt över 1 MB: Min mailadress finns ju i inläggets huvud.

#34  Jag tycker fanimig Alvunger
2004-08-16 11:31:26

inte att vi behöver några språkrör.

Att du bedömer feminismen utefter vad de resursstarka företrädarna säger tycker jag är ytterst tråkigt. Särskilt eftersom jag gissar att du själv räknar dig till skaran "de som läser det här har nog redan konstaterat att det finns andra åsikter än de som framförs i kvällstidningarna".

Det är faktiskt inte JAG som måste komma med kritiken. Min trovärdighet anser jag står oskadad även utan denna kritik. Jag arbetar nämligen på mitt sätt med de medel jag har blivit tilldelad. Min förhoppning är att när någon frågar "vad tycker feministerna om det här egentligen" så skall inte tankarna gå till Skugges senaste artikel, utan det naturliga valet skall vara att surfa in på feminetik och helt enkelt kolla efter. Det är mitt mål, och det är detta jag lägger min tid på. Jag önskar jag kunde vara överallt jämt, skriva artiklar om allt jag tänker och tycker, och framförallt önskar jag att jag kunde få betalt för det också.

Och dessutom, det är inte jag som kallar mig antifeminist. Jag har länge varit förvånad över att dessa numera hesa antifeminister rabblar upp citat på citat på citat, men aldrig skriver en artikel själva. Jag har inte mer ansvar att ta tag i detta än vad du har. Jag tycker nog snarare att antifeminister har mer ansvar att ta tag i det, då de verkar störa sig mer på det än vad jag gör. Som sagt, jag sympatiserar inte med alla dumheter som alla feminister vräker ur sig, och anser inte att jag måste ställas till svars för andras åsikter. Jag är rak och ärlig med mina och det räcker. feminetik må inte räknas som det offentliga rummet, men du efterfrågade kritik i det offentliga rummet, jag svarade att ingen vill lyssna på oss små skitungar, dock att kritiken FINNS och den finns massivt och jag gav exempel på var den finns. Om feminister var nöjda med den bild av feminism som når ut så hade inte en enda feministisk hemsida byggts och inte en enda artikel skickats till sourze, salka, vildmark, helgon, sockerdricka och allt vad webbtidningar kallar sig. Där finns motståndet.

Att skriva denna artikel skulle ta lång tid för mig, åtminstone om jag måste hitta alla källhänvisningar. Då jag är lat (läs har för jävla mycket att göra) tänkte jag spara den tiden det tar för mig att söka rätt på allt detta och hoppas att någon av antifeministerna som förmodligen kan rabbla i sömnen vem som sagt vad när (jag håller nämligen inte koll på vad folk skriver eller säger i någon vidare utsträckning. Läser inte ens aftonbladet el expressen om inte någon länkar till en artikel här.) Jag ville helt enkelt spara tid, så illa ställt var det med den saken.

Men vad är det som brukar tas upp. Det är talibantalet, det är Winbergs artikel, det är potentiella våldtäktsmän, det är mäns våld mot kvinnor och ignorerandet av kvinnors våld mot män, det är en generell känsla av att det är pk att uttala sig om män i negativa generaliseringar?

Uppsatsen är för stor, den innehåller bilder också. Den ligger på nätet, jag skickar adressen.

#35  Alvunger Billy
2004-08-16 11:43:43

"rabblar upp citat på citat på citat, men aldrig skriver en artikel själva"

Vad vet du om det? Vad jag vet är det många antifeminister som skriver artiklar men att få dessa artiklar publicerade i dagens PK-klimat är hopplöst. Många antifeminister skickar in förfrågningar statliga instutitioner och får hutlösa svar, exempelvis angående hur män behandlas inom partnermisshandel. Dessa förfrågningar och svar brukar för övrigt publiceras på AFS forum.

För övrigt finns det lika mycket (om inte mer) stöd för kommersiell feminism på Sourze än det finns rationella artiklar.

"Men vad är det som brukar tas upp. Det är talibantalet, det är Winbergs artikel, det är potentiella våldtäktsmän, det är mäns våld mot kvinnor och ignorerandet av kvinnors våld mot män, det är en generell känsla av att det är pk att uttala sig om män i negativa generaliseringar?"

Det som brukar tas upp är den politik feministiska opinionsbildare vill föra. När en kvinnojour ville att män skulle förbjudas att vara på dagis var det ett bra exempel på politik som tas upp och opponeras.

Att som antifeminist opponera sig mot små ideer är inte meningsfullt. Att däremot opponera sig mot de feministiska språkrören och den politik de vill föra i feminismens namn det är en annan sak. Det är de feministiska ideer som syns i den sfären som riskerar att genomföras om ingen bestrider dem.

#36  Ähum Robban
2004-08-16 12:13:51

"Och dessutom, det är inte jag som kallar mig antifeminist"

Inte jag heller. Jag kallar mig inte feminist, men är därmed inte antifeminist. Don't pigeonhole me, thank you.

#37  Rätt fråga? Math
2004-08-17 17:25:32

Vad man är och vad man kallar sig är väl två olika saker? Därför blir benämningar ofta lite konstiga och diskussionen diffus.

Popova kallar sig feminist men är hon det? Hirdman kallar sig feminist men är hon det?

Är det inte bättre att ställa frågan till folk vad de kallar sig än vad de är?

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?