feminetik.se feminetik.se

Just nu 21 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Synen pa valdtakt


Gå till senaste inlägget#1  Synen pa valdtakt Fabian
2006-02-06 19:27:03

Kampen mot valdtakt ar ju ett av feminismens paradskepp. Men just pa den punkten ar jag inte sa pa det klara med vad man egentligen bekampar.

Som jag vet var valdtakt minst lika tabubelagt och bestraffat för 100 ar sedan som nu, ofta betydligt hardare bestraffat an svar misshandel (av man). I stora delar av varlden har det belagts med dödstraff (fortfarande fallet i Saudiarabien). Rent kulturellt har valdtakt betraktats som ett varre straff an mord (av man).

Det hela har ju ocksa en genetisk sida. Att valdta en kvinna ar att ga emot den naturliga selektionsprocessen, varvid en kvinna valjer en man som partner för befruktning.

Nu ar min fraga: vilka delar av det traditionella samhallet anser ni var för eller för lite emot valdtakt? Hur uttryckte sig detta?

#2  Sv: Synen pa valdtakt kezo
2006-02-06 19:55:52

Grejen var att man inte alltid kallade det våldäkt förr. Om kvinnan ansågs ha "frestat" mannen fick hon skylla sig själv.

Vidare kunde en gift kvinna inte våldtas av sin man. Han hade "rätt" till sex.

Två ganska stora och viktiga skillnader.

#3  Sv: Synen pa valdtakt Alvunger
2006-02-06 19:59:26

Ptja, alltså visst att själva våldtäkten har varit bespottad. En man ger sig inte på en annan mans egendom utan bestraffning. En våldtagen kvinna är ju inget värt, hon har blivit tagen av en man, är besudlad, oren, inte längre oskuld. Under vissa perioder o på vissa platser bestraffades det mkt riktigt med döden, andra gånger med böter (eftersom det handlade om bortfall av inkomst för flickans far.)

Det har aldrig handlat om att våldtäkt är ajabaja för att kvinnan kränks, det har alltid varit en kränkning av hennes ägare, mannen.

Stor stor skillnad mot idag.

#4  Sv: Synen pa valdtakt elinlite
2006-02-06 22:15:12

Icke att förglömma de länder där våldtagna kvinnor fängslas för att det frestat män stt begå ett sådant brott.

#5  Alvunger Fabian
2006-02-06 22:54:31

Det dar kan ju inte stamma. Poangen ar ju att valdtakt ofta bestraffats hardare an mord (med man som offer). Om en kvinna kunde likstallas med egendom, borde det ju straffas som stöld. Och det ar ju inte fallet.

Liiiiiiite mer komplicerat an sa ar det nog om du tanker efter.

#6  Sv: Synen pa valdtakt Fabian
2006-02-06 22:56:37

Ok, jag förstar detta. Sa kan man saga att den traditionella synen pa kvinnan ar att hon ar mer vardefull an mannen sa lange hon ar oskuld, ren och trogen?

#7  Om kvinnan som lockar... Fabian
2006-02-06 23:00:46

Lat mig nu tanka. Kvinnan ar mer vard an mannen (alltsa, i ett visst hanseende, överordnad) sa lange hon uppfyller vissa krav. Denna överordning förlorar hon om hon lockar, dvs. beter sig pa ett oanstandigt satt, sa att en valdtakt i detta fall klassificeras som ett mindre grovt brott i samhallets ögon.

Ar detta samma dynamik som gjorde att mord pa en framgangsrik man bestraffades hart, medan ett mord pa en tiggare kanske inte ens hamnade inför domstol?

Begar kvinnan, genom att bete sig lösaktigt, samma brott som en man begar genom att inte vara framgangsrik? Förlorar hon da lika mycket aktning i samhallets ögon?

Med andra ord: ar det lika allvarligt för en man att vara passiv som det ar för en kvinna att vara aktiv?

Och om detta ar fallet, ar detta nagot som missgynnar kvinnor? Kvinnor och man lika mycket? Eller kanske till och med mest man?

#8  Sv: Synen pa valdtakt RealityHacker
2006-02-07 03:53:21

Jag tycker att det mest problematiska med våldtäkter är att de fortfarande sker i så hög utsträckning. Detta är ett problem för alla, inte minst de drabbade kvinnorna.

Och jag tror att anledningen till att våldtäkt bedöms som den gjort, kanske snarare syftat till att skydda mäns ensamrätt till kvinnor snarare än kvinnors rätt till fredande.

#9  Reality Hacker Fabian
2006-02-07 17:13:35

Alvunger sa ju nagot liknande. Jag kan inte fa det att stamma. Om det bara handlade om att kvinnor ses som egendom (mahanda en mycket vardefull egendom, men anda en egendom) sa rattfardigar det inte de drakoniska straff som har utmatts för valdtakt genom historien. Jag vagar till och med gissa att vi idag bestraffar valdtakt mycket mycket milt i förhallande till andra brott, trots att det nastan alltid leder till fangelse.

Nej, jag tror att kvinnors ratt till fred har varit mycket viktigt hela tiden. De har genomgaende varderats högre an mannen, och anledningen finner sin förklaring i den essentiella roll som kvinnor har i att sakra samhallets fortbestand.

Jag kan inte förklara detta pa nagot annat satt.

#10  Fabian Alvunger
2006-02-07 17:18:32

Vad finner du för belägg till att kvinnor genomgående värderas högre än män? På vilket sätt har detta övervärderande yttrat sig? Har de t ex fått massiva rättigheter som män inte har haft som tecken på att de är värda mer? Har de fått bestämma över sina egna liv, haft rätt till egendom, fått utbilda sig, yrkesarbeta? Har de haft rätt till skilsmässa, har de haft rätt att bestämma vem de skall gifta sig med, har de haft rätt till arv efter föräldrar/make/syskon? Har de haft självbestämmande över sin egen kropp och sexualitet?

Om du kan finna belägg på att svaret på merparten av dessa frågor är ja så kommer jag hålla med dig om att kvinnor värderats högre än män. Om du inte lyckas så tror jag att jag håller mig till det omvända, mannens överordning, eftersmo jag har belägg för att svaret är ja om du byter kvinna till man i frågorna ovanför.

#11  Alvunger Fosfolipid
2006-02-07 17:24:02

"Genomgående"?

#12  Alvunger 10 Gullegubben
2006-02-07 18:06:37

Och alla dessa förmåner har alla män fått utan att kvinnor har fått något i gengäld och utan att männen har behövt ge upp något som inte kvinnor har behövt ge upp eller behövt ta ansvar för något mer än kvinnor?

Något måste du väl kunna komma på som kvinnor har fått men inte män, något som män tagit ansvar för som kvinnor har sluppit och något som män har varit tvungna att offra men inte kvinnor.

#13  Sv: Synen pa valdtakt Fabian
2006-02-07 23:21:20

Lat oss ta popstjarnan och livvakten. Popstjarnan ar mer vard an livvakten, eftersom popstjarnan inte kan bytas ut, medan det finns ratt manga livvakter att valja mellan. Visst finns det manga tillfallen dar popstjarnan maste halla sig till det livvakten sager, visst ar popstjarnans liv inskrankt i vissa hanseenden, men det gör honom inte mindre överordnad.

Med överordning menar jag att kvinnan alltid har ansetts som mer vard att beskydda an mannen. Med detta varde kommer naturligtvis ocksa nackdelar, men ocksa fördelar.

I varje fall kvalificerade jag mitt uttalande pa ett sadant satt att det aterigen passar in med en del feministiska teorier: kvinnar ar mer vard, men hon kan ocksa latt förlora detta varde. Mannen förblir i mitten.

Det var den tanken som jag tankte kanske skulle vara interessant för dig att tanka pa. Jag tyckte det var vart att försöka.

#14  Alvunger Fabian
2006-02-08 10:43:50

Inlagg nr 13 var naturligtvis riktad till dig och din senaste kommentar.

Var lite trött.

#15  Sv: Synen pa valdtakt Fabian
2006-02-08 10:44:28

Inlagget var naturligtvis riktat, inte riktad.

Utlandssvensksyndrom.

#16  Sv: Synen pa valdtakt RealityHacker
2006-02-08 16:33:49

Fabian sa:
Med överordning menar jag att kvinnan alltid har ansetts som mer vard att beskydda an mannen.


Jag tycker att det finns en viss risk att vi börjar generalisera och prata om historen som en slags sammanhängande period. Historiskt sett har både kvinno- och mansroller varierat en hel del, inte minst i ett interkulturellt perspektiv.

Kan vi inte precisera lite om var och när detta ska ha varit, så att det går att diskutera det här. För det är en väldig skillnad på rollernas värdering och synen på både straff och våldtäkt mellan t.ex. 1200-talets Paris, 1930-talets Sverige och Nordamerika på 500-talet...

#17  # Keso suresh
2006-02-08 16:48:41

----------
Vidare kunde en gift kvinna inte våldtas av sin man. Han hade "rätt" till sex.
----------

Så där var och är det säkert på sina ställen. En del hävdar att det var så i Sverige fram till 1960-talet.

Det har jag dock fått mig förklarat för mig var felaktigt. Det var istället så att väldtäkt inom hemmets fyra väggar inte föll under allmänt åtal. Den våldtagne måste alltså själv anmäla. Åklagaren kunde inte göra det utan våldtäktsoffrets medgivan.

#18  Sv: Synen pa valdtakt MK77
2006-02-08 18:33:27

Våldtäkt inom äktenskapet kriminaliserades 1965. Eftersom det inte var ett brott innan dess fanns det heller inte något brottsoffer juridiskt sett.

Förklaringen du fått är alltså fel, var har du läst den, på AFS?

#19  Sv: Synen pa valdtakt suresh
2006-02-09 08:36:52

Det har alltid varit olagligt för män att våldta sina hustrur.

Före 1965 var det inte åtalbart ifall det skedde innanför hemmets fyra väggar och utan andra närvarande vittnen. Domstolarna befattade sig inte med det eftersom det ansågs omöjligt att fastställa skuldbördan.

Källa: En vän till mig som är överåklagare på Göteborgs tingsrättEn källa till med den för tiden gällande lagtext från AFS. I sista 16 anges att brotten ej ligger under allmänt åtal:


Refererar här lagen om våldtäkt. Hoppar över vissa stycken som anger straffskala. Mindre (korrektur)fel kan förekomma. Inte ett ord finns om att lagen inte skulle gälla inom äktenskapet.

Sveriges rikes lag 1958:

Strafflagen 15:12

Tager man kvinna med våld och mot hennes vilja, med henne övar otukt, eller tvingar man henne därtill genom hot, som innebär trängande fara; varde dömd till straffarbete från och med fyra år till och med tio år. Äro omständigheterna sådana synnerligen mildrande; må tiden för straffarbete till två år nedsättas. Fick kvinnan av den gärning svår kroppsskada; dömes till straffarbete på livstid eller i tio år: ljöt hon därav döden; dömdes gärningsmannen till straffarbete på livstid.


13 § Har någon, genom dövande eller annat medel uppsåtligen försatt kvinnan i yrsel, sömn eller vanmakt så att hon saknat bruket av fri vilja eller varit ur stånd att sig värja, och har han med henne i den belägenheten otukt övat; vare lag som i 12 § stadgas.

14§ är upph. g. Lag 12 juni 1942

15 §. Har någon övat otukt med kvinna, den där, honom veterligen, befanns i yrsel, sömn eller vanmakt osv... dömes till straffarbete från och med två till sex år. Fick kvinnan svår kroppsskada; dömes gärningsmannen till straffarbete från och med sex till tio år osv...

15 a §.

Har någon förmått kvinna till otukt genom annat våld eller hot om brottslig gärningn i 12 § avses, eller medelst hot att åtala eller angiva någon för brott eller att om någon lämna menligt meddelande; dömes till straffarbete i högst fyra år eller fängelse. Osv...

16 § Brott som i 12, 13 , 15 eller 15 a § sagt är, må ej åtalas av allmän åklagare, där ej kvinnan av brottet död gjutit eller det av henne eller hennes målsman till sådant åtal anvgivet varder. Ej heller må sådant åtal anställas sedan sex månader förflutit efter det att brottet skedde, där ej laga förfall visas eller så är, att döden genom brottet blivit kvinnan tillskyndad.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?