feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Könsmaktsordning - Genusindelning


Gå till senaste inlägget#1  Könsmaktsordning - Genusindelning bengtboman
2006-01-26 10:13:32

Före fjolårets SvT-program om ”Könskriget” förekom en helt annan och mycket självsäkrare ton i debatten om orsak och verkan i samhällsfrågor. Visserligen har det, inte minst på denna sida, hävdats att ”könsmaktsordningen” är ett begrepp som används av ett fåtal feminister. Likafullt kunde jag själv höra åtskilliga program, speciellt på 24:an, där det i direktsända sammankomster diskuterades trafficking, prostitution och ”mäns våld mot kvinnor”.

I samtliga dessa sammanhang återkom ”könsmaktsordningen” som den självklara förklaringen både på orsak och verkan. Det var exempelvis ”könsmaktsordningen” som skapade trafficking och trafficking gav i sin tur upphov till att befästa ”könsmaktsordningen”.

Var och en får förvisso ha sin egen tro och sina egna teorier och leva med och efter dem. Dock funderar jag på om ”könsmaktsordning” verkligen kan vara tillämpligt för den som beskriver de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor som små? Kön anspelar som jag ser det på biologi. Genus ska däremot anspela på socialiseringen. Den som ser könsroller och uppfattar dessa som hämmande för individerna borde se en ”genusindelning” i stället för en ”könsmaktsordning”. Indelning anger att rollerna är olika utan inbördes ordning.

#2  #1 BengtBoman Sthlmjesper
2006-01-26 10:25:02

Där har du en bra poäng tycker jag.

I vulgärdebatten är det ofta viktigt för anhängarna av tron på könsmaktsordningen att få det till att män är onda och kvinnor goda och att det är det biologiska könet som avgör i vilket fack man hamnar (om man nu ska hårddra det lite).
Samma personer brukar dock envist hävda i andra debatter att det knappt finns några biologiska skillnader mellan könen (om ens några).

Det där går inte ihop.
Jag ser det tydliga sambandet iallafall, att om män får mer/presterar bättre än kvinnor i snitt på något område, så brukar åsikten vara att inga biologiska skillnader finns, utan allt beror på diskriminering.

Om däremot män i högre utsträckning kan assocsieras med något negativt, tex våld, ja, då är plötsligt det biologiska könet bland det viktigaste som finns för att förstå detta.

Jag tror inte jag behöver säga mer om vad jag tror att det beror på...
Det är övertydligt i sig självt.

#3  Sv: Könsmaktsordning - Genusindelning MatsL
2006-01-26 10:25:54

Könsmaksordningen refererar till en utgångspunkt att den manliga delen av befolkningen har mer makt och den kvinnliga delen av befolkningen mindre.

Detta skulle då kunna förklara skillnader i löner, våld mot kvinnor och allt annat som har med genus att göra.

Som jag ser det kan det inte förklara någonting alls.

#4  Sv: Könsmaktsordning - Genusindelning bengtboman
2006-01-26 10:34:46

MatsL sa:
Könsmaksordningen refererar till en utgångspunkt att den manliga delen av befolkningen har mer makt och den kvinnliga delen av befolkningen mindre.


Ja på en aggregerad nivå, således strukturellt.

"Könets makt" eller "makten i könet" som blir en derivering av "könsmaktsordningen" är emellertid en ren motsägelse för den som ser könsroller och vill hävda att de biologiska skillnaderna är negligeabla.

"Könsmaktsordningen" är ju även otroligt enkelspårig eftersom den inte ser skillnad mellan individer av samma kön.

#5  #1 (bengtboman) Robert2
2006-01-26 10:39:34

Du har rätt i att det är viktigt att skilja mellan kön och genus. Något som tyvärr inte alltid görs tydligt nog i den feministiska debatten.

Själv tycker jag att "genusordningen" är ett betydligt bättre namn än "könsmaktsordningen".

#6  Sv: Könsmaktsordning - Genusindelning MatsL
2006-01-26 10:43:50

Inressant.

Vad är kärnpunkten i detta feministiska resonemang? Är det att männen som kön har makt eller att det finns en genusmakt som män har.

#7  #4 (bengtboman) Robert2
2006-01-26 10:45:22

Du har helt rätt i att det finns ett motsatsförhållande i att mäta skillnader mellan könen och sedan hänvisa till könsrollerna (genus) som orsak till detta. Det finns ju inget entydigt likhetsförhållande mellan kön och genus.

Felet ligger i att statistiken som är tillgänglig är könsuppdelad och INTE genusuppdelad. Med en genusuppdelad statistik skulle man direkt se vilka skillnader som verkligen ligger i just könsrollerna.

#8  Sv: Könsmaktsordning - Genusindelning Sthlmjesper
2006-01-26 10:45:49

BengtBoman sa:

"Könsmaktsordningen" är ju även otroligt enkelspårig eftersom den inte ser skillnad mellan individer av samma kön.


Håller med.
Att överhuvudtaget låsa sig till ett enda perspektiv och sedan tolka allt utifrån detta perspektiv är i allmänhet en dålig ide' anser jag.
Verkligheten är inte så enkel att den kan reduceras till någon svart-vit modell som förklarar allt.

När man är yngre och inte har så mycket erfarenhet kan det nog vara lätt att tro på liknande enkelspåriga ideer.
Ser jag till mig själv har det iallfall varit så. Först verkar allt så enkelt och solklart, men desto mer man lär sig desto mer inser man hur begränsad ens kunskap är...

#9  Sv: Könsmaktsordning - Genusindelning bengtboman
2006-01-26 11:20:39

Sthlmjesper sa:
Först verkar allt så enkelt och solklart, men desto mer man lär sig desto mer inser man hur begränsad ens kunskap är...


Om inte begränsad, så åtminstone ofta väldigt avgränsad.

#10  Sv: Könsmaktsordning - Genusindelning Fabian
2006-01-26 20:47:44

Begreppet könsmaktsordning baserar sig mest uppfattningen att man har fördelar i arbetslivet och pa den offentliga arenan. Det kan jag till en viss del halla med om.

Men ofta töjs det till att tacka det privata ocksa. Det har jag svart att fa att stamma med sanningen. Att kvinnor har övertaget i 'the mating game' haller nog till och med feminister med om, men vi förbiser ofta hur centralt detta spel ar för vart liv. Vare sig det ar biologiskt eller inlart: reproduktion star högt upp pa var dagordning, och incitamentet för man att klattra i samhallet vore nog sa mycket mindre om inte detta skulle öka hans chanser hos det motsatta könet betydligt.

Av detta framkommer en betydligt tvetydigare bild av könsförhallanden, som far begreppet könsmaktsordning att framsta som allt mellan förenklande till rentutav vilseledande.

Kanske det finns en feminetist som haller med om detta?

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?