feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Fler kvinnor bakom våldsamma hatbrott


Gå till senaste inlägget#1  Fler kvinnor bakom våldsamma hatbrott Thomas
2004-07-23 10:16:26

"Kvinnor begår fler hatbrott 1999 utgjorde de bara 6 procent av alla skäligen misstänkta gärningsmän bakom hatbrott.Sedan dess har kvinnornas andel ökat kontinuerligt och förra året var den uppe i 17 procent"

Från SVD Idag.

#2  Kreativiteten minskar Thomas
2004-07-23 10:52:36

De svenska företagen söker allt färre patent hos PRV. Första halvåret i år minskar antalet patentansökningar för femte året i rad - trots att ansökningarna brukar öka när konjunkturen vänder. "Det är ett oroväckande trendbrott", säger PRV-chefen Anders Ryberg.

Ur DI

Flyr de kreaktiva männen och kvinnorna Sverige?

#3  Ekonomisk nedgång Thomas
2004-07-23 21:23:06

Jag tycker det verkar som om feministerna håller på att såga av den gren de sitter på.

Antipatin för män tilltar år från år.Frågan är om inte den låga nivån av gillande kommer ge återverkningar ekonomiskt i och med att just kreativiteten kommer avta.

Det krävs ett samhälle med en någorlunda hög nivå av kärlek för att människor ska nyskapa och utvecklas.

#4  Thomas: Robert
2004-07-24 01:21:48

Du har nog så väldigt rätt i att människor utan kärlek på något sätt blir mindre effektiva. Om man följer den klassiska behovstrappan blir det uppenbart. Dagens överstressade karriärsmänniskor har fysiska behov tillgodosedda och kan känna sig trygga ifrån yttre hot, men efter det tar man ett jättekliv över alla behov av närhet kärlek och samhörighet, för att istället landa någonstans bland behovet av social status och behovet av självförverkligande.

Själv är jag visserligen ganska högpresterande, men jag kan ibland känna en viss apatiskhet som troligen är följden av ett allt för ensam livsföring. Antagligen hade jag kunnat vara bättre om jag hade haft någon vid min sida.

#5  Robert Thomas
2004-07-24 04:33:12

Vad som har hänt den senaste 30 åren är att fler kvinnor har gått över att bli mer eller mindre fiender till männen.Man märker det i tidningar och i olika statistiker som t.ex den om hatbrott.Att vara fiender det tär både för män och kvinnor titta t.ex hur mystiskt ohälsotalet försämras för kvinnor från 28 dagar till 52 i stort sätt en fördubbling på sex år.

Vilka är det som gjort män och kvinnor till fiender: jo det är främst våra mediakontollerande feminister som mycket effektivt och ganska samstämmigt har sett till det.

På 10 år har förhållandet flickor/pojkar i studier mellan 13-18 år förändrats från 105 till 120.Jag kan inte se någon annan förklaring än att lärarna ändrat inställning till pojkar.

Slutsatsen jag drar är att feminismen sänker emotionen på kvinnor och gör dem mindre villiga att bistå män/pojkar.

Om den negativa påverkan på den vuxna befolkningen ökar vilket man kan utgå ifrån den gör eftersom kvinnor som kommer i hat ökar statistiskt sätt.Kommer de innebära försämringar i förmågan att producera (om det inte på något sätt går att kompensera eller upphäva)

Sen kommer nästa generation med barn som kommer att ärva sin moders negativism.


Vad är din verklighet på det hela?

#6  Det kan inte vara så Karra
2004-07-24 12:58:28

att kvinnor sjukskriver sig i högre grad för att det görs nedskärningar inom offentlig sektor, t ex äldreomsorgen, där merparten av de anställda är just kvinnor?

Kvinnor kan begå hatbrott. Ja. Och andelen hatbrott som begås av kvinnor ökar. Ja. Men hatbrott behöver väl med nödvändighet inte rikas mot män för att de är män? Jag menar, det kan ju vara så att kvinnor numera i högre grad "knackar bög", till exempel. Det är såklart hemskt och bör motverkas men jag vet inte om det tyder på att kvinnor hatar män i högre grad än förr, vilket du tycks mena, Thomas.

Vad menar du med att feminismen sänker emotionen på kvinnor och gör dem mindre benägna att bistå män/pojkar?

#7  Fear leads to anger, anger leads to hate... Billy
2004-07-24 13:54:17

...hate leads to suffering - Yoda

Vem är våldtäktsmannen? Jo en man
Vem är pedofilen? Jo en man
Vem är partnermisshandlaren? Jo en man

Detta är typiska feministiska budskap vars enda effekt är att kvinnor blir rädda för våldtäktsmän, pedofiler och partnermisshandlare. Eftersom det dock inte syns på män om de kan begå dessa brott (och kvinnor i största allmänhet ändå inte lyssnar på män som varnar dem för strulputtar och bad boys)...

...Väljer kvinnorna att vara rädda för alla okända män.

Det lustiga är att kvinnorna är bevisat urusla på att bedöma män vilket flertalet våldtäkter utförda av kvinnornas egna pojkvänner och ex-pojkvänner bevisar. Ändå är det naturligtvis de okända männen som kvinnorna är rädda för - oavsett vad de killar de känner ägnar sig åt.

#8  Karra Thomas
2004-07-24 16:13:27

Vad jag menar är att feministerna med början på 70-talet utvecklade metoder att associera män med kriminella och andra negativa egenskaper.Den vanligaste metoden var generaliseringar.Man sa t.ex Alla män är potentiella våldtäcksmän.Männen är ansvariga för våldtäckt.Man behandla männen som ett kollektiv inte som individer.Det måste varit medvetet och funnits överenskommelser för det var en gemmensamt beteendemönster bland feminister.Hade det gjorts en gång hade det skadat föga men det upprepades åter och åter i olika varianter och det kom dessutom från eliten av Sveriges kvinnor som t.ex Winberg

Resultat kvinnor börja se män som ett problem de har mycket svårt att differentiera se vissa män som ett problem och vissa inte.Följden blev en allmän sänkning av emotion ökning av skillsmässor rädslor och en del hat och att de inte riktigt kan slappna av bland män.Män är ganska vanliga och kvinnor började dra in mer ohälsa p.g.a emotionella skäl.Att man finner omorganisationer och dyl. som skäl är bara att man måste finna en politisk korrekt förklaring.

Att kvinnor gärna har kontakt med kriminella och t.o.m föredrar dem framför vanlig män kan vara att de ser vanliga män som kriminella,nåt skumt är det alla fall.

Kvinnorna dominerar skolan och vi har det faktumet att pojkars studieresultat har på de senaste 10 åren drastiskt försämras och självklart har det något att gör med lärarna och deras syn på dessa pojkar lärarna uppfattar dem som ett problem och har sänkt sin uppskattning för dem,och villighet att hjälpa

Risken är stor att den negativ utvecklingen fortsätter och att det hotar Sveriges produktionskapacitet ytterligare och att vi hamnar klart lägre välfärdsmässigt och emotionellt.

#9  Hmmm... MrG
2004-07-24 18:20:31

Min högst personliga reflektion varför mer kvinnor begår hatbrott är att de högerextrema partierna insett att de kan plocka väljare där genom att spela på rädslan för våldtäkter - Och att de har riktat flera av sina kampanjer mot att rektrytera just unga svenska kvinnor. Tänker främst på Nationell Ungdoms kampanjer och Operation Nordisk Kvinnofrid.

MrG

#10  Felaktiga metoder Thomas
2004-07-25 13:40:14

Den här artikeln från Aftonbladet är ett bra exempel på hur man skapar hatiska kvinnor innehåller generaliseringar och läger ansvar på oskyldiga män och ett totalt missförstånd på hur man kan lösa problemet med våldtäckter.Ska man få ner antal våldtäckter är lösningen att man skapar mindre hat och mer gillande mellan människor den här artikeln gör tvärtom och ökar risken för våldtäckter.Eller är det någon teori jag inte fattar?

"
I Malmö har en våldtäktsman satt skräck i ett helt bostadsområde. Kvinnor uppmanas att inte gå ensamma för sent på kvällarna samt att ha mobiltelefonen i högsta hugg.
Återigen är det kvinnor som måste ändra på sina vanor för att skydda sig. Kan man inte tänka lite nytt, undrar det feministiska nätverket Virus och
föreslår bland annat köpstopp för män på Systemet och att det byggs särskilda parker för bara män.
Tillträde förbjudet - för män
Det har alltid varit kvinnornas ansvar att akta sig för män. Män kan våldta och misshandla. Vi har fått lära oss att inte gå ensamma när det ät mörkt ute, inte ta hem killar och framför allt inte vara så fulla att killar inte förstår om man vill ha sex eller inte. Vi ska ta ansvar för männens sexualitet. Män är vandrande sexmaskiner som vi ska akta oss för.
SL och Connex diskuterade nyligen införandet av speciella kvinnovagnar i tunnelbanan i Stockholm nattetid. Detta för att kvinnor ska känna sig trygga. För då är man, som kvinna, säker på att man inte kommer att bli våldtagen.
Tack så mycket Connex, men det är inte vi som våldtar! Som vanligt är tanken god. Kvinnovagnar befäster föreställningen om kvinnors ansvar att vidta åtgärder för att inte bli våldtagna, i stället för att trycka på mäns ansvar att vidta åtgärder för att inte våldta! Eftersom det verkar råda brist på dylika förslag till åtgärder har vi tagit oss friheten att formulera några som garanterat skulle minska mäns möjlighet till sexuella övergrepp.

1. Först vänder vi oss till Connex, för att hjälpa dem att korrigera sitt misstag. Vi föreslår att ni i stället inför mansvagnar, för män som inte riktigt litar på sig själva. På så sätt slipper de att utsätta kvinnor för sin riskfyllda närvaro. En okänd aktionsgrupp föreslog resolut att förbjuda män i t-banan mellan 21.00-05.00, ett mycket konkret och väl genomförbart förslag.

2. Systembolaget. Ni har makten att neka försäljning till människor som genom sin konsumtion utgör en fara för andra. Därför tror vi att ett totalstopp av alkoholförsäljning till män skulle förhindra många våldsbrott mot kvinnor då de flesta fall av mäns våld mot kvinnor begås under alkoholpåverkan.
Om detta känns väl radikalt kan ett personligt kort införas där varje man endast tillåts köpa en minimal mängd alkohol per vecka. Båda dessa förslag måste naturligtvis innebära införandet av stränga straff för langning till män.

3. Barer och restauranger! Detta är väldigt enkelt. Servera inte män! De kan under påverkan av alkohol orsaka stor skada på människor såväl som på egendom. Eventuellt kanske män kan få dricka under speciella omständigheter, exempelvis i slutna sällskap med endast män och med obligatorisk övernattning så de inte är en fara för andra under sin vingliga vandring hem.

4. Varför inte avsätta en park i varje stad (i Stockholm exempelvis någon del av Nackareservatet) endast för män. Trots att det är de som under lång tid hindrat kvinnor att vistas i dessa områden inser vi ju att även de har behov av natur. En smidig lösning är då att ge männen en så kallad manspark där de kan vistas utan att orsaka rädsla hos personer av motsatt kön.
Vad det gäller joggingspår och dylikt; det finns gym. I gymen finns det personal som kan hålla eventuella förövare under uppsikt.

5. Pojkvänner, det är ni som begår de flesta övergreppen. På era flickvänner. Köp ett larm. Eller kontakta polisen så fort du känner dig det minsta osäker på dig själv. Annars kan du träffa din flickvän endast på offentliga platser där det finns andra som kan hindra dig om du börjar spåra ur. Drick inte om du ska träffa henne!

Nu finns det förhoppningsvis män som känner sig oerhört påhoppade av detta. Ni känner er anklagade trots att ni aldrig har våldtagit någon eller känner någon som har gjort det. Ni tänker varför ska jag ta ansvar för någon annans handlingar. Det ni kan göra är att ansöka om ett specialtillstånd som ger er tillträde till staden, gemenskapen och det offentliga rummet. Naturligtvis måste ansökan styrkas av kvinnor i er närhet, och ni måste genomgå vissa test för att bevisa er lämplighet att inneha det ansvar det innebär att vara fri.
Därefter hoppas vi att ni kommer att demonstrera! Vägra vara de män vi tror att ni är. Bilda studiecirklar! Diskutera vad en våldtäkt är, vad ni har för roll, det vill säga hur mansrollen ser ut och hur ni kan vara något annat än de män som samhället säger att ni är, det vill säga män styrda av ert könsorgan. Bevisa er oskuld!
Sedan kanske ni har en förnimmelse av vilka åtgärder kvinnor och tjejer vidtar, med en stor ofrihet som konsekvens, för att leva sina liv utan skuld och rädsla.
Detta var vårt förslag på hur män ska skydda sig från att bli våldtäktsmän. Varje man är en våldtäktsman om han inte visar sin oskuld.

Ida Söderquist
Nour Alkamil
Hanna Ljungqvist
medlemmar i det feministiska nätverket Virus som
arbetar aktivt för varje kvinnas rätt till det offentliga
rummet och till sin egen kropp
samt ett krossat patriarkat"

#11  Thomas Billy
2004-07-25 15:02:38

Att sedan denna artikel innehåller SOLKLARA FALL AV SEXISM...

...det kan vi väl vänta oss att de feminister som annars är så ivriga att påpeka sexism tar upp i jämställdhetens namn

ELLER?

#12  Puckade feministiska nätverket virus Billy
2004-07-25 15:14:30

Behandlas man som en brottsling kan man lika gärna begå brott vad är det för omogna fjortisar som inte fattar detta och skriver sådan här dynga?

Deras förslag skulle ÖKA antalet våldtäkter!

#13  Öööh Karra
2004-07-25 17:08:04

Är dom inte ironiska tror ni?

#14  Karra Billy
2004-07-25 18:54:38

Du menar alltså att det hela bara var ett roligt skämt? Jag tror de är lika ironiska som puckona i feministiska nätverket konspirationen vars livsmål är att förbjuda tre manstidningar från att säljas och vars metod är samla underskrifter.

Att konspirationen inte sagt ett ord om kvinnornas tidskrifter med samma sorters bilder säger en hel del om hur de är funtade. Och bilderna av deras två utsända på hultsfred talade drivor om hur DE vill tjejer skall se ut.

Jag tror varken medlemmarna i "Virus" eller "Konspirationen" är ironiska. Jag tror bara de har fruktansvärt dålig koll. Och det skulle inte förvåna mig det minsta om de faktiskt trodde att deras förslag skulle göra samhället bättre. Jag har lablat dem som radikalfeminister och det är inte ett dugg ovanligt att dessa har genomsexistiska ideer.

Konspirationen är för övrigt också sexistiska. Samtidigt som de protesterar mot sexistisk reklam har de ett genomsexistiskt budskap. Förbjud manstidningar med bikinibilder, säg inte ett ord om kvinnotidningarna.

Nej detta är inte ironi, detta är typisk radikalfeminism.

#15  Billy Karra
2004-07-26 11:56:25

Jag tycker själv att det är rätt många feminister som klagar på tjejtidningar (själv klarar jag inte av dem). Men. Artikeln ovan ser jag som en reaktion mot alla dessa förhållningsregler som man sätter upp för tjejer, vilket alltså ger intrycket att det är tjejers ansvar att se till att de inte blir våldtagna. Det propagerar ju bland annat du själv för i olika trådar här på JÄIF.

#16  Ang artiklen Magda K
2004-07-26 12:00:59

Så håller jag helt med Karra. Jag tycker det är uppenbart att de inte menar allvar utan bara vill "vända på steken"

#17  Magda, Karra Fiji
2004-07-26 12:13:49

"Varje man är en våldtäktsman om han inte visar sin oskuld."

Vad menar dom med den här meningen? Vad är syftet?

Nu när steken var vänd och så, hur ska jag tolka det här?

Vad vill dom att jag ska känna? Jag känner just nu att jag tycker dom som skrivit det är dumma i huvudet, vändstekt eller ej. Var det vad dom var ute efter?

#18  Fiji, Billy m fl Karra
2004-07-26 15:29:04

Ja, jag tror att artikeln var ett försök till att få folk att se vilka budskap kvinnor matas med hela tiden utan att någon reagerar.
Sen tycker jag att den på sina ställen var dålig, speciellt "varje man är våldtäktsman..." Jag hoppas och tror att de inte vill omsätta förslagen i praktiken. Vill de det är de ju inte kloka.

#19  Artikeln Billy
2004-07-26 15:31:42

De saker jag propagerat för har inte tillstymmelse till likhet med den sexism och nazism som förespråkas i artikel. Och javisst, bra, vända på steken. Nu är det gjort, det enda ni uppnådde var tusentals provocerade killar som idag är argare och mer benägna att bruka våld mot kvinnor. Och någon miljon som bara tycker ni är helt dumma i huvudet som ens sätter sådan där skit på pränt.

Sedan sitter Boethius och tycker Mein K... förlåt SCUM-manifesto är en fantastiskt bra bok men det är väl också bara att "vända på steken" enligt er?

#20  Problemet med Fiji
2004-07-26 15:59:53

Ett av problemen med en vändning av "budskapsmatningen" är att

Originalbudskapet, det de vill vända på, verkar vara "undvik att bli ett våldtäktsoffer".

Här ser man kvinnor i allmänhet som potentiella offer för en gärningsman. Det är som att se män (-niskor) i allmänhet som potentiella mord/rånoffer. Det finns inget särskilt konstigt eller provocerande i det.

Då har man sett folk som potentiella offer för enstaka farliga individer.

Deras omvändning "undvik att bli en våldtäktsman" blir väldigt annorlunda.

Här ser man alla män som våldtäktsmän. Det är både konstigt och provocerande.

#21  En fundering Fiji
2004-07-26 16:01:41

Här är jag tacksam för svar.

Hur går
"Det är ENBART gärningsmannen som har skuld för en våldtäkt"
ihop med
"Alla män bär ansvaret för våldtäkter"?

I artikeln har de skrivit båda. Inom feminismen används flitigt båda uttrycken.

Går det att kombinera de båda på något sätt? Jag tycker de är motsägelser.

#22  Karra Fiji
2004-07-26 16:06:16

Okej. Tror inte heller de menade att det skulle omsättas i praktiken.

Har svårt att komma överens med artikeln ändå, eftersom vändningen av argumentet inte fungerar.

Deras vändning förändrar innebörden såsom jag skrev nyss, och jag tycker de borde sett det. Om de såg det borde de brytt sig om det.

#23  Mm Alvunger
2004-07-26 16:42:18

Fiji det är en viss motsägelse.

Om jag inte bara platt pannkaka vänder på det och hävdar att våldtäktsmannen är ett offer.

Potentiella offer för enstaka tillgängliga kvinnor.

Allstå kan man säga att artikeln handlar om hur män skall undvika att bli ett offer för sin oförmåga att kontrollera sig själv vad gäller kvinnliga kroppar.

Därmed inte sagt att jag sympatiserar med artikeln. Jag vill bara påpeka att det är märkligt hur lätt det alltid skall vara och hur ofarligt och "okej" det tydligen är att hävda att kvinnor är potentiella offer som på ett eller annat sätt måste tänka sig för. Artikelförfattarinnorna anser att män skall tänka sig för.

Jag är inte beredd att stödja eller föreslå frihetsmässiga inskränkningar vad gäller män. Det är inte förenligt med det samhälle jag vill leva i. Men det oroar mig o gör mig arg och ledsen att så FÅ ens bryr sig, uppmärksammar, ser, märker, att kvinnor redan av en mängd olika anledningar, påhittade eller reella, lever under en enorm frihetsinskränkning. Det är för mig en gåta varför inte fler män intresserar sig och vill lösa det. Försvarandet av kvinnor som offer och i vissa fall medskyldiga offer är långt vanligare än utpekandet av män som gärningsmän. Det är ett evigt "enstaka män", en man då och då, inte alla, inte normala, inte jag, inte Leffe, men några utstötta missanpassade kräk är det, men inte så många och ändå så pass få så man tycker ju att kvinnor borde kunna lära sig att undvika dessa få män och några sätt att undvika dem på är ju att inte utmana dem. Problemet är att det ofta är ett utmanande att ens finnas till som kvinna, att leva i en kvinnlig kropp är en sexuell risk bara det. När skall det erkännas, och när skall det lyftas fram som den verkliga mänskliga katastrof som det är. Kvinnor är inte trygga i sina egna kroppar. Och uppenbarligen är en hel del män inte det heller, för säg den våldtäktsman som erkänner sig skyldig. Säg den som ens tycker att han är skyldig. På så vis verkar inte män vara trygga i sina kroppar, för våldtäktsmannen tycks dimpa ned från en klar himmel. Pojkvännen, brorsan, kusinen, vännen. Är det tillfället som skapar våldtäktsmannen eller våldtäktsmannen som skapar tillfället?

Det är något jag funderat mycket över på senare tid. Sorry för min spinnoff.

#24  Josefine Fiji
2004-07-26 17:07:30

"Fiji det är en viss motsägelse.

Om jag inte bara platt pannkaka vänder på det och hävdar att våldtäktsmannen är ett offer. "

Jag förstår inte riktigt. Menar du min kritik av artikelns vändning eller min fråga om hur de två påståendena om ansvar kan kombineras?

#25   Karra
2004-07-26 17:14:41

Alvunger förklarade saken bra tycker jag.

Fiji, jag tycker också att uttalandet "alla män är ansvariga för att det begås våldtäkter" är konstigt. Jag förstår det inte riktigt. Däremot tycker jag att det är konstigt att det är OK att kvinnor uppmanas att bete sig på olika sätt för att inte utsätta sig för risken att bli våldtagen, medan män inte får uppmanas att bete sig på sätt som minskar risken för att s a s bli våldtäktsman, om du förstår vad jag menar.

Och Billy, nu klumpar du ihop alla feminister med dessa två som skrivit en artikel.

#26  övrik kommentar Fiji
2004-07-26 17:16:05

Jag tycker det är lika okej att säga att (i allmänhet) alla kan drabbas av inbrott som att säga att alla kan drabbas av våldtäkt.

Att påpeka det för ofta och försöka bara uppmärksamma individerna som drabbats av det ena eller det andra och aldrig gärningsmännen bör naturligtvis undvikas.

Men den här typen av artiklar riktar inte fokuseringen mot de skyldiga gärningsmännen som faktiskt begår brottet. Det riktar skulden mot alla män, skyldiga som oskyldiga.

Då har man fått folk som lägger energi på att vara arga på artikelförfattaren, när det man ville var att folk skulle lägga energi på att lösa problemet.

#27  tredje kommentar till Josefine Fiji
2004-07-26 17:24:35

Angående våldtäktsmannens ursprung. Det hade varit roligt att ha ett givande svar, men har egentligen bara det tråkiga. Båda vägarna kan finnas.

Det finns våldtäktsmän som aldrig blivit det om inte omständigheterna gett läget. Typexempel på sådant tror jag är efter-fest-fylle-våldtäkter, och den icke pådrivande gruppvåldtäktsmannen.

Samtidigt finns våldtäktsmän som aktivt uppsöker situationerna. Här tror jag bland annat samtliga överfallsvåldtäktsmän (långt ord) finns. Utom då de mer passiva vid gruppvåldtäkt, som bara "hakar på strömmen".

#28  Karra Fiji
2004-07-26 17:39:14

En artikel ska kunna ge sina läsare något också.

En artikel (1) som beskriver hur man undviker villainbrott kan vara intressant för alla villaägare

En artikel (2) som beskriver hur man undviker att bli inbrottstjuv, vem är den riktad till?

Inbrottstjuvarna?

Sedan är det onödigt att dag ut och dag in älta hur jobbigt, farligt, vanligt och hemskt det är med villainbrott. Då skapar man en onödig rädsla hos villaägare.

Men får man färre inbrottstjuvar av artikel 2? Knappast.

#29  Oj Fiji
2004-07-26 17:40:42

Tio inlägg på rad. Ska lugna mig.

#30  Hmm Billy
2004-07-26 17:46:31

Och Billy, nu klumpar du ihop alla feminister med dessa två som skrivit en artikel.

Vilket inte skiljer mitt handlande det minsta från hur du skulle se på saken och jag gick med i ett vit-makt nätverk och skapade en "snällare" grupp. Du skulle ändå bunta ihop mig med NSF oavsett vad jag tyckte. Ni feminister måste faktiskt sopa rent framför eran egen dörr.

#31  Billy Karra
2004-07-26 17:53:25

Jag tror inte att alla pingstvänner är tokiga sektmedlemmar bara för att en utbrytarfalang ur pingstkyrkan visade sig vara en tokig sekt (läs: Knutby).

Jag kan inte styra vad två kvinnor ur ROKS eller Virus eller vad det var gör, jag har inget med dem att göra.

#32  Karra Billy
2004-07-26 17:57:52

Exakt, så det du måste göra är ta avstånd från dem så de inte sammanknippas med din ideologi. Hur många feminister har frivilligt tagit avstånd från den sexistiska artikeln i aftonbladet? Jag har sett noll!

Om en utbrytargrupp ur AFS förespråkade våldtäkter på alla kvinnor som inte bar burka kan du räkna med att AFS skulle ta rejält avstånd från dessa...

Men feministerna tar inte ens offentligt avstånd från SKAM manifesto så hur trovärdigt blir det då?

#33  Billy Karra
2004-07-26 19:12:21

Jo, men AFS är en förening/organisation. Det är inte feminismen, feminism är en ideologi. Om jag är antifeminist men inte tillhör AFS tycker jag inte att man kan hållas ansvarig för vad AFS gör.

Jag kan själv säga att jag tror att jag förstår vad artikelförfattarna försöker säga, men jag tycker att det kan sägas på betydligt bättre sätt.
Men grejen är att det är först när man säger sig vilja begränsa mäns utrymme som folk blir arga. Jag vill inte heller att man ska uppmana män att sluta gå ut eller dricka sprit eller så, men jag tycker inte heller att man ska uppmana tjejer att göra det med motiveringen "om tjejer bara gjorde si eller så skulle de ju inte bli våldtagna". Varför är det okej att ställa krav på och begränsa kvinnor men inte män?
För övrigt tycker jag män är dåliga på att reagera på sexistiska och rent kvinnofientliga texter och bilder. Varför?

SCUM har jag inte läst, bara hört talas om, och jag tycker att det verkar vara riktigt suspekt.

#34  Karra Vagina_Dentata
2004-07-26 21:48:47

Varför bryr du dig om att fjäska för sexistiska svin som Billy?

#35  Vagina_Dentata Karra
2004-07-26 22:16:27

Ha ha, jag tycker inte att jag fjäskar genom att säga vad jag tycker.

#36  Karra Billy
2004-07-27 02:28:50

"För övrigt tycker jag män är dåliga på att reagera på sexistiska och rent kvinnofientliga texter och bilder. Varför?"

Av den enkla anledningen att män vanligen INTE ser det som en självklarhet att de automatiskt nedvärderar en tjej pga hennes kön när de tycker hon är snygg/sexig lättklädd på bild.

I övrigt behöver jag exempel och definition på vilken typ av bilder/texter du menar är sexistiska och eller kvinnofientliga för att kunna svara närmare.

#37  Go west! Nepomuk.
2004-07-27 03:52:27

Det enda raka är att ta sitt pick och pack och dra till något annat mer vänligt sinnat och behagligt land.
Skaffa dig någon internationellt gångbar utbildning (om du inte redan har det). Du kan dra ifrån studielånskulder och all sån skit.
I ett sånt här litet land som Sverige med dess politiska värdetradioner finns det ingen möjlighet till någon (fri) opionbildning underifrån. Glöm att du kan förändra något här. Dessutom är hela det politiska systemet väl inbäddat i det ekonomiska transfereringssystemet och den politiserade byråkratin.
Hela den här feministtrenden med dess objektiva anspråk fungerar som kunskapsillusioner för att legitimera makt eller maktanspråk. Det som kallas positiv frihet -dvs att någon annan sk expert påstår sig veta hur tillvaron egentligen är (bakom den normativa heterosexuella slöjan) eller skall vara beskaffad kränker helt klart den filosofiska liberalismens idéer. Det anses vara abnormt av individen att sätta sig upp mot samhällsutveckling med dess gyllene utopier eller vackra visioner om en framtid där alla vackra värden förenats, därav följer rätten till det manipulativa tvånget mot den enskilda individen. Rösta med fötterna istället.

#38  Billy Karra
2004-07-27 10:12:34

Det finns rätt många exempel. Under Irak-kriget till exempel ägnade sig en brittisk tidning åt att poängsätta de kvinnliga korrarnas utseende. Jan Guillou gick till attack mot Seijerstad för att hon tjänade pengar på att vara i Irak. I sportsammanhang får man ofta höra väldigt sexistiska åsikter typ Mats Wennerholm som kallar de grekiska idrottskvinnorna för "bergsgorillor" och bara talar om doping som nåt farligt när kvinnor ägnar sig åt det (eftersom de blir "monster"). I porrens värld har vi t ex Max Hardcore och Blacks on Blondes som beskriver hur häftigt det är att män knullar sönder kvinnor och pissar dem i ansiktet (det senare i Max Hardcores fall). Leif Silbersky gick ut och talade om kvinnors ansvar att undvika våldtäkt. Var är de upprörda insändarna från män?

Jag tycker inte heller att en bild av en naken tjej med nödvändighet måste vara sexism, men jag tycker det är ganska sexistiskt när tidningar som t ex Slitz och Café verkar totalt ointresserade av tjejer om de inte tar av sig kläderna. En del av bilderna de publicerar är i mitt tycke också sexistiska, som den på Ulf Lundell i kostym med två halvnäcka 19-åringar bredvid sig. Men jag antar att det är du som man som har tolkningsföreträde på dessa bilder, precis som du tyckte att du hade det på artikeln från virus?

#39  Karra Billy
2004-07-27 15:21:14

"Under Irak-kriget till exempel ägnade sig en brittisk tidning åt att poängsätta de kvinnliga korrarnas utseende."

Och om kvinnor på en annan tidning ägnade sig åt att betygsätta de manliga korrarnas skulle det vara sexism menar du? Du kan väl knappast förvänta dig att män skall betygsätta mäns utseende också?

"Jan Guillou gick till attack mot Seijerstad för att hon tjänade pengar på att vara i Irak"

Och detta var sexistiskt varför? Hur vet du att han inte skulle sagt samma saker om en pojbandssnygg oerfaren ung manlig reporter som blev kvinnornas favorit?

"I sportsammanhang får man ofta höra väldigt sexistiska åsikter typ Mats Wennerholm som kallar de grekiska idrottskvinnorna för "bergsgorillor" och bara talar om doping som nåt farligt när kvinnor ägnar sig åt det (eftersom de blir "monster")."

Jag vet inte om de grekiska kvinnorna det gäller är dopade först och främst. Men bakgrunden till detta är sannolikt att flera kvinnor som tävlat i fysiskt krävande idrotter har haft så mycket manligt hormon i sig att deras faktiska kön kunnat ifrågasättas. Något liknande gällande män har jag aldrig hört talats om har du? Och seriöst nedsättande kommenterar gällande manliga idrottare hör man stup i kvarten men de kopplas inte på samma sätt till deras kön.

" I porrens värld har vi t ex Max Hardcore och Blacks on Blondes som beskriver hur häftigt det är att män knullar sönder kvinnor och pissar dem i ansiktet"

Jag är inte porrmotståndare men ... hur kommer det sig att så många tjejer har kännedom om den värsta skiten inom porren? Urvalskollar ni på det som låter mest idiotiskt eller? JA det finns porr som är sexistisk/vidrig.. JA jag protesterar gärna mot skiten om lämpligt organ är tillgängligt. Det kommer ingen upprörd insändare från mig eftersom jag inte ens sett skiten.

"Leif Silbersky gick ut och talade om kvinnors ansvar att undvika våldtäkt. Var är de upprörda insändarna från män?"

Det beror på i vilket sammanhang det gällde. Om det gällde tumbafallet anser jag att kvinnan som nyligen blottade sig hade samma ansvar. Men jag möts ju bara av protestera att det inte gäller samma sak trots att jag flertalet gånger motiverat likheterna.

"jag tycker det är ganska sexistiskt när tidningar som t ex Slitz och Café verkar totalt ointresserade av tjejer om de inte tar av sig kläderna"

De är totalt ointresserade av kvinnor som inte är snygga eftersom de vill sälja tidningen. Cosmopolitan brukar som jämförelse inte ha med fula killar i sin tidning. Men ok låt oss se hur det EGENTLIGEN ser ut.

Slitz Mars 2003 -
Samantha Mumba påklädd sid 17 (Månadens kjoltyg, för övrigt oftast en påklädd artisttjej)
Ursäkta damen hur flörtar du? (Påklädda tjejer tillfrågas) sid 22
Jessica Folcker (om killar) påklädd sid 24
Index spaning sid 34-35 om Skövde, enbart bilder på påklädda festande människor
Nina Ljungblad (sexigt) påklädd sid 128

Hur påklädda skall tjejerna vara för att det skall var ok enligt dig egentligen? Duger inte Jessica Simpsons vita tröja på sidan 19 i Julinumret ? Skall hon ha vinterkappa i sommaren för att bilden inte skall vara sexistisk?

"En del av bilderna de publicerar är i mitt tycke också sexistiska, som den på Ulf Lundell i kostym med två halvnäcka 19-åringar bredvid sig."

Och hur tolkar du då denna bild av Ulf Lundell? Vilken roll spelar tjejerna på bilden?

#40  Billy Karra
2004-07-27 16:45:25

Jag tycker helst att man avhålla sig från att bedöma utseendet hos någon som inte lever på att vara snygg. Grejen är ju att ingen poängsatt manliga korrars utseende.
Jan Guillou har heller aldrig ifrågasatt lönen hos en manlig korre.
Leif Silbersky sa att "kvinnans ansvar börjar hemma i nyktert tillstånd" bla, var männens ansvar börjar tar han däremot inte upp.
Jag är inte heller porrmotståndare men mycket av porren tycker jag definitivt att man kan ifrågasätta. T ex Max Hardcore, som uppenbarligen säljer. Rocco Siffredi (som ju är/var väldigt populär) har gjort en del klart tvivelaktiga filmer, t ex där han kör ner en kvinnas huvud i en toalettstol medan han tar henne analt. På den svenska porrfilmsförsäljningssidan maxs kan man läsa baksidestexter som "AJ! Gigantiska svarta stakar penetrerar små tjejers bakar" och "Möt 13 mumsiga debutanter som inte hann undan."
Som jag sa tycker jag inte att det är avklädningsgraden i Slitz mm som är problemet. T ex tycker jag att avsnittet döpt "månadens kjoltyg" är lite tveksamt trots att det är en påklädd tjej med, just för att en människa är refererad till som "kjoltyg". Sen är det naturligtvis symptom på en sexism hos köparna av Slitz mm om de inte kan tänka sig att köpa en tidning som innehåller en intervju el dyl med en ful kvinna som gör nåt intressant.
Tjejtidningar som Cosmo, VR, Amelia mm tycker jag lika illa om, jag tycker de spär på fördomar om både kvinnor och män och cementerar könsroller.

Bilden på Ulf Lundell: Jag fattar inte vad tjejerna hade där att göra öht. Jag tycker den tyder på en gubbsjuka, en sorts "hö-hö-hö"-grabbighet som jag ogillar starkt.

#41  Karra Billy
2004-07-28 03:23:12

"Jag tycker helst att man avhålla sig från att bedöma utseendet hos någon som inte lever på att vara snygg. Grejen är ju att ingen poängsatt manliga korrars utseende."

På fråga A) svarar jag att människor bedömer utseenden oavsett vad folk jobbar med. Du kan möjligen ha menat att de inte skall uttrycka sig ärligt i tal eller skrift utifrån detta. På fråga B) svarar jag att ingen heller har hindrat någon från att bedöma deras utseende.

"Jan Guillou har heller aldrig ifrågasatt lönen hos en manlig korre."

Jag vet inte ens om Seijerstad hade högre eller lägre lön än vad man brukar i krigssituationer när man gör ett bra jobb så jag kan inte uttala mig om detta. Jag har för mig att det Guillou klagade på var den uppmärksamhet hon ensam fick efteråt och gissningsvis också all gratisreklam för sin bok hon fick pga detta.

"Leif Silbersky sa att "kvinnans ansvar börjar hemma i nyktert tillstånd" bla, var männens ansvar börjar tar han däremot inte upp."

Ja eftersom alla onyktra kvinnor kan bli våldtagna men alla onyktra män definitivt inte kan bli våldtäktsmän är det väl uppenbart att kvinnors ansvar blir mer poängterat? Jag skulle dock påpeka att samma sak gäller för männen vad gäller fylla, bara inte i kontexten våldtäkter.

Porrbranchen i Sverige är extremt sexistisk (enkönad). Detta har dock inget med materialet de säljer att göra. Det är de svenska bolagen själva som byter ut de betydligt mer jämställda amerikanska omslagen. Orsaken till detta är att svenska kvinnor är så jämställda att de oftast inte vågar visa gillande av porr offentligt. Därmed är det i stort sett bara svenska KILLAR som köper/hyr porr även om det är många svenska tjejer som är med och konsumerar den porr killarna införskaffat. Baksidetexterna du pratar om är ju svenska, vad det stod på originaltexten till filmen förtäljer inte din historia. Rocco tappade rejält med popularitet hos de flesta när han i senare filmer fick riktigt taskig kvinnosyn.

Vad är så tveksamt med att kalla en tjej för "kjoltyg" ? Tjejerna kallar ju killar för "Hunkar" det är väl samma sak. Jag ser det som slang, lite roligare än att prata om månadens tjej/kille. Inget att haka upp sig på.

Om Ulf Lundell-bilden... Tjejerna finns ju enbart där för att förstärka intrycket att han är framgångsrik. Framgångsrika män får fler brudar än icke-framgångsrika så är det ju. Samma sak gällande bilden av Svennis som blir pussad av två av tjejerna i Atomic Kitten och den bilden har hittills ingen kvinna kallat sexistisk. Det är svårt att säga att detta är könsrasism när det man avbildar är sanningen. Vilket också är det enda de behöver svara om de anklagas för sexism.

#42  Billy Karra
2004-07-28 10:22:31

Nej, det är klart att ingen hindrar nån att bedöma utseendet hos en manlig korre. Men A) Ingen har hittills kommit på tanken, för det är givet att en manlig korres utseende är av noll intresse och B) det är skillnad på om du i din hjärna tänker "hon var snygg" och om du och dina 5 manliga journalistkolleger skriver en artikel där ni ger kvinnliga korrar poäng efter utseende.

Om baksidestexten är översatt till svenska och då blev mer sexistisk spelar väl ingen roll, det är ju sexistiskt all the same. Och det är ju svenska män som handlar på Maxs, så texterna måste ju vara anpassade efter vad svenska män vill se. Alltså kan jag dra slutsatsen att svenska män tänder på att se kvinnor åsamkas smärta vid samlag, eftersom baksidestexter skrivs där sådant utlovas. Eller?

Kjoltyg, hunk... två fel blir inte ett rätt. Men det är intressant att du tycker att jag ska uppfatta den nedsättande benämningen "kjoltyg" som skämtsam, medan man inte kan uppfatta förslaget om "mansvagnar" skämtsamt.

Du tycker att bilden på Lundell är "sanningen", jag kallar den sexistisk. Tjejerna finns på bilden för att stärka bilden av Lundell som karla-karl, ja. De är dekorationsobjekt, inget annat. Det tycker jag tyder på en dålig kvinnosyn.

#43  Karra Billy
2004-07-28 21:25:56

En manlig korres utseende är nästan av noll intresse för mig eftersom jag är kille. Orsaken att ingen kvinna skulle poängsätta manliga korrar efter utseende är samma som att ingen kvinna i intervju skulle säga att hon letar en snygg kille. Istället är det humor man pratar och när man betygsätter kvinnliga korrars utseende är det just enbart utseende det handlar om. En kvinna skulle dock aldrig våga ge utseende lika stor betydelse, men manliga homosexuella skulle definitivt kunna sätta utseendepoäng på manliga korrar.

"Och det är ju svenska män som handlar på Maxs, så texterna måste ju vara anpassade efter vad svenska män vill se."

Nej, definitivt inte! Texterna och bilderna är inte översatta utan ändrade till att passa porrklimatet i Sverige enligt bolagens chefer. Jag gissar att de anpassat hela branschen efter 1) Den sociala stämpeln att porr är dåligt 2) Åsikten att de bästa kunderna är porrmissbrukare som behöver värre och värre kickar hela tiden av porren. De har helt enkelt gjort de nedsättande orden till sina egna och eleverat dem inom branchen.

Det är väsentlig skillnad på att kalla en tjej för jänta eller tös jämfört med att förorda ren sexism i ordets egentliga bemärkelse.

Om det bara vore på bilden det såg ut så där skulle jag hålla med dig för dåvar den bilden sexistisk. Men nu är det så där det ser ut i verkligheten och jag kan inte se det som relevant att du kritiserar hur världen ser ut. Unga fräscha kvinnor är sex-appeal för äldre framgångsrika män så enkelt är det. Kvinnorna i sin tur lever gott i denna position. Det är som Guillou sammanfattar detta:

"I England är så kallade kiss-and-tell-stories en gigantisk affär. "Kända blondiner", som vår malligaste morgontidning skriver, kan berika sig rejält när de fått ihop en tillräcklig trofésamling av korkade medelålders män. Då får de 15 miljoner i förskott för en bok de inte ens behöver skriva själva."

#44  this is how u do it Alexander
2004-08-22 02:30:12

Vill man minska våldtäkter så är de e bästa man kan göra att införa 0 tolerans.
Strängare straff och mer resurser till polisen så att de både kan förebygga och då skadan redan är skedd utreda brottet.
Debatten många feminister för är totalt idiotisk. Vi är människor, man kan inte döma oss efter vad vi har mellan benen, vi är så otroligt mer komplexa än så. Det här känns mer som någon sorts försvarsbarriär som vissa kvinnor väljer att sätta upp då de blivit sårade eller illa behandlade. Jag vet själv att det är mkt lättare att bara dra alla av de andra könet över en kant och sen säga till sig själv "ja eftersom alla är horor så är det inte så konstigt att jag råkade ut för de jag gjorde".

#45   Tempt
2004-08-22 02:32:17

Amen

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?