feminetik.se feminetik.se

Just nu 24 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Makt och kön


Gå till senaste inlägget#1  Makt och kön MatsL
2005-11-07 20:09:03

Kvinnor har uppenbart problemformuleringsprivilegium när det gäller att diskutera förhållandet mellan könen.

Hur i historien kan denna makt tänkas ha uppkommit? Hur analyserar man detta utifrån genus, hur sätter man in det i en könsmaktsordning och hur ökar man jämställdheten på detta område?

#2  Sv: Makt och kön Karra
2005-11-08 08:06:42

"Kvinnor har uppenbart problemformuleringsprivilegium när det gäller att diskutera förhållandet mellan könen."

Kan du utveckla det där?

#3  Sv: Makt och kön suvi
2005-11-08 08:26:48

Jag tror MatsL menar att kvinnorna pratar mer om promlematiken mellan könen och att kvinnorna bestämmer hur den ska formuleras.

Ja antar det uppkom av behovet för kvinnorna att frigöra sig från den manliga makt dominansen.
Jag tror på samarbete mellan män och kvinnor vad det jämställdheten, fler män borde intressera sig för diskussioner om könsroller och förhållanden mellan könen helt enkelt.

#4  Sv: Makt och kön puff
2005-11-08 09:05:52

apropå den manliga maktdominansen så skrev malin siwe en intressant text i dn , makt kostar: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=577&…

#5  Sv: Makt och kön MatsL
2005-11-08 10:22:58

Jag menar inte främst att kvinnor talar mer i detta område även om det är en del i det hela.

Det som menas är det tryck som finns i samhället på att män skall tiga i genusförsamlingen. De bestraffningar som finns mot de som talar. Alltså samma tryck som finns mot kvinnor inom mansdominerade områden.

Är det inte en enorm makt att få bestämma vad som är rätt och fel i frågor som rör förhållandet mellan könen?

#6  Sv: Makt och kön Alvunger
2005-11-08 10:27:24

Ja, det är väl samma "tryck" som är på mig som svensk att inte berätta för nysvenskar hur förtrycket gentemot nysvenskar ser ut. Jag kan omöjligen veta det. Jag har aldrig varit utsatt och tillhör en priviligerad grupp. Jag vet inget om hur kommentarer och blickar begränsar och sårar. Jag inser dock att det existerar och att jag har ett ansvar att få stopp på det, samt ett ansvar att inte ta ifrån nysvenskar tolkningsföreträdet eller förneka dem deras upplevelser.

#7  Sv: Makt och kön MatsL
2005-11-08 10:39:59

Liknelsen haltar. Enligt liknelsen borde inte kvinnor kunna uttala sig om hur trycket mot män ser ut. Och män inte om hur trycket mot kvinnor ser ut. Det som är huvudfrågorna i denna tråden kvarstår.

Skulle problemformuleringsprivilegiet som kvinnor har i denna fråga falla om man utgår ifrån att kvinnor inte är en underordnad grupp?

Jag tror inte det. Frågan har med gamla könsroller och könsmakt att göra. Dock inte med den typen av könsmakt som feministerna
menar är den allenarådande.

Hur stor makt är det att kvinnor har hegemonisk makt i frågor som rör kvinnligt och manligt?

#8  Sv: Makt och kön Alvunger
2005-11-08 10:44:56

Jag skrev inte att jag inte kan uttala mig. Det kan jag visst det och gjorde också i mitt inlägg. Men jag kan inte genom mitt uttalande säga att "Det du upplever stämmer inte, det där är individuellt, du har offertänk, snap out of it, det finns inget strukturellt förtryck mot nysvenskar, statistiken visar bara att vi gör olika val bla bla bla"

Om du utgår ifrån att kvinnor inte är en underordnad grupp så skulle mkt riktigt problemformuleringsprivilegiet falla. Vilket det ju också i alla tider också har gjort. Nu börjar vi komma till en vändning.

Vad menar du att kvinnor har hegemonisk makt i frågor som rör kvinnligt och manligt?

#9  Sv: Makt och kön MatsL
2005-11-08 11:08:31

Det går inte att alltid hänvisa problemformuleringsprivilegium till underordnad grupp. Då skulle ju männen varit underordnade eftersom männen haft problemformuleringsprivilegium i offentliga frågor.

När i historien skulle denna kvinnliga makt ha uppkommit?

#10  Sv: Makt och kön MatsL
2005-11-08 11:14:07

Vad jag menar med att kvinnor har hegemonisk makt inom detta område har jag skrivit. Läs ovan.

#11  Sv: Makt och kön Alvunger
2005-11-08 11:17:42

Mjae, jag säger att de underordnade BÖR ha problemformuleringsprivilegiet. Inte att de alltid HAR det. Det är uppenbart att kvinnor inte har haft det.

Jag anser inte att det är "makt" att kunna definiera makten, men det är åtminstone en bättre utgångspunkt än tidigare. När denna kvinnliga "makt" uppkom? I västvärlden uppkom den i takt med att kvinnor fick mänskliga rättigheter. Framförallt under 1900-talets andra hälft skulle jag säga.

Jag har läst ovan. Jag ser ingen kvinnlig hegemonisk makt.

#12  Sv: Makt och kön MartinK
2005-11-08 11:59:51

Jag tycker dina frågor är intressanta och välformulerade MatsL, och inte minst viktiga.

Ur feministisk synvinkel så kan man ju fråga sig hur feminister egentligen tänker sig mäns medverkan (för det verkar ju ändå vara ett feministiskt önskemål). Ur mer allmänt perspektiv så har jag svårt att tänka mig att man nånsin kommer att uppnå nån jämlikhet med det resonemanget eftersom kvinnor alltid kommer att betrakta sig som underordnade, oavsett hur världen ser ut. I grund och botten är det ett cirkelresonmang, man säger att man är undrordnad och därför har tolkningrätt och mha den tolkningsrätten så säger man att man är underordnad. Det ligger ju i sakens natur att problemformuleringsprivilegiet är en makt och makt släpper man inte gärna så det finns naturligtvis ingen anledning för feminister att släppa fram tolkningar som kommer fram till något annat än att de är underordnade.
Och det är ju därför män gärna ses som ett hot av feminister, så länge de inte bara accepterar de existerande synsätten.

#13  Sv: Makt och kön MatsL
2005-11-08 12:32:25

Jag bollar tillbaka vänligheten MartinK. En underordnad grupp bör ha pfp. Kvinnor är alltid underordnade. Överordningen och pfp inom detta område visar att kvinnor är underordnade. Så oavsett hur mycket överordning det finns så tyder denna på en underordning. Det är den feministiska ideologin. Bra formulerat med ordet cirkelresonemang.

Jag tror man är snett ute om inte ser den kvinnliga makten inom detta område som något som stammar ur något annat än underordnning.

Många kvinnor har berättat hur det är att arbeta inom mansdominerqde områden. Senast i helgen var det på Tv om en kvinnlig polis och en kvinna som gjort lumpen som berättade om sina erfarenheter därifrån. Pia Cramling har berättat om de fördomar som finns om hur det är att vara kvinnlig schackspelare.

Vari består trycket mot könsrollsöverskridare? Är det att man blir sedd som mindre vetande och så vidare? Kanske men jag gissar att det är ännu allvarligare än så. Det handlar om tramp in i områden som varit manliga respektive kvinnliga i alla tider. Trycket kommer inte bara utifrån utan kan även i viss mån komma innífrån en själv: Gör jag verkligen rätt nu. Har jag i könsrollsdiskussionen/polisen etc. att göra?

Om jag skall använda feministernas egna termer är det kanske inte lika lätt för en kvinna att se med den självklarhet kvinnor fattar pennan och skriver inlägg i könsrollsfrågor. På samma sätt som det tar lite längre tid för en man att förstå det tryck som finns mot kvinnor som skall kommentera till exempel världspolitiken.

För en feminist bör det vara helt omöjligt att diskutera manlig underordning inom olika områden som en uppkomst att arbetsdelningen i det Kurtèn Lindberg kallar knapphetssamhället eftersom feminister som bekant har en helt annan förklaringsmodell.

Den kvinnliga makten inom detta område är intressant att diskutera. Att ha makten att formulera förhållandet mellan män och kvinnor är en stor makt anser jag.

Återkommer troligen i eftermiddag.

#14  Sv: Makt och kön MatsL
2005-11-08 14:50:26

Varifrån kommer då denna makt? Är det som Malin Siwe skriver att det har med ansvaret och makten över även andra sociala kontakter, med släkt och barn att göra? Eftersom kvinnorna var mer eller mindra bundna till hemmet i sin roll blev det deras uppgift att hålla koll på sociala kontakter, födelsedagar och så vidare. Något vi fortfarande kan se. Var det lättare att ha sociala diskussioner över diskbaljan än över plogen? Eller vad? Vad beror det på att kvinnan har makten när det gäller att definiera och diskutera relationerna mellan män och kvinnor?

#15  Sv: Makt och kön MatsL
2005-11-08 14:52:54

"Över tvättbaljan än över plogen" är kanske bättre formulerat.

#16  Sv: Makt och kön olaberg
2005-11-08 15:14:46

Nej, jag tror inte att maktdelningen hem-offentlighet har skapat makten att definiera och diskutera relationer.

Snarare ett romerskt stoiskt mansideal.

#17  MatsL MartinK
2005-11-08 15:18:02

Jag tror att en del av förklaringen ligger i att kvinnor tillåts vara svaga, det har alltså gått bra att säga att man är underordnad och ändå hålla sig till sin traditionella roll. För män är det inte lika lätt, en man som erkänner sig maktlös eller underordnad kommer inte tas på allvar, om en man är maktlös så förväntas han göra något åt det, inte bara prata och gnälla om hur maktlös han är.

#18  Sv: Makt och kön Fabian
2005-11-08 17:34:28

Jag tycker det kanns lite överdrivet att ifragasatta om kvinnor har formuleringsprivilegiet eller inte. Nast intill all diskussion om könsfragor idag kommer ifran ett kvinnligt perspektiv. Med undandtag av rapportering om enskilda fall av missgynnade fadrer, som ofta tillbakavisas som baksidan av överordningen.

Men a andra sidan ar det ratt naturligt att kvinnor har detta monopol. Det följer av könsrollerna: man skall vara tysta och starka.

Det jag daremot reagerar emot ar jamförelsen av kvinnor och deras underordning med invandrare och deras underordning. Jag tycker det finns mycket stora skillnader, inte minst genom att de enskilda mannens lojalitet för det mesta galler en kvinna snarare an en medlem i samma grupp. En hustru till en vd ar kanske, enligt det traditionella feministiska resonmeanget, underordnad sin man, men hon ar pga av sin sociala stallning överordnad 98% av det svenska samhallet. En överordning som inte alls reflekteras i statistik över kvinnors löner.

#19  Sv: Makt och kön MatsL
2005-11-09 11:56:50

Tack för intressanta svar! Skall fundera lite mer i ämnet. Eventuellt återkommer jag i tråden eller i annan tråd.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?