feminetik.se feminetik.se

Just nu 29 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Konkreta feministiska förändringar??


Gå till senaste inlägget#1  Konkreta feministiska förändringar?? Robert
2005-10-26 18:34:51

Hallå alla feminister på feminetik!

Vilka konkreta förändringar vill du som feminist få till stånd i det svenska samhället?

Det jag efterfrågar är tydliga och konkreta exempel på sådant som du vill förändra och en beskrivning av hur du vill ha det istället.

#2  Sv: Konkreta feministiska förändringar?? Norna
2005-10-26 18:40:23

Konkreta? Bättre tillgång på boxers som passar kvinnorumpor!
Övrigt är mer en fråga om attitydform... :)

#3  #2 (Norna) Robert
2005-10-26 18:45:37

Boxer - är inte det en hundras?

Kan du ge några exempel på attityder som du vill förändra?

#4  Sv: Konkreta feministiska förändringar?? Norna
2005-10-26 18:58:41

Mm, jag vill ha en som är mjuk och skön att sitta på... Hundar idag är bara anpassade för män! ;P

Exempel på attitydförändringar:
Jag skulle önska att folks inställning till könsroller mjukades upp, så att vi slapp uttryck som "hon är så okvinnlig" och "han är så feminin".

#5  Sv: Konkreta feministiska förändringar?? donbullshit
2005-10-26 21:07:05

Norna #4:

Du får börja avla hund. Och möjligen även tänka dig en karriär i textil
branschen.

Attityder förändras sakta, och sådant kan t.ex. inte lagstiftas.
Bästa metoder är att själv uppvisa god attityd, föregå som ett
gott exempel. Inför alla, sina vänner, vuxna bekanta, män och
kvinnor, inför barn och unga.
Och den sistnämnda grupper är närmast de som har möjligheten
att snappa upp något av det och lära sig något. Resten anser
jag man kan glömma, med gott samvete.

Personligen har jag aldrig hört Live, att någon skulle ha sagt
"hon är så okvinnlig" och "han är så feminin".
Så jag anser att dessa uttryck även är relativt sällan förekom-
mande, i skift har jag stött på dessa.

#6  Sv: Konkreta feministiska förändringar?? Pela68
2005-10-26 21:31:57

#1

Ja just det. Vilka konkreta förändringar kan göras i samhället i dag för att göra det till ett mer jämställt samhälle?- Är nog snarare frågan.

Vad kan vi förändra för att göra vårat samhälle till ett mer jämlikt/jämställt samhälle?

Personligen skulle jag gärna börja med att ta bort alla könsdifferentierade lagar som fortfarande finns kvar. D e t vore ett stort steg fram mot jämställdhet/jämlikhet...

#7  donbullshit Norna
2005-10-26 21:33:18

Ja, jag överväger att försöka starta egenproduktion av boxers, men det är så förbannat svårt att sy i tunn trikå. :( *vill ha en bättre symaskin!*

Och nejdå, jag är ö h t väldigt tveksam till "feministiska lagstiftningar", eftersom vi redan idag är lika inför lagen. (Iaf i teorin.) Det handlar helt klart om att försöka sprida goda attityder och kunskap. Något annat sätt kan jag inte se fungera. Däremot tror jag att man måste vara konsekvent mot alla grupper, eftersom ålderssegregationen tack och lov inte är så fullständig att man inte riskerar att barn och unga hör när man pratar gamla stofiler emellan. :)

Jag är glad för din skull att du aldrig hört såna saker uttalas irl, men jag (och många andra) är tyvärr inte lika lyckligt lottade. Har du inte hört andra varianter på det temat heller? (T ex "ja, hon har ju lyckats bevara sin kvinnlighet trots att hon gjort karriär" eller "så fint av honom att sitta barnvakt så att hans fru får vila lite*?)

#8  Tillägg Norna
2005-10-26 21:40:48

Det sista var nog förresten ett dåligt exempel. Byt ut det mot "det är ju inte så himla manligt när en kille bryr sig så där mycket om inredning och sånt*. Eller byt ut "omanligt" mot "bögigt"; brukar användas som synonymer.

#9  Sv: Konkreta feministiska förändringar?? donbullshit
2005-10-26 22:06:11

#7 Norna:

Jag tycker sådant inte är vanligt förekommande, inte i varje fall så
att personen skulle vara seriös, när denna sagt det. Då jag hört så-
dant är i samband med skämt.

Att säga just:
"han är så feminin" med SÅ

Låter nog lätt som något negativt. Men "han är feminin" (skulle i sig
låta att han är väldigt feminin, det som uppfattas vara feminint), ett
så starkt uttryck har jag alrig hört sägas om någon. "Han har femini-
na sidor", kan nog förekomma vanligare, "feminina" betecknar i detta
fall någon typ av egenskaper och beteende. Att man säger så,
uppfattar jag inte som negativ, utan det kan sägas även helt neutralt.

Sedan jag antar inte att t.ex. "feminin" ordet och dess innebörd, kan
eller bör heller helt raderas ur det svenska språket. Det vad det rep-
resenterar borde väl kunna få finnas kvar, utan att det i sig är då-
ligt eller negativt. Det ger även färg till språket.

Vad skulle man då säga:
-hon är så mänsklig.
-han är så mänsklig.

Uttryck som:
"ja, hon har ju lyckats bevara sin kvinnlighet trots att hon gjort
karriär"

Låter ju bara fördomsfullt, och jag kan inte bli ledsen av om någon
skulle säga det. Eftersom det är det samma att säga rakt ut så
att alla hör:
-Jag är en komplett idiot.

Jag ser det mer så. Och inget av dessa uttryck har jag hört.

Det att något skulle uppfattas som "gay" eller "bögigt" om mäns be-
teende, är något jag anser mig ha hört mer ofta. Men även då ofta
skämtsamt och inte så att t.ex. "gayighet" skulle vara negativt, att
man har det.

Men jag är även rätt öppen med mina inställningar och varande,
och jag har märkt att det tenderar driva mig till liknande människor.

#10  Sv: Konkreta feministiska förändringar?? donbullshit
2005-10-26 22:07:23

Lite skämt, om någon skulle säga:
"ja, hon har ju lyckats bevara sin mänsklighet trots att hon gjort
karriär"

Jag tycker det låter nog ännu värre.

#11  Sv: Konkreta feministiska förändringar?? donbullshit
2005-10-26 22:21:36

Uttryck:

-Hon är macho.
-Han är feminin.

Dessa uttryck i sin innebörd är inte negativa på något sätt.
Första delen av frasen redogör könet, "hon är", det är en
kvinna/en hon som är.
Resten av frasen berättar hurdan "hon", forfarande en hon,
hon är macho. Frasen negerar aldrig att det är en kvinna.
Eller i andra fallet en man.

Men uttryck som:

-hon är okvinnlig.
-han är omanlig.

Dessa är däremot negativa i sin innebörd, därmed sämre
alternativ att använda då man kommunicerar. Först säger
man "han är", att det är en man/en han som är, men sedan
med "omanlig". Börjar man dra tillbaka det, att det är fråga
om en man.
Man sänker värdet av första delen av uttrycket och i hela ut-
trycket som helhet. Vilket gör att uttryckt får en negativ
utformning.

Sådant är viktigt och påverkar de människor man kommunicerar
med, om man alltid formulerar sig negativt, kommer det
upplevas som jobbigt och som negativt av andra.
Du kommer upplevas vara en negativ person eller att ha jämt
en negativ inställning till allt.

Så säg:

-Hon är macho. (då är hon en kvinna och mer)
-Han är feminin. (då är han en man och mer)

;o)

#12  Till Robert fredriktomte
2005-10-26 22:39:52

Här är tre trådar (två lite äldre, en väldigt färsk) om konkreta feministiska åtgärder:

http://www.feminetik.se/diskutera.php?fid=4&a…

http://www.feminetik.se/diskutera.php?fid=4&a…

http://www.feminetik.se/diskutera.php?sub=4&a…

#13   Norna
2005-10-26 22:44:41

Jag håller med dig på många sätt, och tycker att det var en väldigt bra redogörelse kring språkbruket.

För mig finns det dock kvar ett problem i det hela - dvs vad som räknas som manligt och kvinnligt. Undermeningen att den kvinna som är macho och den man som är feminin är avvikande från normen kvarstår, även om inte orden har en negativ laddning. Istället borde det vara möjligt att säga att en person har den och den egenskapen (de egenskaperna som vi nu skulle samla ihop under "feminin" eller "maskulin").

Jag vet att det inte är realistiskt att gemene man ska acceptera något sådant, eftersom många helst vill ha kvar könsrollerna så so de är, och tycker att det är något medfött, men jag har fortfarande med det som en del i mitt utopia...

(Och ja, jag är rädd att det nog är lite som du skrev, dvs att du kanske har en omgivning som är rätt öppen kring sånt här, men tyvärr har vi inte alla turen att ha det.)

#14  Sv: Konkreta feministiska förändringar?? Teb
2005-10-31 12:00:01

Konkreta förändringar:

Individualiserad föräldraförsäkring
Delat barnbidrag

#15  Teb m.fl. Robert
2005-10-31 13:05:23

Bra och konkreta förslag!

Jag tycker att det är lite märkligt att det är så få förslag på konkreta förslag från feministerna här på feminetik.

Själv har jag ju ägnat en hel tråd åt mina egna konkreta förslag på åtgärder - Roberts recept ( http://www.feminetik.se/diskutera.php?fid=3&a… ) - konstigt att en icke-feminist själv lyckas åstadkomma fler förslag än vad alla feministerna tillsammans lyckas åstadkomma!

#16  #7 (Norna) Robert
2005-10-31 13:07:58

Norna skriver:

"Och nejdå, jag är ö h t väldigt tveksam till "feministiska lagstiftningar", eftersom vi redan idag är lika inför lagen. (Iaf i teorin.)"

Nja, det stämmer inte! Det finns flera områden där lagstiftningen är icke-könsneutral. Mig veterligen enbart till nackdel för männen.

Det är något som har diskuterats i ett antal trådar tidigare!

#17  Sv: Konkreta feministiska förändringar?? sliten
2005-10-31 13:52:25

Konkret förslag: låt alla dagis i Sverige arbeta efter Gävle-dagisets Björntomtens pedagogik. Här ifrågasätts inget, istället hjälper uppmuntrar man genom praktiska åtgärder flickorna att stärka sitt fysiska mod, att ta för sig i leken, att våga tala med hög röst. Pojkarna å sin sida uppmuntras att lyssna, att arbeta med finmotoriken, att samarbeta, att hjälpas åt och att uttrycka sig verbalt. Resultatet har varit fantastiskt.

#18  Sv: Konkreta feministiska förändringar?? Kristin
2005-10-31 13:58:15

Konkreta förändringar:
-Individualiserad föräldraförsäkring
-Delat barnbidrag
-Könsneutral lagstiftning på alla områden. Ex. värnplikt, rätten till lika medicinsk behandling etc.
- Att kön och sexuell läggning ska vara ovidkommande och utan att diskrimeras, i såväl partnerskapslagstiftning (Ja, jag är lite inne på att plocka bort termen äktenskap till förmån för partnerskap för alla.)som vid barnalstrande.
- Att alla lärare och dagis peronal utbildas i jämställdhet och genusproblematik så att de behandlar barnen som individer och inte som kön.
- Förbud mot könsklassificering i ex leksakskataloger och reklam till barn.

#19  Sv: Konkreta feministiska förändringar?? Zana
2005-10-31 14:45:47

Jag håller med Norna i #7, det främsta arbetet är upplysning för att skapa attitydförändringar. Men det är inte lätt och går inte snabbt! Svårt att lära gamla hundar sitta ;P Utvecklingen går ju visserligen framåt, och det blir bättre för varje generation, men skulle vara trevligt att skynda på utvecklingen.

För min del försöker jag leva feministiskt bl.a genom att:

#1 Att peppa tjejkompisar med uruselt självförtroende inom exempelvis teknik att först testa och sen tala om självförtroendet. Alltså att medvetengöra varför de har dåligt självförtroende om något de aldrig provat att göra. (Det är inte speciellt motiverande att prova på nåt som vår kultur i dag har allmän konsensus att man inte har genetisk kapacitet att klara).


#2 Att inte vara fördömande gentemot könsrollsöverskridande människor (snarare tvärtom... me like :)

#3 Att inte se andra tjejer som utseendemässiga konkurrenter för att vinna mäns godkännande, utan som medsystrar.

#4 Att förstå mekaniken bakom attityder, istället för att gå på och ta kommentarer nedan personligt (som många könsrollstjejer säkert gör): "(Du är tjej), du förstår inte logik", "(Du är tjej), kan du sy min skjortknapp", "(Du är tjej) då har du snygg handstil och då kan du vara sekreterare så kan vi killar sköta tänkandet", "(Du är tjej), utseendet är viktigare för dig" , "(Du är tjej)(därför talar jag med din pojkvän om teknik, ignorerar allt du säger tills du tystnar, trots att pojkvännen inte kan ett jota och du kan det som diskuteras). etc i all oändlighet....

#20  Sv: Konkreta feministiska förändringar?? donbullshit
2005-10-31 17:04:30

Konkreta förändringar som Teb #14 och Kristin #18 bl.a tagit upp:

Mina alternativa Konkreta förändringar om:
-Individualiserad föräldraförsäkring (teb och kristin)
-Ta bort föräldraförsäkringen (jag)

Om:
-Delat barnbidrag (teb och kristin)
-Ta bort barnbidraget (jag)

-Könsneutral lagstiftning på alla områden. Ex. värnplikt, rätten till
lika medicinsk behandling etc. (kristin)
-Lagen försöker man utforma så gott man kan objektivt, och denna
linge bör man hålla fast vid (jag). Objektivitet skall gälla i lagen.
Många som kritiserar lagen, kriserar lagen just ur en subjektiv ut-
gångspunkt, då är det ej lagen som det är något fel på.


- Att kön och sexuell läggning ska vara ovidkommande och utan att
diskrimeras, i såväl partnerskapslagstiftning (Ja, jag är lite inne på
att plocka bort termen äktenskap till förmån för partnerskap för
alla.)som vid barnalstrande.

Ovannämda är ingen konkret förändring eller åtgärd, det är önske-
tänk.


- Att alla lärare och dagis peronal utbildas i jämställdhet och genusproblematik så att de behandlar barnen som individer och
inte som kön. (kristin)
- Vi borde börja med att satsa överhuvudtaget på skola och utbild-
ning, så att det finns lärare och god utbildning, få grepp om mobb-
ningen. Idag verkar inte landet har råd med ens detta, om det görs
kommer det ge en bättre skolmiljö för alla barn (jag).
Utbilda personal i genusproblematik och jämställdhet är ointressant
idag, det vore närmast ett slöseri på redan knappa resurser.


- Förbud mot könsklassificering i ex leksakskataloger och reklam till
barn. (kristin)
- Inga förbud tillåts, ta bort alla förbud (jag)

#21  Sv: Konkreta feministiska förändringar?? PerEdman
2005-10-31 17:09:16

Skötrum för män, alternativt skötbord på herrarnas.

/ Per

#22  Sv: Konkreta feministiska förändringar?? donbullshit
2005-11-03 16:20:43

PerEdman #21:

Behövs inte, moderna toalettanläggningar ha en större unisex toalett,
med invalid kapacitet och skötbord.!

#23  Sv: Konkreta feministiska förändringar?? donbullshit
2005-11-03 16:39:11

sliten #17:

"Konkret förslag: låt alla dagis i Sverige arbeta efter Gävle-dagisets
Björntomtens pedagogik. Här ifrågasätts inget, istället hjälper
uppmuntrar man genom praktiska åtgärder flickorna att stärka sitt
fysiska mod, att ta för sig i leken, att våga tala med hög röst.
Pojkarna å sin sida uppmuntras att lyssna, att arbeta med finmo-
toriken, att samarbeta, att hjälpas åt och att uttrycka sig verbalt.
Resultatet har varit fantastiskt."

Okay, rätt intressant.

Men vilka resultat ha man exakt uppnått och hur länge har detta
arbete pågått? 1 år, 2 år eller 10 år?

Om det handlar om en ny arbetsmetod, då vet man ju inte ännu
hur detta kommer påverka dessa flickor och pojkar i längden?

Företags klimatet kan vara rätt hårt, om en snäll och mjuk 20 årig
pojke kommer dit? Kommer han klara sig i det livet?

Vad visar resultaten, troligen finns inga sådanna resultat ännu, eller?

Sedan själv har jag den erfarenheten att när jag gick i grundskolan,
så hade de min klass under ett år en dålig lärare. Och klassen för-
stördes helt fullständigt under det året, oavsett hur fint det var
innan. Så sådant man lärt sig på dagis, kan blåsa ut genom fönstret
rätt snabbt och lätt under "rätta"/"fel" omständigheter.

Det dåliga året och miljön i skolan gjorde att många i min klass ald-
rig kom ordentligt ikapp skolgången igen. De misssade för mycket,
eleverna stod där för att lära sig själv, för att läraren ej brydde sig.
Så de flesta kunde inte "lära sig själv" då och ett stort hål skapades
i deras utbildning, och hålet finns så länge som det inte fylls till.

Ett dåligt år och det förstörde rätt mycket för många i min klass.

Genusdagis eller inte, så innebär en sådan omständighet "adios
amigos" för många.


Vad gäller generella skillnader mellan flickor och pojkar, så är flickor
något mer ödmjuka många gånger, de kan även vara passiva till
en nivå där de börjar underkasta sig sjäv.
Detta kan komma från uppfostran.

Det sättet som flickor är ödmjuka på, eller böjer sig, det är främst
inför en auktoritet, de lyssnar till t.ex. läraren eller föräldrar. Och
flickan kan tro mer på dem och att vad de säger är rätt och riktigt.

Men flickor har däremot inte generellt sätt mer ödmjukhet än vad
pojkar har emot sina jämåriga, t.ex. sina klasskamrater, tjej-vänner
eller pojkar som är deras vänner.

På den nivån råder ej samma passivitet eller underkastelse, utan
rent generellt uppfattar man inte att en jämnårig skulle vara på
något sätt bättre. Flickor upplever inget hot av sina jämnåriga killar,
flickor mognar även tidigare, vilket ofta gör att de även kan känna
sig överlägsna inför killarna. De är fortfarande små pojkar, hon själv
håller på att bli kvinna.

Där tjejer/flickor böjer sig är inför auktoritet.

Det i sig kan vara dåligt, då om auktoriteten är en dålig sådan.

Att lära killar att dyrka och böja sig framför auktoritet är inte
nödvändigtvis en bra sak.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?