feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Ellen Key, "könsroller" och "qvinnligt väsen"


Gå till senaste inlägget#1  Ellen Key, "könsroller" och "qvinnligt väsen" donbullshit
2005-10-25 20:55:08

Artikel på DN - Kultur idag, porträttering av svenska Ellen Key.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1194…

Ett namn och en kvinna som jag själv inte tidigare hört av, men jag
håller min inte så himla uppdaterad vad gäller historiska
personligheter.

Det jag läste om Ellen Key var dock mycket intressant och så även
hennes tankar, hon var individualist, och för individens fulla
rättigheter och frihet, genom detta även för kvinnans. Och ansåg
det vara viktigt att kvinnan erhåller dessa fullt ut.
Hon lyfte fram även barnen och barnensrätt, vilket jag tycker är
viktigt och en bra sak.

Men sedan ansåg hon att individen har alltid ett kön och att detta
kön har stark inverkan över individen, hon pratade om något
som hon kallade "qvinnligt väsen/kvinnligt väsen". Detta är något
som upplevdes då och idag vara ett väldigt konservativt tankesätt.

Ellen Key blev känd främst internationellt, i Sverige stöttes hon
undan av alla, även feminister. Då hennes teorier ej stödde det
nya moderna och liberala könsrolls tänkandet, att allt beteende
är bara sociala konstruktioner, således finns inget äkta som skulle
t.ex. grunda sig i kön.

Jag har alltid varit för individen och den fria individen, dagens femi-
nism anser jag många gånger kolidera med tanken om den fria
individen. Dels pratar feminister om jämställdhet, och frihet att vara
det man önskar sig, men sedan när någon önskar vara i någon viss
roll, klassisk mamma, eller en bimbo. Så höjs rösterna, och frågorna
lyder:
-Hur kan någon vara så dum?
-Förstår hon inte sina rättigheter?
-Varför vill hon låta sig bli förtryckt av männen?
-Varför väljer hon förtrycka kvinnor, genom att ta en sådan roll
(rollen som man hävdar att männen har konstruerat)?

Först pratar man om individs frihet att välja den roll man vill.
Men sedan när man väljer vissa roller, så är dessa inte längre
riktigt okay eller bra val.

-Hur kan någon välja vara en dum nicke-docka?
-Jag kan inte förstå, jag skulle aldrig tycka det är vettigt (man
refererar ofta till sitt egna subjektiva tänkande och förstånd)?

Om man vore för jämlikhet och den andres frihet att välja, så skulle
man inte ställa denna fråga. Det har inget att göra med någon annan
än den som själv gjort detta val.
Feminismen misslyckas helt enkelt många gånger stå för allas frihet,
och fullständig frihet, istället utformas det till begränsad frihet. Där
individen återigen borde följa vissa rätta modeller/roller. De roller
och modeller, som denna gång feministerna vill definiera och sätta.

Den person rör sig utanför dessa, bemötts lätt med "Fy skam!"
eller med hävdan att valet inte kan vara fritt. Att ex. förtryck måste
ligga bakom det, fakta saknas dock för dessa påståenden.

#2  "könsroller" & "roller" lika med sociala konstruktioner? donbullshit
2005-10-25 21:32:19

Könsrollen

En rätt accepterad idé och teori idag är att könsroller är endast
sociala konstruktioner, att det är något människan byggt upp med
sin tanke och fantasi. Att det är konstgjort, att det förankras in
inget egentligt äkta från natur eller biologi, och inte heller något
äkta av sinnelig karaktär, t.ex. "manligt väsen" respektive "kvinnligt
väsen".

"kvinnligt väsen" uppfattas nog mer idag som konservativt, som
något dogmatisk och ovetenskapligt.

Att könsrollen är en social konstruktion, uppfattas av många som
en sanning. Även av personer inom feminismen, som utanför.
Idag tar många idéen som att det var självklart så.

Personligen för mig har tanken alltid känts främmande, och dels
kan jag känna mig bära på viss konservativ värdegrund. Och
ge dem värde.
Personligen har jag inte svårt att tänka mig att t.ex. Ellen Keys
uppfattning om "kvinnligt väsen", skulle faktisk kunna stämma,
vara korrekt och bära på en viss sannings värde.
Jag ser inte det som helt omöjligt.

Och för mig är inte det heller en omöjlig tanke att idéen om att
könsrollen är blott en social konstruktion. Att idén kan vara fel-
aktig. Att det helt enkelt inte stämmer.


Och med idéer som "könsrollen är en social konstruktion" eller idén
om "kvinnligt väsen", så hamnar vi faktisk på den filosofiska sidan.
Till grund antaganden, som inte längre stödjs av vetenskapen, utan
de är filosofiska definitioner.
Och därmed definitioner som människan idag inte kunnat varken
bevisa eller avbevisa. Bestämt säga att det verkligen är falsk eller
sant. Och det gäller båda dessa.

Det blir som för grund antaganden för explicit ateism och teism.
Det första utgår från att antagandet "Gud finns inte" är sant.
Det andra utgår från att antagandet "Gud finns" är sant.

Men ingen av dessa grund antaganden kan idag bevisas, ingen känd
vetenskap jobbar ens med dessa frågor, med att försöka bevisa
eller ge svar på dem.
Dessa frågor och antanganden är rent filosofiska och därmed utanför
vetenskapen, och lika så är "socialt konstruerade könsrollen" och
även "kvinnligt väsen".

Så mitt intresse ligger så klart i att veta vad tänker andra här om
dessa, anser man något vara självklart t.ex. den "socialt konstruerade könsrollen" och värför i så fall?
Är detta något du själv tänkt över, att antagandet är rent filosofisk
och saknar vetenskaplig grund?


Sedan något annat som jag anser vara intressant, är att samtidigt
som man menar att könsroller eller roller är helt konstruerade och
konstgjorda, ex. sociala konstruktioner.
Hur kan man då anse att någon roll är sämre eller ej borde väljas,
vad gäller alla sådanna roller där man inte skadar någon annan.

Hur är ex. blonda (silikon) bimbo rollen sämre än t.ex. den rollen
av fritänkande kvinnan, som ej tar efter något klassiskt kvinnligt?

Då är ju om man håller antagandet sant, ett konstgjort beteende
trots allt. Och om man nu är det ena eller andra, så är det bara
fråga om att byta beteende eller inlärning av ett nytt beteende.

Och i slutändan om det är fråga om konstgjort beteende, då skulle
det ju inte spela någon roll vilken beteende man tar. Det skulle vara
lika värdigt att bli ett traktorhjul.

Det skulle i varje fall vara en rätt radikal utbryttning från standard
roller. Och om allt är konstgjorda roller, finns det någon egentlig orsak till att försöka bryta sig loss från en stadard roll? Eller att
försöka uppmana andra att bryta sig loss från dem?

Vad vore orsaken då?

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?