feminetik.se feminetik.se

Just nu 17 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

pojkar lyckas sämre än flickor i skolarbetet


Gå till senaste inlägget#1  pojkar lyckas sämre än flickor i skolarbetet clintan
2005-10-10 21:23:49

I förra årets nationella rapport framhölls de ökande skillnaderna i kunskapsresultat
mellan pojkar och flickor som oroande, och inspektörerna uppmanades att följa
denna utveckling i kommande inspektioner. Så har också skett, även om någon
fördjupad studie kring de bakomliggande orsakerna inte har genomförts. Sannolikt
handlar det om flera samverkande faktorer, både i skolan och i det omgivande
samhället. I överensstämmelse med tidigare studier och Skolverkets statistik redovisas
i inspektionsrapporterna att flickor i grundskolan generellt sett presterar bättre
än pojkar.
I en kunskapsöversikt om unga i skolan med titeln ”Könsmönster i förändring?”13
antyds förskjutningar i traditionella positioner bland genderforskare både i Sverige
och i andra länder. I allt fler studier konstateras att flickor som grupp presterar väl i
skolan och har akademisk framgång senare i livet. Flickor framstår inte längre lika
entydigt som den underordnade grupp som tidigare forskning ofta beskrivit. Nyare
studier ger en mer varierad bild av flickors och pojkars agerande och situation i
skolan, där flickor i högre grad än tidigare är synliga som aktörer. Förändringar av
undervisningsformer och arbetssätt, där de friare arbetssätten som innebär att eleverna
skall ta ansvar för sina studier och själva söka kunskap, är ett förhållande som
lyfts fram som förklaring till att pojkar lyckas sämre än flickor i skolarbetet.
Det är angeläget att observerade skillnader i resultat mellan pojkar och flickor diskuteras
på alla nivåer i skolsystemet. Skolverket kommer på regeringens uppdrag att
i utbildningsinspektionen under 2006 granska skolors arbete med att utjämna könsrelaterade
skillnader i studieresultat.

källa Skolverket http://www.skolverket.se/content/1/c4/37/37/R…

skall bli intressant att följa hur mycket möda de ids lägga ned på detta, har en känlsa av att denna problematik inte prioriteras särskilt högt.

#2  Sv: pojkar lyckas sämre än flickor i skolarbetet clintan
2005-10-10 21:29:33

Flickor och pojkar
I riket hade, liksom tidigare, flickor betydligt högre medelbetyg än pojkar. Skillnaden
uppgick till drygt 20 poäng i meritvärde. Läsåret 2003/04 var flickornas genomsnittliga
meritvärde 218 och pojkarnas 196. I inspekterade kommuner var det
genomsnittliga meritvärdet för flickor 216 och för pojkar 194, med en variation
mellan 187 och 251 för flickorna och mellan 178 och 230 för pojkarna. Med undantag
för en kommun, var flickornas meritvärde högre än pojkarnas, med stora
variationer mellan kommunerna. I några kommuner uppgick skillnaderna till några
poäng och i några till över 40 poäng. Den genomsnittliga skillnaden uppgick till 22
poäng.
I riket hade flickor högre betyg än pojkarna i alla ämnen utom i idrott och hälsa.
Betygsskillnaderna var minst i matematik, fysik och teknik och störst i bild, hemoch
konsumentkunskap, svenska och religion. I de senare ämnena hade dubbelt
eller tre gånger så många flickor som pojkar MVG och nästan dubbelt så många
pojkar som flickor uppnådde inte målen. Även i moderna språk och i modersmål
fick betydligt fler flickor än pojkar betyget MVG.

källa Skolverket [länk]

#3  Sv: pojkar lyckas sämre än flickor i skolarbetet Greg
2005-10-10 23:03:29

Något som i mitt tycke är intressant i jämställdhetssynpunkt är hur många av respektive kön som inte alls får en godkänd utbildning överhuvudtaget.

Min gissning är att många av de som inte alls lyckas lära sig skriva eller tom hoppar av skolan kommer bli rätt överrepresentede bland de individer som det går absolut sämst för. Med det menar jag svårt att få jobb, missbruk, fängelsekunder eller värre.

Jag gissar på att det är främst pojkar som inte får samma chans till en bra utbildning och start på livet, vilket borde göra frågan till ett prioriterat jämställdhetsproblem... men är det verkligen det idag?

Är det någon som driver frågan att skolan idag är ojämställd till pojkarnas nackdel? Fi lär ju inte göra det då de är feministiska, men några av de andra partierna kanske ?

#4  Clintan billie
2005-10-11 02:54:43

Jag blir nyfiken på det här.
"Förändringar av undervisningsformer och arbetssätt, där de friare arbetssätten som innebär att eleverna skall ta ansvar för sina studier och själva söka kunskap, är ett förhållande som lyfts fram som förklaring till att pojkar lyckas sämre än flickor i skolarbetet."

Ofta hör man att killarna i en grupp skiter i att göra sin del och låter tjejerna göra allt grupparbete och skänka resultatet till killarna?

Alla killar är väl inte så. Men vad kan det bero på? Tänker på alla Källarband med killar. Är det inte en av dem som är mest drivande. De andra killarna underordnar sig honom? Jag kan ju ha fel men är inte många högpresternade killar typiska ensamvargar. De vill vara i topp eller inte vara med alls. Så grupparbete pasar inte för dem men funkar för tjejer?

Kanske jag bar gissar. Men alal gånger jag försökt vara med i grupparbete har det pajat. Kanske jag är unik?

#5  Sv: pojkar lyckas sämre än flickor i skolarbetet MartinK
2005-10-11 11:18:25

En annan angränsande fråga är betygsinflationen, se t.ex http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_80086… . Tyvärr har jag inte sett nån uppdelning på kön där, skulle vara väldigt intressant att se om inflationen verkligen är lika för både pojkar och flickor..

#6  Sv: pojkar lyckas sämre än flickor i skolarbetet clintan
2005-10-11 21:04:17

"väldigt intressant att se om inflationen verkligen är lika för både pojkar och flickor" ja

och om könet på rektor och lärare har någon påvisbar betydelse för elevernas resultat

fan MartinK vi borde ägna oss mer åt genusforskning...finns mycket att gräva i.

#7  billie clintan
2005-10-11 21:12:11

de skriver "Förändringar av
undervisningsformer och arbetssätt, där de friare arbetssätten som innebär att eleverna
skall ta ansvar för sina studier och själva söka kunskap, är ett förhållande som
lyfts fram som förklaring till att pojkar lyckas sämre än flickor i skolarbetet."

hur noga de verkligen studerat OM det är orsaken framgår inte, kanske är det bara ett antagande som rimmar bra med den allmänna modetrenden att undergräva pojkars/mäns status och självbild och underblåsa flickors/kvinnors.

#8  Clintan Gullegubben
2005-10-11 21:21:15

Förändringar av
undervisningsformer och arbetssätt, där de friare arbetssätten som innebär att eleverna
skall ta ansvar för sina studier och själva söka kunskap, är ett förhållande som
lyfts fram som förklaring till att pojkar lyckas sämre än flickor i skolarbetet

Redan nar jag gick i skolan for over 20 ar sedan brukade killar lyckas samre an tjejer med grupparbeten, projekt och langlaxor. Det kan ju inte ha varit okanda fakta. Anda valde man att andra skolan i denna riktning. Medveten sexism, skulle jag vilja saga.

#9  Sv: pojkar lyckas sämre än flickor i skolarbetet Greg
2005-10-11 22:22:07

Blev skolan generellt bättre av denna förändring som motiverade alla killar som slås ut av det? Borde inte studieformen utgå från elever (av båda könens) förmåga att tillgodose sig den?

Varför ändrades arbetsätten överhuvudtaget.. någon som vet?

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?