feminetik.se feminetik.se

Just nu 17 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Likhetsfeministisk prostitution


Gå till senaste inlägget#1  Likhetsfeministisk prostitution Robert
2005-10-09 21:14:40

Jag har funderat ett tag på likhetsfeminism och prostitution.

Likhetsfeminister brukar ju hävda att män och kvinnor är i grunden lika. Att utan våra könsroller så skulle män och kvinnor ha ett mycket likartat beteende (på alla plan utom de uppenbara biologiska skillnaderna, som att t.ex. föda barn).

Det måste ju innebära att män och kvinnor har samma syn på sex och samma behov av sex i grunden.

Så om vi hade ett likhetsfeministiskt samhälle så skulle prostitution vara lika förekommande bland män och kvinnor. Lika många män och kvinnor skulle vilja köpa sex och lika många män och kvinnor skulle vara intresserade att sälja sex.

Om man nu är likhetsfeminist så borde man väl därför inte argumentera mot prostitution baserat på att det främst är män som köper och främst är kvinnor som säljer. Då borde man väl snarare jobba för att nå den likanivå som man tror gäller i grunden för män och kvinnor?

#2  Sv: Likhetsfeministisk prostitution Chrome
2005-10-09 21:40:44

Det är ingen motsättning att vara likhetsfeminist och samtidigt tycka att sex inte ska vara till salu.

Man kan vara likhetsfeminist och tycka att sex ska avdramatiseras så att sexuellt aktiva slipper stigmatiseras. Utan stigmatisering av sexuellt aktiva kommer det att bli vanligare med tillfälliga sexuella förbindelser.

#3  #2 (Chrome) Robert
2005-10-09 22:02:08

Varför förespråkar du tillfälliga sexuella förbildelser?

#4  Chrome Gullegubben
2005-10-09 22:03:50

Det är väl redan idag vanligt med tillfälliga sexuella förbindelser. En minoritet män ägnar sig åt det ofta. En stor grupp kvinnor ägnar sig åt mer sällan än dessa män men oftare än genomsnittsmannen. Slutligen har vi en stor minoritet män som aldrig haft tillfälligt sex, utan att betala för det.

För att ditt scenario skall bli verklighet krävs antingen att fler män lyckas följa de mest aktivas exempel, vad gäller attityd och beteende, eller att fler kvinnor också har tillfälligt sex med andra män än de från den mest attraktiva och aktiva minoriteten, utan att de genom förändrad attityd och beteende blivit mer attraktiva för kvinnor. Jag vet inte hur en mindre stigmatisering (jag ser ingen stor stigmatisering på denna punkt, mer än vad gäller otrohet) skulle kunna åstadkomma detta.

Hur tänker du dig utvecklingen?

#5  Sv: Likhetsfeministisk prostitution Chrome
2005-10-09 22:12:16

För det första vill jag påpeka att jag inte sagt att jag håller med om de åsikter jag skrev om. Det är bra att kunna skilja på sak och person, speciellt när man diskuterar. Man måste kunna förklara saker utan att få de åsikterna automatiskt tillskrivna senare.


För det andra handlar det inte om att förespråka tillfälliga sexuella förbindelser, det handlar om att motverka _stigmatiseringen_ av tillfälliga sexuella förbindelser. Det är inte samma sak.


Poängen med mitt inlägg var att visa att det är fullt möjligt att vara likhetsfeminism och samtidigt mot prostitution, vilket var vad ursprungsinlägget handlade om.

#6  Sv: Likhetsfeministisk prostitution suvi
2005-10-09 22:32:54

Du gör en väldigt förenklad bild av likhetfeminismen.

För det första är den korrekta termen: "mer lika än olika".

Likhetsfeminismen, i likhet med många andra feminismer, erkänner både biologiska och psykologiska skillnader mellan könen, men däremot det som kallas "kvinnligt" och "manligt" anses vara sociala konstruktioner, alltså inte bestämda av biologin. I likhet med många andra feminismer så handlar det om att frigöra männen och kvinnorna från fasta könsidentiteter.

Både kvinnor och män behöver sex, men har dom samma syn på vad sex är eller är den definierad socialt eller biologiskt? Därom tvista de lärde, både icke feminister och feminister, själv vet jag faktiskt inte, jag låter dom lärde att bråka och komma med ett uttalande när dom är ense, om dom nu nånsin blir det, sen kanske vi alla vet.

Men i dagsläget definieras Kvinnas sexualitet utifrån mannens sexualitet, så gott som alla feminismer kämpar för att ändra på den ojämlika sexualitetsnormen.

---------------------------------

Let's go radikal ;-)

Prostitution handlar först och främst om mannens sexualitet och underblåser myten om mäns sexualitet som ohejdbar, mekanisk och känslolös, som ett naturbehov som måste tillgodoses till vilket pris som helst. Kvinnans sexualitet ses i det fallet som en servicefunktion för männens sexualitet.

Så i ett jämlikt samhälle så kanske det inte finns prostitution öht.... iaf om jag får bestämma ;-)

(DISCLAIMER: det finns många män som lider av sexmissbruk och aktivt söker hjälp för att komma ifrån sexköpsberoendet, all hjälp och heder för dessa män). http://www.slaa.nu/artiklar.asp

#7  Suvi Gullegubben
2005-10-09 22:46:04

"Men i dagsläget definieras Kvinnas sexualitet utifrån mannens sexualitet, så gott som alla feminismer kämpar för att ändra på den ojämlika sexualitetsnormen."

Jag vill påstå att det är precis tvärtom.

I dagsläget definieras mannens sexualitet utifrån kvinnans sexualitet, så gott som alla feminismer kämpar för att bibehålla den ojämlika sexualitetsnormen.

Den kvinnliga sexualiteten är konstanten som sexuellt intresserade män måste anpassa sig till.

#8  Gullegubben olaberg
2005-10-09 23:37:55

Nej (here we go again): " Den kvinnliga sexualiteten är konstanten som sexuellt intresserade män måste anpassa sig till."

Bara i de fall där kvinnan är den passiva parten som väljer bland sina beundrare, och där mannen måste slå knut på sig själv för bli godkänd.

Det är den _patriarkala uppfattningen_ om den kvinnliga sexualiteten, och det är _den_ som både män och kvinnor anser att de måste anpassa sig till.

Det är den som skapar den passiva kvinnan.

Det är den som skapar den aktiva mannen.

Det är den som gör kvinnan till ett mysterium, vars bevekelsegrunder män som du och jag inte kan utröna.

Eftersom ju kvinnor inte "ska" ta initiativ, inte "ska" säga hur de vill ha det (eftersom det - i den patriarkala sagan om vår sexualitet - inte är helt säkert att de ska vilja alls).

Och den sagan, den patriarkala uppfattningen, är "manlig" på så sätt att dess röster består av män som du och jag som uttrycker vår sida av saken. Den har ett manligt perspektiv.

Hade perspektivet i stället varit kvinnligt och förtryckande matriarkalt, hade du och jag inte haft sådana problem att förhålla oss till den kvinnliga sexualiteten, för då hade den varit synlig med tydliga avsikter. Men då hade å andra sidan du och jag haft svårt att uttrycka vår sexualitet, och kvinnorna här på www.androitik.se hade klagat över hur vi män använder vår sexuella makt för att välja ut de vi ville ha.

I min hjärna blir den förnuftiga vägen att försöka åstadkomma en definition av sexualitet som innefattar att allas perspektiv blir synliggjorda.

#9  Gullegubben olaberg
2005-10-09 23:39:41

Den "kvinnliga sexualiteten" är dessutom konstanten som även sexuellt intresserade kvinnor "måste" anpassa sig till.

Och den "manliga sexualiteten" "måste" vi män anpassa oss till.

#10  Olaberg Gullegubben
2005-10-10 00:08:18

Jag gillar inte ordet patriarkat. Det som beskrivs är bara den rådande ordningen. Det går lika gärna att kalla den matriarkat. Det är en lika osann beteckning.

#11  Sv: Likhetsfeministisk prostitution olaberg
2005-10-10 00:14:55

Skippa gärna ordet om du inte gillar det.

Men läs grundpoängen: vi män måste förhålla oss till denna "konstanta kvinnliga sexualitet" på grund av att sexualitet sådan vi känner den, inte enbart genom oss själva utan även genom den samhälleliga beskrivningen av sexualitet, har en manlig utgångspunkt.

Hade beskrivningen varit mer tvekönad hade den kvinnliga mystiken inte tett sig så mystisk.

#12  olaberg Gullegubben
2005-10-10 00:34:58

Fast den kvinnliga sexualiteten är ju inte mystisk för samtliga män. Menar du att den minoritet av män som lyckas bäst med kvinnor har mindre att säga till om än de män som misslyckas med kvinnor och att de misslyckade männens perspektiv skall kallas "det manliga dominerande perspektivet"?

#13  Den likhetsfeministiska världen Robert
2005-10-10 09:10:40

Men vad kommer hända den dagen då vi har nått till den likhetsfeminiska idealvärlden?

Om det då är så att mäns och kvinnors sexualitet inte längre är baserad på den andra partens sexualitet (varesig det nu är så att kvinnors sexualitet definieras utifrån mannens eller tvärtom). Utan att mäns och kvinnors sexualitet istället ses som en gemensam mänsklig sexualitet.

Kommer då män och kvinnor i lika hög utsträckning att efterfråga sex (i medeltal alltså)?

Kommer ALLA män och kvinnor vara lika attraktiva och ha lika stora möjligheter att tillfredställa sin efterfrågan på sex? Och jag menar då främst intern inom gruppen män respektive kvinnor?

Eller kommer det förekomma män respektive kvinnor som är mer attraktiva än andra män respektive kvinnor?

#14  Ingen som vet? Robert
2005-10-10 22:03:27

Finns det inga likhetsfeminister som kan hjälpa till med lite svar på frågorna i #13?

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?