feminetik.se feminetik.se

Just nu 17 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Delad vårdnad lika med delat barnbidrag?


Gå till senaste inlägget#1  Delad vårdnad lika med delat barnbidrag? TantMarcus2
2005-10-07 15:35:30

Det här är en klassiker i jämställdhetsdebatten. Frågan har stötts och blötts i många år: ska mammabidraget, alltså det sk. barnbidraget, delas och bli könsneutralt?

När den nya lagen mot könsdiskriminering trädde i kraft 1 juli i år så valde regeringen att undanta barnbidragen. Dom ska även i fortsättningen automatiskt gå till mamman. Mamman kan dock välja att överlåta en del av bidraget till pappan. När föräldrarna är separerade och har delad vårdnad kan man ju tycka att det vore lämpligt att dela. Men det är helt upp till mamman. Vill hon ha hela bidraget så är det inga problem.

Vad jag vet håller frågan om delat bidrag på att utredas. Långbänk. Sossarna har tidigare varit emot delat bidrag, men nu vill man iaf utreda saken.

Sverige är ju en demokrati så jag antar att en majoritet av befolkningen vill att barnbidraget ska gå till mamman. Vad finns det för argument? Dom argument jag har hört är "papporna kanske inte använder pengarna till barnets bästa", "kvinnor tjänar mindre än män så det är av jämställdhetsskäl bra att mammorna får bidragen", "delat barnbidrag kan leda till bråk mellan föräldrarna", "det finns viktigare saker att göra för jämställdheten än att dela barnbidraget", "kvinnor som separerat är i en så utsatt situation att det inte skulle gagna dom att dela barnbidraget" - och så det tunga argumentet framför alla andra: "tiden är inte mogen för att dela barnbidraget".

Några andra argument tror jag inte jag hört. Vad är era argument för att dela barnbidraget/inte dela det?

#2  Sv: Delad vårdnad lika med delat barnbidrag? TantMarcus2
2005-10-07 23:28:01

Jag erkänner att jag ibland är en debattsadist. Det här är ett sådant inlägg som jag förstår att feminister har svårt att svara på. Feminister vill ha jämställdhet men dom har inställningen och perspektivet att kvinnor är underordnade. Hur ställer dom sig då till uppenbara orättvisor mot män? Snacka om dilemma för feminister. Jag förstår er tystnad, men jag föraktar den ändå. Jag kan inte låta bli att tycka att ett favvoscenario är där en feminist "tvingas" ta ställning för antingen minskade rättigheter/privilegier för kvinnor eller ökad jämställdhet. Jag förstår er ångest, och den roar mig. Ni kan gott svettas. Debattsadist var ordet.

#3  Sv: Delad vårdnad lika med delat barnbidrag? TantMarcus2
2005-10-07 23:39:37

"Jag kan inte låta bli att tycka att ett favvoscenario är där en feminist "tvingas" ta ställning för antingen minskade rättigheter/privilegier för kvinnor eller ökad jämställdhet." var en rackare till konstig mening. En feminist skulle nog förhoppningsvis ta ställning för ökad jämställdhet istället för minskade privilegier för kvinnor. Men ni fattar kanske. Jag menar antingen minskade kvinnliga privilegier och ökad jämställdhet, eller ökade kvinnliga privilegier och minskad jämställdhet. Det blir marigt för en feminist.

#4  TantMarcus2 olaberg
2005-10-07 23:59:32

Svar: Ja!

#5  TantMarcus2 Robert
2005-10-10 10:29:00

Det finns, som du så riktigt påpekar, vissa debatter som feminister vanligtvis undviker.

Ett exempel är debatter av den här typen - där feminister måste ta ställning för minskade kvinnliga privilegier för att kunna uppnå ökad jämställdhet. Då lyser ofta svaren med sin frånvaro. Enda undantaget här är en manlig feminist (olaberg) som kan tänka sig att minska kvinnliga privilegier för att uppnå en ökad jämställdhet.

Andra exempel på debatter som feminister ofta undviker är de som behandlar den feministiska propagandan, d.v.s. HUR debatten förs från feministiskt håll. Ett exempel på en sådan debatt (eller snarare försök till debatt) är tråden om att synliggörande skapar fördomar ( http://www.feminetik.se/diskutera.php?sub=3&a… ).

Det typ av undvikande är i mina ögon en indirekt bekräftelse på att feminism INTE handlar om jämställdhet.

#6  Sv: Delad vårdnad lika med delat barnbidrag? olaberg
2005-10-10 10:37:08

Robert: Eh, en debatt som feminister undviker?

Nån frågar: ska barnbidraget delas lika? En annan svarar "ja". Var är debatten?

För att vara lite mer precis tycker jag att barnbidraget ska utbetalas till barnet.

#7  #6 (olaberg) Robert
2005-10-10 11:43:59

Precis, var finns svaren från alla feminister som tycker att det är självklart att barnbidraget skall delas lika mellan föräldrarna?

De är lätträknade - det finns en enda feminst som har tydligjort att han (ja, för du är väl en han?) tycker att att barnbidraget skall upphöra att vara ett mammabidrag.

Om nu feminister verkligen arbetar för jämställdhet - varför är det då inte fler som snabbt slänger in ett "Jag tycker att barnbidraget skall betalas ut med hälften var till båda föräldrarna"?

Genom att undvika att svara så bekräftas i mina ögon bilden av feminismen som en rörelse vars mål inte alls är ökad jämställdhet. Hade målet verkligen varit jämställdhet så hade svaren inte lyst med sin frånvaro här. Och heller inte i de andra trådar som jag har hänvisat till tidigare!

#8  Sv: Delad vårdnad lika med delat barnbidrag? Greg
2005-10-10 13:30:07

Robert, du gör misstaget att tro att feminism handlar om båda könens jämställdhet. Feminism är till största delen en kamp för kvinnan. Det är det primära.
Frågor som rör manliga rättigheter är i det perspektivet ointressanta om de inte samtidigt förändrar något till det bättre för kvinnor.

Det utesluter ju dock inte att många feminister skulle vara för att barnbidragen skulle delas ut jämställt. Det blir bara inte en feministisk fråga längre.

Som många feminister sagt till mig tidigare "varför skall vi kämpa för era problem". Dom har helt rätt, män kan inte förvänta sig att en kvinnoidelogi kommer föra deras talan. Det får män och kvinnor som inte kallar sig feminister kämpa för under andra former.

#9  olaberg Golem21
2005-10-10 13:32:43

"För att vara lite mer precis tycker jag att barnbidraget ska utbetalas till barnet. "

Hmmm, hur menar du nu? Om barnet ska få bidraget så måste ju barnet få avgöra hur det ska användas? Varför annars betala ut pengarna till barnet.

Om nu föräldern får uppdraget att ta hand om barnbidraget så bör väl detta rimligen gå till båda föräldrarna. Allt annat anser jag vara diskriminering pga kön.

#10  Sv: Delad vårdnad lika med delat barnbidrag? olaberg
2005-10-10 13:32:50

Robert: Jag gjorde ett sök på ordet "barnbidrag" på feminetik. Det verkar som om Greg har rätt.

#11  #10 (olaberg) Robert
2005-10-10 13:51:01

Att feminism inte handlar om båda könens jämställdhet? Eller?

#12  Robert olaberg
2005-10-12 12:07:50

Vad jag menar: Att du har många sympatisörer i barnbidragfrågan, men att den inte är en prioriterad fråga.

Det borde den vara. Även som renodlad kvinnosaksfråga.

Att barnbidraget automatiskt hamnar hos mamman är en typiskt sån där "kvinnor-ska-stanna-hemma-och-ta-hand-om-barnen-diskurs-grej" ;.

Pappafrågor _är_ kvinnofrågor. Det finns feminister som ser pappafrågor som renodlade mansfrågor. De verkar vara på utdöende, dock.

Sen har Greg rätt i att feminism handlar om kvinnosaken. Visserligen med målet full jämställdhet, men feminismen anlägger (som medel) ett kvinnosaksperspektiv. Där är mansfrågorna särintressen.

#13  Golem21 olaberg
2005-10-12 12:12:06

Barn kan ha pengar, men får inte bestämma över dem.

Det finns redan ett fullt fungerande system kring barns pengar. Föräldrar har fullmakt att disponera barnens pengar antingen tillsammans eller var för sig.

Det finns överförmyndare som kan träda in för att bevaka barnens intressen om föräldrarna misslyckas. Domstolar kan agera i barnens intresse. Osv.

Barnbidraget till barnen! Barnens vårdnadshavare disponerar dem för barnens bästa.

#14  Sv: Delad vårdnad lika med delat barnbidrag? Greg
2005-10-12 19:15:24

olaberg:
"Sen har Greg rätt i att feminism handlar om kvinnosaken. Visserligen med målet full jämställdhet, men feminismen anlägger (som medel) ett kvinnosaksperspektiv. Där är mansfrågorna särintressen."

Det är det som gör att ett feministiskt perspektiv inte blir ett jämställt perspektiv. Jämställdhet kräver per defintion bådas perspektiv.

Det borde även utesluta att partier, forskning mm kan säga sig vara feministiska eller bygga på en feministiskt grund (dvs ett kvinnligt synsätt som du själv säger).

Som lobby organisation funkar feminism dock, precis som motormännen, pensionärsföreningar eller black power.
Vill män ha upp sina frågor på dagordningen får de liksom feminister skapa något som lobbar för ett manligt perspektiv och sen fajta emot. Tex som att det fortfarande år 2005 existerar klart ojämställda lagar till mäns nackdel.

Kvinnor och feminister är etablerade inom jämställdhetsområdet idag, det är inte män på samma sätt. Feminister kommer aldrig att ta ansvar för att få ett jämställt samhälle för båda könen och det är heller inget som kan krävas av dem. Alltså krävs det att män startar och engagerar sig på ett motsvarande sätt och lobbar för mäns intressen. Män på sitt håll, kvinnor på sitt.

#15  Sv: Delad vårdnad lika med delat barnbidrag? NoManIsAnIsland
2005-10-12 19:24:45

Eftersom barnbidraget idag inte är behovsprövat, borde det rimligen delas lika vid lika delad vårdnad och boende (det är ju boendet som kostar). Ett annat förslag vore behovsprövat barnbidrag, som då fördelades mellan föräldrarna efter deras ekonomiska situation.

#16  Sv: Delad vårdnad lika med delat barnbidrag? olaberg
2005-10-12 19:37:10

Greg: Man kan vara feminist (driva kvinnosaksfrågor) OCH samtidigt driva andra jämställdhetsfrågor. Och andra frågor.

Feminism behöver inte vara all-inclusive. Men personer kan vara det.

#17  Sv: Delad vårdnad lika med delat barnbidrag? olaberg
2005-10-12 19:39:21

Greg: förlåt, glömde skriva att jag tycker att du har rätt.

Även om feminismen behöver inkludera mera i takt med att den blir mer mainstream.

#18  Greg #14 clintan
2005-10-12 21:40:56

Håller med dig!
och alldles särskilt här:
"Alltså krävs det att män startar och engagerar sig på ett motsvarande sätt och lobbar för mäns intressen."

Det är det enda vettiga sättet att få en balanserad syn på förhållandet mellan könen och en verklig jämställdhet.

Att tro att en part kan ta till vara både sin och motpartens intressen är absurt.

#19  Sv: Delad vårdnad lika med delat barnbidrag? Greg
2005-10-13 00:48:31

olaberg
"Greg: Man kan vara feminist (driva kvinnosaksfrågor) OCH samtidigt driva andra jämställdhetsfrågor. Och andra frågor."

Javisst, kan en feminist göra så. Men om samhället, partier och myndigheter.. ja hela jämställdhetsarbetet kallar sig feministiskt så duger det ju inte att feminism enbart har ett ansvar för att ta tillvara kvinnliga intressen och manliga enbart om "lusten finns".
Det duger inte, sorry.. feminismen har inte ett jämställt perspektiv, alltså räcker inte feminismen.

#20  Sv: Delad vårdnad lika med delat barnbidrag? Teb
2005-10-31 11:22:35

Självklart ska barnbidraget delas på grund av rättviseaspekten såvida båda föraldrarna har hand om barnet ungefär lika mycket. Nuvarande ordning är gammalmodig och bygger på att mamman tar ansvar och får pappan pengarna kommer han supa upp dem typ. Tyvärr finns det många kvinnor som inte inser att det finns ett område där de har särbehandlats och fått fördelar som bara beror på deras könstillhörighet. Området är BARNEN! När det gäller vårdnadsfrågor har kvinnor nästan alltid övertaget och många män får kämpa för att bli betraktade som likvärdiga föräldrar. Det finns ju ingen naturlag som säger att kvinnor kommer att använda bidraget till barnens fördel medan män inte gör det. Nej det här är en oerhört viktig fråga ur feministiskt perspektiv anser jag. Så nu har en kvinna skrivit för delat barnbidrag!

#21  Sv: Delad vårdnad lika med delat barnbidrag? Kristin
2005-10-31 14:22:38

Jag tycker att allt föräldraansvar och skyldigheter gentemot barnet ska vara lika för alla föräldrar. Så jag är således positiv till både individuell föräldraförsäkring mellan vårdnadshavarna samt delat barnbidrag vid delad vårdnad. Jag förutsätter också att delad vårdnad borde vara en självklarhet i alla fall där det inte blir praktiskt omöjligt. Föräldraskap är ett livslångt ansvar, för alla som har tagit på sig den rollen: biologiska som adpotivföräldrar.

#22  Zana och Teb Robert
2005-10-31 15:13:29

Låter jättebra!

Innebär detta att ni också är för Automatisk Delad Vårdnad och Automatiskt Lika Stort Umgänge (även för föräldrar som inte är gifta och/eller inte bor ihop)?

#23  #22 fortsättning Robert
2005-10-31 15:15:39

Jag syftar då främst på barn som är nyfödda, men egentligen är det även aktuellt för de fall då föräldrar skils.

#24  Sv: Delad vårdnad lika med delat barnbidrag? PerEdman
2005-10-31 15:18:20

Gemensam.

Inte "delad".

#25  #24 Kristin
2005-10-31 15:37:46

Jo..hrmm. just det. Gemensam var det jag menade också...

Tack för ganska viktigt förtydligande.

#26  Sv: Delad vårdnad lika med delat barnbidrag? Teb
2005-10-31 16:07:03

Ja robert, jag är för automatiskt växelvis boende som det heter när barnet bor minst elva dagar i månaden hos vardera föräldern. Sen måste givetvis föräldrar som inte är lämpliga fråntas vårdnaden, men det sker ju via rättsväsendet och är väl ändå inte alltför vanligt...

#27  #24 (PerEdman) Robert
2005-10-31 16:45:44

Precis, "gemensam" heter det - och inte "Delad"!!!

***Skäms lite, eftersom jag själv har påpekat just detta i andra trådar!***

#28  #26 (Teb) Robert
2005-10-31 16:51:37

Då är vi nog överens i den frågan!

Trevligt med en feminist som vill verka för automatisk gemensam vårdnad och automatiskt växelvis boende. Och visst ska föräldrar som inte är lämpliga fråntas vårdnaden, men först då de verkligen har visat tt de inte är lämpliga (och då via rättsväsendet).

Tyvärr har jag träffat på flera feminister här på feminetik som INTE vill ha automatisk gemensam vårdnad och än mindre att föräldrarna per automatik ska ges växelvis boende. Argumentet har då varit bl.a. att mamman ju säkert vet om pappan är lämplig eller inte och då själv kan bedöma om han bör få någon vårdnad och umgänge med barnet etc.

#29  Sv: Delad vårdnad lika med delat barnbidrag? SophieG
2005-10-31 19:06:25

Sänk skatterna och avskaffa barnbidraget för alla.

Det är fullständigt absurt att en familj som tjänar över 70000:- i måndadslön ska få en 12000 kronor extra per barn per år.

Behovsprövat barnbidrag låter bra men skulle kosta mycket i byråkrati.
Det sista det här landet behöver är en myndighet till.

Till ursrungsfrågan:
Ska den ändå behöva betalas ut så ska det självklart gå till båda föräldrar, oavsett kön.

#30  Sv: Delad vårdnad lika med delat barnbidrag? metamorfos
2005-10-31 20:31:44

Delad vårdnad betyder inte automatiskt delat boende. Glöm inte det.

#31  Sv: Delad vårdnad lika med delat barnbidrag? Katharina
2005-10-31 20:39:40

Jag anser inte att växelvis boende gynnar barnet. Om båda föräldrarna är "vid sina sinnens fulla bruk" så anser jag att det absolut är bäst för barnet med gemensam vårdnad. Vidare anser jag att barn bidraget skall tillfalla den som barnet bor hos. Helst av allt borde det vara behovsprövat.

För mig är det en fråga om vad som är bäst för barnen.

#32  metamorfos och Katharina Robert
2005-10-31 21:41:27

Nej, gemensam vårdnad betyder idag inte automatiskt växelvis boende. Långt därifrån.

Idag är växelvis boende förunnat de barn som har föräldrar som faktiskt kommer bra överens och som inser att båda föräldrarna är viktiga för barnets utveckling (samt att de bor så pass nära varandra att det fungerar praktiskt).

Om en av föräldrarna misstycker så blir det inget växelvis boende. Om en förälder inte vill samarbeta så sätter denne därmed effektivt stopp för barnets möjligheter att ha en god kontakt med båda föräldrarna samt att båda föräldrarna kan medverka i den kontinuerliga uppfostran och omvårdnaden av barnet.

I dessa fall frågar jag mig om det är rimligt att den av föräldrarna som INTE vill samarbeta ska ses som lika eller t.o.m. mer lämplig som boendeförälder som den som vill samarbeta. Vad tycker ni?

#33  Ta... Foretagarsvinet
2005-10-31 21:47:55

...bort barnbidraget helt. Totalt meningslös allmosa som sysselsätter tusentals byråkrater i onödan. Vill man ha barn och inte klarar av kostnaden för dom så finns det socialbidrag.

Nämn en enda samhällsekonomisk fördel med barnbidrag som inte stinker fascism.

#34  Egentligen... Robert
2005-10-31 22:04:03

...håller jag med Foretagarsvinet.

Barnbidraget fyller ingen funktion. Det kostar mer än det smakar.

I grund och botten så är man, i mina ögon, ingen lämplig förälder om man inte kan försörja sig själv och de barn som man sätter till världen.

#35  Sv: Robert Teb
2005-11-01 11:35:45

Ja, man kan ju fråga sig om de tycker "att pappan säkert vet om mamman är lämplig eller inte..." Tyvärr förekommer det ju att den ena föräldern vägrar lämna ut barnet och om det sen har gått två år så kan inte rätten döma växelvis boende med detsamma eftersom man inte kan säga att det är för barnets bästa att plötsligt bo hos en förälder barnet knappt känner, det är väl problemet, att rättsprocesserna går så långsamt...

#36  Sv: Delad vårdnad lika med delat barnbidrag? PerEdman
2005-11-01 11:59:56

Ersätt bidraget med grundavdrag.

#37  Sv: Delad vårdnad lika med delat barnbidrag? PerEdman
2005-11-01 12:00:34

...fast det besvarar visserligen inte frågan. Om man ersätter bidrag med skattelättnader, hur skall då DE fördelas?

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?