feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

feminismen och kvinnors frigörelse


Gå till senaste inlägget#1  feminismen och kvinnors frigörelse Jonas
2004-06-22 16:02:52

Hur stor del av kvinnors förbättrade ställning borde vi tacka kvinnorörelsen för?

En förklarning till kvinnans föbättrade ställning är att det faktiskt är väldigt oekonomiskt att halva befolkningen inte får lönearbeta. En annan orsak kan vara kyrkans minskade makt och användandet av preventivmedel. Hur mycket ska man egentligen tacka kvinnorörelsen för kvinnors rösträtt. Av vad jag har hört så var kvinnorättsorganisationer förvånansvärt lite engagerade i frågan. vad tror ni?

#2  Ganska lite Mats L
2004-06-22 16:18:00

För det första måste du skilja på kvinnorörelsen och feminismen, det är väldigt viktigt. Feminismen har vi inget att tacka för.

Den första kvinnorörelsen kämpade för lika rösträtt och så vidare. Striden var inte särskilt hård. Frågan om kvinnlig rösträtt var uppe innan kvinnorörelsen hade nämt den. Branting-ministären avfärdande kvinnlig rösträtt med hänvisning till att det inte fanns något tryck från kvinnorörelsen.

Men sedan blev det lite strid. En väldigt oblodig sådan. I en artikel jag läst stod det att två stycken kvinnor blev arresterade för sina protester. Samma med suffragetterörelsen i England. Männen behandlade kvinnorna helt annorlunda än vad de behandlade andra män (med annan hudfärg eller social tillhörighet) med samma anspråk.

Att kvinnor fick rösträtt tio år senare än alla män i Sverige berodde på att politik var mannnens sfär. Liksom försvar är det. Därför finns det idag till exempel ingen allmän värnplikt.

Det har från kvinnorättsorgansiationer vad jag har hört inte funnits krav på att kvinnor skulle överta mannens arbete på åkrarna eller i gruvorna.

Jämställdheten vilket i viss feministisk tappning betyder könlikhet, hade inte funnits utan tekniksamhället. Jämställdheten är med den logiken "patriarkatets" förtjänst. En hård nöt för feministerna att knäcka.

#3  Kommentar Billy
2004-08-23 16:16:21

"Jämställdheten vilket i viss feministisk tappning betyder könlikhet, hade inte funnits utan tekniksamhället. Jämställdheten är med den logiken "patriarkatets" förtjänst. En hård nöt för feministerna att knäcka."

Och ett argument jag själv använt flertalet gånger men som bara möts av spott och spe varje gång jag påpekar att kvinnor egentligen inte varit förtryckta i egentlig mening i Sverige. För bara en generation sedan fanns inte tillräcklig teknik för att göra jämställdhet praktiskt möjlig.

Men när någon påpekar detta (observera att detta påpkades av mats L, inte av mig) så blir det en mur av tystnad, eventuellt förlöjligande och nedvärderande kommentarer om att man inte vet vad man pratar om. Om det nu ens fanns en manlig överordning i samhället måste den funnits när kvinnor haft MÖJLIGHET att vara jämställda. de tekniska lösningarna i samhället som möjligggör detta är relativt nya så när uppstod egentligen patriarkatet?

Fanns inte den praktiska möjligheten till jänmställdhet hur kan man då prata om en manlig överordning? Är detta sant eller inte?

#4   Klinga
2004-08-23 16:44:05

Kommunal barnomsorg kan man tacka kvinnorörelsen för. Då även möjligheten för gifta kvinnor att studera vidare efter grundskolan.Och yrkesarbeta. En ganska viktig punkt alltså.

#5  Klinga Billy
2004-08-23 16:57:43

Javisst men faktum kvarstår att jobbben i sig inte kunde utföras lika bra av kvinnor tidigare. Orsaken att kvinnor kan jobba lika bra som män idag är att "patriarkatet" har datoriserat och maskiniserat samhället. Innan detta skedde fanns ingen praktisk möjlighet till jämställdhet inom arbetslivet som jag kan se. Och om det inte fanns praktisk möjlighet till jämställdhet kan man inte klaga över att det inte var jämställt heller.

#6  Feminism och kvinnorörelse Robban
2004-08-23 17:32:42

Rätt intressant att skilja kvinnorörelsen från feminismen.
Det går ju att se "kvinnorörelsen" (särskilt historiskt sett) som något som i första hand har verkat på ett handfast sätt för rent praktiska frågor som rösträtt mm.

Feminismen går i rätt stor grad över i filosofi/människosyn/livsåskådning enligt mig. Och som sådan blir den väl nödvändigtvis mindre pragmatisk? Mer dogma och principer, mindre praktik, och med utspel som är mera för att markera sin ideologiska renhet än att åstadkomma en praktisk förbättring.

Hur mycket medveten ideologi som fanns i de tidiga kvinnokämparna vet jag inte, men jag skulle tro att de var -med nödvändighet- betydligt mer pragmatiska.

#7  Liberalerna Henrik E
2004-08-23 18:37:01

Kvinnlig rösträtt så var det ju främst liberalerna som var den drivande kraft på att få igenom. Sedan är det ju en stor skillnad på feminsmen idag och hur den såg ut på den tiden. De är ju inte ens jämnförbara, då femnismen lagd åt liberalismen medans nu liknar mer nazistisk och kommunistiskt.

#8  Billy Klinga
2004-08-23 21:02:28

"Javisst men faktum kvarstår att jobbben i sig inte kunde utföras lika bra av kvinnor tidigare. Orsaken att kvinnor kan jobba lika bra som män idag är att "patriarkatet" har datoriserat och maskiniserat samhället. Innan detta skedde fanns ingen praktisk möjlighet till jämställdhet inom arbetslivet som jag kan se"

Jaså, belägg för det tack.

Med den förklaringen, hur förklarar du då alla kvinnor som började arbeta under kriget? det var ju ett måste eftersom männen inte var där. Efter kriget diskuterades det mycket om ifall de amerikanska kvinnorna skulle gå tillbaka till hemmet eller fortsätta jobba. De flesta gick tillbaka hem eftersom jobben var karlarnas enligt den tidens sätt att se. Återuppbyggnadet att tyskland är också en bit där kvinnorna var till stor del inblandade. Det fanns ju inte så många karlar kvar..


Men det var inte frågan. Och inte heller svaret på mitt inlägg. Jag pratade om införandet av kommunal barnomsorg och det skedde så vitt jag vet på 70-talet. Vad var det för jobb då som kvinnorna inte kunde utföra?

#9  Klinga Pelle
2004-08-24 07:05:31

Kommunal barnomsorg kan du tacka kapitalismen för.
När det inte längre var möjligt för kapitalisterna att exploatera männen ytterligare började man exploaterar kvinnor också. Man lät kvinnor jobba på arbetsmarknaden till svältlöner och sänkte samtidigt mäns löner till svältgränsen.
Man gjorde kvinnan beroende av staten och arbetsgivare och har förslavat henne på arbetsmarknaden på marknadens nådeslösa villkor.

För att göra detta fick man få kvinnor att tro att arbetsmarknaden är frihet - och män som maker är förtryckare.

Det är dock kapitalisterna som är de egentliga förtryckare.

En äkta feminism skulle ha uppvärderat kvinnans roll som mamma och familjens ankare.

#10  Patriarkatet avskaffade patriarkatet? Mats L
2004-08-24 16:11:00

Om man köper att tekniksamhället varit en viktig faktor för kvinnans frigörelse har männen bidragit till denna. Män är ju generellt sett mer teknikintresserade än kvinnor. Vilket är konstigt om männen ville bevara "patriarkatet".

Fast Josefin Alvunger har tidigare varit inne på att männen hindrade kvinnor från att vara ute och arbeta i skogen när de var gravida.. Fast kvinnorna så gärna ville.. Har man den inställningen går det kanske att få ihop något _strange_ resonemang.

#11  Mats L Billy
2004-08-24 18:14:13

Ett mycket vanligt feministiskt resonemang är att män bara sett til mäns egna intressen rent historiskt. Tittar man till de saker män uppfunnit rent historiskt inser man snabbt att detta är rena påhittet. Mäns uppfinningar och samhällsbildningar har kommit alla till gagn. Feministerna har svårt att begripa detta då många av dem tycker om att fantisera över hur DE hade styrt om de haft makten.

#12  Amen Mats L
2004-08-24 18:50:10

Det skall bli intressant att höra vad feministerna här på sidan tycker om att det är i stor utsträckning männen som byggt bort och vurmat för "patriarkatets" avskaffande.

Det är lustigt at tänka på feministen som vaknar upp i ett hus som en man har byggt, ställer sig i en dusch konstruerad av patriarkatet, tar bilen- uppfunnen av en man till en stor tidning som finns för att Gutenberg fanns, skriver på en dator kostruerad av en man, ropar på en man när den inte fungerar - för att sedan med den manlige chefredaktörens krökta ryggs goda minne spy galla över männen för att de som grupp förtrycker kvinnor som grupp.

Visst håller patriarkatet kvinnan kvar vid spisen.. (huh??)

#13  Som jag tidigare påpekat Alvunger
2004-08-24 18:58:43

Skall mannen kunna ta kollektivt cred för vad vissa män har uppfunnit, så skall de också ta kollektivt skit för vad vissa män utsätter kvinnor och barn för.

Men den delen av kakan brukar inte vara lika god, inte sant?

Därmed tycker jag det smartaste är att varken credda eller skuldbelägga ett kön för saker som enskilda individer utför. Mats L verkar vara av annan åsikt, vilket förvånar mig.

#14  Alvunger Billy
2004-08-24 19:16:01

Mannen som grupp TAR redan kollektiv skit för vad vissa män utsatt vissa kvinnor och barn för. Det är liksom poängen med hela diskursen nämligen att feminister oftast anser att de hade kunna "gjort bättre ifrån sig" om de hade styrt och att kvinnan utsatts för förtryck fram till våra dagar. Vad är det om inte kollektiv skit?

Sedan tycker jag det är skillnad på att ta cred för vad mannen historiskt uppnått genom inventioner och att ta skit för vad vissa fåtaliga män gör nu idag! De män som vi förväntas ta skit för idag har inga positioner att tala om i samhället. De som vi förväntas ta cred för är våra bägge årtusendens mest geniala människor.

#15  Mats L generaliserar (ganska) gärna Mats L
2004-08-24 19:16:16

Ditt resonemang J.A. bygger på att några få män har revolutionerat tekniken (vilket är sant) och att alla andra män motsätter sig den utveckling det fört med sig för att bevara mannens makt över kvinnan. Det senare tror jag inte på.

Om jag var otydlig ovan är jag glad att förtrydliga vad jag menar. Ingen man har cred för att någon annan man åstadkommit något. Däremot finns det ett generellt manligt förhållningssätt till kvinnans frigörelse. Min analys av det är helt annorlunda feministens vilken bygger på att det finns ett konfliktförhållande mellan mäns och kvinnors välgång.

Det var kärnan i resonemanget. Eftersom det är nätet och inte en artikel i en papperstidning skriver jag i hast och förtydligar gärna igen om det behövs.

#16  En poäng till (deduktion) Mats L
2004-08-24 19:23:11

Ett försök:

1. Tekniken har bidragit på ett fundamentalt plan till emancipationen
2. Män gillar teknik
3. Slutsats. Män ser fler fördelar än nackdelar med den tekniska utvecklingen.

Kommentarer?

#17   Mats L
2004-08-24 19:25:04

Slutsatsen skall nog vara:

Män är som ett minimum beredda att köpa emancipationen. Kanske de till och med gillar den.

#18  Nej faktiskt inte Alvunger
2004-08-24 19:29:39

Jag skriver inte heller en artikel utan klottrar i all hast, men nu tappade jag bort mig totalt.

Så här.

Mats L skriver att ett fåtal män har gjort en massa bra saker som även kvinnor kan dra nytta av= inget "patriarkat".

Josefine skriver att om ett fåtal mäns goda gärningar för mänskligheten skall stryka "patriarkatet", så bör också ett fåtal mäns onda gärningar för mänskligheten vara med i ekvationen. Och då har vi plötsligt fog för "patriarkatet" igen.

Hur ta sig ut att "berömma" manligheten i stort och avskriva negativa generaliseringar genom att påtala att några få män har gjort goda saker, och samtidigt vägra att man "kritiserar" manligheten i stort och avskriver positiva generaliseringar genom att påtala att några få män har gjort onda saker.

Är det inte exakt samma sak?

1. Några män är bra - manligheten skall ha cred.
2. Några män är dåliga - manligheten skall ha skit.

Samma sak i mina ögon.

#19  Förtydligande Alvunger
2004-08-24 19:32:18

Alltså jag diskuterar inte i nuläget manlighetens syn på teknisk utveckling, utan gav mig bara på vad jag anser är en logisk diskrepans i din argumentation när du talade om feministen som vaknar i ett hus byggt av en man.

Feministen kanske vaknar i ett hus där hon får stryk av en man?

Varför skulle husbyggandet och mäns tekniska uppfinningar i sig motbevisa en generell manlig överordning?

#20  Och just ja.. Alvunger
2004-08-24 19:36:33

Du frågade vad mäns kollektiva ansvar innebär i en annan tråd. Jag tycker vi är inne på samma sak där. Jag tycker inte att män har något kollektivt ansvar. Men jag tycker inte heller att man kan avsäga feminismen som ideologi pga att män kollektivt har genomfört förbättringar. T ex som en viss Kalle Strokirk avslutade ett kapitel i sitt manifest. Han skrev något om män som dragit i krig och uppfunnit glödlampan. Hur kan man motivera hallelujakorus över manligheten på basis av vad vissa män uträttar, och samtidigt vägra lyssna på buropen över manligheten pga vad vissa män också uträttar?

Herregud, jag tror jag skriver samma sak i alla inlägg. Sorry, jag är verkligen skittrött idag.

#21  Då förtydligar jag igen Mats L
2004-08-24 19:38:05

Så här då: Vad enstaka män gör bra eller dåligt är irrelevant för majoritetns syn på saker och ting.

Vad majoriteten tycker är relevant för majoritetens syn på saker och ting.

Okej?

Min syn på saken är att majoriteten av män välkomnar tekniksamhället vilket betyder att de i praktiken välkomnar kvinnans och i allra högsta grad mannens frigörelse.

Däremot tror jag inte att majoriteten av män lyckönskar våldtäktsmän och pedofiler.

Feministen i media (Boethieus, Petersen, Hirdman, Marteus, Maud Eduards, Jalmert, Ehrenberg och så vidare) tror inte som jag tror utan tvärtom. De tror att männne som grupp inte välkomnar "kvinnans frigörelse". HUr förklarar de då att männen som grupp välkomnar tekniksamhället vilket leder till kvinnans och mannens frigörelse?

Det är poängen i mitt resonemang. Har du något svar på frågan?

#22  Jag kan inte svara på hur Alvunger
2004-08-24 19:47:57

andra förklarar saker och ting, av naturliga skäl.

Jag svarar för mig själv.

Teknikutvecklingen kan knappast tillskrivas manligheten. Allt är en symbios och i ett samhälle under utveckling skapas nya behov, nya marknader och nya produktionsformer. Kapitalismen har drivit på teknikutvecklingen, även om man inte skall förledas att tro att teknik är något nytt för vår tid. Teknisk utveckling har alltid varit aktuell. En dag i tiden uppfanns hjulet, väderkvarnen, pilbågen. Uppfanns dessa ting för att skapa arbetsmöjligheter för kvinnor? Knappast.


Att ett tekniksamhälle skulle leda till kvinnans och mannens frigörelse ser jag gärna att du motiverar. Högre grad av tekniskt utförande innebär naturligtvis mindre grad av fysiskt utförande, dvs kroppstyrka, kroppsform blir inte relevant. Att detta skulle innebära kvinnans frigörelse håller jag inte med om. Även i en tid då kroppsstyrkan var av relevans så arbetade kvinnor. Kvinnor har alltid arbetat, dock inte alltid avlönat vilket väl är skillnaden.

Tekniksamhället skulle naturligtvis kunna innebära frigörelse även för kvinnor, men vi ser även att män även fortsatt är dominerande vad gäller tekniskt utförande. Det är främst män som programmerar, konstruerar, ritar, bygger, planerar det tekniska utförandet. Tekniksamhället inordnar alltså fortfarande män i en högre position eftersom det förväntas kräva ett manligt tänk, manliga kvaliteter. De som styr den tekniska utvecklingen är alltså män.

Varför leder tekniksamhället till kvinnans frigörelse? På vad sätt existerar ett likhetstecken mellan "jag gillar teknik" och "kvinnor är precis lika tekniskt lagda och kompetenta som män". Tekniksamhället för ju även med sig den lilla otrevliga bieffekten att bara män är kompetenta på området.

#23  Tekniken, liberalismen och utvecklingen Mats L
2004-08-24 20:02:41

Rätt många är överens om att p-pillret och aborträtten gjort det möjligt för kvinnor att styra över sin grviditet och att detta är en viktig frihetsrevolution. Inte minst feminister bukar få krupp när aborträtten diskuteras.

Om man nu menar att moderskapet och hushållsarbete är jävligt så har det tekniska utvecklingen gjort det möjligt för kvinnor att slippa spisen (och mannen att slippa plogen) att att komma ut på arbetsmarkanaden och bli vad ni vill. Teknisk utveckling är maskiner och frigjorda resurser. I förlängningen är det universitet och böcker.

Jag förstår inte att du ifrågasätter den tekniska utvecklingens betydelse för kvinnors och mäns frigörelse.

Därmed inte sagt att det är den enda av betydelse. Det är intressant att diskutera hur stor inverkan den liberala rörelsen har haft. Vad som är hönan och vad som är ägget.

Att det finns fördomar mot kvinnor inom teknikens område hindrar ju inte kvinnor att tillämpa teknikens fördelar. Lika lite som det hindrar män från att bära byxor trots att många knappt kan sy i en knapp.

#24  Vad är internet? Billy
2004-08-24 20:09:53

Om inte höjden av manliga intressen samlade på hög inom ett parallelluniversum (Science fiction-nördar, dataspel, fantasyvärldar, pornografi, information gällande manliga hobbies, sporter, filmer, musik). Samtidigt som män och männens intressen fullkomligt behärskar och dominerar cyberspace finns någots om hindrar kvinnor att använda den tekniken? Svar nej.

Trots att internet otveksamt är världens största databas av nakna kvinnobakar (Steve - Coupling) har kvinnor precis lika tor möjlighet att utnyttja samma teknik till sina egna intressen.

#25  Mja vi kanske pratar om varandra? Alvunger
2004-08-24 20:24:57

För jag är inte alls med dig om att den tekniska utvecklingen har frigjort varken kvinnor eller män.


Du skriver att det gav kvinnor möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden och bli vad vi vill. Det är inte tekniken som åstadkommit detta. Det hade kunnat finnas såväl rullband som mobiltelefoner på 1800-t. Det hade inte spelat kvinnor någon roll, då de inte ens ägde sin skit och inte hade rätt att yrkesarbeta.

Det är inte prylarna i sig som frigjort kvinnorna. Det är människosynen.

Om inte jag missminner mig har den tekniska utvecklingen även nått talibanernas land. Frigjorda kvinnor? Tror inte det.

#26  Alvunger Nils
2004-08-24 20:28:51

"Därmed tycker jag det smartaste är att varken credda eller skuldbelägga ett kön för saker som enskilda individer utför."

Håller med till 100%. Jag avskyr när feminister eller kvinnor ser ned på, eller håller alla män ansvariga för vad ett fåtal män gör.
Men jag avskyr också när vissa män tror att de är förmer pga att män lyckats bättre genom tiderna.

Nästan så att jag avskyr feminister mer när de beteer sig på det viset, de skall ju trots allt enligt egen utsago kämpa för jämställdhet vilket borde medföra att de vet bättre, påfallande ofta det inte är fallet dock.

#27  teknikens fördelar för kvinnor Alvunger
2004-08-24 20:30:24

Vad som hände med teknikens fördelar var att hushållsarbetet automatiserades, men i takt med utvecklingen ökade också kraven. Har läst intressanta texter om kvinnor som levde i början av 1900talet och som hävdar att deras hushållsarbete var betydligt lättare än dagens. Högre krav på renlighet - ju fler prylar vi släpar in i kvinnornas kök och städskrubbar desto mer tid på att använda dem. Hur dammsuga innan dammsugaren fanns? Innan tvättmaskinen fick kläderna tvättas för hand - mer krävande arbete som utfördes mer sällan, vi använde alltså kläderna fler dagar i streck och begreppet rena och fina kläder hade en helt annan innebörd. Men med tvättmaskiner och torktumlare höjs kraven och mer tid måste ägnas åt att upprätthålla den standard vi nu satt oss. Tekniken vad gäller hushållet har snarare kedjat fast kvinnorna i köket med hjälp av dammsugarsladden.

#28   Billy
2004-08-24 20:32:47

"Om inte jag missminner mig har den tekniska utvecklingen även nått talibanernas land. Frigjorda kvinnor? Tror inte det"

Nu måste jag verkligen fråga mig vad du menar. I hårt religösa samhällen stoppar de styrande upp den tekniska utvecklingen för gemene man. Detta är inget konstigt alls eftersom vetenskapen är en sorts religion och ingen religion vill ha konkurrens! Sålunda kan talibanernas överstepräster ha den nyaste tekniken medans landsbygdsbefolkningen har ingenting. I talibanernas land finns knappt vägar så vad menar du med att de har "teknisk utveckling" ?

#29  Ut med dammsugaren och Mats L
2004-08-25 13:33:24

tebax till spisen då Josefine. Du kan alltid hitta en man som vill försörja dig. Bara du lever som du lär.

#30  alvunger Danne
2004-08-26 16:56:03

på samma sätt skedde i Kina, en gång i tiden ett av världens mest framstående länder tekniskt sett. De styrande bestämde att uppfinningar var för den intellektuella eliten och framförallt de inom den högsta maktsfären. Sakta men säkert sjönk landet tillbaka till ett stagnerat förtryckarsamhälle - makten förtryckte folket, män förtryckte kvinnor osv osv. I ett samhälle där folket bara har tillgång till klassiska kroppsarbeten hamnar man snabbt i en biologiskt given könsstruktur.

#31  Mats L Alvunger
2004-08-26 17:02:55

Vad snackar du om?

#32  Jag undrar fortfarande Billy
2004-08-26 17:17:06

...vad Alvunger menade med att den tekniska utvecklingen nått talibanernas land.

#33  Skilda världar igen Mats L
2004-08-26 18:14:20

Att den tekniska utvecklingen skulle hålla kvinnan vid spisen är en sådär otrolig tvärtom-världsåskådnings om du representerar ibland Josefine.

#34  Nåja Alvunger
2004-08-26 18:37:07

Egentligen känns det här larvigt, men jag tror ändå gott om dig och utgår ifrån att du missförstod mig, läste slarvigt.

Detta skrev jag: "Tekniken vad gäller hushållet har snarare kedjat fast kvinnorna i köket med hjälp av dammsugarsladden."

Vad gäller hushållet. Vad gäller hushållet. Nu så.

Att jag skulle hävda att teknisk utveckling i stort håller kvinnan vid spisen är en typisk antifeministisk felläsning. (Med flit?)

Så vill du fortsätta larva eller skulle vi diskutera saken? Jag tyckte nämligen att det var ett intressant ämne, innan du spårade iväg och tyckte att det nog var roligare att förlöjliga mig. Och visst, det är väl ett nöje så gott som något. Men jag har högre tankar om dig än så.

#35  Definition av frigörelse Mats L
2004-08-26 19:14:36

"För jag är inte alls med dig om att den tekniska utvecklingen har frigjort varken kvinnor eller män."

Spelar ingen roll. Har inte förlöjligat, förstår bara inte vad du menar.

Tekniken har gjort det möjligt för kvinnor att komma ut på arbetsmarkanden. På det har följt att kvinnor idag är överrepresenterade inom den högre utbildningen. Jag slapp att bli bonde (inget ont om bondeyrket men jag sysslar hellre med annat). Detta kallar jag frigörelse (även om det vara är en del av saken).

Som jag skrivit ovan kan man diskuera hur mycket som beror på den tekniska utvecklingen och hur mycket som är den liberala rörelsens förtjänst.

Kanske skapar det liberala samhället möjligheter för tekninsk utveckling. Eller så skapar det tekniska samhället möjligheter till ett frihetligt samhälle. Eller så samverkar faktorerna.

I mitt synsätt efter mina värderingar har tekniken hjälpt till att frigöra män och kvinnor.

Med frigörelse menar jag att man har en möjlighet att i mycket större grad välja vad man skall göra av sitt liv.

#36  Okej Alvunger
2004-08-26 19:53:59

Om du inte förstår vad jag menar så föreslår jag att du frågar.

Jag kan heller inte förstå relationen mellan teknik och möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden. Vi har börjat producera alltmer varor och tjänster och skapat ett konsumtionssamhälle, vilket skapat behov av mer differentierad arbetskraft. Klart man kan se det som en form av frigörelse, dvs du måste inte arbeta dag ut och dag in med jordbruk för att få mat på bordet. Månne snarare en ekonomisk revolution än en arbetsmarknadsmässig?

Den verkliga revolutionen som skapat kvinnors och mäns frigörelse anser jag är dagen då utbildning inte endast längre hörde överklassen till. Jag ser inte den tekniska utvecklingen som sammankopplat med detta.

#37  Ja, fast.. Mats L
2004-08-26 20:06:53

Det finns minst två revolutioner. Den tekniska och den politiska.

Tänk bort alla maskiner, el och annat. Tänk bort boktryckarkonsten och motorsågen. Då ser jag ett samhälle där män släpar timmer och kvinnor tar hand om barn.

#38  Det ser faktiskt inte jag Alvunger
2004-08-26 20:15:58

Och om det är det enda du ser så rekommenderar jag en sväng tillbaka i historieböckerna.

Kvinnor har alltid haft arbetsuppgifter - tunga arbetsuppgifter skall väl tilläggas. Jag vänder mig starkt emot synen på att det enda kvinnor har gjort är att ta hand om barn.

Hur som helst. Hur menar du isåfall att teknisk utveckling har revolutionaliserat jämställdheten? Det är fortfarande män som sitter o drar i spakarna på maskinerna som lyfter timmer åt dem, och det är fortfarande kvinnor som skriver pedagogböckerna om hur barnen skall tas om hand. Den tekniska utvecklingen må ha förenklat arbetsuppgifter och effektiviserat dem - men den har inte förändrat synen på vem som skall göra vad. Vilket var lite av min poäng med dammsugarinlägget, som du inte förstod just då. Kanske blir min ståndpunkt mer begriplig nu?

#39  Dagens kuriren duger bra Mats L
2004-08-26 20:27:38

Vi har ju olika tro på varför arbetsdelningen i historien uppkom.

I dagens Norbottens-kuriren:

"De anställda på Kallax är orolig för de planer som ni har. Enligt ombudsmannen Anita Olsson kommer kvinnor att få svårt att stanna kvar om de ibland ska arbeta med lastning och lossning."

Enligt uppgift är dessa kvinnor inte ens gravida..

"Hur menar du isåfall att teknisk utveckling har revolutionaliserat jämställdheten?"

Det beror på om du definierar jämställdhet som könlikhet eller inte. För jämställdheten har den inte gjort ett dugg eftersom män och kvinnor hade lika lite möjligheter förr och lika många möjligheter nu.

Däremot har den gjort mycket för frigörelsen.

För könlikheten har den också gjort en hel del. Ett exempel är 50% kvinnor i regeringen.

#40  Vad har teknisk Alvunger
2004-08-26 20:42:00

utveckling att göra med 50% kvinnor i regeringen?

Nu hänger jag inte med.

Definiera gärna "könlikhet". Ett nytt begrepp för mig.

#41  Könlikhet 50/50 fördelning inom skilda sektorer Mats L
2004-08-26 20:51:14

Ett samhälle som inte arbetsdelar är överflödssamhällets lyx.

Eftersom männen fanns utanför hemmet blev politik deras område. Ergo: Eftersom den tekniska utvecklingen har tagit ut kvinnor utanför hemmets väggar har politik blivit även kvinnornas område.

Det offentliga som var mannens område har även till viss del blivit kvinnornas. Det privata har i viss mån blivit mannens.

#42  Jag håller inte med Alvunger
2004-08-26 21:39:07

helt enkelt. Det är inte min syn på utvecklingen.

Låter lite väl enkelt att män bedrev politik eftersom de var utanför hemmets väggar. Vi skall inte glömma bort att kvinnor inte TILLÄTS att vara utanför. Du får det att låta slumpartat och helt naturligt, vilket jag inte håller med om. Arbetsdelningen berodde enbart på synen på könen och då framförallt det kvinnliga som lägre stående, knappt mänskligt, intelligensmässigt närmare djuren.

Det är ett skifte i synsätt som har tagit kvinnorna utanför hemmet.

Det du kallar könlikhet är vad jag, och de flesta andra kallar jämställdhet.

Könlikhet/jämställdhet är inte målet. Könfrihet är målet.

#43  Feminism kontra könsrollsteori Mats L
2004-08-26 21:47:21

Visst är du patriarkatsteoretiker Alvunger, vilket du förnekar när det passar (varför inte lite konsekvens).

Att påstå att jag beskriver det som slumpartat är en absurd beskyllning.

Att inte se arbetsdelningen i könsrollssamhället är också i mitt tycke absurt.

"Arbetsdelningen berodde enbart på synen på könen och då framförallt det kvinnliga som lägre stående, knappt mänskligt, intelligensmässigt närmare djuren."

Om jag skriver en bok, kan jag då ta med detta som exempel?

#44  Könfrihet? Mats L
2004-08-26 21:57:34

Hur kan könlikhet vara könfrihet?

Hur kan det vara könfrihet om det MÅSTE vara 50/50?

#45  Patriarkatsteoretiker Alvunger
2004-08-26 21:59:53

eller inte, det förhindrar inte fakta.

Förklara gärna vad i mitt resonemang som gör mig till patriarkatsteoretiker. Vidare ser jag det som en aning barnsligt att du använder det som något slags skällsord emot mig och fråntar mig min auktoritet att tala som egen fri tänkande individ som är fullt kapabel att uttrycka och värdera mina egna ståndpunkter. Du får gärna reagera på dem, men om vi skall mötas i en jämlik och respektfull diskussion så fungerar det inte att du underkänner mina ståndpunkter och implicit (nåja explicit) fastslår att jag antingen ljuger eller vrider mig.

Vad menar du med att jag inte "ser arbetsdelningen i könsrollssamhället"? Klart jag ser den. Jag ser den klart och tydligt.

Du får citera mig anytime. Jag är ju något av en ordkonstnär så jag förstår din längtan.

#46  Könlikhet kan inte vara könfrihet Alvunger
2004-08-26 22:02:06

Läser du vad jag skriver?

Jag är inte intresserad av könlikhet (som du beskrev som siffermässig jämställdhet.) Jag skrev klart och tydligt att könlikhet inte är målet.

#47  Definitioner Mats L
2004-08-26 22:19:32

Patriarkatsteoretiker- en som utgår ifrån kvinnans generella underordning i samhället och som använder denna utgångspunkt som politisk metod och för genusanalyser.

"Arbetsdelningen berodde enbart på synen på könen och då framförallt det kvinnliga som lägre stående, knappt mänskligt, intelligensmässigt närmare djuren."

Stämmer väldigt väl inpå definitionen?
´
Ordet patriarkatteoretiker är bara ett skällsord om du uppfattar det som ett sådant. Jag tycker det är ett fruktbart begrepp eftersom ordet feminism ibland missuppfattas och debatten då strandar på missuppfattningar. Och det är väl onödigt. Då kan man ju pyssla med annat istället?

"Du får citera mig anytime. Jag är ju något av en ordkonstnär så jag förstår din längtan."

Tar det som ett löfte då :)

Vad är skillnaden mellan jämställdhet och könfrihet menar du?

#48  Jasså du Alvunger
2004-08-26 22:28:35

Ja jag vet inte vad jag skall säga.

jag utgår inte från kvinnans generella underordning. Den är fastställd. Det var defacto så att kvinnor inte hade några rättigheter. De ägde inte sig själva, egendom, mark eller prylar. De fick inte studera, de fick inte rösta, de fick göra nada. (De fick jobba häcken av sig.) Så var det ju. Jag tycker inte jag UTGÅR från en generell underordning. Jag konstaterar tidigare bestämmelser. Vilket leder mig till slutsatsen att dessa bestämmelser måste komma någonstans ifrån, liksom alla medicinska och vetenskapliga rapporter som genom tiderna fastslagit kvinnornas lägre intelligens och kompetens. Arbetsdelningen skedde alltså inte "huxflux". Den var noga reglerad. Min analys är ja, när man skriver och fastställer att kvinnor till intelligens liknar djur och dessutom bestämmer att de kan ägas som de djur de är... Ja - det ger mig klara bevis för en kvinnlig underordning. Förklara gärna hur dessa svarta element i vår historia inte talar för en kvinnlig underordning.Skillnaden mellan jämställdhet och könfrihet? Alltså, jämställdhet innebär att vi fortfarande är instängda i våra kön, den enda skillnaden är att könen måste göra lika mycket på alla områden. Skitlarvigt. Det finns ingen frihet eller utveckling inom det, förutom möjligtvis att fler män på trad. kvinnliga områden kan hjälpa oss att omdefiniera trad. kvinnliga egenskaper och vice versa, vilket kanske på sikt kan leda till könfrihet.

Det verkar dock vara en omänsklig och dum väg att gå. Tvång och bestämmelser är aldrig befogat. Men förändrar vi människors syn på könen och inser att kompetens, vilja, intressen, mål och drömmar inte sitter i reproduktionssystemet så närmar vi oss könfrihet. Inser vi att människor kan få flöda fritt över barriärerna om de så önskar, eller hålla sig i ett fack om de så önskar, så är vi nära könfrihet. Låter vi människor välja partner oavsett reproduktionssystem är vi nästan där. Om vi inte bestämmer en persons fortsatta liv utefter vad vi ser första sekunden efter födseln - ja då har vi könfrihet.

I ett sådant samhälle finns det naturligtvis ingen som helst anledning att kolla hur många som har penis/vagina under klänningen/byxorna som sitter på vilka yrken.

#49  Hm såhär Alvunger
2004-08-26 22:35:14

Jag är patriarkatsteoretiker på så vis att jag inte ser några andra förklaringar än kvinnans generella underordning vad gäller de barbariska bestämmelser hon utsatts för historiskt. Det är inte särskilt svårt att vara överordnad kvinnor om kvinnor inte ens "är människor". Det är för mig fullständigt uppenbart att kvinnor har förtryckts historiskt. Vilket inte innebär att kvinnor har levt fruktansvärda liv pga detta. Här måste vi naturligtvis även införa ett klassperspektiv och även etniskt perspektiv.

Idag har vi inte några officiella bestämmelser, fastlagda av män, som reglerar kvinnors liv. Idag ser jag alltså ingen generell underordning på detta plan. Jag ser dock förtryck av kvinnor på vissa plan och förtryck av män på andra. De går hand i hand, och vi måste arbeta dualistiskt för att komma till roten med detta.

Så ja. Vi kan nog säga att min historiska analys är patriarkatsteoretiskt. Jag vill tillägga att den även innehåller klass och etniskt perspektiv, vilket ju inte patriarkatsmodellen gör. Den innehåller även inomkönsliga makthierarkiseringar, vilket inte heller patriarkatsteorin gör.

Min analys av samtiden är dock inte patriarkatsteoretiskt. Patriarkatsteorin anser jag är tillämpbar på ett samhälle där kvinnors liv är officiellt reglerade och begränsade. Det finns inget arbetsmarknadsmässigt argument för att förbjuda kvinnor att äga, jobba, rösta. Det enda argumentet som finns till detta förbud är att de män som redan hade dessa privilegier inte ville förlora dem.

#50  Mannens generella underordning i samhället :) Mats L
2004-08-26 22:40:24

"jag utgår inte från kvinnans generella underordning. Den är fastställd. Det var defacto så att kvinnor inte hade några rättigheter."

Lustigt sätt att argumentera. Börjar du bli trött? Även om du tycker något är fastställt så utgår du väl ändå ifrån det? :)

Att konstatera tidigare bestämmelser är en sak att värdera dem en annan :)

Även om du konstaterar vissa tidigare bestämmelser konstaterar du inte alla. Därmed är ditt sammanhang subjektivt som Carlshamre. :)

Om du tar vissa kvinnofientliga citat som tecken på underordnading måste du väl i konsekvensens namn mena att männen är underordnade nu? :)

Det du beskriver som könfrihet låter mycket som jämställdhet to me. :)

#51  Nya tag i morgon Mats L
2004-08-26 22:51:50

I morgon granskar vi läran på nytt :).

#52  :) Alvunger
2004-08-26 22:54:48

Vad är :) grejen? Är jag rolig eller är du rolig eller är det bara :) mani? :)

Ja, jag är skittrött, men jag tycker det är fruktansvärt intressant.


Värdera gärna de tidigare bestämmelserna själv. Jag ser ingen direkt diskussion i denna fråga. Det är vad det är helt enkelt. Kvinnlig underordning. Patriarkatsteori så det skvätter, det spelar liksom ingen roll.

Vilka tidigare bestämmelser vill du att jag skall konstatera? Bådas våra resonemang är subjektiva. Vi kan väl så klart dra ihop en hawaiiteori om att bestämmelserna om kvinnor egentligen talade för en kvinnlig överordning. Så kan vi röka på lite och skriva en egen liftarens guide till galaxen.


"Vissa kvinnofientliga citat". Jo. "Vetenskapen" var överens. Det är bara att läsa och froda och fröjdas över tidigare vetenskapliga belägg för kvinnors underlägsenhet på alla områden. Det är knappast så att en nisse i en bok någongång skrev "kvinnor verkar dumma". Det vet både du och jag. Eller jag hoppas att du vet det.

Iallafall. Din nästa punkt om manlig underordning är huvudet på spiken. Vi lever i ett samhällsklimat där det faktiskt är okej att skriva och säga vad dumheter som helst om mannen. Om det talar för en manlig generell underordning.. njae.. För min matriarkatsteoretiska analys krävs det vissa regleringar. Börjar vi förbjuda män att rösta/plugga/jobba/äga så är jag med dig. Tar vi dessutom ifrån dem rätten till sina egna kroppar så är matriarkatet färdigt.

Men visst. Någonting har hänt vad gäller talet om mannen, och jag är ingen hämndfascist. Jag är oroad över den mediala utvecklingen i hur vi (mest feminister?) omskriver mannen. Jag vet inte riktigt vad den står för, men jag vet att det inte är befogat. Medvetandehöjning är en sak. Ensidig propaganda är en helt annan sak. Kanske är mannen in for some serious välförtjänt shit. Eller är det här kvinnlighetens stora arga efterlängtade revolution.

Historieböckerna kommer berätta vad det är.

Jämställdhet har i sin definition uteslutet könfrihet. Det innebär nämligen att två parter vägs emot varandra och väger lika mycket. Jag vill inte ha några två parter. Jag vill ha lika många kön som det finns människor. Det är könfrihet för mig.

#53  Fakta och värdering av fakta. Mats L
2004-08-27 16:51:01

Män har svårt att få vårdnaden av barnen. Män måste mönstra. Det är fakta. Att män är underordnade i samhället är en åsikt. En som inte jag delar (vad skulle man ha en sådan åsikt till).

Att gården gick i arv till den som skulle bli familjeförsörjare är fakta. Du värderar det som kvinnlg undrordning. Jag tror det berodde på funktionalism.

Att kvinnan är underordnad är bara en värdering.

Hur _värderar_ du det _faktum_ att kvinnorna sattes först i livbåtarna när Titanic sjönk? Skulle vara intressant att höra.

Att kvinnor och män har har samma chanser i livet låter likt det du skriver om könfrihet. Egentligen menar du genus va? Eller är du inne på något konstigt igen om att kön är en social konstruktion? :) Jo då är du lite kul. :)

#54  Värdering av funktionalism Alvunger
2004-08-27 17:06:00

Funktionalism är också en åsikt. Då måste vi reda ut varför det var funktionellt. Klart det låter toppenlogiskt att den som skall försörja familjen är den som gården går i arv till. Det är inte lika logiskt om det finns två personer som skall försörja varsin familj (bror och syster) och man enligt lagstadgad rätt beslutar att det då alltid skall gå till mannen. Då vi konstaterar fakta så måste vi ju också värdera det. Hur skall vi annars kunna förstå vår historia och vår samtid?

Män har svårt att få vårdnaden om barnen. Det är fakta. Min värdering av detta är att vi i kvinnlig könsroll lägger huvudansvar för barn, samtidigt som vi lägger värderingen att kvinnor sköter det bättre. Denna värdering baserar vi på några diffusa biologiska skäl som inte riktigt går att fastställa men det brukar röra sig om "inre band" och "intuition". Män har svårt att få vårdnaden om barn helt enkelt för att vi förväntas oss att han inte kommer sköta jobbet bra.

Män måste mönstra. Fakta. Min värdering är att det beror på att vi i manlig könsroll väver in en känsla av försvar/heder/heroism där män alltså är mer benägna och kapabla än kvinnor att kämpa för ett större syfte, ett offentligt syfte. (Då kvinnors medfödda benägenhet ligger i att kämpa för det privata syftet, dvs barnet, som jag var inne på tidigare.) Vidare ligger här en annan föreställning, vilket är att vi inte riktigt tror att kvinnor är kapabla till den hänsynslöshet och grymhet som en krigssituation kan innebära. Vi har alltså en föreställning om kvinnors inneboende godhet.

I mäns heroiska könsroll ligger som jag sade tendensen att offra sig för ett högre syfte, att riskera sitt liv för någon/något annat. Det handlar alltid om att skydda den svagare, ett ädelt ideal minst sagt. Kvinnor (och barn) först i livbåtarna är ett svar på just denna aspekt. Tiderna förändras dock. I takt med jämställdhetskampen har rollerna förändrats. Sifforna för Estoniakatastrofen ser "något" annorlunda ut. En förändring av godo - måste jag ändå sammanfatta det som. Bilden av kvinnan som värnlös och mannen som försvarare måste definitivt dekonstrueras. Och den är ju på väg att upplösa sig själv.

Kön är en social konstruktion ja. Skitlajbans.

#55  Funktionalism och könsroller. Mats L
2004-08-27 17:18:26

"Kön är en social konstruktion ja. Skitlajbans."

Ja kul! :)

Eftersom du helt lämnar funkationalism ur genusanalyserna kommer vi inte vidare. Det kan ju ända vara intressant att konsterar att du utelämnar just detta.

Att män skyddar kvinnor beror knappast på "mannens generella överordning i samhället" utan på funktionalism och könsroller.

#56  Eh? Alvunger
2004-08-27 17:28:30

Jag har väl inte utelämnat funktionalism? Jag vill gärna diskutera det, så ditt konstaterande får du nog ta tillbaka.

Jag inväntar med spänning din funktionalistiska analys av den period då kvinnor inte ägde sin egen skit ens.

#57  Mats och Alvunger Pelle
2004-08-27 17:31:09

Att gården i sin tid gick i arv till den äldste sonen berodde på att föräldrarna vill säkra försörjningen för åtminstone ett av pojkbarnen.

Det har alltid varit så att kvinnors förmåga att föda barn har säkrat dem en god försörjning. När vi har sagor om kvinnan som mötte prinsen på den vita hästen beror det på att kvinnor faktiskt kunna utgå ifrån att de dog i en social bättre ställning in de föddes in i.

Däremot har mäns sociala status varit fastlåst vid den han föddes in i - om man bortser ifrån de senaste 200 åren där det i viss mån har varit möjligt för män att arbeta sig upp.

För mig är det ingen slump att feminismens uppror kom samtidigt med att vi började prata om befolkningsexplosion. Det ledde givetvis till en massiv nedvärdering av kvinnors arbete med att föda barn och uppfostra barn.

Att vara mamma var inte längre en lika säker källa till försörjning som tidigare och därför bröt kvinnor ut sig från hemmet till arbetsmarknaden.

#58  Låter som en rimlig analys Mats L
2004-08-27 17:39:04

Tack för den. På något sätt försöker Alvunger och andra feminister analysera gårdagens familjebaserade knapphetssamhälle rakt in i dagens individbaserade överflöds/teknik-samhälle.

Det går givetvis inte.

#59  Låter sådär halvrimligt Alvunger
2004-08-27 18:28:50

Jag kallar inte beroende av en annan individ och att vara livegen att vara försörjd. Kvinnors goda försörjning pga deras förmåga att föda barn har säkrat dem ungefär en lika god position som slavarna på plantagen har haft. Visst, tak över huvudet och mat betyder mycket. Men frihet betyder mer. Förmågan att föda barn har också varit en förbannelse för de flesta kvinnor. Det krävdes nämligen att någon tog ansvar för mor (utan tillåtelse att förvärvsarbeta) och barn vilket innebar att om mannen av olika skäl inte tyckte att han ville ha kvinnan/barnet så var det fattighuset och tiggarstaven som gällde. Att tala om kvinnors förmåga att föda barn som säkrande av god försörjning.. ja det är en stor blind fläck i historieböckerna det.

Jag är övertygad om att Mats L tidigare har sett denna lista. Men ta en titt igen och fundera över vad det egentligen betyder.

1845
Lika arvsrätt för kvinnor och män genomförs.
1846
Änkor, frånskilda eller ogifta kvinnor tillåts att arbeta inom hantverk och viss handel.
1858
Ogift kvinna över 25 kan få bli myndig efter domstolsbeslut. Gifter hon sig blir hon åter omyndig.
1859
Kvinnor får rätt att inneha vissa lärartjänster.
1863
Ogift kvinna blir myndig vid 25 års ålder.
1864
Mannen förlorar lagstadgad rätt att aga sin hustru.
1870
Kvinnor får rätt att ta studenten som privatister.
1873
Kvinnor får rätt att ta akademisk examen med några få undantag (jur. lic. och teologi).
1874
Gift kvinna får rätt att bestämma över sin egen inkomst.
1884
Ogift kvinna blir myndig vid 21 års ålder.
1901
Kvinnor får rätt till ledighet i fyra veckor utan lön vid barnsbörd.
1919
Alla kvinnor får kommunal rösträtt och blir valbara till kommuner och landsting.
1921
Kvinnor får allmän rösträtt och blir valbara till riksdagen.
Gift kvinna blir myndig vid 21 års ålder. Kvinnan och mannen blir likställda i den nya giftemålsbalken.
1922
De fem första kvinnorna väljs in i riksdagen.
1925
Kvinnor får, med vissa undantag, samma rätt som män till statliga tjänster.
1927
Statliga läroverk öppnas för flickor.
1931
Moderskapsförsäkringen införs.
1935
Lika folkpension för kvinnor och män införs.
1938
Preventivmedel tillåts.
Bidragsförskott införs.
Mödrahjälp till behövande införs. Moderskapspenning för alla införs.
1939
Förvärvsarbetande kvinnor får inte avskedas på grund av havandeskap, förlossning eller giftemål.
1947
Första kvinnan i regeringen, Karin Kock.
Lika lön för samma tjänst införs för statligt anställda.
Barnbidrag införs.
1950
Båda föräldrarna blir förmyndare för barnet.
1951
Kvinnan får behålla sitt svenska medborgarskap även om hon gifter sig med en utländsk medborgare.
1955
Lagstadgad betald ledighet för yrkesarbetande kvinnor vid barnsbörd, 3 månader.
1958
Kvinnor får rätt att bli präster.
1960
SAF och LO beslutar att inom en femårsperiod slopa de särskilda kvinnolönerna.
1964
P-piller godkänns i Sverige.
1969
Grundskolan får ny läroplan. Skolan bör verka för jämställdhet.
1970
Gymnasieskolan får ny läroplan. Skolan bör verka för jämställdhet.
1971
Särbeskattning, dvs individuell beskattning av arbetsinkomst, ersätter sambeskattning.
1974
Föräldraförsäkring införs som ger föräldrar rätt att dela ledigheten vid barns födelse.
1975
FN:s kvinnoår. Ny abortlag. I princip fri abort t.o.m 18:e veckan.
1976
FN:S internationella kvinnoårtionde inleds.
Förordning om jämställdhet på den statliga sektorn.
Steriliseringslag. Person som fyllt 25 bestämmer själv.
1977
Jämställdhetsavtal mellan SAF och LO-PTK.
1979
Rätt till sex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar utan inkomstkompensation.
1980
Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet införs.
Äktamakesprövning för studiemedel avskaffas.
Jämställdhetsavtal för kommuner och landsting.
Grundskolan får ny läroplan. Skolan ska verka för jämställdhet.
Ny lag om tronföljd. Förstfödda dottern eller sonen till monarken ska ärva tronen.
1982
All kvinnomisshandel på enskild plats under allmänt åtal.
Förbud mot pornografiska föreställningar på allmän plats.
ATP-poäng för vård av barn under 3 år i hemmet.
Statliga bidrag till kvinnoorganisationer.
Ny namnlag. Vid giftemål får kvinnan och mannen välja vems efternamn de vill ha.
1983
Nytt jämställdhetsavtal mellan SAF och LO-PTK. Alla yrken öppna för kvinnor, även inom försvaret.
1984
Jämställdhetsavtal inom den statliga sektorn.
1985
FN:s kvinnoårtionde avslutas. Strategier till år 2000 antas.
Jämställdhetsavtal för de statliga bolagen.
1987
Ny särskild lag om sambors gemensamma hem, sambolagen.
1988
Riksdagsbeslut om femårig nationell handlingsplan för jämställdhet.
1989
Nordisk handlingplan för jämställdhet.
1992
Ny jämställdhetslag.
1994
Reviderad jämställdhetslag. Riksdagsbeslut om ny nationell policy för jämställdhet.
En månad av föräldrapenningen reserveras för modern respektive fadern ("pappamånad") och kan inte överlåtas.
Jämställdhetsstatistiken blir officiell statistik.
1995
Sverige blir medlem i EU.
FN:s fjärde kvinnokonferens i Beijing.
Lag om registrering av partnerskap.
1997
Första kvinnliga biskopen.
1998
Lag om våld mot kvinnor.
Ändring i brottsbalken. Lag med förbud mot könsstympning av kvinnor.
Jämställdhetslagen skärps avs. sexuella trakasserier.
1999
Lag om förbud mot köp av sexuella tjänster.


Funktionalism? Tänk på att vid varje utvidgande av kvinnors rättigheter, har det tidigare legat en inskränkning. Vi skall inte sota för tidigare synder idag, vi skall inte skuldbelägga eller peka finger, men saken är att vi inte heller skall förneka historien och synen på kvinnor. Ett samhälle är en process. Vi måste känna våra rötter. Att rycka på axlarna och konstatera biologiska skillnader, ja det tycker jag är rent bullcrap om jag skall vara ärlig. Ovanstående har inte ett smack med biologiska skillnader att göra. Om vi inte vill hävda att vita varit herrar över svarta pga "funktionalism och rasroller" som Mats L gärna förklarar kvinnoförtrycket med.

#60  Så funkar propaganda Mats L
2004-08-27 18:59:25

Så funkar progaganda. Presentera en del av verkligheten och påstå att det är verkligheten. Försök inte sätta fakta i ett sammanhang.. På så sätt funkar feminismen på samma sätt som nazismen och invandrarfientligheten.

Presentera gärna en liknande lista för män. När mannen slapp försörja en kvinna, när kvinnan förbjöds att slå mannen, när alla män fick ta examen, när mannen fick rösträtt. När allmän värnplikt infördes. Nej vänta, den är ju inte införd.

Vi ser ju olika saker när det gäller fysiologiska skillnader. Läste du om Kallax och lastningen? Det där lät överdrivet men det var inte jag som påstod att kvinnorna skulle få sluta om de skulle få lasta och lossa.

Ser du inte funktionalismen och arbetsuppdelningen i historien då är du fan helt galen. Och dra inte in jämförelsen mellan svarta och vita i historien. Det faller bara tillbaka på dig själv.

En del lagar har kanske inte byggt på funktionaism utan på religiösa vanförställningar eller konservatism. Men på det hela taget måste man ju se vart vi kommer ifrån och det är ju väldigt lätt.

#61  "Då är du fan helt galen" Alvunger
2004-08-27 19:03:34

Jag trodde nog högre om dig som diskussionspartner än vad du verkligen förtjänar.

My wrong.

#62  Exempel på falsk propaganda Mats L
2004-08-27 19:06:21

"1998
Lag om våld mot kvinnor."

Menar du att det inte fanns en lag innan? Eller var detta en modifiering av något slag? Vill du få det att framstå som att "innan detta var det fritt fram att pryla kvinnor".

"Ändring i brottsbalken. Lag med förbud mot könsstympning av kvinnor."

Så innan 1999 var könsstympning tillåten i Sverige?

#63  Slutligen - källa Alvunger
2004-08-27 19:10:44

Listan är tagen från SCB, på tal om kvinnor och män, 2000.

Undrar du över ordval får du dessvärre kontakta dem.

#64  Historien Mats L
2004-08-27 19:23:02

Jag håller inte med när du påstår att kvinnors barnafödande inte spelade så stor roll för uppkomsten av könsroller och att männens muskelstyrka inte hade någon stor betydelse i det förmoderna samhället då det gällde till exempel skogsarbete, rallning, gruvbrytning, husbyggning och så vidare. Vi bedömer helt enkelt behovet av muskelstyrka och betydelsen av barnafödandet olika då det gäller uppkomsten av könsroller i det förmoderna samhället.

Däremot tycker jag att din ensidighet då det gäller att se på den generelle mannens situation nedvärderar männens insats och i grund och botten är det manshat som blir följden av feminismens ensidiga och overkliga syn på människors livssituation i i historien.

Så tycker jag.

#65  Typiskt Mats L
2004-08-27 19:25:38

Så du skickar vidare en lisa som du inte vet vad den innehåller?

Du bad mig fundera över vad det betydde:

Det är oklart vad det betyder eftersom det uppenbarligen är oklart vad det betyder.

#66  Men herregud Alvunger
2004-08-27 19:44:59

SJÄLVKLART spelar kvinnors barnafödande och mäns muskelstyrka roll för könsrollerna!!! Har jag någonsin hävdat något annat? Var? Hur? På vilket sätt?

Vad det däremot inte borde ha haft inverkan på är LAGSTIFTNINGEN och FÖRBUDEN. Anta att det föds en kvinna som är 5:e starkast i sin by, och man behövde 7 skogsarbetare. Det var ändå FÖRBJUDET.

Anta, bara för lekens skull, att någon kvinna under århundradena hade lust att studera. Det var FÖRBJUDET.

Jag är inte så jävla korkad så jag inte förstår att kvinnors och män generella olika fysiska förutsättningar kommer orsaka en viss statistisk skillnad vad gäller olika yrkesområden. Men jag trodde faktiskt inte du var så jävla korkad så du ser det som helt självklart att det på denna naturliga arbetsdelningen följde förbud och restriktioner.

Det jag är ute efter är roten till att man fråntog kvinnor mänskliga rättigheter. (Eller avstod från att ge dem i takt med att liberalismens framsteg gav män allt fler.) Inga skogsarbetare i världen kan förklara det, och att du ens gör ett försök att förklara svunna tiders barbari med viss generell skillnad i muskelstyrka gör så att det kryper i kroppen på mig.

#67  Och listan Alvunger
2004-08-27 19:51:01

Jo, jag vet vad listan betyder.

Du uttryckte dig såhär:

"Menar du att det inte fanns en lag innan? Eller var detta en modifiering av något slag? Vill du få det att framstå som att "innan detta var det fritt fram att pryla kvinnor"."

Detta tolkade jag som att du trodde att jag av egen maskin formulerat en vilseledande presentation. Det har jag alltså inte gjort. Så jag "försöker inte få det att framstå" på något särskilt sätt alls.

Jag presenterar bevis på att kvinnor och män inte har skilts åt på ett naturligt sätt vad gäller arbetsdelning, utan att kvinnors rättigheter varit mkt noga reglerade i lagstiftningen. Vilket i mina ögon inte talar för något annat än kvinnoförtryck. Vi kan också sammanföra denna presentation med vad religionen sade om kvinnans plats, samt vad läkarvetenskapen sade om kvinnans plats, samt vad våra stora filosofer sagt om kvinnans plats och då gemensamt konstatera att kvinnor och kvinnligt förtryckts något så vansinnigt under historiens lopp. Vi behöver inte säga att detta innebär att det sker idag. Men vi skall inte köra på nån slags pubertal "män jagade och kvinnor samlade och därför ser det ut som det gör". Vi ser ju, svart på vitt, att MÄN bestämt och definierat kvinnors plats.

Du har vid något tillfälle, liksom Kalle Strokirk, tagit upp att män inte lovordas som sig bör för sina prestationer. Jag hade gärna stämt in i hyllningskören, om inte mäns prestationer varit på bekostnad av kvinnors rätt till sina egna kroppar, kvinnors frihet - kvinnors mänsklighet. Det finns inget ädelt eller nobelt i att omyndigförklara halva mänskligheten och sedan tro att man skall få beröm för att man, efter att man i ett svep slagit ut halva konkurrensen, uppfunnit glödlampan.

#68  Män och kvinnor Mats L
2004-08-27 20:20:15

Att ett samhälle segregerat på grund av biologiska skillnader får konsekvenser i lagstiftningen verkar helt logiskt (se värnpliktslagen till exempel). De liberala rättigheter som varit tillgängliga för alla män har snart blivit tillgängliga för alla kvinnor (rösträtten).

När jag skriver om att män nedvärderas tänker jag inte på killen som uppfann lampan. Jag skriver om den killen och alla andra killar. Följden av den feministiska verklighetssynen blir att män ses som starka och priviligerade och kvinnor som offer. Det som skulle behövas idag är att man skulle se på män och kvinnor i dag och i historien som människor, som både starka och svaga - priviligerade och i viss mån som offer för omständigheterna. Det perspektivet saknas idag. Det beror på f.. f.. f.. Jag har det på tungan.. femi.. Ah nåt sånt.

#69  Alvunger Pelle
2004-08-27 23:20:11

"Vi ser ju, svart på vitt, att MÄN bestämt och definierat kvinnors plats. "

Jag delar inte din syn här.
KVINNOR har uppfostrat män i ett visst värdesystem som sedan män snällt formulerat på kvinnors vägnar.

KVINNOR har i sin roll som mammor, som de som haft den nära kontakten med barn, haft det avgörande, men osynliga inflytande på samhällets normsystem som män formulerat i lagar.

Det har givetvis varit i kvinnors intresse att få det till att framstå som om männen hade makten.

Ett av skälen till att din likhetsfeminism leder till sämre villkor för kvinnor är att den gör kvinnors maktutövande synlig. Det blir därför möjligt att opponera sig mot den och det blir möjligt att ställe kvinnor till räkenskap på samma sätt som man ställer män till räkenskap.

Det är ingen slump att kvinnors ställning i samhället försvagas för varje ny kvinnlig direktör som utnämns.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?