feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Från Tycka: fördel man


Gå till senaste inlägget#1  Från Tycka: fördel man bingo
2005-10-02 16:41:30

http://www.feminetik.se/diskutera.php?sub=4&a…

Jag kan tänka mig att det ligger en del i vad Mr Andrassons kollegors iakttagelser. Kvinnor väljer hällre en manlig instruktör eftersom de tycker det är attraktivt med män i kontrollsituationer. Många (traditionella?) kvinnor känner sig avslappnade i en sådan situation.

När det gäller män som blir chefer inom kvinnodominerade områden gäller nog samma mekanism. Alltså könsrollerna gör att kvinnor känner sig bekvämare med män i chefsposition än kvinnor.

Är det då rätt att kalla detta fenomen patriarkalt? Kanske, men om en förändring ska komma till stånd så är det lika mycket kvinnor som ska sluta välja män som chefer som det omvända. Problemet ligger lika mycket i den kvinnliga könsrollen som i den manliga.

Både kvinnor och män föredrar män i maktpositioner. Om jag själv skulle välja någon till en förtroendepost som jag var beroende av så skulle jag ha mycket lättare att välja en man eftersom jag förstår mig på honom bättre än en (irrationell) kvinna och detta är väl förklaringen till att män väljer män.

När man tänker på detta är det förvånansvärt att det finns så många kvinnliga chefer som det finns.

Fanns ingen direkt fråga i detta inlägg men kommentera gärna om ni vill.

#2  #1 Kristin
2005-10-02 19:27:17

bingo skrev: (bl.a.)
"Är det då rätt att kalla detta fenomen patriarkalt? Kanske, men om en förändring ska komma till stånd så är det lika mycket kvinnor som ska sluta välja män som chefer som det omvända. Problemet ligger lika mycket i den kvinnliga könsrollen som i den manliga."

Absolut. Det ligger lika mycket på kvinnor att bryta de förlegade tankemönstren som på män. Både män och kvinnor upprätthåller medvetet och omedvetet de sk. patriarkala strukturerna.

"Om jag själv skulle välja någon till en förtroendepost som jag var beroende av så skulle jag ha mycket lättare att välja en man eftersom jag förstår mig på honom bättre än en (irrationell) kvinna och detta är väl förklaringen till att män väljer män."

Är det av tradition du tänker att kvinnor skulle vara irrationella? Eller är det för att du har haft taskiga erfarenheter av kvinnliga chefer? Vad menas med irrationell i ditt fall? Vilken bedömningsmodell går du efter?

#3  Sv: Från Tycka: fördel man bingo
2005-10-02 22:55:28

Kanske har jag en fördom att kvinnor är mer irrationella eller så är det bara så att jag inte riktigt förstår kvinnor för att jag är man.

Men jag väljer ju självklart inte mannen om kvinnan verkar bättre lämpad. Så det kanske ändå ligger något i den feministiska klychan att kvinnor måste anstränga sig lite mer för att komma upp sig.

Sen är det klart att det finns män som jag absolut inte kan förstå mig på också. Men jag misstänker ändå att de generellt är mer beräkneliga än kvinnor. Ja det där sista blev lite motsägelsefullt men det kanske ligger något i det ändå.

#4  Sv: Från Tycka: fördel man billie
2005-10-03 17:45:41

Finns ju alltid undantag. Svårt veta ju stor procent av män som vill motsvara en förväntan på dem att prioritera logiska resonemang före känslomässiga hänsyn men rent generellt så brukar väl män inordna sig eller underordna sig det som ett krav på dem.

De vet om någonstans inom sig att andra män förväntar sig av dem att de ska prioritera det logiska före det känslomässigt"sanna" i en stark känslomässig upplevelse.

Kvinnor känner väl en aning större krav på sig att ta hänsn til lhur det "känns sant" för henne som kvinna. Så var det förr men det kan ju ha ändrats.

Men en typisk kommentar av Eva Lundgren var ju att "berättelsen" var sann som upplevelse även om den inte stämde med fakta.

Som om hon sa att själva upplevelsen kändes som sann var det som gjorde den faktiskt sann. Så nog finns det generellt sett något lägre krav på kvinnor att vara logiska. Känslor har sin egen logik.

#5  #3 Kristin
2005-10-04 20:00:04

bingo:

Jag tror att du sätter fingret på något väldigt viktigt här och tycker att det är starkt av dig att våga erkänna något som många slår ifrån sig.

Att du i högre utsträckning skulle se dig efter en man att anställa eftersom du i större grad kan identifiera dig med en annan man...lättare att förstå sig på o.s.v. Jag tror att detta är väldigt vanligt och ser det som en ganska förstårlig selektion i ljuset av det samhälle och de kulturella traditioner vi bär med oss.

Problemet med detta är att mannen blir en norm. Nu pratar jag om 'man' som ikon och bild, inte som varje enskild fysisk man. Mannen tillsätts egenskaper som förnufting, rationell, logisk osv. De egenskaperna värderas högt i arbetssammanhang och så anställs en man lättare än en kvinna. En kvinna som oftast ses som mannens motsatt i dessa egenskaper (irrationell, känslosam osv.) Det är helt enkelt lättare att förstå mannen.
Dock borde det logiska vara (om en ser frågan från denna synvinkel)att kvinnliga chefer hellre anställer kvinnor då de lättare skulle kunna kommunicera med kvinnor. Så är dock inte fallet. Mannen är norm även här och går före kvinnor i kön.
(Under 1700-talet var mannen också norm, fast då i sin förmåga att ha känslor och ett högt flygande intellekt. Då stod den kvinnliga (begränsade) tankeförmågan för det förnuftiga, jordnära och rationella. Så de kulturella koderna skiftar gärna med tiden.)

Själv tror jag att en stor del av de föreställningar vi har om kön grundar sig på fördomar och vad vi har lärt oss att olika kön ska vara. (genom föräldrar, omgivning, böcker, filmer, skola, tv, vänner, forskningshegemonier, populärkultur, musik osv. D.v.s hela den samlade kulturella hegemoni som många feminister kallar 'patriarkat'.)
Jag ser nödvändigheten i att luckra upp och bryta de fördomarna. Att försöka inse att de finns där och lägga manken till för att få bort dem. Det är oerhört svårt eftersom både män och kvinnor agerar efter de könsmönster som förväntas av dem. Ibland leder det till fördelar, men ofta är det oerhört begränsande. För att kunna luckra upp det måste en själv skippa sina fördelar för att vinna jämställdhet.
Vi har tyvärr ett samhälle där män ses som barnvakter åt sina egna barn och där kvinnor ses som irrationella och då krävs det att så många som möjligt hjälps åt för att försöka pröva de gängse fördomarna.


Med andra ord: Kräver en jag rätt till en jämställd arbetsmarknad (vilket jag gör) då måste jag också ge min ev. make lika rättigheter till föräldraskap.
Om pappor vill ha lika rättigheter till sina barn vid vårdnadstvister så måste de också verka för en jämställd arbetsmarknad.
Jag tror att allt hänger ihop.
Men inget kommer att hända om vi inte börjar ta itu med vårt eget agerande.

#6  #5 Kristin MartinK
2005-10-04 21:58:21

Mannen blir norm i manligt dominerade miljöer ja, på samma sätt blir ju kvinnan norm andra sammanhang, t.ex barnuppfostran.

#7  #5 Kristin MartinK
2005-10-04 21:59:52

Mannen blir norm i manligt dominerade miljöer ja, på samma sätt blir ju kvinnan norm andra sammanhang, t.ex barnuppfostran.

#8  #6 Kristin
2005-10-04 23:28:26

MartinK:
Ja, jag tyckte att det var ungefär så jag skrev. Då posten handlade om anställning lade jag störst krut på det. Men läser du från mitten och ned så borde du kunna utläsa en nyanserad bild. Mannen är norm i det offentliga rummet, kvinnan är normerande i den privata omsorgen och i offentliga omsorgssektorer.

Borde vi vara nöjda med det?
Jag är det inte. Jag tycker att det skapar både orättvisor och onödiga fördomar.

#9  Sv: Från Tycka: fördel man Pela68
2005-10-05 00:16:38

Kristin:
Men vilka belägg har du egentligen för att "män är en norm i det offentliga rummet" mer än att kvinnor är det?

"Det offentliga rummet" innefattar väl även den offentliga sektorn (där kvinnor är dominerande), såväl som media, juridik, ekonomi och den akademiska världen, vari kvinnor är i dominerande position!

Kvinnor ä r normerande i t ex barnomsorg, skola o s v, vilket borde göra just kvinnorna till ansvariga för alla eventuella könsnormer vi har, eller hur?

Vad månne vi göra åt det?

Inom vilka områden är män normerande?

#10  Kristin bingo
2005-10-05 00:32:37

Jag håller med om att vi borde göra oss av med fördomar.

Men jag tror aldrig kvinnor helt kommer släppa greppen om sina barn på samma sätt som män alltid kommer vissa fördelar på arbetsmarknaden. Men det är klart att det kan vara trevligt att arbeta emot dessa fenomen.

#11  #9 Kristin
2005-10-05 01:34:41

Med 'mannen' (bilden av mannen) som norm menar jag att:

-De allra flesta ser en man framför sig när de hör orden "chef","vd", "direktör", "Doktor", "läkare", "professor" osv.
-Att medicinsk forskning utgår från en manskropp i närmre 80-90% av fallen. (Jag har dock inga exakta siffror- rätta mig gärna!)
- Att det är en oerhörd snedfördelning av kön i den akademiska världen såväl som i det styrande skicket i den privata sektorn.
- Att nästan alla kulturchefer är män. Inom teatern är det väldigt märkbart- det påverkar även rollutbudet. (Detta trots att det är fler kvinnliga sökande till scenskolorna så att män måste kvoteras in)
- Att stadsplaneringen och kollektivtrafik är anpassat för män.


Jag skulle inte säga att kvinnor är normerande i skolan- de flesta rektorer och chefer är män, MEN du har rätt i att kvinnan ses som norm för den omhändertagande, den vårdande.


Självklart upprätthålls den traditionella könsordningen av både män och kvinnor, annars skulle vi ju inte haft dem. Jag tror att felet är att vi ofta både vill äta kakan men ändå ha den kvar. Till exempel är det väldigt bekvämt för en tjej att bli bjuden på krogen, låta mannen sätta upp hyllorna hemma, låtsas vara hjälplös för att undkomma vissa besvärliga situationer, njuta av att få ha huvudansvaret för barnet osv. För en man är det väldigt bekvämt att undkomma föräldraskapet genom att inte ta strid för lika rätt till föräldrapeng, att låta kvinnan på kontoret ta hand om kaffekokandet, att breda ut sig på trottoaren för att få andra att väja, att skylla på tankspriddhet och låta hustrun komma i håg släktens födelsedagar osv osv.

Det finns ju självklart många bekväma saker med att upprätthålla könsrollerna. Tyvärr måste man slänga dem i papperskorgen för att kunna skörda frukterna av ett samhälle utan en massa måsten, förpliktelser och fördomar grundade på kön.

Denna situation är lite som situationen i världen i övrigt. Alla vet att om alla människor delar med sig lite så kommer fattigdomen elimineras i ett nafs. Men då måste en offra en del av sin egen standard. Vem vill det? Vems ansvar är det? Allas gemensamma skuld.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?