feminetik.se feminetik.se

Just nu 17 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Är Genusforskaren politiskt lojal?


Gå till senaste inlägget#1  Är Genusforskaren politiskt lojal? billie
2005-10-02 11:45:04

Från en Timbrobok av Susanna Popova citerar jag

Genussekretariatets föreståndare Anne-Marie Morhed formulerade (22/6 -05) på sekretariatets hemsida att de verksamma inom
genusforskningen ständigt bär med sig ett problem. Det problemet är:

"… kravet på lojalitet gentemot den rörelse som vill förändra maktordningen mellan könen.
Det är ett krav som också kan få oss onödigt tysta och ängsliga för att framföra kritiska synpunkter mot rörelsens auktoriteter. Från rörelsens utgångspunkt finns det ingen praktisk skillnad mellan teori och ideologi, men från forskningens utgångspunkt blir det problematiskt när det sker en glidning från forskningens stränga krav på klarhet och stringens till ideologins mera vidlyftiga ambition att ge riktlinjer för förändring.

Ideologins utsagor behöver aldrig beläggas. Praktiken står s a s som sanningskriterium. I forskningen finns däremot principer för vetenskaplig prövning, liksom också för öppenhet och kritik. "

Jag har svårt att se detta som något annat än ett erkännande att det är som kritiker av genusforskningen säger. Den är politiskt styrd.

Sedan finns det alltid undantag.

#2  Sv: Är Genusforskaren politiskt lojal? SophieG
2005-10-02 12:33:19

From the horses mouth, so to speak...

#3  Sv: Är Genusforskaren politiskt lojal? elu
2005-10-02 18:30:32

Det är väl rätt bra att de själva har uppmärksammat detta, och är medvetna om det. På detta sätt kan väl den politiska styrningen minska.

#4  Sv: Är Genusforskaren politiskt lojal? Fosfolipid
2005-10-02 18:34:25

På detta sätt kan den politiska styrningen också rättfärdigas och fortsätta.

#5  Sv: Är Genusforskaren politiskt lojal? billie
2005-10-02 19:36:31

Genussekretariatets föreståndare Anne-Marie Morhed är med i Vägval Vänster. Så det blir ju då en uppgörelse mellan i olika vänsterfalanger.

Hur förtroendeingivande är det då? när hon var med i morgonfikat hos Timbro när Popova presenterade sin genomgång så drog Popova slutsatsen att Morhed var mycket politisk trots det hon skrivit.

Om mina skattepengar ska gå till Genusforskning så vill jag ha folk jag kan lita på.

#6  Sv: Är Genusforskaren politiskt lojal? Alvunger
2005-10-02 19:46:14

Hm alltså... jag förstår inte ett ord av vad hon skriver. Ärligt. Det där har jag inte stött på. Jag har stött på det vad gäller *feministisk forskning* och har själv skrivit något liknande i en gammal a-kurstenta (samma andemening) men aldrig vad gäller genusvetenskap.

#7  Alvunger billie
2005-10-02 20:11:52

Med "hon" syftar du på Morhed eller Popova? Jag syftar på Morhed.

#8  Sv: Är Genusforskaren politiskt lojal? Alvunger
2005-10-02 21:07:30

Jag syftar på Morhed. Det var väl hon som skulle ha skrivit det stycke du citerade?

#9  Sv: Alvunger (#6) Linus
2005-10-02 21:47:55

Alvunger skriver: "Hm alltså... jag förstår inte ett ord av vad hon skriver. Ärligt. Det där har jag inte stött på. Jag har stött på det vad gäller *feministisk forskning* och har själv skrivit något liknande i en gammal a-kurstenta (samma andemening) men aldrig vad gäller genusvetenskap."

Du har aldrig stött på stöd för Helen Longinos eller Sandra Hardings tankar om hur ideologiska begrundanden bör påverka forskning, eller postmodernism o dyl påfund inom genusvetenskapen?

#10  Sv: Är Genusforskaren politiskt lojal? Alvunger
2005-10-02 21:50:07

Helen nej. Sandra Hardin ja. Postmodernism ja. Självklart. Vad hade det att göra med att genusvetenskapen i stort har de problem som Morhed skriver?

#11  Sv: Är Genusforskaren politiskt lojal? Linus
2005-10-02 22:06:17

Alvunger skriver: "Helen nej. Sandra Hardin ja. Postmodernism ja. Självklart. Vad hade det att göra med att genusvetenskapen i stort har de problem som Morhed skriver?"

Varken Sandra Harding eller postmodernismen är ju särskilt lovande utgångspunkter för någon som vill separera ideologi från forskning.

#12  Linus billie
2005-10-03 16:38:45

"Varken Sandra Harding eller postmodernismen är ju särskilt lovande utgångspunkter för någon som vill separera ideologi från forskning."

words!

#13  #6 Alvunger targash
2005-10-03 18:39:08

Jag har inga problem att förstå detta. Oerhört mycket snack som har grund i politiken inom genusvetenskapen. Iaf det som jag kom i kontakt med under genuskursen på LU. Ett antal föreläsare var oerhört politiska.

#14  Sv: Är Genusforskaren politiskt lojal? Alvunger
2005-10-03 19:30:52

Eh alltså jo Sandra Harding har en del åsikter om forskning, men herregud tills du har lyckats belägga att hon används som utgångspunkt i genusvetenskapen så betraktar jag ditt påstående som rent nys.

O vadå ideologi i postmodernism?? Kan du, och billie då som säger word, förklara de idelogiska momenten i postmodernistisk forskning. I´m in for the ride of my life...

#15  Sv: Alvunger (#14) Linus
2005-10-03 21:35:35

[Detta meddelande har blivit raderat på grund av att författaren inte följde feminetik.se:s regler.]

#16  Sv: Alvunger (#14) Linus
2005-10-03 21:39:08

(I förra inlägget blev inte hela min länk igenkänd som en URL, med följden att den sträcker ut fönstret. Någon moderator får gärna radera det inlägget. Här kommer samma inlägg igen, med med länken uppstyckad på flera rader.)

Alvunger skriver: "Eh alltså jo Sandra Harding har en del åsikter om forskning, men herregud tills du har lyckats belägga att hon används som utgångspunkt i genusvetenskapen så betraktar jag ditt påstående som rent nys."

Ett exempel: I rapporten "GENUSFORSKNINGENS RELEVANS: slutrapport från integreringsarbete i åtta svenska forskningsråd" (2000), producerad av Expertgruppen för genusforskningens integrering, kan vi t ex läsa:

"I boken The Science Question in Feminism ifrågasätter Sandra Harding (1986) kunskaps- och vetenskapsteorier inom "vanlig vetenskap", samtidigt som hon utmanar till fortsatta vetenskapskritiska program. Harding startar i kvinnofrågan (the woman question) och flyttar sig till vetenskapsproblematiken eller vetenskapsfrågan (the science question). Hennes ambitioner har också influerat svensk genusforskning även om motsvarande förflyttning tagits med små steg. Den nordiska genusforskningens (kvinno och könsforskningen) vetenskapskritiska ambitioner har inneburit förändringar av konventionell forskning, men realiserandet av de vetenskapskritiska program har däremot gått långsammare. Det går bl.a. att förklaras med otåligheten att få fram konkreta resultat på grund av höga förväntningar både innanför och utanför genusforskningen." (s. 56)

www . bth.se/tks/teknovet.nsf/(WebFiles)/
5D3697EA83FFF4E2C1256F960037F87F/$FILE/
Genusforskningens%20Relevans%20Expertgruppens%20Slutrapporten000913.pd f

I samma rapport refereras det till Hardings publikationer 14 ggr. Med en sökmotor och lite finurlighet kan säkert hitta fler exempel på hur folk inom genusvetenskapen refererar till Harding med medhåll.

Alvunger skriver: "O vadå ideologi i postmodernism?? Kan du, och billie då som säger word, förklara de idelogiska momenten i postmodernistisk forskning. I´m in for the ride of my life..."

Postmodernistisk forskning existerar inte - om något är postmodernistiskt så är det inte genuin forskning. Det är svårt att förklara något så utomordentligt flummigt som postmodernism (Stanford Encyclopedia of Philosophy börjar t ex beskrivningen av postmodernism med "That postmodernism is indefinable is a truism.", http://plato.stanford.edu/entries/postmodernism/), men centrala påfund är t ex att allt är subjektivt samt att det inte finns någon principiell skillnad mellan vetenskap och politik.

#17  Sv: Är Genusforskaren politiskt lojal? Alvunger
2005-10-03 21:41:36

? Ja det händer att folk hänvisar till Harding. Självklart, hon var banbrytande och har skrivit mycket intressant och tänkvärt. Att Harding skulle vara en genusvetenskaplig utgångspunkt är dock rent blaj.

Att du inte förstår vad postmodernism är är kanske inte så konstigt, det är rätt luddigt. Du lyckas dock inte besvara min fråga. Vad är det ideologiska i postmodernismen?

#18  Sv: Alvunger (#17) Linus
2005-10-03 21:56:13

Alvunger skriver: "? Ja det händer att folk hänvisar till Harding. Självklart, hon var banbrytande och har skrivit mycket intressant och tänkvärt."

På vilket sätt har hon varit banbrytande?

Alvunger skriver: "Att Harding skulle vara en genusvetenskaplig utgångspunkt är dock rent blaj."

Det oklart vad du menar med "utgångspunkt". Uppenbarligen så är det vanligt att genusforskare sympatiserar med Harding, och således inte kan sägas stå för någon separation av ideologi och forskning.

Alvunger skriver: "Att du inte förstår vad postmodernism är är kanske inte så konstigt, det är rätt luddigt. Du lyckas dock inte besvara min fråga. Vad är det ideologiska i postmodernismen?"

Eftersom du frågar har du antagligen missförstått något. Jag har i denna tråd inte påstått att det finns någon ideologiskt i postmodernism*. Vad jag däremot har påstått är att postmodernism inte är någon lovande utgångspunkt för någon som vill separera ideologi och vetenskap. Är detta något du bestrider? Dvs. vill du hävda att postmodernism faktiskt är en lovande utgångspunkt för någon som vill separera ideologi och vetenskap?

-------
* Därmed inte sagt att postmodernism är fri från ideologi - det är ingen slump att ytterst få postmodernister återfinns till höger på den politiska skalan - bara att jag inte har påstått det i den här tråden.

#19  Sv: Är Genusforskaren politiskt lojal? Alvunger
2005-10-03 22:25:44

Eh jag vet inte vad du menar med att det är vanligt att genusforskare sympatiserar med Hardings. En kan hänvisa till en forskare och diskutera dess relevans på olika sätt. Det finns massor av hänvisningar till Freud & Marx i genusvetenskaplig forskning också. Är vi freudianer nu?

Jag har inget intresse av att diskutera min personliga syn på Hardings banbrytande i denna tråd.

Ok jag omformulerar frågan. Varför är inte postmodernismen en lovande utgångspunkt för någon som vill separera ideologi från vetenskap?

Och ja, jag vill hävda att postmodernismen är lika lovande/olovande som exempelvis modernismen eller annat valfritt perspektiv.

#20  Sv: Alvunger (#19) Linus
2005-10-03 22:40:53

Alvunger skriver: "Eh jag vet inte vad du menar med att det är vanligt att genusforskare sympatiserar med Hardings."

Se t ex citatet ovan i inlägg #16.

Alvunger skriver: "Jag har inget intresse av att diskutera min personliga syn på Hardings banbrytande i denna tråd."

Om man insisterar på att kalla något i Hardings arbete banbrytande så är det som ligger närmast tillhands att kalla banbrytande just hennes idéer om hur ideologi och forskning bör blandas ihop.

Alvunger skriver: "Ok jag omformulerar frågan. Varför är inte postmodernismen en lovande utgångspunkt för någon som vill separera ideologi från vetenskap?"

Pga att postmodernismen förnekar sådant som att det finns en objektiv verklighet, att vissa inferensmetoder är mer tillförlitliga än andra, att det finns principiella skillnader mellan politik och vetenskap , etc.

Alvunger skriver: "Och ja, jag vill hävda att postmodernismen är lika lovande/olovande som exempelvis modernismen eller annat valfritt perspektiv."

Pessimist!

#21  Sv: Är Genusforskaren politiskt lojal? Alvunger
2005-10-04 09:27:20

Jag tycker inte att ditt citat visar att det är vanligt att genusforskare sympatiserar med Hardings. Jag har läst 85 p genus. Jag borde ha stött på det. Spännande hur alla som INTE läst genusvetenskap minsann vet vad som ingår i ämnet och vilka forskare som diskuteras ofta och refereras till. Vi har både läst och diskuterat Hardings, självklart. Men att det skulle vara vanligt att genusforskare "sympatiserar" med henne (vad nu det betyder?) kan jag inte skriva under på.

Du får ge lite bättre belägg för dina påståenden. Eller hur var det, är genusvetare freudianer? (ja, Hardings standpointtheory är banbrytande. Banbrytande betyder ungefär "ny", "har inte gjorts förut" "innebar nytt perspektiv".)

Postmodernismen förnekar objektiv verklighet ja, men kan du tala om vad det har att göra med att det inte skulle vara lovande att skilja ideologi från vetenskap? På vilket sätt? Hur?

#22  Sv: Alvunger (#21) Linus
2005-10-04 12:21:54

Alvunger skriver: "Jag tycker inte att ditt citat visar att det är vanligt att genusforskare sympatiserar med Hardings."

Du naturligtvis rätt till den egen åsikt. Det faktum att man med en sökmotor och lite finurlighet enkelt kan finna exempel som att Expertgruppen för genusforskningens integrering hävdar att Hardings ambitioner har influerat svensk genusforskning gör dock din åsikt illa underbyggd.

Alvunger skriver: "Jag har läst 85 p genus. Jag borde ha stött på det. Spännande hur alla som INTE läst genusvetenskap minsann vet vad som ingår i ämnet och vilka forskare som diskuteras ofta och refereras till."

Javisst är det spännande att jag visste att Harding diskuteras ofta och refereras till!

Alvunger skriver: "Vi har både läst och diskuterat Hardings, självklart. Men att det skulle vara vanligt att genusforskare "sympatiserar" med henne (vad nu det betyder?) kan jag inte skriva under på."

Att "sympatisera" med henne innebär att man håller med om hennes idéer om hur ideologi och forskning bör blandas ihop.

Alvunger skriver: "Du får ge lite bättre belägg för dina påståenden."

Nah. Jag är nöjd med de belägg jag redan presenterat. Om du föredrar att avfärda alla belägg med "Jag har läst 85 p genus. Jag borde ha stött på det." så faller det helt inom åsiktfriheten.

Alvunger skriver: "Eller hur var det, är genusvetare freudianer?"

Eftersom du frågar så tror du antagligen felaktigt att allt jag har påpekat var att Harding refereras till. Jag gav ett exempel på en rapport där Harding refereras till 14 ggr, bland annat som ett inflytande på genusforskning. Det finns naturligtvis ingen särskild signifikans i att bara nämnas (rent hypotetiskt skulle man kunna tänka sig att hänvisningarna har formen "I motsats till Harding (1996), så förespråkas inom genusforskningen en total åtskillnad mellan Poppers 'context of justification' och ideologiska åberopanden."), men här var det frågan om antingen refererande med medhåll eller hänvisningar till andras medhåll.

En analog text, där Freuds idéer diskuterades på samma positiva sätt, skulle på samma sätt tyda på att författarna knappast förespråkade att Freuds idéer borde förkastas.

Alvunger skriver: "Postmodernismen förnekar objektiv verklighet ja, men kan du tala om vad det har att göra med att det inte skulle vara lovande att skilja ideologi från vetenskap? På vilket sätt? Hur?"

Att förneka att det finns en objektiv verklighet leder till allehanda flummande, som vi skulle kunna diskutera, men notera att postmodernism inte bara förnekar en objektiv verklighet. I inlägg #20 skrev jag: "Pga att postmodernismen förnekar sådant som att det finns en objektiv verklighet, att vissa inferensmetoder är mer tillförlitliga än andra, att det finns principiella skillnader mellan politik och vetenskap , etc." I inlägg #16 gjorde jag ett liknande påpekande. Av någon anledning fokuserar du på delen om en "objektiv verklighet" till exklusion av allt annat. Varför?

Att postmodernism inte är en lovande utgångspunkt för någon som vill separera ideologi och vetenskap är sådan underdrift att det är svårt att begripa vad du opponerar dig emot. Postmodernister är ju explicit emot en sådan separation. Ett exempel från den objektiva verkligheten: Henrickson & McKelvey (PNAS, 99(sup 3):7388, http://www.pubmedcentral.gov/articlerender.fc…) sammanfattar postmodernism med bland annat punkterna

"The impossibility of separating political power from processes of knowledge production undermines the presumed objectivity and truth of knowledge so produced---it loses its 'sense of innocence and neutrality.'"

och

"The 'real world' increasingly appears as 'simulacra'---models, simulations, computer images, etc.---that 'take precedence in contemporary social order.'"

#23  Sv: Är Genusforskaren politiskt lojal? kilgore_trout
2005-10-04 13:09:56

Hmm, nu vill jag bara skjuta in en försiktig fråga: Är det faktum att postmodernister ofta betonar att det princip är omöjligt att separera ideologi och vetenskap något som gör postmodernismen svagare för ideologisk påverkan? Då skulle det betyda att benämnandet skapar svagheten, däremot om vi konstruerar en berättelse om "den objektiva vetenskapen"(yay, comte-positivism!) så blir den per definition objektiv. Har då utövarna av denna vetenskap plötsligt tappat all relation till samhället (och alla kopplingar till ideologier)?

#24  Sv: Är Genusforskaren politiskt lojal? Alvunger
2005-10-04 13:22:59

Vi får nog ta det här steg för steg.

Jag vet vad postmodernistiskt perspektiv innebär, du behöver inte undervisa mig i frågan. Mig veterligen har jag inte bett om förklaringar på vad postmodernism är utan förklaringar på detta:

"Varken Sandra Harding eller postmodernismen är ju särskilt lovande utgångspunkter för någon som vill separera ideologi från forskning."

Vad menar du?

Postmodernismen säger mkt riktigt att det inte går att separera ideologi från forskning, eftersom den är allorstädes närvarande. Jämför ungefär med Kuhns paradigm. Rådande forskningsdiskurs, hegemonisk inriktning etc. Inga konstigheter alls.

Men ditt korta citat tolkade jag som att du menar på att denne NÅGON, dvs en individ, inte bör använda sig av postmodernistiskt perspektiv om den vill producera forskning fri från ideologi. Korrekt?

Andra ledet blir då naturligtvis att tolka det som att detta bör undvikas eftersom postmodernister producerar forskning i medveten enlighet med ideologi. Dvs postmodernistiskt perspektiv är ett bra perspektiv för dem som har en ideologisk agenda som de vill söka stöd för.

Om jag har tolkat dig fel, så ber jag om ursäkt och så har vi båda slösat tid. Om jag har tolkat dig rätt (i stort, undvik hårklyverierna eller lägg in lite disclaimers som "de flesta, många, kanske, generellt, eventuellt" eller vad du nu kan tänkas behöva i min tolkning ovan) så anser jag att du har missförstått postmodernismen, samt också sprider felaktig information om den.

Det går nämligen ypperligt väl att använda sig av Hardins ståndpunktsteori utan att för den sakens skull bli beskylld för att använda ett ideologiskt perspektiv. Eller rättning: (i postmodernistisk samt Kuhns anda) åtminstone kan de inte beskyllas för att ha ett större/vidare/mer utpräglat ideologiskt perspektiv än någon annan forskare med valfri inriktning.


Min åsikt är nämligen att de postmodernistiska tankegångarna är korrekta. Vetenskap produceras i enlighet med rådande hegemonisk forskningsdiskurs. Det är alltid en individ som skapar kunskap, och den individen kan inte ställa sig utanför samhället, utanför sig själv. Det existerar ingen objektiv kunskap, då själva kunskapen i sig (definitionen kring vad som ens ÄR kunskap, vetenskap, forskning, resultat, metod, etc) är angiven av människorna själva. Bortom ordet existerar inget, och ordet är makt. Människor själva sätter ord på företeelser och fyller dem med mening. (Det här är vad du då kallar postmodernistiskt flumm. Jag tycker inte det är flummigt alls. Synnerligen enkelt.)

På så sätt har du ju rätt i att postmoderismen säger att ingen kan separera ideologi och forskning, de är ett. Det betyder dock inte att det bara är postmodernister som faller under den här åsikten, utan ur postmodernistiskt perspektiv faller vi alla därunder. INGET perspektiv är alltså bra för den som vill separera ideologi från forskning, eftersom det inte går. Postmodernistiskt perspektiv eller Harding är varken sämre eller bättre, ur DEN aspekten.

Sen finns det naturligtvis bättre och sämre sätt att producera kunskap. Inget av dem är fritt från ideologisk inverkan dock.

Se där, nu fick du en liten postmodernistisk lektion av mig. Håll till godo.

#25  Sv: Är Genusforskaren politiskt lojal? elu
2005-10-04 17:05:19

"Är det faktum att postmodernister ofta betonar att det princip är omöjligt att separera ideologi och vetenskap något som gör postmodernismen svagare för ideologisk påverkan"

Här kanske man kan tänka sig i fall de har fel (som vissa motståndare säger och då enligt egna kriterier), så är det så pg.a att man inte tror att det är möjligt uraktlåter de eventuella åtgärder som behövs för att separera ideologi och vetenskap.
Det innebär inte att benämnandet skapar svagheten, däremot att inställningen påverkar beteendet på ett sådant vis. Således kommer det att verka så från vissa motståndares synvinkel. Egentligen hopplös fråga att svara på då den kommer tillbaka till sina egna förutsättningar för vetenskap och sanning och beroende på vilken förståelse man hade från början.

#26  Sv: Är Genusforskaren politiskt lojal? elu
2005-10-04 17:11:56

"Min åsikt är nämligen att de postmodernistiska tankegångarna är korrekta. Vetenskap produceras i enlighet med rådande hegemonisk forskningsdiskurs."

Vilket också borde slå tillbaka på postmodernismen själv, eftersom den också enligt egna förutsättningar också är en produkt av en (åtminstone lokal) hegemonisk diskurs, om nu inte de postmodernistiska antagandena står över detta? Är det då rimligt att använda uttryck som korrekt om dessa tankegångar.

Hur löser postmodernisterna detta reflexiva problem?

#27  Alvunger billie
2005-10-04 19:34:58

"Min åsikt är nämligen att de postmodernistiska tankegångarna är korrekta. Vetenskap produceras i enlighet med rådande hegemonisk forskningsdiskurs. Det är alltid en individ som skapar kunskap, och den individen kan inte ställa sig utanför samhället, utanför sig själv. Det existerar ingen objektiv kunskap, då själva kunskapen i sig (definitionen kring vad som ens ÄR kunskap, vetenskap, forskning, resultat, metod, etc) är angiven av människorna själva. Bortom ordet existerar inget, och ordet är makt. Människor själva sätter ord på företeelser och fyller dem med mening. (Det här är vad du då kallar postmodernistiskt flumm. Jag tycker inte det är flummigt alls. Synnerligen enkelt.)"


Jag blir skrämd när jag läser det här. Stödjer min skepticism mot all genusutbildning. Helt oacceptabelt att detta ska läras ut till ungdomar.

#28  Sv: Alvunger (#24) Linus
2005-10-04 22:17:14

Alvunger skriver: "Jag vet vad postmodernistiskt perspektiv innebär, du behöver inte undervisa mig i frågan."

Jag missunnar ingen lite undervisning i postmodernismens fel och brister.

Alvunger skriver: "Jämför ungefär med Kuhns paradigm. Rådande forskningsdiskurs, hegemonisk inriktning etc. Inga konstigheter alls."

Kuhns idéer innefattar inte ideologiskt inflytande på vetenskapliga teorier/paradigm.

Alvunger skriver: "Men ditt korta citat tolkade jag som att du menar på att denne NÅGON, dvs en individ, inte bör använda sig av postmodernistiskt perspektiv om den vill producera forskning fri från ideologi. Korrekt?"

Detta är helt korrekt. Vill man producera forskning vars "context of justification" är fri från ideologi så bör man följa föreskrivna metodregler om hypotesprövning, kontrollgrupper, blindtest, noggranhet i laboratoriet, stringens i härledningar, etc. För en postmodernist som varken tror att det finns en objektiv verklighet att upptäcka eller att vissa sätt att "producera kunskap" är mer giltiga/tillförlitliga än andra, men som däremot anser att politik och forskningens "context of justification" ofrånkomligen är invävda i varandra, finns ingen anledning att följa några metodregler. Tanken med att t ex som kemist vidta åtgärder mot kontaminering av prov är ju att analysresultaten blir mer tillförlitliga då - en tanke som postmodernister förkastar.

Alvunger skriver: "Andra ledet blir då naturligtvis att tolka det som att detta bör undvikas eftersom postmodernister producerar forskning i medveten enlighet med ideologi. Dvs postmodernistiskt perspektiv är ett bra perspektiv för dem som har en ideologisk agenda som de vill söka stöd för."

Postmodernism är inte bra till något annat än att producera meningslösa texter. Ett mindre direkt svar: Postmodernism är bra för den som vill låta någon (vänster-)ideologi påverka forskning i den meningen att ingen annan postmodernism har någon som helst grund för att invända mot något sådant. Däremot har icke-postmodernister fortfarande grund för invändningar och postmodernism är utomordentligt dålig utgångspunkt för att besvara sådana invändningar.

Alvunger skriver: "Det går nämligen ypperligt väl att använda sig av Hardins ståndpunktsteori utan att för den sakens skull bli beskylld för att använda ett ideologiskt perspektiv. Eller rättning: (i postmodernistisk samt Kuhns anda) åtminstone kan de inte beskyllas för att ha ett större/vidare/mer utpräglat ideologiskt perspektiv än någon annan forskare med valfri inriktning."

En postmodernist har mycket riktigt ingen som helst grund för att invända något mot användandet av Hardings i idéer i forskning. Icke-postmodernister, inklusive anhängare av Kuhn, har däremot det.

Alvunger skriver: "Sen finns det naturligtvis bättre och sämre sätt att producera kunskap. Inget av dem är fritt från ideologisk inverkan dock."

En märklig utsaga från en postmodernist! Vad menar du här med "bättre" och "sämre"?

#29  Sv: Är Genusforskaren politiskt lojal? bingo
2005-10-05 00:23:08

Postmodernism är den största bluffen sedan kristendomen. Det är både komiskt och sorgligt att se dess effekter. Sorgligt att den med sitt kompletta snömos tar upp så mycket tid och skapar så mycket förvirring hos så många.

Man inser ganska snart att dess enda funktion är att stärka samhällskunskapernas inflytande gentimot naturvetenskapen. Jag undrar om inte den store Comte varnade för denna utveckling 150 år sedan. Samhällsvetenskaperna kan ju aldrig hävda sig mot naturvetenskaperna när det gäller att objektivt kunna bevisa sina teorier, därför måste de i ren självbevarelsedrift eller för att få forskningsanslag hävda att objektivitet inte existerar.

Ju mindre fakta en "vetenskap" har att laborera med ju större är behovet av det postmoderna perspektivet. Det är ingen slump att teorin växte fram inom littreaturvetenskapen.

Det är klart att det är möjligt att hävda att inget är mer objektivt än något annat men det är ju samtidigt ett helt skrattretande perspektiv.


Man kan roa sig med sånt här:
Om man definierar skillnaden mellan objektiv naturvetenskap och subjektiv samhällsvetenskap som politiskt vilket många postmodernister verkar göra så så blir ju även naturvetenskapen politiskt färgad. Samtidigt blir det rundgång i huvudet eftersom den bevisar sig själv i sin egen definition. Med det postmoderna perspektivet blir ju all vetenskap som inte är postmodern ett politiskt ställningstagande mot postmodernismen.

För att råda bot med postmodernismen borde man döpa om ickenaturvetenskaperna till tex "fördjupningar i genus" eller "meditationer över sociologi".

#30  Sv: Är Genusforskaren politiskt lojal? jonb
2005-10-05 10:33:44

"Bortom ordet existerar inget" säger Alvunger. Jag håller inte med. Bortom orden finns allt.

#31  Sv: Är Genusforskaren politiskt lojal? jonb
2005-10-06 08:07:24

Eller för att utveckla lite: Bortom orden finns kunskap och verklighet. Orden är en valuta som tillåter oss att göra transfereringar mellan kunskap och verklighet, liksom den vanliga valutan tillåter oss att göra transfereringar mellan förmögenhet och marknad. Men transfereringar kan också göras ickeverbalt, med ordlös kommunikation och ordlös förståelse, kunskapens naturahushållning.

#32  Alvunger billie
2005-10-06 11:25:45

Feminism blir trovärdigare den dag de överger postmodernismen.
Genusvetenskap som stödjer sig på postmodernistiska tankar gräver sin egen grav.

Nej, jag är inte så påläst som du är men postmodernism är så fel så man behöver inte kunna mycket för att förstå hur destruktivt fel den är.

Tror att ord som absolut och objektiv lurar in postmodernismenr i en semantisk fälla.

Retoriskt exempel.

Postmodernist om en karta över terrängen. Men allt är ju tolkningar. Denna karta är ju helt relativ till den som skapat den och till betraktaren som gör sin relativa tolkning. finns ju ingen absolut objektivt i den alls. alla beskrivnignar är ju individers berättelser om en verklighet vi aldrig når. vi ser bara våra filters tidstypiska begränsningar.

Billie om kartan. Men det finns kartor och kartor. alla har inte sama kvalitet. Några har bättre kvalitet. Just den här har haft flera som gått med GPS och kollat alla stenar som syntes från satellitbilder och dessa ahde militär nogrannhet på mjukvaran så varje föremål som gick att se ligger inom en meter. Det är en rimligt om ej absolut objektiv beskrivning. Jämfört med alla andra tillgängliga berättelser som vi vet om nu så har den här kartan hög kvalitet.

För att ta en mycket praktisk grej. Låtsas att jag var Personal Chef på ett stort företag oc hdu sökte jobbet. som referens sänder du in din syn på Genuskunskap och med en text so msäger samma som i din beskrivning i den här tråden.

Jag skulle inte anställa dig efter en sådan CV. Nu kan jag inte generalisera utifrån mina kunskaper men kan inte andra som anställer folk resonera likadant. De vill kunna lita på den de anställer.

Det handlar ju om ett förtroende.

#33  Sv: Billie (#32) Linus
2005-10-06 12:19:34

Billie skriver: "För att ta en mycket praktisk grej. Låtsas att jag var Personal Chef på ett stort företag oc hdu sökte jobbet. som referens sänder du in din syn på Genuskunskap och med en text so msäger samma som i din beskrivning i den här tråden.

Jag skulle inte anställa dig efter en sådan CV. Nu kan jag inte generalisera utifrån mina kunskaper men kan inte andra som anställer folk resonera likadant. De vill kunna lita på den de anställer."

Med viss reservation för typen av företag, så skulle jag i alla fall inte ha några problem med att anställa postmodernister om jag vore personalchef. Postmodernister är i de flesta avseenden fullt normala människor, som äter pasta och handlar på Konsum precis som alla andra. Däremot vore det ju onekligen ett udda grepp att skicka in sin syn på genusvetenskap som referens.

#34  Linus billie
2005-10-06 12:36:54

Jo jag är dåglig på att beskriva saker. Det står naturligtvis i annonsen att den som söker jobbet ska visa referenser till kunskap genom utbildning och att rent praktiskt ha jobbat med jämställdhetsfrågor och att de berättar varför de är lämpliga för jobbet.

I mitt tänkta exempel då så är jag tillräckligt nyfiken att jag söker på Alvunger på nätet och finner texten i tråden.

Vi är olika, jag har inte förtroende för postmodernister. Kanske jag mött sådana som hållit det hemligt men alla som jag mött som varit öppna om det har haft samma inställning som Alvunger visar. Alltså får jag mina fördomar bekräftade varje gång. Vilket förstås blir ett cirkelbevis.
"Billie ser det Billie vill se" men eftersom vi har minnst hundra års erfarenhet av Marxist-Leninistisk variant av postmodernism så ser jag inget som tyder på att det är en framkomlig väg att gå.

Sk Borgerlig, Västerländsk Vita män Vetenskap är mer tillförlitlig än Postmodernistisk dito.

Det handlar om förtroende.

#35  Sv: Är Genusforskaren politiskt lojal? PerEdman
2005-10-06 13:13:48

Plötsligt förstår jag att begreppet "humpty-dumpty-feminism" måste ha kommit från postmodernismens kritiker.

/ Per

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?