feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

"Empati är ett renodlat kvinnligt drag"


Gå till senaste inlägget#1  "Empati är ett renodlat kvinnligt drag" Kalle
2004-06-17 11:44:28

http://www.expressen.se/index.jsp?a=147859

"Enligt ny amerikansk forskning är män sämre än kvinnor på att minnas utseenden.
Dr Terrence Horgan, ansvarig för forskningen på Ohio State University, slår bland annat fast att empati är renodlat kvinnligt drag. Det är orsaken till att kvinnor är så duktiga på att minnas vänner och familjemedlemmars utseende, enligt Horgan.
- För att kvinnor ska kunna visa empati har de utrustats med en bättre förmåga att läsa av hur människor mår eller vad de har för personlighet genom att titta på deras utseende, säger Dr Horgan."

ROFLMAO!!! Undrar hur han har kommit fram till att det beror på generna och inte omgivningen?

#2  Det undrar jag med Alvunger
2004-06-17 12:00:18

Och så undrar jag vad ROFLMAO betyder.

#3  ROFLMAO Jon B
2004-06-17 12:21:19

kanske Rolling On the Floor Laughing My Ass Off?

#4  indeed jones
2004-06-17 12:28:41

it does.

och ang. forskningen så stämmer det överens med mina biologiska övertygelser och de sociala skillnaderna mellan könen. Senast för 15min sen träffade jag min flickvän, som undrade hur det gick med mina vänners förhållanden, långt mer än jag någonsin undrat, för mig är det en sak mellan dem och deras respektive, medans hon assimilerat dem in i sin sociala "flock" sen första gången hon träffat dem. När detta beteendet går igen så tydligt hos den absoluta majoriteten hos alla män/kvinnor jag känner/träffat vägrar jag tro att det inte ligger en biologisk påverkan bakom det hela.

#5   David M
2004-06-17 12:34:52

Nu råkar ju jag veta att även kvinnliga spädbarn minns ansikten bättre.

#6  david m jones
2004-06-17 12:35:59

källhänvisning? vore intressant att läsa.

#7  Således Alvunger
2004-06-17 12:47:51

antar jag att de båda antifeministerna ovan helst skulle se att kvinnor styrde världen, då det skulle minska svält, krig och lidande?

#8  Mina egna erfarenheter Alvunger
2004-06-17 12:56:13

då jones var god nog att dela med sig av sina...

De flesta män jag varit i relation med har uppvisat en brist på empati, vilket inte betyder att de var empatilösa, skoningslösa, hänsynslösa, elaka - utan att de hade stora problem med att tänka sig in i vad deras handlingar och ord kunde få för emotinella konsekvenser för mig som flickvän. Detta har resulterat i ett otal konflikter, där jag känt mig som en papegoja: "när du agerar så här, känner jag så här. När du gjorde detta fick det mig att tro detta, när du inte gjorde si så gav det ju mig en klar signal att du tyckte så". Dock har det alltid slutat på samma sätt: mannen i fråga har uppvisat en STOR förmåga till empati, tagit in det jag sagt och förstått hur jag kände och även insett hur det gick till att jag kände så, alltså deras egen roll i det.

Detta leder mig till den fullkomligt naturliga slutsatsen att män och kvinnor innehar precis lika stora/små biologiska förutsättningar att känna empati, dock övas kvinnor in i detta tänkande. Kvinnor har en förutseende empatisk förmåga som vi lär oss, ett ständigt tänkande "hur påverkar detta honom/henne?" (Vilket ju kvinnor också kan spela på som fan, tro inte annat. Det är där mycket av den kvinnliga utstuderade manipulationen ligger.) Efter en period i relationen har de flesta av mina pojkvänner lärt sig dessa känslosamband och varit fullt införstådda i hur de på bästa sätt kan undvika missförstånd och sårade känslor. Vilket kvinnor lär sig sen barnsben.

#9  Jones, alvunger David M
2004-06-17 13:05:38

Jones: Har ingen källanvisning eftersom det är kunskap som jag fått med tiden då jag läst, sett program mm. Men det de mätt är spädbarnsreaktioner. Till bilder de inte känner igen reagerar barn mindre än till bilder som är nya för dem. De låter ett barn sitta och kolla på en skärm där bilder dyker upp med jämna mellanrum. Sen mäter de reaktionerna. När barn ser nåt nytt så tittar de intressant, länge men en igenkännbild kan de rent av skita i att ens titta på. Jag såg ett program på discovery om detta och då fick man följa dessa tester.

Alvunger: Du gör nu misstaget till att tro att män inte har empati. Det en del forskning säger är att kvinnor i genomsnitt minns ansiktsdrag bättre mm från födseln men självklart kan denna ,precis som alla andra förmågor, tränas upp. När man sen pratar om könsskillnader så ska man ogärna prata i generella termer. T ex så ska man inte säga "kvinnor har bättre läsförståelse än män" utan man ska säga "4/5 av kvinnorna har bättre läsförståelse än den genomsnittlige mannen" för då tar man hänsyn till könsöverskriderna som ändå finns. Samma sak gäller i detta fall med empati. Men en sak kan jag säga, de som har den militäramakten idag är helt fel personer. Tyvärr är det dock så att de kvinnor och män som är kåta på makt ofta är personer som värderar pengar högre än empati till andra.

#10   Reale
2004-06-17 13:34:45

http://researchnews.osu.edu/archive/gendiff.htm

En sammanfattning av artikeln som svarar på en del frågor. Något om gener nämns inte, måhända en felöversättning av "gender" ;~)

#11  replik Jones
2004-06-17 14:07:24

josefine, jag har aldrig benämnt mig själv som anti-feminist, tycker du jag uttalat mig på ett sätt som tyder på det? Är man anti-feminist per automatik om man tror på biologiska skillnader mellan könen?

Ang. världssväld och empati, så är jag inte säker på att ökad "empati" skulle minska världssvält och konflikter, då empatin oftast gäller ens närmaste omgivning mest. Det man slipper se har inte lika stor chans att gynnas av ens empati.

Förmåga för att läsa hur andra människor kommer påverkas av dina handlingar kan användas åt båda håll som du själv påpekar, även det talar mot att ökad "empati", (mer korrekt förmågan att läsa av andra) per automatik botar världssvänt / konflikter.

#12  Va har du inte Jones? Alvunger
2004-06-17 14:17:09

Är jag inne och valsar på fel Jones nu? Jag var övertygad om att det är du som är, eller åtminstone var (jag har inte kollat på länge) sekreterare, kassör el vad det nu kan ha varit på AFS? Har jag rört ihop det totalt? Då ber jag tusenfalt om ursäkt. Jag kallade dig endast antifeminist pga att jag trodde att du var med i AFS styrelse och absolut inte pga dina åsikter kring biologiskt/socialt. Många feminister erkänner biologiska skillnader i egenskap. Dock är jag inte en av dem, som bekant.

DavidM. Nu gör du misstaget att tro att det är JAG som tror att män inte har empati. Jag baserade mitt uttalande på det som Kalle först postade, dvs "empati ett renodlat kvinnligt drag". Enligt den teorin tolkade jag det som att endast kvinnor innehar empati o att det är medfött enligt det korta utdrag jag läste som Kalle var god nog att klippa in. Jag trodde nämligen att det var den artikeln och teorin vi diskuterade i denna tråd.

#13  Och så undrar jag Alvunger
2004-06-17 14:22:02

vad har förmågan att minnas ansiktsdrag med empati att göra?

Jag har en extremt välutvecklad förmåga att lägga människors utseende på minnet, jag känner igen folk från de märkligaste platser. Förmodligen skulle jag vid en dags slut kunna titta på foton på 100 människor o utan svårigheter pricka ut dem jag sett under dagen. Jag vet inte varifrån jag fått denna förmåga, men den brukar skrämma skiten ur folk jag känner igen för de tror att jag förföljer dem (jag kan minnas klädsel, vad de har sagt eller vilken tidning de läste) och den irriterar mig för jag blir rätt trött på att träffa nya människor och sedan direkt sitta och försöka placera dem, omedvetet, men jag ger mig inte förrän jag vet var jag sett dem. O det kan då handla om att jag köpt ett tuggummi av personen på ICA förra månaden.

Min empatiska förmåga däremot... ja den har ganska många antifeminister beklagat sig över. Jag skall tydligen vara i total avsaknad av att kunna känna in hur de män mår som jag som feminist attackerar. Så kanske är fallet, vad vet jag. Särskilt empatiskt är jag nog inte. Snarare sympatisk.

#14  Alvunger David M
2004-06-17 14:33:26

Det har att göra med empati eftersom om man har bra förmåga att tolka folks ansiktsuttryck och även minnas dem så är det lättare att sätta sig in i hur folk mår, det är det som kallas empati. Men visst, även om man vet hur de andra mår så kan man ju skita i det men om man har denna förmåga så kan man iallafall välja att bry sig eller inte. Är man dock dålig på att tolka människor så tänker man inte ens på hur andra mår. Men inget är ju svart eller vitt, det handlar om gradskalor.

#15  jag tror att kvinnor Alvunger
2004-06-17 14:52:09

tolkar andra människors sinnestillstånd i större utsträckning än vad män gör därför att kvinnor har tilldelats rollen som vårderskor helt enkelt.

Sen hur bra du minns ansikten handlar ju om förmåga till fotografiskt minne, vilket ju också visas av att jag kan memorera ordningen i en kortlek eller minnas det exakta utseendet på en sida i en bok och alltså hitta rätt rad och rätt citat för att jag minns styckesindelning. Detta för att jag verkar registrera utseende mer än fakta. T ex registrerar jag inte siffrar på sidan, titeln på boken, men jag kan minnas precis vart i bokhyllan den står och hur dess omslag och omgivning ser ut.

Jag tror garanterat att den förmågan handlar om fotografiskt minne, och inte empati. Det finns ju människor som kan rapa upp sex kortlekars ordning. Har de då större förmåga till empati än andra?

Att lära sig minnas ett ansiktsuttryck är inte samma sak som att lära sig tolka det. Det är heller inte samma sak som att bry sig om vad man tolkar. På samma sätt som att jag kan minnas det exakta utseendet på ett uppslag i en bok och därmed finna det stycket eller citatet jag är ute efter, men det betyder inte att jag fattar var där står, eller ens bryr mig om vad där står.

#16   Reale
2004-06-17 15:26:43

Alvunger skrev:

> Min empatiska förmåga däremot... ja den har
> ganska många antifeminister beklagat sig över.
> Jag skall tydligen vara i total avsaknad av
> att kunna känna in hur de män mår som jag som
> feminist attackerar. Så kanske är fallet, vad
> vet jag. Särskilt empatiskt är jag nog inte.
> Snarare sympatisk.

Jag undrar om jag fått begreppen om bakfoten.
Min uppfattning är:
Empati - förmågan att sätta sig in i andras känslor
Sympati - att handla positivt för annan.

Exempel:

1. En person som har empatisk förmåga kan förlämpa annan, genom att säga elakheter om denne. En person som är sympatisk kan det inte.

2. En person som är för dödsstraff kan vara empatisk och sympatisk. En person som är mot dödsstraff kan vara empatisk och sympatisk. Båda personerna inser att dödsstraffet är negativt för den dödsdömde, men förespråkaren anser t.ex. att hänsynen till brottsoffret väger tyngre: motståndaren att hänsynen till den dömde (alltid/i visst fall) väger tyngre.

(Om någon är på sitt studentboende kan denne kanske kolla på Nationalencyklopedin, www.ne.se )

#17  Josefine Jones
2004-06-17 15:43:42

Du har nog förväxlat mig ganska rejält om du tror att jag sitter i AFS. Jag har varit inne på deras hemsida en gång eller två, på sin höjd.
Tråkigt då du gav mig beröm för att vara en saklig och duktig debattör till skillnad från de du diskuterat med från AFS för knappt 2 veckor sen. =|

#18  hmm Jonas
2004-06-17 15:50:26

Jag tror Alvunger menar att hon är pragmatisk när hon säger sympatisk.

#19  Mjo Alvunger
2004-06-17 15:54:25

Jag ser det snarare som att jag är en hygglig person, gör mitt bästa för att inte göra andra illa, hjälper gärna till om jag kan, o är shysst så där i största allmänhet. Det är rätt lätt att umgås med mig tror jag. Jag tror jag uppfattas som rättskaffens och lojal, ärlig och välvillig.

Men jag sitter inte och funderar över hur andra mår eller tar det på mitt ansvar att åtgärda det. Jag går inte och klappar folk på huvudet och frågar om de vill prata, ha en kram, nåt att äta, jag stackrar inte folk, sitter inte och försöker förstå eller känna in vad de varit utsatta för. Jag leker inte tankeläsare och går och funderar "åh Kalle han såg lite moloken ut idag. Undrar hur det står till med frugan. Det kanske var därför Kalle fräste". Utan det ligger på Kalles ansvar att upplysa mig om han mår dåligt över något och om jag i såfall skall bortse från hans beteende.


så här ser jag begreppen: när någon gör nåt utav empatiska skäl så gör de det för att de tycker synd om en. Jag kan till och med känna mig kränkt av empati.

När folk handlar av sympati så gör de det för att det känns bra för dem, de är välvilligt inställda, de är helt enkelt sympatiska hyggliga personer. Men de är inte martyrer eller spenderar sin tid med att fundera ut hur andra mår och fulla av sin empati läka dem, rädda dem, pyssla om dem. Empati känns för mig "jag mår bättre än vad du gör, nu räddar jag dig."

Ungefär som med feminismen faktiskt. Vi låtsas att jag är för kvotering. Inte vill jag bli väl behandlad som kvinna av empatiska skäl, stackars Josefine som är kvinna och inte kan prestera lika väl som en man, vi kvoterar in henne. Snarare i såfall "Det är inte mer än rätt att Josefine får en chans, som kvinna har hon blivit förbigången mer än en gång. Vi kvoterar in henne."

Sympatisk feminism efterlyses :0) Eller är det bara jag som fått svaj på begreppen totalt...

#20  Jones Alvunger
2004-06-17 15:57:52

Du måste väl vara samma Jones jag alltid har trott att du är för det, även om du inte sitter i AFS styrelse, eftersom den Jones jag tänker på har jag bara diskuterat med här, inte på AFS. Således är det alldeles rätt Jones som fått beröm för sitt sakliga debatterande.

Men jag blir likväl förvirrad. Fred Jones använder du väl ibland?

Inte kan det finnas två som kallar sig Jones?

#21  Error found Alvunger
2004-06-17 16:03:36

Fredrik Runebert är den Jones jag tänker på.

Hans hemsida heter fredjones.

Du kallar dig alltså bara Jones och vill inte ha något som helst med Fredrik Runebert att göra, dvs du är inte han :0)

Jag har alltid trott att Jones och fred jones är samma person, bara att denna Jones inte orkade skriva ut "fred" varje gång. Well, jag har alltså förväxlat dig med honom, eller trott att du är han i verkliga livet, vilket inte påverkar hur jag tycker du debatterar. Jag trodde bara du var en ovanligt vettig antifeminist.

Har du inte sett att jag någon gång skrev att AFS verkligen har mkt att frukta om Jones går och blir deras ordförande? Jag syftade alltså på "dig" då. För jag trodde att du var i deras styrelse.

#22  Hejhej Kalle
2004-06-17 16:28:40

Jag undrar också om det finns någon naturlig koppling mellan minne och empati? Jag tycker inte den verkar helt glasklar.

ROTFLMAO = Jon hade rätt (Ursäkta att jag glömde ett T.)

Personlig erfarenhet 1. Jag har samma "problem" som Josefine, ett gott minne för ansikten, men fruktansvärt dåligt för namn och platser. Så jag känner igen folk, men kommer inte ihåg vad de heter eller var vi träffats...

Personlig erfarenhet 2. Jag tror att samtliga kvinnor som jag haft i min närmaste omgivning betett sig på liknande sätt.

De har stora problem med att tänka sig in i vad deras handlingar och ord kan få för emotionella konsekvenser för mig som MÄNNISKA. Ofta har det gått ut på att på något sätt förlöjliga mig. Dock har jag numera slutat påpeka detta då det inträffar, för det har alltid slutat på samma sätt. Kvinnan ifråga har tagit in vad jag sagt, men visat minimal förmåga till empati. I bästa fall har hon uttryckt förståelse för min olustkänsla och sagt att hon inte ska göra så mer, men det har dock inte hindrat henne från att upprepa exakt samma sak ett flertal gånger. I sämsta fall har hon varit totalt oförstående och tyckt att jag var löjlig/barnslig.

Empatilöst eller bara tanklöst? Inte vet jag, men det verkar ligga djupt hos många kvinnor att verbalt förminska en man så fort tillfälle ges.

#23  Josefine (Fredrik) Jones
2004-06-17 20:45:37

Jag, Fredrik Jones, har antingen skrivit just det eller bara Jones. Det kan hända att jag någon gång skrivit Fred Jones, men jag tror inte det hör till vanligheten. Jag har ingenting med AFS att göra, och om deras kassörs hemsida heter fredjones är det inget annat än en (något märklig) slump.

Kommentaren om mig och ordförandeskap tog jag som en komplimang, förutsatt att det var mina inlägg du baserade det på, och ingen annans, och det verkade ju vara mina, så tack =]

#24  Hmmm... MrG
2004-06-17 20:49:05

Är det omöjligt att det skulle bli mindre krig i världen om kvinnor styrde?

Jag tror inte det.

Det finns undersökningar från Israel gjorde i början på 1960-talet från en elitstyrka (alltså innan kvinnor inte fick göra militärtjänst i stridande förband) som visade på att kvinnor som fött barn upplevde tanken att döda en människa som svårare än de kvinnor som inte gjort det. Och det här alltså på kvinnor som dödat eller som med stor sannolikhet skulle hamna i sådana situationer. Jag säger inte att det är biologi - Det kan likagärna vara att man sett hur fantastiskt det är att man kan skapa ett liv inom sig.

Så jag tycker defenetivt att man ska lämna frågan öppen - Är det omöjligt att det skulle bli mindre krig om kvinnor styrde världen?

Eller skulle kriget bara ta sig andra former?

MrG

#25  Känt Jon B
2004-06-18 08:49:13

Jag har inga referenser, men jag tror det anses som klarlagt från världskrigen m.m. att bara en liten procent, ca 20-25%, av de soldater som hamnar i strid fakiskt skjuter på fienden. Det kan ju bero på att folk är upptagna med att skita på sig av rädsla, men jag skulle föreställa mej att det lika gärna kan bero på att det för de flesta människor är jävligt motbjudande att döda.

Men krigen orsakas ju inte av soldaterna. Frågan är om kvinnor är mindre benägna att starta krig när de har inflytande över politiska processer. Vet inte om det finns några sådana indikatiner.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?