feminetik.se feminetik.se

Just nu 20 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

bra krönika i expressen


Gå till senaste inlägget#1  bra krönika i expressen TheCarolinch
2005-09-24 10:23:41

http://expressen.se/index.jsp?a=440478

"Man kan som feminist mycket väl erkänna att det finns biologiska skillnader, men ändå utgå från arbetshypotesen att kön inte spelar roll.
Detta eftersom vi inte vet hur avgörande skillnaderna är i praktiken, i synnerhet inte på individnivå.
Vad vi däremot vet är att biologin har använts som vapen mot kvinnor i sekler. I vetenskapens namn har kvinnor omyndigförklarats, agats, portats från lärosäten och arbetsliv.
Mot den bakgrunden är det ganska klokt att säga: Nu nollställer vi, nu utgår vi ifrån att vi ingenting vet.
Liksom förutsättningslöst.

Det betyder inte att pojkar ska tvingas leka med dockor, eller flickor med bilar. Men det innebär att gamla föreställningar ifrågasätts."


kan vi enas om detta tro?

#2  Sv: bra krönika i expressen Apache
2005-09-24 10:48:32

#1 TheCarolinch skrev: "kan vi enas om detta tro?"

Enas?

Humanister som jag har sedan länge känt till att det är, minst sagt, vetenskapligt bevisat att kvinna och man INTE är samma sak, och har alltid ansett att båda könen ska ha samma rättigheter, och möjligheter.

Vi är alla individer. Oavsett om du är en man eller kvinna.

#3  Sv: bra krönika i expressen billie
2005-09-24 11:03:35

" Mot den bakgrunden är det ganska klokt att säga: Nu nollställer vi, nu utgår vi ifrån att vi ingenting vet. Liksom förutsättningslöst."

Problemet är ju att feminister som är tongivande, de som sitter i reaktioner för feministiska tuidskrifter som tex Bang.

De gör inte så. "Nu nollställer vi, nu utgår vi ifrån att vi ingenting vet. Liksom förutsättningslöst."

De nollställer ine alls utan dundrar på med sin propaganda stenhårt.

Inte ser de på frågan förutsättningslöst.

Har du några citat som tyder på att de gör det.

#4  Sv: bra krönika i expressen mcalavera
2005-09-24 11:47:41

"Problemet är ju att feminister"

Javisst, FEMINISTERNA är problemet, inte sexisterna.

#5  Sv: bra krönika i expressen Apache
2005-09-24 11:51:54

mcalavera skrev: "sexisterna"

Vänligen: Definiera "sexisterna".

#6  Sv: bra krönika i expressen billie
2005-09-24 12:06:58

" Javisst, FEMINISTERNA är problemet, inte sexisterna. "

så där intelligent är inte jag. Vad försöker du säga så kortfattat.

#7  Sv: bra krönika i expressen per
2005-09-24 12:43:11

Nja... feministiska sexister är väl problemet... tillsammans med övriga sexister?....

#8  Sv: bra krönika i expressen Karra
2005-09-24 13:01:48

Men skit i vad dom i Bang-redaktionen säger. Och skit i Hesslow. Det Martéus säger är ju att hon *önskar* en förutsättningslös diskussion. Och det får man inte om man tillfrågar enbart hårdnackade socialkonstruktivister, och inte heller om man tillfrågar människor som anser det lika självklart att kvinnor inte passar i bolagsstyrelser som att utvecklingstörda inte gör det.

#9  Sv: TheCarolinch (#1) Linus
2005-09-24 13:08:59

TheCarolinch skriver: "kan vi enas om detta tro?"

I ditt citat framförs två oförenliga uppfattningar. Den ena är att vi bör utgå från att kön inte spelar någon roll och den andra är att vi borde närma oss ämnet förutsättningslöst och som om vi ingenting visste. Vilken av dessa två oförenliga uppfattningar är det som du vill att ska enas om?

#10  S#8 Sv: bra krönika i expressen Karra billie
2005-09-24 16:21:21

"Men skit i vad dom i Bang-redaktionen säger. Och skit i Hesslow. Det Martéus säger är ju att hon *önskar* en förutsättningslös diskussion."

Och hur tänker du att det ska funka då?

Billie tar kontakt med Kvinnotryck och säger att Marteus föreslår här att
vi kan starta från noll.

Billie kontaktar F! styrelse och säger att Marteus föreslår här att
vi kan starta från noll.

Billie kontaktar Skånegruppen av F! J17 mfl och ...

Varför skulle de bry sig om vad Marteus skriver, de vet ju att du Karra skriver att ""Men skit i vad dom i Bang-redaktionen säger. Och skit i Hesslow. " Vi skiter väl i Bang och Hesslow och Marteus och Karra och Billie. Lyssna nu på vårt förslag istället.

Jag lyssnar på Bang därför att det är den feministiska tidskrift som anses så seriös att Sveriges Bibliotek har den. Jag lyssnar på Hesslow eftersom han håller föredrag hos Vetenskap och Folkbildning.

Jag tycket man ska lyssna brett. Många röster ska få säga sitt.

Varför ska jag alls lyssna på dig om du underkänner Bang och Hesslow?

#11  Sv: bra krönika i expressen DavidM
2005-09-24 16:42:53

Att utgå från att man inte vet per definition är fel.
Det man vet kan man utgå ifrån, det man inte vet utgår man inte ifrån. Mycket bättre så.

Men problemet är ju också att feminismen ofta säger sig VETA motsatsen, dvs att allt är socialiserat.

#12  DavidM billie
2005-09-24 16:57:14

Så har jag uppfattat det också.

Män som grupp är överordnad kvinnor som grupp.

Alla män tjänar något på mäns sexualiserade våld mot kvinnor.

De är inte förutsättningslösa, de har svar och påståenden de anser är självklara.

Så är det sällan med biologer. De har lärt sig att vara nyanserade med några få undantag. för dem är det både och. Både biologi och kultur.

#13  Sv: bra krönika i expressen LostTranslation
2005-09-25 00:00:58

det "könlösa" samhället är en utopi som inte har med verkligheten att göra... Men allt går i vågor; om 50 år kanske tanken är nerlagd.

#14  LostTranslation olaberg
2005-09-25 00:53:52

Men målet är ju inte med nödvändighet ett könlöst samhälle. Däremot att många av de föreställningar vi har kring kön har visat sig inte hålla. Därav nollställandet. För att ta reda på vad det är.

#15  #14 olaberg billie
2005-09-25 13:46:17

"Därav nollställandet. För att ta reda på vad det är. " olaberg

Men blir det då inte märkligt att många feminister redan vet att det är män som grupp som är överordnade kvinnor som grupp som är problemet?

Så fort någon skriver att kanske det här från biologin kan vara en faktor. Då kallas de biologistiska och det är lika föraktligt som att vara rasist eller sexist eller ageist mm.

De har ju inte nollställt alls. De vet redan en massa som de tvingar på oss genom obligatorisk genuskunskap i skolor och på företag.

De kunde ju stoppa detta tills vi vet då?

#16  Sv: bra krönika i expressen Karra
2005-09-25 18:40:25

Men Hesslow o co påstår sig ju VETA att allt är biologiskt, åtminstone huvuddelen av alltihop.

Billie, jag tycker att ditt inlägg #10 är lite förvirrande. Om du läser Martéus artikel igen ska du se att det hon kritiserar är att en grupp människor påstår sig ha en "förutsättningslös" diskussion om feminism, och så visar det sig att alla debattanter är icke-feminister och biologister.
Sen övergår hon till att säga att hon önskar en förutsättningslös hållning till könen. Det är inte förutsättningslöst att säga "kvinnor passar av naturen inte som företagsledare". Då har man en förutfattad mening om alla kvinnor. Det är däremot förutsättningslöst att ha inställningen att vi inte VET i vilken grad biologin spelar in och att det därför är förhastat att dra slutsatser om en person beroende på vilket kön h*n tillhör.

#17  Karra billie
2005-09-25 19:58:34

"Hesslow o co påstår sig ju VETA att allt är biologiskt, åtminstone huvuddelen av alltihop. "

Påstår han verligen det? Jag har läst texter i tidningar och på hans hemsida och hört honom på föredrag på Vetenskap och Folkbildning.

Han kan som vissa män ha en akademisk distans och torrhet och vara lite korrekt och stel i stilen. Kanske drastisk i ordval. Men ma nfår väl skilja på helheten och något övertramp han kan ha gjort.

"DISA-priset för populärvetenskap till Staffan Ulfstrand

För sin förmåga att enkelt klargöra komplexa problem utan att ge avkall på den vetenskapliga exaktheten, har zoologen Staffan Ulfstrand tilldelats DISA-priset för sina böcker Savannliv och Flugsnapparens vita fläckar. Priset har instiftats av Uppsala universitet och Studentbokhandeln i Uppsala för att främja populärvetenskapligt författande och delas i år ut för första gången."

så vitt jag vet är ingen av de andra "biologister" heller utan det är som Sten Levander och andra säger, vissa sociologer älskar att uppfinna en halmgubbe de kallar "biologisten" och sedan tillskriver de alla som inte är helt eniga med dem att vara denna biologist .

Dom är verkligen förutsättningslösa jämfört med social konstruktivisterna. De kanske inte var det för i världen men det ska väl nuvarande biologer inte straffas för.

Jag straffar inte KBT terapeupter för det som Freud och Jung åstadkom.

sedan är det väl så med evolutionär psykologi som med kosmologi.

De gissar utifrån det som de ser som någorlunda säkerställt. Där kommer personliga preferenser och politik in men så som jag uppfattat det så är det när de skriver populärvetenskapliga kommentarer. Skulle de göra det när de lämnar in ett "paper" så får de utskällning av kolegor i nästa upplaga och deras karriär kan gå i stöpet.

Så ma nbör väl skilja på när de uttalar sig som människan som studerar biologi och som yrkesmänniskan till kollegor.

Kanske de borde ha en stor skyllt på sig. "Det jag säger nu är mina privata spekulationer och inte vad jag kan uttala mig om som biolog".

Detta gör att de flesta tiger och de som uttalar sig kan vara de som trivs i rampljuset. Kanske de ska ses som en slags "popidoler", de är lite som Carola. Ingen skulle väl se hennes teologiska uttalanden som det senaste uttalandet med samma dignitet som från Universitets Teologiska Instutitioner?

Inte ens de är alltid så eftertänksamma som man bör vara om Gud mm.

Att vi då redan nu har obligatorisk genuskunskap som ska läras ut i skolor fast vi inte vet hur människor blir människor är ju en slags skandal.

Vad skolorna kan lära ut är att det är mycket komplexed att socialiseras till att bli en väl fungerande medmänniska.

Jag är 60+ och jag har inte lyckats bli en medmänniska. Det var inte så enkelt som pedagogerna trodde när jag växte upp. Skå-Gustav Johnsson mfl.

Kriminologe mfl på 1970 talet var mycket optimistiska om att kunna göra kriminalvården mäsnkligare. Psykiatriker och psykologer hoppades kunna göra Mentalvården mer mänsklig.

Vi vet hur dåligt den som mördade Anna Lind bemöttes.

Jag kan ha fel men jag tycker att det finns en övertro på att vi är så socialt konstruktivbara som teorierna säger.

Ytligt sett så verkar vi vara det. Trender som att tatuera sig oc hpierca sig och klädval osv tyder ju på att vi är sociala varelser som konstruerar vårt liv. Byter bild av världen lika lätt som vi byter skjorta nästa dag. Tar på oss nya värderingar och ideal och en sym på världen vi kan välja fritt.

Verkligheten verkar inte stämma med detta.

Ta den optimism alla vi som är liberal hade på 1960 talet. Vi välkomnade alla som vandrade in. Visserligen oroades några av oss över att infödda svenska flyttade ut från miljonprogramstäderna ju fler invandrade som flyttade dit. Men med lite upplysning och några demonstrationer så skulle det där rätta till sig.

Jag tror jag gick i varje demonstration från 1966 och framåt. Jag trodde verkligen på den nya progressiva människan. Älskade Mikael W. och alla andra proggare.

Verkligheten var inte så enkel som vi trodde då. Människor verkar inte rätta sig efter våra idealistiska önskningar.

Det betyder inte att vi inte kan vara etiska och ha en försvarbar moral, att agera etiskt. Även om vi vore "biologiskt determinerade" så kan vi leva med moral iallafall. Vi kan som en berömd biolog skrev redan 1976? "göra uppror mot våra gener".

Troligen är människan som art relativt aggressiv. Det betyder inte att vi ska vara aggressiva. Men det går snett om man tror att aggressioner är sociala konstruktioner. Däremot har varje tid sin stil för hur man uttrycker sin aggression. Förr hade man vendettor långt upp i Europa. Frankrike tex. Minns inte om det fanns här hos oss. Troligen men med annat namn. Vi hade också dueller på liv och dör tror jag. Sådant är tidsbundet men att människan är aggressiv är ingen social konstruktion. Det är heller ingeting som säger att vi måste följa dessa impulser till våld men att inte räkna med dem som en realitet är destruktivt.

#18  olaberg LostTranslation
2005-09-26 09:55:52

"Men målet är ju inte med nödvändighet ett könlöst samhälle. Däremot att många av de föreställningar vi har kring kön har visat sig inte hålla. Därav nollställandet. För att ta reda på vad det är. "

Tror du på allvar att vi kommer att förstå när samhället är "nollställt"? Som jag ser det finns det en risk att skillnaden mellan kvinnor och män visar sig vara större än den är idag vid en sådan "nollställning". Om den går att hitta...

#19  LostTranslation billie
2005-09-26 13:17:38

"Däremot att många av de föreställningar vi har kring kön har visat sig inte hålla. "

Blir lite förvirrat när jag och du och alla andra :) blandar ihop kön med genus?

Tiina säger att hon inte tror på kön? Flera här i Feminetik har sagt att kön finns med det är genus som är socialt konstruerat. Könet är biologiskt men genus är socialt?

... de föreställningar vi har kring genus har visat sig inte hålla, kanske ger mindre missförstånd?

Kanske det blir fel att använda ord som nollställd. Även ordet förutsättningslöst blir missvisande.

Om vi försöker inkludera alla kända föreställningar för att se hur de förhåller sig till varandra.

Det går snett när man ensidigt bara ser ett perspektiv.

"Man kan som feminist mycket väl erkänna att det finns biologiska skillnader, men ändå utgå från arbetshypotesen att kön inte spelar roll.
Detta eftersom vi inte vet hur avgörande skillnaderna är i praktiken, i synnerhet inte på individnivå."

Man bör göra tvärtom. Inte nollställa utan ta med alla faktorer.

Ta några exempel.

Varför är det mest män i Bolagsstyrelser?

Är det biologiska könet här betydelselöst?

Hon föreslår att eftersom vi inte vet hur mycket det biologiska inverkar ska vi anse det betydelselöst? För att det missbukats till att slå kvinnorna i skallen med. Ni är biologiska kvinnor och kvinnor har inte den naturen att de passar i bolagstyrelser. Fördomar. Helt betydelselöst vi nollställer säger hon om jag förstått henne.

Det jag föreslår är att man tar med allt som det finns stöd för. Det biologiska könet har betydelse för att sitta i en bolagsstyrelse.

Det betyder inte att kvinnor inte klarar av det men det är färre kvinnor som har den tävlingsmotivation och hänsynslöshet och solidaritet med de andra männen som gör att de passar in.

Bolagsstyrelse bygger väl på allianser mellan ägare. Stenbäcks dotter är ett exempel. Hon är ägare så hon passar in. Hon har något att försvara som ligger i linje med det som pappan byggde upp. Om hon ville avveckla allt han byggde upp hade de nog inte låtit henne vara med?

Om man studerar hur samhällen är uppbyggda över hela världen och alla tider med skriven text så har manliga hierarkier makten överallt med några få undantag.

Det visar att det är osannolikt att detta är sociala konstruktioner. Naturen har gett män något som gör att de är mer hierarkiska och tävlingsinriktade och mer psykopatiskta i att inte bry sig om att deras makt skadar andra. Självklart finns det kvinnor som är så också men de är procentuellt inte lika många som männen så de blir utkonkurrerade av de tävlingsinriktade männen.

Det förklarar också varför många radikalfeminister vill könsseparera. Annars tar männen över feminismen. Kvinnor vill ha platta organisationer för i hierarkiska så tar det tävlingsindriktade över makten.

Jag är skeptisk till platta organisationer för de "starka" männen och kvinnorna tar över dem också. Som jag ser det är skillnaden mellan män och kvinnor inte en social konstruktion utan en statistisk trend med undantag och överlappning som får praktiska konsekvenser.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?