feminetik.se feminetik.se

Just nu 17 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Feminismens mål


Gå till senaste inlägget#1  Feminismens mål Thomas
2004-06-15 18:02:41

Jag har inte studerat någon feminism och jag undrar ifall någon vänlig feminist kan svara på någon eller några av dessa frågor:

1.Vad är feminismens mål.

2.Är det meningen att var och en enligt eget huvud ska välja vilken roll/könsroll man vill ha i samhället.

3.Vad beror det (manliga) våldet på?

4.vad skulle behöva hända för att feminismen skulle anse sina mål uppfyllda

5.Vilka metoder kan användas i den feministiska kampen

#2  Hej Thomas! Catrin
2004-06-15 19:15:27

Roligt att du frågar!

1. Jämställdhet

2. Det är meningen att könsrollerna ska slopas eftersom de tvingar in folk i just (konstgjorda) roller. Fram för mer frihet alltså, och låt alla vara som de vill.

3. Olika saker. En del av det, som riktas mot kvinnor i syfte att begränsa deras livsrum, beror på mannens överordning (patriarkatet).

4. Att man slutar diskriminera pga kön.

5. Framförallt sprida upplysning och kunskap om hur det ser ut. Mera debatt om ämnet. Eventuellt positiv särbehandling.

#3  Hmmm... MrG
2004-06-15 21:19:08

Catrin.

Jag förstår inte hur en särbehandling någonsin kan bli positiv - Ligger det inte i ordets själva natur och innebörd att det är något negativt?

Exampli gratia:

"När Kalle gör mål så räknas det som två poäng, för han är lite speciell..."

Vem fan vill vara Kalle i framtidens Sverige?

Och...vill inte alla människor spela på samma villkor och vinna på egna meriter?

MrG

#4  Feminismens mål Thomas
2004-06-15 23:23:32

Finns det några kvantitativa mått som man ungefärligt kan avgöra när det är jämställt?

Vad menas med patriarkatet?
Är det en grupp män som gått ihop och är emot kvinnors möjligheter att få bra positioner?

Kom vi inte närmare jämställdhet nu när 11 kvinnor och 8 män kom till Europaparlamentet?

#5  Patriarkatet Thomas
2004-06-16 10:29:47

Jag antar att patriarkatet avser de män som är negativa mot kvinnor och har ideer som:

-Kvinnor är generelt sämre än män.
-Vi kan inte lita på kvinnor
-Kvinnor har ej bidragit med mycket hittills så vi kan klara oss utan dem i fortsättningen också.
-Det räcker med att umgås med min fru hemma på jobbet vill jag trivas.
-Kvinnor stör mannens koncentration på viktiga saker
-Kvinnor är slösaktiga


Om man vill förändra sådana attityder måste man ställa frågor och diskutera.Ett effektivt sätt att bryta ner patriarkatet vore att i skolundervisningen föra in fråger under rubriken diskutera,som t.ex:

-Anser du att kvinnor på något sätt är mindre lämpade att ha höga poster.
-Skulle du uppfatta det som någon nackdel med att kvinnor bestämde över dig istället för män.
-Vad tycker du kvinnor ska syssla med.


Tro det eller ej men de män som är mest analytiska och klarsynta är de män som har högst poster i samhället (med många undantag).

De är alltså de personer som lättast går att påverka med förnuftsskäl.

En person som gått in i hat mot kvinnor och har patriarkaliska ideer är mycket svårpåverkad.Vad kvinnor borde göra är att undvika honom.Vad han själv borde göra är att arbeta med sig själv och gå i terapi.Det svåra är att man inte ser så mycket på utsidan hur mycket en person hatar men man märker det rätt snart om man umgås lite med honom.

#6  Catrin Carl
2004-06-16 10:59:09

Angående ditt svar på fråga 2:
Tänk om det även i ett samhälle där alla själva fritt kunde välja hur de ville vara skulle visa sig att det finns en avvikelse i beteende som är relaterad till individernas biologiska kön? T.ex skulle det kunna visa sig att majoriteten av de individer som gillar att ta risker också är innehavare av Y-kromosomer. Skulle du då acceptera detta eller hävda att samhället trots allt inte var jämlikt?

#7  Catrin David M
2004-06-16 12:04:31

ljuger rakt upp och ner.
Det finns INGA fria könsroller. Om man som hon köper att könsroller är socialkonstruerade så köper man samtidigt att alla roller är socalt påhyvlade dvs, det finns inga fria könsroller. Feminismen vill bara byta ut dagens könsroll mot en feministisk.

#8  Thomas Kalle
2004-06-16 13:04:34

"-Skulle du uppfatta det som någon nackdel med att kvinnor bestämde över dig istället för män."

Ja, det vore ju intressant att diskutera denna fråga just i skolan, där majoriteten av de som bestämmer över eleverna (dvs lärarna) är kvinnor. Här finns nog mycket kloka åsikter och synpunkter att hämta.

#9  Undersökning Thomas
2004-06-16 13:51:13

Jag undrar hur feminismen har uppfattas av män jag har gjort några frågor:

1.Hur reagerar du emotionellt på feminismen?

2.Har feminismen/feminister nedvärderat dig?

3.Ser du några skäl att ogilla feminister?

4.Ser du några skäl att ogilla kvinnor?

5.Hur ser du på att en kvinna bestämmer över dig?

6.Tror du feministerna har någon dold plan som skulle kunna ställa till problem för dig?

7.Hur uppfattar du att feminister är emotionellt?

8.Ser du några problem med att kvinnor och män har samma inflyttande?

9.Tror du feminister kommer påverka din framtid?

10.Vad skulle du vilja att feminismen ändra på?

#10  Svarar själv Thomas
2004-06-16 17:06:15

1.Jag blevr arg när någon feminist generalliserade.Efter det vart jag arg på feminismen som sådan utan egentligen ha något emot jämlikhet.Men efter ha skrivit några arga inlägg har ilskan kulminerat.

2.Jag genom att kalla män t.ex gubbslem

3.Förut såg jag klara skäl men jag har sett klara bevis på att feminister också kan vara goda och jag kan förstå att det kan ha goda skäl att vara arga

4 Nej

5. Jag har redan en kvinnlig chef och det är inga problem har ej knappt tänkt på det.

6.Det kan nog finnas fula fiskar inom feminismen men ju mindre förtryckta kvinnor känner sig och ju mer delaktiga kvinnor blir desto mindre behov att ta till desperata åtgärder.

7.Sorry dubbelfråga

8.Nej tvärtom det vore underbart om kvinnor hade samma status som män

9.Ja det gäller att få kvinnor känna sig jämställda och trivas med samhället det blir klart bättre då.

10.Synen på ansvar det är allas ansvar få bukt med kriminalitet och socialla problem.

Sedan roller i samhället.Rollerna måste utformas med tanke på de behov barn och de övriga i samhället har så att allt fungerar

#11   Catrin
2004-06-16 20:38:28

MrG

Positiv särbehandling = särbehandling med syfte att främja en jämnare fördelning mellan grupper genom att medlemmar av en underrepresenterad grupp ges företräde.

”Vem fan vill vara Kalle i framtidens Sverige?”

Ingen! (ingen vill ju tillhöra en missgynnad grupp) Och då vi nått jämställdhet så behövs inte heller positiv särbehandling.


Thomas

”Finns det några kvantitativa mått som man ungefärligt kan avgöra när det är jämställt?”

Man brukar säga 60/40

”Vad menas med patriarkatet?”

I NE står det: ”allmänt samhällsvetenskaplig benämning på sociala system inom vilka kvinnor är underordnade män”

”Är det en grupp män som gått ihop och är emot kvinnors möjligheter att få bra positioner?”

Oftast handlar det nog inte om att män explicit kommer överens om detta. Det ligger så djupt i våra värderingar ändå.

”Kom vi inte närmare jämställdhet nu när 11 kvinnor och 8 män kom till Europaparlamentet?”

Det gjorde vi säkert. Vet du hur många män respektive kvinnor det är nu i hela parlamentet?

Jag tycker att din åsikt att man borde diskutera jämställdhet mer i skolan är jättebra! Man måste börja tidigt!


Carl

Jag skulle acceptera detta :)


David M

"Catrin ljuger rakt upp och ner. Det finns INGA fria könsroller"

Nej just det David, det var ju kontentan av det jag skrev!
Så nu är väl en ursäkt på sin plats...

#12  Catrin Fiji
2004-06-16 20:48:55

Fråga...

"Man brukar säga 60/40"

Jag arbetade en sommar som mekaniker vid en större anläggning (några tusen anställda) och märkte den totala frånvaron av kvinnor på verkstadsgolvet.

Svaret jag fick när jag frågade var helt enkelt att jobbet var för hårt. De kvinnor de haft hade inte pallat det fysiska arbetet i längden.

Denna snedfördelning måste ju kompenseras någonstans. Ett ställe där så sker är bland undersköterskorna på sjukhuset.

Hur hanteras en sådan situation med 60/40-principen?

#13  positiv särbehandling Jones
2004-06-17 08:55:28

"Positiv särbehandling = särbehandling med syfte att främja en jämnare fördelning mellan grupper genom att medlemmar av en underrepresenterad grupp ges företräde."

gäller detta även andra "grupper" än kön, t, ex ögon/hårfärg, längd, funktionshinder? eller är gruppen "kvinnor" den enda som kvalificerar sig för positiv särbehandling? invandrare kanske? alla utan vita män?

Det tycks mig att feminismen om och om igen motsäger sig själv då den hävdar att könet inte skall ha någon betydelse i samhället, för att i nästa andetag kräva att 50% av styrelseplatserna skall tilldelas kvinnor helt oberoende av utbildning/kompetens. Som sagt i tidigare inlägg hör man sällan krav på 50% kvinnor som mekaniker eller kloakarbetare, utan enbart på "maktpositioner", ett krav som klingar illa tillsammans med det faktum att kvinnor är underrepresenterade på alla ingenjörsutbildningar, vilket är varifrån de flesta styrelsemedlemmar kommer.
Mycket äta kaka, mycket ha den kvar.

#14  Catrin David M
2004-06-17 13:12:12

du skrev

"David M

"Catrin ljuger rakt upp och ner. Det finns INGA fria könsroller"

Nej just det David, det var ju kontentan av det jag skrev!
Så nu är väl en ursäkt på sin plats..."

Nä, du skrev inte det. Du skrev att du ska ta bort dagens könsroller, inte ersätta de med andra. Jag däremot tror inte på att könsroller enbart är socialtkonstruerade.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?