feminetik.se feminetik.se

Just nu 16 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Hemlösa


Gå till senaste inlägget#1  Hemlösa PerEdman
2005-09-21 16:18:53

En tråd om hemlöshet stängdes nyligen för att den inte handlade om feminism, vilket var helt rätt. Däremot tror jag att om vi kan diskutera självmord ur könsperspektiv så kan vi göra detsamma med hemlösheten.

Tråden fick mig att tänka på de hemlösa jag träffat och pratat med, och speciellt en väninna som jobbar mycket med hemlösa. Det är mest manliga hemlösa som syns, men det finns långt fler hemlösa kvinnor, än vad de faktiskt syns. Hemlösa kvinnor har mycket lättare än männen för att hitta tillfälliga bostäder, att tas emot av någon manlig eller kvinnlig bekant, och kanske till och med av sociala tjänster.

Detta beror givetvis till en del på könsrollerna. Mannens roll är att ta hand om sig själv och att skydda de som anses svagare. Kvinnans roll är att bli skyddad och omhändertagen av de som anses vara starkare - trots att kvinnorollen inkluderar modersrollen, men inte i denna aspekten.

Uppgraderade könsroller, uppvärderade eller utjämnande, borde ge ett perspektiv där den mest behövande alltid får hjälp först. Alla hemlösa har sin hemlöshet gemensamt, men utöver detta är de alla unika individer, det behöver väl inte ens sägas. Trots det får alltså kvinnor hjälp bort från gatan oftare än vad män får det. Finns det någon här som tror att den som är hemlös idag alltid är det av egen fri vilja?* Är det så att männen inte söker hjälp? Förmodligen det också.

Bör vi därför gå männen mer till mötes än kvinnorna? Bör vi göra någon skillnad på manliga och kvinnliga hemlösa, baserat på deras kön? Är det viktigaste att få hemlösa bort från gatorna, eller in i nya hem, eller är det kanske viktigast att rädda alla kvinnliga hemlösa från prostitution, misshandel och missbruk?*

Vilka är era - feminism-relaterade - tankar om hemlösheten?


/ Per

* Det brukar alltid finnas en människa med den åsikten i varje godtycklig samling människor.

#2  Sv: Hemlösa billie
2005-09-21 23:44:56

viktiga synpunkter från dig. En bra karl klarar sig själv. Det ingår nog i mansrollen att vara stark och oberoende.

#3  Sv: Hemlösa olaberg
2005-09-21 23:53:12

Mina tankar är dessa: fördelar och nackdelar med att vara hemlös kvinna och inte hemlös man:

+ ofta starkare socialt skyddsnät & varit bättre på att vårda relationer
+ ofta inte straffat ut sig genom att vara våldsam
+ ofta ansedd som särskilt skyddsvärd i kontakt med myndigheter och andra ("Rädda kvinnor och barn!")
+ snuten är snällare

- lättare att dras in i prostitution
- måste ofta lösa situationen för barnens skull & skuldkänslor för det
- om en blir omhändertagen av man: vad finns det för garantier att mannen inte är ett misogynt psyko?
- sämre odds att lämna det misogyna psykot
- och vad gör du om det misogyna psykot är snällt mot dina barn men elakt mot dig?
- lättare våldtagen på gatan

#4  billie olaberg
2005-09-22 00:31:48

word

#5  Sv: Hemlösa Golem21
2005-09-22 08:06:16

Jag tror att det ligger mycket i de bakgrundorsaker ni anger för att förklara varför det är fler hemlösa män än kvinnor.

Men jag tror att det är betydligt svårare att jämföra de hemlösa på det sätt som olaberg gör. Det är nog lika jävligt att vara en hemlös oavsett vilket kön denne har. Det är lönlöst att säga vem som mår sämst när man talar om en miljö som ofta präglas av missbruk, våld och social misär.

#6  Golem21 olaberg
2005-09-22 08:41:51

Klart det är lika bedrövligt. Avsikten var (som framgår av inlägget) inte att ta reda på vem som har det värst. Bara gjorde en reflektion över vad jag vet utgör könsbundna skillnader.

För att mer besvara frågeställningarna i #1:

Alla måste få hjälp.
Det finns könsberoende skillnader.
Dessa skillnader måste naturligtvis vägas in när man beslutar om hjälpens utformning.
Inte enbart könsskillnader spelar in, utan även sådant som missbruk/inte missbruk, psykisk sjukdom/inte psykisk sjukdom.

#7  Sv: Hemlösa Fabian
2005-09-22 09:20:49

Jag har sjalv jobbat med hemlösa, fast i Amerika.

De flesta jag mött var mentalt efterblivna (IQ under 80), och manga av de varre fallen lider av svara psykiska sjukdomar. Schizofreni förekommer ofta (ni ser dem varje dag: de som pratar med sig sjalva). Manga brukade sitta i institutioner och slapptes ut efter Reagan's nedskarningar pa 80-talet. Ofta ar det just dessa handikapp som gör det mycket svart för dem att radda sig ur hemlösheten och integrera sig i normala liv.

Min uppfattning var att betydligt farre kvinnor an man har IQ under 80 (precis som det finns farre kvinnliga genier). Pa samma satt drabbar schizofreni man i högre utstrackning an kvinnor.

Aven om det Per Edman skriver ar ratt, att vi som samhalle varderar kvinnor högre och beskyddar dem i större ustrackning, tror jag att detta ar den största anledningen till att det finns betydligt mer manliga an kvinnliga hemlösa.

#8  Sv: Hemlösa PerEdman
2005-09-22 09:30:53

Jag ser dina reflektioner, olaberg, och håller mer eller mindre med om samtliga. Mer om vissa och mindre om andra, alltså. Det är svårt att diskutera hemlöshet, för att inte tala om mans- och kvinnorollerna utan att utgå ifrån våra fördomar.

Detta gäller i minst lika stor utsträckning mina egna funderingar, men man är mycket mer blind för sina egna.

För att studera mitt eget inlägg igen, med förhoppningsvis lite fler genomborrade fördomar, så tror jag att risken för misshandel och missbruk är mycket stor för båda grupperna. Risken för våldtäkt och prostitution är förmodligen (förmodligen) högre bland kvinnor, men även män i den utsatta situation det innebär är en mycket tacksam måltavla för alla former av övergrepp, även om inte sexuella övergrepp är det första man tänker på när man ser en hemlös tiggare eller försäljare.


Det är min övertygelse att den största gemensamma nämnaren är hemlösheten, att vi i andra hand hittar missbruk, pskykiska sjukdomar och utsatthet för misshandel, och någon stans där i ordningen även hittar könet.

Problemet är att när vi människor tittar på andra människor, tenderar att föra fram könet som något av det viktigaste, för att vi har så starka övertygelser om könets roll, och för att det är en så uppenbar skillnad - precis som hudfärgen, exempelvis. Det yttre kan inte undgå att påverka oss och aktivera våra fördomar så att vi blir tvugna att bekämpa dem för att ens komma fram till individens behov.


Jag tvivlar på att det över huvud taget finns någon enhetlig lösning på hemlösheten, snarare måste det finnas flera olika handlingsplaner avsedda för flera olika individer eller typer. Att bemötas som MÄNNISKA hellre än att bemötas som ett PROBLEM är förmodligen ett mycket viktigare steg än att se till den hemlösas kön.


Dessutom tror jag att många inte känner till att det finns kvinnliga hemlösa, just för att de syns mer sällan. Det som inte syns finns inte, säger hjärnan.. eller rättare sagt, den säger att allt vi ser finns, och det vi inte ser säger den inget om.


Alla måste få hjälp.
Det finns skillnader som gör att denna hjälp är mer eller mindre akut.
Vad dessa skillnader kommer sig av är sekundärt till deras allvar.


Individuell prövning av hemlösa?
Görs det över huvud taget någon prövning alls?


/ Per

#9  Sv: Hemlösa Peggy
2005-09-22 10:47:28

Fast min erfarenhet av att jobba med hemlösa är att manliga hemlösa har lättare för att ta emot hjälp.

Kvinnliga hemlösa vill inte gå och be om en tallrik mat. De är ofta väldigt måna om sitt utseende, så att det inte ska synas att de är "onormala" (dvs inte har något hem).

Väldigt få kvinnor besökte oss när vi serverade mat och delade ut kläder. Oftast var det så att mannen gick och hämtade två tallrikar och gav till sin tjej, som inte gick fram utan väntade en bit bort.

Många väldigt eleganta kvinnor i dräkt och med handväska, kom varje vecka och hämtade lite mat. Ingen kunde tro att de var så utsatta som de var.

Varför? Hemlöshet är skamligare för kvinnor. Kvinnor blir mer sällan hemlösa. Det finns en myt om att alla hemlösa kvinnor prostituerar sig. Kvinnors identitet är mer knuten till att ha ett hem - den manliga vagabondmyten har ingen kvinnlig motsvarighet.

#10  Sv: Hemlösa PerEdman
2005-09-22 11:08:08

Mycket intressanta insikter. Tack, Peggy.

/ Per

#11  Sv: Hemlösa olaberg
2005-09-22 11:12:42

"Det är svårt att diskutera hemlöshet, för att inte tala om mans- och kvinnorollerna utan att utgå ifrån våra fördomar"

Mmm, det måste man. Som utsatt för andra människors behandling och uppskattning och uppfattning, så sker det ju genom fördomsfilter.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?