feminetik.se feminetik.se

Just nu 30 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Genusvetenskap för en antifeminist


Gå till senaste inlägget#1  Genusvetenskap för en antifeminist TantMarcus
2005-09-19 21:53:17

Jag har idag kommit på tanken att jag ska läsa en kurs i genusvetenskap på högskolan. Den börjar om ett par veckor, och jag känner mig triggad och adrenaliniserad... Wee! Jag har läst genusvetenskap förr, typ två terminer, men det var för några år sedan. Då var jag inte så färdig i mitt tänkande. Nu känner jag mig redo för debatt, redo för allt.

Nu är jag fullfjädrad antifeminist.

Frågan om relationen mellan genusvetenskap och feminism är ett ständigt trätoämne. Har ni några synpunkter? Finns det en inneboende konflikt iom att man läser genusvetenskap när man är antifeminist? Eller är det inget problem? Jag VET att feminism och genusvetenskap inte är samma sak, men vad är era upplevelser av det hela?

Alla som vill får såklart svara, men Alvunger och andra akademiska feminister är särskilt välkomna att ge någon kommentar.

#2  Sv: TantMarcus (#1) Linus
2005-09-19 21:59:27

TantMarcus skriver: "Finns det en inneboende konflikt iom att man läser genusvetenskap när man är antifeminist?"

Varför skulle det finnas det?

#3  Sv: Genusvetenskap för en antifeminist elu
2005-09-19 22:14:14

Lycka till!
Vad jag förstått finns det väl även en hel del kritik mot feminsm i Genusvetenskapen.

Nej, det finns väl ingen sådan konflikt att man måste ha en viss övertygelse för att studera ett visst ämne, man behöver ju inte vara av en viss konfession för att studera religionsvetenskap.

#4  Sv: Genusvetenskap för en antifeminist SophieG
2005-09-19 22:15:52

Tant Marcus:

Keep us posted med hur det går.

Jag åtminstone är mycket nyfiken på hur du kommer att uppleva det.

#5  Sv: Genusvetenskap för en antifeminist Alvunger
2005-09-19 23:01:58

Jag tycker att det låter som en synnerligen god idé, TantMarcus. Men jag får hoppas att du när du läser också ser det som självklart att du verkligen läser litteraturen för vad den är och inte enbart går i debatt. Vad jag menar är att ifrågasättande är SJÄLVKLART väldigt viktigt och nyttigt, men gör inte misstaget att robba dina kursare på undervisning genom att använda alla lektioner till att diskutera feminism vs antifeminism. (har varit med om det och jag tycker det är själviskt och fult att så göra.)

Inte för att jag tror att just du har det otrevliga sättet, mer som en allmän reflektion.

Jag själv jobbar ju som mentor i genusvetenskap på universitetet. Självfallet ifrågasätts feminism och föreläsarna som vissa studenter kan uppleva vara jäviga. Och de diskussionerna tar jag gärna, men jag gör också tydligt att feminism är feminism, genusvetenskap är genusvetenskap och jag är anställd för att hjälpa dem med genusvetenskapen.

Således; jag anser att genusvetenskap och feminism skall separeras.

Nej, jag ser ingen konflikt mellan att läsa genusvetenskap och att vara antifeminist. Det skulle vara det jag skrev ovan då, att det vore fult att göra genusvetenskapkursen till en ideologisk diskussion. Samma sak säger jag till övertygade feminister som läser genusvetenskap. Att ja jo, det kan du tycka och får du tycka, men om vi återvänder till vad Judith Butler faktiskt skriver här...

Förstår du vad jag menar?


I övrigt, varmt lycka till och håll oss gärna underrättade. Att du börjar din kurs så sent får mig att tro att den antingen är på distans eller på halvtid, och är den på halvtid är det förmodligen ingen grundkurs utan en fördjupningskurs. Om så - Har du lust att säga vilken inriktning den är på?

#6  Sv: Alvunger (#5) Linus
2005-09-19 23:08:37

Alvunger skriver: "Således; jag anser att genusvetenskap och feminism skall separeras."

Vad, om något, inom feminism anser du inte hör hemma i genusvetenskap? Vad, om något, inom genusvetenskap anser du inte hör hemma i feminism?

#7  Sv: Genusvetenskap för en antifeminist Alvunger
2005-09-19 23:15:26

Jag anser att när en studerar genusvetenskap så studerar en genusvetenskap. En får tycka och tänka precis vad en vill, men studier är studier och då skall ämnet studeras. Det är min mening.

Många icke/antifeminister gör misstaget att tro att när genusvetare läser feministisk forskning (vilket vi bland annat gör) så gör vi det för att vi skall indoktrineras och hålla med. Men vem skulle säga att historiker/statsvetare/whatever indoktrineras i marxismen t ex bara för att de läser Marx.

Vidare så gör också många icke/antifeminister misstaget att tro att genusvetare förnekar all biologisk forskning eftersom den inte är med på litteraturlistan. Det gör vi inte (nödvändigtvis, finns säkert folk som gör det), men genusvetenskapen handlar om det socialt konstruerade könet och alltså är det vad vi fokuserar på i våra studier. Och vem skulle beskylla religionsvetare för en sådan sak?

Således, den litteratur vi läser inom genusvetenskapen är ofta politisk, men det gör inte genusvetenskapen som ämne politiskt.

#8  TantMarcus billie
2005-09-19 23:16:19

Tror jag läst en bloggare? som blev utslängd när den kom med kritik.

Var det inte någon som bodde i skåne? Har glömt detaljer men det kan vara olika hur mycket de tillåter kritik.

Vågar jag fråga om det är i STockolm. Om de har öppna föreläsningar kunde du tipsa oss så kunde vi vara åhörare. Vore spännande.

#9  Sv: Alvunger (#7) Linus
2005-09-19 23:37:27

Alvunger skriver: "En får tycka och tänka precis vad en vill, men studier är studier och då skall ämnet studeras."

Jag antar att du menar att studenternas egna åsikter är irrelevanta och att endast deras förmåga att emulera genusvetenskapens metoder och sätt att resonera är intressant. Så långt håller jag med fullständigt. Men menar du att genusvetenskapens metoder och sätt att resonera är fri från påverkan från feminism?

Alvunger skriver: "Således, den litteratur vi läser inom genusvetenskapen är ofta politisk, men det gör inte genusvetenskapen som ämne politiskt."

Menar du bara att man inte kan dra slutsatsen att genusvetenskapen är politisk utifrån kurslitteraturen på grundutbildningarna? Eller framför du det starkare påståendet att genusvetenskapen faktiskt är opolitisk?

#10  Sv: Genusvetenskap för en antifeminist Alvunger
2005-09-19 23:48:11

Nej, genusvetenskapens metoder och sätt att resonera är inte fri från påverkan från feminism. Den är också påverkad av en mängd andra influenser, liksom all vetenskap är.

Jag menar att en inte kan dra slutsatsen att... jag menar det första du skriver i ditt fjärde stycke. Jag säger inte att genusvetenskapen är opolitisk nej. Jag hävdar att även statsvetenskap, historia, sociologi etc är politiska.

#11  Sv: Genusvetenskap för en antifeminist mynta
2005-09-20 00:05:50

Och jag tillägger att beteendevetenskap, kognitionsvetenskap och - trumvirvel - biologi också är politiska.

#12  Sv: Alvunger (#10) Linus
2005-09-20 00:06:52

Alvunger skriver: "Jag menar att en inte kan dra slutsatsen att... jag menar det första du skriver i ditt fjärde stycke."

Aha.

Alvunger skriver: "Jag säger inte att genusvetenskapen är opolitisk nej. Jag hävdar att även statsvetenskap, historia, sociologi etc är politiska."

Jaha. På vilket sätt statsvetenskap, historia, sociologi, etc. politiska? Finns det någon skillnad när det gäller intensiteten och enformigheten i politisk påverkan på dessa vetenskaper och genusvetenskapen?

#13  Sv: Mynta (#11) Linus
2005-09-20 00:08:01

Mynta skriver: "Och jag tillägger att beteendevetenskap, kognitionsvetenskap och - trumvirvel - biologi också är politiska."

På vilket sätt är de politiska?

#14  Sv: Genusvetenskap för en antifeminist Alvunger
2005-09-20 00:22:55

Allt är politiskt. Precis allt. Det går trender i vad vi forskar om, vad som bedöms som viktigt, vilka som får forskarpengar och för vad de får forskarpengar. Alla med någon form av vetenskaps/kunskapsproduktionskritisk hållning har väl identiferat det faktum att kunskap inte skapas ur tomma intet utan alltid skapas av en människa.

#15  Sv: Genusvetenskap för en antifeminist Alvunger
2005-09-20 00:28:20

Skillnad i intensitet och enformighet? Njae. Alla discipliner har sina husgudar. Somliga discipliner, där kunskap om människors agerande och relationer skapas/diskuteras/undervisas om, har fått för sig att deras disciplin är fri från påverkan och står för någon form av objektiv hållning. Det är ett stort problem. Utan medvetenheten att alla kunskap är politiserad så är en disciplin illa ute. Jag är mycket nöjd med att genusvetenskapen, iallafall på den plats o i den tid jag studerade, var ett studieområde där egen objektivitet aldrig hävdades. Detta faktum är förmodligen ett av de skäl som gjorde att jag beslutade mig för att bli magister.

#16  Sv: Genusvetenskap för en antifeminist Zeppe
2005-09-20 00:34:09

Trendigare att fokusera på hur kunskap skapas i diskursen mellan människor, tror jag ;)

#17  Linus olaberg
2005-09-20 13:01:35

På vad sätt är dessa discipliner politiska? Tips: se vid vilken tid ämnena uppkommer som egna ämnen.

Genusvetenskapen formades och slog igenom i en tid som började bli medveten om att den gamla sanningen "som man ropar får man svar" gäller även vetenskaperna.

Vetenskaplig kunskap kommer bl a genom empiri. Men processen innan "vad ska vi studera, hur ska vi studera det" och analysen efteråt "vad betyder detta" är beroende av en mängd förutsättningar varav en hel del är resultat av folks val och förantaganden. Dvs politik, i ordets breda mening. På så sätt är t o m fysiken politisk.

Kontrastera genusvetenskapen mot religionsvetenskap, sociologi och psykologi t ex. Dessa ämnen etableras i en väldigt positivistisk tidsanda när 1800-t blir 1900-t, när man verkligen tror på förekomsten av objektiva förhållningssätt och vetenskapliga metoder som källa till ovedersäglig kunskap om tingen i sig.

Därför finns det inom de olika disciplinerna en olika hög grad medvetenhet kring det egna ämnets politisering. Olika stor tradition av kunskapskritik.

När jag läste religionsvetenskap t ex utgick mängder av texter och forskning från en uppsättning ovedersägliga fakta, fakta som var vetenskapligt framtagna och därför fick de inte kritiseras. Trots att det fanns mängder med kritik mot samma sanningar från arkeologer, historiker, språkvetare mfl som tagit till sig exakt samma empiri fast med andra frågor och invändningar och infallsvinklar och kommit till motsatt resultat.

När en släkting läste medicin var det en mängd kulturella företeelser som ansågs bero på vissa egenheter i organismen. Trots att evidensen lika väl kunde tala för att organismen hade egenheter pga kulturen. Korrelation är inte samma sak som kasualitet. Vilket som bör anses som den första orsaken är ett val utifrån ett förantagande.

Så precis som Alvunger säger: genusvetenskapen har den fördelen att den aldrig utgett sig för att vara objektiv.

Så vad en snarare kanske bör kritisera är kanske bristen på bredd i förantagandena. Eller bristen på bredd i de metoder som används.

Men det enda vettiga sättet att kritisera det på, är ju att faktiskt ge sig in i leken och vara med om att bredda.

#18  Sv: Genusvetenskap för en antifeminist TantMarcus
2005-09-20 17:19:20

Tack för ditt svar, Alvunger (#5).

Jag förstår vad du menar och jag håller med. Genusvetenskap är en grej och feminism är en annan. Dom ska inte blandas ihop, men det är nog lätt hänt att det blir så.

Jag är minst sagt skeptisk till feminism och jag är också ganska kritisk till genusvetenskap i sig, men jag har ändå respekt för genusvetenskap som ämne. Det ÄR intressant och det är inget hokus-pokus-ämne (typ astrologi), men det är samtidigt ett ämne som är lite... skrämmande. Jag vill minnas att vi diskuterade genusfieringen i en annan tråd, och jag är inte positiv till genusfieringen. Jag har något slags hatkärlek till genusvetenskapen. (det är som när man var liten och det var en otäck film på tv. Man satt där och blundade för det var otäckt, men samtidigt så tjuvkikade man lite för det var ju så spännande... *okej, konstig liknelse, men du fattar*).

Jag vill tona ner det där med debatten. Precis som du är inne på så är genusvetenskapskurser inte någon bra arena för debatt mellan feminism och antifeminism. Möjligen kan man debattera på kafferasterna. Och jag har läst flera genusvetenskapskurser tidigare och min erfarenhet är att det inte brukar bli någon debatt (förutom om rent akademiska saker (typ "vad menade Butler egentligen", som du nämnde)). Jag har iofs inte varit så antifeministisk tidigare, och när jag tänker tillbaka på saker som hänt tidigare så känner jag att det finns saker som jag kanske inte riktigt sväljer längre. Tänker just nu på ett tillfälle där en kurskamrat inte tyckte att män borde få vara med på kursen och om dom var det så borde dom inte få säga något. Och vår lärare h-ö-l-l k-ä-f-t-e-n. Sa ingenting! Jag reste mig och gick, men skulle samma sak hända idag skulle jag nog ställa till ett jävla liv om inte läraren gripit in mot något sådant. Okej, det har kanske inget med feminism/antifeminism att göra... Känner nu hur jag blir upprörd bara jag tänker på det där... Sorry.

Nåja. Jag lovar att vara en någorlunda snäll pojke när kursen börjar om ett par veckor. Du frågade om kursen: det är en kurs som ingår i GenusvetenskapA 20p-blocket på den högskola där jag tänker läsa. En 5-poängare som jag missade när jag läste den kursen tidigare. En gammal synd, helt enkelt. Kursen är heltid dagtid.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?