feminetik.se feminetik.se

Just nu 15 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

F! är en renodlat patriarkalisk organisation


Gå till senaste inlägget#1  F! är en renodlat patriarkalisk organisation norrifra
2005-09-15 11:20:36

De flesta tycks kritisera den "den patriarkaliska maktstrukturen". De flesta tycks dock inte ha gjort någon analys av de ingående delarna av denna maktstruktur består av. Man har istället valt att bara angripa följderna av mäns användande av denna maktstruktur. F! är ett utmärkt exempel på detta.

Maktstrukturen började utvecklas i en svunnen tid och besattes och utnyttjades av män sannolikt på grund av deras fysiska råstyrka som då var nödvändig för att försvara samhällena - för samhällenas överlevnad. (men oviktigt hur)

Kortfattat: Det som nu kallas "den patriarkaliska maktstrukten" består av vissa basdelar. Den är hierarkisk. Den är militaristiskt organiserad. Pyramidisk med ledning, styrning och verkställighet i toppen. Ledningen kallas styrelse och den styr och har all makt under tiden mellan årliga så kallade riksmöten - kongresser. Man har en ledare. Par (typ mp) eller trojka (typ F! och Sovjet under Bresjnev) är alternativa former.

Hur besut och själva arbete skall gå till är noga beskrivet. Motioner t ex som väcks av medlemmar (som kan vara de främsta experterna på området i landet) kommenteras och behandlas eller rekommenderas på olika sätt av styrelsen (som inte behöver ha den ringaste kunskap om sakfrågorna). Styrelsens egna intentioner (t o m för eget individuellt vidkommande) överordnas allt annat.

Styrelsen/ledningen kan hålla på kunskap, man kan undvika att delegera kunskap, man kan selektera kunskap. Vid årsmötena, den enda gång styrelsen formellt har berövats makten, så räcker tiden aldrig till. Den emotionella stämning som skapas är att undvika konflikt och visa på sammanhållning och följa ledarskapet.

Denna maktstruktur möjliggör för individer att bli diktatorer. Den möjliggör Skandiabossar att plocka ut 100-tals miljoner åt sig själva. Den möjliggör fackpampars porrklubbsbesök för fackets pengar. Den möjliggör bastubeslut. Kungens beteende och uttryckssätt är symptomatiskt för det patriarkala tänkandet omformat i denna maktstruktur.

Samtliga härskartekniker är styrningsinstrument för de indivder som behärskar maktstrukturen. Vissa har av män utvecklats till att rikta sig direkt mot kvinnor men kan teoretiskt rikta sig mot vilken grupp som helst. Karakteristiska, kvinnligt kön, är ett utmärkt kännetecken om man skall undandra 50% av befolkningen från inflytande. Dessutom sätter man samtliga män ett snäpp högre i hierarkin. Återkommande återupprepningar av klassificeringen har fått resultatet att vi inte alla betraktas som människor utan som genus, eller klassas in våra köns egenskaper utifrån ett snävt socialt och kulturellt perspektiv. Historien som den ser ut nu vet vi alla (medvissa undantag).

Den patriarkala maktstrukturen har ingenting med patriarkatet att göra. Den har utnyttjats och uttnyttjas till fullo av män - i många fel även omedvetet.

Att kvinnor använder samma struktur klargjordes på tydligast möjliga sätt på F! s årsmöte nu i helgen. På det mest vulgära och råaste sätt lobbade, styrde, manipulerade och utstötte motståndare kvinnor i F!´s interimistiska styrelse med supportrar (kvinnor som borde vara de mest kompetenta och kunnigaste av alla) hela årsmötet. Allt som gick emot styrelsens viktigaste upplägg slog man ner med all kraft. När ett reellt hot fanns (som Skånes organisationsförslag) så betonade ledaren Schyman att detta förslag ingick i styrelsens organisationsmodell. (När verkligheten var att dessa organisationsmodeller var totalt omöjliga att förena och klart antagonistiska).

F! är körd. Feminismen som begrepp är också kört. När alla politiska partier och ledare säger sig vara feminister, och på sätt kan legitimera att man inte gör något för att förgöra nuvarande maktstruktur, så är begreppet kört. Likheten med Kommunals kamp "nu tar vi fajten" finns. Smärtsamt blir uppvaknandet för unga (och gamla (de är mer van)) kvinnor som trott sig se ett hopp.

Den organisationsmodell man måste utarbeta skall vara ett instrument för att förgöra och ersätta den "patriarkaliska" organisationsmodellen. Sannolikt är också att vår representativa parlamentariska 96%-demokrati med 4%-spärr och val till riksdag måste ersättas med en jämlik och demokratisk form.

F! har valt riksdagen och dess karriär- och påverkans-möjligheter. Att kopiera sossarnas organisationsmodell är dömt att misslyckas, om man skall ändra samhället. Sossarna och dess kvinoförbund har försökt i mängder med år. F! gör en "Hajen 2".

Det är den struktur som vi nu har, som tillåter män att definiera, diskriminera och underordna kvinnor, som måste bort. Man kan inte använda sig av samma struktur för detta. Hur maktsugen eller omedveten kan man bli? Det är klart - vi är förbaskat hjärntvättade i att sakernas tillstånd är bäst som de är. Skall vi ändra något sdå blir det bara namnet - inte innehållet. Skit också!

#2  utstötte motståndare kvinnor i F!´s interimistiska styrelse norrifra
2005-09-15 11:24:19

otydlig skrivning av mig

Interimstyrelsen använde sig av flera härskartekniker för att stöta ut de som opponerade sig mot styrelsens förslag.

#3  norrifra bengtboman
2005-09-15 11:27:02

Aha! Och medelet mot strukturen är det anarki eller revolution? Eller kan du tänka dig förändringar inom systemet?

Förresten myteri är det en delmängd av revolution? OT?

#4  #3 bengtboman norrifra
2005-09-15 11:44:38

Jag tror varken på anarki eller revolution. Dåliga erfarenheter från historiska händelser.

Självklart skall man förändra inom systemet. Och det innebär att nuvarande organisationsmodell och maktstruktur ersätts med en annan.

Vad betyder OT?

Myteri gissar jag är en berättigad protest som inte är så genomtänkt i hur fortsättningen skall vara. Kan ju vara ett förstadium till revolution om alltfler gör likadant.

#5  Sv: F! är en renodlat patriarkalisk organisation bengtboman
2005-09-15 12:06:53

OT är ju den numera gängse förkortningen för "utanför ämnet" (Off topic)

#6  norrifra bengtboman
2005-09-15 12:18:07

Glömde tillägga att jag håller med dig. Jag tycker också att det som vore ett trovärdigt framgångskoncept är att förändra strukturerna inte som nu faktiskt bara försöka förändra inom strukturerna.

Jag har gjort samma tolkning som du när det gäller att (det så kallade) patriarkatet egentligen bara är beskrivningen av den hierarktiska modellen. Helt klart är det ju så att behovet av fysisk styrka vid historiens ursprung innebar en större efterfrågan på just män i tongivande positioner. Traditionens makt är stor och när maskinerna och sedan datorerna gjorde sitt intåg på arbetsmarknaden så var redan rollerna givna.

Jag håller med om att könsrollerna absolut innebär ett fängelse för individen, men inte i högre grad för kvinnan än för mannen. Därför är jag inte feminist. Jag anser inte heller att det är särskilt eftersträvansvärt att göra karriär och nå utsatta toppositioner. Livet innehåller så fasligt mycket mer än så. Jag tycker därför att hela feminismens blickfång är för endimensionellt. De jämförelser de försöker visa på är kall statistik och säger ingenting om individernas livsinnehåll. Att tjäna si och så många kronor mer i månaden innebär inte att man har ett bättre liv.

Död åt hierarkin, fram för alternativa livsvägar.

Feminismen är så urbota traditionell.

#7  hierarkiska bengtboman
2005-09-15 12:20:12

ska det väl vara

#8  Sv: F! är en renodlat patriarkalisk organisation billie
2005-09-15 13:40:45

Åsa mfl som beskrivit hur besvikna de kände sig av att bli manipulerade bekräftar väl att F! tycks ha upprättat en hierarki.

En intressant grej var att Tiina gick ut offentligt att hon kände sig som en gisslan bland mer traditionella (borgerliga) feminister? troligen syftande på Ebba mfl. Sedan vann tydligen Tiina och hennes kompisar och då hoppar Ebba mfl av istället. Så maktkapen kan ses som två hierarkier som slogs mot varandra om tolkningsföreträde. Göteborgsgruppen ville att män skulle få en chans också. Det verkade de strikt könsinriktade gå med på. Åsa har kopierat lappar på sin blogg om hur de könsseparatistiska såg på männens roll i F!

Gilljam skriver i tidningarna att det blir svårare nu för F! att få tillräckligt många röster för att komma in.

Frågan är om de får större inflytande om de är strax under gränsen än om de är strax över gränsen? MP tvingade de större partierna att bli mer miljömedvetna genom att vara på gränsen. När de väl kom in så såg man ju hur utopiska ideer de hade.

vaför använder de fiendens hierarkiska tekniker då. Troligen för att hierarkier är allmänmänskliga och att de anses vara manliga beror väl på att män har haft styrkan att göra dem till sina? Kvinnor får använda list och känslor att få makt via omvägar eftersom män utestänger de som e inte litar på som solidariska inom hierarkien?

De kvinnor som lyckas är antingen döttrar eller systrar eller mammor till en man de litat på eller exeptionellt kompetenta kvinnor så de överglänser all konkurrens. Mina vilda spekulationer antar jag.

#9  Sv: F! är en renodlat patriarkalisk organisation MartinK
2005-09-15 14:22:17

Jag förstår inte varför strukturen kallas patriarkalisk över huvud taget?? En patriarki måste väl per definition innehålla en stor andel eller åtminstånde väldigt inflytelserik del män som är med och styr? Och det om nånting kan man väl inte anklaga F! för att vara?
Här är det ju kvinnor som organiserat sig i en hierarkisk organisation. En matriarkalisk organisation??

#10  MartinK bengtboman
2005-09-15 14:25:34

Det är rätt, men poängen i norrifras resonemang var nog att visa på att patriarkalisk är det samma som hierarkisk vilket är det samma som matriarkalisk.

#11  Sv: F! är en renodlat patriarkalisk organisation billie
2005-09-15 15:46:06

Feministerna vill se den som patriarkalisk för då kan de lägga all skuld på männen. De inser inte att männen inte hade något val. Det mest effektiva sättet att jaga eller föra krig är att ha en ordning som funkar.

Självklart är den allmänmänsklig. Om det är sant att det fanns en Modergudinnedyrkande Matriarkat så är det väl rimligt att antingen använde de sig också av hierarkier och när männen besegrade dem så fortsatte de på samma sätt för att det funkade. ellerom de inte var hierakiska så blev männen segrare för de var bättre på att organisera sig. Rundgång i mitt huvud

#12  #8 billie norrifra
2005-09-15 16:03:16

Det är väl inte osannolikt att du har rätt i att Ebba stod för samma hiearkiska modell. Men jag har inte sett någon info från henne om hur hon såg på strukturen. Hon blev utstött och bortmanipulerad för att hon ville ha ett bredare F!, inte det mer sekteristiska hbt-ideologiska som nu har vunnit mycket starkt genomslag. Ebba fick rejält med stryk av det som feministerna kallar den patriarkaliska maktstrukturen. Skåne åkt bort på grund av sin helt annorlunda organisationsstruktur. Hade den vunnit så hade det mesta som varit förregiserat fått ändras om helt. Var Göteborgsfalangen stod organisatoriskt är lite diffust. Mer mot Ebbas och mot Skånes än mot "den nationella styrelsens".

MP har åstadkommit en hel del tokigt genom sitt maktinnehav. Annars har de etablerat miljömedvetandet (tillsammans med andra) överallt i samhället.

F! kommer göra likadant. Typ. Vi får lika många kvinnliga chefer och professorer osv som män. Men cheferna kommer ha samma hårda nypor även om könet är kvinnligt. Men visst - mer kvinnor på fler styrande poster är bättre än nu.

#13  Sv: F! är en renodlat patriarkalisk organisation memma
2005-09-19 14:59:40

Alla former av komplex styrning fordrar tydliga hierarkiska strukturer. Att feminism och hierarki som styrstruktur skulle vara ömsesidigt uteslutande är ingen fruktbar tanke. Det finns en grådaskig rörelsehindrande slöja som lagts över oss kvinnor. När man ser den så faller mycket av bekymren för Fi:s snedtramp.

#14  Sv: F! är en renodlat patriarkalisk organisation PerEdman
2005-09-19 15:19:35

Hierarkiska strukturer är en väl prövad och framgångsrik metod för att styra komplexa strukturer... men inte den enda.

/ Per

#15  Sv: F! är en renodlat patriarkalisk organisation billie
2005-09-19 15:34:24

En kvinna som uppträder dominant har lärt detta av den patriarkala ordningen. Hon blir då en social man.

Ungefär så resonerar många inom den del av feminismen som försöker på politisk makt.

De läger all skuld på männen när det egentligen är en allmänmänsklig variation som finns både hos män och kvinnor oavsett vilken kultur de växt ut inom.

Statistiskt är dt dock troligare att det är mer förekommande hos män eller att det uttrycks mer tydligt och konsekvent hos män och at det kan ha samband med hormonnivåer.

Män och kvinnor med höga nivåer är mer "på" och upplevs som dominanta och påstridiga. Stridisar. Det är mer en personlighetsgrej.

Andra män och kvinnor har lägre nivåer och upplevs vara motsatsen till stridisar. De ligger lågt och gör inte mycket väsen av sig. De tar inte ton och dominerar inte en grupp.

Allt detta är sammanhangsberoende. Men intensiteten verkar vara någorlunda konstant. Det finns undantag men intensiva människor är det nästan var de än är med.

Så att lägga all skuld på männen är att ge en falsk bild av verkligheten. Vi är alla individer och är mycket olika i hur vi relaterar i gruppsammanhang.

Att alltid gå i konflikt och beskriva män ur ett perspektiv fär deras generella egenskaper görs till åtlöje skapar inte förtroende för en rörelse som vill bli tagen på allvar. därav ord som jag inte tycker om. Skogstokig mfl.

Jag tror det är en retorisk farlig metod att säga att de feminister som kritiseras är extrema. De är snarare intensivt koncentrerade på att leva upp till en tolkning oms betonar konfliktperspektivet och det upplevs som skogstokigt för att de är konfrontationistiska genom att använda grova generaliseringar.

"Mäns våld mot kvinnor". Men hur menar du nu frågar reportern. Det finns väl massor av män som aldrig slår. "Hur vet du det?" det finns stort mörkertal. Patriarkatet ger dem rätt att slå men de kanske avstår för att inte bli anmälda. "Så du menar att de vill slå men inte vågar?" Ja de vill ha kontroll över kvinnor men kanske använder charm och vänlighet och psykologiskt och känslomässigt beroende som de indoktrinerar kvinnor att älska dem. De exploaterar kvinnors kärlekskraft. De är utsugare. De är härskare. Det är samma patriarkala strukturer här som där. Våra män är inte mindre ondskefulla. ... " Min tolkning hur jag troligen skulle försöka återge en radikalfeminist.

Det kan upplevas extremt eller skogstokigt men som jag förstod så sa den äldre kvinnan i Umeå som var högt upp i hierarkin där så som hon lärt sig. Så här är männen. Det har vi minst 20 års erfarenhet av. alla slår om de tror att de kan göra det utan att åka fast.

Så uppfattade jag hur hennes berättelse såg ut. Hon vara inte skogstokig alls utan återgav hur de under många år lärt upp varandra. De återgav troget den gemensamma bilden av "Mannen".

Vad som behövs är att de omarbetar sin utbildning på jourer och självförsvarsutbildningar så att de kvinnor som kommer i kontakt med den del av feminismen som är offentlig får en mer realistisk bild av hur komplex bilden av män är. Det finns alla sorter. Hur stor procent som är så som deras mest illvilliga bild säger vet vi inte men Leif GW Person anser att det är ytterst få män som är så.

Det är min erfarenhet av att göra militära och alla jobb jag haft. De flesta män är hyggliga killar som aldrig slår en tjej/kvinna.

Trovärdighet komer bara om feminismen kan beskriva männen på ett troligt sätt. Den illvilliga nidbild de målar upp nu gör dem inte trovärdiga.

Kanske Malmö hade en bra grej. Jag har inte orkat sätta mig in i det.

#16  PerEdman bengtboman
2005-09-19 16:48:14

Processorientering är nog både humanare och modernare.

#17  bengtboman, PerEdman
2005-09-19 18:57:53

Jag hade hoppats att någon mer än jag hade erfarenhet från platta organisationer.

/ Per

#18  PerEdman PerSiflage
2005-09-19 20:18:11

Jag har väl en viss erfarenhet av en platt organisation, och i mitt tycke bygger den oerhört mycket på att våga låta andra ta ansvar och sedan acceptera att lösningen kanske inte blev den man själv valt, och detsamma för utfallet. Det känns inte som om den grundsynen finns i F! av det jag sett hittills. Och då följde jag deras årsmöte rätt ordentligt på SVT24.

#19  PerSiflage PerEdman
2005-09-19 20:25:18

...att våga låta andra ta ansvar, och att själv ta ansvar för att saker blir genomförda.

Passar kanske, vid närmare eftertanke, inte så bra för politiska partier som inte har valt någon inriktning ännu.

/ Per

#20   norrifra
2005-09-19 20:30:13

Den hierarkiska strukturen i sig är förtryckande, oavsett om storpåve som småpåvar är upplysta despoter. Att besätta en hierarkisk struktur och tro sig kunna förändra de skadliga verkningar som själva den hierarkiska strukturen orsakar är obegåvat. Att byta ut en man mot en kvinna är lika obegåvat. Det kan i och för sig vara trevligt med ungefär lika många män som kvinnor på ledande poster. Vad som inträffar är att den hierarkiska makten cementeras. Och maktens herrar och damer lever sina liv i stor välmåga, medan vi resten får leva våra liv i enproblemfylld värld.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?