feminetik.se feminetik.se

Just nu 19 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Förklaringsmodeller kring misshandel


Gå till senaste inlägget#1  Förklaringsmodeller kring misshandel per
2005-09-05 20:34:58

Det här ämnet har väl ältats i oändligheten nu, men saker från en annan tråd väckte funderingar som jag inte riktigt känner att jag har fått förklaringar till.

Mäns våld mot kvinnor förklaras ofta från feminismen som att det beror på det strukturer vi har i samhället. (min tolkning av den förklaringen: Mannens sociala status, utbildningsnivå, ev. alkohol- och narkotikamissbruk, m.m. saknar relevans och det är endast det faktum att han är man som gör att han misshandlar. Anledningen till att alla män inte slår är att dom?.. Ja? Har spärrar?)
http://www.roks.se/mansvald/forklaring.html
http://www.mp.se/default.asp?mainframe=templa…


Den enda förklaringen till kvinnors våld mot kvinnor (från en källa som använder könsmaktsordningen som förklaring till mäns våld mot kvinnor) i lesbiska relationer förklaras på samma sätt (trots att det inte finns någon man inblandad):
http://www.roks.se/kvinnotryck/2004/KT8_04_re…

Det har presenterats en del länkar här på forumet som hänvisar till undersökningar utomlands (eftersom inga sådana gjorts i sverige?) som visar att kvinnors våld mot män i en parrelation är lika vanligt som mäns våld mot kvinnor. Och jag såg även i en annan tråd en länkning till ett forum där kvinnor pratade om att ha slagit sin partner. (http://www.familjeliv.se/Forum-4-119/m618174-…)

Hur passar dessa kvinnor in i den förklaringsmodellen? Är inte den lite enkelspårig och så grovt förenklad att den saknar relevans?

Oj, det blev kanske lite rörigt, men sammanfattningsvis:

Är verkligen könsmaktsordningen (den enda) förklaringen till varför män slår kvinnor?

#2  Sv: Förklaringsmodeller kring misshandel per
2005-09-05 20:36:07

"Den enda förklaringen jag har hittat till kvinnors våld mot kvinnor (från en källa som använder könsmaktsordningen som förklaring till mäns våld mot kvinnor) i lesbiska relationer förklaras på samma sätt (trots att det inte finns någon man inblandad):"

skulle det ju vara

#3  Sv: Förklaringsmodeller kring misshandel PerSiflage
2005-09-05 20:52:26

Det finns fyra parkonstellationer där det finns en tydlig förövare och ett tydligt offer. Räknar man dessutom med de förhållanden där rollen förövare/offer är mer eller mindre blandad till kommer tre.

Av dessa sju konstellationer är det en (1) som med lätthet skulle kunna förklaras med könsmaktsperspektivet. I en annan är den direkt emotsagd. I de övriga fem så är den inte applicerbar för de flesta.

Ockhams rakkniv ger vid handen att könsmaktsperspektivet inte är förklaringen.

Å andra sidan kan man likt ROKS krystade resonemang hävda att parbildningen i sig är ett patriarkaliskt påfund, och därmed är allt våld i parrelationer patriarkaliskt. Könsmaktsteorin kan då användas.

Själv gillar jag Ockhams rakkniv.

#4  #1 PerSiflage
2005-09-05 20:58:27

Jag noterar också att MP, i likhet med många andra, inte nämner att i 16% av de 22 000 anmälningar som gjordes 2004 är det en kvinna som är huvudmisstänkt. Jag undrar hur nollvisionen ska tackla detta lilla problem.

#5  Fann en text billie
2005-09-05 21:40:22

http://web.telia.com/~u31437000/kvinno.htm#myterna
Vet inte hur relevant den är men tar upp sånt som ROKS inte nämner.

Myterna tex. räknas upp där medans på ROKS måste du beställa dem.

#6  Sv: Förklaringsmodeller kring misshandel billie
2005-09-05 22:07:44

Egentligen borde man väl koncentrera sig på Förklaringsmodeller kring kvinnoförtryck? eller sagt på ett annat sätt. Könsmaktsordningen.

1. Varför finns det alls en ordning och inte kaos eller helt individuella lösningar på relationer? alltså oavsett vad man vill kalla denna ordning.

2. När uppkom den. Hur upprätthålls den i olika kulturer. Är Patriarkatets metoder lika över hela jorden. osv

#7  relevant länk billie
2005-09-05 23:04:59

http://marxistisktforum.cjb.net/tentor/0013.htm

"1992 utkom Margareta Hydéns avhandling Women battering as a marital act. The construction of a violent marriage . Detta var den andra svenska avhandlingen om våld mot kvinnor inom parrelationer. Den första, Battered Wives - Why are they beaten and why do they stay? , av psykiatern Bo Bergman kom 1988 och orsakade då stor uppståndelse. På disputationen hände något mycket ovanligt, personer i publiken använde rätten att ifrågasätta och debattera avhandlingen. [1] Efter disputationen anordnades med ekonomiskt bidrag från regeringen en kritisk konferens med ett tusental deltagare och senare skapades den första professuren med inriktning mot kvinnoforskning och våld, en professur som tillträddes av Eva Lundgren. [2] Huvudkritiken mot Bergmans avhandling var att han lade orsaken till att kvinnorna blev slagna var deras eget beteende, [3] männen hade han inte undersökt, och deras roll försvann helt i hans framställning. Eva Lundgren och Nea Mellbergs recension i Kvinnovetenskaplig tidskrift av Margareta Hydéns avhandling kom att bli inledningen till en debatt som omfattade ytterligare tre inlägg: Hanne Haavinds försvar av Hydéns avhandling, Margareta Hydéns kritik av den första recensionen och Eva Lundgrens svar på dessa två artiklar. [4] Min förförståelse i ämnet grundas på att jag läst Kvinnomisshandel inom äktenskapet av Margareta Hydén [5] och därefter Gud och alla andra karlar , samt "Våldets normaliseringsprocess" av Eva Lundgren."

Blir besviken att ingen av er länkat till det här förut. Eller har ni det utan att jag förstått det? Jag har nu varit aktiv här i månader men fick leta upp det här själv. :)

Är ni alls intresserade av ämnet frågar Billie retsamt fast vänligt menat. Har ni bättre länkar ska ni väl dela med er och inte tiga om det. Jag har ingen aning om kvaliteten på texten me nden förklarar varför Feminismen ser ut som den gör just nu och varför den litar mer på könsmaktsordningen än andra modeller.

#8  Bo Bergman har stort ansvar för situationen billie
2005-09-05 23:21:47

Kolla här "# 1987-02-19 Bo Bergman disputerar med sin avhandling »Battered wives - Why are they beaten and why do they stay?» och får stark kritik bl. a. Eva Lundgren då Bergman inte visade någon medvetenhet om normaliseringsprocesserna"

http://www.acc.umu.se/~saasha/kronolog/

Troligen triggade han igång att ROKS väljer Eva Lundgren som chefsideologen och senare Margareta Winbergs förslag att Eva L blir tillsatt som Professor i Uppsala.

Vet han om detta. Har han försökt reparera skadorna? Vad tänker han om allt detta nu? Var är han när vi behöver honom? :)

#9  Sv: Förklaringsmodeller kring misshandel NoManIsAnIsland
2005-09-06 06:09:37

Mmh men vad ar konstigt? Att en avhandling som pastod nagot sa enfaldigt som att kvinnorna blir slagan for hur de beter sig, inte for att mannen tycker det ar okej att tillgripa vald nar kvinnan inta gor som han vill? Med sadana fiender behover ROKS inga vanner, allt kan ju bara vara battre en den stollen...

#10  Sv: Förklaringsmodeller kring misshandel bergmanbo
2005-09-20 16:15:29

När jag skrev min avhandling för 20 år sen hade vi ingen aning om begrepp som könsmaktsordning. Vi försummade att ta kontakt med kvinnojourer och blev besvikna på att de flesta kvinnor som kom in till akuten återvände till den misshandlande mannen. Vi förstod inget av detta.

Jag tycker dock fortfarande att ett individualistiskt psykologiskt perspektiv kan tillföra kunskap. T ex när det gäller att identifiera risksituationer för misshandel. Om en man tidigare misshandlat och lätt blivit aggressiv ökar risken för att beteendet skall upprepas. Detta utlöses och förstärks mycket ofta av alkohol. Även offren är ofta alkoholpåverkade och med alkohol i kroppen försämras omdömet - det gäller tyvärr båda könen. En bagatell blåses upp till ett jättegräl som kan sluta med fysiskt våld. Den diplomatiska talang som kvinnan besitter till vardags försvinner och bitterhet väller fram.

Ett sätt att minska risken för att bli utsatt för misshandel som kvinna är således att inte dricka tillsammans med en man som tidigare visat aggressiva tendenser, speciellt om hon har en nära relation till honom. Våld är naturligtvis aldrig ursäktligt men jag tycker inte rådet är kontroversiellt. Tänk så mycket det skrevs i tidningarna i somas hur man undviker att bli utsatt för ficktjuvar. Preventiva åtgärder innebär ju inte att man rättfärdigar stöld! Visst är det 1000 ggr värre att få tänderna utslagna än att bli av med plånboken men jag tycker jämförelsen håller på en principiell nivå.

Jag har inte skrivit något i debattväg i ämnet sedan 1988 i DN. Det var f ö det året jag disputerade. De första åren därefter plågade debatten mig ordentligt. Jag inser att jag kommer att få mothugg nu men jag kommer att tåla dem bättre.

#11  bergmanbo NoManIsAnIsland
2005-09-20 16:22:33

Ursäkta att jag kallar dig stollen ovan, men jag får fortfarande inte ihop dina inlägg. För inte blir väl kvinnan misshandlad för att hon förlorar sin "diplomatiska talang" utan för att mannen anser att det är okej att misshandla henne?

#12  Occam Fosfolipid
2005-09-20 18:38:15

Om frågan är "varför slår män kvinnor?" kan svaret mycket väl vara könsmaktsordningen, oavsett hur omöjligt det är att könsmaktsordningen förklarar t.ex. kvinnors våld mot män eller vädurskaniner. Det enda detta visar är att det finns fler orsaker till våld i allmänhet, och sannolikt (men inte nödvändigtvis) till kvinnovåld i synnerhet.

Det är också konstigt att skära bort kvinnors "diplomatiska talang" (vad nu det är) ur resonemanget bara för att man upptäckt det självklara att det är mannen som slår när mannen slår. Om nu kvinnan använder sin diplomatiska talang (som, sant, hon inte borde behöva göra) för att slippa spö och sedan slutar med detta är det kanske inte direkt _orsaken_ till våldet, men det är en del av förklaringen till varför detta inträffar vid det specifika tillfället.

Varför är det så populärt att utesluta förklaringar? Om det är ett mode kommer jag känna mig tvingad att följa efter...

#13  bergmanbo billie
2005-09-20 19:58:24

Bo Bergman stort tack för att hittade hit. Blir spännande att ta del av hur de behandlar dina åsikter här.

Jag tycker du resonerar bra. Jag försöker själv som man att inte reta upp påverkade människor. Enkel riskminimering.

Kram till dig.

PS att NoManIsAnIsland i #9 skriver "Med sadana fiender behover ROKS inga vanner, allt kan ju bara vara battre en den stollen... " förvånade mig. Nu när han/hon? vet att du själv läser då går det ju bra med ursäkt. Men stärker min åsikt att det är bättre om alla från början är välvilligt inställda och inte nervärderar meningsmotståndare. tur att jag inte är moderator.

#14  Sv: Förklaringsmodeller kring misshandel billie
2005-09-20 20:11:11

Män som grupp är överordnade kvinnor som grupp.

Jag är man och jag satt i en T-banevagn och det var tomt framför mig. Det kom en kvinna som satte sig mitt emot. efter en stund tog hon upp en cigg och en tändare och börja klicka på den. Den hade svårt att gå igång, kanske utsliten? Jag sa lite försiktigt till henne att jag är allergisk mot rök och det är olagligt att röka här inne i en vagn under tiden den går mellan stationer. Brandrisk och för allas trevnad.

Kanske jag som man lät Bror Duktig eller Pappa vet bäst. Eller Stora Brorsan som säger åt lillsyrran. Vi var någorlunda jämnåriga.

Jag röker när jag vill det ska du skita i sa hon då.

Eftersom ajg är allergisk och vagnen är igång så har jag ingenstans att fly så då får du vänta till den stannar och jag kan byta vagn.

Jag tänder den när jag vill sa hon och fortsatte att få igån tändaren och nu lyckades det. Då gjorde jag något dumt. Jag sträkte ut handen och hindrade henne att nå cigen med tändaren.

Då blixtrade det til li hennes ögon och den andra handen började gräva i hennes jackfickor och fick upp en bamseknic som hon satte under näsan på mig och hötte flera gånger fram och tillbaks.

Det var bara att fly bakåt i vagnen så fort som möjligt.

Sa jag att hon var märkbart påverkad av sprit när hon satte sig.

Så det är inte bara män som slår kvinnor utan även kvinnor kan känna sig så provocerade att de drar kniv för att få röka där det är förbjudet.

Säger inte de flesta undersökningar att majoriteten av misshandelsfall så är sprit med i relationen.

#15  Sv: Förklaringsmodeller kring misshandel olaberg
2005-09-23 16:08:31

Det är en grej jag inte förstår med den här debatten.

Och det gäller motsatsförhållandet mellan individpsykologi och maktstrukturer.

När vi diskuterat detta här, så har så gott som precis ALLA sagt att det naturligtvis är individuella psykologiska faktorer som skiljer våldsverkaren från ickevåldsverkaren.

Det är ju uppenbarligen inte där kontroversen ligger.

Så varför glider samtalet över i den frågan hela tiden ändå?

#16  Sv: Förklaringsmodeller kring misshandel bergmanbo
2005-09-23 17:24:22

Alkoholintag är den viktigaste utlösande orsaken till våld mellan individer i vårt samhälle. Detta gäller allt våld, mellan män och mellan man och kvinna. Jag har svårt att tro att mekanismerna skiljer sig åt mycket när det gäller våld man - kvinna jämfört med man - man. Det kan börja med ett bråk om pengar eller egentligen vilken vardaglig sak som helst och det hela urartar till våld eftersom alkoholen gör att våra normala spärrar inte fungerar. Det är denna spärr som yttrar sig i "diplomatisk talang", som inte är unik för kvinnan men som hon kanske använder oftare än mannen till vardags.

Jag tror att denna modell räcker långt. En konflikt som i vanliga fall inte leder till våld men pga alkohol får följder som ingen av parterna tänkt sig från början. Självklart har ju såväl mannens som kvinnans psykiska egenskaper betydelse för våldsutvecklingen. Varför skulle just interpersonellt våld vara undantaget från detta självklara faktum?

Kvinnor slår ju sina män de också men är ju som regel fysiskt underlägsna. Män behöver inte söka t ex sjukvård i någon nämnvärd omfattning för misshandel av kvinnor vilket gör det svårt att studera misshandlade män. Likaså svårt att veta något om den misshandlande mannen för det finns all anledning att tro att en del av de som sitter i häkte/fängelse utgör en speciell undergrupp. Jag har träffat många och likaså läst domar och här verkar det finnas de som slår för att kvinnan skall lyda och underkasta sig. Alkohol och droger är dock nästan alltid inblandade här också. Dessa misshandlare är rel få och kan närmast liknas vid våldtäcksmän, vars beteende ligger oändligt långt från det normala.

Jag tror att "vanligt" familjevåld kan förklaras med enkla begrepp som "vardagliga konflikter", "alkohol" och "psykologiska egenskaper". Detta är inte könsspecifikt. De allra flesta män som slår är vanliga fredliga karlar, som tar ansvar för familj och hem. Det är därför det är så svårt att bryta upp. Om situationen vore 100 proc negativ skulle säkert många fler kvinnor lämna.

Det är främst i den lilla grupp män som slår ofta och besinningslöst och bland de kvinnor som inte förmår bryta upp från en sådan totaldestruktiv relation som psykiska avvikelser utöver normalpsykologiska variationer är relevanta.

#17  #12 Fosfolipid PerSiflage
2005-09-23 20:41:57

Sorry att jag inte svarat tidigare, jag glömde bort den här tråden och jag tror inlägget är till mig.

Som jag skriver i inlägget så skulle en konstellation lätt kunna förklaras med könsmaktsteorin. Problemet är, som jag ser det, att det brukar användas på alla fall av kvinnomisshandel som sker per år i Sverige. I en del av de 22 000 som anmäldes 2004 slåss både mannen och kvinnan, i andra är det en kvinna som slagit en annan kvinna, i en tredje grupp är det kvinnor som slåss med varandra ... Samtliga dessa 22 000 brukar trots det buntas ihop i en grupp som sedan påläggs schablonbilden av den systematiskt misshandlade kvinnan som regelbundet slås av sin man.

Om man då, som till exempel ROKS, påstår att det enda skälet är könsmakt så är man enligt mig ute och cyklar. Det KAN vara en orsak, men det KAN inte vara den enda. Eftersom det åtminstone för mig och gissningsvis även för offret är ganska ointressant vad förövaren har för kön så skulle jag hellre leta efter något annat som skulle kunna vara gemensamt för alla våldsamma partnerskap och sedan arbeta mot det än att styvnackat vägra se andra förklaringar än könsmaktsperspektivet. Det här skulle vara ännu viktigare om någon gjort en "Slagen Knekt" och undersökt hur utsatta män är.

#18  olaberg lgr
2005-09-23 20:56:38

Du säger:

"När vi diskuterat detta här, så har så gott som precis ALLA sagt att det naturligtvis är individuella psykologiska faktorer som skiljer våldsverkaren från ickevåldsverkaren.

Det är ju uppenbarligen inte där kontroversen ligger."

Är det inte?

Är det inte så att de två förhärskande ståndpunkterna är, å ena sidan, patriarkala maktstrukturer och, å andra sidan, individuella orsaker?


Jag har en annan teori dock, jag tror att män slåss mer för attt det förefaller naturligt för dem, de har begåvats med den egenskapen helt enkelt.

Inom andra djurarter är det vanligt att den ena könet är mer aggresivt än det andra. Verkar inte så långsökt att det skulle vara så bland människor också. Lite mer populärt utryckt..."Män är djur"


Om man ser till statistiken runt hela jorden visar den ju entydigt att män ägnar sig åt diverse våldsbrott i en mycket högre omfattning än kvinnor.

Jag tror inte förklaringen till det ligger i vare sig psykologiska problem eller patriarkala maktstrukturer.

#19  bergmanbo PerSiflage
2005-09-23 20:59:53

"Kvinnor slår ju sina män de också men är ju som regel fysiskt underlägsna. Män behöver inte söka t ex sjukvård i någon nämnvärd omfattning för misshandel av kvinnor vilket gör det svårt att studera misshandlade män. "

Sådant här gör mig beklämd varje gång jag läser det. Vi människor har motstående tummar och kan använda redskap. Även om jag är starkare än kvinnan bredvid mig så slår jag inte in spik med handen, jag använder en hammare. Det finns ett stort antal utländska undersökningar som visar att kvinnor i större utsträckning använder tillhyggen. Som jag skrivit någon annan stans här: Om styrka vore en avgörande faktor så skulle björnen härska här i Sverige.

När det gäller sjukvården: En undersökning har gjorts, och jag kommer tyvärr inte ihåg kvinnans namn och hittar den inte när jag googlar, om mäns och kvinnors bemötande när de uppsöker sjukvården för misshandelsskador. Om kvinnan svarar att hon gått in i en dörr eller dylikt så nöjer sig inte personalen med det, utan frågar igen. Och igen. Om en man kommer med sådana förklaringar accepterades det däremot direkt. Min erfarenhet av misshandlade kvinnor och män är att båda dessa visar samma skam- och skuldkänslor och ljuger om misshadeln i samma utsträckning.

#20  #16 Sv: Förklaringsmodeller kring misshandel bergmanbo billie
2005-09-23 21:05:24

Det du skriver där i #16 är ju mycket rimliga förslag til lförklaringar.

Att feminister reagerade så starkt på det du skrev då tyder på att de är beroende av en tolkning oc hdina förslag minskar chansen för att den tolkningen ska få genomslag i Regering, Riksdag, Instutitioner osv.

Så därför offrar de dig för att få poitisk makt. Vad som är sanning bryr de sig inte om. Som jag ser det är det Lysenkoism i en socialkonstruktivistisk tappning vi ser.

Ideologin ritar kartan iställer för att beskriva verkligheten så troget som möjligt. Så uppfatar jag det.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?