feminetik.se feminetik.se

Just nu 12 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Mångfald vs. kompetens bland problemlösare


Gå till senaste inlägget#1  Mångfald vs. kompetens bland problemlösare Linus
2005-08-27 15:55:04

Här en suggestiv artikel med viss relevans för kvoteringsfrågor:

L. Hong and S. E. Page. Groups of diverse problem solvers can outperform groups of high-ability problem solvers. Proceedings of the National Academy of Sciences (USA), 101(46):16385-16389, November 2004. (http://bactra.org/sloth/HongPagePNAS.pdf)

Författarna presenterar en enkel modell som beskriver en grupp av samarbetande problemlösare. Varje problemlösare representeras matematiskt som kombinationen av ett "perspektiv" och en "problemlösningsheuristik". Med ett perspektiv menar de ungefär problemlösarens sätt representera problem internt i sin egen hjärna och med problemlösningsheuristik menar de en regel som beskriver hur en problemlösare fortsätter sitt sökande efter bättre lösningar när den startar från en given lösning.

Resultaten som presenteras är dels resultat från en datorsimulering av en mycket enkel typ av problem och problemlösare, samt några mer generella matematiska teorem. De matematiska teorem som bevisas handlar om hur väl grupper av sådana problemlösare kan lösa problem. Hong & Page visar att under vissa förhållanden så kan en grupp med bra mångfald bland heuristikerna vara bättre än en grupp bestående av de individuellt bästa problemlösarna.

Man ska inte ta dessa resultat allt för allvarligt. Som de själva påpekar så studeras inte kommunikation, lärande, etc. Dessutom studeras bara hur bra lösning som en grupp problemlösare kommer fram till beaktas, dvs. hur lång tid det tar studeras inte. Icke desto mindre är det ganska suggestiva resultat som Hong & Page visar upp. De kommentar resultaten med bland annat:

"Our result has implications for organizational forms and management styles, especially for problem-solving firms and organizations. In an environment where competition depends on continuous innovation and introduction of new products, firms with organizational forms that take advantage of the power of functional diversity should perform well. The research we cited earlier by computer scientists and organizational theorists who explore how to best exploit functional diversity becomes even more relevant. Most importantly, though, our result suggests that diversity in perspective and heuristic space should be encouraged. We should do more than just exploit our existing diversity. We may want to encourage even greater functional diversity, given its advantages."

#2  Sv: Mångfald vs. kompetens bland problemlösare Linus
2005-08-27 16:02:36

Fler kommentarer om ovanstående resultat kan man klicka sig till från Cosma Shalizis blog (http://cscs.umich.edu/~crshalizi/weblog/362.html).

#3  Linus billie
2005-08-27 17:48:52

Förstår jag dig rätt då att Feminismen skulle ha störe chans om den tog fasta på detta

Citat
our result suggests that diversity in perspective and heuristic space should be encouraged. We should do more than just exploit our existing diversity. We may want to encourage even greater functional diversity, given its advantages."
slut citat

Och att F nu är för ensidig i sin tillämpning av en modell. Könsmaktsordningen?

Susanna Popova i sin bok Elitfeministerna refererar till att Anna Wahl på Handelshögskolan läst Michel Crozier och hans kompis Friedberg?

Vill hon med det peka på samma ensidighet? För att skapa "osäkerhet" så används könsmaktsordningen som vertyg. Den är en "Damn if you do and damned if you don't" riggad fälla. Eftersom män eller mannen per definition alltid genom födsel är överordnad så kan inte kvinnor lita på en enskild man eller en grupp män. En ensidig strategi. Den tillåter inte diversity, en mångfald tolkningar av varför män ofta ses ha makt över kvinnorna?

Jag kan alldeles för lite om Crozier men det jag hann ta til mig när jag läste Gunilla Björks bok "Mobbning - ett spel om makt" imponerade på mig. Den bästa förklaringen till maktspel jag läst.

finns det bättre vill jag gärna förstå hur den eller de resonerar.

#4  Sv: Billie (#3) Linus
2005-08-27 20:00:22

Billie skriver: "Förstår jag dig rätt då att Feminismen skulle ha störe chans om den tog fasta på detta

[...]

Och att F nu är för ensidig i sin tillämpning av en modell. Könsmaktsordningen?"

Nej, det enda budskapet i inlägg #1 är att det inte alltid är självklart att en grupp av de individuellt bästa problemlösarna är bättre än mångfaldig grupp av sämre problemlösare. Det finns ingen särskild anledning att tro att de villkor som förutsätts i Hong & Pages teorem är uppfyllda i samband med feminismen och de problem som feminister vill lösa genom att tänka i termer av "könsmaktsordningen".

#5  Sv: Mångfald vs. kompetens bland problemlösare sidekick
2005-08-27 20:59:14

#1 Ja den teorin verkar ju vara en bra förklaring till varför de företag som aktivt jobbat med att få in mer kvinnor i toppen också har mycket bättre lönsamhet. ( se en tråd jag startat tidigare med länk till undersökningar som visar på detta)

Den teorin kan också tolkas visa på att det som av de som har haft makten att bedömma vem som är den individuellt bäste problemlösaren, kanske är påverkade av normer om den vite heterosexuelle mannen. Dvs att de har svårare att uppfatta den som inte uppfyller den normen som "den bäste problemlösaren". Därför uppfattas inte det som ett urval av de bästa problemlösarna när en "mångfaldsgrupp" lyckas bäst i test, trots att de ju måste vara det eftersom de lyckas bäst..

#6  Sv: Sidekick (#5) Linus
2005-08-27 21:33:12

Sidekick skriver: "Den teorin kan också tolkas visa på att det som av de som har haft makten att bedömma vem som är den individuellt bäste problemlösaren, kanske är påverkade av normer om den vite heterosexuelle mannen. Dvs att de har svårare att uppfatta den som inte uppfyller den normen som "den bäste problemlösaren". Därför uppfattas inte det som ett urval av de bästa problemlösarna när en "mångfaldsgrupp" lyckas bäst i test, trots att de ju måste vara det eftersom de lyckas bäst.."

Något sådant tolkningsutrymme finns inte. I Hong & Scotts modell modelleras inte sådant som chefers missbedömningar av individers problemlösningsförmåga. Måttet de använder för att mäta förmågan som individuell problemlösare är väldefinierat och objektivt (dock inkluderar det bara information om hur bra lösningar som hittas, inte hur lång tid och hur mycket resurser som krävdes). Att Hong & Scotts grupper av de individuellt bästa problemlösarna ibland är sämre än grupper med mer mångfald har alltså ingenting att göra med att individerna i den sistnämnda kategorin har undervärderats som individuella problemlösare.

Anledningen till att mångfald ibland kan vara bra är att när en problemlösare kör fast och inte klarar av att förbättra sin lösning mer, så kan någon annan problemlösare hitta nya förbättringar. Om man har för lite mångfald finns det risk att alla individer kör fast samtidigt.

#7  #5 Sv: Mångfald vs. kompetens bland problemlösare sidekick billie
2005-08-27 21:34:16

Sidekick, det är väl en av förklaringarna till att män väljer män för de känner igen sig själva i dem som de ska samarbeta med.

Om varje kvinnlig sökare är så annorlunda att de inte litar på att hon förstår det som de ska samarbeta om då blir de osäkra om hon är lämplig att vara med i gänget. Däremot kan hon ju vara utmärkt som ensam kvinna men i ett gäng fodras ju social kompetens.

Därför fenomenet att kvinnor som vill nå högt gör sig så manliga som möjligt i attityd.

Själv är jag så inkompetent att jag inte hängde med i det som Linus skrev.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?