feminetik.se feminetik.se

Just nu 19 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Ojämställd jämställdhetsenhet


Gå till senaste inlägget#1  Ojämställd jämställdhetsenhet PerSiflage
2005-08-26 12:28:12

"Regeringens jämställdhetsarbete är vikt åt kvinnor. Bara tre av de 28 anställda på regeringens enhet för jämställdhet är män" berättade SvD igår http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_10393… . Orsaken till denna snedfördelning är, enligt Jens Orback, att det inte fanns tillräckligt många kompetenta män när tjänsterna utlystes.

Är det här ett problem, tycker ni?
När det gällde samma sak i genusforskningen (2 män av 196 studenter/lärare) så uteblev debatten helt. Eller är det så att sned könsfördelning är ett större problem om det är underskott på kvinnor?

#2  Sv: Ojämställd jämställdhetsenhet Fabian
2005-08-26 12:42:11

Jag tycker det ar skandalöst.

Aven om jag ar emot uppmuntringsdiskriminering i allmanhet, borde det vara ok nar det galler politiskt viktiga institutioner.

#3  Sv: Ojämställd jämställdhetsenhet bengtboman
2005-08-26 12:46:30

Det verkar snarast som om sned könsfördelning _bara_ är ett problem då kvinnor är i minoritet. Med den utgångspunkten kommer vi successivt att bygga upp ett massivt underskott av män inom de närmaste 10 åren. Någon kanske tycker att det är bra och hänvisar till tidigare manlig överrepresentation. Skillnaden är dock att denna kom osökt medan den nu är på väg att tvingas fram - samtidigt som man egentligen syftar till att uppnå balans.

#4  Sv: Ojämställd jämställdhetsenhet metamorfos
2005-08-26 12:50:30

Men Orback säger ju det - det är ett problem att det inte finns tillräckligt kompetenta män på detta område.

#5  Sv: Ojämställd jämställdhetsenhet MickeC
2005-08-26 12:55:36

Det är illa att det blir så här. Jag tror inte på det hävdade faktum att det inte fanns tillräckligt med kompetenta män. Jag misstänker att de inte kunde hitta tillräckligt med män som passade deras ”mall”, på vad de anser är feministiska värderingar.

#6  Micke C bengtboman
2005-08-26 13:02:59

Jag tror som du.

#7  Sv: Ojämställd jämställdhetsenhet MartinK
2005-08-26 13:03:55

Märkligt att samma ursäkt som inte brukar accepteras när det gäller tillsättning av chefer plötsligt är fullt legitim här..

#8  Sv: Ojämställd jämställdhetsenhet sidekick
2005-08-26 13:28:06

Har ni någonsin varit på en genusutbildning? (nä det kan nu omöjligt eftersom ni låter som ni gör...) Fördelningen där är en majoritet kvinnor. Kvinnor verkar också mer aktivt läsa på med fler genusinriktade studier, b o ch ci till akursen. Detta gör att, eftersom den med bäst utbildning och kompetens på området ska anställas, kommer kvinnor dominera jämställdhetsinsitutionerna. Konstigare är det inte.
Men, det är ett problem att inte fler män intresserar sig tillräckligt för att läsa genuskurser och program på universitet och högskola, och därmed är underrepresenterade på jämställdhetsinstitutioner. En viss kvotering kan jag finna rimlig för detta, förutsatt att mannen har någon form av kompetens inom genuskunskap. För som inom kvotering av kvinnor in på manligt dominerade arbetsplatser kvoteras ju inte inkompetenta kvinnor in, utan kvinnor som har utbildning men kankse har någon liten kurs mindre än en man. En liten 5 poängskurs hit eller dit behöver inte vara avgörande anser jag, varken för män eller kvinnor. Men NÅGON utbildning inom området bör mannen också ha. För hans kompetens inom allsköns områden sitter inte i att han har en kuk. Det är nedvärdera hela jämställdhetsarbetet. Det handlar om att ha koll på statistik, på undersökningar, utvärderingar, på teorier och forskning på området. Och det sitter inte i kuken. Det får män läsa sig till.

#9   bengtboman
2005-08-26 13:34:53

Är det utbildning eller likriktning som efterfrågas?

#10  Sv: Ojämställd jämställdhetsenhet PerSiflage
2005-08-26 13:37:43

MartinK: Det är just det som slår mig också. Jag anser att det skadar deras trovärdighet enormt, både skälet till snedfördelningen och den som sådan.

bengtboman (#3):
Andelen feminister med genusglasögon av samma typ som konfrontationsspeglar är en av de största orsakerna till att jag inte kallar mig feminist. Jag roade mig med att kolla in Uppsala Universitets jämställdhetsplaner eftersom UU varit på tapeten, och eftersom jag sett en del skrämmande jämställdhetsplaner förr.
2003 års jämställdhetsplan för språkvetenskapliga fakulteten:http://www.humfak.uu.se/sprakvet/verksamhet/j… an.php

"Följande mål för den kommande treårsperioden fastställdes 1997:
- minst 40 % av alla betygsnämndsledamöter bör vara kvinnor
- minst en tredjedel av alla opponenter bör vara kvinnor
- minst en tredjedel av de sakkunniga vid tjänstetillsättningar bör vara kvinnor
- som hittills bör minst 40 % av ledamöterna i docenturnämnden [och i beredningsnämnden
för forskarassistentärenden] vara kvinnor"

Om andelen kvinnor är mindre än 40% är det ett stort jämställdhetsproblem, däremot kan den uppgå till 100% och jämställdhetsplanen är uppnådd.

I den övre länken från 2004 anges målet att "andelen kvinnliga opponenter skall uppgå till minst 40%"

Tydligen anses det att en total frånvaro av män uppfyller kraven för jämställdhet, medan en kvinnorepresentation på under 40% kräver åtgärder.

#11  Sv: Ojämställd jämställdhetsenhet PerSiflage
2005-08-26 13:38:26

http://www.humfak.uu.se/sprakvet/verksamhet/j…

Nytt länkförsök

#12  Sv: Ojämställd jämställdhetsenhet MickeC
2005-08-26 13:40:05

Sidekick.
Nu låter du som en tjock direktör som inte vill ha kvinnor i sin styrelse.:P

#13  Sidekick PerSiflage
2005-08-26 13:41:47

Nej, jag har inte varit på genusutbildning. Är det ett krav för att jobba med jämställdhet, anser du? Och frånvaron av män inom genusutbildning, vad görs för att rätta till den?

#14  Sv: Ojämställd jämställdhetsenhet TantMarcus
2005-08-26 13:47:46

Jag tycker inte det är något problem att könsfördelningen är sned. Men om nu jämställdhetsenheten skulle tycka det är problematiskt i andra verksamheter med sned könsfördelning så är det såklart problematiskt med en sned könsfördelning inom den egna organisationen.

Annars tycker jag man måste granska resultatet av jämställdhetens arbete. Jag har såpass stor tillit till människor att jag tror att kvinnor kan leda jämställdhetsarbete och tillvarata också mäns intressen lika bra som någon annan. Fattas bara annars!

Skulle en granskning av jämställdhetsenhetens arbete visa att det råder en slagsida mot att fokusera på kvinnor så måste man såklart dra öronen åt sig och fråga vad som är orsaken. Då måste man också ställa sig frågan om könsfördelningen har betydelse. Rötägg finns överallt, och så säkert också bland personalen, och då får man väl sålla bort dom på något sätt.

#15  Sv: Ojämställd jämställdhetsenhet TantMarcus
2005-08-26 13:51:50

"Annars tycker jag man måste granska resultatet av jämställdhetens arbete." ska vara jämställdhetsENhetens arbete.

#16  Sv: Ojämställd jämställdhetsenhet sidekick
2005-08-26 13:54:17

Vad jag personligen anser om vad en person oavsett kön behöver för att bli anställd att jobba med jämställdhet.

1. Ett brinnande intresse som är dokumenterat genom flerårigt arbete inom jämställdhetsprojekt eller evenemang, projekt som en själv troligen också ofta startat. Därmed att en har fått erfarenheter och är van och kunnig att ställas inför de problemställningar som kan uppstå när en jobbar med jämställdhet. Helt enkelt att man inte är en tyckare bara utan också har praktisk erfarenhet. Som exempel har vi alla (?) gått i skolan, det gör dock inte att vi alla lämpligen bör arbeta med skolan utan att ha skaffat oss ytterligare kunskaper, eftersom vi mestadels har ett mycket snävt subjektivt perspektiv ( om vi då inte engagerat oss i kårer, studentföreningar, sektioner i skolan och därmed fått mer "allmän" intersubjektiv kunskap).

2. Lämplig genusvetenskaplig utbildning eller att en har inriktat sig inom sitt yrkesområde just på genus, genom att ha ett genusperspektiv inom samtliga avhandlingar rapporter som en skrivit.


Mitt resonemang skiljer sig inte från andra yrkesområden. För att kunna bli anställd bör du antingen alltså ha 1) dokumenterad erfarenhet av liknande arbete och ett intresse 2) utbildning.

Det räcker inte med att jag varit elev en gång i skolan för att jag ska kunna jobba kompetent som lärare. Det räcker alltså inte heller med att jag har lärt mig att de finns de med snopp och de med fitta för att jag ska kunna få jobb som jämställdhetsminister eller annat jämställdhetsminister. Det ska krävas rätt mycket mer för att vi ska få ett professionellt ufört jämställdhetsarbete.


Frånvaron av män på genusutbildningen beror på bristande intresse. Det kan göras värvningskampanjer och information som riktar sig mer specifikt till män. Slutligen kan ingen tvingas läsa genusvetenskap "bara för att". Det går att ha extra introduktionskurser specifikt för män om de känner sig ovana på området men ändå är intresserade, det vet jag har gjorts för män till bland annat lärarutbildningar som varit kvinnodominerade.

Det görs alltså en hel del redan som män tjänar på inom jämställdhetsarbetet. Men det hörs sällan om, det är mest gnäll från det hållet vad jämställdhetsarbetet beträffar.

#17  # 14 sidekick
2005-08-26 14:02:33

"Jag har såpass stor tillit till människor att jag tror att kvinnor kan leda jämställdhetsarbete och tillvarata också mäns intressen lika bra som någon annan."

Ska jag applådera nu? Kvinnor kan, också?

Men visst har du rätt, det egna arbetet bör såklart följas upp med utvärdering och dy av opartisk utredare. Men det verkar ju också som att det finns en medvetenhet om detta hos Orback? Varför skulle Orback som är man, som lyckats ta sig upp i jämställdhetstoppen, missgynna andra män aktivt från att lyckas? Varför skulle han ljuga om att det saknas kompetenta män inom området menar jag? Han har ju inte direkt gjort sig känd för att vara mansfientlig menar jag , med tanke på hans förra arbete som utformade pappapolitiken..

#18  #17 TantMarcus
2005-08-26 14:15:26

"Ska jag applådera nu? Kvinnor kan, också?"

Du ska helst inte applådera.

I övrigt: jag tror inte Orback missgynnar män, och jag tror inte han gynnar kvinnor. Det finns förmodligen färre genusutbildade män än kvinnor. Som sagt så tycker jag det inte spelar någon roll att det är fler kvinnor inom hans enhet så länge dom gör ett bra jobb.

#19  Sidekick m. fl. Fabian
2005-08-26 14:24:49

För det första borde positiv diskriminering av man vara viktig i upprattandet av en sadan politisk viktig institution. Jag ar emot dylika grepp i de flesta fall, men har tror jag att det ar viktigt för att uppratthalla demokratin. Skall denna institution verka för jamstalldhet, behövs ett val representerat manligt perspektiv.

För det andra tror jag inte det ar nödvandigt att hitta folk med genusbakgrund. Sunt förnuft och kvalificering i narliggande omraden, som sociologi och psykologi, borde racka.

Om denna institution i allmanhetens ögon förkommer till en statligt sponsrad feministiskt lekstuga kommer den inte att tas pa allvar. Och det kommer den obönhörligen att göra om den fylls med kvinnor fran genusavdelningarna i dagens universitet.

(Jag ar förresten för positiv diskriminering vad det galler att fa in kvinnor i riksdagen, till exempel - fast nu har vi ju uppnatt en acceptabel könsfördelning.)

#20  Tant Marcus sidekick
2005-08-26 14:27:33

Det var inte en fråga. Det var ironi. Och det krävde följaktligen inte ett svar.

#21  Fabian sidekick
2005-08-26 14:30:21

"Jag ar emot dylika grepp i de flesta fall, men har tror jag att det ar viktigt för att uppratthalla demokratin. Skall denna institution verka för jamstalldhet, behövs ett val representerat manligt perspektiv."

ahh vilken härlig dubbelmoral! ENBART män ska alltså kunna kvoteras in.... Nä, det hotar säkert inte alls demokratin om uteslutande män är politiker, eller företagsledare..

#22  side kick TantMarcus
2005-08-26 14:31:45

Det förstod jag. Men eftersom jag tycker det är så viktigt att man inte frågar den här frågan och inte heller applåderar så skrev jag det.

#23  Tant Marcus sidekick
2005-08-26 14:34:52

Jag tycker frågan kan ställas i syfte att upplysa en annan meddebattör om vederbörande synes aningens oklar med hur den uttrycker sig stundtals. Ironi är därtill ett synnerligen användbart instrument.

#24  Sv: Ojämställd jämställdhetsenhet jonb
2005-08-26 14:37:35

Ironi är ett vasst, tveeggat svärd. Nyttjas på egen risk.

#25  Sv: Ojämställd jämställdhetsenhet TantMarcus
2005-08-26 14:40:53

Hade jag haft samma rättigheter som andra på den här sidan hade jag helst sett att ironiska kommentarer skickats privat. Men nu är det som det är så varsågod och ironisera i forumet.

#26  Sidekick Fabian
2005-08-26 14:41:09

Dubbelmoral?

Manniskan ar alltid dubbelmoralisk, och krav pa konsekvens ar ofta substanslösa retoriska grepp. Men i det har fallet hade jag faktiskt lagt till en parantes i slutet av inlagget som du kanske missade.

Kvotering skall göras i de fall dar det ar motiverad för att sakra en demokratisk process. Politiska positioner borde representera befolkningen.

Inom naringslivet ar jag daremot emot kvotering som instrument, aven om man garna kan vidta atgarder för att fa underrepresenterade grupper att kvalificera sig.

#27  Sv: Ojämställd jämställdhetsenhet sidekick
2005-08-26 14:41:16

Jag ser inte ironi som ett vapen, mer som underhållning och möjligtvis ett instrument. Men nu börjar det bli lite väl Ot tycker ja.. kankse dags att lägga ner detta ordvrängeri..?

#28  Fabian sidekick
2005-08-26 14:50:20

"Kvotering skall göras i de fall dar det ar motiverad för att sakra en demokratisk process."

Och detta är en bedömningsfråga. Och jag anser att en demokratisk process lika mycket bör röra att få in kvinnor på maktpositioner som annars domineras av män, som det är att få in män på maktpositioner som domineras av kvinnor.
Du tycks inte vara av denna uppfattning samtidigt som du uttalar dig om demokrati. Demokrati bygger på allas lika värde, och att då framförallt förespråka kvotering av män är att emotsäga demokratins grundvalar. Du förminskar demokrati till att handla om "substanslösa retoriska grepp".

#29  Sv: Ojämställd jämställdhetsenhet PerSiflage
2005-08-26 15:08:52

Sidekick:
"Har ni någonsin varit på en genusutbildning? (nä det kan nu omöjligt eftersom ni låter som ni gör...) Fördelningen där är en majoritet kvinnor. Kvinnor verkar också mer aktivt läsa på med fler genusinriktade studier, b o ch ci till akursen. Detta gör att, eftersom den med bäst utbildning och kompetens på området ska anställas, kommer kvinnor dominera jämställdhetsinsitutionerna. Konstigare är det inte."

Eftersom det här resonemanget inte är godkänt inom områden som är mansdominerade (och som kvinnor vill in på) så förstår jag inte varför det skulle vara det här. Att bara konstatera att det inte är konstigt och sedan låta saken bero är väl inte en jämställdhetslösning? Högre krav än så ställs på företag, till exempel.

Varje företag är skyldigt att ha en jämställdhetsplan idag. Jag som IT-nörd har fem personer på min avdelning, samtliga män. Varje år får jag försvara mig inför detta faktum. Att det inte har varit en enda kvinna som ansökt om de tre tjänster vi utlyst på 7 år räcker inte för att jag ska slippa undan. Jag får alltid höra att jag ska "söka mer aktivt", men personligen anser jag att om jag utlyser tjänster enligt konstens alla regler (och anger att kvinnor är ytterst välkommna för att få jämnare fördelning) så har jag gjort mitt. Trots det har jag dessutom frågat kvinnor explicit om de är intresserade, trots bristande utbildning, bara för att få till en jämnare fördelning, men utan resultat.

#30  Sv: Ojämställd jämställdhetsenhet PerSiflage
2005-08-26 15:28:15

TantMarcus:
"I övrigt: jag tror inte Orback missgynnar män, och jag tror inte han gynnar kvinnor. Det finns förmodligen färre genusutbildade män än kvinnor. Som sagt så tycker jag det inte spelar någon roll att det är fler kvinnor inom hans enhet så länge dom gör ett bra jobb."

Själva existensen av enheten ger väl vid handen att de själva inte resonerar på detta sätt? Fast jag håller med dig. Det som stör mig är "gör som jag säger, inte som jag gör"-mentaliteten.

#31  # 29 sidekick
2005-08-26 17:06:31

Ja och då har du gjort vad du kan? Så, varsegod, en guldstjärna.

#32  #31 och #29 TantMarcus
2005-08-26 17:40:07

Sidekick: du säger själv att du är ironisk när du applåderar "kvinnor kan" resonemang. Nu delar du ut en guldstjärna... Är du ironisk nu igen?

PerSiflage: Har du frågat kvinnor om dom är intresserade av en tjänst trots att dom har bristande utbildning?? Illa. Att erbjuda eller ge kvinnor tjänster som dom inte är kvalificerade för tror jag är dåligt för jämställdheten. Jag förstår att det kan ske i all välmening och påhejat av feminister, men tänk dig för. Kvinnor som inte klarar sitt jobb, som har lägre kvalifikationer än sina kollegor och som fått sin tjänst "för att dom är kvinnor" (eller som det brukar heta: för att öka jämställdheten/mångfalden) tror jag är dåliga för jämställdheten.

#33  Sv: Ojämställd jämställdhetsenhet metamorfos
2005-08-26 18:05:06

PerSiflage: det kanske är någonting på din avdelning som gör att kvinnor inte vill jobba där.

#34  Sv: Ojämställd jämställdhetsenhet SophieG
2005-08-26 18:05:32

Att det finns en myndighet för jämställhet är slöseri med våra skattepengar.

OM det nu måste finnas en sådan myndighet då är det väl ett krav att den är någorlunda jämställd. Annars kan den kyssa den lilla trovärdigheten den kan tyckas ha adjö.

Att någon kan tycka att genusstudier ska vara en prerekvisit för att jobba med jämställdhetsfrågor är förbluffande och skrattretande.

Genusstudier bygger på en feministisk grund. Det erkänner instituten själva. Det innebär alltså, för sådana som Sidekick åtminstone, att ingen som inte har feministiska värderingar kan jobba med jämställdhetsfrågor.

Det är lika absurt som om alla som jobbar inom finansdepartementet skulle behöver har färdiga studier inom ett (tack och lov hypotetetisk) ämne som marxistisk ekonomi.

Synd för övrigt att inte genusstudier inte är ett hypotetiskt ämne.

#35  det ängsliga jämställdhetsarbetet... Pigge
2005-08-26 18:10:17

Sidekick beskriver urvalet till dessa tjänster som objektivt och grundat på engagemang och meriter. Min bild av regeringens arbete i Skolverk, Myndigheten för skolutveckling, Jämo och en rad andra myndigheter är att det är ett mycket ängsligt arbete. Präglat av stor oro för att inte vara politiskt korrekt. Bekymrat för att inte kunna leva upp till den social konstruktivistiska mallen. Skräckslagen inför ev biologistiska förklaringar. Kort sagt präglat av ideologiska förklaringar maskerade under vetenskapliga utläggningar.
De som inte har velat spela med i detta har marginaliserats inom universitet och högskolor. Och de har definitivt inte bjudits in i maktens korridorer.
Så för mig är det viktigt att jämställdhetsarbetet präglas av mångfald. Sidekicks bild av en fungerande meritokrati tror jag är överspelad på alla plan.

#36  Jämställdhetsenhet - bara kön? Robert
2005-08-26 19:31:51

Vad är jämställdenhetens uppgift? Är det enbart att undersöka jämställdhet från ett känsperspektiv? Borde det inte också berör andra typer av ojämlikheter? Typ: svensk-invandrare, vit-svart, fattig-rik, outbildad-utbildad, etc.

Varför skulle det vara ett krav att man har läst genusvetenskap för att få jobb i regeringens jämställdhetsenhet?

#37  Robert sidekick
2005-08-26 21:18:36

Jämställdhet undersöker hur det ser ut för kön. Jämlikhet tittar också till andra sociala faktorer som du tar upp. Självklart samverkar kön med andra sociala faktorer och därför är det också ofta så att jämställdhet och jämlikhet undersöks och utvärderas samtidigt.

"Varför skulle det vara ett krav att man har läst genusvetenskap för att få jobb i regeringens jämställdhetsenhet? "

Av samma anledning som jag anser att de som sitter i ekonomienheten ska ha någon som helst kunskap om ekonomi om de ska sitta där. Inte så konstigt alls alltså.

#38  #31 sidekick mansgrisen
2005-08-26 21:28:31

Inser du inte att det förfarandet som PerSiflage tvingats till är orättvist och djupt omoraliskt, t.o.m. sänka kraven, jag häpnar...(...inte, eftersom jag redan visste att det går till på det sättet)

#39  Sv: Ojämställd jämställdhetsenhet sidekick
2005-08-26 21:42:09

Det var väl något han gjorde frivilligt, alltså hur han utförde det?

Det hela handlar om hur mkt som skiljer mellan den som blir inkvoterad och den som inte blir det. Om det handlar om en 5 poängskurs bara i nått ströämne som gör den ena mer kvalificerad än den andra så anser i alla fall itne jag det vara hela världen. Små skillnader går lätt att jobba igen, om den underrepresenterade får chansen. Som sagt, jag talar inte för att inkompetenta personer ska kvoteras in, det är när det handlar om små skillnader som andra fördelar kan väga upp. Som en jämnare könsfördelning på arbetsplatsen dvs att arbetsplatsen blir mer representativ ur ett demokratiskt perspektiv för samhället.

Problemet har ju varit att som inom NÄringslivet, att det har varit patriarkal dubbelmoral som sorterat bort kvinnorna.

I tjänsten efterfrågas en kvinna som har erfarenhet av chefsjobb arbete inom företagstoppar helst och understryks det, INTE som politiker. MEn vem anställs? Efter att ha sagt sig INTE hitta en kvinna med de rätta kvalifikationerna så anställs en man MED som arbetat som politiker tidigare MEN utan annan chefsjobbserfarenhet. FASCINERANDE.

#40   mansgrisen
2005-08-26 21:47:40

sidekick:
"Problemet har ju varit att som inom NÄringslivet, att det har varit patriarkal dubbelmoral som sorterat bort kvinnorna."

Du har inga belägg för det påståendet, du fabricerar!

Jag har erfarenhet av motsatsen och jag har varit inom arbetslivet i 20 år nu utan att se ett enda exempel på könsdiskriminering, exempel på kvinnor som hävdar att de är diskriminerade har jag dock sett men det är inte riktigt samma sak!

#41  mansgrisen sidekick
2005-08-26 22:27:39

Ovanstående exempel är ett bevis för denna patriarkala dubbelmoralen som är starkt accepterad inom näringslivet. Leta bland feminetiks trådar så hittar du en tråd om just det fallet.


Varför skulle de hitta på att de blivit diskriminerade? En blir ju inte direkt poppis av det liksom.. kanske tvingas byta arbetsplats... nä, du har nog bestämt dig i förväg hur allt är och kör öron och öron stängda om nån berättar om att den varit med om nått som inte passar in i din bild... jaj

#42  Sv: Ojämställd jämställdhetsenhet elu
2005-08-26 22:53:44

Men om man då kollar på genusutbildningar så ser man ju att de görs för att i huvudsak för kvinnor och görs exkluderande mot män. T.ex heter det ju på sina ställen inte Genusvetenskap utan kvinnovetenskap och kursen lyder inte under Tema Genus som det sig borde utan under Forum för kvinnliga forskare eller något sådant. Alltså är det det kvinnliga könet som avgörande. Inte konstigt att män inte vill gå kursen.

Mansforskning anses ju också på sina ställen som ett manligt maktövertagande inom genusvetenskapen.

#43  Sv: Ojämställd jämställdhetsenhet sidekick
2005-08-26 23:07:34

Om enbart kvinnor studeras på kursen är det ju inte fel att kalla det kvinnovetenskap.

Det där håller dock på att ändras, det heter alltmer ofta genusvetenskap och nu studeras både män och kvinnor. Helt korrekt anser jag.

#44  Sv: Ojämställd jämställdhetsenhet elu
2005-08-26 23:14:47

"Om enbart kvinnor studeras på kursen är det ju inte fel att kalla det kvinnovetenskap."

Jag tycker inte man bör göra detta i stället för att ha en utbildning i Genusvetenskap

"Det där håller dock på att ändras, det heter alltmer ofta genusvetenskap och nu studeras både män och kvinnor. Helt korrekt anser jag."

Instämmer

#45  Sv: Ojämställd jämställdhetsenhet sidekick
2005-08-26 23:19:07

instämmer ja med :)

#46  Sv: Ojämställd jämställdhetsenhet mansgrisen
2005-08-26 23:25:03

sidekick,
det beror inte på att de hittar påatt de blivit diskriminerade, snarare att de känner sig diskriminerade, det är det som jag inte tycker är samma sak.

I det rådand politiska klimatet, dvs en kvinnas känsla i dagens läge att alltid vara uppbackad av det politiskt korrekta etablisemanget, är det alltid "rätt" för henne att ropa diskriminering så fort en man får ett jobb hon själv sökt, hon kan alltid räkna med att arbetsgivaren blir skrämd av sådana anklagelser.

Jag har sett den påtvingade kvoteringen på nära håll, det är riktigt otäckt att se tjejerna på mitt jobb till 90% presterarar sämre än männen.
Förklaringen är att arbetsgivaren har en politiskt påtvingad jämställdhetsplan, i den står det att man ska öka andelen invandrare och kvinnor. Det står där. Det är ett styrande dokument. Följden blir att man anställer invandrare och kvinnor med mycket lägre krav än man annars skulle haft. Följden av det blir naturligtvis den motsatta, i praktiken blir hela förfarandet kontraproduktivt, istället för att företaget eftertraktar kvinnor och invandrare bränner man sig och får istället en avig inställning till nämda grupper.

Jag får panik numera på jobbet då chefen placerar ut kvinnor i mina projekt, det är 50-50 att personen är ett sk. kvotvåp eller en riktig ingenjör. Vad det det som skulle uppnås? Har jag tur är det en normalbegåvad ingenjör, har jag otur ställer personen ifråga till ordentligt med oreda och behöver kontinuerlig handledning så att projektet försvagas istället för det motsatta.

#47  Grabbarna på Fagerhult... Robert
2005-08-26 23:26:23

...kanske borde få statsanslag och bilda sin egen institution på Uppsala Universitet för att "forska" inom mansvetenskap?

#48  Sv: Ojämställd jämställdhetsenhet Sthlmjesper
2005-08-26 23:29:52

Jag anser all form av kvotering vara vedervärdigt.

Kämpar man för en 50-50 könsfördelning överallt genom tvång såsom kvotering så kämpar man samtidigt för diskriminering, dvs det som man kanske tänkt sig undvika.
För varje person som får en tjänst på annat än meriter (läs kön), så finns det en som missat denna chans enbart på grund av sitt kön.

#49  Sv: Ojämställd jämställdhetsenhet TantMarcus
2005-08-26 23:46:41

Såg att det här med genusvetenskap debatterades. Dagens faktaupplysning:

Jag har läst genusvetenskap och jag är man! (har läst två terminer på högskola) Dessutom är jag antifeminist. Första terminen var jag ensam man (det var ca 30 kvinnor på kursen), andra terminen var det en till kille (och ca 30 kvinnor).

Att läsa genusvetenskap som kille och antifeminist är inte okomplicerat, men det är nog inte heller så komplicerat som många tror.

#50  Sv: Ojämställd jämställdhetsenhet Pela68
2005-08-27 00:19:20

"Det hela handlar om hur mkt som skiljer mellan den som blir inkvoterad och den som inte blir det. Om det handlar om en 5 poängskurs bara i nått ströämne som gör den ena mer kvalificerad än den andra så anser i alla fall itne jag det vara hela världen. Små skillnader går lätt att jobba igen, om den underrepresenterade får chansen. Som sagt, jag talar inte för att inkompetenta personer ska kvoteras in, det är när det handlar om små skillnader som andra fördelar kan väga upp. Som en jämnare könsfördelning på arbetsplatsen dvs att arbetsplatsen blir mer representativ ur ett demokratiskt perspektiv för samhället.!"

Nej, nej, nej! ALL form av inkvotering är att betraktas som diskriminering. Jag tar det en gång till för säkerhets skull- ALL FORM AV INKVOTERING ÄR ATT BETRAKTA SOM DISKRIMINERING!

"I tjänsten efterfrågas en kvinna som har erfarenhet av chefsjobb arbete inom företagstoppar helst och understryks det, INTE som politiker. MEn vem anställs? Efter att ha sagt sig INTE hitta en kvinna med de rätta kvalifikationerna så anställs en man MED som arbetat som politiker tidigare MEN utan annan chefsjobbserfarenhet. FASCINERANDE"

Skål! Kom igen när du nyktrat till (c;

#51  Sv: Ojämställd jämställdhetsenhet Fiji
2005-08-27 13:48:30

Trollstav Sidekick:
Jag får be att du skippar onödiga grejer som inlägg #29.

Pela68:
Detsamma gäller kommentarer av formen "Skål! Kom igen när du nyktrat till (c;" och dylikt

Allt i intresset att forumet ska vara så vänligt som möjligt, trots att vi kanske har skilda åsikter.

#52  Sv: Ojämställd jämställdhetsenhet Peggy
2005-08-27 14:03:02

Jag tycker det är ett problem. Detta är anledningen till att jag inte engagerar mig för jämställdhet eller ingår i dylika sammanhang ute i verkliga livet. Jag vill inte forska med genusperspektiv förrän tillräckligt många män gör det också!

Det är så trist att genusforskning/perspektiv anses vara = för kvinnor, queerforskning = homosexuella etc.

Vi kvinnor anses behöva intressera oss för männens litteratur, historia etc, men kvinnornas dito verkar bara anses vara av intresse för kvinnor.

#53  Sv: Ojämställd jämställdhetsenhet PerSiflage
2005-08-27 15:18:40

#31 "Ja och då har du gjort vad du kan? Så, varsegod, en guldstjärna."

Nej, jag har så klart inte gjort allt jag kan, men tack för guldstjärnan. Nästa gång ska jag göra som du; konstatera att ingen kvinna var intresserad och bara tycka att då är det ju inte så konstigt om vi bara anställer män.#32 Jobbet var till Helldesk (eller helpdesk, då). Eftersom mitt företag använder en del egenutvecklade program och inte Exchange/Outlook som e-postprogram så kommer jag att få lära upp vem som än börjar jobba där. Jag tror att "rätt" inställning är viktigare än formell utbildning på den tjänsten, i synnerhet som jag inte fick några sökande ;-) Jag hade frågat någon man om jag hittat någon lämplig också.

#33 Så kan det så klart vara, och det har jag funderat mycket på. Fast det förklarar (väl) inte varför inga kvinnor söker? Jag menar , tjänsterna utlyses externt också och de kan väl inte bara förutsätta att vi är hemska? Eftersom vår ekonomiavdelning (6 kvinnor och en veckogammal man) gärna delar rum, fikabakning och diverse aktiviteter efter jobbet, så kan vi nog inte vara helt hopplösa, hoppas jag.

För övrigt vill jag poängtera att jag tycker det är viktigt att få in en kvinna på avdelningen. Vi blir alla, även jag, bättre människor om vi får det. Jag såg förändringen tydligt när vi jobbade i samma rum som ekonomiavdelningen.

#54  #52 fiji mansgrisen
2005-08-27 15:25:50

Vad menar du?

#55  felreferens Fiji
2005-08-27 16:08:00

Trollstav Misstag nummer två för dagen, måste sovit för lite eller nåt. Ska skärpa mig.

Jag menar "onödiga grejer som inlägg #31"

#56  Sidekick billie
2005-08-27 17:38:22

" Frånvaron av män på genusutbildningen beror på bristande intresse. "

Kan inte det som Pigge skrev i #35 förklara varför så få män visar intresse.

Minns du hur Margareta Winberg svarade i intevjun. Hon mindes inte namnet på mannen som representerade Socialstyrelsen i den där arbetsgruppen. Han som hoppade av. Jag har också glömt namnet på honom. Elias Janson säger min kropp men det litar jag inte på. Men det som hände honom visar att Pigge kan ha rätt. Det är som ett riggat frågesportprogram. Han skule fått fel vad han än sagt för de hade redan bestämt allt i föväg.

Ebba Witt Brattström har ju flera gånger nu öppet erkänt att även hon blev utsatt för detta inom F!. De andra hade redan bestämt sig. Beslut bakom kulisserna.

Ironi och sarkasm or retsamma kommentarer brukar jag också komma med men de missförstås ofta. Skriven text är besvärlig för man ser inte det vänliga leendet på andra sidan. :)

Billie

#57  PerSiflage #53 Elsa
2005-08-28 16:08:44

Kan den veckogamla mannen (pojken?) verkligen baka fika? Och är han inte lite ung för efter-jobbet-aktiviteter?

(Förlåt, var tvungen... ;)

#58  Elsa PerSiflage
2005-08-28 17:44:54

;-D Han står faktiskt inte uppsatt på listan än. Men det är klart han ska vara med. Å andra sidan är han ekonomichef, och den förra vi hade hade aldrig tid att vara med, så ... Alternativet att köpa fikabröd finns ju, om man står ut med häcklandet som obönhörligen kommer.

#59  den unge mannen Elsa
2005-08-29 09:00:00

Ja jösses, jag tycker att detta på ett väldigt belysande sätt illustrerar hur lätt det är för män att klättra i arbetshierarkierna. En vecka gammal och redan ekonomichef!

#60  #59 Elsa PerSiflage
2005-08-29 12:13:57

Nu var det kanske inte riktigt så enkelt. Den första ekonomichefen under min tid på företaget (7 år) var en kvinna. Näste för ca 1 år sedan var också en kvinna, men hon slutade för tre månader sedan. Sedan dess har en intern tjej jobbat som tf ekonomichef, men hon vill inte ha tjänsten permanent, och ingen av de andra heller (som råkar vara tjejer allihopa). Av de som sökte när tjänsten utlystes externt eftersom ingen ville ha den internt är han den enda (vad jag vet) som tackat ja. Den tjej som jobbat som tf är dödsduktig och jag och många med mig hade gärna sett henne som chef, men hon ville som sagt inte.

Kort sagt, mitt (fast min åsikt är inte relevant i det här fallet) och många andras (vars åsikter räknas, t ex vår VD) förstaval var den interna befodringen, men vill hon inte så tycker inte jag att hon ska tvingas. Efter vad hon berättat för mig blev hon "utsatt" för övertalningsförsök, men icke ...

#61  Oj oj Elsa
2005-08-29 15:25:48

Jag var nog otydlig, jag skämtade om syftningsfelet - att du skrev om en veckogammal man (dvs en man som fötts för en vecka sedan). Jag hade inga åsikter just nu om vem som fått tjänsten...

*Håller upp skämt-skylten*
:D

#62  Elsa PerSiflage
2005-08-29 18:30:22

Oj då *rodnar*. Jag tyckte det var lite märkligt att du hade åsikter utan mer info, men då är jag med :-D

Tänk vilka problem som uppstår bara för att jag gjorde det lätt för mig och utelämnade ord av ren lathet. :-D

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?