feminetik.se feminetik.se

Just nu 17 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Torsken och Hallicken


Gå till senaste inlägget#1  Torsken och Hallicken Nettan
2005-08-23 23:47:14

Jag har idag ställt mig själv en fråga, och jag har på inga sätt gett mig själv mitt svar ännu, men jag tänkte att jag ska ställa er alla samma fråga. Jag lägger inlägget i JÄIF för att jag förväntar mig att få lite mer spridda svar här än i Tycka.

Idag frågade jag mig alltså; Varför är de allra allra flesta, oavsett var man står i prostitutionsdebatten, rörande överens om att det bör vara olagligt med hallickar - men inte med torskar?

Jag tänker lite som såhär (lite förenklat)… Om vi ska se prostitution som vilket annat yrke som helst så bör ju förstås torsken inte vara kriminaliserad. Men det borde ju då inte hallicken vara heller. Hallicken går ju att se som den prostituerades agent, eller manager, och vi tillåter ju t.ex. skådespelare att ha agenter som förmedlar jobb åt dem för en viss summa pengar. Sett på detta sätt borde inte koppleri vara en olaglig verksamhet.

Om vi istället ska se prostitution som en icke önskvärd verksamhet och de prostituerade som en utsatt grupp, ja, då blir det ju logiskt att kriminalisera hallicken eftersom denne då skor sig på redan utsatta människor. Koppleri blir ett utnyttjande av människor i nöd. Men borde då inte rimligtvis torsken ses på samma sätt? Att torsken utnyttjar någon i nöd, även om torskens vinning inte är ekonomisk?

Idag har Sverige lagen om sexköp vilken kriminaliserar torsken, tycka vad man vill om det, den lagen är ett faktum. Vissa grupper i Sverige anser dock att den lagen ska avskaffas och att torsken ska avkriminaliseras. På vilka grunder kan man avkriminalisera torsken utan att hallicken följer med på köpet?

Eftersom både torsken och hallicken är kriminell i dagsläget så kommer ju tankarna kring detta utgå i stort sett uteslutande från personlig moral och det jag är nyfiken på är hur ni alla tänker kring hallicken och torsken. Vad skiljer dem, vad är det de gör fel/inte gör fel och varför bör det legaliseras/kriminaliseras?

#2  Sv: Nettan (#1) Linus
2005-08-24 00:05:48

Nettan skriver: "Idag frågade jag mig alltså; Varför är de allra allra flesta, oavsett var man står i prostitutionsdebatten, rörande överens om att det bör vara olagligt med hallickar - men inte med torskar?"

Min gissning är att det, i den mån denna rörande enighet faktiskt råder även bland prostitutionsförespråkare, beror på att ordet "hallick" ger oss fler associationer än bara organiserandet av prostitution. Exempelvis brukar jag spontant (och kanske på ett komplett obefogat sätt) koppla ihop hallickar med inte bara organiserad prostitution, utan även med andra brott som droghandel.

Är prostitutionsförespråkare även emot avkriminalisering av snälla och omtänksamma bordellmammor?

#3  Sv: Torsken och Hallicken Nettan
2005-08-24 00:21:58

Linus - Det du säger är intressant faktiskt. Hallick och bordellmamma klingar fruktansvärt olika.


Nån som har lust att lägga ett könsperspektiv på hallick kontra bordellmamma?

#4  Sv: Torsken och Hallicken Nettan
2005-08-24 00:24:13

Och förresten Linus, om vi nu använder ditt ord "bordellmamma" istället, tycker du att torsken kan vara laglig medan bordellmamman kan fortsätta vara kriminell? Eller ser du det som att man bör vara konsekvent och att en legalisering av den ena ger legalisering av den andra?

#5  Sv: Torsken och Hallicken Tabris
2005-08-24 00:32:51

Jag sätter torsken i förhållande till Halliken är ungefär som
porfilmstittaren i förhållande till porfilmsproducenten...

Varken torsken eller porfilmstittaren är någon som får en person att sälja sig... de tjänar bara indirekt på det hela... genom att utnytja i många (alla?) fall trasiga människor, en del av dem är nog inte ens medvetna om att det är just det de gör...
de lever i myten om den lyckliga horan för att döva sina egna samveten.

en hallick eller porrfilmsproducent däremot väljer att tjäna pengar på trasiga och utsatta människor... imånga fall kan det också vara så att de direkt manipulerar personer i fråga att börja innom sexbranchen...

#6  Sv: Nettan (#4) Linus
2005-08-24 00:36:35

Nettan skriver: "Och förresten Linus, om vi nu använder ditt ord "bordellmamma" istället, tycker du att torsken kan vara laglig medan bordellmamman kan fortsätta vara kriminell?"

Du frågar fel person. Du vill antagligen fråga någon som är för prostitution, men min åsikt är att åtminstone torskar och hallickar/bordellmammor ska anses begå brott.

Nettan skriver: "Eller ser du det som att man bör vara konsekvent och att en legalisering av den ena ger legalisering av den andra?"

Jag kan inte se några principiella hinder för att t ex tillåta torskar, medan man inte tillåter hallickar/bordellmammor.

#7  Sv: Torsken och Hallicken Zeppe
2005-08-24 01:02:32

Hur är det med ex. de danska bordellerna? Om det finns nån där som enbart sköter det administrativa, blir ju den en bordellmamma eller hallick eller nåt.

#8  Sv: Torsken och Hallicken Nettan
2005-08-24 01:09:39

Nejdå Linus, det kvittar om du är för eller emot sexköpslagen eller prostitution eller whatnot. Jag var bara intresserad av hur du tänker kring torsken och hallicken och deras eventuella felaktiga handlanden. Jag var egentligen bara ute efter att få veta om du ansåg att man borde vara konsekvent i lagstiftningen, och det svarade du ju på. Du anser inte att det finns några principiella hinder för att legalisera sexköp samtidigt som koppleri (bordellmamman/hallicken) fortfarande är kriminellt. Det var vad jag var ute efter.

Precis som jag skrev i mitt första inlägg så undrar jag vad det är som gör att du resonerar så. För mig, vad gäller mina principer och min moral, så blir det en form av dubbelmoral och jag förstår inte hur du kommer fram till din åsikt. Jag är nyfiken på hur du resonerar dig fram till den. I mina öron låter det som att du anser att det är moraliskt försvarbart att sko sig sexuellt på en prostituerad med inte moraliskt försvarbart att sko sig ekonomiskt på densamma. Men så låter det för att jag utgår från min modell ur inlägg nummer ett. Det är ju inte nödvändigtvis så du resonerar. Vill du förklara för mig hur du tänker?

#9  Sv: Torsken och Hallicken Nettan
2005-08-24 01:13:08

Tabris - Är torskens sexköp lika moraliskt illa för dig som hallickens koppleri? Eller är det ena grövre än det andra? Och skulle du kunna se en legalisering av det ena men inte av det andra eller måste de följas åt?

#10  Sv: Torsken och Hallicken Nettan
2005-08-24 01:15:10

Zeppe - I Danmark är väl prostitution lagligt och likaså sexköp, är koppleri då också lagligt?

#11  Sv: Torsken och Hallicken Tabris
2005-08-24 01:52:44

Nettan - nej, det finns grader i helvetet.

Jag tycker att det är moraliskt förkastligt att köpa sex, moraliskt förkastligt att titta på porr... varför... för att man utnytjar trasiga och utsatta människor för att få sexuell tillfredsställelese. I många fall är man medveten om att det är just det man gör, men det spelar liksom ingen roll, för somliga är det t.o.m en del av kicken.
Men många av porrtittarna och sexköparna är också trasiga, ensamma och förvirrade människor... vissa lurar sig själva och intalar sig att det de gör är att hjälpa tjejerna... självbedrägeri ja visst...

MEN! En porrfilmsproducent eller Hallick är väl medveten om vad denne gör... att den utnytjar en annan männsika för egen vinning... det finns fall där killar systematiskt letat sköra och trasiga tjejer med svår bakgrund, smickrar in sig, får tjejen att känna förtroende och till lit och att någon bryr sig, lovar guld och gröna skogar, för att sedan tvinga tjejen att sälja sig...
sen har vi hela trafficing delen... och Linda Lovelaces pojkvän som enligt hennes utsago begick våldtäkt på henne när Deep Throath spelades in...

Ja, jag tycker det är värre...

torskar och p-rulletittare får inte enskillda individer att hamna i sexträsket... i vissa fall är de cyniska äckel ja visst... och så länge de är beredda att betala för sexuell tillfredsställelse kommer marknaden finnas...

MEN! De som tjänar pengar på trasighet, gör det mycket mer medvetet och systematiskt... och även de kan förgripa sig sexuellt på den prostituerade eller porfilmsaktrisen...

#12  Sv: Torsken och Hallicken Tabris
2005-08-24 02:01:56

sen har om jag förstått saken rätt kriminaliserandet av torsken snarare förvärrat situationen för många prostituerade... de behöver hallickar och mellanhänder för att få tag på kunder...
allt sker mer i det fördolda... tjejerna kan råka riktigt riktigt illa ut.

#13  Sv: Torsken och Hallicken Nettan
2005-08-24 02:04:27

Ok Tabris, då försöker jag summera här (och rätta mig för guds skull om jag drar galna slutsatser). Du anser alltså att det är mer moraliskt felaktigt att som (hallicken gör) tjäna pengar på den prostituerades situation? Torsken handlar också moraliskt fel men han kan vara omedveten om att han skadar den prostituerade och pga att han inte alltid är medveten som den skada han tillför så är det inte lika illa att han skor sig sexuellt på den prostituerades situation? Har jag förstått dig rätt så långt?

Det sista jag skulle vilja veta är om du anser att det skulle kännas logiskt för dig att sexköp var lagligt medan det var kriminellt att vara hallick? Eller känns det mer logiskt för dig om både hallicken och torsken är kriminaliserade? Eller om båda är legaliserade?

#14  Nettan Zeppe
2005-08-24 02:11:35

Ingen aning, det jag funderade på.

#15  Sv: Torsken och Hallicken Tabris
2005-08-24 02:12:10

Jag är kluven till det där med kriminallisering av Torskar. Inte pga någon slags sympati för själva torsken, men för följderna vissa påtalar att det lett till för de prostituerade. Det primära för mig är att försöka skydda och hjälpa de prostituerade i möjligaste mån, ge dem en chans till ett värdigt liv och rehabilitering.

Även om torsken är väl medveten om det han gör så är det inte han som drivit den prostituerade till att prostituera sig. Vilket kan vara fallet med Hallicken... inte alltid men ofta... om inte så kanske Hallicken åtminstone försöker hålla kvar sin "mjölkko" i träsket... dessutom är det väl vanligt att Hallickar skor sig både ekonomiskt och sexuellt på den prostituerade... "sample the goods" liksom...

#16  Sv: Torsken och Hallicken Nettan
2005-08-24 02:23:47

Tabris - Så då ser du en möjlighet att legalisera torsken (eftersom det kan gagna den prostituerade) men ingen möjlighet alls att legalisera hallicken (eftersom det aldrig kan gagna den prostituerade)?

Sorry om jag är tjatig, men jag vill bara förstå och undvika att vi talar förbi varandra.

#17  Sv: Torsken och Hallicken Tabris
2005-08-24 02:33:05

Nettan - Det är en svår fråga, jag vet inte alls hur man skall komma till rätta med prostitutionsproblemet. Sociala insattser för de utsatta kvinnorna och männen kanske? Mötesplatser, rehabiliterings möjligheter...

Problemet är väl att många hamnar i missbruk också, för att stå ut.
Det blir en massa onda spiraler...

Om jag kunde få otvetydiga bevis för att de prostituerades liv blev säkrare och tryggare om torsken avkriminaliserades så är svaret ja. Nu finns det inga sådana otvetydiga bevis... jag ställer mig ambivalent. "Å ena sidan, å andra sidan..."

#18  Sv: Torsken och Hallicken Gullegubben
2005-08-24 09:51:54

Snacka inte skit om hallickar. Det är ett svårt jobb som inte många klarar. "Pimpin' ain't easy."

#19  Torsken, hallicken och den prostituerade norrifra
2005-08-24 09:52:56

Prostitutionens alla tre ben (kanske det finns fler) borde vara förbjudna. Påföljderna måste vara olika. Men hela konglomeratet ger dåliga vibbar, ger dåliga signaler och är ett hinder för jämställdhet och jämlikhet mellan könen.

#20  Sv: Torsken och Hallicken memnok
2005-08-24 12:47:08

Jag tycker att ni skall lägga ner att kalla personen som köper prostituerade för "torskar" eftersom detta är ett nedsättande ord fullt jämförbart med "hora" eller "luder" för den prostituerade.

Angående topic så ser jag inget problem med att varken köpare eller kopplare skall vara lagliga verksamheter. Är prostitution lagligt kan man reglera det och avgöra hur stor procentsats av omsättningen kopplaren har rätt att ta ut och så vidare. Dessutom får de prostituerade en pensionsgrundande inkomst och staten får skatteintäkter. En win-win situation helt enkelt. De prostituerade får bättre villkor och samhället tjänar på det.

Om vi skall tala helt moraliskt är det naturligtvis mer förkastligt att tjäna pengar på att någon annan prostituerar sig än att bara köpa en tjänst som någon erbjuder. Men om det inte sker något tvång eller ocker ser jag inget problem med det heller.

#21  memnok Nettan
2005-08-24 12:53:57

Ok, din protest mot ordet torsk är noterad. Känner du samma sak inför ordet hallick?

Du anser alltså att det är möjligt att legalisera både sexköp och koppleri. Ser du det som logiskt att de båda följs åt (antingen i ett förbud för båda eller i en legalisering för båda) eller ser du en möjlighet att ha den ena aktiviteten legaliserad medan den andra är kriminaliserad? Eller skulle ett sådant scenario vara dubbelmoral för dig?

#22  Nettan memnok
2005-08-24 14:04:57

Om vi inte skall kalla den prostituerade och den köpande för hora och torsk så är det väl rimligt att kalla kopplaren eller förmedlaren just det istället för hallick, men ärligt talat så skiter jag i det. Jag tycker mest att det är lustigt att feminister som kallar det nedvärderande när någon benämner en prostituerad "hora" inte har något problem med nedsättande omdömen av köparen.

Jag tycker att det är logiskt att de följs åt. Om en verksamhet som prostitution är laglig så är det väldigt märkligt om kringverksamheterna blir olagliga. Det är ungefär som att det hade varit lagligt att gå på bio men olagligt att sälja tidningar om vilka filmer som går. Dock inser jag att det är en stor risk att prostituerade utnyttjas av förmedlare, därför är det extra viktigt (om man legaliserar) att man får kontroll över förhållandet genom arbetsrätt, fackförbund och lagar.

#23  memnok Nettan
2005-08-24 14:31:00

Jag anser inte att "hora" som ord i sig är nedsättande. Men ord får den betydelse som vi ger dem och "hora" används idag som nedsättande mot både tjejer och killar. Ordet "torsk" har jag aldrig hört sägas som nedvärderande utan enbart som en benämning på sexköparen, varför jag inte tycker att det är att se som nedvärderande. Likaså ordet "hallick", som jag snarare tycker har blivit en positiv sak (Pimpin' har ju blivit en livsstil och Pimp my ride är ju ett ganska populärt program på tv) har jag svårt att se som ett negativt tillmäle. Men, smaken är som baken.

Men jag uppskattar dina svar på mina funderingar. Jag lutar nog åt samma håll. Är kopplaren kriminaliserad bör köparen också vara det och är köparen legaliserad så bör även kopplaren vara det.

#24  Håller med.. Foretagarsvinet
2005-08-24 14:38:29

..ska man tillåta prostitution borde man rimligtvis tillåta halickar eller agenter eller bordellmammor eller vad man nu vill kalla dom.

#25  Sv: Torsken och Hallicken Zeppe
2005-08-24 15:47:11

"Sutenör" är väl fint?

#26  Sv: Torsken och Hallicken Fabian
2005-08-24 16:04:06

Visst kan det vara lite inkonsekvens i att vilja legalisera köp (och direkt försaljning) men inte hallicken.

A andra sidan tillampar vi samma princip inom narkotikalagstiftningen. Det ar visserligen förbjudet att anvanda droger eller salja pa liten skala, men det beivras nasta aldrig. Storhandlarna daremot jagas och stalls inför ratta.

Pa sa satt kan man se det som ett satt att begransa tillgangen utan att det drabbar slutanvandarna.

#27  #20 + #22 memnok norrifra
2005-08-24 16:13:27

Det är en absurd lag som tillåter prostitution och därmed indirekt uppmuntrar till olaglig handling, dvs köp av prostitution. Den människorsyn du företräder är rakt motsatt min så jag drar därför slutsatsen att prostitution skall förbjudas.

Du gillar inte att man benämner köparen vid ett namn som "torsk". Jag vet inte var namnet kommit från men torsken ser kanske äcklig ut när den är i livet.

Men det kanske finns ett bättre namn än torsk? Lägger ut en ny tråd.

#28  Sv: Torsken och Hallicken Fabian
2005-08-24 16:21:11

Det ar nog ingen har som försvarar prostitution. Och om det gör det, bara i ett scenario dar man kan sakerstalla att det inte finns nagon som mar illa av det och att de prostituerade har samma rattigheter som vanliga anstallda.

Precis som med narkotika.

Fragan ar vad det basta sattet ar för att bekampa den.

#29  Sv: Torsken och Hallicken Nettan
2005-08-24 16:25:29

Tror att jag har tänkt klart nu...

För mig känns det som att den syn man har på legaliseringen/kriminaliseringen går att spåra tillbaka till vilken syn man har på prostitution som fenomen. Som jag skrev i inlägg #1 så verkar det i grovhuggen modell stå mellan att man antingen ser prostitution som vilken slags verksamhet som helst eller att man anser att prostitution är något som man hamnar i, som en nödlösning, och som är destruktivt och som bör motarbetas (inte nödvändigtvis med lagstiftning).

Om man ser prostitution som något oönskat och vill bekämpa det med lagstiftning, genom att kriminalisera hallicken, så ser jag inte att det skulle bero på annat än att man vill göra det kriminellt att sko sig ekonomiskt på en utsatt person (den prostituerade). Man anser då att den prostituerades position är så svag att hen blir extra skyddsvärd. För mig känns det isf mest logiskt att även skydda den prostituerade mot att köparna skor sig sexuellt på den prostituerades utsatta och svaga position. Annars tycker jag att det är att säga - det är ok att ta hens kropp men inte hens pengar.

Om man istället ser prostitutionen som vilken affärsverksamhet som helst och vill legalisera köparen så ser jag det som att man inte ser den prostituerades situation som extra utsatt utan istället självvald och något som den prostituerade själv kan välja bort. Om hen inte är extra utsatt är hen ju således inte heller extra skyddsvärd varvid det blir ologiskt att juridiskt skydda henom från hallicken. Således borde hallicken, dvs koppleriet, legaliseras jämsides med köparen. Det är ok att tjäna såväl sex som pengar på att någon säljer sex.

Att kriminalisera hallicken men legalisera köparen blir för mig därför dubbelmoral. För å ena sidan tycker man inte att den prostituerade är tillräckligt stark i sin position för att kunna välja själv om hen vill ha en hallick/bordellmamma utan hen behöver skyddas från de individer som vill ta hens pengar. Men å andra sidan är hen inte tillräckligt utsatt för att med juridikens hjälp behöva skyddas från den som vill ta hens kropp, nämligen köparen. Den prostituerade blir alltså inkapabel att själv välja vem som ska få ta del av hens pengar men fullt kapabel att välja vem som ska få ta del av hens kropp. Det känns lite dubbelt budskap över det hela. Inte fullt tillräknelig på ett plan men fullt tillräknelig på ett annat. Så för mig går kriminalisering/legalisering av köpare och hallick hand i hand.

#30  norrifra memnok
2005-08-24 16:52:34

"Den människorsyn du företräder är rakt motsatt min så jag drar därför slutsatsen att prostitution skall förbjudas."

Min människosyn är att folk skall få leva precis som de vill och att alla oavsett yrke och livsval förtjänar att bli bemötta med respekt. Så jag antar att din människosyn är att folk inte skall få leva som de vill och att inte alla förtjänar din respekt. I så fall är din slutsats att prostitutionen skall förbjudas fullständigt logisk.

Men du skall inte hymla med att det är din privata moral du vill tvinga på andra och inte någon altruistisk önskan om att göra världen bättre (detta eftersom prostituerade bevisligen får det sämre av en kriminalisering).

#31  Zeppe memnok
2005-08-24 16:56:30

Visst, det låter bra. Vill även slå ett slag för det gamla fina "slinka" eller "glädjeflicka" som namn för de prostituerade.

#32  Sv: Torsken och Hallicken Fabian
2005-08-26 09:50:44

Varje argument man kan föra för prostitution kan i princip slas ned med att man talar om den prostituerades utsatthet.

Det ar ju just detta som ar problemet.

Vi maste definiera vad vi menar med utsatthet, satta upp strukturer som sakerstaller att ingen tvingas till prostiution, och att bada parterna gör detta av fri vilja.

Sadana atgarder skulle kunna vara aldersgranser (22 ar), statliga bordeller, hjalpgrupper (för alla parter), arbetslöshetsförsakring för de som vill stiga ur, klara granser som 'torskarna' maste halla sig till, översyn osv.

Resultatet kommer att vara att priserna höjs eftersom tillgangen skars ned och sociala avgifter tillkommer. De som verkligen ar beredda att betala och de som ar beredda att göra det kan mötas pa en reglerad marknad.

#33  #30 memnok För en bättre värld norrifra
2005-08-26 10:28:28

Världen, samhället, attityden till kvinnan, förhållningsättet till känslor, osv i mängd blir oerhört mycket bättre att leva i om prostitutionen upphör. Förbud och kriminalisering av denna avhumaniserade företeelse är en av vägarna. Eftersom du ser prostitution som något slags yrke innebär det naturligtvis att vad du kallar den prostituerades arbetsförhållanden blir sämre om man kriminaliserar det hela. Många kommer att sluta med sin verksamhet och gå över till andra verksamheter för sin försörjning. Med ditt se att se på de prostiuterade så blir de naturligtvis arbetslösa och måste skola om sig när prostitutionen upphör.

Min moral är att jag arbetar för en bättre värld för det överväldigande flertalet. Jag tror även att de som ägnar sig åt prostitution, såväl säljare som köpare, mycket väl kan klara sig och må bra i en värld utan förekomsten av prostitution.

#34  Sv: Torsken och Hallicken SophieG
2005-08-26 10:34:18

Fabian skrev:
"Det ar nog ingen har som försvarar prostitution"

Jag gör det.


Fabian skrev:
"Och om det gör det, bara i ett scenario dar man kan sakerstalla att det inte finns nagon som mar illa av det och att de prostituerade har samma rattigheter som vanliga anstallda."

Scenariot bör vara, IMHO, att alla gör det frivilligt (just då, om de ångrar sig sedan är det en annan sak) och är myndiga. Svårare är det inte.

Om folk vill ha någon som förmedlar sexuella kontakter åt dem så är det upp till dem. Jag har inget emot hallickar, om man nu vill kalla dem för det.


Fabian skrev:
"Precis som med narkotika.

Fragan ar vad det basta sattet ar för att bekampa den."

Varför ska vi "bekämpa" frivilliga handlingar?Fabian skrev:
"Sadana atgarder skulle kunna vara aldersgranser (22 ar), statliga bordeller, hjalpgrupper (för alla parter), arbetslöshetsförsakring för de som vill stiga ur, klara granser som 'torskarna' maste halla sig till, översyn osv.

Resultatet kommer att vara att priserna höjs eftersom tillgangen skars ned och sociala avgifter tillkommer. De som verkligen ar beredda att betala och de som ar beredda att göra det kan mötas pa en reglerad marknad."

Nej. Resultatet skulle vara en jätte svart marknad och dåliga levnadsförhållanden för alla de inblandande.

Gärna en reglerad marknad. Men i privatregi och utan statliga bedömningar om åldersgränser (så länge man är myndig) eller moraliska pekpinnar om vad som är lämpligt eller ej. Staten kan hålla sig till att dra in skatter.

Ju lägre skatter, desto mindre svart marknad.

Om man är myndig och vill köpa eller sälja sex, var så god.

#35  Norrifra memnok
2005-08-26 14:04:43

"Världen, samhället, attityden till kvinnan, förhållningsättet till känslor, osv i mängd blir oerhört mycket bättre att leva i om prostitutionen upphör. Förbud och kriminalisering av denna avhumaniserade företeelse är en av vägarna."

Bara för att du förbjuder prostitutionen så kommer den inte att upphöra, den finns så vitt jag vet i alla kulturer och samhällen oavsett hur stränga straffen är. Hade det verkligen varit så att ett förbud ledde till att prostitution upphör så hade jag kunnat köpa din argumentation, men eftersom det bevisligen inte är så får du kanske ta och titta på vad en kriminalisering får för effekt. De få studier som finns på ämnet pekar på att det blir en försämring för de prostitutierade. Jag skulle också vilja att du förklarar vad du menar med "avhumaniserande".

"Eftersom du ser prostitution som något slags yrke innebär det naturligtvis att vad du kallar den prostituerades arbetsförhållanden blir sämre om man kriminaliserar det hela. Många kommer att sluta med sin verksamhet och gå över till andra verksamheter för sin försörjning. Med ditt se att se på de prostiuterade så blir de naturligtvis arbetslösa och måste skola om sig när prostitutionen upphör."

Har du några belägg för det du säger nu? Hur mycket har prostitutionen minskat sedan sexköparna blev kriminaliserade till exempel? Du gör återigen tankefelet att anta att prostitutionen upphör bara för att det blir olagligt. Verkligheten ser inte ut så.

Dessutom är det ett yrke, låt vara ett moraliskt tvivelaktigt och i vissa fall olagligt yrke. Att vara knarklangare eller någon annan form av yrkeskriminell är också ett yrke. Vad skulle du annars kalla det man får sin försörjning ifrån?

"Min moral är att jag arbetar för en bättre värld för det överväldigande flertalet. Jag tror även att de som ägnar sig åt prostitution, såväl säljare som köpare, mycket väl kan klara sig och må bra i en värld utan förekomsten av prostitution."

En värld där det inte förekommer prostitution tror jag är väldigt svår att skapa och du kan aldrig sätta ett likhetstecken mellan förbud och att prostitutionen upphör. Därför tycker jag att det är bättre att försöka göra förhållandena bättre för de som faktiskt sysslar med det än att förbjuda och ignorera dem. En del av min moral är att vilja hjälpa de som har de svårt i samhället, det gör man i min mening inte genom att kriminalisera dem och tvinga dem att sköta sin försörjning i skymundan.

#36  #25 (Zeppe) Robert
2005-08-26 23:32:33

Sutenör - tänker mest på "Ivar sprätt" som Cornelis sjunger om.

Annars gillar jag det danska ordet för hallick, Alfons! Gissa om barnböckerna om Alfons Åberg funkar i Danmark eller inte.... .-)

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?