feminetik.se feminetik.se

Just nu 13 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Anmälan om våldtäkt var falsk


Gå till senaste inlägget#1  Anmälan om våldtäkt var falsk bengtboman
2005-08-23 10:21:26

Jag har läst detta forum ett tag utan att skriva. När jag idag läste att en anmäld gruppvåldtäkt i Luleå visade sig vara påhittad kan jag inte undvika att skriva.

När den påstådda våldtäkten anmäldes fanns nyheten med braskande rubriker på första sidan i ortspressen. När våldtäkten visade sig vara falsk så blir det en notis. I feministtidningen NSD nämns den inte alls. Är det detta som feminismen menar med att förbise allvaret i brottet våldtäkt?

Vem tjänar på falska våldtäkter och hur många är de egentligen? Hur allvarligt ska vi se på kvinnor som anmäler falska våldtäkter?

http://www.kuriren.nu/GEN_Utmatning_Ettan.asp…=

#2  Sv: Anmälan om våldtäkt var falsk Tabris
2005-08-23 10:41:44

Om en kvinna falskeligen anmäler en våldtäkt så tycker jag att det är ytterst allvarligt och en kränkning mot alla kvinnor som faktiskt har blivit våldtagna.

Tror ingen tjänar på falska våldtäktsanklagelser...

tror inte heller att dessa anklagelser är särskillt vanliga, det vanligaste är faktiskt att ingen anmällan görs trotts att en våldtäkt ägt rum.

#3  Sv: Anmälan om våldtäkt var falsk Alvunger
2005-08-23 10:41:54

Vi skall se väldigt allvarligt på kvinnor som falskanmäler våldtäkt, liksom vi skall på alla personer som falskanmäler.

Tur att det blev en notis ens. Jag tycker att det är sällsynt att media "tar tillbaka" vad de skrivit om. De vill sälja tidningar och "ooops, det var inte som vi sa" säljer inte.

Ingen vet hur många våldtäktsanmälningar som är falska, men de existerar säkerligen. Det krävs dock något av en psykopat för att genomgå förhör, uttömmande av det egna privatlivet, undersökningar, skammen i bygden etc etc etc; allt för en ihopdiktad historias skull. Jag tror att falskanmälningar är sällsynta, men när de väl dyker upp så gör de en oerhörd skada för de kvinnor som inte falskanmäler, och självklart än värre för de kvinnor som aldrig vågat anmäla alls.

#4  Sv: Anmälan om våldtäkt var falsk Fabian
2005-08-23 11:17:31

Illvilliga och hopljugna falskanklagelser ar sakert inte sarskilt vanliga, och de flesta uppdagas sakert eftersom det ar mycket svart att tanka ihop sa mycket detaljer att allting stammer vid grundlig befragning.

Daremot visar det sig i de flesta fall att valdtakt inte kan styrkas, sa vitt jag förstar. Mannens och kvinnans historier stammer överens (ingen ljuger, verkar det som), men det gar inte att pavisa att vald och/eller tvang förekom enligt den berattelsen.

Men i de fall dar anklagelserna ar helt falska och illvilliga borde de beivras ordentligt.

#5  Sv: Anmälan om våldtäkt var falsk PerEdman
2005-08-23 11:20:20

> "Det krävs dock något av en psykopat för att genomgå förhör, uttömmande av det egna privatlivet, undersökningar, skammen i bygden etc etc etc; allt för en ihopdiktad historias skull."

Jag kan tänka mig att det är mycket lättare att genomgå den behandlingen när man gör det som ett led i en medveten förrådskampanj än när man gör det för att man blivit utsatt för ett övergrepp och en grov kränkning. Om inget annat så är det skillnaden mellan positiv och negativ stress. Den som hittat på sin historia har kontroll över situationen, den som blivit utsatt har ingen möjlighet att "välja bort" vad som hänt.

/ Per

#6  Sv: Anmälan om våldtäkt var falsk bengtboman
2005-08-23 11:22:54

I det här fallet var det alltså en ren falskanmälan. De kanske inte är så vanliga på detta sätt. Det skrämmande är hur tydligt det blir med hur massmedia piskar upp en stämning kring våldtäkten och sedan var det inte så allvarligt när det inte var sant. Skrämmande.

I andra fall kan det säkert handla om olika grader av "falskhet", "missuppfattningar", "överdrifter", "minnesluckor", "yttre påverkan" mm, som innebär att en anmälan om våldtäkt inte automatiskt betyder att det skett en våldtäkt.

Ingen tror väl att det bara finns två lägen på anmälningar, antingen helt falska eller helt sanna?

#7  Psykopater. Agrippa
2005-08-23 11:23:02

[Detta meddelande har blivit raderat på grund av att författaren inte följde feminetik.se:s regler.]

#8  Bengtboman Alvunger
2005-08-23 11:33:12

Vi skall heller inte bortse ifrån att kvinnor kan dra tillbaka sina anmälningar och säga att de hittat på dem, just FÖR att slippa en rättegång eftersom det är så oerhört påfrestande. Att något anmäls och tas tillbaka är ingen garanti för att det var en falskanmälan, lika lite som att ingen anmälan är en garanti för att ingen har hänt, lika lite som en anmälan är en garanti för att något har hänt.

För att veta om det är en falskanmälning eller inte måste vi krypa in under den här kvinnans skinn och läsa hennes tankar.

#9  Agrippa Alvunger
2005-08-23 11:39:09

Jo, jag vet att det är något av det värsta brott en kan bli oskyldigt fälld för. Eller ja, det räcker egentligen med att bli anklagad för att misstankarna skall sprida sig som ringar på vattnet i samhället, på samma sätt som det räcker att en kvinna anmäler för att misstankar om henne skall sprida sig.

Det är egentligen olyckligt, paradoxalt nog, att våldtäkt bedöms vara det bestialiska brott det är. Jag tror att den inställningen friar många skyldiga män, eftersom folk förväntar sig ett ärkemonster som skall brinna i helvetet, medan personen som sitter där är välkammad och ler.

Jag tror faktiskt inte att det krävs en psykopat för att genomföra en våldtäkt. Det räcker med att vara av åsikten att sex är något som sker på mannens villkor, att vara totalt jagfokuserad under akten, och inte förvänta sig någon kvinnlig uppmuntran eftersom kvinnor ju är "passiva" i sängen. Dvs överfokus på manlig aktivitet och drift under samlaget. Och denna överfokusering tycker jag dyker upp lite överallt. Därmed gör också våldtäkter det, och särskilt då förrövare och offer känner varandra.

#10  Sv: Anmälan om våldtäkt var falsk Tabris
2005-08-23 11:49:58

"Daremot visar det sig i de flesta fall att valdtakt inte kan styrkas, sa vitt jag förstar. Mannens och kvinnans historier stammer överens (ingen ljuger, verkar det som), men det gar inte att pavisa att vald och/eller tvang förekom enligt den berattelsen."

Skulle inte säga att det i de flesta fall är så att mannens och kvinnans historier stämmer överens. Ord står mot ord men våldtäkt kan inte styrkas.

Hela systemet gör det väldigt svårt att bli dömd för våldtäkt även om en våldtäkt begåtts. Det blir oftare att det är kvinnan som får försvara sig och sina handlingar... och förhören kan i vissa fall karakteriseras som psykiska våldtäkter. Detta för att ingen skall bli oskyldigt dömd för att ha begått våldtäkt. Förhör ang våldtäkt är mycket detaljerade, du måste kunna svara på precis hur du blivit fasthållen, slagen, tvingad, gå in på alla detaljer om vart mannens kön befunnit sig etc etc... bengtboman tog upp "minnesluckor"... det är inte ovanligt att drabbas av minnesluckor efter ett allvarligt trauma och gör du det minskar chanserna betydligt att få gärningsmannen dömd. För att få någon dömd för våldtäkt måste du antingen ha extrema fysiska skador eller lyckas klara dig egenom en massa förhör utan att bryta ihop och bli osamanhängande... något som inte precis är helt lätt.

#11  Tabris Fabian
2005-08-23 12:17:58

Tabris

Detta har sakert diskuterats ofta. Ber om ursakt.

Mitt intryck ar det motsatta. Mitt intryck ar att man ofta döms för valdtakt enbart pa grundval av kvinnans utsago, och ofta för att namndemannen och domarna ar radda för att pressen skall fa nys om det. I slutandan ar manga domar godtyckliga, och domen hade latt kunnat bli den motsatta. Detaljer avgör.

Jag förstar feministerna nar de sager att systemet maste reformeras. Men jag har svart att första hur det skulle kunna reformeras utan att riskera att rattsakerheten urlakas. Du haller sakert med om att vi inte far tillata att nagon döms oskyldig. Hur skall vi undvika det?

#12  Alvunger bengtboman
2005-08-23 12:26:14

Jag tycker att följande stycke som du skriver är extar intressant;

"Jag tror faktiskt inte att det krävs en psykopat för att genomföra en våldtäkt. Det räcker med att vara av åsikten att sex är något som sker på mannens villkor, att vara totalt jagfokuserad under akten, och inte förvänta sig någon kvinnlig uppmuntran eftersom kvinnor ju är "passiva" i sängen. Dvs överfokus på manlig aktivitet och drift under samlaget. Och denna överfokusering tycker jag dyker upp lite överallt. Därmed gör också våldtäkter det, och särskilt då förrövare och offer känner varandra.".

Det här krävs att läsas om och om igen. Att fundera på vad du egentligen säger. Jag rekommenderar dig själv och alla andra att göra det.

Jag har gjort det och ska fortsätta att läsa det. Vad som känns mest intressant är om begreppet våldtäkt verkligen är det du skriver där. Jag tangerar ordet "övertalning" när jag läser. Jag funderar på om du inte egentligen talar om "samhällets oskrivna norm". Om det är "samhällets oskrivna norm" att så går det till, ska då en enskild individ kunna dömas för förkastligt beteende? Är det inte egentligen samhället som gör våldtäkten enligt ditt sätt att resonera?

#13  Alvunger Agrippa
2005-08-23 12:45:50

[Detta meddelande har blivit raderat på grund av att författaren inte följde feminetik.se:s regler.]

#14  Fabian Tabris
2005-08-23 12:46:06

Jag vet inte hur man skall gå till väga för att reformera systemet och samtidigt skydda rättssäkerheten.

Våra intryck skiljer sig ganska rejält. Ta till exempel den där gängvåldtäkten som det skrevs om i pressen för några år sedan där en av gärningsmännen erkände att han våldtagit flickan men alla ändå blev friade i brist på bevis.

Sen har jag personliga erfarenheter av det hela också. Jag gjorde aldrig en våldtäktsanmälan för att jag mådde för dåligt... däremot så tog gärningsmannens psykolog (eller terapeft) kontakt med socialamyndigheterna eftersom han fått uppgifter av en sådan karaktär att tystnadsplikten inte gällde, nämligen att hans klient utfört grovt sexuellt våld mot mig... soc i sin tur tog kontakt med min mamma och sedan med polisen. Sedan började karusellen av förhör... och polisen konfronterade mig med uppgifter jag inte hade något minne av "vi har uppgifter om att du skall ha blivit bunden och slagen" ... det kan jag inte minnas alls, inte ens idag...
jag minns fragment här och där... men inte hela sammanhang från början till slut... jag kunde inte svara på alla frågor jag fick... jag stakade mig, stammade... var uppriven. Jag gick till gynekolog på begäran av polisen, trotts att det var flera månader senare, gynekologundersökningen fick jag betala själv för egna pengar.
De kunde inte hitta några ärrbildningar eller liknande tecken hos mig. Trotts ett erkännande åt psykolog och beskrivande i detalj vad han gjort mot mig gick gärningsmannen fri eftersom han sen valde att förneka för polisen och de inte kunde få ut något vettigt av mig förutom vissa fragment pga Post Traumatisk Stress...

Polis och åklagare hade tillgång till ett erkännande mannen gjort i tron att det var konfidentiellt, detta erkännande stämde överenns med de delar av berättelsen jag kunde ge... ändå blev mannen frikänd...

#15  Sv: Anmälan om våldtäkt var falsk Alvunger
2005-08-23 12:49:05

Eh jag vet vad jag säger och skriver så jag behöver inte fundera vidare på det. Jag har också skrivit flertalet inlägg här angående just synen på manlig aktivitet och kvinnlig passivitet, inklusive en tipslista för män som är osäkra på skillnaden mellan villig och ovillig kvinna.

Övertalning har ingenting med det jag skrivit att göra. Vi kan diskutera just begreppet "övertalning" i en annan tråd. Men jag kan kortfattat säga att den man som inbillar sig att han har övertalat en kvinna i säng kan ju ligga om nätterna och fundera på hur livrädd en kvinna blir av en man som inte respekterar nej ett, nej två, nej tre. Skulle en man sätta igång med en övertalningskampanj så är du som kvinna illa ute. Den mannen bör också söka akut hjälp. Jag lägger benen på ryggen vid första tecken på att min vilja inte accepteras, och det rekommenderar jag var kvinna att också göra. Det är inte säkert att nej tio accepteras heller.

En enskild individ kan absolut dömas för detta förkastliga beteende. Det är var individs ansvar att se till att samlaget är okejat ifrån samtliga parter. Men det är också vårt gemensamma ansvar att sprida medvetenhet och kunskap om hur fördomarna om kvinnors och mäns sexualitet fortsätter att producera situationer där kvinnor far illa.

#16  Sv: Anmälan om våldtäkt var falsk memnok
2005-08-23 13:00:47

Det finns ett par undersökningar i USA om falskanmälningar av våldtäkter, jag tror inte att det är så ovanligt som ni tror och att det krävs en psykopat för att ljuga lite med detaljerna i ett förhör. Tänk er själva in i situationen att en kvinna varit otrogen och hennes pojkvän fått reda på det, det skulle väl inte vara helt otänkbart att hon slingrar sig med att hon inte var helt med på det och sedan är hela cirkusen igång.

Vad jag har förstått så finns det tre olika amerikanska undersökningar, andelen falskanmälningar varierar i dessa tre mellan 30 och 60%. Att det skulle se ut på ett annat sätt i Sverige har jag svårt att tro. Jag har inte läst undersökningarna själv utan hänvisar till "The myth of male power" för de som är intresserade av att veta mer.

#17  memnok Tabris
2005-08-23 13:16:05

Detaljerna gås igenom gång på gång på gång i förhör efter förhör efter förhör... allt ransakas under lupp...
hur höll han handen då?
Vad gjorde han med dina ben?
frågor, frågor, frågor i all oändlighet...

#18  Alvunger bengtboman
2005-08-23 13:24:32

Exakt var begås våldtäkten i det du beskriver i #9? Vilken är våldtäktshandlingen? Det kan väl knappast vara olagligt (även om det är okänsligt) att vara jagfokuserad på sin egen aktivitet och drift?

Jag kan tänka mig många sådana interaktioner där det under inga omständigheter handlar om våldtäkt.

#19  Sv: Anmälan om våldtäkt var falsk Alvunger
2005-08-23 13:48:25

Vad en våldtäkt ÄR trodde jag inte att jag behövde definiera. Jag förklarade möjliga orsaker till att män våldtar, som inte är av förklaringen "de är psykopater, de är monster, de är psykiskt sjuka på något sätt". Jag tror att långt ifrån alla män som våldtar är något av ovanstående.

Våldtäkten innebär att mannen bortser ifrån kvinnans paralyserade tillstånd och inte tar till sig det faktum att han inte fått några jakande signaler what so ever. Jag tror också att dessa män har en benägenhet att "stänga av" i situationen, precis som kvinnorna gör. Jag tror nämligen att våldtäkten är traumatisk för förövren liksom för offret, och det är av största vikt att han övertalar sig själv att är det något han INTE gör just nu, så är det att våldta.


I åratal har jag sökt förklaringar till hur det egentligen går till när killkompisen våldtar sin tjejkompis på den där smutsiga soffan när alla andra gått hem ifrån efterfesten. Eller när pojkvännen sedan två år kommer hem till sin flickvän och våldtar henne. Det är inte ovanligt heller att det sker upprepade gånger i en relation. Jag tror inte att mannen är medveten om att han våldtar sin tjej. Kanske på något plan, men förnekandet sätter igång direkt varpå hennes försök att avvärja det hela totalt ignoreras. Faktum är att jag inbillar mig att det är så de allra flesta våldtäkter går till.

#20  Sv: Anmälan om våldtäkt var falsk HSThompson
2005-08-23 13:57:05

memnok: Jag har bara läst en av de tre undersökningarna (kan ha varit en sammanfattning, dessutom). Tog någon av undersökningarna upp hur många av de SANNA anmälningarna som resulterade i fällda förövare? Det hade varit intressant att jämföra med- visst, det är FÖRJÄVLIGT med falskanmälningar, men jag tror inte de går vidare så långt i svenska utredningar heller.

Min vän, som drog tillbaka en anmälan av rädsla och akut depression, blev grundligen utfrågad av polis angående om hon hade blivit hotad, etc (tror de drog samtalslistor för att se att inte den anklagade hade ringt, och vidare). Tror till och med att hon blev uppringd en vecka efteråt för att bekräfta att hon ville dra tillbaka anmälan. Detta tolkar jag som att polisen ansåg fallet trovärdigt, men jag tror absolut inte att de behandlar icke trovärdiga fall på det viset- samt är jag övertygad om att poliser har kompetens nog att känna igen en falskanmälan av vad det än må vara, efter förhör och så vidare.

(Däremot, även jag har haft psykopater i min närhet. En av dem anklagade inte mindre än fem människor för våldtäkt, samt skar sig mellan benen och dunkade huvudet i ett tvättställ, för att sedan påstå att hon blivit utsatt för en överfallsvåldtäkt. Hon ville inte betala hyran till lägenheten där hon var inneboende, nämligen. Nu gick bara en av hennes påhitt vidare till en förundersökning. Efter det höll hon sig ifrån polisen. Detta tolkar jag som att hon trots all sin exceptionella lögntalang INTE lyckades lura polisen.)

Kort sagt: falskanmälningarna är förjävliga, men jag tror inte att de inverkar på antalet fällda våldtäktsmän. Förhoppningsvis går de inte ens vidare så långt att falskanmälaren kan känna att hämnd utkrävts i form av sabbat rykte, etc, för den anklagade.

#21  #20 (HSThompson) Robert
2005-08-23 14:11:00

Jag har aldrig träffat någon som erkänt att de har ljugit ihop och falskanmält en annan person för våldtäkt. Du har tydligen en person i din bekantskapskrets som har gjort detta inte mindre än fem gånger. Som tur är verkar polisen har sett igenom berättelserna!

Min frågan är - blev din bekanta själv åtalad för falsk angivelse?

#22  Tabris memnok
2005-08-23 14:14:57

Ja, precis som vid andra brott, till exempel misshandel (knuffade du på honom innan han slog? Sade du något till honom?). Om jag blev anklagad för våldtäkt skulle jag absolut vilja att polisen gjorde sitt yttersta för att det vittnesmål jag hade emot mig granskats så mycket som möjligt.

Den påstådda våldtäktspersonen drabbas naturligtvis av samma sorts förhör och sedan kan man avgöra vilken av de två historierna som är mest trovärdig. Menar du att man bara skall granska den misstänktes vittnesmål och bara anta att den andra personen talar sanning?

#23  Alvunger bengtboman
2005-08-23 14:15:09

Det ligger en mycket svår balansgång i ditt resonemang. Att ha med "Jag tror inte att mannen är medveten om att han våldtar sin tjej." som ett inte oväsentligt element i den totala bilden av våldtäkternas art och uppkomst är ingenting som gör problemet lättare att angripa. Inte heller det fenomenet att "avvärjande" ska ses mot bakgrund av rädsla och paralysering

Frågan är hur långt vi ska tillåtas att gå i skuldutdelningen?

#24  Sv: Anmälan om våldtäkt var falsk Alvunger
2005-08-23 14:19:45

Varför är det en fråga?

Skulden för det enskilda fallet ligger på personen som utför dådet.

Ansvaret för att åtgärda att sådant sker ligger på oss alla.

#25  Arippa # 13 sidekick
2005-08-23 14:21:31

"En del evolutionsbiologer menar att anledningen till att våldtäkt upplevs som värre än tvång i övrigt är att kvinnor är evolutionärt programerade att bara ha samlag med män med fördelaktig genuppsättning. En del män som ratas på grund av sina dåliga gener väljer då att ta till tvång för att ändå sprida sina gener vidare. Att bli befruktad, eller riskera att bli befruktad av manlighetens ratade bottenskrap är naturligtvis evolutionärt sett extremt ofördelaktigt för en kvinna. Och evolutionärt ofördelaktiga lägen är vi i mångt och mycket biologiskt programerade att sky som pesten. "

En Jäifare som anser att "män är djur".

Tyvärr funkar ju inte den förklaringen eftersom den vanligaste våldtäkten begås av en person som står nära kvinnan, som hennes pojkvän, inte överfallsvåltäkt av okänd person. Hon har alltså redan nån gång under resan valt honom och hans gener och haft sex med honom av lust, innan en våldtäkt sker.

Ur ett evolutionärt perspektiv så är det ju inte heller så smart att våldta en kvinna för att sprida sina gener eftersom detta troligen leder till att kvinnan antingen gör abort, som kvinnor gjort sedan urminnes tider, får ett missfall till följd av stress och att hon mår dåligt, eller att hon om hon inte kan få en abort inte kommer ta hand om barnet på bästa sätt eftersom hon förknippar det med våldtäkten, dvs att mannen skadar sin avkomma.

Om vi nu ska resonera på detta sätt, som jag annars finner cyniskt och obehagligt. Människor och män är mer än bara drifter och instinkter.

#26  HSThompson memnok
2005-08-23 14:22:40

Efter en snabb koll på BRÅ:s statistik får jag det till att 5% av anmälningarna går till fällande dom. Men det är klart att om 30-60% av alla anmälningar är falska så lär det vara åtminstonde en halv procent av de fem som faktiskt är oskyldiga. Hur duktiga polisen och åklagarna än är så är det nog svårt att rensa bort alla.

Vidare vet vi alla vilken oerhörd social stigmatisering det är att bli anklagad för att vara våldtäktsman, jag vet flera personer i min hemstad som fortfarande är betecknade som "killen som våldtog x" trots att det inte ens ledde till förundersökning. Deras liv är ju helt förstörda. I min mening är det nästan lika illa att falskt anklaga för våldtäkt som att faktiskt våldta. Det fysiska lidandet finns kanske inte där (förutom att den utpekade lär få en hel del stryk) men det psykiska lidandet fortsätter hela livet, för att inte tala om det ekonomiska om man bor i en mindre stad. Vem vill anställa någon som har varit anklagad för våldtäkt?

#27  sidekick Michea
2005-08-23 14:25:51

Män ÄR djur. Det kom Kristian Luuk och Dolph Lundgren fram till i direktsänd TV, vet du. Underligt nog har reaktionerna uteblivit...

(Nu är jag OT, sorry.)

#28  memnok Tabris
2005-08-23 14:28:16

Den påstådda våldtäktspersonen drabbas naturligtvis av samma sorts förhör och sedan kan man avgöra vilken av de två historierna som är mest trovärdig. Menar du att man bara skall granska den misstänktes vittnesmål och bara anta att den andra personen talar sanning?

Nej, det menar jag inte... men jag menar att det inte är en enkel sak att ljuga för polisen genom att bara ändra några detaljer...
iofs är det kanske enklare för en person som ljuger att känslomässigt klara ett förhör än en person som inte ljuger...

#29  Sv: Anmälan om våldtäkt var falsk HSThompson
2005-08-23 14:30:52

Robert (#21): Nej, jag tror inte hon blev anmäld. Hon hade den märkliga förmågan att få folk att bara försvinna - från stan, i vissa fall. Men hon är såklart ett särfall och en av de psykopater som nämnts ovan.

memnok: jag är faktiskt inte helt säker på det. För att lyckas fälla någon måste det finnas bevis. Då måste man verkligen ha att göra med en illvillig människa, som samlat på sig hud under naglarna, rivits, lämnat spår på gärningsmannen, har ett underliv som helst ska vara lite blåslaget, och så vidare. Visst kan det finnas ändå- men visst hade det varit intressant att höra kvinnliga försvarsadvokater, åklagare och poliser spekulera kring det? Eller fördenskull i allmänhet. I synnerhet poliser, dock.

#30  Sv: Anmälan om våldtäkt var falsk bengtboman
2005-08-23 14:31:05

Män må vara djur, men hos många känns det som om män ska ses som odjur.

#31  Sv: Anmälan om våldtäkt var falsk sidekick
2005-08-23 14:34:12

är inte våldtäktsmän odjur då och inte bara djur?

#32  Tabris memnok
2005-08-23 14:34:18

Det är väl skitenkelt. Har man haft sex med en person som dragits hem från krogen är det bara till att berätta sanningen fram till sexet och sedan säga att man sade "nej" men inte vågade göra något motstånd. Sedan kan man återgå till att berätta sanningen istället. Då har man alltså ändrat en liten detalj.

Sedan om polisen genomskådar det eller inte är en helt annan sak. Det är därför man har sådana förhör, med upprepningar av frågor och liknande, för att få personer som ljuger att säga emot sig själva och avslöjas som lögnare.

#33  em moejlighet utlandssvensken
2005-08-23 14:34:34

Staell hoegra krav paa bevisningen, och hoej samtidigt straffen rejaelt. Det skall vara svaart att saetta dig en vaaldtaektsman, det aer ett maaste eftersom en del kvinnor ljuger. Men naer man vael lyckas saetta dit en vaaldtaektsman, jag daa aer 2-3 aars faengelse skrattretande loejligt. Ett straff paa 10-15 aar vore mer rimligt, men detta enbart daa nivaan paa raettssaekerheten har hoejts.

Det stora problemet aer ju att vaaldsverkare och farliga psykfall finns bland oss paa gator och torg. I ett samhaelle som skyddar individens fri och raettigheter, saa innebaer det att aeven de misstaenkta skyddas av en god raettssaekerhet, men naer de vael aaker dig saa aaker de dit rejaelt.

#34  Sv: Anmälan om våldtäkt var falsk sidekick
2005-08-23 14:35:15

för den beskrivning som ges ovan gör alla män till potentiella våldtäktsmän, i evolutionärt syfte... vill återigen understryka att det är en jäfare och inte en feminist som tror på denna teori

#35  Alvunger bengtboman
2005-08-23 14:35:32

Frågetecken för att det var en stilla fundering i retorisk anda. En fundering som någonstans landar i en ny fundering över varför det finns en så explosionsartad laddning just i våldtäkt. Det finns ju bevisligen mycket andra saker som det är betydligt större sannolikhet att råka ut för. Att dö i trafiken till exempel.

#36  # 27 sidekick
2005-08-23 14:36:26

Ja visst är det underligt.... underligt

#37  HSThompson memnok
2005-08-23 14:39:25

Jag håller med dig om att det antagligen inte är så vanligt att oskyldiga slinker igenom och faktiskt blir dömda. Men å andra sidan kan ju ett vanligt fyllesex ge upphov till de bevisen du hänvisar till (jag har ganska ofta fått rivmärken på ryggen av upphetsade damer). Men det hade som du säger varit intressant att få veta.

Fast man får inte bortse från att även män som blir frikända lider oerhört av att vara anklagade för våldtäkt.

#38  Förresten memnok
2005-08-23 14:41:25

Angående att det krävs en riktigt illasinnad och elak person för att ljuga om våldtäkt för polisen och åklagare: "Hell hath no fury like a woman scorned".....

#39  BengtBoman Alvunger
2005-08-23 14:42:10

Mmm... att bli utsatt för ett våldsdåd av någon som säger sig älska dig är nog i många människors ögon värre än att dö i trafiken, då själva döendet faktiskt inte oss veterligen lämnar några spår i individen som dör. Den är ju död. Och även om vi kan vara rädda för döden, så är det som sker oss i livet ofta det som orsakar mest ångest.

#40  Sv: Anmälan om våldtäkt var falsk HSThompson
2005-08-23 14:46:49

"Hell hath no fury like a woman scorned..... for Sega!"

Håller med, Alvunger. Jag ska minsann ta och kolla om det är möjligt att få tag på någon polis, om jag pallar. Jag menar, vi hör om undersökningar och läser Aftonbladet, men jag har aldrig sett någon låta en polis som sysslkar med brotten ifråga uttala sig.

#41  memnok och utlandssvensken Tabris
2005-08-23 14:52:15

"Det är väl skitenkelt. Har man haft sex med en person som dragits hem från krogen är det bara till att berätta sanningen fram till sexet och sedan säga att man sade "nej" men inte vågade göra något motstånd. Sedan kan man återgå till att berätta sanningen istället. Då har man alltså ändrat en liten detalj.

Sedan om polisen genomskådar det eller inte är en helt annan sak. Det är därför man har sådana förhör, med upprepningar av frågor och liknande, för att få personer som ljuger att säga emot sig själva och avslöjas som lögnare. "

Det leder knappast till fällande dom. Ord mot ord och inga bevis.
Även om det inte skulle varit en lögn utan sanning, även om kvinnan sagt nej men sedan inte gjort motstånd... så får du knappast en fällande dom för något sådant. Varför inte, jo kvinnan har tagit hem mannen till sig, alkohol är inblandat i bilden, inget våld krävdes.

Det är bra med rättssäkerhet, men tycker du att det är ok att våldtäktsmän frikänns trotts att de gjort någon form av medgivande tidigare som de sen väljer att ta tillbaka...
eller att en grupp på 4-5 killar går helt fria från våldtäktsdom trotts att en ur gruppen erkänner att de förgripit sig på offret i fråga?

"Ett straff paa 10-15 aar vore mer rimligt, men detta enbart daa nivaan paa raettssaekerheten har hoejts."

Vi som har blivit våldtagna har istortset fått en "livstidsdom"...
någonting vi får leva med resten av våra liv... i vissa kulturer talar man om "att döda en människa utan att döda henne" ... det är en av anledningarna till vissa våldtäktsläger under krig...
rättssäkerheten är redan väldigt hög.

#42  Alvunger bengtboman
2005-08-23 14:54:14

Att bli utsatt för våldsdåd (eller ännu hellre att systematiskt utatts för upprepade kränkningar av integriteten och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada självkänsla = fridskränkning) av någon som du litade på är naturligtvis nedbrytande på flera sätt. Men om jag citerar dig själv enligt # 19 så talade du där om "Jag tror inte att mannen är medveten om att han våldtar sin tjej". Var finns då våldet i denna handling?

Jag tror inte att det brutala är det värsta. Det värsta är det som ständigt pågår. Fridskränkning (Kvinnofridskränkning) behöver inte ha med sexuell förnedring att göra. En kvinna kan mycket väl utöva sådant som är ägnat att allvarligt skada självkänslan hos en man. Det finns alldeles säkert för många frids-/kvinnofridskränkningar i våra svenska hem. Att därmed piska upp en stämning som slår an de allra högsta tonerna just avseende begreppet våldtäkt som skrämmer upp kvinnor över vad som är skäligt, känns nästan utstuderat. Det känns som en pusselbit med ett större syfte.

Det är inte någon större fara att vistas ute som kvinna. Det är en större fara att visats ute som man. Du har sagt det själv. De flesta "våldtäkterna" sker i hemmen.

#43  bengtboman Michea
2005-08-23 14:57:49

Vad skulle den pusselbiten ha för "större syfte"?

#44  Sv: Anmälan om våldtäkt var falsk sidekick
2005-08-23 14:59:16

äsch konspirationsteorier...

#45  Sv: Anmälan om våldtäkt var falsk bengtboman
2005-08-23 15:02:08

"Större syfte" kan till exempel vara att våldtäkt som skrämselpropaganda säljer för tidningar. Det kan också vara ett lätt och emotionellt säljande känslobegrepp för en politisk rörelse eller åsiktssamfund som vill hitta en enad front.

Konspiration, nej. Förenklad kommunikation, ja.

#46  Tabris memnok
2005-08-23 15:02:12

Med all respekt för er som har blivit utsatta: Rättsäkerheten är viktig. Om den innebär att en del personer går fria trots att de våldtagit någon så är det något jag (och samhället) är beredda att ta. Jag ser hellre fem våldtäktsmän som inte kan dömas än att en oskyldig person döms.

Dessutom är det som jag sade tidigare inte de personerna som döms utan att ha gjort något som är det värsta i det här. Utan det oerhört stora antal människor som måste leva med en stämpel som våldtäktsman utan att det ens gått till rättegång. Det är lika mycket en livstidsdom som att bli våldtagen.

#47  bengtboman Michea
2005-08-23 15:07:33

"Politisk rörelse eller åsiktssamfund" - jag antar att det är feminismen du syftar på? Iofs, nationaldemokraterna och dylika rörelser trycker rätt hårt på våldtäktsfrågan. Fast där behöver en inte vara konspirationsteoretiskt lagd för att misstänka ett "större syfte"...

#48  memnok Tabris
2005-08-23 15:10:40

är det lika mycket en livstidsdom som att bli våldtagen...
tycker du att det är samma proportion på det hela?

har du någon statistik över hur många av dessa oskyldiga män som drabbats av PTSD?
Hur många av dem som helt förlorat förmågan att ha normalt sex?
Hur många av dem som fått problem med den egna kroppsuppfattningen?
Hur många av dem som blir borderline, börjar skära sig och ägnar sig åt andra liknande former av destruktivt beteende?

#49  bengtboman Alvunger
2005-08-23 15:13:57

Du missförstår mig. Eller ja, jag var inte så tydlig uppenbarligen.

Jag tror att mannen är fullständigt medveten om att kvinnan inte vill. Jag tror dock inte att han är medveten om att han VÅLDTAR henne, eftersom även män bär på bilden att våldtäktsmän det är de där fullblodsasen som tuggar fradga och gömmer sig i buskarna. Han ser sig inte som en våldtäktsman, alltså har inte kvinnan varit utsatt för en våldtäkt. Hon har däremot inte varit fullständigt villig att ha sex med honom i just den situationen, men det gör inte honom till en våldtäktsman. Lite ivrig kanske... och förresten så kanske han inte riktigt hörde att hon faktiskt kanske sa nej och även om hon faktiskt sa nej ett par gånger så sa hon inget mer sen och även om hon kanske låg lite vääl stilla så märkte han iallafall inget av att hon inte skulle vilja, NÄHE du klart hon ville, hon var liksom helt kåt och kysste honom och så där och sen låg de med varandra och jahajaha om hon ÅNGRAR sig dagen efter så...


Läs "En riktig våldtäktsman" förresten.

#50  Tabris memnok
2005-08-23 15:30:02

Jag sade inte att det var lika illa, jag menade att det följer med en hela livet. Det är inte helt ovanligt med självmord eller depressioner som följd av att någon blivit stämplad som våldtäktsman. Många får lämna de städerna de bor i för att fly undan ryktet och faktiskt få jobb och så vidare.

Men varför skall vi egentligen ställa upp de här två mot varandra? Bara för att jag säger att män som blir falskt anklagade mår fördjävligt av det så säger jag inte att kvinnor som faktiskt blir våldtagna mår fin-fint.

#51  Alvunger bengtboman
2005-08-23 15:34:24

Menar du i första hand vid tillfälliga relationer eller permanenta relationer i denna mening "hon var liksom helt kåt och kysste honom och så där och sen låg de med varandra och jahajaha om hon ÅNGRAR sig dagen efter så..."?

"Den vanligaste våldtäkten", tror du att den sker i tillfällig eller permanent relation?

#52  Michea bengtboman
2005-08-23 15:36:23

Med "Politisk rörelse eller åsiktssamfund" syftar jag på "Politisk rörelse eller åsiktssamfund" och värdeladdade ord rent allmänt.

Att feminismen har våldtäkter högt på agendan kan vara en tillfällighet som ser ut som en tanke eller?

#53  Sv: Agrippa (#13) Linus
2005-08-23 15:37:23

Agrippa skriver: "En del evolutionsbiologer menar att anledningen till att våldtäkt upplevs som värre än tvång i övrigt är att kvinnor är evolutionärt programerade att bara ha samlag med män med fördelaktig genuppsättning."

Vilka evolutionsbiologer menar det?

#54  bengtboman Michea
2005-08-23 15:41:05

Att våldtäkter är ett ämne som ofta tas upp av feminister är väl inte särskilt märkligt med tanke på att det nästan uteslutande är ett "kvinnoproblem".

#55  rättssäkerhet -NN
2005-08-23 15:59:00

Självklart är rättsäkerheten viktig. Det är väl ingen som säger något annat. Det är väl just därför som många faktiskt vill ändra rättssystemet. När man tittar lite närmare på våldtäktsfall så ser man exempel efter exempel på absurda domar. Och när en nära vän blir våldtagen i något som verkar vara ett solklart fall, och inget händer, då börjar man ifrågasätta systemet.

Katarina Wennstam beskriver detta mycket tydligt i boken "Flickan och skulden" som är en skrämmande läsning om hur våldtäktsoffer behandlas av rättssystemet. Hon citerar det ena rättegångsprotokollet efter det andra som beskriver offrets klädsel, psykiska tillstånd, sexuella historia, berusningsgrad, huruvida hon hade ett rykte att vara en hora osv men där inget ord nämns om förövarens tillstånd, kläder eller historia. Detaljer som letar sig in i rättegångsprotokoll där de inget har att göra, och som påverkar beslut. Detta är alltså inte oskyldiga rykten på skolgården, utan rättegångsprotokoll.

Hon beskriver vidare försvarsadvokater som inte har det minsta tvivel om att en våldtäkt tagit plats, men som ändå råder sin klient att inte åtala. Fall där offren fått kryckor uppkörda i underlivet, där offer blivit bundna och slagna, fall där ett gäng män våldtagit en kvinna, fall där kvinnor har omfattande skador. Fall som borde vara solklara, men som inte gått till rättegång eftersom "kvinnan inte verkar trovärdig" eller "för det finns frågetecken". Fall där rättegångsprotokollen beskriver offrets rykte, klädsel, sexuella historia, berusningsgrad osv.

Och hon beskriver hur offer ofta bemöts av polis med skuldbeläggande frågor om offrets egna beteende.

Hur ofta bedöms andra offer på det här sättet? Hur ofta råder advokater rånoffer med omfattande skador att inte åtala för de kanske inte uppfattas som riktigt trovärdiga? (De kanske hade ett rykte av sig att vara generösa med pengar.)

Hon beskriver våldtäktsoffer som fått brev från åklagarmyndigheten att "förundersökningen nedlägges".

Men, och det här är viktigt, Wennstam beskriver också ett "omöjligt" fall, en kvinna som blir våldtagen av en man hon känner, i ett garage, utan vittnen. Hon anmäler våldtäkten två månader senare och det finns inte mycket fysiskt bevisning kvar. Ett omöjligt fall som lätt kunnat avfärdas med "Ord står mot ord". Men det som skiljer det här fallet från andra är att polisen hon anmäler våldtäkten till tror på henne. De gör en grundlig undersökning. Letar upp brottsplatsen, förhör vittnen som sett de två under kvällen, finner luckor i mannens vittnesmål, hittar teknisk bevisning. Det blir rättegång och förövaren fälls. Genuint polisarbete som gör att förövaren fälls.

Men dessa fall är sällsynta. "Ord står mot ord" är ofta slutsatsen och så läggs fallet ner. Om de ens går så långt.

Om rättvisa beror på vilket polisdistrikt en våldtas i, eller vilken polisman som förhör en, ja då är jag djupt oroad över rättsäkerheten i vårt samhälle! Då är det dags att se över rättssystemet.

#56  memnok UppåtEmma
2005-08-23 16:14:20

"Det är inte helt ovanligt med självmord eller depressioner som följd av att någon blivit stämplad som våldtäktsman. Många får lämna de städerna de bor i för att fly undan ryktet och faktiskt få jobb och så vidare."

Hur vanlig är det? Har du någon undersökning eller nåt att luta påståendet mot?

#57  -NN bengtboman
2005-08-23 16:16:34

Det finns överlag en attityd hos polisen att hålla tillbaka anmälningar om inte uppenbara bevis finns. Detta är inte typiskt för våldtäktsanmälningar. Risken med uttalanden och krav om att se över rättssystemet är att detta indirekt handlar om att tumma på kravet om bevisning. Ditt refererade omöjliga fall ur Wennstams bok ger mig känslan av att vi bör ha en rättsstat som satsar särskilda resurser på just våldtäktsfall. Det leder också tanken till att det ska sättas likhetstecken mellan anmälan och fällande dom. Kanhända var just detta "omöjliga" fall ett där en oskyldig fälldes eller gjordes till brottsling och fälldes? Vi har ju sett paralleller där bevis undanhållits om den åtalades oskuld.

Länkar till ett svar på ett inlägg som ursprungligen gjordes av en rösttörstande (?) politiker. Det ursprungliga inlägget hade tonen av att som oinvigd kunna döma och fördöma. En farlig attityd som lätt kan medverka till att rättssäkerheten urholkas.

http://www.kuriren.com/GEN_Sok.asp?ArticleID=… brusewitz&PageID=1&mode=SEARCH

#58  UppåtEmma memnok
2005-08-23 16:19:27

Nja, jag har absolut läst det men kan inte hänvisa på rak arm, det är inte direkt mitt forskningsområde. Kan därmed inte heller tala om hur vanligt det är. Jag skall gräva lite och se vad jag hittar.

#59  Sv: Anmälan om våldtäkt var falsk Fabian
2005-08-23 16:20:56

Det kan nog stamma att runt halften av alla anmalningar ar falska anmalningar. Men det ar nog viktigt att skilja mellan anmalningar som ar falska pga ren illvilja fran "offrets" sida, och anmalningar dar offret talar sanning och valdtakt helt enkelt inte kunde faststallas pa grund av att tvang inte förekom.

#60  Fabian UppåtEmma
2005-08-23 16:24:11

"hälften" - var kommer den siffran ifrån?

#61  Sv: Anmälan om våldtäkt var falsk Fabian
2005-08-23 16:24:19

I överlag sa ser jag problemet som feministernas patalar och erkanner det ocksa som ett sadant. Men fran det jag last har jag inte hittat nagot som helst konkret förslag pa hur rattssystemet skall reformeras.

Att det just nu ar sjukt haller jag med om. Riktiga valdtaktsoffer drar tillbaka sina anmalningar, och, om an sallsyntare, oskyldiga förövare döms.

Men vad skall man göra? Tumma pa beviskraven?

#62  sidekick Agrippa
2005-08-23 16:26:20

[Detta meddelande har blivit raderat på grund av att författaren inte följde feminetik.se:s regler.]

#63  Sv: Anmälan om våldtäkt var falsk elu
2005-08-23 16:32:44

Jag tycker det verkar som falskanmälningarna och fallent med den våldtäktaren som aldrig kan bli fälld skiljer sig åt. Vid falskanmälningarna verkar det vara vanligast med okända män på överfallsvåldtäkt som visar sig inte existera; det finns sålunda oftast där inte nån misstänkt. Det är ju också det här som väcker störst uppmärksamhet så det klart att det blir "bäst" att falskanmäla. I bland har ju hon blivit lurad till falskanmälan såsom i Robbanfallet.

Vid den andra typen, med våldtäktare som inte kan bli fälld är väl relationsvåldtäkterna eller "datevåldtäkterna" vanligast, där det finns utpekad gärningsman etc, men ord står mot ord.

#64  UppåtEmma memnok
2005-08-23 16:37:30

Siffran "hälften" kommer från de undersökningarna jag tidigare hänvisade till, 30-60% var falska enligt dem.

Hittade en rätt så intressant länk till falska anmälningar i Nya Zeeland, man kan läsa lite artiklar och dylikt om problemen männen som blev anklagade har fått.

http://www.peterellis.org.nz/FalseAllegations/

#65  Sanning eller ej bengtboman
2005-08-23 16:37:45

Jag har personligen (för cirka 10 år sedan) fått berättat av kvinna (som jag då hade en relation med) som gick i terapi att hon först då (15 år senare) förstod att hon blivit våldtagen. Jag fick en ingående beskrivning av ett förlopp som hon påstod sig tidigare förträngt innebörden av.

Utan att gå in på några detaljer så berättade hon för mig om ett "helt vanligt" scenario i ONS. Åtminstone kunde inte jag se några märkligheter i det (vilket jag naturligtvis inte sa till henne utan jag bara lyssnade).

Det hon tryckte på var att "han hade initiativet och jag föll in i en roll av ett förväntat beteende".

Jo jag förstår precis vad hon avsåg och jag tycker att det är detta eller varianter av detta som används i diskussionen om våldtäkter från feministiskt håll.

Det är bara det att det fanns inget våld inblandat. Det var enligt min bedömning omöjligt för kille att förstå detta som något annat en en ömsesidig överenskommelse. Det fanns inget våld inblandat. Kan det finnas våldtäkter utan våld?

Att 15 år efter komma ihåg en upplevelse och då se den med andra ögon gör mig skeptisk. En övertygad feminist kanske däremot skulle hävda att just detta att inte glömma är tydliga tecken på att det var en våldtäkt.

Låt säga att det inte hade varit 15 år sedan, men istället 6 månader och hon lagt in en anmälan?

Våldtäkt låter som känslominerad mark. Vems subjektiva rätt är det att hävda våldtäkt om det bevisligen inte finns våld med i bilden? Kan inte skam göra att en människa gärna övervärderar vissa saker?

Jag kan fortsätta hur länge som helst i detta spekulerande över något som till slut blir moment 22.

#66  agrippa sidekick
2005-08-23 16:39:49

Ireene antydde inget om att kvinnor inte kunde vara animaliska. Om en person har biologistiska åsikter om ett kön är det nästan omöjligt att inte ha det om det andra..

Det är din högst symboliska övertolkning av den lilla 3 sek snutt av 6 timmars intervjun som du sett att hon skulle antytt nått sånt.


"Det där om att en kvinnas utvalda partner skulle vara den mest våldtäktsbenägne mannen har jag svårt att köpa."

Men så är det likväl. Jag säljer den kunskapen billigt till dig.


Nu säger du emot dig själv
"Dock kvarstår problemet med den grupp män som våldtar trots att de har god tillgång till frivilliga kvinnor. Den gruppen kan vi dock eliminera evolutionärt genom att kvinnor bara blandar sina gener med oauktoritära män som tar ett nej för ett nej."

Ena stunden hävdar du att kvinnor måste genomgå våldtäktsgraviditet. Andra stunden att kvinnor kan minska denna andel män genom att inte få barn med dom- typ vägra bli våldtagna? Och det går ju helt enkelt inte ihop.

Men din slutsats är alltså till slut att det är kvinnors ansvar att få våldtäkter att upphöra?

örtmedicin har sedan länge använts för att abortera foster. Sådan kunskap om fosterfördrivande örter finns i de flesta kulturer.

#67  Tabris utlandssvensken
2005-08-23 16:55:03

[CITAT]Det leder knappast till fällande dom. Ord mot ord och inga bevis. Även om det inte skulle varit en lögn utan sanning, även om kvinnan sagt nej men sedan inte gjort motstånd... så får du knappast en fällande dom för något sådant. Varför inte, jo kvinnan har tagit hem mannen till sig, alkohol är inblandat i bilden, inget våld krävdes. [SLUT CITAT]

Den friande domen beror inte paa att kvinnan bjudit hem mannen och att alkohol aer med i bilden. Blir det en friande dom, saa kan du vara oevertygad om att det helt enkelt inte gick att bevisa utom all rimligt tvivel att kvinnan blev vaaldtagen. Tack och lov saa raecker det inte med att kvinnan uppger att hon har blivit vaaldtagen, utan naagot mer aen detta kraevs foer att bevisa att en vaaldtaekt har skett. Sjaelvklart saa maaste det vara upprivande foer offer daa en vaaldtaekt har skett och gaerningsmannen gaar fri p.g.a. bristande bevisning, men det aer nog saekrast att principen "att det aer baettre att fria aen att faella" faar gaella.

[CITAT]Det är bra med rättssäkerhet, men tycker du att det är ok att våldtäktsmän frikänns trotts att de gjort någon form av medgivande tidigare som de sen väljer att ta tillbaka...
eller att en grupp på 4-5 killar går helt fria från våldtäktsdom trotts att en ur gruppen erkänner att de förgripit sig på offret i fråga?[SLUT CITAT]

Det handlar kanske om att domstolen skall goera sin bedoemning paa vad som presenteras i domstolen, och inte vad som presenterades till polisen. En gammal raettssaekerhetsprincip som skall garantera att polisen inte kan tvinga fram bekaennelser.

[CITAT]rättssäkerheten är redan väldigt hög. [SLUT CITAT]

Svensk raettssaekerhet aer i det naermaste satt ur spel, men det aer nog en annan debatt?

#68  bengtboman #55 -NN
2005-08-24 01:40:40

"Det finns överlag en attityd hos polisen att hålla tillbaka anmälningar om inte uppenbara bevis finns. Detta är inte typiskt för våldtäktsanmälningar."

Nu är du nog ute på velociped. Det är inte polisens uppgift att hålla tillbaka anmälningar eller inte. Det är heller inte deras uppgift att råda offret att åtala eller inte. Det är däremot deras uppgift att undersöka fallet och fastställa vilka bevis som finns och inte finns.

"Risken med uttalanden och krav om att se över rättssystemet är att detta indirekt handlar om att tumma på kravet om bevisning."

Det är en skevtolkning som du gör. Att se över rättssystemet borde inte vara särskilt kontroversiellt i sig. Rättssystemet utvecklas ständigt, annars skulle vi fortfarande ha ett medeltida rättssystem. Att påpeka brister inom systemet för ett visst område handlar inte om att skippa en grundläggande princip i systemet. (Hur var det nu med bebisen och badvattnet?)

"Ditt refererade omöjliga fall ur Wennstams bok ger mig känslan av att vi bör ha en rättsstat som satsar särskilda resurser på just våldtäktsfall."

Igen, det är din tolkning. Jag tycker inte det är ett särskilt konstigt påstående att man bör söka fastställa sanningen med genuint polisarbete. Det görs för andra allvarliga brott. Inte många mordfall avfärdas med ett "ord står mot ord" (ja, eller i detta fallet kan inte ens offret uttala sig...) Att vilja ha en rättsstat där anmälningar tas på allvar och undersöks noggrannt för att fria eller fälla, det är ju något som de flesta medborgare borde vara intresserade av. Det är ju det som är rättssäkerhet! Att bara säga "nåja, ord står mot ord" och inte spendera resurser på att fastställa bevis (för eller emot) garanterar ju ingen rättssäkerhet. För varken den anklagade eller anklagaren.

"Det leder också tanken till att det ska sättas likhetstecken mellan anmälan och fällande dom. "

Det var värst vad många konstiga tolkningar du lyckas få till av min text. Var sägs detta i mitt inlägg? Vem skulle någonsin påstå något så idiotiskt? I vems intresse skulle det vara att alla anmälningar leder till fällande domar? Ingen så vitt jag kan se.

"Kanhända var just detta "omöjliga" fall ett där en oskyldig fälldes eller gjordes till brottsling och fälldes? Vi har ju sett paralleller där bevis undanhållits om den åtalades oskuld."

Hoppla? Hur fick du till det här? Jag trodde precis du förespråkade krav på bevisföring? Jag trodde jag beskrev att de just fann teknisk bevisning som stödde offrets berättelse. Jag sa inte att förövaren fälldes för att polisen valde att säga "jag tror att hon talar sanning och han ljuger så vi rekommenderar rätten att fälla och vips var han dömd!". Nej, jag talade om genuint polisarbete där brottsplatsen undersöktes, vittnes förhördes, teknisk bevisning fastställdes. Alltså arbete som när det görs på rätt sätt, är i både den oskyldigt anklagade och det genuina offrets intresse. Arbete som syftar till att på ett så objektivt sätt som möjligt fastställa vad som skedde. Inte dra in irrelevanta detaljer om kvinnans rykte på skolgården eller huruvida hon var blev av med oskulden när hon var 13 eller 25.

#69  -NN bengtboman
2005-08-24 09:03:21

Jag försökte tolka det du skrev. Du svarar att det är min tolkning. Ja det är min tolkning och jag försökte ge lite ljus under skäppan varför jag tolkade just så.

Visst ska rättssystemet kontinuerligt (eller successivt) utvecklas, men vad är egentligen din syn på att utvecklingen bör innebära? Vad skulle bli effekten av ett rättssystem som utvecklades i feministisk riktning? Skulle fler eller färre fällas för till exempel våldtäkt?

När det gäller polisens attityd att "hålla tillbaka" anmälningar så är det nog dessvärre eller dessbättre (stryk det som ej önskas) förekommande. Jag har själv haft för avsikt att anmäla i misshandelsrelaterade fall, men upprepat blivit avrådd med hänvisning till att det syntes för lite på mig och att det skulle bli omöjligt att styrka brott.

#70  Sv: Anmälan om våldtäkt var falsk Fabian
2005-08-24 09:04:50

Jag laste den har lanken

http://www.peterellis.org.nz/FalseAllegations…

och har andrat min uppfattning nagot. Falskanmalningar tycks inte tillhöra undantagen.

Jag har dessutom last (men orkar inte hitta lanken) att det finns atskilliga fall dar ord star mot ord och förövaren har dömts mot sitt nekande. Det handlade i dessa fall om date rapes. En skam för rattssakerheten.

#71  Fabian bengtboman
2005-08-24 10:01:17

Menar du att förövaren fällts mot sitt nekande utan att det fanns bevisning eller vittnesuppgifter?

#72  Sv: Anmälan om våldtäkt var falsk Fabian
2005-08-24 11:05:32

Nej, ord stod mot ord. Kvinnan hade inga fysiska marken. Samlag kunde belaggas. Det handlade om date rape; de hade börjat ha sex, sedan ville inte kvinnan mer och mannen tvingade henne att fullfölja samlaget (enligt kvinnans berattelse).

#73  Fabian bengtboman
2005-08-24 13:10:52

Leta upp länken är du vänlig.

#74  Sv: Anmälan om våldtäkt var falsk Fabian
2005-08-24 14:18:50

Nej sa engagerad ar jag inte. Men du hittar sakert ett liknande fall.

#75  Sv: Anmälan om våldtäkt var falsk utlandssvensken
2005-08-24 14:21:25

http://www.sourze.se/default.asp?itemId=10375733

En intressant sak vad det gaeller vaaldtaekter och gaerningsmaennen.

#76  Sidekick Agrippa
2005-08-24 14:22:33

[Detta meddelande har blivit raderat på grund av att författaren inte följde feminetik.se:s regler.]

#77  -NN #55 mansgrisen
2005-08-27 11:53:26

du skriver:
"Men dessa fall är sällsynta. "Ord står mot ord" är ofta slutsatsen och så läggs fallet ner. Om de ens går så långt."

Hade du önskat att ngt. annat hade hänt? Vaddå isåfall?

vidare:
"Om rättvisa beror på vilket polisdistrikt en våldtas i, eller vilken polisman som förhör en, ja då är jag djupt oroad över rättsäkerheten i vårt samhälle! Då är det dags att se över rättssystemet."

Skulle du anse att samma översyn var nödvändig ifall rånares åka-fast frekvens varierade mellan polisdistrikt?

#78  Sv: Anmälan om våldtäkt var falsk allikhin
2005-08-27 14:27:14

memnok skrev:
"Med all respekt för er som har blivit utsatta: Rättsäkerheten är viktig. Om den innebär att en del personer går fria trots att de våldtagit någon så är det något jag (och samhället) är beredda att ta. Jag ser hellre fem våldtäktsmän som inte kan dömas än att en oskyldig person döms."

Jag tycker den sista meningen känns som en otroligt skrämmande åsikt. Hur kan det vara värre att en oskyldig döms, som har rätt till överklagande, än att fem våldtäktsmän går fria och kanske fortsätter förstöra livet för ännu fler kvinnor.

Men visst rättsäkerheten är viktig, ingen oskyldig ska kunna dömas. Men att jämföra vad som är värst av att spärra in en oskyldig mot att riskera att förstöra livet för ännu fler går ju inte göra.

Och beviskravet borde ligga mer på polisen att hitta luckor även hos förövaren (den anklagade), säkra teknisk bevisning mm. Inte bara gå på rykten om kvinnans beteende. Det finns våldtäksfall där polisen inte ens begett sej till platsen där våldtäkten skedde för att säkra bevis och höra med vittnen.

#79  Spermahund TantMarcus
2005-08-27 14:36:26

(Ordet spermahund känns det som att man inte skriver varje dag)

Appropå det här: såg ni inslaget på TV häromdagen om att det nu finns en spermahund hos polisen? Jag tror det var i Göteborg. Den får åka ut och kolla på platser där man misstänker att en våldtäkt har begåtts och sniffa för att se om det finns sperma där.

#80  #78 allikhin mansgrisen
2005-08-27 15:30:53

läs om ditt eget inlägg några gånger....reagerar du?
Det ÄR oacceptabelt att tumma på rättssäkerheten, det är odiskutabelt, du kommer inte stå för den åsikten länge till. Du kommer att skämmas för att du kläckt det. Du kommer aldrig att berätta för någon vad du en gång skrev om saken, bara du får mogna lite.

#81  #13 #76 Agrippa billie
2005-08-27 18:16:44

A Natural History of Rape Biological Bases of Sexual Coercion By Randy Thornhill and Craig T. Palmer The MIT Press.

Feminister älskar att hata den boken. De har nu erkänt att de skrev provocerande för att väcka debatt. Precis som du och jag och andra män som anser att bilden av mannen är för onyanserad så ville de nå ut med ett evolutionistiskt perspektiv.

Som jag ser det tog de grundlgit fel på hur olämpligt det är att nå ut via procokationer.

Alvunger har i andra trådar just tagit upp det här som du skriver.

"En del evolutionsbiologer menar att anledningen till att våldtäkt upplevs som värre än tvång i övrigt är att kvinnor är evolutionärt programerade att bara ha samlag med män med fördelaktig genuppsättning. En del män som ratas på grund av sina dåliga gener väljer då att ta till tvång för att ändå sprida sina gener vidare. Att bli befruktad, eller riskera att bli befruktad av manlighetens ratade bottenskrap är naturligtvis evolutionärt sett extremt ofördelaktigt för en kvinna. Och evolutionärt ofördelaktiga lägen är vi i mångt och mycket biologiskt programerade att sky som pesten."

Jag tror att det blir fel om man beskriver det så. Däremot stämmer nog det du tog upp om hatet från de som blivit ratade eller svikna eller känt sig så oavsett syftet hos kvinnan.

"Jag tror att många patologiska kvinnohatare tänker som du (Sidekick) tänker om män, fast om kvinnor. De hatar kvinnor som grupp för att de anser att alla kvinnor är ansvariga för vidrigheter bara ett fåtal kvinnor ägnar sig åt, som tex faderskapsbedrägeri osv."

Det kan säkert trigga fram våldtäkter hos dem som är eller känner sig dumpade.

Jag tygger det är mycket synd att Randy Thornhill and Craig T. Palmer gjorde så i den boken. De hade bra förslag på hur man kan minska antalet våldtäkter. De ville väl men det blev fel.

Evolutionär Psykologi är inne p årätt spår men har bara börjat och gör massor av uttalanden som är baserade på för litet beslutsunderlag och det älskar Feminsiterna att slå ner på.

Detta får till följd att alla ser rött när de hör något som liknar EP resonemang. De ser en "Biologist" och slutar lyssna. En backlash.
Självmål typ.

Nu riskerar vi få en ny lag att alla samlag är våldtäkt om inte uttrycklig medgivande har gjorts. Har glömt exakta ordalydelsen. Hörde Gudrun S. bli intervjuad om detta.

Om denna lag går igenom blir väl rättsläget ännu mer besvärligt att reda ut.

#82  Sv: Anmälan om våldtäkt var falsk Sthlmjesper
2005-08-27 18:45:54

#78 Allikhin :
"Jag tycker den sista meningen känns som en otroligt skrämmande åsikt. Hur kan det vara värre att en oskyldig döms, som har rätt till överklagande, än att fem våldtäktsmän går fria och kanske fortsätter förstöra livet för ännu fler kvinnor."

Jag tycker iallafall verkligen inte att det är en skrämmande åsikt, tvärtom tycker jag att den motsatta uppfattningen är mer skrämmande. Skulle du själv offra dig att sitta i fängelse i kanske 5-10 år som oskyldigt anklagad och fälld ?
Tror du alla oskyldigt inspärrade tycker att det är värt det eftersom det finns andra som är skyldiga och sitter inne samtidigt ?

#83  Sv: Anmälan om våldtäkt var falsk allikhin
2005-08-27 21:05:40

sthlmjesper: Jag tyckte det var en läskig grej att jämföra helt enkelt. jag tycker inte en kan jämföra att fängsla en oskyldig med att istället ha våldtäktsmän (och andra brottslingar fria) för det skapar lika mycket lidande hur en än väljer. Att säga att en grej är värre än det andra går helt enkelt inte, anser jag.

Jag vill inte leva i ett samhälle där det inte är nån idé att anmäla en våldtäkt för att det krävs så mycket bevis av en sort som ofta är helt orelevant för fallet. Och även om en anmäler är det inte säkert att våldtäktsmannen åker fast för han KAN vara oskyldig. Polisen borde göra ett bättre jobb helt enkelt.

mansgrisen: Jag anser INTE att en ska "tumma på rättsäkerheten". Jag menar att polisen ska göra ett bättre jobb för att oskyldiga inte ska kunna dömas. MEN deras sätt att arbeta behöver inte vara av den sort att den hindrar folk/kvinnor från att anmäla. Detta tror jag kan ordnas utan att rättsäkerheten minskar. Och jag tycker inte du behöver berätta för mej att jag kommer skämmas eller inte stå för den åsikten länge till

(nu har jag iofs lämnat ämnet för tråden, sorry, det är första gången jag skriver i jäif)

#84  allikhin billie
2005-08-27 22:00:47

Bra att du berättade att du var ny här. Jag har varit med nån månad eller nåt. Jag känner som SthlmJesper mfl att hellre en skyldig går fri än att en oskyldig sätt i fängelse.

Håller däremot med om att poliserna inte verkar göra ett bra jobb.

Borde vi inte göra nåt åt det då istället? Eller ännu hellre förebyggande arbete med attityder hos män.

Det funkar bara om de känner igen sig. Varför skulle män stödja en feminism som hellre sätter dem i fängelse fast de är oskyldiga.

Hur många av de andra feministerna tror du delar din uppfattning?

#85  Studio ett tema vitastjerna
2005-08-27 23:11:04

Studio ett handlade i veckan (onsdagen den 24 augusti) om våldtäktsakuten på södersjukhuset. http://www.sr.se/cgi-bin/P1/program/index.asp… . Det var intressant för att det var en sansad diskussion av människor med kunskap på olika områden av problematiken. Hörde inte allt för att jag var tvungen att visa ansvar mot arbetsgivaren samtidigt, men tyckte spontant att resten av Sveriges kommuner kunde erbjuda akuttransport om det visar sig att våldtäktsakuten är bättre på uppgiften än motsvarande hjälp på hemorten.

Där borde man kunna samla information om falskanmälningar också så att kunskapen ökar även för dom som blir oskyldigt utpekade. Alla verkar vara vinnare på om man avsätter avsevärt mycket mer resurser till våldtäktsproblematiken. Hur mycket kostar en våldtäkt samhället?

#86  Vitastjerna billie
2005-08-28 00:54:03

"Där borde man kunna samla information om falskanmälningar också så att kunskapen ökar även för dom som blir oskyldigt utpekade. Alla verkar vara vinnare på om man avsätter avsevärt mycket mer resurser till våldtäktsproblematiken. Hur mycket kostar en våldtäkt samhället?"

Tror det kostar enorma summor. Massor av våldtäktsoffer berättar att de inte får hjälp att bearbeta kränkningen.

Män och kvinnor borde samarbeta istället för att trappa upp ett könskrig.

Genom att vara totalt ointresserade av eller i praktiken hård motarbeta att män får vård så görs det inget åt de som inte kan hantera sitt våldsbeteende. De som våldtagits behöver stöd och de som våldtagit måste få stöd att aldrig göra så mer.

Det stöd de behöver är att ta ansvar för att avstå att göra så. Det är inte att ursäkta handlingen eller att försvara dem eller tycka synd om utan att skydda nästa tjej och nästa tjej.

Måste sova nu natti

#87  Sv: Anmälan om våldtäkt var falsk Sthlmjesper
2005-08-28 09:21:43

#83 Allikhin

Jag delar åsikten att det oftast är illa att jämföra olika dåliga företeelser bara för att kunna säga att den ena är värre än den andra. Oftast används sådana argument för att osynliggöra det problem man finner minst illa i jämförelsen.

I detta fall är det dock annorlunda anser jag.
Anledningen är att problemen med oskyldiga som sitter i fängelse och skyldiga som går fria är starkt relaterade till varandra.
Om domstolarna sänker beviskraven fälls fler oskyldiga och höjs beviskraven så går fler skyldiga fria.

Så när man diskuterar beviskrav så kommer man inte ifrån att de två beskrivna problemen är direkt relaterade. Det går knappast att diskutera dem som isolerade företeelser.

Citat Allikhin :
"Jag vill inte leva i ett samhälle där det inte är nån idé att anmäla en våldtäkt för att det krävs så mycket bevis av en sort som ofta är helt orelevant för fallet. Och även om en anmäler är det inte säkert att våldtäktsmannen åker fast för han KAN vara oskyldig. Polisen borde göra ett bättre jobb helt enkelt."

Jag förstår din upprördhet över att det är så svårt att få en våldtäktsman dömd. Sådana kräk vill man ju att de ska spärras in snarast.
Svårigheten i att få dem dömda ligger dock knappast i samhället syn på allvaret i detta brott, eller att irrelevant bevisning skulle behövas.
Problemet är att det är oerhört svårt att få fram bra bevis i sådana fall. Det är ju inte direkt ett brott som sker med en massa vittnen.
Ofta står ord mot ord, utan andra bevis.
Då kan man oftast inte fälla. Rätten vet inte om det skett ett brott
eller inte och måste då i första hand fria.

Så fungerar det i alla andra brottsmål också. Ingen ser lätt på väldtäkt, men eftersom brottet är så svårbevisbart så fälls tyvärr färre skyldiga än i andra brott.

Sedan förbättras inte det hela av att detta är ett brott där en oerhört stor del av anmälningarna är falska. De vetenskapliga studier jag hört om på området talar om kanske 60% falskanmälningar.

Vad den exakta siffran är, är svårt att veta, men det förvärrar iallfall situationen för polisen oerhört.

Så kombinationen många falskanmälningar-svårbevisat brott, gör att rätten/polisen har en närmast omöjlig uppgift.
Det beror inte på att de är inkompetenta.

#88  #83 Allikhin fataru
2005-08-28 10:24:59

Rättssäkerhet
Från Wikipedia, den fria encyklopedin.
Rättssäkerhet, medborgarens säkerhet att få medborgerliga rättigheter tillgodosedda inom rättsväsendet.

*Rättssäkerhet anses vara en av förutsättningarna för demokrati. Om rättssäkerhet saknas finns risk att politiker och andra makthavare utnyttjar rättsväsendet för att döma oskyldiga.* Rättsotrygghet är också ett hinder för en fungerande samhällsekonomi, eftersom ett sunt affärsliv förutsätter upprätthållandet av vissa normer, exempelvis "pacta sunt servanda", vilket i sista hand garanteras institutionellt av en okorrumperad civilrätt.

Till förutsättningar för rättssäkerhet räknas bland annat:

En misstänkts rätt till advokat
Åtalets bevisbörda i rättegång
Offentlig rättsskipning (se offentlighetsprincipen)
Skydd mot tortyr
Skydd för personlig egendom mot stöld och rättsligt ogrundad konfiskation
Domstols självständighet från politiska organ. Ett undantag är benådning

Se även justitiemord

Den här artikeln är hämtad från http://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4ttss%C3%A…

#89  Sv: Anmälan om våldtäkt var falsk Fabian
2005-08-29 08:38:46

Jag har intrycket av att manga feminetister har inte klagar sa mycket pa rattsystemet per se som pa polisens arbete. Tycker ni detta ar rattvist?

Visserligen ser de att majoriteten av anmalningar ar antingen falska eller omotiverade (valdtakt kan inte styrkas utifran berattelsen). Men jag tror, eller hoppas, att man som polis, med manga ars manniskokannedom och erfarenhet, kan sarskilja ratt bra mellan en falsk anklagelse och ett riktigt valdtaktsoffer. Dessutom har de skyldighet att alltid göra en noggrann undersökning.

Men daligt arbete förekommer sakert - fast jag tror inte pa nagon systematisk diskriminering av offren. Dessutom laste jag om ett fall dar en kvinna hade havdat valdtakt. Enligt mannen hade de haft sex i badrummet, vilket kvinnan bestred. Fallet gick till atal.

Först pa försvarsadvokatens begaran undersöktes badrummet, och kvinnans fingeravtryck hittades pa stallen som stamde överens med förövarens historia.

Mannen kunde frikannas.

#90  Billie Agrippa
2005-08-29 09:57:32

[Detta meddelande har blivit raderat på grund av att författaren inte följde feminetik.se:s regler.]

#91  #90 Billie Agrippa billie
2005-08-29 10:13:46

Jag skulle få större förtroende för Feminister om de inte var så onyanserade och hatiska i stt avvisande av EP. Det liknar för mycket när Marxister ansåg att allt som inte var Marxistiskt var falsk borgerlig vetenskap.

Nu verkar Feministerna anse att all naturvetenskap är de vita männens förtryckade tyckanden. Mest i USA men det spiller över ända hit.

Sedan kan jag tycka att flera inom EP använder pedagogiska metaforer lite väl lättvindigt. De utsätter sig för missförstånd alldeles i onödan.

Men om Crozier har rätt så gör Feministerna så som en strategi. När Susanna Popova läser Anna Wahl så verkar hon ha kommit fram till det.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?