feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Storma JämO!


Gå till senaste inlägget#1  Storma JämO! Weowe
2004-05-27 00:25:32

Den där otäcke, lismande Claes Borgström och den vedervärdiga myndighet han företräder måste möta vårt motstånd, snarast. Ohämmat sprider de den fräckaste och mest grundlösa propaganda som tänkas kan, helt ovärdig en statlig institution i en modern demokrati, och piskar med dess hjälp dagligen upp hatet mot män och manlighet.

Det är varje icke-feminists, ja rentav var mans, plikt att sätta sig till nödvärn mot denna koloss och dess grymma uppsåt. Skriv inlägg på deras debattforum, och gör det nu! Låt inte propagandan stå oemotsagd, dra ditt strå till sanningens stack. Jag skall i varje fall inte låta lögnen segra utan kamp...

#2  Hmmm... MrG
2004-05-27 12:00:30

Utan att ta till samma kraftuttryck som dig så är jag beredd att hålla med om att JämO är en feministisk organisation med feministiska värderingar och en feministisk världssyn.

Läs i debattforumet till exempel, de som skriver där lever inte i samma verklighet som mig i alla fall.

Tråkigt när en statlig myndighet inte kan förhålla sig objektiv i jämställdhetsfrågor - jag tittade en stund men jag såg inte ett knyst om någonting som drabbar män negativt annat än med barnledighet. Och det känns, som feministerna brukar säga om mäns problem, som ett lyxproblem.

MrG

#3  MrG Weowe
2004-05-27 13:28:22

Grunden och mönstret för hela staten, och för statsskicket demokrati, är värderingar. Värderingar är ofrånkomliga och genomsyrar varenda myndighet. Det vi kommit överens om är staten bör ha som sin utgångspunkt att en och endast en värdering, nämligen att staten så långt som möjligt bör förhålla sig neutral till alla andra värderingar, bör bejakas över allt annat av den. Via majoritetsbeslut kan vi emellertid låta staten grunda beslut på vissa värderingar, och därmed kompromissa med sin utgångspunkt.

Det lustiga med myndigheten JämO är att den inte är ett utslag av folkviljan. De flesta är inte feminister - icke desto mindre är JämO det. Det begrepp med vilket JämO beskrivet målet för sin verksamhet har inte heller samma referens nu som när den politik som ledde till JämO föreslogs för folket. Då betydde begreppet lika möjligheter, skyldigheter och rättigheter för båda könen, nu betyder det lika resultat för dessa. Könen skall inte leva och verka på samma villkor, utan på sådana villkor att deras liv och verksamheter ter sig generellt sett exakt likadana. Annars råder orättvisa. Ett bättre namn på JämO:s "jämställdhet" vore "likformighet" eller "konformism".

Att barnledighetens ojämna fördelning på könen "drabbar" män (och/eller) kvinnor är en myt. De flesta är nöjda med fördelningen som den är (ca 80%).

De personer som skriver på JämO:s debattforum lever inte i min verklighet heller. Men det hemska är att det är efter deras verklighet min och din verklighet håller på att stöpas. Ned i mallen! lyder kommandoropet. Det kvinnor en gång var mycket nöjda med, barnskötsel och hemarbete, skall männen nu tvingas till. Först tvingades kvinnorna ut i förvärvslivet, nu är det männen som skall tvingas hem. Frågan är hur allt detta tvång kan betraktas som en befrielse.

#4  Många kvinnor ville och Josefine Alvunger
2004-05-27 15:23:27

vill ut i förvärvslivet. Inte alla, men befrielsen ligger i att de som vill kan. Många män ville och vill hem till barnskötsel och hemarbete. Inte alla, men befrielsen ligger i (bör ligga i) att de som vill kan. Det finns inget tvång i att skapa utrymme för valmöjlighet. Tvånget ligger när inga valmöjligheter finns.

#5  Josefine Weowe
2004-05-27 19:15:12

Valfrihet är bra. Men vill du verkligen hävda att det nuvarande systemet, som med allehanda ekonomiska och sociala hinder omöjliggör för kvinnor att stanna hemma med sina barn så länge de vill, är konstruerat för att skapa största möjliga valfrihet? Jag skulle gärna se att kvinnor (och män, de vore ändå en knappt existerande minoritet) som så ville fick stanna hemma åtminstone barnens tre första år, med full lön. Det vore valfrihet, det.

#6  Re: Weowe Reale
2004-05-27 19:37:51

Hmmm... Du brukar vara noggrann med ditt språkbruk, så du får ursäkta följande fråga. Är det riktigt att du med lön i ovanstående inlägg menar ersättning från staten (eller dylikt) motsvarande lönen?

#7  Reale Weowe
2004-05-27 20:43:50

Det borde staten stå för. Det kunde visserligen uppstå vissa problem med finansieringen, men inget som vore omöjligt att lösa. T.ex. kunde pensionsåldern höjas till 75 år, arbetsdagen förlängas till 9 timmar, arbetsveckan utsträckas över lördagen, skatterna höjas och bidragen minskas. Själv skulle jag gärna jobba 12 tim/dygn, sju dagar i veckan (det gör jag ändå redan) i 50 år än byta en enda blöja.

#8  Weowe Catrin
2004-06-02 19:59:24

Jasså du jobbar 12 tim/dygn, sju dagar i veckan.. sedan när? för du pluggade väl? eller hoppade du av?

”Det lustiga med myndigheten JämO är att den inte är ett utslag av folkviljan”

Vad är det för lustigt med det?

”Det kvinnor en gång var mycket nöjda med, barnskötsel och hemarbete..”

VAD? …och det stödjer du på?

”Att barnledighetens ojämna fördelning på könen "drabbar" män (och/eller) kvinnor är en myt”

Har ni fortfarande inte läst om hur kvinnor blir drabbade i arbetslivet på grund av mammaledighet? Och går inte de pappor som inte tar ut f - ledighet miste om mycket av barnets utveckling tycker du?

#9  Catrin Weowe
2004-06-03 13:52:08

Mina studier är ett heltidarbete, och jag ägnar mig åt dem m i n s t 12 tim/dygn. Jag skall även läsa under sommaren, utan ens en enda dags semester.

Att JämO inte är ett utslag av folkviljan är inte lustigt, det är hemskt (och) odemokratiskt. Lär dig skillnaden mellan bokstavligt menade uttryck och sarkasmer!

Att kvinnor var väldigt nöjda med sin roll som husmödrar och barnsköterskor stödjer jag på att de i de historiska källor, t.ex. rättsliga dokument, vilka är vår enda direkta vittnesbörd om deras åsikter, yttrar sig ensidigt positivt om denna roll. Det ansågs, även bland kvinnorna, vara en plikt för en kvinna att vara en god maka och mor, lydig sin man och flitig i hushållet och med barnens tillsyn och fostran. Småbarn var uteslutande kvinnans arbetsområde. Samhällsideologin delades av alla stånd och av bägge könen. Se exempelvis "Jämmerdal och Fröjdesal: kvinnor i stormaktstidens Sverige", red. Eva Österberg, "Synd och skam: ogifta mödrar på svensk landsbygd", Marie Lindstedt Cronberg och "Tingets kvinnor och män: genus som norm och strategi under 1600- och 1700-tal" av Gudrun Andersson. Ytterligare något som talar för att kvinnor var nöjda med sin könsroll är att i stort sett ingen protesterade mot den. De flesta protester från kvinnor (och män) gällde brott mot könsrollen, inte motsatsen.

Kvinnor blir inte drabbade av sin generellt sett längre barnledighet, utan av att arbetsgivare försöker undandraga sig sina skyldigheter. Det hela skulle enkelt kunna lösas med en statligt finansierad mammalön. Jag förespråkar en sådan till en omfattning av hela den ordinarie lönen under 3 år från varje nedkomst.

#10  Jag vill inte Greg
2004-06-03 20:46:23

Betala för att vare sig mamma eller pappa skall såsa hemma i 3år.

#11   Matti
2004-06-03 21:31:21

Men jag tycker inte heller att det ska behövas med ett par, eftersom mannen(eller kvinnan) får stå för kostnaderna för kvinnans/mannens 'kärlekskraft'.
Det är ju ett arbete som människor genom tiderna
har lyckats genomföra, o nog ska det gå än idag. Om man inte vill så ska man inte skaffa ungar. *sparkar grannungarna ur vägen: Blä!*

#12  hah JoeHill
2004-06-03 23:08:54

12h/dag!!! jag skrattar! Här är killen som jobbar 34h/dag och bor i en skokartong på en motorväg.
Weowe, du har det bra....

#13  Weowe Catrin
2004-06-09 20:41:10

Hur tänker du egentligen!? Om 80% av USA:s invånare hade varit emot upplösandet av slavhandeln - skulle det rättfärdiga den!??

Kvinnors jämställdhet är en mänsklig rättighet och om 80% är emot det är HELT OVÄSENTLIGT!! Förstår Du?

Och att kvinnorna var ”mycket nöjda med, barnskötsel och hemarbete..” är så jävla korkat sagt! För det första kan man inte säga att folk som är indoktrinerade i en samhällssyn har ett fritt val. Kvinnan var dessutom beroende av mannens ekonomi och det kan vara vanskligt att sätta sig upp mot den hand som föder en… det behöver man väl inte vara psykolog för att förstå!
Sedan ska man inte undervärdera den kamp som ändå var!!

”Lär dig skillnaden mellan bokstavligt menade uttryck och sarkasmer!”

Det gjorde jag. Fick jag inte använda samma ord som du? Lär dig lite hyfs!!

#14  Catrin Kajsa Kavat
2004-06-09 23:53:52

På samma sätt som kvinnor var beroende av mäns ekonomi så var män beroende av kvinnors arbete. Du får det att låta som om vi kvinnor genom världshistorien slavat för männen medans de suttit på verandan och kliat sig i skäggstubben.

Sätta sig upp mot den hand som föder en? Vad får dig att tro att gemene kvinna hellre ville jobba på åkern eller i skogen eller till havs istället för att ta hand om hem och barn? Att folk i alla tider har längtat bort från sin lott i livet är inget nytt, men det är inte samma sak som att man hellre skulle gjort sin mans arbete. Att önska sig bort från torpet är inte samma sak som att önska sig ut i skogen eller åkern.

#15   Martin
2004-06-10 20:34:48

"Hur tänker du egentligen!? Om 80% av USA:s invånare hade varit emot upplösandet av slavhandeln - skulle det rättfärdiga den!??"

Naturligtvis. Om 80% av invanarna - ink slavarna saklart - stodjer slavhandel sa ar det per definition demokratiskt rattfardigat.

Att du anser det "HELT OVÄSENTLIGT!!" att 80% av befolkningen ar emot Din sorts "jamstalldhet", och att du anser att "folk som ar indoktrinerade" inte har ett fritt val, sager en hel del om din syn pa demokrati.

I ovrigt vill jag gora tummen upp for Kajsas inlagg. Och Josefine har naturligtvis ratt nar hon papekar att det inte finns nagot tvang i en valmojlighet. Men tvart emot vad feministerna havdar har inga nya valmojligheter givits i vart Nya Samhalle. Tvart om har ett kvinnligt maste - att ta hand om hem och familj - ersatts med ett annat - att gora karriar och ha fin titel i naringslivet. Vi ar manga som langtar tillbaka.

#16  Weowe Catrin
2004-06-14 16:19:22

Jag väntar....

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?